Pengertian & Hukum Ilmu Tajwid

1- Pengertian Tajwid Menurut Bahasa = Memperelokkan Sesuatu Menurut Istilah Ilmu Tajwid = Melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf yakni sifat aslinya dan mustahaknya yakni sifat mendatangnya. 2- Hukum Mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah dan mengamalkan membaca al-quran dengan bertajwid adalah fardu ain bagi setiap muslimin dan muslimat yang mukallaf. 3- Tumpuan Perbincangannya Pada kalimah-kalimah al-quran 4- Kelebihan Ia adalah semulia-mulia ilmu kerana ia langsung berkaitan dengan kitab Allah Al-Quran Al-Karim sebagaimana hadis nabi yang bermaksud " Daripada Uthman Bin Affan (R.A) berkata : Rasulullah (S.A.W) bersabda: Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya" - Riwayat Imam Al-Bukhari 5- Penyusunannya Imam-imam qira'at 6- Faedahnya Mencapai kejayaan dan kebahagiaan serta mendapat rahmat & keredhaan Allah S.W.T di dunia dan di akhirat. 7- Dalilnya Dari kitab Al-Quran dan Hadith Rasulullah (S.A.W). Firman Allah (S.W.T) dalam surah Al-Muzzammil ayat 4 yang bermaksud "Bacalah Al-Quran itu dengan secara Tartil" Tartil disini bermaksud bacaan yang lambat & tenang serta melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul dan memenuhi hak sifat asli dan sifat mendatang pada huruf yang berkenaan dan memelihara segala hukum tajwid serta merenung maknanya. 8- Namanya Ilmu tajwid 9- Masa'alah yang diperbincangkan Mengenai kaedah-2 dan cara-2 bacannya secara keseluruhan yg memberi pengertian hukum-2 cabangan. 10- Matlamatnya Memelihara lidah drpd kesalahan membaca ayat-2 suci Al-quran pada ketika membacanya.Membaca sejajar dengan penurunannya yang sebenar dari Allah (S.W.T)

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah s.. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardlu kifayah.w. ketika beliau ditanya tentang bagaiman bacaan dan sholat Rasulullah s.). maka beliau menjawab: .t. untuk membaca Al-Qur’an yang diturunkan kepadanya dengan tartil. Firman Allah s. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah r. Dalil Wajib Mempraktekkan Tajwid Dalam Setiap Pembacaan Al-Qur’an: 1. yang lain: Artinya: Dan Kami (Allah) telah bacakan (Al-Qur’an itu) kepada (Muhammad s.w. Dalil dari Al-Qur’an. Firman Allah s. Tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan (mulut) dari kesalahan membaca. 2. Al-Furqaan (25): 32]. sedang membaca Al-Quran dengan baik (sesuai dengan ilmu tajwid) itu hukumnya Fardlu ‘Ain. yaitu memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya (bertajwid).Pengertian Tajwid menurut bahasa (ethimologi) adalah: memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah.a.t.w.: Artinya: Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan/tartil (bertajwid) [Q. Dalil dari As-Sunnah.) secara tartil (bertajwid) [Q.a.S. memerintahkan Nabi s.t.S.a. Al-Muzzammil (73): 4].w.a.w. (istri Nabi s. Ilmu Tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta caracara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya.w.w.a.

sampai dengan sekarang dan tiada seorangpun yang mempertikaikan kewajiban ini. dengan menunjukkan (satu) bacaan yang menjelaskan (ucapan) huruf-hurufnya satu persatu. 3. Dalil dari Ijma' Ulama.a.w. Telah sepakat para ulama sepanjang zaman sejak dari zaman Rasulullah s." (Hadits 2847 Jamik At-Tirmizi) Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu ‘Amr. bersabda: Artinya: "Ambillah bacaan Al-Qur’an dari empat orang.a.Artinya: "Ketahuilah bahwa Baginda s. Mu’az bin Jabal dan Ubai bin Ka’ad. sampai dengan sekarang dalam menyatakan bahwa membaca Al-Qur’an secara bertajwid adalah suatu yang fardhu dan wajib." (Hadits ke 4615 dari Sahih Al-Bukhari).a. Pengarang kitab Nihayah menyatakan: "Sesungguhnya telah ijma’ (sepakat) semua imam dari kalangan ulama yang dipercaya bahwa tajwid adalah suatu hal yang wajib sejak zaman Nabi s. Rasulullah s.w. sholat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi. Salim. kemudian Baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi.w.a. kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi hingga menjelang shubuh. Kemudian dia (Ummu Salamah) mencontohkan cara bacaan Rasulullah s." .w.w. yaitu: Abdullah Ibnu Mas’ud.a.