MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1

KARANGAN UCAPAN/SYARAHAN/CERAMAH PANDUAN MENULIS KARANGAN JENIS SYARAHAN 1. karangan jenis ini biasanya ditulis untuk disampaikan dalam majlis. 2. Karangan jenis ini memerlukan pelajar menghuraikan fakta berdasarkan tajuk yang diberikan mengikut format yang telah ditetapkan. 3. Syarahan dimulai dengan kata alu-aluan sebagai tanda hormat kepada Tuan Pengerusi

Majlis, para jemputan khas dan audiens.(Jika untuk pertandingan perlulah ditulis para hakim yang arif lagi bijaksana selepas Tuan Pengetua)
4. Nyatakan tajuk syarahan yang ingin anda sampaikan 5. Hanya 1 isi dimuatkan dalam 1 perenggan 6. Kemukakan isi demi isi. Sebelum memaparkan isi , sebut ungkapan seumpama ’tuantuan dan puan yang saya hormati ’ tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para hadirin yang saya muliakan...( tulis ungkapan penegasan ini dalam barisnya sendiri sebelum kita mengemukakan sesuatu isi - sekurang-kurangnya 3 kali ).

7. Syarahan mesti menarik agar pendengar tidak merasa jemu seperti selitkan unsurunsur peribahasa, humor, kata-kata hikmat supaya penulisan tidak menjadi kaku dan membosankan.
8. Akhiri syarahan dengan kesimpulan yang menyeluruh dan memohon maaf kepada

para hadirin jika terdapat ketelanjuran kata dalam syarahan tadi

CONTOH KARANGAN

Anda telah menyertai satu pertandingan syarahan di sekolah. Tajuk syarahan anda ialah ” Cara-Cara Memupuk Perpaduan Rakyat”.Sediakan teks syarahan anda. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang arif lagi bijaksana, Tuan Pengetua, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Salam sejahtera saya ucapkan. Pada hari yang mulia ini, saya akan menyampaikan syarahan saya yang bertajuk ” Cara-Cata Memupuk Perpaduan Rakyat”. Hadirin sekalian,

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1

Sebelum saya memulakan syarahan saya, izinkan saya mendefinisikan maksud tajuk syarahan saya. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, ” cara-cara” bermaksud ” langkah-langkah melaksanakan sesuatu. ”Memupuk perpaduan rakyat” pula membawa maksud mewujudkan integrasi dalam kalangan masyarakat berbilangan kaum. Dengan perkataan yang mudah, syarahan saya bermaksud langkah-langkah untuk mewujudkan integrasi dalam kalangan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, Oleh sebab rakyat Malaysia berbilangan kaum, maka kerajaan perlu mengambil pelbagai inisiatif untuk memupuk perpaduan rakyat. Kerajaan boleh mengadakan kempen untuk memupuk perpaduan rakyat melalui media massa seperti televisyen, surat khabar ataupun internet. Mesej kepentingan perpaduan rakyat perlu diterapkan dalam minda masyarakat bahawa bersatu teguh, bercerai roboh. Rakan-rakan yang dikasihi, Pihak sekolah juga memainkan peranan penting dalam memupuk integrasi dalam kalangan masyarakat sekolah. Perpaduan rakyat mudah dipupuk jika dimulakan sejak bangku sekolah lagi, bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pihak sekolah patut mengadakan gotong-royong melibatkan pelajar dan guru yang berbilangan kaum. Penglibatan pelajar berbilangan kaum dalam aktiviti kokurikulum sekolah turut memberi peluang kepada warga sekolah saling berinteraksi antara satu sama lain. Aktiviti sebegini dapat menjalinkan hubungan baik dan memupuk perpaduan masyarakat sekolah. Hadirin yang dihormati, Perpaduan rakyat juga bermula dari rumah. Ibu bapa perlu memberi pendidikan yang secukup kepada anak-anak. Anak-anak haruslah diajar dan dididik untuk bertoleransi dan memahami budaya pelbagai kaum di Malaysia. Hal ini dapat mengelakkan anak-anak bersifat perkauman apabila dewasa kelak. Anak-anak akan lebih senang bergaul dengan rakan kaum berlainan. Keadaan ini akan memudahkan perpaduan dalam kalangan rakyat.

Hadirin sekalian, Sebelum saya mengakhiri syarahan saya, saya ingin menegaskan bahawa perpaduan rakyat amat penting dalam konteks rakyat Malaysia yang berbilangan kaum dan agama. Perpaduan rakyat dapat menjamin keamanan dan keharmonian hidup , seterusnya dapat merealisasikan

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1

Wawasan 2020. Rakyat Malaysia perlu sedar bahawa ” Bersatu Malaysia akan teguh, Bercerai Malaysia akan roboh”. Sekian ,terima kasih.
LATIHAN

SOALAN 1 Isu:Cara-cara Menjaga Kesihatan] Selaku Pengerusi Kelab Kesihatan, anda diminta untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk “Caracara Menjaga Kesihatan Berdasarkan rajah di bawah pelajar dikehendaki merangka ayat huraian di ruang yang disediakan dan seterusnya menulis sebuah karangan yang lengkap di dalam buku latihan masing-masing.

jimat sebelum habis Isi 3 Pemeriksaan kesihatan secara berkala Janganlah sudah terhantuk baru hendak tergadah Isi 4 Melakukan aktiviti rekreasi Tonggak kebahagiaan Penutup Menghargai diri dengan menjaga kesihatan Diri kita. Strategi penyediaan jawaban .tanggungjawab kita Soalan 2 Anda menyertai pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda bersempena dengan Minggu Bahasa Malaysia.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Perenggan Pendahuluan CERAMAH Isi-isi Penting Kata alu-aluan-tajuk ceramah Tajuk:Cara-Cara Menjaga Kesihatan Huraian “Penambah Perisa” Menjalani kehidupan yang lebih bermakna Isi 1 Kebersihan diri dan tempat tinggal Mencegah lebih baik daripada mengubati Isi 2 Makan makanan yang lebih seimbang Ingat sebelum kena. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Tajuk syarahan tersebut ialah ‘ Kepentingan Aktiviti Sukan kepada Masyarakat’. Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya.

Tajuk syarahan yang ingin anda sampaikan ialah “Langkan-langkah untuk Mendelakkan Diri daripada Kesan Jerebu”. Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya. __________________________________________________________ Soalan 3 Anda diminta untuk menyampaikan syarahan dalam satu majlis perhimpunan sekolah. . Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.berformat Isi 1 : menyihatkan badan Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . T K F Mengelakkan Diri daripada Kesan Jerebu Langkah / Usaha Syarahan . anda telah diundang oleh sebuah sekolah untuk memberikan ceramah tentang “ Langkah-langkah untuk mengelakan demam denggi “.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 T K F Aktiviti Sukan kepada Masyarakat Kepentingan / manfaat Syarahan . __________________________________________________________ Soalan 4 Sebagai pegawai kesihatan .berformat Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .

Fahami tajuk dan tujuan surat serta kepada siapa surat hendak ditujukan. 3. 2. __________________________________________________________ Soalan 5 Sebagai pakar motivasi. KARANGAN SURAT RASMI 1. Format Surat Rasmi: . membuat pesanan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya. Surat kiriman rasmi ditulis dan ditujukan kepada pihak tertentu dengan tujuan rasmi seperti membuat permohonan. dan sebagainya. rayuan. Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. anda dikehendaki untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk “ Ciri-ciri Pelajar yang Cemerlang’. B. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Surat kiriman rasmi mempunyai format atau susun aturnya yang tersendiri. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . jemputan.

5. Isi surat: (Bermula dari perenggan kedua dan seterusnya. Tarikh dengan huruf besar – di kanan dan selari dengan baris terakhir alamat penerima. sama seperti anda menulis karangan biasa (ada isi. Tulis pengesahan: . Kesan daripada isu atau masalah itu kepada anda atau orang yang anda wakili. Tulis ucapan terima kasih – di kiri dan rapat dengan garisan. Nama dan alamat pengirim – di sudut kiri surat. (Selepas itu langkau sebaris dan lukis garisan panjang) (Sebaiknya selepas setiap perenggan berakhir. (tulis rapat di kiri surat dan jangan letak sebarang nombor) 7. 4. Tajuk surat – Semua perkataan awal dengan huruf besar. kecuali untuk kata hubung. 1 kesan ditulis dalam satu perenggan) iii. langkau 3 hingga 4 baris) 10. huraian.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 1. Garisi tajuk dan jangan letak tanda titik pada akhir ayat. Panggilan hormat (Tuan/ Puan/ Datuk dan sebagainya yang sesuai) – di kiri dan tanda koma. langkau satu baris) 2. (Jangan letak nombor) (Selepas itu. Cadangan mengatasi masalah – anda boleh memberi cadangan awal untuk mengatasi masalah atau isu yang anda tuliskan.“Yang menjalankan tugas” (jika tujuan rasmi) dan “Yang benar” (jika tujuan persendirian) . letak nombor bermula dengan 2 dan seterusnya pada setiap perenggan dan mulakan perenggan agak ketengah – 2 ½ sm dari nombor) i. 6. Penutup surat – tuliskan harapan anda dan iringan terima kasih. Pengenalan surat – nyatakan siapa anda + mewakili siapa (jika anda sebagai wakil) + tujuan surat ditulis. Kesan ini mesti diulas.Tandatangani -(NAMA) dengan huruf besar dan dalam kurungan . sendi dan kata bantu. Huraian isu atau huraian masalah yang ditulis (di mana + sejak bila + nama pihak penyebab masalah + masa masalah berlaku + siapa terlibat + dan apa-apa juga maklumat awal tentang isu atau masalah itu yang dapat digunakan bagi membantu pihak yang anda beritahu) ii. 9. Penerima dan alamat penerima – di sudut kiri surat. 8. 3. contoh dan kesimpulan kecil) Sebaik-baiknya.

peribahasa atau kata-kata hikmat seperti anda menulis karangan yang lain. 11. Jika tujuan persendirian. jika tidak tulislah Setiausaha. -Nama institusi. Pastikan anda menggunakan frasa gramatis. tidak perlu menulis jawatan. .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 -Nama jawatan (Ikut kehendak soalan jika dinyatakan). persatuan atau taman perumahan yang anda wakili.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 CONTOH FORMAT SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI .

khususnya penduduk Pekan Pagoh. Jika pihak tuan mengadakan kawalan lalu lintas pada masa itu. 12 MAC 2000. Dalam kesibukan inilah. 84600 Muar. Johor Darul Takzim. kemalangan mudah berlaku. 84600 Muar. kenderaan dari arah Bukit Kepong dan Lengga juga sibuk menggunakan jalan di pekan ini. Oleh itu. Jalan Petrie. 3. pada bulan lalu. Tuan. saya selaku penghulu yang bertanggungjawab atas keselamatan penduduk Mukim Jorak. sudah tentu kemalangan dapat dielakkan. Langkah ini perlu diambil bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas kerana pada waktu yang sama. Pekan Pagoh. sebuah lori yang . Perkara yang menyedihkan. Balai Polis Daerah Muar. berasa bimbang dengan kadar kemalangan yang semakin meningkat dari hari ke hari di mukim kami. 2. Setakat ini. tragedi ini melibatkan murid sekolah yang melalui pekan ini untuk ke sekolah. Johor Darul Takzim. Ketua polis. Mukim Jorak. 12. saya ingin membuat beberapa cadangan kepada pihak tuan untuk mengatasi masalah kemalangan ini. terutamanya pada waktu pelajar pulang dari sekolah. Cadangan saya yang pertama adalah untuk meminta pihak tuan mengadakan kawalan lalu lintas.Tambahan pula terdapat sebilangan kecil pemandu yang mementingkan diri dengan tidak memberi laluan kepada murid-murid sekolah untuk melintas jalan. Cadangan Mengatasi Kemalangan di Pekan Pagoh Merujuk perkara di atas. permohonan untuk mendapatkan kemudahan lampu isyarat tidak diluluskan oleh pihak yang bertanggungjawab kerana kawasan ini masih dianggap terkawal dan tidak terlalu sibuk. Untuk makluman tuan. Saya juga meminta kerjasama daripada pihak polis supaya memberikan surat sokongan bagi mendapat kemudahan lampu isyarat di simpang pekan ini.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Contoh Surat Kiriman Rasmi yang Lengkap Kompleks Penghulu.

saya berharap agar tuan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan keselamatan penduduk di pekan ini terjamin. Saya juga mengharapkan kerjasama daripada pihak tuan untuk mengadakan sekatan jalan raya pada waktu malam. Atas kerjasama tuan. Oleh yang demikian besarlah harapan saya agar tuan dapat memberikan perhatian kepada cadangan saya ini. Dalam usaha mengelakkan motosikal tersebut.Seterusnya. jika permohonan untuk mendapatkan kemudahan lampu isyarat diluluskan dengan sokongan pihak tuan. sebuah motosikal datang dari arah Lengga. Pada masa yang sama. Oleh itu. saya mengharapkan agar pihak tuan dapat menganjurkan ceramah keselamatan jalan raya kepada penduduk sekitar Pekan Pagoh. Kegiatan seperti ini tidak boleh dibiarkan kerana boleh mengancam keselamatan dan ketenteraman orang awam di samping membahayakan nyawa mereka. 4. Selain itu. saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. 5. Kami juga berharap agar pihak tuan dapat meluangkan masa untuk meninjau keadaan Pekan Pagoh ini. khususnya di kalangan pelajar sekolah.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 membawa muatan simen telah terbabas lalu terbalik di kawasan Pekan Pagoh. saya yakin kadar kemalangan di pekan ini dapat dikurangkan. Sekian untuk tindakan dan makluman tuan.Ceramah seperti ini bukan sahaja akan dapat memberikan kesedaran kepada pelajar betapa pentingnya keselamatan di jalan raya malah dapat melindungi pengguna jalan raya yang lain. Yang menjalankan tugas. (Ali Bin Mohamad) Penghulu Mukim Jorak .Hal ini bertujuan untuk membanteras lumba motosikal haram di sekitar Batu 8 hingga Batu 13. Kemalangan dikatakan berpunca daripada ketiadaan lampu isyarat yang menyebabkan pemandu lori dari Parit Sulong tidak memberhentikan lorinya ketika sampai di simpang. 6. lori berkenaan telah terbabas dan terbalik menyebabkan seorang peniaga terbunuh.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Soalan 1 [Isu:Teknik untuk Meningkatkan Pencapaian Akedemik] Kawasan tempat tinggal anda sangat kotor. Tulis surat itu selengkapnya. Bagi pihak penduduk tempat tinggal anda. Anda ingin mengadukan hal tersebutkepada pihak berkuasa tempatan.Berformat Isi 1 : melahirkan perasaan tidak puas hati tentang mutu perkhidmatan lori pengangkutan sampah Isi 2 : lori pengangkutan sampah mengutip sampah tidak mengikut jadual . T K F Perkhidmatan Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Perkara Surat kiriman rasmi . Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. anda rasa berasa bertanggungjawab untuk menulis surat kepada pihak majlis perbandaran untuk menyatakan rasa tidak puas hati anda. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Surat Rasmi Perenggan Pendahuluan Tajuk:Aduan kepada Pihak Berkuasa Tempatan Isi-isi Penting Huraian Tajuk:Aduan tentang Keadaan Kotor di Taman Merlimau Utara Sampah tidak diangkut oleh lori sampah Longkang tersumbat-banjir kilat Taman permainan kanakkanak semak dan terurus Dewan orang ramai tidak diselenggara dengan baik Mengambil tindakan segera “Penambah Perisa” Merujuk kepada perkara di atas Menyakitkan mata yang memandang Mengambil inisiatif Isi 1 Isi 2 Isi 3 Pergerakan anakanak sukar dikawal Disia-siakan-tidak dimanfaatkan Terima kasih Isi 4 Penutup SOALAN 2 Perkhidmatan mengangkat sampah di tempat anda tidak dilakukan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan pelbagai masalah seperti bau busuk dan sampah sarap yang bertaburan.

Tulis surat kepada editor majalah tersebut.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 3: nyatakan pelbagai masalah yang timbul seperti sampah sarp yang tidak dikutip menimbulkan bau busuk Isi 4 . Tulis surat tersebut selengkapnya. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. T K F . laporkan sikap segelintir pekerja lori mengangkut sampah yang tidak bertanggungjawab Isi 5 : nyatakan harapan supaya tindakan segera dapat diambil Soalan 3 Persatuan Bahasa Malaysia sekolah anda ingin mengadakan lawatan ke Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada cuti sekolah nanti. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Anda dikehendaki untuk menulis surat kepada DBP untuk menyatakan tujuan lawatan dan memohon kebenaran untuk mengadakan lawatan tersebut. __________________________________________________________ Soalan 4 Anda ingin menyatakan pendapat dalam ruangan pembaca tentang gejala sosial yang berlaku dengan leluasa di Negara kita.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Karangan jenis bersifat peribadi seperti peribadi aseperti surat kepada rakan. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. __________________________________________________________ KARANGAN SURAT TAK RASMI 1. tulis sepucuk surat kepada pihak terbabit untuk memohon kemudahan pengangkutan awam itu. Surat ini mempunyai format yang tertentu yang perlu dipatuhi dengan sepenuhnya seperti yang berikut ini. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Selaku wakil penduduk. Hal tersebut amat menyukarkan penduduk yang tinggal di kawasan ini. __________________________________________________________ Soalan 5 Kawasan tempat tinggal anda masih tidak mempunyai kemudahan pengangkutan awam. a) Alamat pengirim b) Tarikh c) Pembuka kata d) Kata ganti diri pengirim e) Isi dan perkembangan isi . ibu bapa atau ahli keluarga 2.

Pulau ini banyak keistimewaannya. Untuk pengetahuan saudara. Ketika hukuman dijalankan. kali ini saya ingin bercerita tentang Pulau Langkawi pula. Semua perkara itu mestilah ditulis mengikut aturan yang ditetapkan itu. Pulau Langkawi terkenal sebagai Pulau Legenda. Apa khabar saudara sekeluarga di sana? Maafkan saya kerana agak lambat membalas surat saudara. yang kini sedang berada bersama keluarga di Perth. Mahsuri ialah seorang perempuan yang cantik. Hal ini demikian kerana Pulau Langkawi di keliling oleh pantai yang berpasir bersih. darah putih mengalir daripada tubuh Mahsuri. Jalan Bunga 1. Antaranya termasuklah pemandangan yang cantik. Legenda Mahsuri telah diceritakan secara turun-temurun daripada nenek moyang kami di sini. CONTOH SURAT TIDAK RASMI 545.Malaysia. Secara ringkasnya. Kalau saudara berpeluang ke pulau Langkawi dapatlah saudara menikmati keindahan yang saya maksudkan ini. Pulau Langkawi terletak di Negeri Kedah. Malangnya . 30020 Ipoh. Perak Darul Ridzuan 30 September 2010 Menemui sahabatku David. semoga dalam kandungan sihat sejahtera hendaknya. Beliau juga sempat mengenakan sumpahan iaitu Langkawi akan menjadi padang jarak padang terkukur selama tujuh keturunannya. iaitu sebuah negeri yang terletak di utara Semenanjung Malaysia. Tampaknya saudara benar-benar berminat untuk mengetahui tentang tempat-tempat yang menarik di. dan suasana yang nyaman. Australia. beliau telah dijatuhi hukuman bunuh akibat fitnah. Saya kini sibuk dengan persediaan menghadapi peperiksaan yang tidak beberapa lama lagi. Taman Bunga Raya. Saudara David. Kalau sebelum ini saya pernah bercerita tentang Tanah Tinggi Cameron.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 f) Penutup g) Pengakuan pengirim h) Tandatangan pengirim 3. air laut yang tenang. .

iaitu Makam Mahsuri. sambutlah salam mesra daripada saya Yang Benar (Ali Bin Ahmad) Latihan Soalan 1 [Isu:Teknik untuk Meningkatkan Pencapaian Akedemik} Sahabat anda menganggap bahawa anda berjaya dalam pelajaran.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Selain itu terdapat banyak tempat yang berkaitan dengan Legenda Mahsuri ini. dan padang Mat Sirat. Sebenarnya banyak tempat menarik di Pulau Langkawi ini. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Telaga Tujuh dan Beras Hangus. Kalau ada kesempatan. Selain itu. akan saya ceritakan lagi tentang pulau ini. Setakat ini dulu yang dapat saya tulis buat saudara. . Akhir kata . Lebih banyak maklumat yang dapat saudara peroleh mengenai legenda ini sekiranya saudara berkesempatan ke tempat-tempat ini. terdapat juga beberapa tempat yang berkaitan dengan legenda dan mitos di sini seperti Tasik Dayang Bunting di Pulau Dayang Bunting. Dia bertanya kepada anda tentang teknik untuk meningkatkan pencapaian akedemik. Saya juga akan cuba menghantar gambar-gambar yang berkaitan dengan Pulau Legenda ini.

Berformat Isi 1 : mengambil berat tentang keperluan dan kebajikan warga tua. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Isi 2 :memberikan beberapa keistemewaan kepada warga tua Isi 3: menggesa orang ramai menderma apa-apa sahaja kepada warga tua Isi 4 : Memeberikan pencen kepada kakitangan awam yang telah bersara Isi 5 : mengadakankan kempen kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya hubungan kekeluargaan sesame ahli keluarga. T K F Kerajaan Malaysia Membantu Warga Tua Usaha-usaha Surat kiriman tidak rasmi . Soalan 3 .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Surat Tak Rasmi Perenggan Pendahuluan Tajuk: Teknik untuk Meningkatkan Pencapaian Akedemik Isi-Isi Penting Huraian “Penambah Perisa” Pembuka kata Menemui sahabatku Isi 1 Isi 2 Isi 3 Membuat nota ringkas dan peta minda Membaca lebih awal topik pelajaran Belajar secara berkumpulan Mengurus masa dengan baik Pertua dan teknik diiringi disiplin Peta minda meningkat kan daya ingatan Sediakan payung sebelum hujan Perkongsian pintar Isi 4 Masa itu emas Penutup Berusaha dengan gigihtanggga kejayaan Soalan 2 Sahabat pena anda di luar Negara ingin tahu mengenai usaha-usaha yang diambil di Negara kita bagi membantu warga tua dan kebaikannya.

T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Anda menikmati keseronokan yang tidak dapat dinikmati di Bandar. __________________________________________________________ . __________________________________________________________ Soalan 4 Rakan anda dari negeri lain menulis surat kepada anda untuk meminta nasihat daripada anda bagi menghadapi peperiksaan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Anda sedang menghabiskan percutian di kampong. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Sila balas surat tersebut dengan menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan. Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menceritakan suasana percutian itu.

Rombongan ini terdiri daripada empat puluh orang ahli Persatuan Geografi dan tiga orang guru pengiring. Anda hendak menveritakan keindahan sebuah tempat yang menarik di Malaysia untuk dikunjungi kepadanya. Puan Zubaidah. Perjalanan mengambil masa tiga puluh minit sahaja kerana antara jarak sekolah dengan kilang tersebut hanya 20 kilometer. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Soalan 5 Anda mempunyai kenalan di luar Negara. kelab atau persatuan 3. Kerangan jenis ini mempunyai format yang khusus. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. yakni Puan Saloma. Karangan jenis ini bertujuan untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu aktiviti yang telah dijalankan seperti lawatan. __________________________________________________________ KARANGAN LAPORAN 1. dan Puan Siti Muqalmah. laporan disediakan oleh setiausaha pertubuhan. pameran dan gotong-royong. Seawal lapan pagi lagi. CONTOH KARANGAN LAPORAN LAPORAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KILANG COKLAT CADBURY Persatuan Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Suria telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Kilang Coklat Cadbury yang terletak di Shah Alam pada 15 Jun 2008. pertandingan. para pelajar dan guru yang terlibat sudah menaiki bas yang disewa khas oleh ahli jawatankuasa lawatan ini. 2. Kebiasaanya. Tulis surat tersebut selengkapnya.

Hal ini demikian kerana kebersihan menjamin mutu makanan yang disediakan. penutup mulut. Selepas mendengar taklimat. kami diberi pakaian berupa tudung kepala. kami diberi taklimat multimedia berkaitan perancangan masa depan kilang coklat ini. Di kawasan itu. kami juga diberi baucar istimewa untuk membeli coklat dengan potongan harga sebanyak dua puluh hingga empat puluh peratus. Selepas proses penyediaan selesai. penyimpanan. kami berasa penat kerana kawasan pemprosesan kilang ini amat besar.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Sebaik-baik sahaja tiba di kilang tersebut. Encik Soo Ming Lei. Daripada taklimat multimedia ini. Hal ini demikian kerana mereka perlu menyediakan laporan lawatan ini. Kami dibawa ke bahagian paling penting. bilangan pekerja yang banyak diperlukan untuk menyudahkan proses pembungkusan sehingga proses akhir. Langkah penyediaan yang bersih dan selamat adalah penting kata Encik Soo kerana pihak kilang amat mementingkan soal kualiti coklat. Selain itu. Encik Soo telah membawa kami ke bilik mesyuarat yang terletak di tingkat tiga Wisma Cadbury. kami diberi penerangan sejarah penubuhan kilang coklat secara ringkas tapi jelas. coklat dalam bentuk cecair pekat yang mencapai kepanasan seratus lima puluh darjah itu disalurkan ke paip besar yang menuju ke bahagian pemprosesan coklat prapembungkusan. rombongan kami disambut dengan tangan terbuka oleh pengurus pemasaran dan promosi. koko yang lumat dimasak bersama gula dan susu yang diimport khas. Walau bagaimanapun. kami telah mengemukakan soalan tentang kepentingan penyediaan makanan yang selamat. Sebelum mengakhiri lawatan. kami dapat melihat pelbagai jenis coklat berjaya diproses dengan mesin yang canggih. kami berasa kagum akan semangat pengurusan syarikat ini yang memegang para prinsip “genggam bara api biar jadi abu”. ahli rombongan pun bersemangat tinggi dan menanyakan pelbagai soalan yang berkaitan dengan kilang coklat tersebut. Mesin itu seterusnya menghantar jongkong-jongkong coklat yang sudah siap diproses menuju ke peringkat pembungkusan mengikut saiz dan perisa. kami berasa teruja dan berpuas hati dengan penerangan yang disampaikan. Di bahagian itu. . Di dalam bilik mesyuarat itu. Sepanjang lawatan di bahagian penyediaan. Di bahagian ini. yakni zon penyediaan. Di bilik mesyuarat. Pengarah Urusan Kilang Cadbury telah meluangkan masa untuk berjumpa dengan ahli rombongan sekali gus menyampaikan cenderahati kepada kami. Selepas bersalam dengan tuan pengarah. Selepas itu. Kami melihat sendiri biji koko panggang dikisar dengan sebuah mesin. Sepanjang dua jam lawatan. Program pascataklimat ialah memulakan lawatan ke bahagian memproses coklat. dan sarung tangan.

Selain mendapat ilmu dan pengalaman. Cikgu Saloma yang bertugas menjaga disiplin pelajar berpuas hati dengan kelakuan ahli rombongan walaupun ada segelintir daripada mereka yang mulut murai. kami juga berjaya menimba pengetahuan tentang pengurusan kilang.tulislah laporan tentang kejadian banjir berkenaan. Rombongan ini tiba di sekolah pada pukul dua belas tengah hari. Akhirnya. 29 JUN 2010 Amalina (SITI NUR AMALINA BINTI AZMAN DARUS) Setiausaha Persatuan Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Suria.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 kami pun menuju ke kedai coklat yang terletak di sebelah pintu besar kilang itu. Ahli rombongan yang selesai membeli coklat bersiap sedia menaiki bas untuk pulang ke sekolah. Latihan karangan jenis laporan Soalan 1 [Isu: Banjir di Kawasan Kediaman] Suatu kejadian banjir telah berlaku di kawasan kediaman anda. Hal ini ibarat sambil menyelam minum air. Lawatan sambil belajar seperti ini amat bermanfaat kepada pelajar. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan Pelan Induk Mengarang(PELINDUNG) Laporan Perenggan Pendahuluan Tajuk.Laporan Banjir di Taman Tunku Jaafar Isi-isi Penting Huraian Taman Tunku Jaafar di landa banjir “Penambah Perisa” Isi 1 Punca utama –sistem saliran teruk Tidak mampu menampung kuantiti air .Sediakan laporan anda selengkapnya.Selaku penduduk di kawasan tersebut. Laporan disediakan oleh. Kami berharap lawatan umpama ini akan dijadikan agenda tahunan Persatuan Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Suria. murid-murid pun pulang ke rumah masing-masing.

__________________________________________________________ Soalan 3 Sekolah snda telah mengadakan Hari Usahawan Muda yang bertujuan untuk mengisi tabung PIBG. Penutup Banyak kerosakan Soalan 2 Anda ialah setiausaha Pertubuhan Bulan Sabit Merah di sekolah anda. Tulis laporan tentang Hari Usahawan Muda tersebut. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T K . Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T Aktiviti persatuan – Pertubuhan Bulan Sabit Merah K Aktiviti yang telah dijalankan F Laporan . Anda dikehendaki menyediakan laporan aktiviti persatuan tersebut selengkapnya.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi2 Usaha menyelamatpara sukarelawan Bersatu tenaga dan berkerjasama menghulurkan bantuan Korban banjir Isi 3 Memuji kecekapan jentera penyelamat Isi 4 Memuji kecekapan jentera penyelamat Berat mata memandang.khusus Isi 1 : latihan kawad kaki (5W1H) Isi 2 :latihan pertolongan cemas secara teori dan praktikal Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .berat laagi bahu memikul Tiada nyawa yang hilang ditelan oleh air banjir.

Tulis laporan itu selengkapnya. Anda dikehendaki untuk menyediakan laporan tahunan persatuan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . __________________________________________________________ Soalan 5 Persatuan Sains sekolah anda telah mengadakan lawatan sambil belajar ke suatu tempat yang menarik di Negara kita. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . __________________________________________________________ Soalan 4 Anda merupakan setiausaha Persatuan Bahasa Malaysia di sekolah. Sebagai setiausaha anda dikehendaki untuk menyediakan laporan lengkap .

Pendahuluan Menerangkan secara ringkas dalam bentuk perenggan: a.Tulis laporan itu selengkapnya. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . saya iaitu Aleef Adham sebagai pengarang Majalah SUARA telah menjalankan wawancara dengan seorang pelajar cemerlang dalam PMR yang baru lalu iaitu saudara Amirul . tujuan wawancara diadakan Contoh Pendahuluan: Pada 16 Mac yang lalu. masa wawancara diadakan d. siapa dengan siapa b. tempat wawancara c.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 tentang lawatan tersebut. __________________________________________________________ KARANGAN DIOLOG/TEMU RAMAH/WAWANCARA PANDUAN MENULIS KARANGAN WAWANCARA/TEMU RAMAH Contoh Soalan: Sebagai pengarang majalah sekolah anda dikehendaki mewawancara seorang pelajar di sekolah anda yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam PMR tentang rahsianya mencapai kejayaan untuk dimuatkan ke dalam majalah sekolah. Tuliskan wawancara anda itu selengkapnya.

Pengenalan: Ditulis dalam bentuk dialog a. selaku pengarang majalah SUARA sekolah kita. Aleef : Saya Aleef.Menerangkan tujuan wawancara diadakan Contoh Pengenalan: Aleef : Assalamualaikum saudara Adhwa.Beliau begitu prihatin dengan pencapaian saya dalam sebarang peperiksaan yang saya tempuhi sejak saya menjadi anak .Wawancara kita ini akan dimuatkan di dalam majalah SUARA keluaran tahun ini.Mengucapkan salam b.Memperkenalkan diri c.orang yang paling banyak mendorong saya mencapai kejayaan ialah Guru Tingkatan saya iaitu Encik Nor Azam.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Adhwa. Isi Wawancara: Mengandungi soalan pewawancara dan jawapan daripada yang diwawancara Soalan yang bersesuaian dengan kehendak soalan karangan Ditulis dalam ayat yang lengkap dan sempurna Jangan menulis “singkatan” atau “bahasa pasar” Masukkan 4 isi yang menjurus kepada kehendak soalan karangan Contoh Isi: Aleef : Siapakah yang menjadi pendorong kepada saudara sehingga mencapai kejayaan yang sungguh cemerlang dalam PMR yang lalu? Adhwa : Selain kedua-dua orang ibu bapa saya.terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara kerana sudi diwawancara pada pagi ini. Wawancara yang dijalankan di bilik gerakan ini bertujuan untuk dimuatkan ke dalam majalah SUARA keluaran tahun 2008. Adhwa : Waalaikumsalam.

com/2009/06/panduan-menulis-karangan-wawancaratemu. guru-guru dan orang yang lebih tua daripada kita. Adhwa : Terima kasih kembali. akhir kata saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan saya pada pagi ini.html Latihan Soalan 1 [Isu: Faedah Menyertai Aktiviti Kokurikulum Andaikan anda ketua pengarang majalah sekolah.Apakah nasihat saudara kepada pelajarpelajar yang akan menduduki PMR pada tahun ini? Adhwa : Nasihat saya kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki PMR pada tahun ini adalah selain tekun mengulangkaji pelajaran. Penutup: Nasihat/Saranan oleh orang yang diwawancara kepada pembaca Ucapan terima kasih pewawancara kepada orang yang diwawancara Contoh Penutup-Nasihat: Aleef : Soalan saya terakhir. http://azam09.Anda dikhendaki meancara Guru Penolong Sekolah anda tentang faedah menyertai aktiviti kokurikulum Diolog/Temu ramah/Wawancara Perenggan Isi.isi Penting Pendahuluan Kata alu-aluan Tajuk:Faedah Menyertai Aktivii Kokorikulum Huraian “Penambah Perisa” .Akhirnya kita perlu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 muridnya.Terima kasih cikgu. Contoh Penutup-Terima kasih: Aleef : Baiklah saudara Adhwa. kita perlu menurut segala nasihat ibu bapa.blogspot.

Tulis wawancara itu selengkapnya.Berformat Definisi jerebu Punca 1 : Pembakaran terbuka Punca 2 : aktiviti perindustrian Punca 3 : _________________________________________________ Punca 4 : _________________________________________________ Soalan 3 . Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T Jerebu K Punca F Wawancara . anda ingin mengadakan temu bual dengan Pegawai Jabatan Alam Sekitar (JAS).MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Soalan 2 Sebagai wartawan akhbar. Sediakan teks wawancara tersebut selengkapnya. Tajuk temu bual yang telah ditetapkan ialah ‘ Punca-punca Berlakunya Kejadian Jerebu’.

__________________________________________________________ Soalan 4 Anda dan rakan berbincang tentang punca-punca sesetengah pelajar kurang berminat terhadap pelajaran. Anda telah ditugaskan untuk mewawancara pengetua sekolah anda kerana telah Berjaya menaikkan nama sekolah. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ . iaitu menjadi johan dalam pertandingan keceriaan peringkat sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Tulis wawancara itu selengkapnya melebihi 180 patah perkataan. Tulis perbualan itu selengkapnya melebihi 180 patah perkataan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Anda salah seorang pengarang majalah sekolah.

siapa. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . 6.Lima . __________________________________________________________ KARANGAN BERITA 1. anda ditugasi untuk menemu bual rakan anda itu. Karangan ini memerlukan penjelasan atau maklumat tentang sesuatu kejadian seperti kemalangan. Sebagai pengarang majalah sekolah. CONTOH KARANGAN BERITA KUALA TERRENGANU. bagaimana dan mengapa. kebakaran. aktiviti dan sebagainya.32 orang kehilangan tempat tinggal. murid perlu menjawab persoalan seperti apa. 5.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 4 . Berita dimulakan dengan menyatakan tempat dan hari atau tarikh kejadian. Biasanya berita disediakan oleh wartawan atau pemberita yang membuat liputan tentang sesuatu peristiwa.dan tiga buah kereta musnah akibat dalam satu kebakaran yang barlaku di JALAN PINAH pada pukul 12:00 tengah malam yang lepas. Mangsa kebakaran tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka kerana api merebak dengan cepat. Berita ialah karangan berformat 2. Dalam kejadian tersebut. Bentuk atau format berita perlu dipatuhi. di mana. 4. berapa. 3. Rabu-Sederet rumah kedai lima pintu. bencana alam. Sediakan teks temu bual itu melebihi 180 patah perkataan. sebuah rumah dua tingkat. Untuk menghasilkan sesuatu berita. __________________________________________________________ Soalan 5 Rakan anda terpilih sebagai tokoh pelajar di sekolah anda. bila.

Tuan pemilik sebuah kedai akuarium yang kerugian sebanyak200.Pihak bomba bagaimanapun tidak menolak kemungkinan bahawa kebakaran berpunca daripada litar pintas pada sistem pendawaian elektrik LATIHAN Tulis karangan di bawah ini.Dalam 10minit kebakaran bermula mereka terdengar bunyi letupan yang sangat kuat di dalam lima buah kedai itu.45malam hanya berjaya mengawal kebakaran 30minit kemudian .00 dalam kebakaran tersebut berkata. Pihak bomba datang yang tiba pada jam pukul12. Jumlah kerugian diaggarkan mencecah sejuta ringgit sementara punca kebakaran masih disiasat.semasa kejadian dia baru selesai mencuci tangki akuariumnya tiba-tiba terdengar dua letupan kuat sebelum api menyambar pintu hadapan kedainya. Tiada yang kehilangan nyawa dalam kebakaran itu dan hanya beberapa orang mangsa cedera ringan akibat melecur .Letupan itu adalah gas dan gas itu menyebabkan kebakaran bertambah banyak. Panjang karangan itu hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan SOALAN 1 Sebagai seorang pemberita.anda di tugaskan untuk menulis berita tentang sesuatu kejadian kemalangan jalan raya.Mereka ingin dirawat sebagai pesakit luar.000. Berita Perenggan Pendahuluan Tajuk:Kemalangan Jalan Raya Isi-isi penting Huraian Empat sekeluarga terbunuh “Penambah Perisa” Kemalangan maut Isi 1 Mangsa yang terlibat Kedua-dua mangsa Isi 2 Punca kemalangan Mangsa tidak dapat mengawal kenderaan . Kebakaran itu berlaku begitu pantas sehinga kesemua pemilik rumah kedai tidak sempat menyelamatkan kereta masing-masing.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 buah kereta bomba dan dua buah ambulan datang setelah mendapat pangilan kecemasan pada jam 12:30malam itu.rumah yang berhampiran daripada terbakar.Tulis berita itu selengkapnya.seterusnya menyelamat rumah.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 3 Usaha menyalamatkan mangsa Pemandu serta penumpang sebuah kereta lagi-cedera ringan Tindakan pihak berkuasa Isi 4 Penutup Kesesakan lalu lintas di kedua-dua hala jalan Kemalangan terlalu ngeri untuk diingat kembali Hargai nyawa SOALAN 2 Anda wartawan sebuah akhbar tempatan. Tulis berita tersebut dengan lengkap. England Mengapa – kejayaan membanggakan kerana menamatkan penantian 25 tahun selepas kejayaan Razif dan Jailani dalam kejohanan itu pada tahun 2002 Bagaimana – menang kedua-dua set Soalan 3 . Anda dikehendaki untuk menulis berita tentang kejayaan pasangan beregu badminton negara yang telah mencatat sejarah kerana memerangi Kejohanan Badminton Seluruh England 2007.Koo Kien Keat dan Tan Boon Heong – menjuarai kejohanan yang paling berprestij iaitu Kejohanan Badminton Seluruh England 2007 Siapa – pasangan beregu badminton negara. Koo Kien Keat dan Tan Boon Heong Bila – sejarah tercipta pada 11 mac 2007 Di mana – Kejohanan Badminton Seluruh England yang diadakan di National Indoor Arena. Birmingham. T K F Kejayaan pasangan Beregu Badminton Negara dalam Kejohonan Badminton seluruh England 2007 5W1H Berita – berformat Isi-isi Apa – pasangan beregu badminton negara.

Soalan 5 Seorang remaja perempuan telah mati lemas kerana mencuba untuk menyelamatkan adiknya daripada dihanyutkan arus deras ketika mandi di sungai.Pernah ibuku membelanjakan lebih daripada sepuluh ribu ringgit hanya untuk membeli sofa yang diidam-idamkannya. anda telah menyaksikan kejadian tanah runtuh di suatu tempat. Ayahku pula asyik menukar aksesori kereta. CONTOH KARANGAN PERIBAHASA SOALAN: ‘Sediakan payung sebelum hujan’. Ekzos yang satu dijadikan dua. Tulis berita tentang kejadian tersebut untuk disiarkan dalam akhbar. Ada saja alasan yang diberikan ibuku kepada ayah untuk mendapatkan apa yang dihajatinya. Sebagai pemberita. Aku tidak berkenan langsung dengan sikap ibu bapaku yang boros berbelanja walaupun aku amat menyayangi mereka. ibuku pasti membeli perabot baru untuk menghiasi rumahku. cat kereta ditukar. tulis berita tentang kejadian itu selengkapnya. Boleh dikatakan setiap bulan ada sahaja aksesori yang ditambah pada kereta Wish kesayangannya itu.cermin digelapkan dan bermacam-macam lagi pengubahsuaian yang . Sebagai wartawan sebuah akhbar. Soalan 4 Sebuah sekolah di tempah tinggal anda melancarkan program “ Masih Ada yang Sayang”. Setiap tahun.Tulis sebuah cerita yang menarik bagi menggambarkan peribahasa ini.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Sebagai wartawan sebuah akhbar. Tulis suatu berita tentang majlis tersebut untuk dihantar kepada akhbar tempatan untuk disiarkan.

Adakah ayah dan ibuku menabung wang di bank? Soalan ini sering kali berlegar-legar di kotak fikiranku.Ingin sahaja aku memberikan jantungku kepadanya.Dalam kebuntuan. Aku segera ke bank untuk mengeluarkan wang sebanyak lapan ribu ringgit bagi menampung baki yang masih diperlukan itu. Kadang-kadang aku tertanya-tanya juga di dalam hati.Aku hanya mampu mengelengkan kepala.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 dilakukannya.lama-lama jadi bukit. aku mula menyimpan wang sedikit demi sedikit di dalam tabung buluhku. duit raya yang aku peroleh setiap tahun.Aku hanya tersenyum seraya memberitahu mereka bahawa semua duit yang aku peroleh selama ini. mereka menanyakan kepadaku dari mana aku mendapat wang sebanyak itu. Selain itu.Doktor yang merawat adikku memberitahu kami yang adikku memerlukan rawatan segera dan perlu menjalani pembedahan. aku teringatkan buku akaun bankku. tetapi aku berpegang pada prinsip sedikit-sedikit. Barangkali malu ataupun menyesali kesilapan diri. Ayah pula tidak berjaya memohon pinjaman daripada bank kerana sebelum ini ayah telah membuat pinjaman untuk membeli kereta baru. Kos pembedahan dianggarkan dua puluh ribu ringgit. Setiap kali aku menatap buku akaunku.Walaupun tidak seberapa.Kulihat mereka terkesima.tidak kuduga adik perempuan kesayanganku disahkan menghidap penyakit jantung berlubang. aku simpan kerana aku berpegang pada peribahasa sediakan payung. Malang tidak berbau. Setiap hari aku membawa bekal ke sekolah untuk menjimatkan perbelanjaan harianku. Ketika aku melawat adikku di hospital bersama-sama ibu bapaku. Adikku kemudiannya telah selamat menjalani pembedahan. Ibu hanya dapat menyumbangkan dua belas ribu ringgit setelah menggadaikan barang kemas kesayangannya. Nasib keluargaku bagai jatuh ditimpa tangga kerana ayah dan ibu tiada simpanan di bank.Masih ada berbaki lapan ribu ringgit yang harus dilunaskan.Wang yang kusimpan itu ialah lebihan wang saku yang diberikan oleh ayahku pada setiap awal bulan. Betapa ketika itu aku berasa amat ber syukur kerana mengamalkan amalan keramat ini. aku simpan di dalam bank. sebelum hujan. 380 patah perkataan Hasil penulisan Nur Fatin Najwa 3 Cempaka 2008 . pasti senyuman akan terukir di bibirku kerana saban tahun jumlah wang simpananku pasti meningkat. Oleh sebab kesedaran yang tinggi tentang amalan menabung ini.Aku kemudiannya menyerahkan wang itu kepada ayahku. Ayahku memelukku dengan linangan air mata di pipinya.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Karangan perbahasan Anda ialah pihak pencadang dalam satu pertandingan perbahasan.Tajuk perbahasan ialah “Penghantaran Pelajar Ke Luar Negara Lebih Banyak Mendatangkan Kerugian”. Pelan Induk Mengarang (PELINDUNG) Perbahasan Kerugian Tajuk:Penghantaran Pelajar Ke Luar Negara Lebih Banyak Mendatangkan .Tulis teks perbahasan itu selengkapnya.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Perenggan Pendahuluan Isi 1 Isi 2 Isi 3 Isi-isi penting Kata alu-aluan Pembiayaan yang tinggi Nilai mata wang asing amat tinggi Risiko pelajarmengalami kejutan budaya Ada antara institusi tinggi di luar negara tidak diiktiraf di negara ini Penghantaran pelajar keluar Negara lebih banyak mendatangkan kerugian Huraian “Penambah Perisa” Barisan penal hakim yang arif lagi bijaksana Membelanjakan ratusan ribu ringgit Ganjaran yang diperoleh belum pasti Hangat-hangat tahi ayam Masa dibazirkan Isi 4 Penutup Agar tidak mendatangkan kerugian kepada banyak pihak .