MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1

KARANGAN UCAPAN/SYARAHAN/CERAMAH PANDUAN MENULIS KARANGAN JENIS SYARAHAN 1. karangan jenis ini biasanya ditulis untuk disampaikan dalam majlis. 2. Karangan jenis ini memerlukan pelajar menghuraikan fakta berdasarkan tajuk yang diberikan mengikut format yang telah ditetapkan. 3. Syarahan dimulai dengan kata alu-aluan sebagai tanda hormat kepada Tuan Pengerusi

Majlis, para jemputan khas dan audiens.(Jika untuk pertandingan perlulah ditulis para hakim yang arif lagi bijaksana selepas Tuan Pengetua)
4. Nyatakan tajuk syarahan yang ingin anda sampaikan 5. Hanya 1 isi dimuatkan dalam 1 perenggan 6. Kemukakan isi demi isi. Sebelum memaparkan isi , sebut ungkapan seumpama ’tuantuan dan puan yang saya hormati ’ tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para hadirin yang saya muliakan...( tulis ungkapan penegasan ini dalam barisnya sendiri sebelum kita mengemukakan sesuatu isi - sekurang-kurangnya 3 kali ).

7. Syarahan mesti menarik agar pendengar tidak merasa jemu seperti selitkan unsurunsur peribahasa, humor, kata-kata hikmat supaya penulisan tidak menjadi kaku dan membosankan.
8. Akhiri syarahan dengan kesimpulan yang menyeluruh dan memohon maaf kepada

para hadirin jika terdapat ketelanjuran kata dalam syarahan tadi

CONTOH KARANGAN

Anda telah menyertai satu pertandingan syarahan di sekolah. Tajuk syarahan anda ialah ” Cara-Cara Memupuk Perpaduan Rakyat”.Sediakan teks syarahan anda. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang arif lagi bijaksana, Tuan Pengetua, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Salam sejahtera saya ucapkan. Pada hari yang mulia ini, saya akan menyampaikan syarahan saya yang bertajuk ” Cara-Cata Memupuk Perpaduan Rakyat”. Hadirin sekalian,

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1

Sebelum saya memulakan syarahan saya, izinkan saya mendefinisikan maksud tajuk syarahan saya. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, ” cara-cara” bermaksud ” langkah-langkah melaksanakan sesuatu. ”Memupuk perpaduan rakyat” pula membawa maksud mewujudkan integrasi dalam kalangan masyarakat berbilangan kaum. Dengan perkataan yang mudah, syarahan saya bermaksud langkah-langkah untuk mewujudkan integrasi dalam kalangan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, Oleh sebab rakyat Malaysia berbilangan kaum, maka kerajaan perlu mengambil pelbagai inisiatif untuk memupuk perpaduan rakyat. Kerajaan boleh mengadakan kempen untuk memupuk perpaduan rakyat melalui media massa seperti televisyen, surat khabar ataupun internet. Mesej kepentingan perpaduan rakyat perlu diterapkan dalam minda masyarakat bahawa bersatu teguh, bercerai roboh. Rakan-rakan yang dikasihi, Pihak sekolah juga memainkan peranan penting dalam memupuk integrasi dalam kalangan masyarakat sekolah. Perpaduan rakyat mudah dipupuk jika dimulakan sejak bangku sekolah lagi, bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pihak sekolah patut mengadakan gotong-royong melibatkan pelajar dan guru yang berbilangan kaum. Penglibatan pelajar berbilangan kaum dalam aktiviti kokurikulum sekolah turut memberi peluang kepada warga sekolah saling berinteraksi antara satu sama lain. Aktiviti sebegini dapat menjalinkan hubungan baik dan memupuk perpaduan masyarakat sekolah. Hadirin yang dihormati, Perpaduan rakyat juga bermula dari rumah. Ibu bapa perlu memberi pendidikan yang secukup kepada anak-anak. Anak-anak haruslah diajar dan dididik untuk bertoleransi dan memahami budaya pelbagai kaum di Malaysia. Hal ini dapat mengelakkan anak-anak bersifat perkauman apabila dewasa kelak. Anak-anak akan lebih senang bergaul dengan rakan kaum berlainan. Keadaan ini akan memudahkan perpaduan dalam kalangan rakyat.

Hadirin sekalian, Sebelum saya mengakhiri syarahan saya, saya ingin menegaskan bahawa perpaduan rakyat amat penting dalam konteks rakyat Malaysia yang berbilangan kaum dan agama. Perpaduan rakyat dapat menjamin keamanan dan keharmonian hidup , seterusnya dapat merealisasikan

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1

Wawasan 2020. Rakyat Malaysia perlu sedar bahawa ” Bersatu Malaysia akan teguh, Bercerai Malaysia akan roboh”. Sekian ,terima kasih.
LATIHAN

SOALAN 1 Isu:Cara-cara Menjaga Kesihatan] Selaku Pengerusi Kelab Kesihatan, anda diminta untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk “Caracara Menjaga Kesihatan Berdasarkan rajah di bawah pelajar dikehendaki merangka ayat huraian di ruang yang disediakan dan seterusnya menulis sebuah karangan yang lengkap di dalam buku latihan masing-masing.

tanggungjawab kita Soalan 2 Anda menyertai pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda bersempena dengan Minggu Bahasa Malaysia. Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya.jimat sebelum habis Isi 3 Pemeriksaan kesihatan secara berkala Janganlah sudah terhantuk baru hendak tergadah Isi 4 Melakukan aktiviti rekreasi Tonggak kebahagiaan Penutup Menghargai diri dengan menjaga kesihatan Diri kita. Tajuk syarahan tersebut ialah ‘ Kepentingan Aktiviti Sukan kepada Masyarakat’. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Strategi penyediaan jawaban .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Perenggan Pendahuluan CERAMAH Isi-isi Penting Kata alu-aluan-tajuk ceramah Tajuk:Cara-Cara Menjaga Kesihatan Huraian “Penambah Perisa” Menjalani kehidupan yang lebih bermakna Isi 1 Kebersihan diri dan tempat tinggal Mencegah lebih baik daripada mengubati Isi 2 Makan makanan yang lebih seimbang Ingat sebelum kena.

berformat Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 T K F Aktiviti Sukan kepada Masyarakat Kepentingan / manfaat Syarahan . Tajuk syarahan yang ingin anda sampaikan ialah “Langkan-langkah untuk Mendelakkan Diri daripada Kesan Jerebu”. . __________________________________________________________ Soalan 3 Anda diminta untuk menyampaikan syarahan dalam satu majlis perhimpunan sekolah. anda telah diundang oleh sebuah sekolah untuk memberikan ceramah tentang “ Langkah-langkah untuk mengelakan demam denggi “. Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. T K F Mengelakkan Diri daripada Kesan Jerebu Langkah / Usaha Syarahan . __________________________________________________________ Soalan 4 Sebagai pegawai kesihatan .berformat Isi 1 : menyihatkan badan Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .

3. B. rayuan. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. __________________________________________________________ Soalan 5 Sebagai pakar motivasi. 2. Surat kiriman rasmi ditulis dan ditujukan kepada pihak tertentu dengan tujuan rasmi seperti membuat permohonan. jemputan. anda dikehendaki untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk “ Ciri-ciri Pelajar yang Cemerlang’. Format Surat Rasmi: . Surat kiriman rasmi mempunyai format atau susun aturnya yang tersendiri. Fahami tajuk dan tujuan surat serta kepada siapa surat hendak ditujukan. KARANGAN SURAT RASMI 1. Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya. Panjang syarahan hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. dan sebagainya. membuat pesanan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .

5. Panggilan hormat (Tuan/ Puan/ Datuk dan sebagainya yang sesuai) – di kiri dan tanda koma. 4. huraian. (tulis rapat di kiri surat dan jangan letak sebarang nombor) 7. Tajuk surat – Semua perkataan awal dengan huruf besar. 6. Kesan daripada isu atau masalah itu kepada anda atau orang yang anda wakili. Garisi tajuk dan jangan letak tanda titik pada akhir ayat. langkau satu baris) 2. Nama dan alamat pengirim – di sudut kiri surat. (Jangan letak nombor) (Selepas itu.“Yang menjalankan tugas” (jika tujuan rasmi) dan “Yang benar” (jika tujuan persendirian) .Tandatangani -(NAMA) dengan huruf besar dan dalam kurungan . Isi surat: (Bermula dari perenggan kedua dan seterusnya. kecuali untuk kata hubung. contoh dan kesimpulan kecil) Sebaik-baiknya. 3. Tulis ucapan terima kasih – di kiri dan rapat dengan garisan. sendi dan kata bantu.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 1. letak nombor bermula dengan 2 dan seterusnya pada setiap perenggan dan mulakan perenggan agak ketengah – 2 ½ sm dari nombor) i. Penerima dan alamat penerima – di sudut kiri surat. Kesan ini mesti diulas. (Selepas itu langkau sebaris dan lukis garisan panjang) (Sebaiknya selepas setiap perenggan berakhir. Cadangan mengatasi masalah – anda boleh memberi cadangan awal untuk mengatasi masalah atau isu yang anda tuliskan. Tarikh dengan huruf besar – di kanan dan selari dengan baris terakhir alamat penerima. Huraian isu atau huraian masalah yang ditulis (di mana + sejak bila + nama pihak penyebab masalah + masa masalah berlaku + siapa terlibat + dan apa-apa juga maklumat awal tentang isu atau masalah itu yang dapat digunakan bagi membantu pihak yang anda beritahu) ii. Pengenalan surat – nyatakan siapa anda + mewakili siapa (jika anda sebagai wakil) + tujuan surat ditulis. langkau 3 hingga 4 baris) 10. sama seperti anda menulis karangan biasa (ada isi. 1 kesan ditulis dalam satu perenggan) iii. 9. Tulis pengesahan: . 8. Penutup surat – tuliskan harapan anda dan iringan terima kasih.

. tidak perlu menulis jawatan. 11. Jika tujuan persendirian. peribahasa atau kata-kata hikmat seperti anda menulis karangan yang lain. -Nama institusi.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 -Nama jawatan (Ikut kehendak soalan jika dinyatakan). persatuan atau taman perumahan yang anda wakili. jika tidak tulislah Setiausaha. Pastikan anda menggunakan frasa gramatis.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 CONTOH FORMAT SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI .

pada bulan lalu. Setakat ini. Jalan Petrie. Perkara yang menyedihkan. Johor Darul Takzim. Cadangan saya yang pertama adalah untuk meminta pihak tuan mengadakan kawalan lalu lintas. berasa bimbang dengan kadar kemalangan yang semakin meningkat dari hari ke hari di mukim kami. Pekan Pagoh. permohonan untuk mendapatkan kemudahan lampu isyarat tidak diluluskan oleh pihak yang bertanggungjawab kerana kawasan ini masih dianggap terkawal dan tidak terlalu sibuk. kemalangan mudah berlaku. Saya juga meminta kerjasama daripada pihak polis supaya memberikan surat sokongan bagi mendapat kemudahan lampu isyarat di simpang pekan ini. 3. saya ingin membuat beberapa cadangan kepada pihak tuan untuk mengatasi masalah kemalangan ini. tragedi ini melibatkan murid sekolah yang melalui pekan ini untuk ke sekolah. 84600 Muar. terutamanya pada waktu pelajar pulang dari sekolah. Balai Polis Daerah Muar. sebuah lori yang . kenderaan dari arah Bukit Kepong dan Lengga juga sibuk menggunakan jalan di pekan ini.Tambahan pula terdapat sebilangan kecil pemandu yang mementingkan diri dengan tidak memberi laluan kepada murid-murid sekolah untuk melintas jalan. Langkah ini perlu diambil bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas kerana pada waktu yang sama. Oleh itu. 12 MAC 2000. 84600 Muar. Cadangan Mengatasi Kemalangan di Pekan Pagoh Merujuk perkara di atas. 2. Ketua polis. sudah tentu kemalangan dapat dielakkan. Jika pihak tuan mengadakan kawalan lalu lintas pada masa itu. Johor Darul Takzim.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Contoh Surat Kiriman Rasmi yang Lengkap Kompleks Penghulu. Untuk makluman tuan. Tuan. Mukim Jorak. khususnya penduduk Pekan Pagoh. Dalam kesibukan inilah. 12. saya selaku penghulu yang bertanggungjawab atas keselamatan penduduk Mukim Jorak.

6. khususnya di kalangan pelajar sekolah. sebuah motosikal datang dari arah Lengga. jika permohonan untuk mendapatkan kemudahan lampu isyarat diluluskan dengan sokongan pihak tuan. lori berkenaan telah terbabas dan terbalik menyebabkan seorang peniaga terbunuh. (Ali Bin Mohamad) Penghulu Mukim Jorak . Saya juga mengharapkan kerjasama daripada pihak tuan untuk mengadakan sekatan jalan raya pada waktu malam. Pada masa yang sama. saya mengharapkan agar pihak tuan dapat menganjurkan ceramah keselamatan jalan raya kepada penduduk sekitar Pekan Pagoh.Seterusnya. saya yakin kadar kemalangan di pekan ini dapat dikurangkan. saya berharap agar tuan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan keselamatan penduduk di pekan ini terjamin. Oleh itu. 5. Sekian untuk tindakan dan makluman tuan.Hal ini bertujuan untuk membanteras lumba motosikal haram di sekitar Batu 8 hingga Batu 13. Dalam usaha mengelakkan motosikal tersebut. 4. Selain itu. Kegiatan seperti ini tidak boleh dibiarkan kerana boleh mengancam keselamatan dan ketenteraman orang awam di samping membahayakan nyawa mereka. Kami juga berharap agar pihak tuan dapat meluangkan masa untuk meninjau keadaan Pekan Pagoh ini.Ceramah seperti ini bukan sahaja akan dapat memberikan kesedaran kepada pelajar betapa pentingnya keselamatan di jalan raya malah dapat melindungi pengguna jalan raya yang lain. saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Kemalangan dikatakan berpunca daripada ketiadaan lampu isyarat yang menyebabkan pemandu lori dari Parit Sulong tidak memberhentikan lorinya ketika sampai di simpang. Yang menjalankan tugas. Oleh yang demikian besarlah harapan saya agar tuan dapat memberikan perhatian kepada cadangan saya ini.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 membawa muatan simen telah terbabas lalu terbalik di kawasan Pekan Pagoh. Atas kerjasama tuan.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Soalan 1 [Isu:Teknik untuk Meningkatkan Pencapaian Akedemik] Kawasan tempat tinggal anda sangat kotor. Surat Rasmi Perenggan Pendahuluan Tajuk:Aduan kepada Pihak Berkuasa Tempatan Isi-isi Penting Huraian Tajuk:Aduan tentang Keadaan Kotor di Taman Merlimau Utara Sampah tidak diangkut oleh lori sampah Longkang tersumbat-banjir kilat Taman permainan kanakkanak semak dan terurus Dewan orang ramai tidak diselenggara dengan baik Mengambil tindakan segera “Penambah Perisa” Merujuk kepada perkara di atas Menyakitkan mata yang memandang Mengambil inisiatif Isi 1 Isi 2 Isi 3 Pergerakan anakanak sukar dikawal Disia-siakan-tidak dimanfaatkan Terima kasih Isi 4 Penutup SOALAN 2 Perkhidmatan mengangkat sampah di tempat anda tidak dilakukan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan pelbagai masalah seperti bau busuk dan sampah sarap yang bertaburan. Bagi pihak penduduk tempat tinggal anda.Berformat Isi 1 : melahirkan perasaan tidak puas hati tentang mutu perkhidmatan lori pengangkutan sampah Isi 2 : lori pengangkutan sampah mengutip sampah tidak mengikut jadual . Anda ingin mengadukan hal tersebutkepada pihak berkuasa tempatan. anda rasa berasa bertanggungjawab untuk menulis surat kepada pihak majlis perbandaran untuk menyatakan rasa tidak puas hati anda. Tulis surat itu selengkapnya. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. T K F Perkhidmatan Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Perkara Surat kiriman rasmi . Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.

Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. __________________________________________________________ Soalan 4 Anda ingin menyatakan pendapat dalam ruangan pembaca tentang gejala sosial yang berlaku dengan leluasa di Negara kita. T K F . T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Tulis surat kepada editor majalah tersebut. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 3: nyatakan pelbagai masalah yang timbul seperti sampah sarp yang tidak dikutip menimbulkan bau busuk Isi 4 . Anda dikehendaki untuk menulis surat kepada DBP untuk menyatakan tujuan lawatan dan memohon kebenaran untuk mengadakan lawatan tersebut. Tulis surat tersebut selengkapnya. laporkan sikap segelintir pekerja lori mengangkut sampah yang tidak bertanggungjawab Isi 5 : nyatakan harapan supaya tindakan segera dapat diambil Soalan 3 Persatuan Bahasa Malaysia sekolah anda ingin mengadakan lawatan ke Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada cuti sekolah nanti.

Selaku wakil penduduk. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . ibu bapa atau ahli keluarga 2. Surat ini mempunyai format yang tertentu yang perlu dipatuhi dengan sepenuhnya seperti yang berikut ini. a) Alamat pengirim b) Tarikh c) Pembuka kata d) Kata ganti diri pengirim e) Isi dan perkembangan isi . Hal tersebut amat menyukarkan penduduk yang tinggal di kawasan ini.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. tulis sepucuk surat kepada pihak terbabit untuk memohon kemudahan pengangkutan awam itu. __________________________________________________________ KARANGAN SURAT TAK RASMI 1. Karangan jenis bersifat peribadi seperti peribadi aseperti surat kepada rakan. __________________________________________________________ Soalan 5 Kawasan tempat tinggal anda masih tidak mempunyai kemudahan pengangkutan awam.

Mahsuri ialah seorang perempuan yang cantik.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 f) Penutup g) Pengakuan pengirim h) Tandatangan pengirim 3. semoga dalam kandungan sihat sejahtera hendaknya. Secara ringkasnya. kali ini saya ingin bercerita tentang Pulau Langkawi pula. Jalan Bunga 1.Malaysia. Ketika hukuman dijalankan. Tampaknya saudara benar-benar berminat untuk mengetahui tentang tempat-tempat yang menarik di. Saya kini sibuk dengan persediaan menghadapi peperiksaan yang tidak beberapa lama lagi. yang kini sedang berada bersama keluarga di Perth. air laut yang tenang. Semua perkara itu mestilah ditulis mengikut aturan yang ditetapkan itu. Malangnya . dan suasana yang nyaman. Untuk pengetahuan saudara. Perak Darul Ridzuan 30 September 2010 Menemui sahabatku David. Kalau saudara berpeluang ke pulau Langkawi dapatlah saudara menikmati keindahan yang saya maksudkan ini. Australia. Apa khabar saudara sekeluarga di sana? Maafkan saya kerana agak lambat membalas surat saudara. CONTOH SURAT TIDAK RASMI 545. darah putih mengalir daripada tubuh Mahsuri. Taman Bunga Raya. beliau telah dijatuhi hukuman bunuh akibat fitnah. Legenda Mahsuri telah diceritakan secara turun-temurun daripada nenek moyang kami di sini. Pulau Langkawi terletak di Negeri Kedah. Kalau sebelum ini saya pernah bercerita tentang Tanah Tinggi Cameron. Saudara David. 30020 Ipoh. Hal ini demikian kerana Pulau Langkawi di keliling oleh pantai yang berpasir bersih. Pulau Langkawi terkenal sebagai Pulau Legenda. Beliau juga sempat mengenakan sumpahan iaitu Langkawi akan menjadi padang jarak padang terkukur selama tujuh keturunannya. Pulau ini banyak keistimewaannya. Antaranya termasuklah pemandangan yang cantik. . iaitu sebuah negeri yang terletak di utara Semenanjung Malaysia.

Dia bertanya kepada anda tentang teknik untuk meningkatkan pencapaian akedemik. akan saya ceritakan lagi tentang pulau ini. iaitu Makam Mahsuri. terdapat juga beberapa tempat yang berkaitan dengan legenda dan mitos di sini seperti Tasik Dayang Bunting di Pulau Dayang Bunting. Sebenarnya banyak tempat menarik di Pulau Langkawi ini. dan padang Mat Sirat. Lebih banyak maklumat yang dapat saudara peroleh mengenai legenda ini sekiranya saudara berkesempatan ke tempat-tempat ini. Selain itu. Akhir kata . Telaga Tujuh dan Beras Hangus. Setakat ini dulu yang dapat saya tulis buat saudara. Saya juga akan cuba menghantar gambar-gambar yang berkaitan dengan Pulau Legenda ini. . sambutlah salam mesra daripada saya Yang Benar (Ali Bin Ahmad) Latihan Soalan 1 [Isu:Teknik untuk Meningkatkan Pencapaian Akedemik} Sahabat anda menganggap bahawa anda berjaya dalam pelajaran. Kalau ada kesempatan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Selain itu terdapat banyak tempat yang berkaitan dengan Legenda Mahsuri ini. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.

Soalan 3 .Berformat Isi 1 : mengambil berat tentang keperluan dan kebajikan warga tua.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Surat Tak Rasmi Perenggan Pendahuluan Tajuk: Teknik untuk Meningkatkan Pencapaian Akedemik Isi-Isi Penting Huraian “Penambah Perisa” Pembuka kata Menemui sahabatku Isi 1 Isi 2 Isi 3 Membuat nota ringkas dan peta minda Membaca lebih awal topik pelajaran Belajar secara berkumpulan Mengurus masa dengan baik Pertua dan teknik diiringi disiplin Peta minda meningkat kan daya ingatan Sediakan payung sebelum hujan Perkongsian pintar Isi 4 Masa itu emas Penutup Berusaha dengan gigihtanggga kejayaan Soalan 2 Sahabat pena anda di luar Negara ingin tahu mengenai usaha-usaha yang diambil di Negara kita bagi membantu warga tua dan kebaikannya. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Isi 2 :memberikan beberapa keistemewaan kepada warga tua Isi 3: menggesa orang ramai menderma apa-apa sahaja kepada warga tua Isi 4 : Memeberikan pencen kepada kakitangan awam yang telah bersara Isi 5 : mengadakankan kempen kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya hubungan kekeluargaan sesame ahli keluarga. T K F Kerajaan Malaysia Membantu Warga Tua Usaha-usaha Surat kiriman tidak rasmi .

Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menceritakan suasana percutian itu. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Anda sedang menghabiskan percutian di kampong. Sila balas surat tersebut dengan menyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan. __________________________________________________________ Soalan 4 Rakan anda dari negeri lain menulis surat kepada anda untuk meminta nasihat daripada anda bagi menghadapi peperiksaan. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. __________________________________________________________ . T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Anda menikmati keseronokan yang tidak dapat dinikmati di Bandar.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Soalan 5 Anda mempunyai kenalan di luar Negara. laporan disediakan oleh setiausaha pertubuhan. pameran dan gotong-royong. pertandingan. . yakni Puan Saloma. 2. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Anda hendak menveritakan keindahan sebuah tempat yang menarik di Malaysia untuk dikunjungi kepadanya. Karangan jenis ini bertujuan untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu aktiviti yang telah dijalankan seperti lawatan. Panjang surat hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Perjalanan mengambil masa tiga puluh minit sahaja kerana antara jarak sekolah dengan kilang tersebut hanya 20 kilometer. dan Puan Siti Muqalmah. __________________________________________________________ KARANGAN LAPORAN 1. Seawal lapan pagi lagi. Kebiasaanya. Puan Zubaidah. Tulis surat tersebut selengkapnya. para pelajar dan guru yang terlibat sudah menaiki bas yang disewa khas oleh ahli jawatankuasa lawatan ini. CONTOH KARANGAN LAPORAN LAPORAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KILANG COKLAT CADBURY Persatuan Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Suria telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Kilang Coklat Cadbury yang terletak di Shah Alam pada 15 Jun 2008. Rombongan ini terdiri daripada empat puluh orang ahli Persatuan Geografi dan tiga orang guru pengiring. kelab atau persatuan 3. Kerangan jenis ini mempunyai format yang khusus.

Encik Soo telah membawa kami ke bilik mesyuarat yang terletak di tingkat tiga Wisma Cadbury. Pengarah Urusan Kilang Cadbury telah meluangkan masa untuk berjumpa dengan ahli rombongan sekali gus menyampaikan cenderahati kepada kami. rombongan kami disambut dengan tangan terbuka oleh pengurus pemasaran dan promosi. bilangan pekerja yang banyak diperlukan untuk menyudahkan proses pembungkusan sehingga proses akhir. Sepanjang lawatan di bahagian penyediaan. Di bilik mesyuarat. Sepanjang dua jam lawatan. . Sebelum mengakhiri lawatan. kami telah mengemukakan soalan tentang kepentingan penyediaan makanan yang selamat.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Sebaik-baik sahaja tiba di kilang tersebut. penyimpanan. yakni zon penyediaan. Di dalam bilik mesyuarat itu. kami diberi penerangan sejarah penubuhan kilang coklat secara ringkas tapi jelas. Di kawasan itu. koko yang lumat dimasak bersama gula dan susu yang diimport khas. Mesin itu seterusnya menghantar jongkong-jongkong coklat yang sudah siap diproses menuju ke peringkat pembungkusan mengikut saiz dan perisa. kami juga diberi baucar istimewa untuk membeli coklat dengan potongan harga sebanyak dua puluh hingga empat puluh peratus. coklat dalam bentuk cecair pekat yang mencapai kepanasan seratus lima puluh darjah itu disalurkan ke paip besar yang menuju ke bahagian pemprosesan coklat prapembungkusan. kami berasa kagum akan semangat pengurusan syarikat ini yang memegang para prinsip “genggam bara api biar jadi abu”. Selain itu. Selepas itu. Selepas mendengar taklimat. Kami dibawa ke bahagian paling penting. kami berasa penat kerana kawasan pemprosesan kilang ini amat besar. Program pascataklimat ialah memulakan lawatan ke bahagian memproses coklat. Selepas proses penyediaan selesai. Langkah penyediaan yang bersih dan selamat adalah penting kata Encik Soo kerana pihak kilang amat mementingkan soal kualiti coklat. kami berasa teruja dan berpuas hati dengan penerangan yang disampaikan. Selepas bersalam dengan tuan pengarah. Di bahagian itu. kami diberi pakaian berupa tudung kepala. Di bahagian ini. kami dapat melihat pelbagai jenis coklat berjaya diproses dengan mesin yang canggih. dan sarung tangan. Walau bagaimanapun. penutup mulut. kami diberi taklimat multimedia berkaitan perancangan masa depan kilang coklat ini. ahli rombongan pun bersemangat tinggi dan menanyakan pelbagai soalan yang berkaitan dengan kilang coklat tersebut. Encik Soo Ming Lei. Daripada taklimat multimedia ini. Hal ini demikian kerana mereka perlu menyediakan laporan lawatan ini. Kami melihat sendiri biji koko panggang dikisar dengan sebuah mesin. Hal ini demikian kerana kebersihan menjamin mutu makanan yang disediakan.

Lawatan sambil belajar seperti ini amat bermanfaat kepada pelajar. Hal ini ibarat sambil menyelam minum air. Kami berharap lawatan umpama ini akan dijadikan agenda tahunan Persatuan Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Suria. Rombongan ini tiba di sekolah pada pukul dua belas tengah hari. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan Pelan Induk Mengarang(PELINDUNG) Laporan Perenggan Pendahuluan Tajuk.Sediakan laporan anda selengkapnya. Selain mendapat ilmu dan pengalaman. kami juga berjaya menimba pengetahuan tentang pengurusan kilang.tulislah laporan tentang kejadian banjir berkenaan.Laporan Banjir di Taman Tunku Jaafar Isi-isi Penting Huraian Taman Tunku Jaafar di landa banjir “Penambah Perisa” Isi 1 Punca utama –sistem saliran teruk Tidak mampu menampung kuantiti air . Akhirnya. Laporan disediakan oleh.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 kami pun menuju ke kedai coklat yang terletak di sebelah pintu besar kilang itu. murid-murid pun pulang ke rumah masing-masing. 29 JUN 2010 Amalina (SITI NUR AMALINA BINTI AZMAN DARUS) Setiausaha Persatuan Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Suria. Ahli rombongan yang selesai membeli coklat bersiap sedia menaiki bas untuk pulang ke sekolah.Selaku penduduk di kawasan tersebut. Latihan karangan jenis laporan Soalan 1 [Isu: Banjir di Kawasan Kediaman] Suatu kejadian banjir telah berlaku di kawasan kediaman anda. Cikgu Saloma yang bertugas menjaga disiplin pelajar berpuas hati dengan kelakuan ahli rombongan walaupun ada segelintir daripada mereka yang mulut murai.

khusus Isi 1 : latihan kawad kaki (5W1H) Isi 2 :latihan pertolongan cemas secara teori dan praktikal Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi2 Usaha menyelamatpara sukarelawan Bersatu tenaga dan berkerjasama menghulurkan bantuan Korban banjir Isi 3 Memuji kecekapan jentera penyelamat Isi 4 Memuji kecekapan jentera penyelamat Berat mata memandang. Tulis laporan tentang Hari Usahawan Muda tersebut. Penutup Banyak kerosakan Soalan 2 Anda ialah setiausaha Pertubuhan Bulan Sabit Merah di sekolah anda.berat laagi bahu memikul Tiada nyawa yang hilang ditelan oleh air banjir. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T Aktiviti persatuan – Pertubuhan Bulan Sabit Merah K Aktiviti yang telah dijalankan F Laporan . Anda dikehendaki menyediakan laporan aktiviti persatuan tersebut selengkapnya. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T K . __________________________________________________________ Soalan 3 Sekolah snda telah mengadakan Hari Usahawan Muda yang bertujuan untuk mengisi tabung PIBG.

Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . Tulis laporan itu selengkapnya. Anda dikehendaki untuk menyediakan laporan tahunan persatuan. __________________________________________________________ Soalan 5 Persatuan Sains sekolah anda telah mengadakan lawatan sambil belajar ke suatu tempat yang menarik di Negara kita. Sebagai setiausaha anda dikehendaki untuk menyediakan laporan lengkap . __________________________________________________________ Soalan 4 Anda merupakan setiausaha Persatuan Bahasa Malaysia di sekolah.

Pendahuluan Menerangkan secara ringkas dalam bentuk perenggan: a. tempat wawancara c. masa wawancara diadakan d.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 tentang lawatan tersebut. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 .Tulis laporan itu selengkapnya. saya iaitu Aleef Adham sebagai pengarang Majalah SUARA telah menjalankan wawancara dengan seorang pelajar cemerlang dalam PMR yang baru lalu iaitu saudara Amirul . siapa dengan siapa b. __________________________________________________________ KARANGAN DIOLOG/TEMU RAMAH/WAWANCARA PANDUAN MENULIS KARANGAN WAWANCARA/TEMU RAMAH Contoh Soalan: Sebagai pengarang majalah sekolah anda dikehendaki mewawancara seorang pelajar di sekolah anda yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam PMR tentang rahsianya mencapai kejayaan untuk dimuatkan ke dalam majalah sekolah. Tuliskan wawancara anda itu selengkapnya. tujuan wawancara diadakan Contoh Pendahuluan: Pada 16 Mac yang lalu.

selaku pengarang majalah SUARA sekolah kita.Beliau begitu prihatin dengan pencapaian saya dalam sebarang peperiksaan yang saya tempuhi sejak saya menjadi anak .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Adhwa.orang yang paling banyak mendorong saya mencapai kejayaan ialah Guru Tingkatan saya iaitu Encik Nor Azam.terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara kerana sudi diwawancara pada pagi ini.Wawancara kita ini akan dimuatkan di dalam majalah SUARA keluaran tahun ini. Adhwa : Waalaikumsalam.Menerangkan tujuan wawancara diadakan Contoh Pengenalan: Aleef : Assalamualaikum saudara Adhwa. Wawancara yang dijalankan di bilik gerakan ini bertujuan untuk dimuatkan ke dalam majalah SUARA keluaran tahun 2008. Isi Wawancara: Mengandungi soalan pewawancara dan jawapan daripada yang diwawancara Soalan yang bersesuaian dengan kehendak soalan karangan Ditulis dalam ayat yang lengkap dan sempurna Jangan menulis “singkatan” atau “bahasa pasar” Masukkan 4 isi yang menjurus kepada kehendak soalan karangan Contoh Isi: Aleef : Siapakah yang menjadi pendorong kepada saudara sehingga mencapai kejayaan yang sungguh cemerlang dalam PMR yang lalu? Adhwa : Selain kedua-dua orang ibu bapa saya. Aleef : Saya Aleef. Pengenalan: Ditulis dalam bentuk dialog a.Memperkenalkan diri c.Mengucapkan salam b.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 muridnya.Akhirnya kita perlu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.html Latihan Soalan 1 [Isu: Faedah Menyertai Aktiviti Kokurikulum Andaikan anda ketua pengarang majalah sekolah. Adhwa : Terima kasih kembali.Anda dikhendaki meancara Guru Penolong Sekolah anda tentang faedah menyertai aktiviti kokurikulum Diolog/Temu ramah/Wawancara Perenggan Isi. Penutup: Nasihat/Saranan oleh orang yang diwawancara kepada pembaca Ucapan terima kasih pewawancara kepada orang yang diwawancara Contoh Penutup-Nasihat: Aleef : Soalan saya terakhir. akhir kata saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan saya pada pagi ini.isi Penting Pendahuluan Kata alu-aluan Tajuk:Faedah Menyertai Aktivii Kokorikulum Huraian “Penambah Perisa” .Apakah nasihat saudara kepada pelajarpelajar yang akan menduduki PMR pada tahun ini? Adhwa : Nasihat saya kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki PMR pada tahun ini adalah selain tekun mengulangkaji pelajaran. http://azam09. guru-guru dan orang yang lebih tua daripada kita.blogspot.com/2009/06/panduan-menulis-karangan-wawancaratemu. kita perlu menurut segala nasihat ibu bapa.Terima kasih cikgu. Contoh Penutup-Terima kasih: Aleef : Baiklah saudara Adhwa.

Tulis wawancara itu selengkapnya. Karangan hendaklah melebihi 180 patah perkataan T Jerebu K Punca F Wawancara . Tajuk temu bual yang telah ditetapkan ialah ‘ Punca-punca Berlakunya Kejadian Jerebu’.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Soalan 2 Sebagai wartawan akhbar. anda ingin mengadakan temu bual dengan Pegawai Jabatan Alam Sekitar (JAS).Berformat Definisi jerebu Punca 1 : Pembakaran terbuka Punca 2 : aktiviti perindustrian Punca 3 : _________________________________________________ Punca 4 : _________________________________________________ Soalan 3 . Sediakan teks wawancara tersebut selengkapnya.

Tulis wawancara itu selengkapnya melebihi 180 patah perkataan. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . iaitu menjadi johan dalam pertandingan keceriaan peringkat sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Anda telah ditugaskan untuk mewawancara pengetua sekolah anda kerana telah Berjaya menaikkan nama sekolah. __________________________________________________________ Soalan 4 Anda dan rakan berbincang tentang punca-punca sesetengah pelajar kurang berminat terhadap pelajaran. Tulis perbualan itu selengkapnya melebihi 180 patah perkataan. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ .MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Anda salah seorang pengarang majalah sekolah.

siapa. __________________________________________________________ KARANGAN BERITA 1. 6. Dalam kejadian tersebut. aktiviti dan sebagainya. Mangsa kebakaran tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka kerana api merebak dengan cepat. CONTOH KARANGAN BERITA KUALA TERRENGANU. sebuah rumah dua tingkat. Untuk menghasilkan sesuatu berita. Rabu-Sederet rumah kedai lima pintu. 3. murid perlu menjawab persoalan seperti apa. di mana. Biasanya berita disediakan oleh wartawan atau pemberita yang membuat liputan tentang sesuatu peristiwa.Lima . Karangan ini memerlukan penjelasan atau maklumat tentang sesuatu kejadian seperti kemalangan. Sebagai pengarang majalah sekolah. bila. 5. bencana alam. kebakaran.32 orang kehilangan tempat tinggal. Berita dimulakan dengan menyatakan tempat dan hari atau tarikh kejadian. anda ditugasi untuk menemu bual rakan anda itu. 4. bagaimana dan mengapa. Sediakan teks temu bual itu melebihi 180 patah perkataan.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 4 . Bentuk atau format berita perlu dipatuhi. __________________________________________________________ Soalan 5 Rakan anda terpilih sebagai tokoh pelajar di sekolah anda. T K F Isi 1 : _________________________________________________________ Isi 2 :__________________________________________________________ Isi 3: __________________________________________________________ Isi 4 . berapa.dan tiga buah kereta musnah akibat dalam satu kebakaran yang barlaku di JALAN PINAH pada pukul 12:00 tengah malam yang lepas. Berita ialah karangan berformat 2.

seterusnya menyelamat rumah.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 buah kereta bomba dan dua buah ambulan datang setelah mendapat pangilan kecemasan pada jam 12:30malam itu.anda di tugaskan untuk menulis berita tentang sesuatu kejadian kemalangan jalan raya. Pihak bomba datang yang tiba pada jam pukul12.Mereka ingin dirawat sebagai pesakit luar. Tiada yang kehilangan nyawa dalam kebakaran itu dan hanya beberapa orang mangsa cedera ringan akibat melecur .45malam hanya berjaya mengawal kebakaran 30minit kemudian . Berita Perenggan Pendahuluan Tajuk:Kemalangan Jalan Raya Isi-isi penting Huraian Empat sekeluarga terbunuh “Penambah Perisa” Kemalangan maut Isi 1 Mangsa yang terlibat Kedua-dua mangsa Isi 2 Punca kemalangan Mangsa tidak dapat mengawal kenderaan .00 dalam kebakaran tersebut berkata.Letupan itu adalah gas dan gas itu menyebabkan kebakaran bertambah banyak.Tulis berita itu selengkapnya. Kebakaran itu berlaku begitu pantas sehinga kesemua pemilik rumah kedai tidak sempat menyelamatkan kereta masing-masing.000. Panjang karangan itu hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan SOALAN 1 Sebagai seorang pemberita. Tuan pemilik sebuah kedai akuarium yang kerugian sebanyak200.semasa kejadian dia baru selesai mencuci tangki akuariumnya tiba-tiba terdengar dua letupan kuat sebelum api menyambar pintu hadapan kedainya.rumah yang berhampiran daripada terbakar.Pihak bomba bagaimanapun tidak menolak kemungkinan bahawa kebakaran berpunca daripada litar pintas pada sistem pendawaian elektrik LATIHAN Tulis karangan di bawah ini.Dalam 10minit kebakaran bermula mereka terdengar bunyi letupan yang sangat kuat di dalam lima buah kedai itu. Jumlah kerugian diaggarkan mencecah sejuta ringgit sementara punca kebakaran masih disiasat.

Tulis berita tersebut dengan lengkap. England Mengapa – kejayaan membanggakan kerana menamatkan penantian 25 tahun selepas kejayaan Razif dan Jailani dalam kejohanan itu pada tahun 2002 Bagaimana – menang kedua-dua set Soalan 3 . Anda dikehendaki untuk menulis berita tentang kejayaan pasangan beregu badminton negara yang telah mencatat sejarah kerana memerangi Kejohanan Badminton Seluruh England 2007. Birmingham. T K F Kejayaan pasangan Beregu Badminton Negara dalam Kejohonan Badminton seluruh England 2007 5W1H Berita – berformat Isi-isi Apa – pasangan beregu badminton negara.Koo Kien Keat dan Tan Boon Heong – menjuarai kejohanan yang paling berprestij iaitu Kejohanan Badminton Seluruh England 2007 Siapa – pasangan beregu badminton negara.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Isi 3 Usaha menyalamatkan mangsa Pemandu serta penumpang sebuah kereta lagi-cedera ringan Tindakan pihak berkuasa Isi 4 Penutup Kesesakan lalu lintas di kedua-dua hala jalan Kemalangan terlalu ngeri untuk diingat kembali Hargai nyawa SOALAN 2 Anda wartawan sebuah akhbar tempatan. Koo Kien Keat dan Tan Boon Heong Bila – sejarah tercipta pada 11 mac 2007 Di mana – Kejohanan Badminton Seluruh England yang diadakan di National Indoor Arena.

Soalan 4 Sebuah sekolah di tempah tinggal anda melancarkan program “ Masih Ada yang Sayang”. Ada saja alasan yang diberikan ibuku kepada ayah untuk mendapatkan apa yang dihajatinya.Pernah ibuku membelanjakan lebih daripada sepuluh ribu ringgit hanya untuk membeli sofa yang diidam-idamkannya. tulis berita tentang kejadian itu selengkapnya. anda telah menyaksikan kejadian tanah runtuh di suatu tempat.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Sebagai wartawan sebuah akhbar. Ekzos yang satu dijadikan dua. Ayahku pula asyik menukar aksesori kereta. Boleh dikatakan setiap bulan ada sahaja aksesori yang ditambah pada kereta Wish kesayangannya itu. Sebagai wartawan sebuah akhbar. Tulis berita tentang kejadian tersebut untuk disiarkan dalam akhbar. Setiap tahun. ibuku pasti membeli perabot baru untuk menghiasi rumahku.Tulis sebuah cerita yang menarik bagi menggambarkan peribahasa ini. Tulis suatu berita tentang majlis tersebut untuk dihantar kepada akhbar tempatan untuk disiarkan.cermin digelapkan dan bermacam-macam lagi pengubahsuaian yang . Soalan 5 Seorang remaja perempuan telah mati lemas kerana mencuba untuk menyelamatkan adiknya daripada dihanyutkan arus deras ketika mandi di sungai. Sebagai pemberita. Aku tidak berkenan langsung dengan sikap ibu bapaku yang boros berbelanja walaupun aku amat menyayangi mereka. cat kereta ditukar. CONTOH KARANGAN PERIBAHASA SOALAN: ‘Sediakan payung sebelum hujan’.

Kulihat mereka terkesima. Selain itu.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 dilakukannya. 380 patah perkataan Hasil penulisan Nur Fatin Najwa 3 Cempaka 2008 .lama-lama jadi bukit. Ayah pula tidak berjaya memohon pinjaman daripada bank kerana sebelum ini ayah telah membuat pinjaman untuk membeli kereta baru. Setiap hari aku membawa bekal ke sekolah untuk menjimatkan perbelanjaan harianku. Setiap kali aku menatap buku akaunku. aku teringatkan buku akaun bankku. aku simpan kerana aku berpegang pada peribahasa sediakan payung. mereka menanyakan kepadaku dari mana aku mendapat wang sebanyak itu. Malang tidak berbau. Oleh sebab kesedaran yang tinggi tentang amalan menabung ini. Kos pembedahan dianggarkan dua puluh ribu ringgit. tetapi aku berpegang pada prinsip sedikit-sedikit. Nasib keluargaku bagai jatuh ditimpa tangga kerana ayah dan ibu tiada simpanan di bank.Wang yang kusimpan itu ialah lebihan wang saku yang diberikan oleh ayahku pada setiap awal bulan.Walaupun tidak seberapa. Kadang-kadang aku tertanya-tanya juga di dalam hati. Aku segera ke bank untuk mengeluarkan wang sebanyak lapan ribu ringgit bagi menampung baki yang masih diperlukan itu.Aku hanya tersenyum seraya memberitahu mereka bahawa semua duit yang aku peroleh selama ini. Betapa ketika itu aku berasa amat ber syukur kerana mengamalkan amalan keramat ini. Adakah ayah dan ibuku menabung wang di bank? Soalan ini sering kali berlegar-legar di kotak fikiranku. Ayahku memelukku dengan linangan air mata di pipinya. aku simpan di dalam bank. sebelum hujan.tidak kuduga adik perempuan kesayanganku disahkan menghidap penyakit jantung berlubang.Doktor yang merawat adikku memberitahu kami yang adikku memerlukan rawatan segera dan perlu menjalani pembedahan.Ingin sahaja aku memberikan jantungku kepadanya.Masih ada berbaki lapan ribu ringgit yang harus dilunaskan. duit raya yang aku peroleh setiap tahun. Adikku kemudiannya telah selamat menjalani pembedahan. pasti senyuman akan terukir di bibirku kerana saban tahun jumlah wang simpananku pasti meningkat.Aku kemudiannya menyerahkan wang itu kepada ayahku. Barangkali malu ataupun menyesali kesilapan diri. Ibu hanya dapat menyumbangkan dua belas ribu ringgit setelah menggadaikan barang kemas kesayangannya. Ketika aku melawat adikku di hospital bersama-sama ibu bapaku.Dalam kebuntuan.Aku hanya mampu mengelengkan kepala. aku mula menyimpan wang sedikit demi sedikit di dalam tabung buluhku.

Pelan Induk Mengarang (PELINDUNG) Perbahasan Kerugian Tajuk:Penghantaran Pelajar Ke Luar Negara Lebih Banyak Mendatangkan .Tulis teks perbahasan itu selengkapnya.MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Karangan perbahasan Anda ialah pihak pencadang dalam satu pertandingan perbahasan.Tajuk perbahasan ialah “Penghantaran Pelajar Ke Luar Negara Lebih Banyak Mendatangkan Kerugian”.

MODUL KARANGAN UMUM / RESPON TERBUKA TINGKATAN 1 Perenggan Pendahuluan Isi 1 Isi 2 Isi 3 Isi-isi penting Kata alu-aluan Pembiayaan yang tinggi Nilai mata wang asing amat tinggi Risiko pelajarmengalami kejutan budaya Ada antara institusi tinggi di luar negara tidak diiktiraf di negara ini Penghantaran pelajar keluar Negara lebih banyak mendatangkan kerugian Huraian “Penambah Perisa” Barisan penal hakim yang arif lagi bijaksana Membelanjakan ratusan ribu ringgit Ganjaran yang diperoleh belum pasti Hangat-hangat tahi ayam Masa dibazirkan Isi 4 Penutup Agar tidak mendatangkan kerugian kepada banyak pihak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful