P. 1
PERSEKITARAN PERNIAGAAN

PERSEKITARAN PERNIAGAAN

|Views: 90|Likes:
Published by Gouri Vediappan

More info:

Published by: Gouri Vediappan on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

PERSEKITARAN DALAMAN

PERSEKITARAN LUARAN

Persekitaran Perniagaan
Berdasarkan teori system, sesebuah organisasi

perniagaan itu tidak dapat berdikari.
 Organisasi perniagaan dikelilingi oleh elemenelemen persekitaran yang berinteraksi dan mempengaruhi pembuatan keputusan dan tingkah lakunya.

persekitaran perniagaan boleh ditinjau dari dua perspektif iaitu persekitaran perniagaan dalaman dan persekitaran perniagaan luaran. menganalisa dan memahami keadaan persekitaran perniagaan terlebih dahulu. mereka perlu mengenali.Sebelum para peniaga merancang strategi perniagaan. Namun. .

.

Persekitaran perniagaan dalaman sesebuah organisasi perniagaan terdiri daripada elemen-elemen perniagaan asas seperti pemilik perniagaan. pengguna dan pembekal. prosedur-prosedur dan system sesebuah organisasi perniagaan. pelabur. pekerja. Elemen-elemen ini berinteraksi dan mempunyai hubungan langsung dalam pembentukan polisi. .

 Penglibatan pemilik perniagaan secara langsung dalam operasi harian pasti akan mempengaruhi perjalanan perniagaan. . pemilik perniagaan yang mengendali dan menjalankan operasi harian perniagaan.  Pemilik perniagaan terdiri daripada individu atau kumpulan-kumpulan individu yang telah menyumbangkan modal dan memiliki organisasi perniagaan. Pada amnya.Pemilik Perniagaan Pemilik perniagaan juga dikenali sebagai tuan punya atau towkay perniagaan.

 Pelabur demikian akan bergiat dalam perjalanan perniagaan tersebut.Pelabur Pelabur juga merupakan pemodal organisasi perniagaan. Setengah-setengah pelabur menyuntikkan modal yang besar dalam organisasi perniagaan sama ada dalam bentuk mata wang ataupun teknologi yang tinggi kerana mereka mempunyai kepentingan dengan perniagaan yang berkenaan. Pelabur terdiri daripada individu. syarikat. Ada juga pelabur yang menyumbangkan modal dalam organisasi perniagaan melalui pembelian saham atau syer . institusi dan badanbadan yang ditubuhkan oleh kerajaan. . Mereka inginkan pulangan yang baik.

Mereka. Pelabur demikian merupakan pemilik organisasi perniagaan yang pasif.  Matlamat pulangan pelaburan yang telah ditetapkan oleh pelabur nescaya mempengaruhi keputusan. Oleh itu. dasar serta aktiviti-aktiviti perniagaan. Pelabur menyumbangkan modal dalam sesebuah organisasi perniagaan bertujuan untuk memperolehi keuntungan. pada amnya. . organisasi perniagaan perlu mengambil tindak-tanduk yang dapat memenuhi kehendak pelabur jangka masa pendek dan juga pelabur jangka masa panjang. tidak terlibat secara aktif dalam menjalankan perniagaan.Mereka akan membeli saham organisasi perniagaan apabila harganya rendah dan menjual apabila harganya meningkat.

pekerja dibayar gaji dan juga faedah-faedah lain seperti cuti sakit.Pekerja Pekerja merupakan sumber manusia yang penting dalam sesebuah organisasi perniagaan. Pekerja terlibat secara langsung dalam operasi perniagaan. hubungan perindustrian diantara pemilik perniagaan dan kesatuan sekerja serta kerajaan akan memberi kesan kepada penentuan bentuk sistem. Namun. dasar. perancangan strategi dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perniagaan. pengambilan pekerja. . dilindungi oleh kesatuan sekerja dan juga kerajaan. Interaksi pekerja dengan perniagaan perlu diberi perhatian yang rapi. cuti tahunan. bonus dan sebagainya. Oleh itu.

firma dan kerajaan yang perlu diberi keutamaan oleh organisasi perniagaan.Pengguna Pengguna merupakan individu. Permintaan golongan pengguna terhadap barangan atau perkhidmatan atau kedua-duanya yang disediakan oleh organisasi perniagaan menetapkan sejauh manakah pencapaian objektif / matlamat organisasi perniagaan iaitu mendapat keuntungan. Kejayaan sesebuah organisasi perniagaan amat bergantung kepada kepada golongan pengguna. . institusi.

Organisasi perniagaan harus sentiasa menilai sama ada keluarannya dapat memenuhi kehendak pengguna atau tidak. berkreativiti dan berkembang maju supaya keperluan dan citarasa pengguna selari dengan perkembangan teknologi dunia hari ini. . maka organisasi perniagaan akan menanggung risiko tidak terjual yang tinggi dan ini pasti merugikannya. Sekiranya keluaran yang ditawarkan oleh organisasi perniagaan itu tidak diminati dan tidak disambut baik oleh pengguna.Kehendak atau citarasa pengguna mempengaruhi keputusan organisasi perniagaan terhadap jenis atau barangniaga yang hendak ditawarkan di pasaran. keluaran organisasi perniagaan perlu mempunyai inovasi. Selain itu.

pasaraya.  Pembekal sendiri juga peniaga yang mendapat keuntungan daripada jualan bahannya kepada organisasi perniagaan lain seperti kedai runcit. .Pembekal Pembekal membekalkan bahan yang diperlukan oleh organisasi perniagaan untuk dijadikan barang niaga yang boleh dijual dan memenuhi citarasa pengguna.

 Hubungan baik dengan pembekal adalah perlu untuk menjamin perjalanan / operasi sesebuah organisasi perniagaan tidak terganggu dan terus berkembang. .Pembekal sentiasa berinteraksi dengan organisasi perniagaan. kedua-duanya saling memerlukan diantara satu sama lain dalam dunia perniagaan. Pada hakikatnya. Interaksi diantara pembekal dan organisasi perniagaan banyak memberi kesan kepada penetapan corak perjalanan / operasi dan kemajuan sesebuah organisasi perniagaan.

.  Keputusan perniagaan yang dibuat berdasarkan prosedur dan sistem organisasi yang diamalkan akan mengarah organisasi perniagaan itu ke arah pencapaian matlamatnya. semua prosedur dan sistem organisasi yang diamalkan akan turut mempengaruhi keputusan perniagaan yang dibuat oleh pihak pengurusan.Sistem dan Prosedur Selain faktor-faktor persekitaran perniagaan dalaman yang telah dibincangkan tadi.

.

persekitaran teknologi. persekitaran politik dan undang-undang. persekitaran ekonomi. institusi kewangan dan persekitaran global / antarabangsa. . Diantaranya elemen-elemen persekitaran perniagaan luaran ialah persaingan.Persekitaran perniagaan luaran terdiri daripada elemen-elemen yang berinteraksi dan mempengaruhi organisasi perniagaan secara tidak langsung. persekitaran sosiobudaya.

 Persaing iaitu organisasi perniagaan lain yang mengeluarkan barangniaga atau perkhidmatan yang sama. boleh menentukan daya tahan dan kreativiti. . kemajuan dan kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi perniagaan di dunia perniagaan. organisasi perniagaan sering menghadapi persekitaran persaingan yang dinamik.Persaingan Dalam system ekonomi kapitalis.

persaingan boleh memberi kesan secara tidak langsung kepada perjalanan sesebuah organisasi perniagaan. di bidang automobil Proton telah berjaya mengeluarkan kereta yang dapat berdaya saing dengan pengeluar-pengeluar kereta yang lain di Malaysia.  Dengan perkataan lain. . Persaing cuba membaiki produk mereka supaya dapat berdaya saing dengan produk pengeluar lain malah menguasai pasaran. Contohnya.

. apabila kadar faedah pinjaman asas (Base Lending Rate [BLR]) bank meningkat. banyak berinteraksi dengan organisasi perniagaan. prestasi dan dasar sesebuah organisasi perniagaan. Ia akan mempengaruhi operasi. tanggungan pembiayaan pinjaman organisasi perniagaan turut bertambah. peniaga-peniaga harus prihatin dan peka kepada perubahan ekonomi. Misalnya.Ekonomi Dalam perancangan organisasi perniagaan baik jangka masa pendek mahupun jangka masa panjang.  Keadaan ekonomi baik ekonomi tempatan mahupun ekonomi antarabangsa atau global.

Kos pengeluaran akan meningkat apabila kadar inflasi meningkat. Untuk mempertahankan keuntungan dan meneruskan kewujudan organisasi perniagaan dengan peningkatan kos yang mendadak dalam pasaran.  Peningkatan kadar inflasi akan mengakibatkan harga bahan mentah yang diperlukabn daripada pembekal turut naik. Persekitaran ekonomi yang sering berubah akan memberi kesan secara langsung serta merumitkan lagi pihak peniaga untuk menetapkan pengurusan organisasi perniagaannya. maka peniaga terpaksa bertindak sama ada menurunkan kos pengeluaran dan mencari barangan pengganti bagi bahan-bahan mentah yang digunakan selama ini ataupun menaikkan harga jualan barangniaga di pasaran.Begitu juga dengan peningkatan kadar inflasi. .

Teknologi Perkembangan teknologi terutamanya teknologi maklumat yang pesat akan memberi kesan secara langsung kepada organisasi perniagaan. Misalnya.  Perkembangan teknologi banyak membantu perkembangan organisasi perniagaan. operasi organisasi perniagaan seperti proses pengeluaran dengan penggunaan mesin berteknologi tinggi dan canggih dapat mengurangkan kesilapan manusia dan menurunkan kos pengeluaran. menyediakan Penyata Kewangan dan sebagainya dikendali dan dipermudahkan dengan penggunaan sistem komputer. . Kerja-kerja pengurusan pejabat seperti merekod.

Walaupun perkembangan teknologi membawa kesan yang positif kepada organisasi perniagaan. Faedah dan kebaikan daripada penggunaan teknologi moden dan canggih dipetik. Aktiviti perniagaan iaitu pembelian dan penjualan barangan dan perkhidmatan melalui perdagangan elektronik atau “e-commerce” dapat mengurangkan belanja dan masa.  Oleh itu. . amalan pendekatan yang seimbang perlu diutamakan. interaksi dengan mesin berbanding dengan manusia dan sebagainya. tidak dapat dinafikan bahawa ia juga mendatangkan kesan-kesan negatif atau sampingan seperti peningkatan kesesakan lalu lintas serta pencemaran udara dan air akibat pembuangan sisa-sisa toksik. tenaga buruh digantikan oleh mesin. Pada masa yang sama. kesan-kesan sampingan akibat penggunaan teknologi moden dan canggih itu perlu diminimumkan.

 Institusi kewangan merupakan salah satu elemen persekitaran luaran perniagaan yang juga mempengaruhi organisasi perniagaan.  Organisasi perniagaan yang ingin meluaskan atau mengembangkan lagi aktiviti perniagaannya tetapi tidak mempunyai modal yang cukup boleh mendapatkan kemudahan pinjaman seperti pinjaman jangka masa pendek. . kemudahan “overdraft” dan sebagainya daripada institusi kewangan.Institusi Kewangan Organisasi perniagaan tidak dapat mengelakkan diri daripada berinteraksi dengan institusi kewangan.

menghadkan pemberian kredit kepada jenis-jenis perniagaan tertentu. saiz dan aktiviti-aktiviti perniagaan yang akan diusahakan.  Misalnya. organisasi perniagaan yang membuat pinjaman terpaksa menanggung peningkatan liabiliti yang signifikan. .Modal dapat memberi kesan yang ketara kepada jenis. kenaikan kadar faedah pinjaman asas secara mendadak semasa kegawatan ekonomi pada tahun 1997 menyebabkan banyak organisasi perniagaan mengalami kemerosotan. Apabila dasar institusi kewangan itu berubah seperti mengurangkan jumlah pemberian kredit. meningkatkan kadar faedah pinjaman asas (BLR) dan sebagainya.

Kerajaan Malaysia terpaksa mengarahkan semua institusi kewangan di Malaysia menurunkan kadar faedah pinjaman untuk menyelamatkan ekonomi negara Malaysia. Langkah penurunan kadar faedah pinjaman asas daripada institusi kewangan dapat memberi nafas baru kepada organisasi perniagaan yang menghadapi masalah kewangan serta pemulihan semula ekonomi Malaysia. .

Sosial dan Budaya Dalam dunia perniagaan.  Setiap masyarakat seperti masyarakat majmuk di Malaysia mempunyai nilai-nilai etika yang tersendiri mengikut bangsa dan agama. . penilaian terhadap persekitaran sosial dan budaya tidak dapat diringankan kerana masyarakat yang menggunakan barangniaga dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh organisasi perniagaan mempunyai tahap sensitivity tersendiri.

.Organisasi perniagaan perlu menghormati perbezaan nilai-nilai etika di kalangan masyarakat. Kesedaran tentang perbezaan. Misalnya. keinginan untuk mempelajari. mengetahui dan memahami perbezaan dan persamaan nilai-nilai etika yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat dapat membantu organisasi perniagaan untuk maju dan mengembangkan perniagaannya sepanjang masa. makanan yang dikeluarkan khas untuk masyarakat beragama Islam di Malaysia diwajibkan mempamerkan logo “halal” daripada Jabatan kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

. untuk melindungi dan mengembangkan industri kereta yang baru. kerajaan Malaysia sebagai pemegang kuasa politik mengenakan kadar cukai import yang tinggi terhadap kemasukan barangan seperti komponen dan alat ganti kereta dari negara luar.  Perniagaan tidak dapat dipisahakan daripada kuasa politik.  Misalnya. Ia mungkin menyulitkan aktiviti-aktiviti organisasi perniagaan atau memberi peluang kepada organisasi perniagaan.Persekitaran Politik dan Undang-undang Organisasi perniagaan juga harus prihatin dan peka kepada persekitaran politik dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan di tempat ia beroperasi.

Pada masa yang sama. undang-undang dan peraturan yang digubahkan bertujuan menjamin etika perniagaan. ia juga memberi kebaikan dan sokongan kepada peniaga tempatan. undang-undang jualan langsung (Direct Sale) bertujuan untuk memberi perlindungan kepada para pembeli dan pengguan terakhir.  Persekitaran politik yang stabil dan undang-undang yang sempurna membolehkan oragnisasi perniagaan terus beroperasi dan berkembang. Selain itu. . Misalnya.Tindakan kerajaan Malaysia ini akan memberi tekanan kepada pengimport barangan yang berkaitan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->