ABD. KHALID B. OSMAN JBT.

KAJIAN SOSIAL IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, MELAKA

1

AGAMA ISLAM

Bahasa: Islam berasal daripada perkataan Arab yang bererti berserah, tunduk, dan patuh kepada Allah S.W.T Tuhan semesta alam dan dilakukan secara rela, bukan terpaksa atau dipaksa. Istilah: mentauhidkan (mengesakan) Allah s.w.t, patuh, tunduk dan jujur hati kepadaNya serta beriman dengan ajaran-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.

1 Semua Nabi dan Rasul dihantar utk menyampaikan tiga asas keprcayaan atau usul aqidah yang bersalingkaitan iaitu KETUHANAN . SYARIAH & AKHLAK. 2 Ajaran Nabi Muhammad dibina atas 3 asas utama iaitu AQIDAH . KENABIAN & KEAKHIRATAN. .

nilai. norma dan sebagainya.“Dan tiada siapa pun yang setara dengannya” . dan tidak pula diperanakkan.Allah tempat meminta segala sesuatu.“Ia tidak beranak.Katakanlah: “ Dialah Allah yang maha esa” (2).1 Tauhid (Mengesakan Tuhan tanpa sekutu & perantara) adalah konsep terpenting dalam Islam yang mendasari dan mengikat segala aspek sistem. (4). 2 Allah ialah nama khusus bagi Tuhan yang berhak disembah dan mempunyai ciri-ciri utama seperti yang disebut dalam surah Al-Ikhlas : (1). (3).

2 25 Rasul disebut dalam Al-Quran & mengikut sunnah terdapat lebih 124 000 nabi & rasul . Contoh : Kelahiran Nabi Isa tanpa perantaraan bapa dan kemampuannya boleh menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah.1 Nabi & Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan panduan kepada manusia. Mereka bersifat maksum dan diberi mukjizat. .

2 Setiap kehidupan ada akhirnya..1 Merujuk suatu peristiwa kehancuran kosmologi alam seluruhnya. Jika hidup manusia menjadi seperti mesin yang rosak dan binasa begitu sahaja tanpa ada pembalasan. kebangkitan semula manusia untuk diberi pembalasan atas perbuatan baik dan buruk manusia. Renungkan … . apa nilainya insan bermoral dan insan tidak bermoral? Bukankah lebih menyeronokkan untuk berzina daripada berkahwin? Untuk merompak daripada bekerja?.

Keadilan hanya terlaksana dengan adanya konsep “ HARI AKHIRAT “.Inilah nilai yang dipupuk melalui konsep keakhiratan. amalan manusia perlukan pembalasan. Sesetengah kebaikan tidak diketahui manusia dan sesetengah kejahatan terlepas serta bebas daripada hukuman. . Setiap kebaikan dan kejahatan walau sebesar zarrah sekalipun ada balasan baik dan buruknya. Memandangkan setiap insan inginkan keadilan.

Untuk apa kita dicipta? (3).Keakhiratan juga turut menyedarkan manusia tiga persoalan asas : (1).Ke mana kita akan pergi? .Dari mana kita datang? (2).

‫اإلسالم‬ ISLAM AKIDAH AKIDAH AKIDAH 1 SYARIAH SYARIAH SYARIAH 2 AKHLAK AKHLAK AKHLAK 3 .

. muamalat.iaitu keimanan dan kepercayaan terhadap Allah s. .  Akhlak .w.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan amalan praktikal yang diperintahkan oleh Allah meliputi soal ibadah.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsipprinsip tingkah laku manusia yang dituntut oleh agama. Tuhan yang wajib disembah dan tiada Tuhan melainkan-Nya.t.  Syariat atau ibadah . munakahat dan jinayat. Ajaran Islam mengandungi 3 komponen besar iaitu:  Aqidah .

RUKUN ISLAM Mengucap dua kalimah syahadah Sembahyang lima waktu Puasa di bulan Ramadhan Mengeluarkan zakat Menunaikan haji bagi yang mampu .

Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Kitab Beriman kepada Rasul Beriman kepada hari kiamat Beriman kepada qada’ dan qadar ..t.RUKUN IMAN Beriman kepada Allah s.w.

IMAN IHSAN TAQWA .

tunduk. Takwa bermaksud melindungi atau memelihara diri daripada bahaya atau keburukan serta menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah s.t.   Iman membawa maksud kepercayaan.w. patuh serta pengakuan hati dan lidah disertai dengan amalan anggota badan. Ihsan bermaksud mengelokkan perbuatan zahir dengan amalan ibadah yang betul dan perbuatan batin dengan keikhlasan .

 MUDAH DAN TIDAK MENYUSAHKAN. . AL-ILTIZAM / AL-ISTIQAMAH  SYUMUL  DASAR KESEIMBANGAN ANTARA TUNTUTAN JASMANI DAN ROHANI SERTA KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT(konsep Umatan Wasatan).

SUMBER AKHLAK AKIDAH AKIDAH AL-QURAN 1 SYARIAH SYARIAH AL-HADIS 2 AKHLAK AKHLAK IJTIHAD 3 .

 PRINSIP ETIKA  BERIMAN KEPADA  KESYUMULAN ETIKA  ETIKA TERHADAP DIRI     ALLAH  PERSAMAAN  KEBEBASAN MEMILIH  AMANAH & TANGGUNGJAWAB SENDIRI ETIKA TERHADAP KELUARGA ETIKA TERHADAP MASYARAKAT ETIKA TERHADAP ALAM SEKITAR ETIKA TERHADAP ALLAH .

jasmani dan mental. Apabila sesuatu itu mendatangkan mudharat dan keburukan Tuhan menjadikannya sebagai larangan/alnadzirah seperti berzina. bekerja dll. . Tuhan menjadikannya sebagai galakkan/arahan/al-bashirah seperti berkahwin.1 Sistem Nilai Islam digambarkan melalui konsep “ Amar Makruf & Nahi Munkar “ 2 Apabila sesuatu itu baik untuk manusia. minum arak dll. 3 Konsep arahan dan larangan ini bertindak sebagai satu peraturan yang mengawal seseorang itu dari sudut rohani.

“ (Al-Quran) 2 “ Kamu adalah sebaik-baik ummat yang dilahirkan .1 Gagasan hidup terbaik dalam Islam dinyatakan dalam Al-Quran ialah: Umat Pertengahan ( Ummatan Wasatan ) untuk manusia. kamu menyeru kepada yang maaruf dan mencegah daripada yang munkar dan beriman kepada Allah.

2 AGAMA KRISTIAN .

 Kristian ialah agama wahyu yang membentuk pengikut agama terbesar di dunia. ‘christos’ yang seerti dengan ‘ Messiah’ yang beerti “ Penyelamat” . Nama Kristian diambil sempena pengasasnya. Crist berasal dari bahasa Yunani. Jesus Christ.

namun hampir semua mengasaskan keyakinan Kristian atas ajaran Jesus dan percaya Jesus itu adalah penyelamat (Crist) yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama dan bersama perutusan Jesus ialah Perjanjian Baru. Walaupun pandangan Kristian mengenai Jesus Crist pelbagai. .

khasnya Perjanjian Baru.  . Kristian merupakan satu agama yang menetapkan batasan nilai berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus sebagaimana karya-karya yang ditulis pengikutnya dalam Bible. Gagasan baik buruk bagi umat Kristian bergantung kepada penerimaan manusia terhadap ajaran2 Jesus.

Sebagai sumber utama Kristian. Kitab suci Kristian dipanggil Bible dan terdapat juga Kitab Injil Lama (ditulis sebelum kelahiran Jesus) dan Kitab Injil Baru (ditulis oleh pengikut Jesus). ia dipercayaai sebagai ayat-ayat suci (scriptures) yang diturunkan kepada Moses dan Yesus.  .

Perjanjian Lama Perjanjian Baru Wahyu sebelum kelahiran Yesus mengandungi ajaran Tuhan yg diwahyukan kpd nabi Musa utk disampaikan kpd penganutnya.Cintai Tuhan (2). Mengesahkan peraturan dlm perjanjian lama termasuk Rukun Sepuluh.Cintai Jiran . Terdpt sejarah terdahulu. 2 Rukun utama : (1). Terdpt 4 Gospel utama (Mark / Matthew / Luke & John) yg ditulis selepas kematian Yesus. kisah Adam & Hawa dan peraturan2 Kristian spt Rukun Sepuluh (The Ten Commandments) Wahyu yang diturunkan kpd Yesus.

. jiwa raga dan minda.  Cintai jiranmu seperti kamu menyintai diri sendiri. Rukun dalam ajaran Kristian :  Cintai tuhan dengan sekuat hati.

 EMPAT GOSPEL  Gospel Mark  Gospel Matthew  EMPAT TEMA UTAMA  Kemuliaan Tuhan  Imej Christ  Rohaniah Tuhan  Kehidupan Abadi  Gospel Luke  Gospel John ( GAGASAN HIDUP TERBAIK BAGI UMAT KRISTIAN) .

 Satu-satunya Tuhan ialah Tuhan kita  Jangan menyembah berhala dalam apa pun bentuk  Jangan salah guna nama Tuhan  Hormati hari Sabbath dengan memuliakannya  Hormati ibubapa .

 Jangan membunuh  Jangan berzina  Jangan mencuri  Jangan memberi keterangan palsu  Jangan mengingini isteri atau harta benda jiran .

Tuhan Anak & Ruh Qudus) DOSA WARISAN PENYALIBAN JESUS PENYELAMATAN PANDANGAN TENTANG HAKIKAT INSAN PANDANGAN ALAM PERAYAAN .       TRINITI .( Tuhan Bapa.

TRINITI (TRITUNGGAL) AKIDAH TUHAN AKIDAH BAPA 1 SYARIAH TUHAN SYARIAH ANAK 2 AKHLAK ROH AKHLAK KUDUS 3 .

Doktrin paling utama yang dipercayai majoriti besar Kristian ialah KETUHANAN. iaitu TUHAN BAPA. Persidangan Nicea (325CE) mengesahkan secara rasmi Triniti sebagai asas ajaran Kristian. imej atau personaliti. Ketiganya wujud dalam satu hakikat metafizik yang berkuasa sama rata. Triniti ialah Tuhan tiga dalam satu dan satu dalam tiga. Berdasarkan konsep TRINITI. Tuhan itu wujud secara esa atau Tunggal dalam 3 oknum. TUHAN ANAK dan ROH KUDUS. Kristian juga dikenali sebagai agama TRITUNGGAL (Triniti) . Justeru. hanya terdapat satu Tuhan yang Maha Esa.

Bagi membuktikan kebenaran pula. iaitu Pembawa Tuhan / Ibu Tuhan. nilai dan sebagainya Ialah Yesus Kristus dlm konteks Tuhan melahirkan (inkarnasi) dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. perlindungan.Tuhan Bapa Tuhan Anak Dia merupakan asal. Yesus menunjukkan beberapa keajaiban yang tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. daripadanya berkembang sesuatu yg lain spt penciptaan. Sebagai Tuhan dalam personaliti manusia. peraturan. Kelahiran berlaku secara ajaib melalui Maryam Perawan sebagai “Theotokos”. Yesus mempunyai kehendak kemanusiaan dan ketuhanan. .

menolong dan menemaninya dalam kehidupan sebelum memasuki syurga. Roh inilah yang menghubungkan manusia dan Tuhan serta membezakan manusia dengan binatang.Roh Kudus Ialah peribadi Tuhan yang perlu ada dalam diri seseorang manusia yang akan memimpin. .

Daripada Triniti . lahir empat tema utama yang menjadi “GAGASAN HIDUP TERBAIK” bagi umat Kristian Kemulian Tuhan Imej Christ Rohaniah Tuhan Kehidupan Abadi Kemuliaan Tuhan ialah menerima Tuhan. Christ ialah rohaniah Tuhan dalam bentuk Yesus. Ia dimanifestasikan melalui usaha menolong dan menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Yang menerima rohaniah Tuhan diberi penghidupan abadi iaitu persaudaraan rapat dengan Tuhan. . Yang menerima Yesus telah memuliakan Tuhan & ini melahirkan imej Christ (Penyelamat) dalam diri.

Kerana berdosa mereka disingkir dari syurga. Dosa ini diwarisi daripada manusia pertama. . Dosa tersebut ditanggung semua keturunan manusia. paderi diberi tanggungjawab besar untuk mengampunkan dosa manusia melalui upacara pengakuan dosa. Siksaan yang dihadapi dipercayai sebagai satu kasih sayang Tuhan untuk menghapuskan dosa manusia. Supaya dosa seluruh manusia dapat dihapuskan satu pengorbanan agung diperlukan. Untuk mengampunkan dosa tersebut. Yesus rela untuk mati disalib. Ketika keghaiban Yesus.Semua manusia dilahirkan dlm keadaan berdosa. Tuhan Bapa menghantar anaknya sendiri iaitu Yesus Kristus melalui Tuhan Ibu ke dunia untuk mengampunkan dosa tersebut. Adam dan isterinya Hawa krn memakan buah larangan di syurga.

Suatu masa setelah diangkat ke langit.Penyaliban Yesus di tiang salib ialah doktrin yang menjadi lambang utama dalam agama Kristian. Tuhan anak mati di atas salib untuk menebus dosa semua manusia dan menyelamatkan manusiadari api neraka menerusi kaedah penyaliban sehingga mati dan bangkit semula. Tuhan Bapa telah menghantar Tuhan anak yang tunggal. . Yesus dipercayai akan datang semula ke dunia untuk mengadili manusia yang hidup dan yang mati. iaitu Yesus ke dunia.

iaitu kerananya manusia dihantar ke neraka. Dengan itu manusia tidak akan diseksa pada kehidupan abadi kerana Yesus telah menerima siksaan tersebut bagi pihak manusia sebagai satu pengorbanan dan kasih sayang Tuhan agar semua manusia akan diampunkan. Yang dapat menyelamatkan manusia ialah menerima Yesus sebagai Tuhan. . Kepatuhan kepada undang-undang semata tidak dapat menyelamatkan manusia. Tuhan menghendaki tiada manusia diseksa.Penyelamatan ialah satu situasi manusia diselamatkan daripada kesan dosa warisan.

Roh meninggikan martabat dan membezakan manusia dan binatang dan perkembangan roh (spritual) lebih asas dan penting mengatasi fizikal. Jasad tidak berguna tanpa roh.Hakikat manusia terdiri dari roh dan jasad. Disnilah letaknya “ PERSONALITI TUHAN “. Manusia pertama dicipta ialah Adam dan Hawa. .

3 AGAMA BUDDHA .

 Diasaskan

oleh Siddharta Gautama (563-483 S.M) yang digelar Buddha iaitu bererti ‘Pemberi Cahaya’ setelah beliau mendapat ilham, pemakluman atau pengajaran agung .

Agama Buddha ialah agama dan falsafah yg berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni.  Terdapat 3 aliran utama :  (1)- Theravada  (2)- Mahayana  (3)- Vajrayana  Merupakan salah satu agama besar di dunia dianuti lebih kurang 350

Seorang yg mendapati alam semula jadi yg benar melalui pelajarannya selama bertahuntahun, penyiasatan dgn pengalaman agama pada masanya dan pertapaan. Penemuannya dikenali sebagai Bodhi atau “PEMAHAMAN”. Sesiapa yang bangun dari “Ketiduran Kejahilan” secara langsung yang mengenali alam semula jadi nyata yang sebenar dikenali sebagai “ BUDDHA”

. Bagi mencapai matlamat ini. penganut Buddha harus membersihkan diri dan melatih minda sendiri dengan mengikut “ Lapan Jalan Mulia” atau “ Jalan tengah” supaya memahami kenyataan yang sebenar lalu mencapai kebebasan dari segala kesusahan. iaitu NIRODHA atau NIRVANA.  Untuk menikmati segala kesusahan dalam kehidupan.

. Parabhava. Vasala.1 2 3 Memimpin manusia ke arah pendamaian Mengembangkan kesempurnaan tingkah laku dan moral Mengajar cara berfikir yang beralasan dan logik Sutra-sutra seperti Sigalovada. Mangala. Vyagghapajja dirujuk oleh umat Buddha agar lebih mengerti akan sikapsikap hidup mereka sebagai umat Buddha.

iaitu :  Jalan Tengah  Jalan Lapan Lapis Mulia  Empat Kebenaran Yang Agung. TIGA asas utama dalam ajaran Buddha. .

asal-usul penderitaan. kesedaran yang benar dan meditasi yang benar. Prinsip Pertama : Menyeru para pengikut hidup secara sederhana dan tidak melampau dalam mengatur langkah hidup kerana hidup mengikut hawa nafsu punca hidup manusia menderita & sengsara hidup. pemikiran yang benar. usaha yang benar. kata-kata yang benar. kehidupan yang benar. manusia harus menempuh 8 jenis jalan iaitu kefahaman yang benar. Prinsip Ketiga: menceritakan tentang penderitaan (dukkha). Prinsip Kedua : Untuk mencapainya. penghapusan dukkha dan cara menghapuskan dukkha adalah dengan mengekang hawa nafsu. sebab musabab dukka.   . tingkah laku yang benar.

  HUKUM KARMA Perbuatan baik akan dibalas baik manakala kelakuan jahat akan membawa padah .

     Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berzina Jangan berbohong Jangan mengambil dadah atau arak yang boleh mengelirukan akal. .

JASAD 1.Tidak Membenci 10.Tidak bercakap manis MULUT NIAT 8.Tidak Mencuri 3.Tidak Jahil .Tidak Berbohong 5.Tidak Tamak 9.Tidak membunuh 2.Tidak Berzina 4.Tidak Bermuka dua 6.Tidak Memaki 7.

Sesiapa yang berjaya mematuhi Lima Larangan akan dilahirkan semula menjadi manusia di dunia ini. Sesiapa yang berjaya mematuhi Sepuluh Nilai Murni akan dilahirkan di syurga 2 .1 Lima Larangan dipatuhi atau dipraktikkan oleh manusia di dunia ini. Sepuluh Nilai Murni pula dipraktikkan oleh manusia di dunia syurga.

negara dan sebagainya . budaya. manusia. Iaitu melayani orang lain tanpa mengira bangsa. agama. Buddha mengajar cinta kasih sayang dan kebaikan kepada semua makhluk dewa. jantina. binatang dan makhluk-makhluk lainnya yang disebut sebagai kasih sayang universal.

3 AGAMA HINDU .

M. Dipercayai bahawa agama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia. Mula berkembang pada sekitar tahun 2000 S. . Agama Hindu dianuti oleh sebahagian besar penduduk India.

Kitab2 VEDA dibahagikan kpd 2 : (1).Kitab VEDA Smrithi    .Kitab VEDA Sruthi (2).  VEDA asal dari perkataan Sanskrit “VID” bermaksud “ Ilmu Pengetahuan”. Kitab-Kitab VEDA ini diterima ketika dalam keadaan samadhi (Wahyu) oleh Maha ResiMaha Resi terdahulu.

 .  Sruthi (“Sru” merujuk kpd “ didengari” ketika dlm keadaan Samadhi)  Rig Veda  Yajur Veda Keempat2 VEDAS dikenali juga sebagai  Atharva Veda “ CATUR VEDAS”  Sama Veda.Kitab dan ajaran terawal yang ditulis dalam Bahasa Sanskrit adalah dalam bentuk empat Vedas (kebijaksanaan daripada cahaya putih).

 Merupakan tafsiran drp sumber asal (Kitab Strithi) dipermudahkan supaya senang dipelajari oleh penganut2nya. Ia terdiri dari 2 kelompok :  VEDANGGA  UPAVEDA  .

Penjelmaan Tuhan Teragung ini menghasilkan 3 Dewa yang dikenali sebagai “Trimurti” iaitu :    (1).Dewa Siva (Pemusnah) . Ini dinyatakan didalam kitab VEDA.Dewa Vishnu (Pelindung) (3).   Agama Hindu mempercayai kewujudan satu tuhan yang paling agung yang dinamakan Brahman.Dewa Brahma (Pencipta) (2).

Etika (Susila) (3).   Hinduisme didasari oleh 3 konsep iaitu : (1).Falsafah (Tattawa) (2).Yadnya (Upacara)  .

Yg baik akan lahir semula sebagai manusia sempurna atau tak perlu lahir lagi sebagai manusia tapi masuk ke alam MOKSA Punarbhawa / Keyakinan terhadap penjelmaan kembali / Samsara kelahiran semula Keyakinan terhadap bersatunya Atma dengan Mokhsa Brahman. Kelahiran semula amat bergantung kpd Karma.Brahman Atman Keyakinan kpd Tuhan Teragung Keyakinan Terhadap Atma Keyakinan terhadap hukum karma. Inilah tujuan akhir bagi umat Hindu. . Yg jahat Karmaphalan lahir semula sebagai manusia rendah darjat / (Karma) binatang.

berguru bersungguh2.Ahima Brahmacari Kasih kpd makhluk lain / tidak membunuh / menganiaya Belajar . Satya Setia Awyawaharika Cinta kedamaian Asthenya kejujuran . tidak melakukan hubungan kelamin (sanggama) selama menuntut ilmu.

Ia merupakan salah satu bentuk Hukum Sebab dan Akibat. Doktrin Karma berkait rapat dengan Hukum kelahiran semula (reinkarnasi). . Dalam ajaran agama Hindu. kehidupan di dunia ini merupakan satu kesengsaraan kerana seseorang itu akan menghadapi kelahiran semula yang berulang-ulang selagi mereka belum mencapai ke tahap Nirvana.

 Lingkaran Kelahiran semula ini dinamakan Samsara. Kelahiran ini memberi peluang kepada jiwa untuk membayar segala dosa dan mendapat pahala Manakala kebebasan dari rantaian kelahiran ini dinamakan Mokhsa. Penganut Hindu berharap akan dapat terlepas dari rantai kelahiran ini.  .

 Thaipusam dirayakan ketika bulan purnama dalam bulan Thai (bulan sepuluh dalam calendar Tamil) iaitu sewaktu bulan purnama Thai melintasi bintang bersinar yang bernama Pusam.  . Ia bermaksud sebarisan pelita. Deepavali dirayakan pada bulan Aipasi dalam calendar Tamil.

Tiada kekejaman terhadap sebarang mahkluk sama ada manusia atau binatang Berani dan mempunyai hati yang tetap untuk menghadapi sbrg cabaran dalam kehidupan Dharma (tanggungjawab) Ahimsa (kasih sayang) Dhruti (keberanian dan ketetapan) .NILAI KETERANGAN Segala tugas dan tanggungjawab dgn sempurna serta amanah.

3 AGAMA SIKH .

berdemokrasi dlm struktur organisasi.Bahasa Pali “Sikkha” (2).“Sikh “ berasal dari (1). menentang penganiayaan dan ketidak adilan ke atas sesuatu kepecayaan dan kebebasan. Pembentukkan komuniti ini tidak berlaku dalam sehari sahaja tetapi GURU NANAK dan para penggantinya telah mengambil kira-kira 200 tahun untuk mengubah keadaan masyarakat ketika itu. anggota yang sentiasa siap sedia untuk bertempur sekiranya diperlukan.Bahasa Sanskrit “Sisya” bermaksud “ Pengikut / Pelajar. . Komuniti Sikh adalah komuniti yang taat kpd agama dan mempunyai entiti sosio-politik yang jelas.

a living Guru . Panggilan kehormat ini hanya ditujukan kpd 10 orang GURU Sikh.1 “GURU” Bahasa Sanskrit dari 2 suku kata “GU” dan “RU” “GU” – Kegelapan & “RU” – Cahaya “GURU” . bermula dari GURU NANAK (1469) sehingga GURU Gobind Singh (1708) kemudiannya kpd SRI GURU GRANTH SAHIB. 2 3 GURU bukanlah berasal dari keturunan Tuhan tetapi merupakan seorang manusia yang tinggi spritualnya yang dihantar ke duniaoleh Tuhan untuk memberi kesedaran kpd umat manusia. Guru mempunyai ikatan spritual dgn Tuhan dan melalui GURU. penganut agama Sikh dapat mengetahui tentang Tuhan.Cahaya Yang Menghapuskan Kegelapan.

Guru dalam agama Sikh tidak dianggap sebagai penjelmaan Tuhan tetapi seorang yang menunjukkan kepada orang ramai jalan ke arah kebenaran dan kesejahteraan.   Guru Nanak (1469-1504) iaitu guru pertama dalam agama Sikh. . Ajaran guru-guru ini terdapat dalam kitab Adi Granth atau Sri Guru Granth Sahib.

sistem kelas dan kasta serta konvensi atau peraturan sosial yang ortodoks. agama dan budaya yang didominasi oleh pemerintah dan orang-orang alim ulama bertanggungjawab ke atas kemunduran yang dialami. beliau tidak mengiktiraf diskriminasi antara gender. 2 3 .1 Politik. Oleh itu. sesama manusia. Emansipasi ini hanya dpt dicapai sekiranya wujud kesedaran kolektif mengenai kesamarataan dan persaudaraan sesama manusia.

2 3 . kelas sosial dan agama duduk bersama dan menikmati hidangan yang disediakan. “SANGAT” – Himpunan Jemaah “PANGAT” .1 Guru Nanak mengajar bentuk penyembahan yang umum dan organisasi sosial umum yang berdasarkan persamaan antara manusia dalam bentuk “ SANGAT “ dan “ PANGAT”.Merujuk kpd Dewan Makan Maksudnya : Semua orang tanpa menghiraukan perbezaan kasta.

Ketuhanan Yang satu disebut dalam mukaddimah Sri Guru Granth Sahib Tuhan Yang satu dipanggil RAM / KHUDA / ALLAH / WAHEGURU 2 3 .1 Guru Nanak mengajar agama monotisme kpd masyarakat bahawa hanya wujud satu Tuhan sahaja utk manusia dan kpd semua bangsa bukannya khusus untuk orang Hindu atau pun orang Muslim dan sebagainya.

Juga tempat sembahyang berjamaah ( sangat ) w/pun boleh sembahyang dirumah tetapi jemaah adalah objektif penting ajaran Sikh.1 2 Lebih dikenali sebagai “ The gateway of the Guru “ merupakan rumah ibadat bagi komuniti sikh yang berfungsi sebagai tempat perkumpulan penganut agama sikh dan memastikan segala elemen yg berkaitan dgn agama Sikh terpelihara khasnya upacara kelahiran / pembaptisan / perkahwinan & kematian. .

1 Agama Sikh menerima teori KARMA dan pertukaran roh dari satu jasad kepada jasad yang lain sehingga mencapai NIRWANA. .

Ia boleh diringkaskan kepada 3 bahagian :    Keperluan memajukan manusia Hubungan sesama manusia Keselarasan dengan roh yang merupakan matlamat paling tinggi yang patut dicapai. . Ditulis dalam bentuk puisi yang mengandungi ajaran etika dan kerohanian.

 Setiap orang dalam kehidupannya yang nyata memenuhi masanya dengan pandangan yang kosong. Seseorang yang baik dan bermoral ialah individu yang berusaha meningkatkan diri dengan bergerak jauh (swadiri) daripada houmai dalam kehidupan untuk menuju sachiara (swadiri yang paling tinggi)  . sempit dan terhad dan ini dikenali dengan houmai (keakuan).

Ini bermakna matlamat utama utk mencapai mokhsa tercapai.  Kirt Karni ▪ Sentiasa membuat kebaikan dan berbakti kepada masyarakat.  3 AMALAN MULIA Naam Japna ▪ Bermeditasi ke atas nama Tuhan. Melalui Naam sahaja manusia dpt bersatu dgn Tuhan. .  Wandke Chakna ▪ Berkongsi apa yg dimiliki org lain khasnya golongan kurang bernasib baik.

  SWADIRI (PENYEMPURNAAN DIRI)  melibatkan aspek berikut yang dikenali sebagai khand. .  Dharam Khand ▪ Situasi ke arah kemajuan iaitu kewajipan sosial yang ditetapkan dan dilakukan mengikut kemampuan diri.  Gian Khand ▪ Memperolehi ilmu yang menuju kepada asimilasi kebijaksanaan  Saram Khand ▪ Pencapaian keharmonian dan keselarasan diri termasuklah kesedaran etika.

pandangan dan estetika. Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun. Karam Khand ▪ Swadiri menjadi lebih matang dan mantap menyebabkan tindakkannya lebih komprehensif apabila kuasa roh dan tenaga menjadikan Swadiri hampir sempurna.  Sach Khand ▪ Kejayaan Swadiri iaitu penyatuan di antara pemikiran. .

Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun. .

 kangha (satu sikat untuk memastikan bahawa rambutnya sentiasa bersih)  kada (gelang besi waja sebagai tanda ketaatan kepada guru)  kach (memakai seluar pendek yang labuh hingga ke bawah lutut)  kirpan (satu pedang untuk menandakan gagah berani seperti singa). kes (rambut yang tidak dicukur). .

Mengawal diri secara sederhana. hormat terhadap hak orang lain dan tidak mengeksploitasi orang lain. Persetujuan antara pertuturan dan pemikiran serta keyakinan dan tindakan seseorang. Penyuaraan kebenaran kerohanian tanpa permusuhan dgn sesiapa. Meliputi kesamaan sosial. . tidak kejam atau keterlaluan.Kebijaksanaan Kejujuran Kesederhanaan Keadilan Keberanian Kearifan boleh dicapai menerusi pendengaran dan ilmu rohani.

4 AGAMA TAOSIME .

. Diasaskan oleh Lao Tze (575-485 S.M) Buku karangan Lao Tze iaitu Tao Te Ching yang bermakna Jalan dan Kekuasaan.   Ianya bukan merupakan ajaran agama tetapi merupakan ajaran falsafah tentang moral dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

.    Tao melahirkan yang Satu Yang Satu melahirkan Yang Dua Yang Dua melahirkan Yang Tiga Yang Tiga melahirkan semua makhluk.

 Untuk mencapai perpaduan dengan Tao. Ia bermaksud. . penganut Taoisme mengamalkan Wu-Wei yang bermaksud ‘cara bukan tindakan’. melakukan sesuatu bukanlah untuk diri sendiri sahaja bahkan untuk orang lain juga. bebas dan tidak dikongkong oleh hawa nafsu. Ia juga bermaksud kehidupan yang sederhana.

‘jalan yang benar membawa ke hadapan, yang salah ke belakang’, ‘jangan meneruskan atas jalan yang jahat’ dan ‘jangan berdosa secara sulit, tambahkan sifat mulia dan pertingkatkan kebaktian’.

Ajaran ini diasaskan oleh Kung Fu Tze atau Confucius yang bermaksud Guru Agung.
Ianya merupakan ajaran tentang moral. Ianya bukan agama tetapi merupakan tertib bagaimana manusia harus bertingkah laku, berhubung dengan orang lain dan hidup sebagai anggota masyarakat.

Ajaran Confucius terkandung dalam buku yang dikenali sebagai Lima Klasik dan Empat Buku yang memberi ajaran etika dari segi kesejahteraan manusia, sosial, politik dan agama.

kebajikan. kemanusiaan. toleransi dan belas kasihan serta melibatkan hubungan diri individu dengan orang lain. kerelaan dan murah hati terhadap semua orang. Chung yang bermaksud kesedaran dalam melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Ren atau baik hati yang bermaksud sikap menyayangi semua orang.   . Shu yang meliputi murah hati.

Yi yang ditakrifkan sebagai membuat sesuatu dengan cara betul dan patut dalam situasi tertentu yang motif sesuatu perbuatan lebih penting daripada hasilnya.   . budi bahasa dan adat dalam istiadat atau upacara. peraturan dan tingkah laku seseorang. Ming yang menegaskan bahawa individu patut melakukan semua tugas dengan sedaya upaya dengan tidak menghiraukan hasilnya kerana manusia tidak mampu mengelak kehadiran mandat ketuhanan. Li meliputi nilai sopan santun.

 . Zhi yang bermaksud ketulusan dan ketegahan dalam tingkah laku. Xiao yang bermaksud ketaatan kepada ibu bapa dengan menyanjung serta secara ikhlas mengambil berat emosi dan jiwa mereka.

Nilai Masyarakat Malaysia 1.Nilai tradisional 2.Perubahan nilai masyarakat Malaysia .

Sila baca kertas kerja bertajuk : “ Penghayatan Nilai-nilai Murni Dalam masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia “ .Telah diupload ke Blog JAPIM - .

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful