BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apa yang dimaksud shalat berjama’ah? 2. Apa saja adab untuk menjadi imam? 4. Bagaimana cara masbuk (tertinggal)? 1.2 Rumusan Masalah 1. Mengetahui Apa saja hikmah shalat bejama’ah? 5. Mengetahui Bagaimana cara masbuk (tertinggal)? . Apa saja gerakan-gerakan dalam shalat berjamaah? 3. 2. Mengetahui gerakan-gerakan dalam shalat berjamaah? 3. Mengetahui Apa saja adab untuk menjadi imam? 4.3 Tujuan Dalam makalah ini yang membahas tentang shalat berjama’ah ini. bertujuan untuk: 1.1. Apa saja hikmah shalat bejama’ah? 5. Mengetahui apa yang dimaksud shalat berjama’ah.

sebagaimana sabda Nabi SAW: . Adapun shalat yang dapat dijamak adalah shalat Zuhur dengan Ashar.1 Macam-Macam Shalat di Berbagai Keadaan a. Dilihat dari segi pelaksanaan shalat jamak ini terbagi dua macam.BAB II ISI MAKALAH 2. seperti: Shalat Zuhur dan Ashar dikerjakan pada waktu Zuhur Shalat Maghrib dan Isya dikerjakan pada waktu Maghrib 2. Jamak Taqdim. maka menurut Rasulullah SAW. dan shalat Maghrib dengan Isya. Jika perjalanan itu sudah menempuh jarak 3 mil. yaitu: 1. Yang dimaksud dengan jamak takhir ialah menghimpun dua shalat yang dikerjakan pada waktu yang kedua (terakhir). Jamak Takhir. seperti: Shalat Zuhur dan Ashar dikerjakan pada waktu Ashar Shalat Maghrib dan Isya dikerjakan pada waktu Isya Dasar shalat jamak taqdim atau takhir ini. Jadi shalat safar ialah shalat yang dikerjakan ketika dalam berpergian. b. Yang dimaksud dengan jamak taqdim ialah menghimpun dua shalat yang dikerjakan pada waktu yang pertama. Shalat Safar Safar artinya berpergian. Shalat Jamak Yang dimaksud dengan menjamak shalat ialah menghimpun (mengumpulkan) dua sholat yang dikerjakan dalam satu waktu. boleh mengerjakan shalat jamak qashar.

(HR. Bahwasannya Nabi SAW dalam perang Tabuk. apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari. c. maka beliau takhirkan shalat Zuhur ke waktu shalat Ashar. beliau takhirkan Maghrib hingga beliau lakukan shalat Maghrib beserta isya. Dan apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari. Adapun shalat jamak qashar ialah meringkas jumlah raka’at. beliau shalat untuk keduanya. beliau kerjakan shalat Zuhur dan Ashar sekaligus. Shalat Maghrib tiga raka’at dan Isya tiga raka’at. Shalat Jamak Qashar Qashar artinya memendekkan (meringkas). . Ashar dan Isya. seperti: Shalat Zuhur dua raka’at dan Ashar dua Raka’at. Bukhari-Muslim). Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat. Nabi SAW bersabda: “Dari Mu’az. Ia berkata: Rasulullah SAW. Sedangkan shalat yang dapat do qashar ialah shalat Zuhur.ain. beliau segerakan Isya. maka beliau shalat Zuhur dahulu. Sementara shalat Maghrib dan Subuh tidak diringkas (raka’atnya tetap). kemudian beliau turun untuk menjamak keduanya. Dan apabila beliau berangkat sesudah Maghrib. Apabila beliau berangkat sebelum Maghrib. Abu Daud dan Turmuzi). kemudian beliau berjalan. apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari.“Dari Anas. dan beliau shalat Isya beserta Maghrib”. beliau takhirkan Zuhur hingga beliau kumpulkan ke Ashar.” Dalam riwayat .” (HR. Ahmad. lalu beliau naik kendaraan. Shalat Subuh tidak di jamak dan tidak di qashar.

e. Mengadakan Perjalanan bukan dalam kemaksiatan Sebagaimana firman Allah: “Dan apabila kamu berpergian di muka bumi. Niat Jamak Qashar Taqdim atau Takhir. Sebagaiman sabda Nabi SAW: “sesungguhnya pekerjaan itu tergantung dengan niat. Tata Cara Shalat Jamak Qashar.(HR. Bukhari-Muslim). tetapi yang berbeda itu adalah: 1. Ia berkata. 1.(an-Nisa: 101).640 Km (perjalanan sehari semalam) Sebagaimana sabda Nabi SAW: “Dari Sya’bah. maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu).640 km). 2. . Saya bertanya kepada Anas tentang mengqashar shalat. beliau shalat dua raka’at”. Jawabnya: Rasulullah SAW. Secara umum tidak ada perbedaan cara mengerjakan shalat jamak qashar ini dengan shalat lain. (HR. apabila menempuh jarak perjalanan tiga farsakh atau tiga mil (80. Ahmad. Syarat Sah Shalat Jamak Qashar. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.d. Jarak Perjalanan Sekurang-Kurangnya 80. Muslim dan Abu Daud).

”(HR. dan setelah itu disuruhnya pula qamat lalu shalat Isya.2. lalu ia shalat Zuhur. Di antara dua Shalat dikelangi dengan Iqamat. maka ujarnya beliau shalatlah di sana dengan berdiri. Cerita selanjutnya. kecuali bila engkau takut tenggelam. hingga berlalu waktu malam yang hanya Allah saja yang tahu berapa lamanya. Maka Nabi pun menyuruh bilal menyerukan azan dan qamat. Sebagaiman hadits diterima dari Imran bin Hushain. Abu Daud). g. ketika pertempuran Khandak. f. (HR. kemudian disuruhnya qamat lagi dan ia pun shalat Ashar. Katanya: . kemudian disuruhnya lagi qamat dan ia pun shalat Maghrib. Tata Cara Shalat Orang Sakit. Sebagaiman sabda Nabi SAW: “Bahwa kaum Musyrikin mengganggu Nabi dari melakukan 4 shalat. Sebagaiman sabda Nabi SAW: “Nabi SAW ditanya perihal shalat di kapal. Daruqathni-Hakim). Tata Cara Shalat di Kendaraan.

.“Saya menderita penyakit bawazir.(HR. shalatlah sambil nelentang. kalau tidak mampu shalatlah sambil duduk. beliau bersabda Shalat orang yang sakit sambil berdiri jika mampu.(HR. Di dalam riwayat lain. Nabi SAW bersabda: “Dari Ali bin Abi Thalib. Jika ia tidak kuat sujud. bagaimana caranya shalat ?. lalu saya tanyakan kepada Nabi SAW. menceritakan dari Nabi SAW. kedua kakinya ke arah kiblat”. Jama’ah). beliau bersabda: Shalatlah dengan berdiri. shalatlah sambil berbaring ke sebelah kanan. isyaratkan saja dengan kepalanya. Daruquthmi). tetapi hendaklah sujudnya lebih rendah dari pada ruku’nya. Kalau ia tidak mampu shalat sambil duduk. dan kalau tak dapat juga maka berbaringlah. kalau tak dapat hendaklah dengan duduk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful