P. 1
Unit 9 Pelbagai Kecacatan

Unit 9 Pelbagai Kecacatan

|Views: 1,695|Likes:
Published by Nur Amirah Aisyah

More info:

Published by: Nur Amirah Aisyah on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 101

UNIT PELAJARAN 9 KANAK-KANAK PELBAGAI KECACATAN
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. Menyatakan definisi pelbagai kecacatan 2. Mengenalpasti jenis pelbagai kecacatan. 3. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan.

PENGENALAN
Kanak-kanak dilahirkan berbeza-beza dan unik dari segi keupayaan fizikal dan kognitif. Keunikan dan perbezaan ini perlu dihargai dan dijaga dengan sebaiknya oleh ibu bapa dan guru. Kanak-kanak berkeperluan khas atau kanak-kanak istimewa merupakan salah satu ciri perbezaan individu. Kanak-kanak berkeperluan khas ini merangkumi golongan kanak-kanak pintar cerdas, kerencatan akal, cacat pendengaran, penglihatan atau fizikal, bermasalah pembelajaran atau kesihatan serta kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai. Kanak-kanak yang mempunyai lebih dari satu kecacatan atau kecacatan pelbagai merupakan tamparan hebat kepada ibu bapa dan keluarga dan ini merupakan satu cabaran yang sangat besar. Ini kerana kanak-kanak yang mempunyai lebih daripada satu kecacatan mempunyai pola permasalahan yang berbeza daripada kanak-kanak yang hanya mempunyai satu kecacatan. Contohnya, kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran memerlukan lebih perhatian oleh ibu bapa dan keluarga kerana ibu bapa perlu memahami masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan kanak-kanak kategori ini. Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya (Diane, Deborah & Brian, 2008). Menurut penyelidik-penyelidik ini lagi, kebanyakan negara menetapkan bahawa kanak-kanak yang memiliki lebih dari satu kecacatan termasuk dalam kategori kanak-kanak pendidikan khas. Mereka mungkin berkeadaan lumpuh, kehilangan pendengaran dan disertai dengan buta atau gangguan penglihatan.

Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai adalah mereka yang secara tradisinya dianggap kanak-kanak yang mempunyai masalah mental yang cukup berat di mana mereka menghadapi kesulitan dalam pergerakan dan masalah dalam tingkah laku. Kanakkanak ini memerlukan sokongan secara berterusan, bagi menikmati kualiti hidup yang bagus dan selesa dalam bergaul dan berada di sekeliling kanak-kanak normal yang lain. Di Malaysia, perkhidmatan kepada kanak-kanak kurang upaya adalah tanggungjawab tiga kementerian iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan bagi kanak-kanak tersebut dikendalikan oleh dua kementerian iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah cacat fizikal teruk, kerencatan akal sederhana dan teruk, pelbagai kecacatan dan kecacatan yang

latar belakang sosial. . mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Jabatan Pendidikan Khas. semua kanak-kanak berhak mendapat pendidikan dan hak ini termaktub dalam beberapa perisytiharan antarabangsa antaranya. pelajar yang menghidapi kecacatan pelbagai mempunyai kombinasi kecacatan di mana terdapat dua atau lebih kecacatan iaitu seseorang yang menghadapi kecacatan lebih daripada satu jenis ketidakupayaan misalnya. beriman. dalam program pendidikan bersepadu. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri. Jadual 1. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Khas ini. berdikari.1 di bawah menunjukkan contoh-contoh kecacatan pelbagai. 2003). Menurut Edward & Yvonne (2007) pula. Punca utama mengapa terjadinya kecacatan pelbagai tidak dapat dipastikan sepenuhnya tetapi dalam sesetengah keadaan boleh dikesan ketika bayi di dalam kandungan. justeru persamaan peluang pendidikan dapat dicapai dengan membolehkan setiap murid mengembangkan kapasitinya sendiri dan memaksimukan potensinya.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 102 tidak membolehkan kanak-kanak tersebut untuk belajar di sekolah-sekolah yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.K a n a k . Lantaran ia merupakan aset yang dapat menyumbangkan dalam kemajuan masyarakat dan tidak hanya dilihat sebagai liabiliti sahaja. Ini termasuk keperluan pendidikan patut diberikan kepada kanak-kanak yang menghidapi kecacatan yang pelbagai. berhaluan. Definisi Kanak-kanak Pelbagai Kecacatan Menurut Nibedita (2003).Bangsa Bersatu Mengenai Hak kanak-kanak 1989 dan 'The Proclamation on the full participation and equality of persons with disabilities 1994). pemulihan sokongan kerajaan dan kumpulan-kumpulan sukarela tertentu. Walaupun mereka mempunyai keupayaan yang berbeza. kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai pelbagai kecerdasan dan kebolehan yang pelbagai boleh dicungkil sekiranya dapat dipupuk dan diperkembangkan ke arah kecemerlangan individu yang optimum. ataupun perkembangan intelek mereka. Kecacatan pelbagai ialah istilah di mana merangkumi pelbagai kombinasi kecacatan yang melibatkan pendidikan. Dalam IDEA. Kementerian Pelajaran Malaysia). Merujuk kepada Falsafah Pendidikan Khas. seseorang yang menghadapi keccatan penglihatan dan pada masa yang sama menghadapi keccatan pendengaran. Deklarasi Pertubuhan Bangsa . kategori ini tidak termasuk dalam pendidikan khas di mana program pendidikan khas hanya membuka peluang kepada mereka yang menghadapi satu jenis kecacatan sahaja (Richard. Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. Dengan menyatakan bahawa pendidikan khas dapat melahirkan insan yang berkemahiran. Oleh sebab itu. pengenalan kepada kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah penting. kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah mereka yang mempunyai dua atau lebih kecacatan seperti kecacatan mental disertai masalah penglihatan. Semua kanak-kanak perlu diberi pendidikan tanpa mengira kaum. Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat (Kementerian Pelajaran Malaysia). berupaya. masalah pendengaran serta keadaan yang melumpuhkan.

Punca dan Ciri-ciri Pelbagai Kecacatan Menurut Jamila Mohamed (2006). penglihatan. Malah terdapat kanak-kanak yang mengalami lebih daripada satu kecacatan termasuklah autistik. Umumnya. Bagaimanapun. Sensory. Contohnya jika salah seorang daripada ibu dan bapanya mempunyai baka cacat maka peluang mendapat anak cacat adalah 50% pada setiap kali kandungan. palsi serebrum. W.1996) Menurut Mohd Sharani Ahmad (2009). Oleh itu. 50 peratus menjadi pembawa manakala 25 peratus lagi mungkin normal. ibu bapa tidak mengalami kecacatan tetapi anak yang mengalami kecacatan. Alberto P. and Health Impairments. Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu ’autosomal dominant’. ia bermula pada hubungan seksual suami dan isteri. kecacatan pada kanak-kanak dikenalpasti berlaku akibat daripada baka. A. Setiap pasangan kromosom yang wujud dalam pasangan itu menghasilkan empat percantuman apabila berlaku persenyawaan. sebahagian ibu bapa yang normal juga mempunyai anak cacat (Mohd Sharani Ahmad. Keadaan ini berlaku setiap kali kandungan. E. Ia berlaku dalam dua jenis pewarisan. 2009). suami menghasilkan sperma dalam 23 pasangan kromosom dan begitu juga dengan isteri menghasilkan telur dalam 23 pasangan kromosom. Jika salah seorang saja pembawa baka cacat. pekak-buta dan lain-lain. Forney P.K a n a k . Pacific Grove. hiperaktif. Understanding Physical. Terdapat perbezaan antara kanak-kanak itu sama ada dalam pendengaran. terencat akal. Contohnya daripada tiga kandungan mungkin dua anaknya dilahirkan normal kerana penerimaan baka normal. CA: Brooks/Cole.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 103 Jenis-jenis Kecacatan Fizikal Fizikal Kecederaan Otak Traumatik dan Kecederaan Tulang Belakang Kekejangan Otot Kebutaan dan Cerebral Palsy Apraxia dan Kecederaan Otak Traumatik Mental dan Spina Bifida Gangguan Kecacatan Cerebral Palsy dan Kekejangan Otot Kekejangan otot dan Asma Pekak Apraxia dan Diabetis Gangguan Kecacatan Sensori Komunikasi Kognitif Masalah Pembelajaran dan Asma Psikososial Gangguan Tingkah Laku Gangguan Tingkah Laku dan Asma (Sumber: Diadaptasi daripada Heller K. bagi pasangan yang normal tetapi keduaduanya pembawa baka cacat kemungkinan anak cacat tetap ada kerana kedua-dua ibu bapanya adalah pembawa baka cacat.. maka anak yang dilahirkan tidak cacat cuma masih sebagai pembawa baka cacat. Pertamanya. mental ataupun sosial. . Pewarisan kedua. sebenarnya sukar untuk menentukan kanak-kanak yang mengalami kecacatan dalam kategori tertentu sahaja secara total. and Schwartzman. Apabila dikaitkan dengan baka. Peratus mendapat anak cacat adalah 25 peratus. Dalam keadaan inilah anak mungkin mewarisi sifat cacat. ibu bapa mempunyai kecacatan dan diwarisi oleh anak dan keduanya. di mana pewarisan baka ini diwarisi oleh anak. ‘autosomal excessive’ iaitu kedua ibu bapa pembawa cacat..

Apakah kesan pendidikan terhadap kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai. dan keadaan ini menjadi halangan yang paling besar dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan. Deafblindness tidak bermaksud pekak sepenuhnya atau buta sepenuhnya. Deafblindness adalah kombinasi antara masalah penglihatan dengan masalah pendengaran. belajar dan juga menyesuaikan diri dalam persekitaran sosial. Sebagai seorang guru. Dalam keadaan ini. menekankan bahawa pendengaran dan penglihatan kepada seseorang pelajar amat memainkan peranan yang sangat penting kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa. Masalah penglihatan dan pendengaran sangat memainkan peranan penting untuk menguasai sesuatu pertuturan dan tindak balas pertuturan tersebut dalam berkomunikasi. a.al (2009).al. Keadaan ini boleh berlaku akibat beberapa sebab seperti baka atau diperolehi (Jamila Mohamed. b. namun begitu tidak dinafikan terdapat juga yang pintar cerdas seperti Hellen Keller yang pekak dan buta tetapi menjadi manusia berjaya. Jarang keadaan berlaku di mana individu deafblindness buta sepenuhnnya dan pekak sepenuhnya. Kegagalan menguasai bahasa pula akan mengakibatkan kesukaran kepada mereka untuk berinteraksi. masalah penglihatan dan masalah fizikal dan sebagainya. Secara umumnya. Kecacatan tersebut boleh menjadi masalah seperti masalah penglihatan dan pendengaran. Terdapat juga individu deafblindness yang memang dilahirkan pekak dan mempunyai masalah penglihatan akibat rentitis pigmentosa (Julia Jantan et. MASALAH PENGLIHATAN DAN MASALAH PENDENGARAN (DEAFBLINDNESS) Ling (1989) dalam Safani Bari et. individu mempunyai beberapa kecacatan yang dialami. Deafblindness berlaku kepada tiga daripada 100. Kanakkanak deafblindness termasuklah kanak-kanak yang menghidap retinophaty of prematurity (masalah retina akibat pramatang) dan mengalami kehilangan pendengaran akibat meningitis. Seorang kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan dan pendengaran sekaligus boleh menyebabkan kesukaran untuk menguasai pertuturan dan seterusnya menguasai komunikasi serta bahasa.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 104 Biasanya kanak-kanak yang mengalami kecacatan pada tahap teruk dan sangat teruk turut menghadapi pelbagai kecacatan ataupun ketidakupayaan lain.000 kelahiran. . 2006). bagaimanakah anda menangani masalah kecacatan pelbagai dari aspek pedagoginya.K a n a k . Keadaan deafblindness mempengaruhi kehidupan seseorang individu bergantung kepada tiga perkara iaitu jenis dan tahap kebutaan dan kepekakan. boleh dikatakan bahawa deafblindness adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami masalah untuk mendapat maklumat secara visual dan auditori. 2009). umur ketika kehilangan penglihatan dan pendengaran serta kehadiran kecacatan yang lain. Mereka masih lagi mempunyai sisa penglihatan atau sisa pendengaran.

bermasalah dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. kecederaan atau faktor umur. a. Anamoli congenital Pelbagai Sindrom CHARGE adalah berlaku kecelaruan pada  CHARGE genetik dominan autosomal di mana berlaku mutasi Association pada gen protein-7 (CHD7). 2. Keadaan ini berlaku kerana jangkitan semasa dalam kandungan seperti rubela. Kadangkala individu dilahirkan dengan cacat pendengaran dan memperoleh cacat penglihatan akibat daripada glukoma atau katarak dan sebaliknya. Jadual 1: Penyebab Utama Deafblindness 1.  Fetal alcohol Berlaku kecacatan pada embrio kerana pengambilan alkohol yang berlebihan oleh ibu mengandung.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 105 Menurut Hallahan 2003. mereka perlu untuk berasa selamat. Tiga salinan kromosom 21 (biasanya hanya terdapat dua salinan) terdapat dalam setiap satu sel. Keadaan ganguan genetik yang berkaitan dengan  Usher mutasi satu daripada 10 gen.K a n a k . Terdapat kromosom yang lebih pada kromosom 13 (biasanya terdapat 2 kromosom pada bilangan 13 tetapi Sindrom Patau mempunyai 3 kromosom). Kebanyakan daripada mereka mengalami masalah pendengaran dan penglihatan selalunya mempunyai kedua-dua deria tersebut. sindrom down dan pengambilan dadah oleh ibu. Deria-deria tersebut menghadapi masalah kerana penyakit. Sindrom Patau (Trisomy 13) adalah berlakunya  Trisomy 13 kelainan pada bilangan kromosom. syndrome Keadaan di mana lilitan kepala bayi adalah lebih kecil  Microcephaly . Manakala menurut Richard (2003). Individu yang mengalami keadaan ini selalunya dapat menggunakan maklumat dari penglihatan dan pendengaran yang pernah mereka alami. sebenarnya terdapat banyak sebab boleh terjadinya deafblindness. b. Sindrom  Down Penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. terlalu fokus kepada sesuatu perkara sahaja atau sibuk memikirkan atau mengambil berat tentang diri mereka sahaja. individu deafblindness mempunyai ciri-ciri yang sama berkaitan pembelajaran dan interaksi iaitu mereka suka menyendiri. Penyebab kepada deafblindness boleh dikategorikan kepada dua keadaan iaitu diperolehi selepas kelahiran dan keadaan kongenital (sejak dilahirkan). memerlukan pengubahsuaian yang spesifik untuk membantu dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan dunia luar dan mereka mendapat faedah daripada arahan yang sistematik dan rutin. mempunyai masalah dalam perkembangan dan memahami konsep. Kongenital (sejak dilahirkan) Kongenital adalah keadaan di mana kanak-kanak dilahirkan dengan kedua-dua kecacatan penglihatan dan pendengaran. Diperolehi selepas kelahiran Keadaan deafblindness boleh terjadi selepas kelahiran berlaku pada pelbagai peringkat umur.

Guru-guru perlukan pendekatan yang berlainan dalam mengajar kanak-kanak deafblindness kerana mereka tidak boleh mendengar dan melihat. Adalah jangkitan yang disebabkan oleh parasit yang dikenali sebagai Toxoplasma Gondii.natal  Jangkitan bakteria seperti bakteria meningitis yang merebak terus ke otak. Mereka mengalami kesukaran untuk mengaitkan dan menggambarkan sesuatu keadaan. menjadikan sistem imunisasi tidak dapat melawan jangkitan-jangkitan penyakit luar. Keradangan pada mambran yang melindungi otak dan  Meningitis saraf tunjang. Sumber: Hallahan. Pramatang  Aids  Rubela  Sifilis  Toxoplasmosis Adalah serangan retrovirus terhadap sistem imunisasi. mata dan tulang. Akan tetapi. 4. Penyakit sifilis adalah disebabkan oleh satu organism yang dinamakan Treponema pallidum. . iv. pekak atau anak tidak membesar ketika hamil. Kesukaran dalam menjangkakan apa yang akan berlaku seterusnya kerana mereka tidak terdengar dan tidak terlihat sebarang kiu yang diberikan oleh guru. Jangkitan selalu didapati daripada sentuhan dengan kucing. Dalam erti kata lain mereka sukar untuk mempelajari konsep. buta. 3. Cara penyebaran Sifilis sangat kerap berlaku melalui hubungan seksual. (Jamila Mohamed. Enceplalitis Terdapat beberapa ciri kanak-kanak deafblindness yang mempunyai kesan ke atas pembelajaran mereka. terdapat juga Sifilis yang didapati melalui ibu kepada bayinya di dalam rahim. Kesukaran dalam berkomunikasi. rabun. Faktor motivasi tidak dapat diberikan kerana motivasi tersebut tidak dapat didengar dan dilihat. 2006). Persepsi yang terhad. otak. Motivasi. Kecacatan yang mungkin berlaku adalah seperti kecacatan pada jantung. 2003. iaitu Sifilis Kongenital yang mana memberi kesan kepada jantung. Antara kesan ke atas pembelajarannya adalah: i. Penyebab post. Jangkaan. Jangkitan rubella ketika hamil boleh menyebabkan kecacatan janin yang sedang dikandung dan dikenali sebagai Sindrom Rubella Kognital (CRS). ii.K a n a k . Exceptional Children: Introduction To Special Education. iii.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 106 dari kebiasaan kerana otak tidak membesar secara normal atau otak tidak membesar langsung. najis kucing atau memakan daging mentah atau separuh masak.

mereka mungkin boleh belajar mengenali sesetengah huruf seperti huruf yang biasa dan kerap digunakan seperti namanya dan perkataan kegemarannya (contoh : Loceng.K a n a k . 2000. mereka seringkali mengalami implikasi perubatan dan juga terdapat banyak implikasi pendidikan bagi kanak-kanak ini. objek atau bahagian objek tersebut boleh dilekatkan di dalam buku latihan mereka bagi memudahkan pemahaman mereka semasa membaca buku.Kebolehan membaca dan menulis (Literacy) Walaupun kebanyakan murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai tidak dapat memperolehi kemahiran membaca dan menulis. Murid-murid mungkin boleh membaca dengan bantuan guru dan rakan sebaya serta dengan bantuan gambar bagi meningkatkan kefahaman mereka. kecederaan otak dan sebarang kemungkinan yang lain. Contoh gambar kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan dan masalah pendengaran (deafblindness) MASALAH PENDIDIKAN YANG DIHADAPI Kanak-kanak kecacatan pelbagai mempunyai pelbagai kombinasi kecacatan iaitu mengalami masalah pertuturan. . Di samping itu juga. 1995) Sesetengah murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai. Murid-murid ini mungkin mempunyai kelemahan dalam proses pendengaran (auditory processing) dan mempunyai masalah pertuturan yang terbatas. masalah pembelajaran. Pembelajaran berkait. masalah mobiliti fizikal. Matlamat yang diambil kira dalam pengajaran akademik hendaklah bersesuaian dengan keupayaan pembelajaran mereka. Keupayaan pembelajaran mereka dilihat dari sudut : a. 2002. (Byers. Murid-murid tersebut juga boleh gunakan gambar bagi membantu mereka mengenali perkataan dan mereka boleh menulis perkataan berdasarkan gambar tersebut. Mereka juga mempunyai pelbagai keistimewaan yang luar biasa yang akan mengubah tingkah laku mereka. Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai. Lewis & Tolla. Selain itu juga. 2004) Byers (2004) berpendapat kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai akan mengalami kesukaran untuk mencapai dan mengingat kemahiran ataupun untuk memindahkan kemahiran tersebut daripada satu situasi kepada situasi yang lain. pembinaan aktiviti pembelajaran berdasarkan minat murid-murid juga adalah amat penting. 2003) Walau bagaimanapun motivasi memainkan peranan penting dalam proses pengajaran kemahiran membaca dan menulis bagi murid-murid kecacatan pelbagai. Tidak mampu mengaitkan antara satu perkara dengan perkara yang lain. terencat akal. mereka juga mempunyai deria rasa yang tidak berfungsi. tidak semestinya mereka tidak dapat melibatkan diri dengan aktiviti tersebut.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 107 v. Bagi murid-murid yang mengalami cerebral palsy dan autism dan kecederaan otak. masalah tingkah laku dan masalah sosial. masalah penglihatan. Bagi murid yang mempunyai penglihatan yang terhad. Erickson & Koppenhaver. Sokongan biasanya diperlukan sekiranya berlaku di luar batasan di dalam bilik darjah. TV dan bola). (Alberto & Fredrick. masalah pendengaran. tulisan tersebut boleh di buat dalam bentuk tulisan Braille (Downing.

K a n a k . 1999). Kemahiran matematik yang mempunyai aplikasi secara langsung dalam aktiviti seharian. kawan-kawan atau pun keluarga memperkenalkan maklumat lisan dengan perkataan dalam bentuk isyarat. Downing. tetapi kebanyakkan murid-murid akan menggunakan bentuk komunikasi bukan verbal. Contohnya murid belajar mengenalpasti nombor dengan menggunakan kalkulator atau melakukan langkah dalam membuat penomboran. Mereka boleh memahami perkataan yang dituturkan. boleh memberikan kesan yang baik ke atas kualiti hidup pelajar dan menjadi sebahagian daripada kurikulum yang bermakna (Westling & Fox. tetapi mungkin terdapat sesetengah pelajar tersebut tidak dapat mencapai kemahiran matematik ini. c. sekiranya guru.Matematik Jika seorang guru ingin mengajar murid yang hanya boleh belajar kemahiran matematik yang asas.Bahasa lisan (Oral Language) Kesukaran komunikasi pertuturan dengan murid-murid kecacatan pelbagai adalah disebabkan oleh kognitif dan kecacatan fizikal. Sesetengah pelajar yang mengalami kecacatan pelbagai mungkin boleh belajar mendail 911 ketika kecemasan.Sebagai guru apakah alat bantu mengajar yang boleh membantu meningkatkan kemahiran motor kanak-kanak pelbagai kecacatan fizikal dan mental ? . Mereka mungkin belajar melalui aktiviti seperti menggunakan alat bantuan mengajar.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 108 b. Penggunaan bahasa lisan yang mudah boleh membantu murid-murid kecacatan pelbagai memahami apa yang dituturkan oleh guru. 1998. belajar dengan cara mengenalpasti atau memadankan nombor. Contoh lain yang berkaitan dengan wang seperti urusan jual beli. gambar dan objek. Mereka boleh menggunakan sesetengah perkataan yang dapat difahami. 2000 dalam Heller. terutamanya dalam kalangan keluarga dan kawan-kawan. jadi apakah kemahiran yang perlu dititikberatkan? Kenapa? Sebab murid yang mempunyai kecacatan pelbagai menggambarkan kemahiran matematik itu dalam pelbagai cara. Kebanyakkan murid boleh belajar matematik apabila mereka boleh mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian dan itu juga berlaku kepada murid kecacatan pelbagai. kerana mereka tidak dapat mengenalpasti nombor di atas telefon tersebut. 2005) a. gerak badan (body gesture). Pada pandangan anda apakah pendekatan yang sesuai mengajar kanakkanak yang mengalami masalah pelbagai kecacatan fizikal dan mental? b. Murid-murid tidak boleh bergantung kepada pertuturan untuk berkomunikasi ataupun pertuturan mereka adalah sukar untuk difahami. gambar (picture) dan objek (object) (Beukelman & Mirenda. Mereka mempunyai tahap kesukaran yang tinggi dalam proses memahami bahasa lisan. Sesetengah murid ini. Contohnya ialah mimik muka (facial expression).

Walaubagaimanapun. terdapat lima perkara yang berkaitan dengan kejayaan penyertaan iaitu :  Kolaborasi bersama dengan guru dan ibu bapa di dalam bilik darjah  Mengajar dengan kemahiran yang baru di dalam pendidikan . murid-murid ini tidak dapat belajar dengan baik dan tahap kebolehan mereka tidak dapat dikenalpasti. STRATEGI MEMASTIKAN KEMAJUAN MURID PELBAGAI KECACATAN Dalam memastikan kejayaan dalam kurikulum. Contohnya. c. (Downing. Oleh itu. d. 2002. kumpulan dan pengamal pendidikan khususnya dalam pendidikan khas perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat dan objektif dengan menganalisis aktiviti kurikulum yang sesuai. murid yang berumur lima belas tahun mempunyai pengalaman dan belajar jenis permainan di tahap usia remaja bukan tahap murid-murid pra sekolah. Bagi menentukan kurikulum yang bermakna dibina kepada murid-murid tersebut. 2001). walaupun tahap kemahiran murid-murid tersebut adalah di tahap kanak-kanak pra sekolah (Heller. kurikulum ini secara kronologinya mestilah bersesuaian dengan tahap umur dan tahap pembangunan latihan yang bersesuaian.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 109 PENDIDIKAN YANG DISARANKAN UNTUK MURID PELBAGAI KECACATAN a. Tanpa pendedahan tentang kurikulum. Keluarga merupakan orang yang penting dalam pembangunan program individu yang berkesan kerana merekalah yang paling rapat dengan murid-murid tersebut dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku mereka.Kurikulum secara individu dan bermakna Kurikulum bermakna adalah sangat sesuai dibekalkan kepada setiap murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai kerana bersesuaian dengan minat. strategi dan aktiviti perlu dirancang dan direka untuk meningkatkan langkah-langkah pembelajaran murid-murid.Pendekatan pendidikan kolaborasi (Kerjasama) Kolaborasi merupakan satu pendekatan yang penting dalam pendidikan khas.Penglibatan keluarga yang aktif Perkara yang paling penting dalam program pendidikan biasanya melibatkan ahli keluarga. matlamat peribadi dan tahap untuk mencapai matlamat tersebut. Bagi murid yang mengalami kecacatan pelbagai. 2005) b. Fisher & Frey. kolaborasi bersama keluarga dan ahli professional adalah amat penting dan perlu dilengkapkan dengan perkhidmatan terkini.K a n a k .Membuat kurikulum teras yang bermakna Murid-murid pelbagai kecacatan memerlukan kepada pengalaman kurikulum yang sama dengan rakan yang tidak cacat yang lain.

Menyediakan peralatan yang baik dengan bantuan teknologi yang canggih. contohnya ahli terapi.  Integrasi bersama rakan sebaya adalah amat penting dalam membantu proses pembangunan sosial kanak-kanak kecacatan pelbagai. Ini merupakan proses pembinann kemahiran social dan boleh ditingkatkan  Memastikan murid-murid kecacatan pelbagai mempunyai rasa hormat dan menjadi tanggungjawab guru untuk mengajar dan menanam rasa hormat kepada murid-murid di dalam kelas  Rancangan Pendidikan Individu (RPI) perlu dirancang dengan sistematik dan perlu diubah mengikut pencapaian murid tersebut  Rancangan keselamatan perlu dibina dan selalaunya termasuk di dalam Rancangan Pengajaran Individu (RPI)  Penjagaan yang rapi diperlukan sekiranya berlaku di luar jangkaan dan bagi memastikan keadaan murid-murid sentiasa terkawal.  Pendekatan kumpulan di peringkat sekolah yang melibatkan agensi luar atau perhubungan komuniti. psiko terapi dan pakar-pakar berkaitan. Apakah yang anda faham dengan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan. Adalah amat penting untuk mengintegrasikan kanak-kanak ini sekerap yang mungkin.K a n a k .  Pengurusan fizikal di dalam kelas yang memerlukan penyesuaian diri kanak-kanak yang baik.Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya.  Penyelidikan dibuat untuk menandakan murid tersebut menghadiri di dalam komuniti sekolah dan melibatkan diri dalam aktiviti yang sama dengan rakan sebaya yang lain.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 110    Menerapkan nilai-nilai persahabatan di kalangan ali keluarga yang terlibat dan kanakkanak berkenaan Memberi galakan yang positif kepada murid tanpa mengambil kira kecacatan yang mereka alami. Mengadaptasikan murid-murid dengan kurikulum yang bermakna Strategi dan modifikasi Antara strategi yang perlu dilakukan bagi kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai ialah :  Intervensi awal adalah diperlukan – intervensi ini perlu dilakukan dengan cepat iaitu sewaktu kanak-kanak memulakan persekolahan. RUMUSAN 1.  Penglibatan ahli professional. terapi bahasa dan pertuturan. .

K a n a k . Kanak-kanak yang mengalami kerosakan kognitif mempunyai kebolehan yang terhad untuk berfikir secara abstrak dan memerlukan bantuan dan sokongan yang baik dalam membantu mengeneralisasikan kemahiran dari satu ke situasi yang lain. mempunyai kesukaran dalam mengeneralisasi pembelajaran dari satu perkara kepada perkara lain. di samping mempunyai kerosakan kognitif mempunyai cabaran dalam pengajaran. program perlu dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid ini. mobiliti dan penjagaan diri. Perkara yang perlu dititikberatkan ialah termasuk pengunaan bahan-bahan khas. Namun. Halangan tersebut termasuklah masalah berkomunikasi. kestabilan emosi dan integrasi sosial dalam kehidupan seharian mereka. fizikal. teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid tersebut. kanak-kanak ini perlu dididik dan dibentuk melalui perkembangan mental. sosial dan emosi yang tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa hinggakan mereka tidak dapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa. 4.Guru. 3. . Kanak-kanak yang mempunyai kerosakan pancaindera. Kanak-kanak ini memerlukan sokongan kemahiran dalam kehidupan mereka. Kanak-kanak pelbagai kecacatan mempunyai beberapa halangan dari segi kemahiran dalam pembelajaran dan juga dalam kehidupan mereka. Di samping itu juga. 5. ibu bapa dan komuniti yang lain perlu bersama-sama memberi sokongan bagi kanakkanak luar biasa ini yang merupakan kanak-kanak yang dari segi intelek.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 111 2. intervensi-intervensi perlu dilakukan untuk menolong kanak-kanak khas ini bagi mencapai kepuasan diri dari segi akedemik dan vokasional untuk membolehkan mereka berdikari dalam kehidupan mereka. Selaras dengan falsafah Pendidikan Khas. sekarang ini terdapat banyak jenis bantuan teknologi yang disediakan untuk membantu mobiliti dan penjagaan diri. Oleh yang demikian. peralatan khas.

(eds). G. (eds). http://www.. 2008. Siri Pendidikan Khas. Kementerian Kesihatan Malaysia. & Schwartzman. Ms. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia.org/parent/medical /arthristis (akses : 09 Januari 2010. 2003. Exceptional children: Introduction to special education. (2nd ed). Shah Alam: PTS Professional Publishing Sdn. N. Kirk. Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. Planning The Curiculum for Pupils With Special Education Needs.my/jpkhas/.moe.50 am). Heward. Jamila K. 2008. 2009. http://www. A.myhealth. Boston: Prentice Hall. E. Boston: Ally and Bacon. Alberto P.gov.my/myhealth/bm/remaja. 11. W. New Delhi: Dominant Publishers and Distributors. CA: Brooks/Cole. Deborah D. (akses : 18 Jan 2010. Kuala Lumpur: PTS Publication. Hallahan. Understanding Physical. Special Education: In Contemporary An Introduction To Exceptionality. J... 2006. Special education for today. 11.50 am) Rebecca. Integrated Education for Children with Special Needs. B. Mohd Sharani Ahmad. 2006. Bui. L. 2004. D. Forney P. (2009). Juvenile Rheumatoid Arthritiss. & Kauffman. New Jersey: Prentice Hall. Meyen & Yvonne N. Gallagher. Zinaida Ariffin. B. & Brian R. K. M. 2009. D. London: David Fulton Publisher. and Rose. . Pacific Grove. S. Pengenalan Kepada Masalah Penglihatan. & James.. http://kidshealth. W. Kementerian Pelajaran Malaysia. Daniel. Jabatan Pendidikan Khas. R. Exeptional Children An Introduction To Special Education. Sensory. Portal Myhealth. USA: Love Publishing Company. Bhd. 11. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. Teaching Students with Special Needs in Inclusive Classrooms.15 pm) Nibedita Dash. (ed). 538-556. 2003. & Anastasiow. Siti Suhaila Samian. 84 Julia Jantan. United States: Thomson Wadsworth. Edward L. Exceptional Children in Today’s Schools: What Teachers Need to Know. 1996. H. Educating Exeptional Children. Ms. 2003. Kindshealth.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 112 RUJUKAN Byers. R. Boston: Pearson.K a n a k . J. Mohamed. 131-137.. Boston: Prentice Hall. 2003.. S. Heller K. A. Richard. and Health Impairments. 2007. Hamidah Sulaiman. 2001.gov. K. (akses : 20 Dec 2009. 2009. Diane P. J. A. Imamshah Natharasah.

Prasad Babu.usu.K a n a k .45pm) Sherwood. Santhanam. B. J. B. W. 2007. Norani Mohd Salleh dan Aliza Alias (2009). Deafblindness. B. United States: Pearson Merrill Prentice Hall. (akses : 2 Jan 2010. Ms.sparkle. L. . Teaching Individuals WithPhysical or Multiple Disabilities. K. New Delhi: Sonali Publications.edu.ipbl. S. Sugandhi. Children With Learning Disabilities. D. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Boston: Allyn & Bacon. 2009.pdf. Curiculum Content for Students With Moderate and Severe Disabilities In Inclusive Settings..edu/Topics/deafblindness. L.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 113 Ryndak. Manisah Mohd Ali. 9. 386-387.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2003/SafaniUKMkk. (akses : 2 januari 2010 : 09. 2005.30am) T.. 1996. Penggunaan Alat Bantuan Pendengaran Di Kalangan Murid-Murid Bermasalah Pendengaran. Safani Bari. Heller. Digumarti Bhaskara Rao. http://www. June. 6-7. and Sandra. Sparkle. A. Dipetik daripada http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->