K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 101

UNIT PELAJARAN 9 KANAK-KANAK PELBAGAI KECACATAN
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. Menyatakan definisi pelbagai kecacatan 2. Mengenalpasti jenis pelbagai kecacatan. 3. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan.

PENGENALAN
Kanak-kanak dilahirkan berbeza-beza dan unik dari segi keupayaan fizikal dan kognitif. Keunikan dan perbezaan ini perlu dihargai dan dijaga dengan sebaiknya oleh ibu bapa dan guru. Kanak-kanak berkeperluan khas atau kanak-kanak istimewa merupakan salah satu ciri perbezaan individu. Kanak-kanak berkeperluan khas ini merangkumi golongan kanak-kanak pintar cerdas, kerencatan akal, cacat pendengaran, penglihatan atau fizikal, bermasalah pembelajaran atau kesihatan serta kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai. Kanak-kanak yang mempunyai lebih dari satu kecacatan atau kecacatan pelbagai merupakan tamparan hebat kepada ibu bapa dan keluarga dan ini merupakan satu cabaran yang sangat besar. Ini kerana kanak-kanak yang mempunyai lebih daripada satu kecacatan mempunyai pola permasalahan yang berbeza daripada kanak-kanak yang hanya mempunyai satu kecacatan. Contohnya, kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran memerlukan lebih perhatian oleh ibu bapa dan keluarga kerana ibu bapa perlu memahami masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan kanak-kanak kategori ini. Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya (Diane, Deborah & Brian, 2008). Menurut penyelidik-penyelidik ini lagi, kebanyakan negara menetapkan bahawa kanak-kanak yang memiliki lebih dari satu kecacatan termasuk dalam kategori kanak-kanak pendidikan khas. Mereka mungkin berkeadaan lumpuh, kehilangan pendengaran dan disertai dengan buta atau gangguan penglihatan.

Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai adalah mereka yang secara tradisinya dianggap kanak-kanak yang mempunyai masalah mental yang cukup berat di mana mereka menghadapi kesulitan dalam pergerakan dan masalah dalam tingkah laku. Kanakkanak ini memerlukan sokongan secara berterusan, bagi menikmati kualiti hidup yang bagus dan selesa dalam bergaul dan berada di sekeliling kanak-kanak normal yang lain. Di Malaysia, perkhidmatan kepada kanak-kanak kurang upaya adalah tanggungjawab tiga kementerian iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan bagi kanak-kanak tersebut dikendalikan oleh dua kementerian iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah cacat fizikal teruk, kerencatan akal sederhana dan teruk, pelbagai kecacatan dan kecacatan yang

Merujuk kepada Falsafah Pendidikan Khas. pemulihan sokongan kerajaan dan kumpulan-kumpulan sukarela tertentu. kategori ini tidak termasuk dalam pendidikan khas di mana program pendidikan khas hanya membuka peluang kepada mereka yang menghadapi satu jenis kecacatan sahaja (Richard. kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah mereka yang mempunyai dua atau lebih kecacatan seperti kecacatan mental disertai masalah penglihatan. Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat (Kementerian Pelajaran Malaysia). mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Jabatan Pendidikan Khas. Jadual 1.Bangsa Bersatu Mengenai Hak kanak-kanak 1989 dan 'The Proclamation on the full participation and equality of persons with disabilities 1994). berupaya. berdikari. Deklarasi Pertubuhan Bangsa . kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai pelbagai kecerdasan dan kebolehan yang pelbagai boleh dicungkil sekiranya dapat dipupuk dan diperkembangkan ke arah kecemerlangan individu yang optimum. berhaluan. masalah pendengaran serta keadaan yang melumpuhkan. ataupun perkembangan intelek mereka. beriman. seseorang yang menghadapi keccatan penglihatan dan pada masa yang sama menghadapi keccatan pendengaran. justeru persamaan peluang pendidikan dapat dicapai dengan membolehkan setiap murid mengembangkan kapasitinya sendiri dan memaksimukan potensinya. Lantaran ia merupakan aset yang dapat menyumbangkan dalam kemajuan masyarakat dan tidak hanya dilihat sebagai liabiliti sahaja. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri. Dalam IDEA. Definisi Kanak-kanak Pelbagai Kecacatan Menurut Nibedita (2003). Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. latar belakang sosial. Walaupun mereka mempunyai keupayaan yang berbeza. Menurut Edward & Yvonne (2007) pula.1 di bawah menunjukkan contoh-contoh kecacatan pelbagai. pengenalan kepada kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah penting. 2003). Semua kanak-kanak perlu diberi pendidikan tanpa mengira kaum.K a n a k . dalam program pendidikan bersepadu. Dengan menyatakan bahawa pendidikan khas dapat melahirkan insan yang berkemahiran. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Khas ini. Kecacatan pelbagai ialah istilah di mana merangkumi pelbagai kombinasi kecacatan yang melibatkan pendidikan. Punca utama mengapa terjadinya kecacatan pelbagai tidak dapat dipastikan sepenuhnya tetapi dalam sesetengah keadaan boleh dikesan ketika bayi di dalam kandungan. semua kanak-kanak berhak mendapat pendidikan dan hak ini termaktub dalam beberapa perisytiharan antarabangsa antaranya. Kementerian Pelajaran Malaysia).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 102 tidak membolehkan kanak-kanak tersebut untuk belajar di sekolah-sekolah yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. pelajar yang menghidapi kecacatan pelbagai mempunyai kombinasi kecacatan di mana terdapat dua atau lebih kecacatan iaitu seseorang yang menghadapi kecacatan lebih daripada satu jenis ketidakupayaan misalnya. Oleh sebab itu. . Ini termasuk keperluan pendidikan patut diberikan kepada kanak-kanak yang menghidapi kecacatan yang pelbagai.

and Schwartzman.. W. Terdapat perbezaan antara kanak-kanak itu sama ada dalam pendengaran. Alberto P.. E. Pewarisan kedua. Peratus mendapat anak cacat adalah 25 peratus. Pacific Grove. penglihatan. Dalam keadaan inilah anak mungkin mewarisi sifat cacat. Malah terdapat kanak-kanak yang mengalami lebih daripada satu kecacatan termasuklah autistik. Pertamanya. . A. Umumnya. bagi pasangan yang normal tetapi keduaduanya pembawa baka cacat kemungkinan anak cacat tetap ada kerana kedua-dua ibu bapanya adalah pembawa baka cacat. Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu ’autosomal dominant’. ibu bapa tidak mengalami kecacatan tetapi anak yang mengalami kecacatan. ‘autosomal excessive’ iaitu kedua ibu bapa pembawa cacat. Punca dan Ciri-ciri Pelbagai Kecacatan Menurut Jamila Mohamed (2006).K a n a k . palsi serebrum. Ia berlaku dalam dua jenis pewarisan. ia bermula pada hubungan seksual suami dan isteri. pekak-buta dan lain-lain. Apabila dikaitkan dengan baka.1996) Menurut Mohd Sharani Ahmad (2009).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 103 Jenis-jenis Kecacatan Fizikal Fizikal Kecederaan Otak Traumatik dan Kecederaan Tulang Belakang Kekejangan Otot Kebutaan dan Cerebral Palsy Apraxia dan Kecederaan Otak Traumatik Mental dan Spina Bifida Gangguan Kecacatan Cerebral Palsy dan Kekejangan Otot Kekejangan otot dan Asma Pekak Apraxia dan Diabetis Gangguan Kecacatan Sensori Komunikasi Kognitif Masalah Pembelajaran dan Asma Psikososial Gangguan Tingkah Laku Gangguan Tingkah Laku dan Asma (Sumber: Diadaptasi daripada Heller K. Forney P. Oleh itu. di mana pewarisan baka ini diwarisi oleh anak. Contohnya jika salah seorang daripada ibu dan bapanya mempunyai baka cacat maka peluang mendapat anak cacat adalah 50% pada setiap kali kandungan. hiperaktif. suami menghasilkan sperma dalam 23 pasangan kromosom dan begitu juga dengan isteri menghasilkan telur dalam 23 pasangan kromosom. kecacatan pada kanak-kanak dikenalpasti berlaku akibat daripada baka. mental ataupun sosial. Sensory. and Health Impairments. Jika salah seorang saja pembawa baka cacat. maka anak yang dilahirkan tidak cacat cuma masih sebagai pembawa baka cacat. ibu bapa mempunyai kecacatan dan diwarisi oleh anak dan keduanya. terencat akal. Bagaimanapun. Understanding Physical. Setiap pasangan kromosom yang wujud dalam pasangan itu menghasilkan empat percantuman apabila berlaku persenyawaan. 2009). Keadaan ini berlaku setiap kali kandungan. CA: Brooks/Cole. 50 peratus menjadi pembawa manakala 25 peratus lagi mungkin normal. sebahagian ibu bapa yang normal juga mempunyai anak cacat (Mohd Sharani Ahmad. Contohnya daripada tiga kandungan mungkin dua anaknya dilahirkan normal kerana penerimaan baka normal. sebenarnya sukar untuk menentukan kanak-kanak yang mengalami kecacatan dalam kategori tertentu sahaja secara total.

Apakah kesan pendidikan terhadap kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 104 Biasanya kanak-kanak yang mengalami kecacatan pada tahap teruk dan sangat teruk turut menghadapi pelbagai kecacatan ataupun ketidakupayaan lain. Jarang keadaan berlaku di mana individu deafblindness buta sepenuhnnya dan pekak sepenuhnya. Deafblindness tidak bermaksud pekak sepenuhnya atau buta sepenuhnya. a. namun begitu tidak dinafikan terdapat juga yang pintar cerdas seperti Hellen Keller yang pekak dan buta tetapi menjadi manusia berjaya. Keadaan ini boleh berlaku akibat beberapa sebab seperti baka atau diperolehi (Jamila Mohamed. . Kegagalan menguasai bahasa pula akan mengakibatkan kesukaran kepada mereka untuk berinteraksi. b. Masalah penglihatan dan pendengaran sangat memainkan peranan penting untuk menguasai sesuatu pertuturan dan tindak balas pertuturan tersebut dalam berkomunikasi. Kecacatan tersebut boleh menjadi masalah seperti masalah penglihatan dan pendengaran. MASALAH PENGLIHATAN DAN MASALAH PENDENGARAN (DEAFBLINDNESS) Ling (1989) dalam Safani Bari et.000 kelahiran. menekankan bahawa pendengaran dan penglihatan kepada seseorang pelajar amat memainkan peranan yang sangat penting kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa. Deafblindness adalah kombinasi antara masalah penglihatan dengan masalah pendengaran. Deafblindness berlaku kepada tiga daripada 100.al (2009). boleh dikatakan bahawa deafblindness adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami masalah untuk mendapat maklumat secara visual dan auditori. Dalam keadaan ini.K a n a k . Seorang kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan dan pendengaran sekaligus boleh menyebabkan kesukaran untuk menguasai pertuturan dan seterusnya menguasai komunikasi serta bahasa.al. Keadaan deafblindness mempengaruhi kehidupan seseorang individu bergantung kepada tiga perkara iaitu jenis dan tahap kebutaan dan kepekakan. Secara umumnya. Mereka masih lagi mempunyai sisa penglihatan atau sisa pendengaran. Sebagai seorang guru. masalah penglihatan dan masalah fizikal dan sebagainya. individu mempunyai beberapa kecacatan yang dialami. belajar dan juga menyesuaikan diri dalam persekitaran sosial. Kanakkanak deafblindness termasuklah kanak-kanak yang menghidap retinophaty of prematurity (masalah retina akibat pramatang) dan mengalami kehilangan pendengaran akibat meningitis. dan keadaan ini menjadi halangan yang paling besar dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan. 2009). Terdapat juga individu deafblindness yang memang dilahirkan pekak dan mempunyai masalah penglihatan akibat rentitis pigmentosa (Julia Jantan et. umur ketika kehilangan penglihatan dan pendengaran serta kehadiran kecacatan yang lain. 2006). bagaimanakah anda menangani masalah kecacatan pelbagai dari aspek pedagoginya.

Jadual 1: Penyebab Utama Deafblindness 1. b. mempunyai masalah dalam perkembangan dan memahami konsep. Manakala menurut Richard (2003). Sindrom  Down Penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 105 Menurut Hallahan 2003. Keadaan ini berlaku kerana jangkitan semasa dalam kandungan seperti rubela. a.  Fetal alcohol Berlaku kecacatan pada embrio kerana pengambilan alkohol yang berlebihan oleh ibu mengandung. syndrome Keadaan di mana lilitan kepala bayi adalah lebih kecil  Microcephaly . bermasalah dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kongenital (sejak dilahirkan) Kongenital adalah keadaan di mana kanak-kanak dilahirkan dengan kedua-dua kecacatan penglihatan dan pendengaran. memerlukan pengubahsuaian yang spesifik untuk membantu dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan dunia luar dan mereka mendapat faedah daripada arahan yang sistematik dan rutin. Kadangkala individu dilahirkan dengan cacat pendengaran dan memperoleh cacat penglihatan akibat daripada glukoma atau katarak dan sebaliknya. Tiga salinan kromosom 21 (biasanya hanya terdapat dua salinan) terdapat dalam setiap satu sel. Anamoli congenital Pelbagai Sindrom CHARGE adalah berlaku kecelaruan pada  CHARGE genetik dominan autosomal di mana berlaku mutasi Association pada gen protein-7 (CHD7). Terdapat kromosom yang lebih pada kromosom 13 (biasanya terdapat 2 kromosom pada bilangan 13 tetapi Sindrom Patau mempunyai 3 kromosom). Sindrom Patau (Trisomy 13) adalah berlakunya  Trisomy 13 kelainan pada bilangan kromosom. Kebanyakan daripada mereka mengalami masalah pendengaran dan penglihatan selalunya mempunyai kedua-dua deria tersebut. terlalu fokus kepada sesuatu perkara sahaja atau sibuk memikirkan atau mengambil berat tentang diri mereka sahaja. individu deafblindness mempunyai ciri-ciri yang sama berkaitan pembelajaran dan interaksi iaitu mereka suka menyendiri.K a n a k . kecederaan atau faktor umur. sebenarnya terdapat banyak sebab boleh terjadinya deafblindness. Individu yang mengalami keadaan ini selalunya dapat menggunakan maklumat dari penglihatan dan pendengaran yang pernah mereka alami. Deria-deria tersebut menghadapi masalah kerana penyakit. 2. Penyebab kepada deafblindness boleh dikategorikan kepada dua keadaan iaitu diperolehi selepas kelahiran dan keadaan kongenital (sejak dilahirkan). Keadaan ganguan genetik yang berkaitan dengan  Usher mutasi satu daripada 10 gen. Diperolehi selepas kelahiran Keadaan deafblindness boleh terjadi selepas kelahiran berlaku pada pelbagai peringkat umur. mereka perlu untuk berasa selamat. sindrom down dan pengambilan dadah oleh ibu.

Kecacatan yang mungkin berlaku adalah seperti kecacatan pada jantung. Motivasi. Antara kesan ke atas pembelajarannya adalah: i.K a n a k . Kesukaran dalam menjangkakan apa yang akan berlaku seterusnya kerana mereka tidak terdengar dan tidak terlihat sebarang kiu yang diberikan oleh guru. Jangkitan rubella ketika hamil boleh menyebabkan kecacatan janin yang sedang dikandung dan dikenali sebagai Sindrom Rubella Kognital (CRS).natal  Jangkitan bakteria seperti bakteria meningitis yang merebak terus ke otak. Faktor motivasi tidak dapat diberikan kerana motivasi tersebut tidak dapat didengar dan dilihat. . terdapat juga Sifilis yang didapati melalui ibu kepada bayinya di dalam rahim. 2003. otak. Enceplalitis Terdapat beberapa ciri kanak-kanak deafblindness yang mempunyai kesan ke atas pembelajaran mereka. 4. Adalah jangkitan yang disebabkan oleh parasit yang dikenali sebagai Toxoplasma Gondii. Persepsi yang terhad. ii. (Jamila Mohamed. Pramatang  Aids  Rubela  Sifilis  Toxoplasmosis Adalah serangan retrovirus terhadap sistem imunisasi. Exceptional Children: Introduction To Special Education. Mereka mengalami kesukaran untuk mengaitkan dan menggambarkan sesuatu keadaan. buta. Keradangan pada mambran yang melindungi otak dan  Meningitis saraf tunjang. Dalam erti kata lain mereka sukar untuk mempelajari konsep. pekak atau anak tidak membesar ketika hamil. Penyebab post. Sumber: Hallahan. najis kucing atau memakan daging mentah atau separuh masak. Cara penyebaran Sifilis sangat kerap berlaku melalui hubungan seksual. iii. Kesukaran dalam berkomunikasi. iv. Akan tetapi. 3. Jangkaan. Penyakit sifilis adalah disebabkan oleh satu organism yang dinamakan Treponema pallidum. menjadikan sistem imunisasi tidak dapat melawan jangkitan-jangkitan penyakit luar. iaitu Sifilis Kongenital yang mana memberi kesan kepada jantung. mata dan tulang. 2006). Jangkitan selalu didapati daripada sentuhan dengan kucing.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 106 dari kebiasaan kerana otak tidak membesar secara normal atau otak tidak membesar langsung. rabun. Guru-guru perlukan pendekatan yang berlainan dalam mengajar kanak-kanak deafblindness kerana mereka tidak boleh mendengar dan melihat.

tidak semestinya mereka tidak dapat melibatkan diri dengan aktiviti tersebut. 2000. . objek atau bahagian objek tersebut boleh dilekatkan di dalam buku latihan mereka bagi memudahkan pemahaman mereka semasa membaca buku. 1995) Sesetengah murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai. terencat akal. masalah tingkah laku dan masalah sosial. pembinaan aktiviti pembelajaran berdasarkan minat murid-murid juga adalah amat penting. Bagi murid yang mempunyai penglihatan yang terhad. TV dan bola). (Byers. Murid-murid tersebut juga boleh gunakan gambar bagi membantu mereka mengenali perkataan dan mereka boleh menulis perkataan berdasarkan gambar tersebut. 2002. Erickson & Koppenhaver. kecederaan otak dan sebarang kemungkinan yang lain. Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai.K a n a k . masalah pendengaran. Contoh gambar kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan dan masalah pendengaran (deafblindness) MASALAH PENDIDIKAN YANG DIHADAPI Kanak-kanak kecacatan pelbagai mempunyai pelbagai kombinasi kecacatan iaitu mengalami masalah pertuturan. (Alberto & Fredrick. Murid-murid ini mungkin mempunyai kelemahan dalam proses pendengaran (auditory processing) dan mempunyai masalah pertuturan yang terbatas. mereka seringkali mengalami implikasi perubatan dan juga terdapat banyak implikasi pendidikan bagi kanak-kanak ini. 2004) Byers (2004) berpendapat kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai akan mengalami kesukaran untuk mencapai dan mengingat kemahiran ataupun untuk memindahkan kemahiran tersebut daripada satu situasi kepada situasi yang lain. 2003) Walau bagaimanapun motivasi memainkan peranan penting dalam proses pengajaran kemahiran membaca dan menulis bagi murid-murid kecacatan pelbagai. Di samping itu juga.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 107 v. Matlamat yang diambil kira dalam pengajaran akademik hendaklah bersesuaian dengan keupayaan pembelajaran mereka. masalah mobiliti fizikal. Lewis & Tolla. tulisan tersebut boleh di buat dalam bentuk tulisan Braille (Downing. Pembelajaran berkait. masalah pembelajaran. Mereka juga mempunyai pelbagai keistimewaan yang luar biasa yang akan mengubah tingkah laku mereka. Selain itu juga. Sokongan biasanya diperlukan sekiranya berlaku di luar batasan di dalam bilik darjah.Kebolehan membaca dan menulis (Literacy) Walaupun kebanyakan murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai tidak dapat memperolehi kemahiran membaca dan menulis. Tidak mampu mengaitkan antara satu perkara dengan perkara yang lain. mereka juga mempunyai deria rasa yang tidak berfungsi. mereka mungkin boleh belajar mengenali sesetengah huruf seperti huruf yang biasa dan kerap digunakan seperti namanya dan perkataan kegemarannya (contoh : Loceng. Murid-murid mungkin boleh membaca dengan bantuan guru dan rakan sebaya serta dengan bantuan gambar bagi meningkatkan kefahaman mereka. Bagi murid-murid yang mengalami cerebral palsy dan autism dan kecederaan otak. Keupayaan pembelajaran mereka dilihat dari sudut : a. masalah penglihatan.

gambar (picture) dan objek (object) (Beukelman & Mirenda. Pada pandangan anda apakah pendekatan yang sesuai mengajar kanakkanak yang mengalami masalah pelbagai kecacatan fizikal dan mental? b. Contohnya ialah mimik muka (facial expression). Mereka boleh memahami perkataan yang dituturkan. Contohnya murid belajar mengenalpasti nombor dengan menggunakan kalkulator atau melakukan langkah dalam membuat penomboran. kerana mereka tidak dapat mengenalpasti nombor di atas telefon tersebut. Contoh lain yang berkaitan dengan wang seperti urusan jual beli. Mereka mempunyai tahap kesukaran yang tinggi dalam proses memahami bahasa lisan. Kemahiran matematik yang mempunyai aplikasi secara langsung dalam aktiviti seharian.K a n a k . c.Sebagai guru apakah alat bantu mengajar yang boleh membantu meningkatkan kemahiran motor kanak-kanak pelbagai kecacatan fizikal dan mental ? . 1998. terutamanya dalam kalangan keluarga dan kawan-kawan. gambar dan objek.Bahasa lisan (Oral Language) Kesukaran komunikasi pertuturan dengan murid-murid kecacatan pelbagai adalah disebabkan oleh kognitif dan kecacatan fizikal. belajar dengan cara mengenalpasti atau memadankan nombor. sekiranya guru. 2005) a. Mereka boleh menggunakan sesetengah perkataan yang dapat difahami. 2000 dalam Heller. gerak badan (body gesture). Downing. jadi apakah kemahiran yang perlu dititikberatkan? Kenapa? Sebab murid yang mempunyai kecacatan pelbagai menggambarkan kemahiran matematik itu dalam pelbagai cara. tetapi mungkin terdapat sesetengah pelajar tersebut tidak dapat mencapai kemahiran matematik ini. Mereka mungkin belajar melalui aktiviti seperti menggunakan alat bantuan mengajar.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 108 b. Sesetengah pelajar yang mengalami kecacatan pelbagai mungkin boleh belajar mendail 911 ketika kecemasan. boleh memberikan kesan yang baik ke atas kualiti hidup pelajar dan menjadi sebahagian daripada kurikulum yang bermakna (Westling & Fox. 1999). Murid-murid tidak boleh bergantung kepada pertuturan untuk berkomunikasi ataupun pertuturan mereka adalah sukar untuk difahami. Sesetengah murid ini. kawan-kawan atau pun keluarga memperkenalkan maklumat lisan dengan perkataan dalam bentuk isyarat. Kebanyakkan murid boleh belajar matematik apabila mereka boleh mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian dan itu juga berlaku kepada murid kecacatan pelbagai.Matematik Jika seorang guru ingin mengajar murid yang hanya boleh belajar kemahiran matematik yang asas. tetapi kebanyakkan murid-murid akan menggunakan bentuk komunikasi bukan verbal. Penggunaan bahasa lisan yang mudah boleh membantu murid-murid kecacatan pelbagai memahami apa yang dituturkan oleh guru.

2002. kumpulan dan pengamal pendidikan khususnya dalam pendidikan khas perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat dan objektif dengan menganalisis aktiviti kurikulum yang sesuai. Keluarga merupakan orang yang penting dalam pembangunan program individu yang berkesan kerana merekalah yang paling rapat dengan murid-murid tersebut dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku mereka.Pendekatan pendidikan kolaborasi (Kerjasama) Kolaborasi merupakan satu pendekatan yang penting dalam pendidikan khas. strategi dan aktiviti perlu dirancang dan direka untuk meningkatkan langkah-langkah pembelajaran murid-murid.Kurikulum secara individu dan bermakna Kurikulum bermakna adalah sangat sesuai dibekalkan kepada setiap murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai kerana bersesuaian dengan minat.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 109 PENDIDIKAN YANG DISARANKAN UNTUK MURID PELBAGAI KECACATAN a. Walaubagaimanapun. STRATEGI MEMASTIKAN KEMAJUAN MURID PELBAGAI KECACATAN Dalam memastikan kejayaan dalam kurikulum. murid-murid ini tidak dapat belajar dengan baik dan tahap kebolehan mereka tidak dapat dikenalpasti. walaupun tahap kemahiran murid-murid tersebut adalah di tahap kanak-kanak pra sekolah (Heller. d. Bagi murid yang mengalami kecacatan pelbagai. 2001). Fisher & Frey.Membuat kurikulum teras yang bermakna Murid-murid pelbagai kecacatan memerlukan kepada pengalaman kurikulum yang sama dengan rakan yang tidak cacat yang lain. murid yang berumur lima belas tahun mempunyai pengalaman dan belajar jenis permainan di tahap usia remaja bukan tahap murid-murid pra sekolah. kurikulum ini secara kronologinya mestilah bersesuaian dengan tahap umur dan tahap pembangunan latihan yang bersesuaian. Contohnya. 2005) b. (Downing. Bagi menentukan kurikulum yang bermakna dibina kepada murid-murid tersebut. Oleh itu.K a n a k . terdapat lima perkara yang berkaitan dengan kejayaan penyertaan iaitu :  Kolaborasi bersama dengan guru dan ibu bapa di dalam bilik darjah  Mengajar dengan kemahiran yang baru di dalam pendidikan . Tanpa pendedahan tentang kurikulum.Penglibatan keluarga yang aktif Perkara yang paling penting dalam program pendidikan biasanya melibatkan ahli keluarga. matlamat peribadi dan tahap untuk mencapai matlamat tersebut. c. kolaborasi bersama keluarga dan ahli professional adalah amat penting dan perlu dilengkapkan dengan perkhidmatan terkini.

k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 110    Menerapkan nilai-nilai persahabatan di kalangan ali keluarga yang terlibat dan kanakkanak berkenaan Memberi galakan yang positif kepada murid tanpa mengambil kira kecacatan yang mereka alami. Ini merupakan proses pembinann kemahiran social dan boleh ditingkatkan  Memastikan murid-murid kecacatan pelbagai mempunyai rasa hormat dan menjadi tanggungjawab guru untuk mengajar dan menanam rasa hormat kepada murid-murid di dalam kelas  Rancangan Pendidikan Individu (RPI) perlu dirancang dengan sistematik dan perlu diubah mengikut pencapaian murid tersebut  Rancangan keselamatan perlu dibina dan selalaunya termasuk di dalam Rancangan Pengajaran Individu (RPI)  Penjagaan yang rapi diperlukan sekiranya berlaku di luar jangkaan dan bagi memastikan keadaan murid-murid sentiasa terkawal. terapi bahasa dan pertuturan. . Menyediakan peralatan yang baik dengan bantuan teknologi yang canggih. RUMUSAN 1. Mengadaptasikan murid-murid dengan kurikulum yang bermakna Strategi dan modifikasi Antara strategi yang perlu dilakukan bagi kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai ialah :  Intervensi awal adalah diperlukan – intervensi ini perlu dilakukan dengan cepat iaitu sewaktu kanak-kanak memulakan persekolahan. psiko terapi dan pakar-pakar berkaitan.  Integrasi bersama rakan sebaya adalah amat penting dalam membantu proses pembangunan sosial kanak-kanak kecacatan pelbagai.  Penglibatan ahli professional.Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya.  Pendekatan kumpulan di peringkat sekolah yang melibatkan agensi luar atau perhubungan komuniti. contohnya ahli terapi. Adalah amat penting untuk mengintegrasikan kanak-kanak ini sekerap yang mungkin.K a n a k .  Penyelidikan dibuat untuk menandakan murid tersebut menghadiri di dalam komuniti sekolah dan melibatkan diri dalam aktiviti yang sama dengan rakan sebaya yang lain.  Pengurusan fizikal di dalam kelas yang memerlukan penyesuaian diri kanak-kanak yang baik. Apakah yang anda faham dengan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan.

5. sekarang ini terdapat banyak jenis bantuan teknologi yang disediakan untuk membantu mobiliti dan penjagaan diri. . kanak-kanak ini perlu dididik dan dibentuk melalui perkembangan mental. Kanak-kanak yang mengalami kerosakan kognitif mempunyai kebolehan yang terhad untuk berfikir secara abstrak dan memerlukan bantuan dan sokongan yang baik dalam membantu mengeneralisasikan kemahiran dari satu ke situasi yang lain. intervensi-intervensi perlu dilakukan untuk menolong kanak-kanak khas ini bagi mencapai kepuasan diri dari segi akedemik dan vokasional untuk membolehkan mereka berdikari dalam kehidupan mereka. 4. 3. sosial dan emosi yang tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa hinggakan mereka tidak dapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa.Guru. Kanak-kanak pelbagai kecacatan mempunyai beberapa halangan dari segi kemahiran dalam pembelajaran dan juga dalam kehidupan mereka. Kanak-kanak yang mempunyai kerosakan pancaindera. peralatan khas. fizikal. mobiliti dan penjagaan diri. Perkara yang perlu dititikberatkan ialah termasuk pengunaan bahan-bahan khas. Kanak-kanak ini memerlukan sokongan kemahiran dalam kehidupan mereka. kestabilan emosi dan integrasi sosial dalam kehidupan seharian mereka. di samping mempunyai kerosakan kognitif mempunyai cabaran dalam pengajaran. Di samping itu juga. Namun.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 111 2. ibu bapa dan komuniti yang lain perlu bersama-sama memberi sokongan bagi kanakkanak luar biasa ini yang merupakan kanak-kanak yang dari segi intelek. mempunyai kesukaran dalam mengeneralisasi pembelajaran dari satu perkara kepada perkara lain. Halangan tersebut termasuklah masalah berkomunikasi.K a n a k . Selaras dengan falsafah Pendidikan Khas. program perlu dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid ini. teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid tersebut. Oleh yang demikian.

2006. B.my/jpkhas/.gov. 2006. W.15 pm) Nibedita Dash. E. (2009). A. Forney P. Special education for today. Boston: Prentice Hall. Jamila K.50 am). Ms. 2003. Planning The Curiculum for Pupils With Special Education Needs. Richard.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 112 RUJUKAN Byers. New Jersey: Prentice Hall. Educating Exeptional Children. Exceptional Children in Today’s Schools: What Teachers Need to Know. Pengenalan Kepada Masalah Penglihatan. Hallahan. Kindshealth. Bhd. K. (ed). Integrated Education for Children with Special Needs. Mohd Sharani Ahmad. 2008. (akses : 20 Dec 2009. 11. Boston: Ally and Bacon.. Teaching Students with Special Needs in Inclusive Classrooms. New Delhi: Dominant Publishers and Distributors. 84 Julia Jantan. . Bui. L.. 2008. 2003. H. Alberto P. 2009. B. (eds). Deborah D. 2009. 11. & Schwartzman. (akses : 18 Jan 2010. Ms. Pacific Grove. and Rose. London: David Fulton Publisher. M. Exeptional Children An Introduction To Special Education.. D. Shah Alam: PTS Professional Publishing Sdn. G.myhealth. Edward L. Kuala Lumpur: PTS Publication. Boston: Prentice Hall. 11. & Kauffman. J. Sensory. 2009. Heward. (2nd ed). Portal Myhealth. J. 538-556. & James. S. 2003.my/myhealth/bm/remaja. Juvenile Rheumatoid Arthritiss. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. W. D. 2003. 2004.K a n a k . (eds). Daniel.. Gallagher. 131-137. http://kidshealth. Special Education: In Contemporary An Introduction To Exceptionality. Boston: Pearson. Exceptional children: Introduction to special education. http://www. Kementerian Kesihatan Malaysia.50 am) Rebecca. K. Zinaida Ariffin. Diane P. S. http://www. & Anastasiow. Jabatan Pendidikan Khas. R. N. 1996.gov. A. CA: Brooks/Cole. Siri Pendidikan Khas. & Brian R. A.. Meyen & Yvonne N. Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. Mohamed. and Health Impairments. Siti Suhaila Samian. Kementerian Pelajaran Malaysia. Heller K. Hamidah Sulaiman. J. Imamshah Natharasah. 2001.. Understanding Physical.moe. United States: Thomson Wadsworth.org/parent/medical /arthristis (akses : 09 Januari 2010. 2007. USA: Love Publishing Company. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Kirk. R.

and Sandra. A.K a n a k .45pm) Sherwood. 1996. 2005. 2009. Ms. K. S. 2007. W. Dipetik daripada http://www. Safani Bari. B.sparkle. 6-7.usu. Deafblindness. Children With Learning Disabilities.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2003/SafaniUKMkk. 9. B. Boston: Allyn & Bacon.pdf.30am) T. . Manisah Mohd Ali. Digumarti Bhaskara Rao. Teaching Individuals WithPhysical or Multiple Disabilities.edu. United States: Pearson Merrill Prentice Hall. Heller. 386-387. Sparkle.edu/Topics/deafblindness. Santhanam..k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 113 Ryndak. June. Curiculum Content for Students With Moderate and Severe Disabilities In Inclusive Settings. L.. D.ipbl. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Penggunaan Alat Bantuan Pendengaran Di Kalangan Murid-Murid Bermasalah Pendengaran. New Delhi: Sonali Publications. Sugandhi. http://www. L. (akses : 2 januari 2010 : 09. Prasad Babu. B. Norani Mohd Salleh dan Aliza Alias (2009). (akses : 2 Jan 2010. J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful