MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1

KARANGAN UCAPAN/SYARAHAN/CERAMAH PANDUAN MENULIS KARANGAN JENIS SYARAHAN 1. karangan jenis ini biasanya ditulis untuk disampaikan dalam majlis. 2. Karangan jenis ini memerlukan pelajar menghuraikan fakta berdasarkan tajuk yang diberikan mengikut format yang telah ditetapkan. 3. Syarahan dimulai dengan kata alu-aluan sebagai tanda hormat kepada Tuan Pengerusi

Majlis, para jemputan khas dan audiens.(Jika untuk pertandingan perlulah ditulis para hakim yang arif lagi bijaksana selepas Tuan Pengetua)
4. Nyatakan tajuk syarahan yang ingin anda sampaikan 5. Hanya 1 isi dimuatkan dalam 1 perenggan 6. Kemukakan isi demi isi. Sebelum memaparkan isi , sebut ungkapan seumpama ’tuantuan dan puan yang saya hormati ’ tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para hadirin yang saya muliakan...( tulis ungkapan penegasan ini dalam barisnya sendiri sebelum kita mengemukakan sesuatu isi - sekurang-kurangnya 3 kali ).

7. Syarahan mesti menarik agar pendengar tidak merasa jemu seperti selitkan unsurunsur peribahasa, humor, kata-kata hikmat supaya penulisan tidak menjadi kaku dan membosankan.
8. Akhiri syarahan dengan kesimpulan yang menyeluruh dan memohon maaf kepada

para hadirin jika terdapat ketelanjuran kata dalam syarahan tadi

CONTOH KARANGAN

Anda telah menyertai satu pertandingan syarahan di sekolah. Tajuk syarahan anda ialah ” Cara-Cara Memupuk Perpaduan Rakyat”.Sediakan teks syarahan anda. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang arif lagi bijaksana, Tuan Pengetua, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Salam sejahtera saya ucapkan. Pada hari yang mulia ini, saya akan menyampaikan syarahan saya yang bertajuk ” Cara-Cata Memupuk Perpaduan Rakyat”. Hadirin sekalian,

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1

Sebelum saya memulakan syarahan saya, izinkan saya mendefinisikan maksud tajuk syarahan saya. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, ” cara-cara” bermaksud ” langkah-langkah melaksanakan sesuatu. ”Memupuk perpaduan rakyat” pula membawa maksud mewujudkan integrasi dalam kalangan masyarakat berbilangan kaum. Dengan perkataan yang mudah, syarahan saya bermaksud langkah-langkah untuk mewujudkan integrasi dalam kalangan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, Oleh sebab rakyat Malaysia berbilangan kaum, maka kerajaan perlu mengambil pelbagai inisiatif untuk memupuk perpaduan rakyat. Kerajaan boleh mengadakan kempen untuk memupuk perpaduan rakyat melalui media massa seperti televisyen, surat khabar ataupun internet. Mesej kepentingan perpaduan rakyat perlu diterapkan dalam minda masyarakat bahawa bersatu teguh, bercerai roboh. Rakan-rakan yang dikasihi, Pihak sekolah juga memainkan peranan penting dalam memupuk integrasi dalam kalangan masyarakat sekolah. Perpaduan rakyat mudah dipupuk jika dimulakan sejak bangku sekolah lagi, bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pihak sekolah patut mengadakan gotong-royong melibatkan pelajar dan guru yang berbilangan kaum. Penglibatan pelajar berbilangan kaum dalam aktiviti kokurikulum sekolah turut memberi peluang kepada warga sekolah saling berinteraksi antara satu sama lain. Aktiviti sebegini dapat menjalinkan hubungan baik dan memupuk perpaduan masyarakat sekolah. Hadirin yang dihormati, Perpaduan rakyat juga bermula dari rumah. Ibu bapa perlu memberi pendidikan yang secukup kepada anak-anak. Anak-anak haruslah diajar dan dididik untuk bertoleransi dan memahami budaya pelbagai kaum di Malaysia. Hal ini dapat mengelakkan anak-anak bersifat perkauman apabila dewasa kelak. Anak-anak akan lebih senang bergaul dengan rakan kaum berlainan. Keadaan ini akan memudahkan perpaduan dalam kalangan rakyat.

Hadirin sekalian, Sebelum saya mengakhiri syarahan saya, saya ingin menegaskan bahawa perpaduan rakyat amat penting dalam konteks rakyat Malaysia yang berbilangan kaum dan agama. Perpaduan rakyat dapat menjamin keamanan dan keharmonian hidup , seterusnya dapat merealisasikan

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1

Wawasan 2020. Rakyat Malaysia perlu sedar bahawa ” Bersatu Malaysia akan teguh, Bercerai Malaysia akan roboh”. Sekian ,terima kasih.
LATIHAN

SOALAN 1 Isu:Cara-cara Menjaga Kesihatan] Selaku Pengerusi Kelab Kesihatan, anda diminta untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk “Caracara Menjaga Kesihatan Berdasarkan rajah di bawah pelajar dikehendaki merangka ayat huraian di ruang yang disediakan dan seterusnya menulis sebuah karangan yang lengkap di dalam buku latihan masing-masing.

tanggungjawab kita Soalan 2 Anda menyertai pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda bersempena dengan Minggu Bahasa Malaysia.jimat sebelum habis Isi 3 Pemeriksaan kesihatan secara berkala Janganlah sudah terhantuk baru hendak tergadah Isi 4 Melakukan aktiviti rekreasi Tonggak kebahagiaan Penutup Menghargai diri dengan menjaga kesihatan Diri kita. Strategi penyediaan jawaban . Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Perenggan Pendahuluan CERAMAH Isi-isi Penting Kata alu-aluan-tajuk ceramah Tajuk:Cara-Cara Menjaga Kesihatan Huraian “Penambah Perisa” Menjalani kehidupan yang lebih bermakna Isi 1 Kebersihan diri dan tempat tinggal Mencegah lebih baik daripada mengubati Isi 2 Makan makanan yang lebih seimbang Ingat sebelum kena. Tajuk syarahan tersebut ialah ‘ Kepentingan Aktiviti Sukan kepada Masyarakat’.

anda telah diundang oleh sebuah sekolah untuk memberikan ceramah tentang “ Langkah-langkah untuk mengelakan demam denggi “. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya. .berformat Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . __________________________________________________________ Soalan 4 Sebagai pegawai kesihatan . T K F Mengelakkan Diri daripada Kesan Jerebu Langkah / Usaha Syarahan . __________________________________________________________ Soalan 3 Anda diminta untuk menyampaikan syarahan dalam satu majlis perhimpunan sekolah. Tajuk syarahan yang ingin anda sampaikan ialah “Langkan-langkah untuk Mendelakkan Diri daripada Kesan Jerebu”.berformat Isi 1 : menyihatkan badan Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 T K F Aktiviti Sukan kepada Masyarakat Kepentingan / manfaat Syarahan .

B. Fahami tajuk dan tujuan surat serta kepada siapa surat hendak ditujukan. jemputan. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. 2. KARANGAN SURAT RASMI 1. membuat pesanan. Surat kiriman rasmi mempunyai format atau susun aturnya yang tersendiri. rayuan. Surat kiriman rasmi ditulis dan ditujukan kepada pihak tertentu dengan tujuan rasmi seperti membuat permohonan. 3. Format Surat Rasmi: .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. __________________________________________________________ Soalan 5 Sebagai pakar motivasi. dan sebagainya. Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya. anda dikehendaki untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk “ Ciri-ciri Pelajar yang Cemerlang’. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .

Kesan daripada isu atau masalah itu kepada anda atau orang yang anda wakili.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 1. letak nombor bermula dengan 2 dan seterusnya pada setiap perenggan dan mulakan perenggan agak ketengah – 2 ½ sm dari nombor) i. 3. huraian. Penerima dan alamat penerima – di sudut kiri surat. (Jangan letak nombor) (Selepas itu. Nama dan alamat pengirim – di sudut kiri surat. 8. 9. Huraian isu atau huraian masalah yang ditulis (di mana + sejak bila + nama pihak penyebab masalah + masa masalah berlaku + siapa terlibat + dan apa-apa juga maklumat awal tentang isu atau masalah itu yang dapat digunakan bagi membantu pihak yang anda beritahu) ii. 4. Kesan ini mesti diulas. Tarikh dengan huruf besar – di kanan dan selari dengan baris terakhir alamat penerima. 6. langkau 3 hingga 4 baris) 10. Penutup surat – tuliskan harapan anda dan iringan terima kasih. kecuali untuk kata hubung. (tulis rapat di kiri surat dan jangan letak sebarang nombor) 7. (Selepas itu langkau sebaris dan lukis garisan panjang) (Sebaiknya selepas setiap perenggan berakhir. sendi dan kata bantu. Tulis pengesahan: .Tandatangani -(NAMA) dengan huruf besar dan dalam kurungan . Isi surat: (Bermula dari perenggan kedua dan seterusnya. Garisi tajuk dan jangan letak tanda titik pada akhir ayat. sama seperti anda menulis karangan biasa (ada isi.“Yang menjalankan tugas” (jika tujuan rasmi) dan “Yang benar” (jika tujuan persendirian) . 1 kesan ditulis dalam satu perenggan) iii. contoh dan kesimpulan kecil) Sebaik-baiknya. Tulis ucapan terima kasih – di kiri dan rapat dengan garisan. Cadangan mengatasi masalah – anda boleh memberi cadangan awal untuk mengatasi masalah atau isu yang anda tuliskan. langkau satu baris) 2. Tajuk surat – Semua perkataan awal dengan huruf besar. Panggilan hormat (Tuan/ Puan/ Datuk dan sebagainya yang sesuai) – di kiri dan tanda koma. 5. Pengenalan surat – nyatakan siapa anda + mewakili siapa (jika anda sebagai wakil) + tujuan surat ditulis.

peribahasa atau kata-kata hikmat seperti anda menulis karangan yang lain. tidak perlu menulis jawatan. 11. Pastikan anda menggunakan frasa gramatis.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 -Nama jawatan (Ikut kehendak soalan jika dinyatakan). persatuan atau taman perumahan yang anda wakili. . jika tidak tulislah Setiausaha. Jika tujuan persendirian. -Nama institusi.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 CONTOH FORMAT SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI .

84600 Muar. kenderaan dari arah Bukit Kepong dan Lengga juga sibuk menggunakan jalan di pekan ini. Mukim Jorak. terutamanya pada waktu pelajar pulang dari sekolah. 84600 Muar. khususnya penduduk Pekan Pagoh. Setakat ini. 2. Johor Darul Takzim. Saya juga meminta kerjasama daripada pihak polis supaya memberikan surat sokongan bagi mendapat kemudahan lampu isyarat di simpang pekan ini. Jika pihak tuan mengadakan kawalan lalu lintas pada masa itu. kemalangan mudah berlaku. 3. saya selaku penghulu yang bertanggungjawab atas keselamatan penduduk Mukim Jorak. permohonan untuk mendapatkan kemudahan lampu isyarat tidak diluluskan oleh pihak yang bertanggungjawab kerana kawasan ini masih dianggap terkawal dan tidak terlalu sibuk. 12 MAC 2000.Tambahan pula terdapat sebilangan kecil pemandu yang mementingkan diri dengan tidak memberi laluan kepada murid-murid sekolah untuk melintas jalan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Contoh Surat Kiriman Rasmi yang Lengkap Kompleks Penghulu. berasa bimbang dengan kadar kemalangan yang semakin meningkat dari hari ke hari di mukim kami. pada bulan lalu. Tuan. saya ingin membuat beberapa cadangan kepada pihak tuan untuk mengatasi masalah kemalangan ini. sudah tentu kemalangan dapat dielakkan. Untuk makluman tuan. sebuah lori yang . Balai Polis Daerah Muar. Johor Darul Takzim. Ketua polis. Jalan Petrie. 12. tragedi ini melibatkan murid sekolah yang melalui pekan ini untuk ke sekolah. Langkah ini perlu diambil bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas kerana pada waktu yang sama. Pekan Pagoh. Cadangan saya yang pertama adalah untuk meminta pihak tuan mengadakan kawalan lalu lintas. Cadangan Mengatasi Kemalangan di Pekan Pagoh Merujuk perkara di atas. Dalam kesibukan inilah. Perkara yang menyedihkan. Oleh itu.

Atas kerjasama tuan. 4. Kegiatan seperti ini tidak boleh dibiarkan kerana boleh mengancam keselamatan dan ketenteraman orang awam di samping membahayakan nyawa mereka. Kemalangan dikatakan berpunca daripada ketiadaan lampu isyarat yang menyebabkan pemandu lori dari Parit Sulong tidak memberhentikan lorinya ketika sampai di simpang. khususnya di kalangan pelajar sekolah. Oleh itu. saya yakin kadar kemalangan di pekan ini dapat dikurangkan. Selain itu. Kami juga berharap agar pihak tuan dapat meluangkan masa untuk meninjau keadaan Pekan Pagoh ini. Saya juga mengharapkan kerjasama daripada pihak tuan untuk mengadakan sekatan jalan raya pada waktu malam. (Ali Bin Mohamad) Penghulu Mukim Jorak . 6. Yang menjalankan tugas.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 membawa muatan simen telah terbabas lalu terbalik di kawasan Pekan Pagoh.Ceramah seperti ini bukan sahaja akan dapat memberikan kesedaran kepada pelajar betapa pentingnya keselamatan di jalan raya malah dapat melindungi pengguna jalan raya yang lain.Seterusnya. 5. Pada masa yang sama.Hal ini bertujuan untuk membanteras lumba motosikal haram di sekitar Batu 8 hingga Batu 13. saya berharap agar tuan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan keselamatan penduduk di pekan ini terjamin. lori berkenaan telah terbabas dan terbalik menyebabkan seorang peniaga terbunuh. saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. jika permohonan untuk mendapatkan kemudahan lampu isyarat diluluskan dengan sokongan pihak tuan. Oleh yang demikian besarlah harapan saya agar tuan dapat memberikan perhatian kepada cadangan saya ini. saya mengharapkan agar pihak tuan dapat menganjurkan ceramah keselamatan jalan raya kepada penduduk sekitar Pekan Pagoh. Dalam usaha mengelakkan motosikal tersebut. sebuah motosikal datang dari arah Lengga. Sekian untuk tindakan dan makluman tuan.

Anda ingin mengadukan hal tersebutkepada pihak berkuasa tempatan. Hal ini menimbulkan pelbagai masalah seperti bau busuk dan sampah sarap yang bertaburan.Berformat Isi 1 : melahirkan perasaan tidak puas hati tentang mutu perkhidmatan lori pengangkutan sampah Isi 2 : lori pengangkutan sampah mengutip sampah tidak mengikut jadual . anda rasa berasa bertanggungjawab untuk menulis surat kepada pihak majlis perbandaran untuk menyatakan rasa tidak puas hati anda. Bagi pihak penduduk tempat tinggal anda. Tulis surat itu selengkapnya. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Soalan 1 [Isu:Teknik untuk Meningkatkan Pencapaian Akedemik] Kawasan tempat tinggal anda sangat kotor. Surat Rasmi Perenggan Pendahuluan Tajuk:Aduan kepada Pihak Berkuasa Tempatan Isi-isi Penting Huraian Tajuk:Aduan tentang Keadaan Kotor di Taman Merlimau Utara Sampah tidak diangkut oleh lori sampah Longkang tersumbat-banjir kilat Taman permainan kanakkanak semak dan terurus Dewan orang ramai tidak diselenggara dengan baik Mengambil tindakan segera “Penambah Perisa” Merujuk kepada perkara di atas Menyakitkan mata yang memandang Mengambil inisiatif Isi 1 Isi 2 Isi 3 Pergerakan anakanak sukar dikawal Disia-siakan-tidak dimanfaatkan Terima kasih Isi 4 Penutup SOALAN 2 Perkhidmatan mengangkat sampah di tempat anda tidak dilakukan mengikut jadual yang telah ditetapkan. T K F Perkhidmatan Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Perkara Surat kiriman rasmi .

Tulis surat tersebut selengkapnya. Tulis surat kepada editor majalah tersebut. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. __________________________________________________________ Soalan 4 Anda ingin menyatakan pendapat dalam ruangan pembaca tentang gejala sosial yang berlaku dengan leluasa di Negara kita. Anda dikehendaki untuk menulis surat kepada DBP untuk menyatakan tujuan lawatan dan memohon kebenaran untuk mengadakan lawatan tersebut. laporkan sikap segelintir pekerja lori mengangkut sampah yang tidak bertanggungjawab Isi 5 : nyatakan harapan supaya tindakan segera dapat diambil Soalan 3 Persatuan Bahasa Malaysia sekolah anda ingin mengadakan lawatan ke Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada cuti sekolah nanti.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 3: nyatakan pelbagai masalah yang timbul seperti sampah sarp yang tidak dikutip menimbulkan bau busuk Isi 4 . Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. T K F . T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .

Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. tulis sepucuk surat kepada pihak terbabit untuk memohon kemudahan pengangkutan awam itu. __________________________________________________________ KARANGAN SURAT TAK RASMI 1.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . __________________________________________________________ Soalan 5 Kawasan tempat tinggal anda masih tidak mempunyai kemudahan pengangkutan awam. Surat ini mempunyai format yang tertentu yang perlu dipatuhi dengan sepenuhnya seperti yang berikut ini. Hal tersebut amat menyukarkan penduduk yang tinggal di kawasan ini. ibu bapa atau ahli keluarga 2. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Selaku wakil penduduk. Karangan jenis bersifat peribadi seperti peribadi aseperti surat kepada rakan. a) Alamat pengirim b) Tarikh c) Pembuka kata d) Kata ganti diri pengirim e) Isi dan perkembangan isi .

Ketika hukuman dijalankan. Hal ini demikian kerana Pulau Langkawi di keliling oleh pantai yang berpasir bersih. . kali ini saya ingin bercerita tentang Pulau Langkawi pula. Saya kini sibuk dengan persediaan menghadapi peperiksaan yang tidak beberapa lama lagi. Antaranya termasuklah pemandangan yang cantik. beliau telah dijatuhi hukuman bunuh akibat fitnah. Beliau juga sempat mengenakan sumpahan iaitu Langkawi akan menjadi padang jarak padang terkukur selama tujuh keturunannya. semoga dalam kandungan sihat sejahtera hendaknya. Tampaknya saudara benar-benar berminat untuk mengetahui tentang tempat-tempat yang menarik di. yang kini sedang berada bersama keluarga di Perth. Perak Darul Ridzuan 30 September 2010 Menemui sahabatku David. Pulau ini banyak keistimewaannya.Malaysia. dan suasana yang nyaman. Jalan Bunga 1. darah putih mengalir daripada tubuh Mahsuri. Mahsuri ialah seorang perempuan yang cantik. Malangnya .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 f) Penutup g) Pengakuan pengirim h) Tandatangan pengirim 3. Legenda Mahsuri telah diceritakan secara turun-temurun daripada nenek moyang kami di sini. air laut yang tenang. Untuk pengetahuan saudara. Kalau saudara berpeluang ke pulau Langkawi dapatlah saudara menikmati keindahan yang saya maksudkan ini. CONTOH SURAT TIDAK RASMI 545. Saudara David. Secara ringkasnya. Apa khabar saudara sekeluarga di sana? Maafkan saya kerana agak lambat membalas surat saudara. Taman Bunga Raya. Semua perkara itu mestilah ditulis mengikut aturan yang ditetapkan itu. Australia. Kalau sebelum ini saya pernah bercerita tentang Tanah Tinggi Cameron. 30020 Ipoh. iaitu sebuah negeri yang terletak di utara Semenanjung Malaysia. Pulau Langkawi terletak di Negeri Kedah. Pulau Langkawi terkenal sebagai Pulau Legenda.

iaitu Makam Mahsuri.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Selain itu terdapat banyak tempat yang berkaitan dengan Legenda Mahsuri ini. Telaga Tujuh dan Beras Hangus. Akhir kata . . sambutlah salam mesra daripada saya Yang Benar (Ali Bin Ahmad) Latihan Soalan 1 [Isu:Teknik untuk Meningkatkan Pencapaian Akedemik} Sahabat anda menganggap bahawa anda berjaya dalam pelajaran. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Dia bertanya kepada anda tentang teknik untuk meningkatkan pencapaian akedemik. dan padang Mat Sirat. Setakat ini dulu yang dapat saya tulis buat saudara. terdapat juga beberapa tempat yang berkaitan dengan legenda dan mitos di sini seperti Tasik Dayang Bunting di Pulau Dayang Bunting. Selain itu. Lebih banyak maklumat yang dapat saudara peroleh mengenai legenda ini sekiranya saudara berkesempatan ke tempat-tempat ini. Sebenarnya banyak tempat menarik di Pulau Langkawi ini. akan saya ceritakan lagi tentang pulau ini. Kalau ada kesempatan. Saya juga akan cuba menghantar gambar-gambar yang berkaitan dengan Pulau Legenda ini.

T K F Kerajaan Malaysia Membantu Warga Tua Usaha-usaha Surat kiriman tidak rasmi . Isi 2 :memberikan beberapa keistemewaan kepada warga tua Isi 3: menggesa orang ramai menderma apa-apa sahaja kepada warga tua Isi 4 : Memeberikan pencen kepada kakitangan awam yang telah bersara Isi 5 : mengadakankan kempen kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya hubungan kekeluargaan sesame ahli keluarga. Soalan 3 .Berformat Isi 1 : mengambil berat tentang keperluan dan kebajikan warga tua.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Surat Tak Rasmi Perenggan Pendahuluan Tajuk: Teknik untuk Meningkatkan Pencapaian Akedemik Isi-Isi Penting Huraian “Penambah Perisa” Pembuka kata Menemui sahabatku Isi 1 Isi 2 Isi 3 Membuat nota ringkas dan peta minda Membaca lebih awal topik pelajaran Belajar secara berkumpulan Mengurus masa dengan baik Pertua dan teknik diiringi disiplin Peta minda meningkat kan daya ingatan Sediakan payung sebelum hujan Perkongsian pintar Isi 4 Masa itu emas Penutup Berusaha dengan gigihtanggga kejayaan Soalan 2 Sahabat pena anda di luar Negara ingin tahu mengenai usaha-usaha yang diambil di Negara kita bagi membantu warga tua dan kebaikannya. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.

T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menceritakan suasana percutian itu. __________________________________________________________ . __________________________________________________________ Soalan 4 Rakan anda dari negeri lain menulis surat kepada anda untuk meminta nasihat daripada anda bagi menghadapi peperiksaan. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Sila balas surat tersebut dengan menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Anda sedang menghabiskan percutian di kampong. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Anda menikmati keseronokan yang tidak dapat dinikmati di Bandar.

Kerangan jenis ini mempunyai format yang khusus. Tulis surat tersebut selengkapnya. pameran dan gotong-royong. Seawal lapan pagi lagi. Karangan jenis ini bertujuan untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu aktiviti yang telah dijalankan seperti lawatan. . pertandingan. Perjalanan mengambil masa tiga puluh minit sahaja kerana antara jarak sekolah dengan kilang tersebut hanya 20 kilometer. kelab atau persatuan 3. dan Puan Siti Muqalmah. CONTOH KARANGAN LAPORAN LAPORAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KILANG COKLAT CADBURY Persatuan Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Suria telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Kilang Coklat Cadbury yang terletak di Shah Alam pada 15 Jun 2008. Puan Zubaidah. 2. Kebiasaanya. para pelajar dan guru yang terlibat sudah menaiki bas yang disewa khas oleh ahli jawatankuasa lawatan ini. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Soalan 5 Anda mempunyai kenalan di luar Negara. Anda hendak menveritakan keindahan sebuah tempat yang menarik di Malaysia untuk dikunjungi kepadanya. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . yakni Puan Saloma. Rombongan ini terdiri daripada empat puluh orang ahli Persatuan Geografi dan tiga orang guru pengiring. __________________________________________________________ KARANGAN LAPORAN 1. laporan disediakan oleh setiausaha pertubuhan.

penutup mulut. Hal ini demikian kerana mereka perlu menyediakan laporan lawatan ini. coklat dalam bentuk cecair pekat yang mencapai kepanasan seratus lima puluh darjah itu disalurkan ke paip besar yang menuju ke bahagian pemprosesan coklat prapembungkusan. Daripada taklimat multimedia ini. Selepas bersalam dengan tuan pengarah. Sepanjang dua jam lawatan. Hal ini demikian kerana kebersihan menjamin mutu makanan yang disediakan. Di bahagian itu. Langkah penyediaan yang bersih dan selamat adalah penting kata Encik Soo kerana pihak kilang amat mementingkan soal kualiti coklat. kami diberi taklimat multimedia berkaitan perancangan masa depan kilang coklat ini. kami berasa penat kerana kawasan pemprosesan kilang ini amat besar. kami diberi penerangan sejarah penubuhan kilang coklat secara ringkas tapi jelas. Di dalam bilik mesyuarat itu. Kami dibawa ke bahagian paling penting. yakni zon penyediaan. kami juga diberi baucar istimewa untuk membeli coklat dengan potongan harga sebanyak dua puluh hingga empat puluh peratus. Encik Soo telah membawa kami ke bilik mesyuarat yang terletak di tingkat tiga Wisma Cadbury. Program pascataklimat ialah memulakan lawatan ke bahagian memproses coklat. dan sarung tangan. ahli rombongan pun bersemangat tinggi dan menanyakan pelbagai soalan yang berkaitan dengan kilang coklat tersebut. Kami melihat sendiri biji koko panggang dikisar dengan sebuah mesin. kami dapat melihat pelbagai jenis coklat berjaya diproses dengan mesin yang canggih. rombongan kami disambut dengan tangan terbuka oleh pengurus pemasaran dan promosi. kami telah mengemukakan soalan tentang kepentingan penyediaan makanan yang selamat. Di bilik mesyuarat. Selepas proses penyediaan selesai. kami berasa teruja dan berpuas hati dengan penerangan yang disampaikan. Selain itu. Di bahagian ini. Selepas mendengar taklimat. Sebelum mengakhiri lawatan. bilangan pekerja yang banyak diperlukan untuk menyudahkan proses pembungkusan sehingga proses akhir. Mesin itu seterusnya menghantar jongkong-jongkong coklat yang sudah siap diproses menuju ke peringkat pembungkusan mengikut saiz dan perisa. Encik Soo Ming Lei. Walau bagaimanapun. . Di kawasan itu. kami diberi pakaian berupa tudung kepala.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Sebaik-baik sahaja tiba di kilang tersebut. koko yang lumat dimasak bersama gula dan susu yang diimport khas. Sepanjang lawatan di bahagian penyediaan. penyimpanan. Pengarah Urusan Kilang Cadbury telah meluangkan masa untuk berjumpa dengan ahli rombongan sekali gus menyampaikan cenderahati kepada kami. Selepas itu. kami berasa kagum akan semangat pengurusan syarikat ini yang memegang para prinsip “genggam bara api biar jadi abu”.

Latihan karangan jenis laporan Soalan 1 [Isu: Banjir di Kawasan Kediaman] Suatu kejadian banjir telah berlaku di kawasan kediaman anda. 29 JUN 2010 Amalina (SITI NUR AMALINA BINTI AZMAN DARUS) Setiausaha Persatuan Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Suria.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 kami pun menuju ke kedai coklat yang terletak di sebelah pintu besar kilang itu.tulislah laporan tentang kejadian banjir berkenaan. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan Pelan Induk Mengarang(PELINDUNG) Laporan Perenggan Pendahuluan Tajuk. Rombongan ini tiba di sekolah pada pukul dua belas tengah hari. Hal ini ibarat sambil menyelam minum air. kami juga berjaya menimba pengetahuan tentang pengurusan kilang. Kami berharap lawatan umpama ini akan dijadikan agenda tahunan Persatuan Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Suria. murid-murid pun pulang ke rumah masing-masing. Laporan disediakan oleh. Ahli rombongan yang selesai membeli coklat bersiap sedia menaiki bas untuk pulang ke sekolah. Selain mendapat ilmu dan pengalaman. Cikgu Saloma yang bertugas menjaga disiplin pelajar berpuas hati dengan kelakuan ahli rombongan walaupun ada segelintir daripada mereka yang mulut murai. Lawatan sambil belajar seperti ini amat bermanfaat kepada pelajar. Akhirnya.Selaku penduduk di kawasan tersebut.Sediakan laporan anda selengkapnya.Laporan Banjir di Taman Tunku Jaafar Isi-isi Penting Huraian Taman Tunku Jaafar di landa banjir “Penambah Perisa” Isi 1 Punca utama –sistem saliran teruk Tidak mampu menampung kuantiti air .

__________________________________________________________ Soalan 3 Sekolah snda telah mengadakan Hari Usahawan Muda yang bertujuan untuk mengisi tabung PIBG.berat laagi bahu memikul Tiada nyawa yang hilang ditelan oleh air banjir. Tulis laporan tentang Hari Usahawan Muda tersebut. Penutup Banyak kerosakan Soalan 2 Anda ialah setiausaha Pertubuhan Bulan Sabit Merah di sekolah anda. Anda dikehendaki menyediakan laporan aktiviti persatuan tersebut selengkapnya.khusus Isi 1 : latihan kawad kaki (5W1H) Isi 2 :latihan pertolongan cemas secara teori dan praktikal Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T Aktiviti persatuan – Pertubuhan Bulan Sabit Merah K Aktiviti yang telah dijalankan F Laporan .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi2 Usaha menyelamatpara sukarelawan Bersatu tenaga dan berkerjasama menghulurkan bantuan Korban banjir Isi 3 Memuji kecekapan jentera penyelamat Isi 4 Memuji kecekapan jentera penyelamat Berat mata memandang. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T K .

Sebagai setiausaha anda dikehendaki untuk menyediakan laporan lengkap . __________________________________________________________ Soalan 4 Anda merupakan setiausaha Persatuan Bahasa Malaysia di sekolah. __________________________________________________________ Soalan 5 Persatuan Sains sekolah anda telah mengadakan lawatan sambil belajar ke suatu tempat yang menarik di Negara kita. Tulis laporan itu selengkapnya.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Anda dikehendaki untuk menyediakan laporan tahunan persatuan. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .

__________________________________________________________ KARANGAN DIOLOG/TEMU RAMAH/WAWANCARA PANDUAN MENULIS KARANGAN WAWANCARA/TEMU RAMAH Contoh Soalan: Sebagai pengarang majalah sekolah anda dikehendaki mewawancara seorang pelajar di sekolah anda yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam PMR tentang rahsianya mencapai kejayaan untuk dimuatkan ke dalam majalah sekolah.Tulis laporan itu selengkapnya. tujuan wawancara diadakan Contoh Pendahuluan: Pada 16 Mac yang lalu. masa wawancara diadakan d. tempat wawancara c. saya iaitu Aleef Adham sebagai pengarang Majalah SUARA telah menjalankan wawancara dengan seorang pelajar cemerlang dalam PMR yang baru lalu iaitu saudara Amirul . Pendahuluan Menerangkan secara ringkas dalam bentuk perenggan: a. Tuliskan wawancara anda itu selengkapnya. siapa dengan siapa b. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 tentang lawatan tersebut.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Adhwa.terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara kerana sudi diwawancara pada pagi ini. Wawancara yang dijalankan di bilik gerakan ini bertujuan untuk dimuatkan ke dalam majalah SUARA keluaran tahun 2008.Memperkenalkan diri c. Adhwa : Waalaikumsalam.orang yang paling banyak mendorong saya mencapai kejayaan ialah Guru Tingkatan saya iaitu Encik Nor Azam. selaku pengarang majalah SUARA sekolah kita. Aleef : Saya Aleef.Mengucapkan salam b.Wawancara kita ini akan dimuatkan di dalam majalah SUARA keluaran tahun ini. Isi Wawancara: Mengandungi soalan pewawancara dan jawapan daripada yang diwawancara Soalan yang bersesuaian dengan kehendak soalan karangan Ditulis dalam ayat yang lengkap dan sempurna Jangan menulis “singkatan” atau “bahasa pasar” Masukkan 4 isi yang menjurus kepada kehendak soalan karangan Contoh Isi: Aleef : Siapakah yang menjadi pendorong kepada saudara sehingga mencapai kejayaan yang sungguh cemerlang dalam PMR yang lalu? Adhwa : Selain kedua-dua orang ibu bapa saya. Pengenalan: Ditulis dalam bentuk dialog a.Menerangkan tujuan wawancara diadakan Contoh Pengenalan: Aleef : Assalamualaikum saudara Adhwa.Beliau begitu prihatin dengan pencapaian saya dalam sebarang peperiksaan yang saya tempuhi sejak saya menjadi anak .

http://azam09.isi Penting Pendahuluan Kata alu-aluan Tajuk:Faedah Menyertai Aktivii Kokorikulum Huraian “Penambah Perisa” . akhir kata saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan saya pada pagi ini.Anda dikhendaki meancara Guru Penolong Sekolah anda tentang faedah menyertai aktiviti kokurikulum Diolog/Temu ramah/Wawancara Perenggan Isi.Terima kasih cikgu. kita perlu menurut segala nasihat ibu bapa.blogspot.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 muridnya.com/2009/06/panduan-menulis-karangan-wawancaratemu.Akhirnya kita perlu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. guru-guru dan orang yang lebih tua daripada kita.html Latihan Soalan 1 [Isu: Faedah Menyertai Aktiviti Kokurikulum Andaikan anda ketua pengarang majalah sekolah.Apakah nasihat saudara kepada pelajarpelajar yang akan menduduki PMR pada tahun ini? Adhwa : Nasihat saya kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki PMR pada tahun ini adalah selain tekun mengulangkaji pelajaran. Adhwa : Terima kasih kembali. Penutup: Nasihat/Saranan oleh orang yang diwawancara kepada pembaca Ucapan terima kasih pewawancara kepada orang yang diwawancara Contoh Penutup-Nasihat: Aleef : Soalan saya terakhir. Contoh Penutup-Terima kasih: Aleef : Baiklah saudara Adhwa.

Tajuk temu bual yang telah ditetapkan ialah ‘ Punca-punca Berlakunya Kejadian Jerebu’. Sediakan teks wawancara tersebut selengkapnya.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Soalan 2 Sebagai wartawan akhbar.Tulis wawancara itu selengkapnya. anda ingin mengadakan temu bual dengan Pegawai Jabatan Alam Sekitar (JAS).Berformat Definisi jerebu Punca 1 : Pembakaran terbuka Punca 2 : aktiviti perindustrian Punca 3 : _________________________________________________ Punca 4 : _________________________________________________ Soalan 3 . Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T Jerebu K Punca F Wawancara .

T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ . Tulis perbualan itu selengkapnya melebihi 180 patah perkataan. Tulis wawancara itu selengkapnya melebihi 180 patah perkataan. iaitu menjadi johan dalam pertandingan keceriaan peringkat sekolah-sekolah seluruh Malaysia. __________________________________________________________ Soalan 4 Anda dan rakan berbincang tentang punca-punca sesetengah pelajar kurang berminat terhadap pelajaran.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Anda salah seorang pengarang majalah sekolah. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Anda telah ditugaskan untuk mewawancara pengetua sekolah anda kerana telah Berjaya menaikkan nama sekolah.

4. murid perlu menjawab persoalan seperti apa. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Berita dimulakan dengan menyatakan tempat dan hari atau tarikh kejadian. 5. Dalam kejadian tersebut. Sediakan teks temu bual itu melebihi 180 patah perkataan. CONTOH KARANGAN BERITA KUALA TERRENGANU. berapa. Rabu-Sederet rumah kedai lima pintu. di mana. __________________________________________________________ KARANGAN BERITA 1. bagaimana dan mengapa. Untuk menghasilkan sesuatu berita. Biasanya berita disediakan oleh wartawan atau pemberita yang membuat liputan tentang sesuatu peristiwa. Karangan ini memerlukan penjelasan atau maklumat tentang sesuatu kejadian seperti kemalangan. anda ditugasi untuk menemu bual rakan anda itu. Sebagai pengarang majalah sekolah.Lima .32 orang kehilangan tempat tinggal.dan tiga buah kereta musnah akibat dalam satu kebakaran yang barlaku di JALAN PINAH pada pukul 12:00 tengah malam yang lepas. __________________________________________________________ Soalan 5 Rakan anda terpilih sebagai tokoh pelajar di sekolah anda.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 4 . Bentuk atau format berita perlu dipatuhi. 3. kebakaran. siapa. aktiviti dan sebagainya. Berita ialah karangan berformat 2. 6. Mangsa kebakaran tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka kerana api merebak dengan cepat. bila. bencana alam. sebuah rumah dua tingkat.

semasa kejadian dia baru selesai mencuci tangki akuariumnya tiba-tiba terdengar dua letupan kuat sebelum api menyambar pintu hadapan kedainya.seterusnya menyelamat rumah. Tiada yang kehilangan nyawa dalam kebakaran itu dan hanya beberapa orang mangsa cedera ringan akibat melecur .Dalam 10minit kebakaran bermula mereka terdengar bunyi letupan yang sangat kuat di dalam lima buah kedai itu.Tulis berita itu selengkapnya.Letupan itu adalah gas dan gas itu menyebabkan kebakaran bertambah banyak. Pihak bomba datang yang tiba pada jam pukul12. Berita Perenggan Pendahuluan Tajuk:Kemalangan Jalan Raya Isi-isi penting Huraian Empat sekeluarga terbunuh “Penambah Perisa” Kemalangan maut Isi 1 Mangsa yang terlibat Kedua-dua mangsa Isi 2 Punca kemalangan Mangsa tidak dapat mengawal kenderaan .00 dalam kebakaran tersebut berkata. Panjang karangan itu hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan SOALAN 1 Sebagai seorang pemberita. Tuan pemilik sebuah kedai akuarium yang kerugian sebanyak200. Jumlah kerugian diaggarkan mencecah sejuta ringgit sementara punca kebakaran masih disiasat.000.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 buah kereta bomba dan dua buah ambulan datang setelah mendapat pangilan kecemasan pada jam 12:30malam itu.45malam hanya berjaya mengawal kebakaran 30minit kemudian .Pihak bomba bagaimanapun tidak menolak kemungkinan bahawa kebakaran berpunca daripada litar pintas pada sistem pendawaian elektrik LATIHAN Tulis karangan di bawah ini.rumah yang berhampiran daripada terbakar.anda di tugaskan untuk menulis berita tentang sesuatu kejadian kemalangan jalan raya.Mereka ingin dirawat sebagai pesakit luar. Kebakaran itu berlaku begitu pantas sehinga kesemua pemilik rumah kedai tidak sempat menyelamatkan kereta masing-masing.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 3 Usaha menyalamatkan mangsa Pemandu serta penumpang sebuah kereta lagi-cedera ringan Tindakan pihak berkuasa Isi 4 Penutup Kesesakan lalu lintas di kedua-dua hala jalan Kemalangan terlalu ngeri untuk diingat kembali Hargai nyawa SOALAN 2 Anda wartawan sebuah akhbar tempatan. Birmingham. T K F Kejayaan pasangan Beregu Badminton Negara dalam Kejohonan Badminton seluruh England 2007 5W1H Berita – berformat Isi-isi Apa – pasangan beregu badminton negara. Koo Kien Keat dan Tan Boon Heong Bila – sejarah tercipta pada 11 mac 2007 Di mana – Kejohanan Badminton Seluruh England yang diadakan di National Indoor Arena. Tulis berita tersebut dengan lengkap. Anda dikehendaki untuk menulis berita tentang kejayaan pasangan beregu badminton negara yang telah mencatat sejarah kerana memerangi Kejohanan Badminton Seluruh England 2007.Koo Kien Keat dan Tan Boon Heong – menjuarai kejohanan yang paling berprestij iaitu Kejohanan Badminton Seluruh England 2007 Siapa – pasangan beregu badminton negara. England Mengapa – kejayaan membanggakan kerana menamatkan penantian 25 tahun selepas kejayaan Razif dan Jailani dalam kejohanan itu pada tahun 2002 Bagaimana – menang kedua-dua set Soalan 3 .

Tulis sebuah cerita yang menarik bagi menggambarkan peribahasa ini.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Sebagai wartawan sebuah akhbar. Aku tidak berkenan langsung dengan sikap ibu bapaku yang boros berbelanja walaupun aku amat menyayangi mereka. Ekzos yang satu dijadikan dua. Tulis berita tentang kejadian tersebut untuk disiarkan dalam akhbar.Pernah ibuku membelanjakan lebih daripada sepuluh ribu ringgit hanya untuk membeli sofa yang diidam-idamkannya. Sebagai pemberita. Ada saja alasan yang diberikan ibuku kepada ayah untuk mendapatkan apa yang dihajatinya. Soalan 5 Seorang remaja perempuan telah mati lemas kerana mencuba untuk menyelamatkan adiknya daripada dihanyutkan arus deras ketika mandi di sungai. Ayahku pula asyik menukar aksesori kereta. Soalan 4 Sebuah sekolah di tempah tinggal anda melancarkan program “ Masih Ada yang Sayang”. Sebagai wartawan sebuah akhbar.cermin digelapkan dan bermacam-macam lagi pengubahsuaian yang . ibuku pasti membeli perabot baru untuk menghiasi rumahku. tulis berita tentang kejadian itu selengkapnya. CONTOH KARANGAN PERIBAHASA SOALAN: ‘Sediakan payung sebelum hujan’. Boleh dikatakan setiap bulan ada sahaja aksesori yang ditambah pada kereta Wish kesayangannya itu. Tulis suatu berita tentang majlis tersebut untuk dihantar kepada akhbar tempatan untuk disiarkan. Setiap tahun. cat kereta ditukar. anda telah menyaksikan kejadian tanah runtuh di suatu tempat.

Barangkali malu ataupun menyesali kesilapan diri. Adikku kemudiannya telah selamat menjalani pembedahan.Dalam kebuntuan. Nasib keluargaku bagai jatuh ditimpa tangga kerana ayah dan ibu tiada simpanan di bank. mereka menanyakan kepadaku dari mana aku mendapat wang sebanyak itu. Ayahku memelukku dengan linangan air mata di pipinya. sebelum hujan.Masih ada berbaki lapan ribu ringgit yang harus dilunaskan. duit raya yang aku peroleh setiap tahun.Wang yang kusimpan itu ialah lebihan wang saku yang diberikan oleh ayahku pada setiap awal bulan.lama-lama jadi bukit. Kadang-kadang aku tertanya-tanya juga di dalam hati. Oleh sebab kesedaran yang tinggi tentang amalan menabung ini. Ibu hanya dapat menyumbangkan dua belas ribu ringgit setelah menggadaikan barang kemas kesayangannya. Malang tidak berbau.Aku hanya mampu mengelengkan kepala. Setiap kali aku menatap buku akaunku. Betapa ketika itu aku berasa amat ber syukur kerana mengamalkan amalan keramat ini.Kulihat mereka terkesima.Doktor yang merawat adikku memberitahu kami yang adikku memerlukan rawatan segera dan perlu menjalani pembedahan. aku simpan di dalam bank. tetapi aku berpegang pada prinsip sedikit-sedikit.tidak kuduga adik perempuan kesayanganku disahkan menghidap penyakit jantung berlubang.Aku kemudiannya menyerahkan wang itu kepada ayahku.Walaupun tidak seberapa. Adakah ayah dan ibuku menabung wang di bank? Soalan ini sering kali berlegar-legar di kotak fikiranku.Aku hanya tersenyum seraya memberitahu mereka bahawa semua duit yang aku peroleh selama ini. 380 patah perkataan Hasil penulisan Nur Fatin Najwa 3 Cempaka 2008 . Ketika aku melawat adikku di hospital bersama-sama ibu bapaku. Ayah pula tidak berjaya memohon pinjaman daripada bank kerana sebelum ini ayah telah membuat pinjaman untuk membeli kereta baru.Ingin sahaja aku memberikan jantungku kepadanya. aku mula menyimpan wang sedikit demi sedikit di dalam tabung buluhku.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 dilakukannya. Selain itu. Setiap hari aku membawa bekal ke sekolah untuk menjimatkan perbelanjaan harianku. pasti senyuman akan terukir di bibirku kerana saban tahun jumlah wang simpananku pasti meningkat. aku teringatkan buku akaun bankku. Aku segera ke bank untuk mengeluarkan wang sebanyak lapan ribu ringgit bagi menampung baki yang masih diperlukan itu. Kos pembedahan dianggarkan dua puluh ribu ringgit. aku simpan kerana aku berpegang pada peribahasa sediakan payung.

Tulis teks perbahasan itu selengkapnya.Tajuk perbahasan ialah “Penghantaran Pelajar Ke Luar Negara Lebih Banyak Mendatangkan Kerugian”.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Karangan perbahasan Anda ialah pihak pencadang dalam satu pertandingan perbahasan. Pelan Induk Mengarang (PELINDUNG) Perbahasan Kerugian Tajuk:Penghantaran Pelajar Ke Luar Negara Lebih Banyak Mendatangkan .

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Perenggan Pendahuluan Isi 1 Isi 2 Isi 3 Isi-isi penting Kata alu-aluan Pembiayaan yang tinggi Nilai mata wang asing amat tinggi Risiko pelajarmengalami kejutan budaya Ada antara institusi tinggi di luar negara tidak diiktiraf di negara ini Penghantaran pelajar keluar Negara lebih banyak mendatangkan kerugian Huraian “Penambah Perisa” Barisan penal hakim yang arif lagi bijaksana Membelanjakan ratusan ribu ringgit Ganjaran yang diperoleh belum pasti Hangat-hangat tahi ayam Masa dibazirkan Isi 4 Penutup Agar tidak mendatangkan kerugian kepada banyak pihak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful