Hadis dan Sunnah dalam Islam

Nama : Mohd Hanif Bin Ismail Mohd Danish Bin Yusuf

Takrif Hadis
ahli hadis -segala pendapat yang datang daripada nabi samada perbuatan,pengakuan,akhlak, an sifat-sifat kejadian Rasullulah samada sebelum baginda diutuskan menjadi Rasul aatau selepasnya
 Pendapat

Dua bentuk pengakuan nabi  Pengakuan secara terus-terang samada menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat ataupun bersetuju terhadap ijtihad para sahabat nabi  Pengakuan secara diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda bertahan(taqrir) .

adat atau sesuatu kebiasaan Pendapat ahli usul .berdiri. A) as-sunnah al-huda(pertunjuk) pada bentuk amalan perbuatan seperti sembahyang berjemaah  As-sunnah al-Zawai’d termasuk jenis pakaian.

. Wujudnya perbezaan takrif antara ahli Hadis dan ahli usul kerana sebab berlainan ini ialah kerana berlainan jurusan yang mereka lihat dan mereka tinjau.

W baik yang merupakan perkataan.A.mahupun sesudahnya. -pengertian Sunnah adalah sama dengan Hadis .sebelum nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Ahli (ulama') hadith -segala yang dipindahkan dari nabi S.perbuatan.mahupun yang merupakan taqrir(perkara yang didiamkan oleh Rasulullah).

mahupun taqrirnya yang bersangkutan dengan hukum .W samada perkataannya atau perbuatannya.A. Ulama' usul -segala yang dipindahkan dari nabi S.

Bukti kesahihan Hadis  Dalil Al-quran “dan apa yang didatangkan kepada rasul kepada kamu.maka hendaklah kamu berhenti” (surah al-Hasyr: ayat 7) .maka hendaklah kamu ambil akannya.dan apa yang ia tegahkan kan kamu daripadanya.

Al-quran dan sunnah” . Dalil al-sunnah “aku tinggalkan kepada kamu dua perkara.

T) .Autoriti hadis  Wajib taat kepada Allah  Nabi sebagai pentafsir Al-quran  Rasul sebagai pengubal undang-undang  Al-quran dan sunnah dari satu sumber(wahyu daripada Allah S.W.

As-sunnah menghususkan maksud-maksud nas-nas umum 4. As-sunnah menbatasi nas Al-quran yang mutlak As-sunnah menguatkan hukum asas yang terdapat di-dalam Al-quran .Fungsi As-sunnah      1. As-sunnah menguatkan nas-nas Al-quran 2. As-sunnah menghuraikan nas-nas Al-quran yang mujmal(ringkas) 3.

” b)rasulullah bimbang akan berlaku kesesatan di masa hadapan .a.” Maka Baginda menjelaskan: “Itu bererti ada kitab lain selain Kitabullah! Apakah kalian tahu bahawa umat-umat sebelum kamu tidak akan menjadi sesat melainkan disebabkan bukubuku yang mereka tulis bersama-sama dengan Kittabullah.a. pada saat kami menulis hadis-hadis.w bersabda: “Apakah yang kamu tulis ini?” Kami menjawab: “Hadishadis yang kami dengar daripada Tuan.w keluar menemui kami.Penulisan dan penyusunan Assunnah    Pada zaman Rasulullah :nabi melarang para sahabat menulis atau menyalin selain daripada Al-quran Tujuan : a) “Rasulullah s. Maka Rasulullah s.

Pada zaman sahabat  Para sahabat menegah para sahabat yang lain daripada banyak meperkatakan hadis.mereka begitu teliti dan ditentukan syaratnya seperti seorang saksi atau sumpah ketika hendak mengeluarkan hadis .

syiah dan khawarij .Pada zaman tabiien  Hadis a. mula disusun kerana faktor-faktor berikut: Perpecahan yang berlaku di kalangan orang Islam dengan lahirnya puak jambur.

 Penulisan As-sunnah telah diperintahkan oleh khalifah Omar bin Abdul Aziz  Contoh para Ulamak yang mengumpulkan dan membukukan hadis ialah : .

Bahagian hadis Dibahagikan mengikut aspek kepastian a) Makbul -hadis yang mempunyai syarat-syarat sebagai hadis yang sabit(pasti) datang daripada Rasulullah Perawinya menepati semua syarat-syarat  b) Mardud -hadis yang tidak cukup syarat -hukumnya : tidak boleh digunakan sebagai hujah .

 Hadis sahih adalah hadis yang berhubung sanadnya dari permulaan sanad hingga ke akhirnya(perawinya bersambung sehingga sampai kepada Rasulullah) .

 Sifat-sifat perawi hadis  Islam  Sampai  Berakal  Tidak Umur fasik  Menjaga maruah .

boleh berhujah dengannya  Hadis .Hassan -hadis yang bersambung sanadnya hingga sampai kepada Rasulullah yang menepati syarat-syarat kecuali dabidnya (kurang kekuatan hafazan tapi terpelihara dari keganjilan) Hukumnya-boleh beramal .

tidak boleh berhujah(bergantung kepada ulama)  Hadis .dhaif -hadis yang langsung tak menepati syarat Hukumnya-boleh beramal.

W padahal ia bukanlah hadis nabi .Hadis Maudhu’  -hadis atau perkataan seseorang yang dikatakan daripada Nabi S.A.

syiah merupakan golongan yang pertama membuatnya dengan memuja dan mengagungkan Ibnu Hadid  Kota pertama yang keluarkan hadis palsu ialah di Iraq . Sejarahnya bermula di akhir pemerintahan Usman bin Affan tujuanuntuk memuji atau mendewa-dewakan seseorang tokoh   Gol.

mereka menbuat hadis palsu untuk kepentingan politik dan fahaman masing-masing Golongan Zanadiyah  . sebab-perselisihan dalam soal memilih khalifah.

 . Maka kesemuanya adalah palsu menjanjikan ganjaran yang besar-besar kerana perbuatan yang tidak seberapa.Tanda-tanda hadis palsu  Setiap hadith yang menyebut. Umpamanya mendapat 1000 pahala dan masuk syurga hanya kerana menuang air kepada suami dll. barangsiapa berbuat amalan tertentu mendapat pahala seorang Nabi atau lebih.

Hukum beramal dengan hadis Maudhuk  Tidak boleh beramal .tidak boleh berhujah .

” ( H. maka sesiapa yang telah berdusta keatas ku secara sengaja maka siapkanlah tempat duduknya di dalam neraka. Muslim) .Amaran rasulullah saw ‫ إِنَّ كذبًا علَى لَيس ككذب عَ لَى أَحد ، مه كذب‬ ِ َ ٍ َ ٍ ِ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ ‫علَى متعمدا فليَتبَوأ مقعده مه النار‬ ِ َّ َ ِ ُ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ً ّ ِ َ َ ُ َّ َ  “Sesungguhnya berdusta ke atasku tidaklah sama seperti berdusta keatas orang lain.R al-Bukhari: 1291.

Sekian.terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful