MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1

KARANGAN UCAPAN/SYARAHAN/CERAMAH PANDUAN MENULIS KARANGAN JENIS SYARAHAN 1. karangan jenis ini biasanya ditulis untuk disampaikan dalam majlis. 2. Karangan jenis ini memerlukan pelajar menghuraikan fakta berdasarkan tajuk yang diberikan mengikut format yang telah ditetapkan. 3. Syarahan dimulai dengan kata alu-aluan sebagai tanda hormat kepada Tuan Pengerusi

Majlis, para jemputan khas dan audiens.(Jika untuk pertandingan perlulah ditulis para hakim yang arif lagi bijaksana selepas Tuan Pengetua)
4. Nyatakan tajuk syarahan yang ingin anda sampaikan 5. Hanya 1 isi dimuatkan dalam 1 perenggan 6. Kemukakan isi demi isi. Sebelum memaparkan isi , sebut ungkapan seumpama ’tuantuan dan puan yang saya hormati ’ tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para hadirin yang saya muliakan...( tulis ungkapan penegasan ini dalam barisnya sendiri sebelum kita mengemukakan sesuatu isi - sekurang-kurangnya 3 kali ).

7. Syarahan mesti menarik agar pendengar tidak merasa jemu seperti selitkan unsurunsur peribahasa, humor, kata-kata hikmat supaya penulisan tidak menjadi kaku dan membosankan.
8. Akhiri syarahan dengan kesimpulan yang menyeluruh dan memohon maaf kepada

para hadirin jika terdapat ketelanjuran kata dalam syarahan tadi

CONTOH KARANGAN

Anda telah menyertai satu pertandingan syarahan di sekolah. Tajuk syarahan anda ialah ” Cara-Cara Memupuk Perpaduan Rakyat”.Sediakan teks syarahan anda. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang arif lagi bijaksana, Tuan Pengetua, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Salam sejahtera saya ucapkan. Pada hari yang mulia ini, saya akan menyampaikan syarahan saya yang bertajuk ” Cara-Cata Memupuk Perpaduan Rakyat”. Hadirin sekalian,

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1

Sebelum saya memulakan syarahan saya, izinkan saya mendefinisikan maksud tajuk syarahan saya. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, ” cara-cara” bermaksud ” langkah-langkah melaksanakan sesuatu. ”Memupuk perpaduan rakyat” pula membawa maksud mewujudkan integrasi dalam kalangan masyarakat berbilangan kaum. Dengan perkataan yang mudah, syarahan saya bermaksud langkah-langkah untuk mewujudkan integrasi dalam kalangan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, Oleh sebab rakyat Malaysia berbilangan kaum, maka kerajaan perlu mengambil pelbagai inisiatif untuk memupuk perpaduan rakyat. Kerajaan boleh mengadakan kempen untuk memupuk perpaduan rakyat melalui media massa seperti televisyen, surat khabar ataupun internet. Mesej kepentingan perpaduan rakyat perlu diterapkan dalam minda masyarakat bahawa bersatu teguh, bercerai roboh. Rakan-rakan yang dikasihi, Pihak sekolah juga memainkan peranan penting dalam memupuk integrasi dalam kalangan masyarakat sekolah. Perpaduan rakyat mudah dipupuk jika dimulakan sejak bangku sekolah lagi, bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pihak sekolah patut mengadakan gotong-royong melibatkan pelajar dan guru yang berbilangan kaum. Penglibatan pelajar berbilangan kaum dalam aktiviti kokurikulum sekolah turut memberi peluang kepada warga sekolah saling berinteraksi antara satu sama lain. Aktiviti sebegini dapat menjalinkan hubungan baik dan memupuk perpaduan masyarakat sekolah. Hadirin yang dihormati, Perpaduan rakyat juga bermula dari rumah. Ibu bapa perlu memberi pendidikan yang secukup kepada anak-anak. Anak-anak haruslah diajar dan dididik untuk bertoleransi dan memahami budaya pelbagai kaum di Malaysia. Hal ini dapat mengelakkan anak-anak bersifat perkauman apabila dewasa kelak. Anak-anak akan lebih senang bergaul dengan rakan kaum berlainan. Keadaan ini akan memudahkan perpaduan dalam kalangan rakyat.

Hadirin sekalian, Sebelum saya mengakhiri syarahan saya, saya ingin menegaskan bahawa perpaduan rakyat amat penting dalam konteks rakyat Malaysia yang berbilangan kaum dan agama. Perpaduan rakyat dapat menjamin keamanan dan keharmonian hidup , seterusnya dapat merealisasikan

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1

Wawasan 2020. Rakyat Malaysia perlu sedar bahawa ” Bersatu Malaysia akan teguh, Bercerai Malaysia akan roboh”. Sekian ,terima kasih.
LATIHAN

SOALAN 1 Isu:Cara-cara Menjaga Kesihatan] Selaku Pengerusi Kelab Kesihatan, anda diminta untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk “Caracara Menjaga Kesihatan Berdasarkan rajah di bawah pelajar dikehendaki merangka ayat huraian di ruang yang disediakan dan seterusnya menulis sebuah karangan yang lengkap di dalam buku latihan masing-masing.

Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya. Tajuk syarahan tersebut ialah ‘ Kepentingan Aktiviti Sukan kepada Masyarakat’.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Perenggan Pendahuluan CERAMAH Isi-isi Penting Kata alu-aluan-tajuk ceramah Tajuk:Cara-Cara Menjaga Kesihatan Huraian “Penambah Perisa” Menjalani kehidupan yang lebih bermakna Isi 1 Kebersihan diri dan tempat tinggal Mencegah lebih baik daripada mengubati Isi 2 Makan makanan yang lebih seimbang Ingat sebelum kena.jimat sebelum habis Isi 3 Pemeriksaan kesihatan secara berkala Janganlah sudah terhantuk baru hendak tergadah Isi 4 Melakukan aktiviti rekreasi Tonggak kebahagiaan Penutup Menghargai diri dengan menjaga kesihatan Diri kita.tanggungjawab kita Soalan 2 Anda menyertai pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda bersempena dengan Minggu Bahasa Malaysia. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Strategi penyediaan jawaban .

.berformat Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya. T K F Mengelakkan Diri daripada Kesan Jerebu Langkah / Usaha Syarahan .berformat Isi 1 : menyihatkan badan Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . __________________________________________________________ Soalan 4 Sebagai pegawai kesihatan . anda telah diundang oleh sebuah sekolah untuk memberikan ceramah tentang “ Langkah-langkah untuk mengelakan demam denggi “. Tajuk syarahan yang ingin anda sampaikan ialah “Langkan-langkah untuk Mendelakkan Diri daripada Kesan Jerebu”.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 T K F Aktiviti Sukan kepada Masyarakat Kepentingan / manfaat Syarahan . __________________________________________________________ Soalan 3 Anda diminta untuk menyampaikan syarahan dalam satu majlis perhimpunan sekolah. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.

Surat kiriman rasmi mempunyai format atau susun aturnya yang tersendiri. Fahami tajuk dan tujuan surat serta kepada siapa surat hendak ditujukan. anda dikehendaki untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk “ Ciri-ciri Pelajar yang Cemerlang’. dan sebagainya. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. __________________________________________________________ Soalan 5 Sebagai pakar motivasi. jemputan. 3. B. Format Surat Rasmi: .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya. 2. KARANGAN SURAT RASMI 1. Surat kiriman rasmi ditulis dan ditujukan kepada pihak tertentu dengan tujuan rasmi seperti membuat permohonan. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . membuat pesanan. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. rayuan. Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya.

huraian. Kesan ini mesti diulas. Panggilan hormat (Tuan/ Puan/ Datuk dan sebagainya yang sesuai) – di kiri dan tanda koma. langkau satu baris) 2. Cadangan mengatasi masalah – anda boleh memberi cadangan awal untuk mengatasi masalah atau isu yang anda tuliskan. 9. Kesan daripada isu atau masalah itu kepada anda atau orang yang anda wakili. 1 kesan ditulis dalam satu perenggan) iii. 8. Huraian isu atau huraian masalah yang ditulis (di mana + sejak bila + nama pihak penyebab masalah + masa masalah berlaku + siapa terlibat + dan apa-apa juga maklumat awal tentang isu atau masalah itu yang dapat digunakan bagi membantu pihak yang anda beritahu) ii. Penutup surat – tuliskan harapan anda dan iringan terima kasih. (Selepas itu langkau sebaris dan lukis garisan panjang) (Sebaiknya selepas setiap perenggan berakhir.Tandatangani -(NAMA) dengan huruf besar dan dalam kurungan . 6. Tajuk surat – Semua perkataan awal dengan huruf besar. Garisi tajuk dan jangan letak tanda titik pada akhir ayat. Tulis pengesahan: . 5. 3.“Yang menjalankan tugas” (jika tujuan rasmi) dan “Yang benar” (jika tujuan persendirian) . Pengenalan surat – nyatakan siapa anda + mewakili siapa (jika anda sebagai wakil) + tujuan surat ditulis. Penerima dan alamat penerima – di sudut kiri surat. langkau 3 hingga 4 baris) 10. Nama dan alamat pengirim – di sudut kiri surat. Tarikh dengan huruf besar – di kanan dan selari dengan baris terakhir alamat penerima. (Jangan letak nombor) (Selepas itu. Tulis ucapan terima kasih – di kiri dan rapat dengan garisan. letak nombor bermula dengan 2 dan seterusnya pada setiap perenggan dan mulakan perenggan agak ketengah – 2 ½ sm dari nombor) i. Isi surat: (Bermula dari perenggan kedua dan seterusnya. sendi dan kata bantu.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 1. kecuali untuk kata hubung. 4. (tulis rapat di kiri surat dan jangan letak sebarang nombor) 7. contoh dan kesimpulan kecil) Sebaik-baiknya. sama seperti anda menulis karangan biasa (ada isi.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 -Nama jawatan (Ikut kehendak soalan jika dinyatakan). 11. -Nama institusi. jika tidak tulislah Setiausaha. peribahasa atau kata-kata hikmat seperti anda menulis karangan yang lain. tidak perlu menulis jawatan. . Pastikan anda menggunakan frasa gramatis. Jika tujuan persendirian. persatuan atau taman perumahan yang anda wakili.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 CONTOH FORMAT SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI .

Johor Darul Takzim. 12 MAC 2000. 12. Jalan Petrie. Balai Polis Daerah Muar. Ketua polis.Tambahan pula terdapat sebilangan kecil pemandu yang mementingkan diri dengan tidak memberi laluan kepada murid-murid sekolah untuk melintas jalan. Jika pihak tuan mengadakan kawalan lalu lintas pada masa itu. sudah tentu kemalangan dapat dielakkan. Cadangan saya yang pertama adalah untuk meminta pihak tuan mengadakan kawalan lalu lintas. 84600 Muar. 84600 Muar. Dalam kesibukan inilah. 3.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Contoh Surat Kiriman Rasmi yang Lengkap Kompleks Penghulu. Cadangan Mengatasi Kemalangan di Pekan Pagoh Merujuk perkara di atas. Saya juga meminta kerjasama daripada pihak polis supaya memberikan surat sokongan bagi mendapat kemudahan lampu isyarat di simpang pekan ini. Johor Darul Takzim. Untuk makluman tuan. tragedi ini melibatkan murid sekolah yang melalui pekan ini untuk ke sekolah. 2. berasa bimbang dengan kadar kemalangan yang semakin meningkat dari hari ke hari di mukim kami. Pekan Pagoh. terutamanya pada waktu pelajar pulang dari sekolah. saya selaku penghulu yang bertanggungjawab atas keselamatan penduduk Mukim Jorak. pada bulan lalu. saya ingin membuat beberapa cadangan kepada pihak tuan untuk mengatasi masalah kemalangan ini. Perkara yang menyedihkan. sebuah lori yang . permohonan untuk mendapatkan kemudahan lampu isyarat tidak diluluskan oleh pihak yang bertanggungjawab kerana kawasan ini masih dianggap terkawal dan tidak terlalu sibuk. khususnya penduduk Pekan Pagoh. Mukim Jorak. kenderaan dari arah Bukit Kepong dan Lengga juga sibuk menggunakan jalan di pekan ini. kemalangan mudah berlaku. Oleh itu. Tuan. Setakat ini. Langkah ini perlu diambil bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas kerana pada waktu yang sama.

saya mengharapkan agar pihak tuan dapat menganjurkan ceramah keselamatan jalan raya kepada penduduk sekitar Pekan Pagoh. Saya juga mengharapkan kerjasama daripada pihak tuan untuk mengadakan sekatan jalan raya pada waktu malam. Kami juga berharap agar pihak tuan dapat meluangkan masa untuk meninjau keadaan Pekan Pagoh ini. Atas kerjasama tuan.Hal ini bertujuan untuk membanteras lumba motosikal haram di sekitar Batu 8 hingga Batu 13.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 membawa muatan simen telah terbabas lalu terbalik di kawasan Pekan Pagoh. 4. 6. Dalam usaha mengelakkan motosikal tersebut. 5. Selain itu. (Ali Bin Mohamad) Penghulu Mukim Jorak .Seterusnya. khususnya di kalangan pelajar sekolah. Kemalangan dikatakan berpunca daripada ketiadaan lampu isyarat yang menyebabkan pemandu lori dari Parit Sulong tidak memberhentikan lorinya ketika sampai di simpang. Yang menjalankan tugas. lori berkenaan telah terbabas dan terbalik menyebabkan seorang peniaga terbunuh. jika permohonan untuk mendapatkan kemudahan lampu isyarat diluluskan dengan sokongan pihak tuan. Sekian untuk tindakan dan makluman tuan. saya yakin kadar kemalangan di pekan ini dapat dikurangkan. Kegiatan seperti ini tidak boleh dibiarkan kerana boleh mengancam keselamatan dan ketenteraman orang awam di samping membahayakan nyawa mereka. Oleh yang demikian besarlah harapan saya agar tuan dapat memberikan perhatian kepada cadangan saya ini. Oleh itu. saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. saya berharap agar tuan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan keselamatan penduduk di pekan ini terjamin. sebuah motosikal datang dari arah Lengga.Ceramah seperti ini bukan sahaja akan dapat memberikan kesedaran kepada pelajar betapa pentingnya keselamatan di jalan raya malah dapat melindungi pengguna jalan raya yang lain. Pada masa yang sama.

Tulis surat itu selengkapnya. Bagi pihak penduduk tempat tinggal anda. Surat Rasmi Perenggan Pendahuluan Tajuk:Aduan kepada Pihak Berkuasa Tempatan Isi-isi Penting Huraian Tajuk:Aduan tentang Keadaan Kotor di Taman Merlimau Utara Sampah tidak diangkut oleh lori sampah Longkang tersumbat-banjir kilat Taman permainan kanakkanak semak dan terurus Dewan orang ramai tidak diselenggara dengan baik Mengambil tindakan segera “Penambah Perisa” Merujuk kepada perkara di atas Menyakitkan mata yang memandang Mengambil inisiatif Isi 1 Isi 2 Isi 3 Pergerakan anakanak sukar dikawal Disia-siakan-tidak dimanfaatkan Terima kasih Isi 4 Penutup SOALAN 2 Perkhidmatan mengangkat sampah di tempat anda tidak dilakukan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Soalan 1 [Isu:Teknik untuk Meningkatkan Pencapaian Akedemik] Kawasan tempat tinggal anda sangat kotor. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Anda ingin mengadukan hal tersebutkepada pihak berkuasa tempatan.Berformat Isi 1 : melahirkan perasaan tidak puas hati tentang mutu perkhidmatan lori pengangkutan sampah Isi 2 : lori pengangkutan sampah mengutip sampah tidak mengikut jadual . T K F Perkhidmatan Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Perkara Surat kiriman rasmi . anda rasa berasa bertanggungjawab untuk menulis surat kepada pihak majlis perbandaran untuk menyatakan rasa tidak puas hati anda. Hal ini menimbulkan pelbagai masalah seperti bau busuk dan sampah sarap yang bertaburan.

laporkan sikap segelintir pekerja lori mengangkut sampah yang tidak bertanggungjawab Isi 5 : nyatakan harapan supaya tindakan segera dapat diambil Soalan 3 Persatuan Bahasa Malaysia sekolah anda ingin mengadakan lawatan ke Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada cuti sekolah nanti. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 3: nyatakan pelbagai masalah yang timbul seperti sampah sarp yang tidak dikutip menimbulkan bau busuk Isi 4 . __________________________________________________________ Soalan 4 Anda ingin menyatakan pendapat dalam ruangan pembaca tentang gejala sosial yang berlaku dengan leluasa di Negara kita. T K F . Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Tulis surat kepada editor majalah tersebut. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Anda dikehendaki untuk menulis surat kepada DBP untuk menyatakan tujuan lawatan dan memohon kebenaran untuk mengadakan lawatan tersebut. Tulis surat tersebut selengkapnya.

a) Alamat pengirim b) Tarikh c) Pembuka kata d) Kata ganti diri pengirim e) Isi dan perkembangan isi . tulis sepucuk surat kepada pihak terbabit untuk memohon kemudahan pengangkutan awam itu. __________________________________________________________ KARANGAN SURAT TAK RASMI 1.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Hal tersebut amat menyukarkan penduduk yang tinggal di kawasan ini. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Karangan jenis bersifat peribadi seperti peribadi aseperti surat kepada rakan. __________________________________________________________ Soalan 5 Kawasan tempat tinggal anda masih tidak mempunyai kemudahan pengangkutan awam. ibu bapa atau ahli keluarga 2. Selaku wakil penduduk. Surat ini mempunyai format yang tertentu yang perlu dipatuhi dengan sepenuhnya seperti yang berikut ini.

beliau telah dijatuhi hukuman bunuh akibat fitnah. Tampaknya saudara benar-benar berminat untuk mengetahui tentang tempat-tempat yang menarik di. Saya kini sibuk dengan persediaan menghadapi peperiksaan yang tidak beberapa lama lagi. Pulau Langkawi terletak di Negeri Kedah.Malaysia. Jalan Bunga 1. Kalau sebelum ini saya pernah bercerita tentang Tanah Tinggi Cameron. CONTOH SURAT TIDAK RASMI 545. . Saudara David. yang kini sedang berada bersama keluarga di Perth. Pulau Langkawi terkenal sebagai Pulau Legenda. 30020 Ipoh.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 f) Penutup g) Pengakuan pengirim h) Tandatangan pengirim 3. Ketika hukuman dijalankan. iaitu sebuah negeri yang terletak di utara Semenanjung Malaysia. Apa khabar saudara sekeluarga di sana? Maafkan saya kerana agak lambat membalas surat saudara. darah putih mengalir daripada tubuh Mahsuri. Semua perkara itu mestilah ditulis mengikut aturan yang ditetapkan itu. Australia. Pulau ini banyak keistimewaannya. Taman Bunga Raya. semoga dalam kandungan sihat sejahtera hendaknya. air laut yang tenang. Kalau saudara berpeluang ke pulau Langkawi dapatlah saudara menikmati keindahan yang saya maksudkan ini. Hal ini demikian kerana Pulau Langkawi di keliling oleh pantai yang berpasir bersih. kali ini saya ingin bercerita tentang Pulau Langkawi pula. Legenda Mahsuri telah diceritakan secara turun-temurun daripada nenek moyang kami di sini. Malangnya . dan suasana yang nyaman. Untuk pengetahuan saudara. Beliau juga sempat mengenakan sumpahan iaitu Langkawi akan menjadi padang jarak padang terkukur selama tujuh keturunannya. Perak Darul Ridzuan 30 September 2010 Menemui sahabatku David. Mahsuri ialah seorang perempuan yang cantik. Antaranya termasuklah pemandangan yang cantik. Secara ringkasnya.

Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Setakat ini dulu yang dapat saya tulis buat saudara. Dia bertanya kepada anda tentang teknik untuk meningkatkan pencapaian akedemik. Lebih banyak maklumat yang dapat saudara peroleh mengenai legenda ini sekiranya saudara berkesempatan ke tempat-tempat ini. Kalau ada kesempatan. akan saya ceritakan lagi tentang pulau ini. dan padang Mat Sirat. Selain itu. . Akhir kata .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Selain itu terdapat banyak tempat yang berkaitan dengan Legenda Mahsuri ini. terdapat juga beberapa tempat yang berkaitan dengan legenda dan mitos di sini seperti Tasik Dayang Bunting di Pulau Dayang Bunting. Sebenarnya banyak tempat menarik di Pulau Langkawi ini. Saya juga akan cuba menghantar gambar-gambar yang berkaitan dengan Pulau Legenda ini. sambutlah salam mesra daripada saya Yang Benar (Ali Bin Ahmad) Latihan Soalan 1 [Isu:Teknik untuk Meningkatkan Pencapaian Akedemik} Sahabat anda menganggap bahawa anda berjaya dalam pelajaran. iaitu Makam Mahsuri. Telaga Tujuh dan Beras Hangus.

T K F Kerajaan Malaysia Membantu Warga Tua Usaha-usaha Surat kiriman tidak rasmi . Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.Berformat Isi 1 : mengambil berat tentang keperluan dan kebajikan warga tua.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Surat Tak Rasmi Perenggan Pendahuluan Tajuk: Teknik untuk Meningkatkan Pencapaian Akedemik Isi-Isi Penting Huraian “Penambah Perisa” Pembuka kata Menemui sahabatku Isi 1 Isi 2 Isi 3 Membuat nota ringkas dan peta minda Membaca lebih awal topik pelajaran Belajar secara berkumpulan Mengurus masa dengan baik Pertua dan teknik diiringi disiplin Peta minda meningkat kan daya ingatan Sediakan payung sebelum hujan Perkongsian pintar Isi 4 Masa itu emas Penutup Berusaha dengan gigihtanggga kejayaan Soalan 2 Sahabat pena anda di luar Negara ingin tahu mengenai usaha-usaha yang diambil di Negara kita bagi membantu warga tua dan kebaikannya. Soalan 3 . Isi 2 :memberikan beberapa keistemewaan kepada warga tua Isi 3: menggesa orang ramai menderma apa-apa sahaja kepada warga tua Isi 4 : Memeberikan pencen kepada kakitangan awam yang telah bersara Isi 5 : mengadakankan kempen kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya hubungan kekeluargaan sesame ahli keluarga.

Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. __________________________________________________________ Soalan 4 Rakan anda dari negeri lain menulis surat kepada anda untuk meminta nasihat daripada anda bagi menghadapi peperiksaan. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menceritakan suasana percutian itu. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Anda sedang menghabiskan percutian di kampong. __________________________________________________________ . Sila balas surat tersebut dengan menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan. Anda menikmati keseronokan yang tidak dapat dinikmati di Bandar.

Puan Zubaidah. yakni Puan Saloma. . kelab atau persatuan 3. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. laporan disediakan oleh setiausaha pertubuhan. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . __________________________________________________________ KARANGAN LAPORAN 1. Tulis surat tersebut selengkapnya. CONTOH KARANGAN LAPORAN LAPORAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KILANG COKLAT CADBURY Persatuan Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Suria telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Kilang Coklat Cadbury yang terletak di Shah Alam pada 15 Jun 2008. Seawal lapan pagi lagi. dan Puan Siti Muqalmah. pameran dan gotong-royong. pertandingan. Anda hendak menveritakan keindahan sebuah tempat yang menarik di Malaysia untuk dikunjungi kepadanya. Kebiasaanya. Karangan jenis ini bertujuan untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu aktiviti yang telah dijalankan seperti lawatan. 2. para pelajar dan guru yang terlibat sudah menaiki bas yang disewa khas oleh ahli jawatankuasa lawatan ini.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Soalan 5 Anda mempunyai kenalan di luar Negara. Kerangan jenis ini mempunyai format yang khusus. Rombongan ini terdiri daripada empat puluh orang ahli Persatuan Geografi dan tiga orang guru pengiring. Perjalanan mengambil masa tiga puluh minit sahaja kerana antara jarak sekolah dengan kilang tersebut hanya 20 kilometer.

kami berasa penat kerana kawasan pemprosesan kilang ini amat besar. Di kawasan itu. koko yang lumat dimasak bersama gula dan susu yang diimport khas. Di bilik mesyuarat. Daripada taklimat multimedia ini. Selain itu. Walau bagaimanapun. Mesin itu seterusnya menghantar jongkong-jongkong coklat yang sudah siap diproses menuju ke peringkat pembungkusan mengikut saiz dan perisa. kami diberi penerangan sejarah penubuhan kilang coklat secara ringkas tapi jelas. Selepas itu. Sepanjang lawatan di bahagian penyediaan. Hal ini demikian kerana kebersihan menjamin mutu makanan yang disediakan. Langkah penyediaan yang bersih dan selamat adalah penting kata Encik Soo kerana pihak kilang amat mementingkan soal kualiti coklat. Pengarah Urusan Kilang Cadbury telah meluangkan masa untuk berjumpa dengan ahli rombongan sekali gus menyampaikan cenderahati kepada kami. . Encik Soo telah membawa kami ke bilik mesyuarat yang terletak di tingkat tiga Wisma Cadbury. Di dalam bilik mesyuarat itu. coklat dalam bentuk cecair pekat yang mencapai kepanasan seratus lima puluh darjah itu disalurkan ke paip besar yang menuju ke bahagian pemprosesan coklat prapembungkusan. rombongan kami disambut dengan tangan terbuka oleh pengurus pemasaran dan promosi. bilangan pekerja yang banyak diperlukan untuk menyudahkan proses pembungkusan sehingga proses akhir. kami diberi pakaian berupa tudung kepala. Di bahagian ini. Di bahagian itu. Kami melihat sendiri biji koko panggang dikisar dengan sebuah mesin. kami juga diberi baucar istimewa untuk membeli coklat dengan potongan harga sebanyak dua puluh hingga empat puluh peratus. yakni zon penyediaan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Sebaik-baik sahaja tiba di kilang tersebut. Selepas proses penyediaan selesai. Kami dibawa ke bahagian paling penting. ahli rombongan pun bersemangat tinggi dan menanyakan pelbagai soalan yang berkaitan dengan kilang coklat tersebut. penutup mulut. kami berasa teruja dan berpuas hati dengan penerangan yang disampaikan. Encik Soo Ming Lei. kami diberi taklimat multimedia berkaitan perancangan masa depan kilang coklat ini. dan sarung tangan. Program pascataklimat ialah memulakan lawatan ke bahagian memproses coklat. kami berasa kagum akan semangat pengurusan syarikat ini yang memegang para prinsip “genggam bara api biar jadi abu”. Selepas mendengar taklimat. Selepas bersalam dengan tuan pengarah. Hal ini demikian kerana mereka perlu menyediakan laporan lawatan ini. Sepanjang dua jam lawatan. kami dapat melihat pelbagai jenis coklat berjaya diproses dengan mesin yang canggih. kami telah mengemukakan soalan tentang kepentingan penyediaan makanan yang selamat. Sebelum mengakhiri lawatan. penyimpanan.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 kami pun menuju ke kedai coklat yang terletak di sebelah pintu besar kilang itu. Akhirnya. Selain mendapat ilmu dan pengalaman. Hal ini ibarat sambil menyelam minum air. Laporan disediakan oleh. 29 JUN 2010 Amalina (SITI NUR AMALINA BINTI AZMAN DARUS) Setiausaha Persatuan Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Suria.Laporan Banjir di Taman Tunku Jaafar Isi-isi Penting Huraian Taman Tunku Jaafar di landa banjir “Penambah Perisa” Isi 1 Punca utama –sistem saliran teruk Tidak mampu menampung kuantiti air . Kami berharap lawatan umpama ini akan dijadikan agenda tahunan Persatuan Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Suria. murid-murid pun pulang ke rumah masing-masing. Rombongan ini tiba di sekolah pada pukul dua belas tengah hari. Latihan karangan jenis laporan Soalan 1 [Isu: Banjir di Kawasan Kediaman] Suatu kejadian banjir telah berlaku di kawasan kediaman anda. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan Pelan Induk Mengarang(PELINDUNG) Laporan Perenggan Pendahuluan Tajuk. Cikgu Saloma yang bertugas menjaga disiplin pelajar berpuas hati dengan kelakuan ahli rombongan walaupun ada segelintir daripada mereka yang mulut murai. Lawatan sambil belajar seperti ini amat bermanfaat kepada pelajar. Ahli rombongan yang selesai membeli coklat bersiap sedia menaiki bas untuk pulang ke sekolah. kami juga berjaya menimba pengetahuan tentang pengurusan kilang.tulislah laporan tentang kejadian banjir berkenaan.Selaku penduduk di kawasan tersebut.Sediakan laporan anda selengkapnya.

Penutup Banyak kerosakan Soalan 2 Anda ialah setiausaha Pertubuhan Bulan Sabit Merah di sekolah anda.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi2 Usaha menyelamatpara sukarelawan Bersatu tenaga dan berkerjasama menghulurkan bantuan Korban banjir Isi 3 Memuji kecekapan jentera penyelamat Isi 4 Memuji kecekapan jentera penyelamat Berat mata memandang. __________________________________________________________ Soalan 3 Sekolah snda telah mengadakan Hari Usahawan Muda yang bertujuan untuk mengisi tabung PIBG.berat laagi bahu memikul Tiada nyawa yang hilang ditelan oleh air banjir. Tulis laporan tentang Hari Usahawan Muda tersebut. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T K . Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T Aktiviti persatuan – Pertubuhan Bulan Sabit Merah K Aktiviti yang telah dijalankan F Laporan . Anda dikehendaki menyediakan laporan aktiviti persatuan tersebut selengkapnya.khusus Isi 1 : latihan kawad kaki (5W1H) Isi 2 :latihan pertolongan cemas secara teori dan praktikal Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .

__________________________________________________________ Soalan 4 Anda merupakan setiausaha Persatuan Bahasa Malaysia di sekolah. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Sebagai setiausaha anda dikehendaki untuk menyediakan laporan lengkap . Tulis laporan itu selengkapnya. Anda dikehendaki untuk menyediakan laporan tahunan persatuan. __________________________________________________________ Soalan 5 Persatuan Sains sekolah anda telah mengadakan lawatan sambil belajar ke suatu tempat yang menarik di Negara kita.

saya iaitu Aleef Adham sebagai pengarang Majalah SUARA telah menjalankan wawancara dengan seorang pelajar cemerlang dalam PMR yang baru lalu iaitu saudara Amirul .Tulis laporan itu selengkapnya. Pendahuluan Menerangkan secara ringkas dalam bentuk perenggan: a. tempat wawancara c. __________________________________________________________ KARANGAN DIOLOG/TEMU RAMAH/WAWANCARA PANDUAN MENULIS KARANGAN WAWANCARA/TEMU RAMAH Contoh Soalan: Sebagai pengarang majalah sekolah anda dikehendaki mewawancara seorang pelajar di sekolah anda yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam PMR tentang rahsianya mencapai kejayaan untuk dimuatkan ke dalam majalah sekolah. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 tentang lawatan tersebut. masa wawancara diadakan d. siapa dengan siapa b. Tuliskan wawancara anda itu selengkapnya. tujuan wawancara diadakan Contoh Pendahuluan: Pada 16 Mac yang lalu.

Isi Wawancara: Mengandungi soalan pewawancara dan jawapan daripada yang diwawancara Soalan yang bersesuaian dengan kehendak soalan karangan Ditulis dalam ayat yang lengkap dan sempurna Jangan menulis “singkatan” atau “bahasa pasar” Masukkan 4 isi yang menjurus kepada kehendak soalan karangan Contoh Isi: Aleef : Siapakah yang menjadi pendorong kepada saudara sehingga mencapai kejayaan yang sungguh cemerlang dalam PMR yang lalu? Adhwa : Selain kedua-dua orang ibu bapa saya.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Adhwa.Menerangkan tujuan wawancara diadakan Contoh Pengenalan: Aleef : Assalamualaikum saudara Adhwa. Wawancara yang dijalankan di bilik gerakan ini bertujuan untuk dimuatkan ke dalam majalah SUARA keluaran tahun 2008. Aleef : Saya Aleef.Beliau begitu prihatin dengan pencapaian saya dalam sebarang peperiksaan yang saya tempuhi sejak saya menjadi anak .Mengucapkan salam b. Pengenalan: Ditulis dalam bentuk dialog a. selaku pengarang majalah SUARA sekolah kita. Adhwa : Waalaikumsalam.terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara kerana sudi diwawancara pada pagi ini.Wawancara kita ini akan dimuatkan di dalam majalah SUARA keluaran tahun ini.orang yang paling banyak mendorong saya mencapai kejayaan ialah Guru Tingkatan saya iaitu Encik Nor Azam.Memperkenalkan diri c.

blogspot.html Latihan Soalan 1 [Isu: Faedah Menyertai Aktiviti Kokurikulum Andaikan anda ketua pengarang majalah sekolah.Apakah nasihat saudara kepada pelajarpelajar yang akan menduduki PMR pada tahun ini? Adhwa : Nasihat saya kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki PMR pada tahun ini adalah selain tekun mengulangkaji pelajaran. kita perlu menurut segala nasihat ibu bapa. guru-guru dan orang yang lebih tua daripada kita. Penutup: Nasihat/Saranan oleh orang yang diwawancara kepada pembaca Ucapan terima kasih pewawancara kepada orang yang diwawancara Contoh Penutup-Nasihat: Aleef : Soalan saya terakhir. akhir kata saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan saya pada pagi ini. http://azam09.Anda dikhendaki meancara Guru Penolong Sekolah anda tentang faedah menyertai aktiviti kokurikulum Diolog/Temu ramah/Wawancara Perenggan Isi.isi Penting Pendahuluan Kata alu-aluan Tajuk:Faedah Menyertai Aktivii Kokorikulum Huraian “Penambah Perisa” .Terima kasih cikgu.Akhirnya kita perlu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adhwa : Terima kasih kembali. Contoh Penutup-Terima kasih: Aleef : Baiklah saudara Adhwa.com/2009/06/panduan-menulis-karangan-wawancaratemu.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 muridnya.

Berformat Definisi jerebu Punca 1 : Pembakaran terbuka Punca 2 : aktiviti perindustrian Punca 3 : _________________________________________________ Punca 4 : _________________________________________________ Soalan 3 . Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T Jerebu K Punca F Wawancara . Sediakan teks wawancara tersebut selengkapnya. Tajuk temu bual yang telah ditetapkan ialah ‘ Punca-punca Berlakunya Kejadian Jerebu’.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Soalan 2 Sebagai wartawan akhbar. anda ingin mengadakan temu bual dengan Pegawai Jabatan Alam Sekitar (JAS).Tulis wawancara itu selengkapnya.

Anda telah ditugaskan untuk mewawancara pengetua sekolah anda kerana telah Berjaya menaikkan nama sekolah.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Anda salah seorang pengarang majalah sekolah. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ . T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . __________________________________________________________ Soalan 4 Anda dan rakan berbincang tentang punca-punca sesetengah pelajar kurang berminat terhadap pelajaran. Tulis perbualan itu selengkapnya melebihi 180 patah perkataan. Tulis wawancara itu selengkapnya melebihi 180 patah perkataan. iaitu menjadi johan dalam pertandingan keceriaan peringkat sekolah-sekolah seluruh Malaysia.

4. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Karangan ini memerlukan penjelasan atau maklumat tentang sesuatu kejadian seperti kemalangan.32 orang kehilangan tempat tinggal. Berita ialah karangan berformat 2. Untuk menghasilkan sesuatu berita.Lima . Dalam kejadian tersebut.dan tiga buah kereta musnah akibat dalam satu kebakaran yang barlaku di JALAN PINAH pada pukul 12:00 tengah malam yang lepas. Bentuk atau format berita perlu dipatuhi. berapa. __________________________________________________________ KARANGAN BERITA 1. bila. 3. CONTOH KARANGAN BERITA KUALA TERRENGANU. siapa. Biasanya berita disediakan oleh wartawan atau pemberita yang membuat liputan tentang sesuatu peristiwa. 6. murid perlu menjawab persoalan seperti apa. kebakaran. __________________________________________________________ Soalan 5 Rakan anda terpilih sebagai tokoh pelajar di sekolah anda. sebuah rumah dua tingkat. aktiviti dan sebagainya. Rabu-Sederet rumah kedai lima pintu. Mangsa kebakaran tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka kerana api merebak dengan cepat. bencana alam. anda ditugasi untuk menemu bual rakan anda itu. bagaimana dan mengapa.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 4 . Sebagai pengarang majalah sekolah. Sediakan teks temu bual itu melebihi 180 patah perkataan. Berita dimulakan dengan menyatakan tempat dan hari atau tarikh kejadian. di mana. 5.

000.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 buah kereta bomba dan dua buah ambulan datang setelah mendapat pangilan kecemasan pada jam 12:30malam itu.45malam hanya berjaya mengawal kebakaran 30minit kemudian .rumah yang berhampiran daripada terbakar.Dalam 10minit kebakaran bermula mereka terdengar bunyi letupan yang sangat kuat di dalam lima buah kedai itu. Berita Perenggan Pendahuluan Tajuk:Kemalangan Jalan Raya Isi-isi penting Huraian Empat sekeluarga terbunuh “Penambah Perisa” Kemalangan maut Isi 1 Mangsa yang terlibat Kedua-dua mangsa Isi 2 Punca kemalangan Mangsa tidak dapat mengawal kenderaan .Mereka ingin dirawat sebagai pesakit luar. Kebakaran itu berlaku begitu pantas sehinga kesemua pemilik rumah kedai tidak sempat menyelamatkan kereta masing-masing. Panjang karangan itu hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan SOALAN 1 Sebagai seorang pemberita. Jumlah kerugian diaggarkan mencecah sejuta ringgit sementara punca kebakaran masih disiasat.anda di tugaskan untuk menulis berita tentang sesuatu kejadian kemalangan jalan raya.Tulis berita itu selengkapnya. Tiada yang kehilangan nyawa dalam kebakaran itu dan hanya beberapa orang mangsa cedera ringan akibat melecur .seterusnya menyelamat rumah.semasa kejadian dia baru selesai mencuci tangki akuariumnya tiba-tiba terdengar dua letupan kuat sebelum api menyambar pintu hadapan kedainya.Letupan itu adalah gas dan gas itu menyebabkan kebakaran bertambah banyak. Tuan pemilik sebuah kedai akuarium yang kerugian sebanyak200. Pihak bomba datang yang tiba pada jam pukul12.Pihak bomba bagaimanapun tidak menolak kemungkinan bahawa kebakaran berpunca daripada litar pintas pada sistem pendawaian elektrik LATIHAN Tulis karangan di bawah ini.00 dalam kebakaran tersebut berkata.

England Mengapa – kejayaan membanggakan kerana menamatkan penantian 25 tahun selepas kejayaan Razif dan Jailani dalam kejohanan itu pada tahun 2002 Bagaimana – menang kedua-dua set Soalan 3 . Anda dikehendaki untuk menulis berita tentang kejayaan pasangan beregu badminton negara yang telah mencatat sejarah kerana memerangi Kejohanan Badminton Seluruh England 2007. Tulis berita tersebut dengan lengkap. Koo Kien Keat dan Tan Boon Heong Bila – sejarah tercipta pada 11 mac 2007 Di mana – Kejohanan Badminton Seluruh England yang diadakan di National Indoor Arena.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 3 Usaha menyalamatkan mangsa Pemandu serta penumpang sebuah kereta lagi-cedera ringan Tindakan pihak berkuasa Isi 4 Penutup Kesesakan lalu lintas di kedua-dua hala jalan Kemalangan terlalu ngeri untuk diingat kembali Hargai nyawa SOALAN 2 Anda wartawan sebuah akhbar tempatan.Koo Kien Keat dan Tan Boon Heong – menjuarai kejohanan yang paling berprestij iaitu Kejohanan Badminton Seluruh England 2007 Siapa – pasangan beregu badminton negara. Birmingham. T K F Kejayaan pasangan Beregu Badminton Negara dalam Kejohonan Badminton seluruh England 2007 5W1H Berita – berformat Isi-isi Apa – pasangan beregu badminton negara.

Ayahku pula asyik menukar aksesori kereta. Ekzos yang satu dijadikan dua. anda telah menyaksikan kejadian tanah runtuh di suatu tempat. Tulis suatu berita tentang majlis tersebut untuk dihantar kepada akhbar tempatan untuk disiarkan. Tulis berita tentang kejadian tersebut untuk disiarkan dalam akhbar.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Sebagai wartawan sebuah akhbar.Pernah ibuku membelanjakan lebih daripada sepuluh ribu ringgit hanya untuk membeli sofa yang diidam-idamkannya. Boleh dikatakan setiap bulan ada sahaja aksesori yang ditambah pada kereta Wish kesayangannya itu. CONTOH KARANGAN PERIBAHASA SOALAN: ‘Sediakan payung sebelum hujan’. Ada saja alasan yang diberikan ibuku kepada ayah untuk mendapatkan apa yang dihajatinya. Setiap tahun.cermin digelapkan dan bermacam-macam lagi pengubahsuaian yang . Soalan 5 Seorang remaja perempuan telah mati lemas kerana mencuba untuk menyelamatkan adiknya daripada dihanyutkan arus deras ketika mandi di sungai. ibuku pasti membeli perabot baru untuk menghiasi rumahku.Tulis sebuah cerita yang menarik bagi menggambarkan peribahasa ini. Sebagai wartawan sebuah akhbar. cat kereta ditukar. tulis berita tentang kejadian itu selengkapnya. Aku tidak berkenan langsung dengan sikap ibu bapaku yang boros berbelanja walaupun aku amat menyayangi mereka. Soalan 4 Sebuah sekolah di tempah tinggal anda melancarkan program “ Masih Ada yang Sayang”. Sebagai pemberita.

tetapi aku berpegang pada prinsip sedikit-sedikit. Betapa ketika itu aku berasa amat ber syukur kerana mengamalkan amalan keramat ini.tidak kuduga adik perempuan kesayanganku disahkan menghidap penyakit jantung berlubang. pasti senyuman akan terukir di bibirku kerana saban tahun jumlah wang simpananku pasti meningkat. Setiap kali aku menatap buku akaunku.Kulihat mereka terkesima. sebelum hujan. Kadang-kadang aku tertanya-tanya juga di dalam hati.Dalam kebuntuan. Aku segera ke bank untuk mengeluarkan wang sebanyak lapan ribu ringgit bagi menampung baki yang masih diperlukan itu. Adikku kemudiannya telah selamat menjalani pembedahan. aku teringatkan buku akaun bankku. duit raya yang aku peroleh setiap tahun.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 dilakukannya. aku simpan kerana aku berpegang pada peribahasa sediakan payung.Masih ada berbaki lapan ribu ringgit yang harus dilunaskan. 380 patah perkataan Hasil penulisan Nur Fatin Najwa 3 Cempaka 2008 . Barangkali malu ataupun menyesali kesilapan diri. Ibu hanya dapat menyumbangkan dua belas ribu ringgit setelah menggadaikan barang kemas kesayangannya. aku simpan di dalam bank.Doktor yang merawat adikku memberitahu kami yang adikku memerlukan rawatan segera dan perlu menjalani pembedahan. aku mula menyimpan wang sedikit demi sedikit di dalam tabung buluhku. Ayah pula tidak berjaya memohon pinjaman daripada bank kerana sebelum ini ayah telah membuat pinjaman untuk membeli kereta baru. Malang tidak berbau.Aku hanya mampu mengelengkan kepala.Aku kemudiannya menyerahkan wang itu kepada ayahku. Ayahku memelukku dengan linangan air mata di pipinya. Setiap hari aku membawa bekal ke sekolah untuk menjimatkan perbelanjaan harianku. Adakah ayah dan ibuku menabung wang di bank? Soalan ini sering kali berlegar-legar di kotak fikiranku. Ketika aku melawat adikku di hospital bersama-sama ibu bapaku.Aku hanya tersenyum seraya memberitahu mereka bahawa semua duit yang aku peroleh selama ini.Walaupun tidak seberapa. Kos pembedahan dianggarkan dua puluh ribu ringgit. Nasib keluargaku bagai jatuh ditimpa tangga kerana ayah dan ibu tiada simpanan di bank.Wang yang kusimpan itu ialah lebihan wang saku yang diberikan oleh ayahku pada setiap awal bulan. Selain itu. mereka menanyakan kepadaku dari mana aku mendapat wang sebanyak itu. Oleh sebab kesedaran yang tinggi tentang amalan menabung ini.Ingin sahaja aku memberikan jantungku kepadanya.lama-lama jadi bukit.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Karangan perbahasan Anda ialah pihak pencadang dalam satu pertandingan perbahasan.Tajuk perbahasan ialah “Penghantaran Pelajar Ke Luar Negara Lebih Banyak Mendatangkan Kerugian”. Pelan Induk Mengarang (PELINDUNG) Perbahasan Kerugian Tajuk:Penghantaran Pelajar Ke Luar Negara Lebih Banyak Mendatangkan .Tulis teks perbahasan itu selengkapnya.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Perenggan Pendahuluan Isi 1 Isi 2 Isi 3 Isi-isi penting Kata alu-aluan Pembiayaan yang tinggi Nilai mata wang asing amat tinggi Risiko pelajarmengalami kejutan budaya Ada antara institusi tinggi di luar negara tidak diiktiraf di negara ini Penghantaran pelajar keluar Negara lebih banyak mendatangkan kerugian Huraian “Penambah Perisa” Barisan penal hakim yang arif lagi bijaksana Membelanjakan ratusan ribu ringgit Ganjaran yang diperoleh belum pasti Hangat-hangat tahi ayam Masa dibazirkan Isi 4 Penutup Agar tidak mendatangkan kerugian kepada banyak pihak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful