Sholat Dhuha – Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang bacaan doa shalat dhuha, terlebih dahulu kita

pelajari pengertian shalat dhuha, manfaat shalat dhuha dan tata cara melaksanakan shalat dhuha. Ya, walaupun Anda mungkin sudah tahu tentang shalat dhuha, namun tidak jarang juga dari mereka yang belum tahu apa itu shalat dhuha. Dan bagi Anda yang sudah tahu, tidak ada salahnya untuk mempelajari kembali agar lebih paham.

A. Pengertian Sholat Dhuha
Pengertian Shalat Dhuha Shalat Dhuha adalah shalat sunah yang dilakukan setelah terbit matahari sampai menjelang masuk waktu zhuhur. Afdhalnya dilakukan pada pagi hari disaat matahari sedang naik ( kirakira jam 9.00 ). Shalat Dhuha lebih dikenal dengan shalat sunah untuk memohon rizki dari Allah, berdasarkan hadits Nabi : ” Allah berfirman : “Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang ( Shalat Dhuha ) niscaya pasti akan Aku cukupkan kebutuhanmu pada akhir harinya “ (HR.Hakim dan Thabrani).

B. Hadits Rasulullah Terkait dengan Shalat Dhuha
   

Hadits Rasulullah SAW terkait Shalat Dhuha Barang siapa shalat Dhuha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana disurga” (H.R. Tirmiji dan Abu Majah) “Siapapun yang melaksanakan shalat dhuha dengan langgeng, akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan.” (H.R Tirmidzi) “Dari Ummu Hani bahwa Rasulullah SAW shalat dhuha 8 rakaat dan bersalam tiap dua rakaat.” (HR Abu Daud) “Dari Zaid bin Arqam ra. Berkata,”Nabi SAW keluar ke penduduk Quba dan mereka sedang shalat dhuha„. Beliau bersabda,?Shalat awwabin (duha„) berakhir hingga panas menyengat (tengah hari).” (HR Ahmad Muslim dan Tirmidzi) “Rasulullah bersabda di dalam Hadits Qudsi, Allah SWT berfirman, “Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat shalat dhuha, karena dengan shalat tersebut, Aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya.”(HR Hakim & Thabrani) “Barangsiapa yang masih berdiam diri di masjid atau tempat shalatnya setelah shalat shubuh karena melakukan i‟tikaf, berzikir, dan melakukan dua rakaat shalat dhuha disertai tidak berkata sesuatu kecuali kebaikan, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun banyaknya melebihi buih di lautan.” (HR Abu Daud)

” Didalam riwayat lain oleh Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairoh berkata. setiap takbir adalah sedekah. Waktu shalat dhuha dimulai dari matahari yang mulai terangkat naik kira-kira sepenggelah dan berakhir hingga sedikit menjelang masuknya waktu zhuhur meskipun disunnahkan agar dilakukan ketika matahari agak tinggi dan panas agak terik. Abu Daud dan Ahmad dari Abu Dzar bahwa Rasulullah saw bersabda. setiap tahlil adalah sedekah.”Siapakah yang mampu melaksanakan seperti itu. Akan tetapi jika tidak mampu melakukan itu semua.”Dahak yang ada di masjid. Manfaat dan Makna Shalat Dhuha Ada yang mengatakan bahwa shalat dhuha juga disebut shalat awwabin. Adapun diantara keutamaan atau manfaat shalat dhuha ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim.” Para sahabat bertanya.” Jumhur ulama mengatakan bahwa shalat dhuha adalah sunnah bahkan para ulama Maliki dan Syafi‟i menyatakan bahwa ia adalah sunnah muakkadah berdasarkan hadits-hadits diatas. .”Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. lalu pendam ke tanah dan membuang sesuatu gangguan dari tengah jalan. maka itu berarti sebuah sedekah. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa keduanya berbeda karena shalat awwabin waktunya adalah antara maghrib dan isya. setiap tahmid adalah sedekah. cukuplah engkau mengerjakan dua rakaat shalat dhuha. menyuruh orang lain agar melakukan amal kebaikan adalah sedekah. melarang orang lain agar tidak melakukan keburukan adalah sedekah. yaitu berpuasa tiga hari dalam setiap bulan. Sebab setiap kali bacaan tasbih adalah sedekah. Dan dibolehkan bagi seseorang untuk tidak mengerjakannya. Dan sebagai ganti dari semua itu maka cukuplah mengerjakan dua rakaat shalat dhuha. wahai Rasulullah saw?” Beliau saw menjawab.C.” Juga apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Buraidah bahwa Rasulullah saw bersabda. setiap takbir adalah sedekah. mengerjakan dua rakaat dhuha dan mengerjakan shalat witir terlebih dahulu sebelum tidur.”Nabi saw kekasihku telah memberikan tiga wasiat kepadaku.”Dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas tulang. Ia harus dikeluarkan sedekahnya untuk tiap ruas tulang tersebut.

WAINKAANA HARAAMAN FATHAHHIRHU.َِجت ا ََّمِْج ا ،لَُ ْتحض ََّمُلَُ ْ ا ،لَتحض ََّمُلَ ا مجءملحض‬ ‫َ لح َ َ ا‬ َ َ َ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫َّضْ ا ىر َ ا ََّنَا ىه َلقم ا َّمءج ا ىر ْق،ر َ ا َّنَا َّمُه ا‬ ‫ءن‬ ‫َأ َ ُّض‬ ‫ءن‬ ‫َ َ ال‬ َ ‫ل‬ ‫َ َأ‬ ‫ىههْ ال ََّْجء َ ا ََّنَا ىهءْ ال جْءَّْ َ ا ََّنَا ىهجْم ا‬ ‫ِّ َ ي ل َ ُ ءن‬ ‫ُ ءن‬ ‫ِّ َ ي‬ ‫ل‬ ‫َ،لَت ا َمجءم ا َههءض ا ءَءض ا هَحِّا ىُْ َه ا هْ َهَُُّ َ ا ََّنَا‬ ‫ءن‬ ‫ِّ أ‬ ‫ح ل ح‬ ‫ح‬ ‫َ ح‬ ‫ح‬ ‫َّمِءمَ َه ا َهءُ ا جَُّّت َه ا ْتلرَا َ،لَُ ْت ا‬ ‫آ‬ ‫ح‬ ‫َ ن‬ ALLAHUMMA INNADH DHUHA-A DHUHA-UKA. apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah. Artinya: “Wahai Tuhanku. caranya sebagai berikut: • Niat didalam hati berbarengan dengan Takbiratul Ihram • “Aku niat shalat sunah Dhuha karena Allah” • Membaca doa Iftitah • Membaca surat al Fatihah • Membaca satu surat didalam Alquran. keindahan adalah keindahan-Mu.D.Afdholnya rakaat pertama surat Asysyams dan rakaat kedua surat Allail • Ruku‟ dan membaca tasbih tiga kali • I‟tidal dan membaca bacaanya • Sujud pertama dan membaca tasbih tiga kali • Duduk diantara dua sujud dan membaca bacaannya • Sujud kedua dan membaca tasbih tiga kali • Setelah rakaat pertama selesai. WAL QUWWATA QUWWATUKA. AATINI MAA ATAITA „IBADIKASH SHALIHIN. datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang soleh”. kekuasaan-Mu (Wahai Tuhanku). WAL QUDRATA QUDRATUKA. penjagaan adalah penjagaan-Mu. WA JAMAALIKA WA QUWWATIKA WA QUDRATIKA. . Rakaat-rakaat selanjutnya dilakukan sama seperti contoh diatas. sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu. apabila haram sucikanlah. WAL JAMAALA JAMAALUKA. apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu. WAL ISHMATA ISHMATUKA. lakukan rakaat kedua sebagaimana cara diatas. apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah. BIHAQQIDUHAA-IKA WA BAHAAIKA. ALLAHUMA INKAANA RIZQI FIS SAMMA-I FA ANZILHU. dilakukan secara Munfarid (tidak berjamaah). WAL BAHAA-A BAHAA-UKA. Bacaan Doa Sholat Dhuha Lengkap Bahasa Arab – Bahasa Indonesia dan Artinya ‫لل‬ ‫ََّممج ا ههءضحض ََّمهه ا ءَءضحض َّمءَ ا َّنَا َّمُه ا‬ ‫آ ُّض‬ ‫َ ءا‬ ‫َ ءض ل ل‬ ‫ل‬ َ َ ‫َ ل‬ ‫ل‬ ‫. keagungan adalah keagunan-Mu. Wahai Tuhanku. apabila sukar mudahkanlah. kekuatan adalah kekuatan-Mu. WA INKAANA FIL ARDHI FA-AKHRIJHU. WA INKAANA MU‟ASARAN FAYASSIRHU. Cara Melaksanakan Shalat Dhuha Shalat Dhuha minimal dua rakaat dan maksimal duabelas rakaat. kemudian Tasyahhud akhir setelah selesai maka membaca salam dua kali. WA INKAANA BA‟IDAN FA QARIBHU.

KLIPING AGAMA Mengenani Shalat Dhuha Disusun oleh : Refry Anugrah Kelas : VIII SMP BPS&K 3 Bekasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful