K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 101

UNIT PELAJARAN 9 KANAK-KANAK PELBAGAI KECACATAN
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. Menyatakan definisi pelbagai kecacatan 2. Mengenalpasti jenis pelbagai kecacatan. 3. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan.

PENGENALAN
Kanak-kanak dilahirkan berbeza-beza dan unik dari segi keupayaan fizikal dan kognitif. Keunikan dan perbezaan ini perlu dihargai dan dijaga dengan sebaiknya oleh ibu bapa dan guru. Kanak-kanak berkeperluan khas atau kanak-kanak istimewa merupakan salah satu ciri perbezaan individu. Kanak-kanak berkeperluan khas ini merangkumi golongan kanak-kanak pintar cerdas, kerencatan akal, cacat pendengaran, penglihatan atau fizikal, bermasalah pembelajaran atau kesihatan serta kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai. Kanak-kanak yang mempunyai lebih dari satu kecacatan atau kecacatan pelbagai merupakan tamparan hebat kepada ibu bapa dan keluarga dan ini merupakan satu cabaran yang sangat besar. Ini kerana kanak-kanak yang mempunyai lebih daripada satu kecacatan mempunyai pola permasalahan yang berbeza daripada kanak-kanak yang hanya mempunyai satu kecacatan. Contohnya, kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran memerlukan lebih perhatian oleh ibu bapa dan keluarga kerana ibu bapa perlu memahami masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan kanak-kanak kategori ini. Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya (Diane, Deborah & Brian, 2008). Menurut penyelidik-penyelidik ini lagi, kebanyakan negara menetapkan bahawa kanak-kanak yang memiliki lebih dari satu kecacatan termasuk dalam kategori kanak-kanak pendidikan khas. Mereka mungkin berkeadaan lumpuh, kehilangan pendengaran dan disertai dengan buta atau gangguan penglihatan.

Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai adalah mereka yang secara tradisinya dianggap kanak-kanak yang mempunyai masalah mental yang cukup berat di mana mereka menghadapi kesulitan dalam pergerakan dan masalah dalam tingkah laku. Kanakkanak ini memerlukan sokongan secara berterusan, bagi menikmati kualiti hidup yang bagus dan selesa dalam bergaul dan berada di sekeliling kanak-kanak normal yang lain. Di Malaysia, perkhidmatan kepada kanak-kanak kurang upaya adalah tanggungjawab tiga kementerian iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan bagi kanak-kanak tersebut dikendalikan oleh dua kementerian iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah cacat fizikal teruk, kerencatan akal sederhana dan teruk, pelbagai kecacatan dan kecacatan yang

Dengan menyatakan bahawa pendidikan khas dapat melahirkan insan yang berkemahiran. pelajar yang menghidapi kecacatan pelbagai mempunyai kombinasi kecacatan di mana terdapat dua atau lebih kecacatan iaitu seseorang yang menghadapi kecacatan lebih daripada satu jenis ketidakupayaan misalnya. Oleh sebab itu. Ini termasuk keperluan pendidikan patut diberikan kepada kanak-kanak yang menghidapi kecacatan yang pelbagai. pengenalan kepada kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah penting. Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. kategori ini tidak termasuk dalam pendidikan khas di mana program pendidikan khas hanya membuka peluang kepada mereka yang menghadapi satu jenis kecacatan sahaja (Richard. 2003). berhaluan. latar belakang sosial. beriman. berupaya.Bangsa Bersatu Mengenai Hak kanak-kanak 1989 dan 'The Proclamation on the full participation and equality of persons with disabilities 1994). ataupun perkembangan intelek mereka.1 di bawah menunjukkan contoh-contoh kecacatan pelbagai. masalah pendengaran serta keadaan yang melumpuhkan. Jadual 1. Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat (Kementerian Pelajaran Malaysia). berdikari.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 102 tidak membolehkan kanak-kanak tersebut untuk belajar di sekolah-sekolah yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kecacatan pelbagai ialah istilah di mana merangkumi pelbagai kombinasi kecacatan yang melibatkan pendidikan. kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai pelbagai kecerdasan dan kebolehan yang pelbagai boleh dicungkil sekiranya dapat dipupuk dan diperkembangkan ke arah kecemerlangan individu yang optimum. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Jabatan Pendidikan Khas. pemulihan sokongan kerajaan dan kumpulan-kumpulan sukarela tertentu. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri. Menurut Edward & Yvonne (2007) pula. kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah mereka yang mempunyai dua atau lebih kecacatan seperti kecacatan mental disertai masalah penglihatan. justeru persamaan peluang pendidikan dapat dicapai dengan membolehkan setiap murid mengembangkan kapasitinya sendiri dan memaksimukan potensinya. seseorang yang menghadapi keccatan penglihatan dan pada masa yang sama menghadapi keccatan pendengaran. . Lantaran ia merupakan aset yang dapat menyumbangkan dalam kemajuan masyarakat dan tidak hanya dilihat sebagai liabiliti sahaja. Walaupun mereka mempunyai keupayaan yang berbeza.K a n a k . semua kanak-kanak berhak mendapat pendidikan dan hak ini termaktub dalam beberapa perisytiharan antarabangsa antaranya. Definisi Kanak-kanak Pelbagai Kecacatan Menurut Nibedita (2003). Deklarasi Pertubuhan Bangsa . Punca utama mengapa terjadinya kecacatan pelbagai tidak dapat dipastikan sepenuhnya tetapi dalam sesetengah keadaan boleh dikesan ketika bayi di dalam kandungan. Merujuk kepada Falsafah Pendidikan Khas. Semua kanak-kanak perlu diberi pendidikan tanpa mengira kaum. Dalam IDEA. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Khas ini. Kementerian Pelajaran Malaysia). dalam program pendidikan bersepadu.

Forney P. Terdapat perbezaan antara kanak-kanak itu sama ada dalam pendengaran. Jika salah seorang saja pembawa baka cacat. Bagaimanapun. and Schwartzman.1996) Menurut Mohd Sharani Ahmad (2009). Apabila dikaitkan dengan baka. Oleh itu.. kecacatan pada kanak-kanak dikenalpasti berlaku akibat daripada baka. Malah terdapat kanak-kanak yang mengalami lebih daripada satu kecacatan termasuklah autistik. mental ataupun sosial. bagi pasangan yang normal tetapi keduaduanya pembawa baka cacat kemungkinan anak cacat tetap ada kerana kedua-dua ibu bapanya adalah pembawa baka cacat. 50 peratus menjadi pembawa manakala 25 peratus lagi mungkin normal. ‘autosomal excessive’ iaitu kedua ibu bapa pembawa cacat. sebahagian ibu bapa yang normal juga mempunyai anak cacat (Mohd Sharani Ahmad. Peratus mendapat anak cacat adalah 25 peratus. pekak-buta dan lain-lain. Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu ’autosomal dominant’. Pacific Grove. sebenarnya sukar untuk menentukan kanak-kanak yang mengalami kecacatan dalam kategori tertentu sahaja secara total. Contohnya jika salah seorang daripada ibu dan bapanya mempunyai baka cacat maka peluang mendapat anak cacat adalah 50% pada setiap kali kandungan. ibu bapa tidak mengalami kecacatan tetapi anak yang mengalami kecacatan. maka anak yang dilahirkan tidak cacat cuma masih sebagai pembawa baka cacat. ia bermula pada hubungan seksual suami dan isteri. ibu bapa mempunyai kecacatan dan diwarisi oleh anak dan keduanya. palsi serebrum. 2009). penglihatan. W. Ia berlaku dalam dua jenis pewarisan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 103 Jenis-jenis Kecacatan Fizikal Fizikal Kecederaan Otak Traumatik dan Kecederaan Tulang Belakang Kekejangan Otot Kebutaan dan Cerebral Palsy Apraxia dan Kecederaan Otak Traumatik Mental dan Spina Bifida Gangguan Kecacatan Cerebral Palsy dan Kekejangan Otot Kekejangan otot dan Asma Pekak Apraxia dan Diabetis Gangguan Kecacatan Sensori Komunikasi Kognitif Masalah Pembelajaran dan Asma Psikososial Gangguan Tingkah Laku Gangguan Tingkah Laku dan Asma (Sumber: Diadaptasi daripada Heller K. E. Sensory. di mana pewarisan baka ini diwarisi oleh anak. Umumnya.. Pertamanya. Pewarisan kedua. hiperaktif. Alberto P. Dalam keadaan inilah anak mungkin mewarisi sifat cacat. . suami menghasilkan sperma dalam 23 pasangan kromosom dan begitu juga dengan isteri menghasilkan telur dalam 23 pasangan kromosom.K a n a k . CA: Brooks/Cole. Contohnya daripada tiga kandungan mungkin dua anaknya dilahirkan normal kerana penerimaan baka normal. Understanding Physical. terencat akal. Punca dan Ciri-ciri Pelbagai Kecacatan Menurut Jamila Mohamed (2006). and Health Impairments. Keadaan ini berlaku setiap kali kandungan. A. Setiap pasangan kromosom yang wujud dalam pasangan itu menghasilkan empat percantuman apabila berlaku persenyawaan.

Keadaan deafblindness mempengaruhi kehidupan seseorang individu bergantung kepada tiga perkara iaitu jenis dan tahap kebutaan dan kepekakan. bagaimanakah anda menangani masalah kecacatan pelbagai dari aspek pedagoginya. Deafblindness adalah kombinasi antara masalah penglihatan dengan masalah pendengaran. Apakah kesan pendidikan terhadap kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai.000 kelahiran. masalah penglihatan dan masalah fizikal dan sebagainya. Jarang keadaan berlaku di mana individu deafblindness buta sepenuhnnya dan pekak sepenuhnya. namun begitu tidak dinafikan terdapat juga yang pintar cerdas seperti Hellen Keller yang pekak dan buta tetapi menjadi manusia berjaya. Keadaan ini boleh berlaku akibat beberapa sebab seperti baka atau diperolehi (Jamila Mohamed.K a n a k . Deafblindness tidak bermaksud pekak sepenuhnya atau buta sepenuhnya. a. individu mempunyai beberapa kecacatan yang dialami. boleh dikatakan bahawa deafblindness adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami masalah untuk mendapat maklumat secara visual dan auditori. 2006). belajar dan juga menyesuaikan diri dalam persekitaran sosial.al (2009). Sebagai seorang guru. Masalah penglihatan dan pendengaran sangat memainkan peranan penting untuk menguasai sesuatu pertuturan dan tindak balas pertuturan tersebut dalam berkomunikasi. Secara umumnya. dan keadaan ini menjadi halangan yang paling besar dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan. Mereka masih lagi mempunyai sisa penglihatan atau sisa pendengaran. Deafblindness berlaku kepada tiga daripada 100. menekankan bahawa pendengaran dan penglihatan kepada seseorang pelajar amat memainkan peranan yang sangat penting kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa. Kanakkanak deafblindness termasuklah kanak-kanak yang menghidap retinophaty of prematurity (masalah retina akibat pramatang) dan mengalami kehilangan pendengaran akibat meningitis.al. umur ketika kehilangan penglihatan dan pendengaran serta kehadiran kecacatan yang lain. b. MASALAH PENGLIHATAN DAN MASALAH PENDENGARAN (DEAFBLINDNESS) Ling (1989) dalam Safani Bari et. 2009).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 104 Biasanya kanak-kanak yang mengalami kecacatan pada tahap teruk dan sangat teruk turut menghadapi pelbagai kecacatan ataupun ketidakupayaan lain. . Kegagalan menguasai bahasa pula akan mengakibatkan kesukaran kepada mereka untuk berinteraksi. Kecacatan tersebut boleh menjadi masalah seperti masalah penglihatan dan pendengaran. Terdapat juga individu deafblindness yang memang dilahirkan pekak dan mempunyai masalah penglihatan akibat rentitis pigmentosa (Julia Jantan et. Dalam keadaan ini. Seorang kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan dan pendengaran sekaligus boleh menyebabkan kesukaran untuk menguasai pertuturan dan seterusnya menguasai komunikasi serta bahasa.

terlalu fokus kepada sesuatu perkara sahaja atau sibuk memikirkan atau mengambil berat tentang diri mereka sahaja. Sindrom  Down Penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. sebenarnya terdapat banyak sebab boleh terjadinya deafblindness. Diperolehi selepas kelahiran Keadaan deafblindness boleh terjadi selepas kelahiran berlaku pada pelbagai peringkat umur. memerlukan pengubahsuaian yang spesifik untuk membantu dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan dunia luar dan mereka mendapat faedah daripada arahan yang sistematik dan rutin. Penyebab kepada deafblindness boleh dikategorikan kepada dua keadaan iaitu diperolehi selepas kelahiran dan keadaan kongenital (sejak dilahirkan). 2. syndrome Keadaan di mana lilitan kepala bayi adalah lebih kecil  Microcephaly . Kebanyakan daripada mereka mengalami masalah pendengaran dan penglihatan selalunya mempunyai kedua-dua deria tersebut.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 105 Menurut Hallahan 2003. bermasalah dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Tiga salinan kromosom 21 (biasanya hanya terdapat dua salinan) terdapat dalam setiap satu sel. Kadangkala individu dilahirkan dengan cacat pendengaran dan memperoleh cacat penglihatan akibat daripada glukoma atau katarak dan sebaliknya. b. Kongenital (sejak dilahirkan) Kongenital adalah keadaan di mana kanak-kanak dilahirkan dengan kedua-dua kecacatan penglihatan dan pendengaran. a. Keadaan ini berlaku kerana jangkitan semasa dalam kandungan seperti rubela. mempunyai masalah dalam perkembangan dan memahami konsep. Jadual 1: Penyebab Utama Deafblindness 1. sindrom down dan pengambilan dadah oleh ibu. Individu yang mengalami keadaan ini selalunya dapat menggunakan maklumat dari penglihatan dan pendengaran yang pernah mereka alami. Manakala menurut Richard (2003). Anamoli congenital Pelbagai Sindrom CHARGE adalah berlaku kecelaruan pada  CHARGE genetik dominan autosomal di mana berlaku mutasi Association pada gen protein-7 (CHD7).  Fetal alcohol Berlaku kecacatan pada embrio kerana pengambilan alkohol yang berlebihan oleh ibu mengandung. Deria-deria tersebut menghadapi masalah kerana penyakit. Terdapat kromosom yang lebih pada kromosom 13 (biasanya terdapat 2 kromosom pada bilangan 13 tetapi Sindrom Patau mempunyai 3 kromosom). Sindrom Patau (Trisomy 13) adalah berlakunya  Trisomy 13 kelainan pada bilangan kromosom.K a n a k . kecederaan atau faktor umur. mereka perlu untuk berasa selamat. individu deafblindness mempunyai ciri-ciri yang sama berkaitan pembelajaran dan interaksi iaitu mereka suka menyendiri. Keadaan ganguan genetik yang berkaitan dengan  Usher mutasi satu daripada 10 gen.

K a n a k . Keradangan pada mambran yang melindungi otak dan  Meningitis saraf tunjang. rabun. Adalah jangkitan yang disebabkan oleh parasit yang dikenali sebagai Toxoplasma Gondii.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 106 dari kebiasaan kerana otak tidak membesar secara normal atau otak tidak membesar langsung. Kecacatan yang mungkin berlaku adalah seperti kecacatan pada jantung. Guru-guru perlukan pendekatan yang berlainan dalam mengajar kanak-kanak deafblindness kerana mereka tidak boleh mendengar dan melihat. iaitu Sifilis Kongenital yang mana memberi kesan kepada jantung. Motivasi. 2006). pekak atau anak tidak membesar ketika hamil. ii. iii. Kesukaran dalam berkomunikasi. Dalam erti kata lain mereka sukar untuk mempelajari konsep. Kesukaran dalam menjangkakan apa yang akan berlaku seterusnya kerana mereka tidak terdengar dan tidak terlihat sebarang kiu yang diberikan oleh guru. Akan tetapi. najis kucing atau memakan daging mentah atau separuh masak. Jangkitan selalu didapati daripada sentuhan dengan kucing. Enceplalitis Terdapat beberapa ciri kanak-kanak deafblindness yang mempunyai kesan ke atas pembelajaran mereka. 3. mata dan tulang. Sumber: Hallahan. Antara kesan ke atas pembelajarannya adalah: i. 2003. Jangkaan. terdapat juga Sifilis yang didapati melalui ibu kepada bayinya di dalam rahim. Penyakit sifilis adalah disebabkan oleh satu organism yang dinamakan Treponema pallidum. . Persepsi yang terhad. 4. Cara penyebaran Sifilis sangat kerap berlaku melalui hubungan seksual. Exceptional Children: Introduction To Special Education.natal  Jangkitan bakteria seperti bakteria meningitis yang merebak terus ke otak. buta. Faktor motivasi tidak dapat diberikan kerana motivasi tersebut tidak dapat didengar dan dilihat. iv. (Jamila Mohamed. Mereka mengalami kesukaran untuk mengaitkan dan menggambarkan sesuatu keadaan. Pramatang  Aids  Rubela  Sifilis  Toxoplasmosis Adalah serangan retrovirus terhadap sistem imunisasi. Penyebab post. Jangkitan rubella ketika hamil boleh menyebabkan kecacatan janin yang sedang dikandung dan dikenali sebagai Sindrom Rubella Kognital (CRS). menjadikan sistem imunisasi tidak dapat melawan jangkitan-jangkitan penyakit luar. otak.

kecederaan otak dan sebarang kemungkinan yang lain. Keupayaan pembelajaran mereka dilihat dari sudut : a. Murid-murid mungkin boleh membaca dengan bantuan guru dan rakan sebaya serta dengan bantuan gambar bagi meningkatkan kefahaman mereka. terencat akal. Mereka juga mempunyai pelbagai keistimewaan yang luar biasa yang akan mengubah tingkah laku mereka. mereka seringkali mengalami implikasi perubatan dan juga terdapat banyak implikasi pendidikan bagi kanak-kanak ini. tulisan tersebut boleh di buat dalam bentuk tulisan Braille (Downing. Di samping itu juga. Selain itu juga. Matlamat yang diambil kira dalam pengajaran akademik hendaklah bersesuaian dengan keupayaan pembelajaran mereka. (Alberto & Fredrick. objek atau bahagian objek tersebut boleh dilekatkan di dalam buku latihan mereka bagi memudahkan pemahaman mereka semasa membaca buku.K a n a k . Bagi murid yang mempunyai penglihatan yang terhad. 1995) Sesetengah murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai. Erickson & Koppenhaver.Kebolehan membaca dan menulis (Literacy) Walaupun kebanyakan murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai tidak dapat memperolehi kemahiran membaca dan menulis. masalah mobiliti fizikal. 2000. 2002. Murid-murid ini mungkin mempunyai kelemahan dalam proses pendengaran (auditory processing) dan mempunyai masalah pertuturan yang terbatas. mereka mungkin boleh belajar mengenali sesetengah huruf seperti huruf yang biasa dan kerap digunakan seperti namanya dan perkataan kegemarannya (contoh : Loceng. masalah penglihatan. (Byers. Tidak mampu mengaitkan antara satu perkara dengan perkara yang lain. masalah pendengaran. Pembelajaran berkait. 2004) Byers (2004) berpendapat kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai akan mengalami kesukaran untuk mencapai dan mengingat kemahiran ataupun untuk memindahkan kemahiran tersebut daripada satu situasi kepada situasi yang lain. Murid-murid tersebut juga boleh gunakan gambar bagi membantu mereka mengenali perkataan dan mereka boleh menulis perkataan berdasarkan gambar tersebut. masalah tingkah laku dan masalah sosial.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 107 v. . tidak semestinya mereka tidak dapat melibatkan diri dengan aktiviti tersebut. Bagi murid-murid yang mengalami cerebral palsy dan autism dan kecederaan otak. pembinaan aktiviti pembelajaran berdasarkan minat murid-murid juga adalah amat penting. Sokongan biasanya diperlukan sekiranya berlaku di luar batasan di dalam bilik darjah. TV dan bola). Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai. 2003) Walau bagaimanapun motivasi memainkan peranan penting dalam proses pengajaran kemahiran membaca dan menulis bagi murid-murid kecacatan pelbagai. Contoh gambar kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan dan masalah pendengaran (deafblindness) MASALAH PENDIDIKAN YANG DIHADAPI Kanak-kanak kecacatan pelbagai mempunyai pelbagai kombinasi kecacatan iaitu mengalami masalah pertuturan. mereka juga mempunyai deria rasa yang tidak berfungsi. Lewis & Tolla. masalah pembelajaran.

2005) a. Kebanyakkan murid boleh belajar matematik apabila mereka boleh mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian dan itu juga berlaku kepada murid kecacatan pelbagai. Mereka mungkin belajar melalui aktiviti seperti menggunakan alat bantuan mengajar. Mereka boleh memahami perkataan yang dituturkan.Sebagai guru apakah alat bantu mengajar yang boleh membantu meningkatkan kemahiran motor kanak-kanak pelbagai kecacatan fizikal dan mental ? . 1999). Contohnya murid belajar mengenalpasti nombor dengan menggunakan kalkulator atau melakukan langkah dalam membuat penomboran. belajar dengan cara mengenalpasti atau memadankan nombor. Pada pandangan anda apakah pendekatan yang sesuai mengajar kanakkanak yang mengalami masalah pelbagai kecacatan fizikal dan mental? b. gerak badan (body gesture). boleh memberikan kesan yang baik ke atas kualiti hidup pelajar dan menjadi sebahagian daripada kurikulum yang bermakna (Westling & Fox. gambar (picture) dan objek (object) (Beukelman & Mirenda. tetapi kebanyakkan murid-murid akan menggunakan bentuk komunikasi bukan verbal. Sesetengah murid ini.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 108 b. 1998. Murid-murid tidak boleh bergantung kepada pertuturan untuk berkomunikasi ataupun pertuturan mereka adalah sukar untuk difahami. terutamanya dalam kalangan keluarga dan kawan-kawan. tetapi mungkin terdapat sesetengah pelajar tersebut tidak dapat mencapai kemahiran matematik ini.Matematik Jika seorang guru ingin mengajar murid yang hanya boleh belajar kemahiran matematik yang asas. 2000 dalam Heller. Contoh lain yang berkaitan dengan wang seperti urusan jual beli. Mereka mempunyai tahap kesukaran yang tinggi dalam proses memahami bahasa lisan. kerana mereka tidak dapat mengenalpasti nombor di atas telefon tersebut.Bahasa lisan (Oral Language) Kesukaran komunikasi pertuturan dengan murid-murid kecacatan pelbagai adalah disebabkan oleh kognitif dan kecacatan fizikal. Penggunaan bahasa lisan yang mudah boleh membantu murid-murid kecacatan pelbagai memahami apa yang dituturkan oleh guru. Contohnya ialah mimik muka (facial expression). Kemahiran matematik yang mempunyai aplikasi secara langsung dalam aktiviti seharian. jadi apakah kemahiran yang perlu dititikberatkan? Kenapa? Sebab murid yang mempunyai kecacatan pelbagai menggambarkan kemahiran matematik itu dalam pelbagai cara. sekiranya guru. Mereka boleh menggunakan sesetengah perkataan yang dapat difahami.K a n a k . Downing. gambar dan objek. Sesetengah pelajar yang mengalami kecacatan pelbagai mungkin boleh belajar mendail 911 ketika kecemasan. kawan-kawan atau pun keluarga memperkenalkan maklumat lisan dengan perkataan dalam bentuk isyarat. c.

kolaborasi bersama keluarga dan ahli professional adalah amat penting dan perlu dilengkapkan dengan perkhidmatan terkini. Contohnya.Kurikulum secara individu dan bermakna Kurikulum bermakna adalah sangat sesuai dibekalkan kepada setiap murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai kerana bersesuaian dengan minat. 2005) b. kumpulan dan pengamal pendidikan khususnya dalam pendidikan khas perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat dan objektif dengan menganalisis aktiviti kurikulum yang sesuai. Fisher & Frey. Oleh itu.Pendekatan pendidikan kolaborasi (Kerjasama) Kolaborasi merupakan satu pendekatan yang penting dalam pendidikan khas. 2001). matlamat peribadi dan tahap untuk mencapai matlamat tersebut. murid yang berumur lima belas tahun mempunyai pengalaman dan belajar jenis permainan di tahap usia remaja bukan tahap murid-murid pra sekolah. kurikulum ini secara kronologinya mestilah bersesuaian dengan tahap umur dan tahap pembangunan latihan yang bersesuaian. d. Walaubagaimanapun. c. murid-murid ini tidak dapat belajar dengan baik dan tahap kebolehan mereka tidak dapat dikenalpasti. (Downing. Bagi menentukan kurikulum yang bermakna dibina kepada murid-murid tersebut. Tanpa pendedahan tentang kurikulum. Keluarga merupakan orang yang penting dalam pembangunan program individu yang berkesan kerana merekalah yang paling rapat dengan murid-murid tersebut dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku mereka. Bagi murid yang mengalami kecacatan pelbagai. STRATEGI MEMASTIKAN KEMAJUAN MURID PELBAGAI KECACATAN Dalam memastikan kejayaan dalam kurikulum.K a n a k .Penglibatan keluarga yang aktif Perkara yang paling penting dalam program pendidikan biasanya melibatkan ahli keluarga. strategi dan aktiviti perlu dirancang dan direka untuk meningkatkan langkah-langkah pembelajaran murid-murid. walaupun tahap kemahiran murid-murid tersebut adalah di tahap kanak-kanak pra sekolah (Heller. terdapat lima perkara yang berkaitan dengan kejayaan penyertaan iaitu :  Kolaborasi bersama dengan guru dan ibu bapa di dalam bilik darjah  Mengajar dengan kemahiran yang baru di dalam pendidikan .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 109 PENDIDIKAN YANG DISARANKAN UNTUK MURID PELBAGAI KECACATAN a.Membuat kurikulum teras yang bermakna Murid-murid pelbagai kecacatan memerlukan kepada pengalaman kurikulum yang sama dengan rakan yang tidak cacat yang lain. 2002.

Adalah amat penting untuk mengintegrasikan kanak-kanak ini sekerap yang mungkin. contohnya ahli terapi.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 110    Menerapkan nilai-nilai persahabatan di kalangan ali keluarga yang terlibat dan kanakkanak berkenaan Memberi galakan yang positif kepada murid tanpa mengambil kira kecacatan yang mereka alami.  Penyelidikan dibuat untuk menandakan murid tersebut menghadiri di dalam komuniti sekolah dan melibatkan diri dalam aktiviti yang sama dengan rakan sebaya yang lain.  Pendekatan kumpulan di peringkat sekolah yang melibatkan agensi luar atau perhubungan komuniti.  Integrasi bersama rakan sebaya adalah amat penting dalam membantu proses pembangunan sosial kanak-kanak kecacatan pelbagai. Mengadaptasikan murid-murid dengan kurikulum yang bermakna Strategi dan modifikasi Antara strategi yang perlu dilakukan bagi kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai ialah :  Intervensi awal adalah diperlukan – intervensi ini perlu dilakukan dengan cepat iaitu sewaktu kanak-kanak memulakan persekolahan. Menyediakan peralatan yang baik dengan bantuan teknologi yang canggih.K a n a k . psiko terapi dan pakar-pakar berkaitan. terapi bahasa dan pertuturan.  Pengurusan fizikal di dalam kelas yang memerlukan penyesuaian diri kanak-kanak yang baik. Apakah yang anda faham dengan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan.Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya.  Penglibatan ahli professional. RUMUSAN 1. . Ini merupakan proses pembinann kemahiran social dan boleh ditingkatkan  Memastikan murid-murid kecacatan pelbagai mempunyai rasa hormat dan menjadi tanggungjawab guru untuk mengajar dan menanam rasa hormat kepada murid-murid di dalam kelas  Rancangan Pendidikan Individu (RPI) perlu dirancang dengan sistematik dan perlu diubah mengikut pencapaian murid tersebut  Rancangan keselamatan perlu dibina dan selalaunya termasuk di dalam Rancangan Pengajaran Individu (RPI)  Penjagaan yang rapi diperlukan sekiranya berlaku di luar jangkaan dan bagi memastikan keadaan murid-murid sentiasa terkawal.

4. Kanak-kanak yang mengalami kerosakan kognitif mempunyai kebolehan yang terhad untuk berfikir secara abstrak dan memerlukan bantuan dan sokongan yang baik dalam membantu mengeneralisasikan kemahiran dari satu ke situasi yang lain. sekarang ini terdapat banyak jenis bantuan teknologi yang disediakan untuk membantu mobiliti dan penjagaan diri. Halangan tersebut termasuklah masalah berkomunikasi. Di samping itu juga. intervensi-intervensi perlu dilakukan untuk menolong kanak-kanak khas ini bagi mencapai kepuasan diri dari segi akedemik dan vokasional untuk membolehkan mereka berdikari dalam kehidupan mereka. di samping mempunyai kerosakan kognitif mempunyai cabaran dalam pengajaran. peralatan khas. program perlu dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid ini. 3. . 5. Oleh yang demikian. Namun. Kanak-kanak pelbagai kecacatan mempunyai beberapa halangan dari segi kemahiran dalam pembelajaran dan juga dalam kehidupan mereka. Perkara yang perlu dititikberatkan ialah termasuk pengunaan bahan-bahan khas. kanak-kanak ini perlu dididik dan dibentuk melalui perkembangan mental. kestabilan emosi dan integrasi sosial dalam kehidupan seharian mereka. sosial dan emosi yang tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa hinggakan mereka tidak dapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa. Kanak-kanak yang mempunyai kerosakan pancaindera.K a n a k . fizikal.Guru. mempunyai kesukaran dalam mengeneralisasi pembelajaran dari satu perkara kepada perkara lain.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 111 2. ibu bapa dan komuniti yang lain perlu bersama-sama memberi sokongan bagi kanakkanak luar biasa ini yang merupakan kanak-kanak yang dari segi intelek. Selaras dengan falsafah Pendidikan Khas. teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid tersebut. mobiliti dan penjagaan diri. Kanak-kanak ini memerlukan sokongan kemahiran dalam kehidupan mereka.

Jamila K. H. S.. Hallahan. Planning The Curiculum for Pupils With Special Education Needs. Imamshah Natharasah. http://www. USA: Love Publishing Company. (akses : 20 Dec 2009.. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. 11. 2008. & Brian R. & James. 2009. Alberto P.K a n a k . Heward. 2003. http://www. K. Kementerian Pelajaran Malaysia. B. CA: Brooks/Cole. A. A. 538-556. United States: Thomson Wadsworth. J. Meyen & Yvonne N. Bui. . (akses : 18 Jan 2010. J. Mohamed. 2003. (eds). and Rose.. & Anastasiow. Educating Exeptional Children.. Understanding Physical. Siri Pendidikan Khas. A. Mohd Sharani Ahmad. Kindshealth. 131-137. R. 2009. E. Special Education: In Contemporary An Introduction To Exceptionality.myhealth. J.. Exeptional Children An Introduction To Special Education. 11. Jabatan Pendidikan Khas. D.50 am). K. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. London: David Fulton Publisher. Kementerian Kesihatan Malaysia.org/parent/medical /arthristis (akses : 09 Januari 2010.15 pm) Nibedita Dash. B.50 am) Rebecca. (eds). Heller K. L. Hamidah Sulaiman. Boston: Ally and Bacon. 11. 1996. 84 Julia Jantan. Integrated Education for Children with Special Needs. and Health Impairments. New Jersey: Prentice Hall.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 112 RUJUKAN Byers. (ed). Forney P. Edward L. W. 2006. New Delhi: Dominant Publishers and Distributors. R. Shah Alam: PTS Professional Publishing Sdn. Ms. 2006. Kuala Lumpur: PTS Publication.my/jpkhas/. Juvenile Rheumatoid Arthritiss. Teaching Students with Special Needs in Inclusive Classrooms. (2009). 2008. 2009. Ms. S. D. 2004. Sensory. & Kauffman. N. Boston: Prentice Hall. G. (2nd ed).gov. Exceptional children: Introduction to special education. Deborah D. & Schwartzman.gov. Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar.my/myhealth/bm/remaja. 2003. Richard. http://kidshealth. Exceptional Children in Today’s Schools: What Teachers Need to Know. Daniel. M. Boston: Pearson. 2003. 2007. Siti Suhaila Samian. Gallagher. Kirk. Diane P.. Special education for today. Zinaida Ariffin. Pengenalan Kepada Masalah Penglihatan. Boston: Prentice Hall. Bhd. Portal Myhealth. 2001. Pacific Grove.moe. W.

pdf. Boston: Allyn & Bacon. Digumarti Bhaskara Rao. L.30am) T. (akses : 2 januari 2010 : 09. Safani Bari. Santhanam. B. 2005. 386-387...edu. 2007. Curiculum Content for Students With Moderate and Severe Disabilities In Inclusive Settings. Ms.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2003/SafaniUKMkk. B. . A. Deafblindness. http://www.usu. 2009. Norani Mohd Salleh dan Aliza Alias (2009). Sparkle. J. Dipetik daripada http://www. 6-7. Penggunaan Alat Bantuan Pendengaran Di Kalangan Murid-Murid Bermasalah Pendengaran. Sugandhi.sparkle. B. June.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 113 Ryndak. L. (akses : 2 Jan 2010. Prasad Babu. S. 1996. Children With Learning Disabilities. 9. K. Manisah Mohd Ali.K a n a k . Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.ipbl.45pm) Sherwood. and Sandra. W. United States: Pearson Merrill Prentice Hall. D. Teaching Individuals WithPhysical or Multiple Disabilities. Heller. New Delhi: Sonali Publications.edu/Topics/deafblindness.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.