Hadis dan Sunnah dalam Islam

Nama : Mohd Hanif Bin Ismail Mohd Danish Bin Yusuf

Takrif Hadis
ahli hadis -segala pendapat yang datang daripada nabi samada perbuatan,pengakuan,akhlak, an sifat-sifat kejadian Rasullulah samada sebelum baginda diutuskan menjadi Rasul aatau selepasnya
 Pendapat

Dua bentuk pengakuan nabi  Pengakuan secara terus-terang samada menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat ataupun bersetuju terhadap ijtihad para sahabat nabi  Pengakuan secara diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda bertahan(taqrir) .

berdiri.adat atau sesuatu kebiasaan Pendapat ahli usul . A) as-sunnah al-huda(pertunjuk) pada bentuk amalan perbuatan seperti sembahyang berjemaah  As-sunnah al-Zawai’d termasuk jenis pakaian.

 Wujudnya perbezaan takrif antara ahli Hadis dan ahli usul kerana sebab berlainan ini ialah kerana berlainan jurusan yang mereka lihat dan mereka tinjau. .

mahupun sesudahnya.A.sebelum nabi dibangkitkan menjadi Rasul.perbuatan. Ahli (ulama') hadith -segala yang dipindahkan dari nabi S. -pengertian Sunnah adalah sama dengan Hadis .W baik yang merupakan perkataan.mahupun yang merupakan taqrir(perkara yang didiamkan oleh Rasulullah).

mahupun taqrirnya yang bersangkutan dengan hukum .W samada perkataannya atau perbuatannya.A. Ulama' usul -segala yang dipindahkan dari nabi S.

maka hendaklah kamu ambil akannya.maka hendaklah kamu berhenti” (surah al-Hasyr: ayat 7) .Bukti kesahihan Hadis  Dalil Al-quran “dan apa yang didatangkan kepada rasul kepada kamu.dan apa yang ia tegahkan kan kamu daripadanya.

Al-quran dan sunnah” . Dalil al-sunnah “aku tinggalkan kepada kamu dua perkara.

T) .W.Autoriti hadis  Wajib taat kepada Allah  Nabi sebagai pentafsir Al-quran  Rasul sebagai pengubal undang-undang  Al-quran dan sunnah dari satu sumber(wahyu daripada Allah S.

As-sunnah menghuraikan nas-nas Al-quran yang mujmal(ringkas) 3.Fungsi As-sunnah      1. As-sunnah menbatasi nas Al-quran yang mutlak As-sunnah menguatkan hukum asas yang terdapat di-dalam Al-quran . As-sunnah menguatkan nas-nas Al-quran 2. As-sunnah menghususkan maksud-maksud nas-nas umum 4.

Penulisan dan penyusunan Assunnah    Pada zaman Rasulullah :nabi melarang para sahabat menulis atau menyalin selain daripada Al-quran Tujuan : a) “Rasulullah s.w bersabda: “Apakah yang kamu tulis ini?” Kami menjawab: “Hadishadis yang kami dengar daripada Tuan.a.a. pada saat kami menulis hadis-hadis. Maka Rasulullah s.” b)rasulullah bimbang akan berlaku kesesatan di masa hadapan .w keluar menemui kami.” Maka Baginda menjelaskan: “Itu bererti ada kitab lain selain Kitabullah! Apakah kalian tahu bahawa umat-umat sebelum kamu tidak akan menjadi sesat melainkan disebabkan bukubuku yang mereka tulis bersama-sama dengan Kittabullah.

mereka begitu teliti dan ditentukan syaratnya seperti seorang saksi atau sumpah ketika hendak mengeluarkan hadis .Pada zaman sahabat  Para sahabat menegah para sahabat yang lain daripada banyak meperkatakan hadis.

Pada zaman tabiien  Hadis a. mula disusun kerana faktor-faktor berikut: Perpecahan yang berlaku di kalangan orang Islam dengan lahirnya puak jambur.syiah dan khawarij .

 Penulisan As-sunnah telah diperintahkan oleh khalifah Omar bin Abdul Aziz  Contoh para Ulamak yang mengumpulkan dan membukukan hadis ialah : .

Bahagian hadis Dibahagikan mengikut aspek kepastian a) Makbul -hadis yang mempunyai syarat-syarat sebagai hadis yang sabit(pasti) datang daripada Rasulullah Perawinya menepati semua syarat-syarat  b) Mardud -hadis yang tidak cukup syarat -hukumnya : tidak boleh digunakan sebagai hujah .

 Hadis sahih adalah hadis yang berhubung sanadnya dari permulaan sanad hingga ke akhirnya(perawinya bersambung sehingga sampai kepada Rasulullah) .

 Sifat-sifat perawi hadis  Islam  Sampai  Berakal  Tidak Umur fasik  Menjaga maruah .

boleh berhujah dengannya  Hadis .Hassan -hadis yang bersambung sanadnya hingga sampai kepada Rasulullah yang menepati syarat-syarat kecuali dabidnya (kurang kekuatan hafazan tapi terpelihara dari keganjilan) Hukumnya-boleh beramal .

tidak boleh berhujah(bergantung kepada ulama)  Hadis .dhaif -hadis yang langsung tak menepati syarat Hukumnya-boleh beramal.

W padahal ia bukanlah hadis nabi .A.Hadis Maudhu’  -hadis atau perkataan seseorang yang dikatakan daripada Nabi S.

 Sejarahnya bermula di akhir pemerintahan Usman bin Affan tujuanuntuk memuji atau mendewa-dewakan seseorang tokoh   Gol.syiah merupakan golongan yang pertama membuatnya dengan memuja dan mengagungkan Ibnu Hadid  Kota pertama yang keluarkan hadis palsu ialah di Iraq .

 sebab-perselisihan dalam soal memilih khalifah.mereka menbuat hadis palsu untuk kepentingan politik dan fahaman masing-masing Golongan Zanadiyah  .

Tanda-tanda hadis palsu  Setiap hadith yang menyebut. Maka kesemuanya adalah palsu menjanjikan ganjaran yang besar-besar kerana perbuatan yang tidak seberapa. barangsiapa berbuat amalan tertentu mendapat pahala seorang Nabi atau lebih. Umpamanya mendapat 1000 pahala dan masuk syurga hanya kerana menuang air kepada suami dll.  .

Hukum beramal dengan hadis Maudhuk  Tidak boleh beramal .tidak boleh berhujah .

” ( H. maka sesiapa yang telah berdusta keatas ku secara sengaja maka siapkanlah tempat duduknya di dalam neraka.R al-Bukhari: 1291. Muslim) .Amaran rasulullah saw ‫ إِنَّ كذبًا علَى لَيس ككذب عَ لَى أَحد ، مه كذب‬ ِ َ ٍ َ ٍ ِ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ ‫علَى متعمدا فليَتبَوأ مقعده مه النار‬ ِ َّ َ ِ ُ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ً ّ ِ َ َ ُ َّ َ  “Sesungguhnya berdusta ke atasku tidaklah sama seperti berdusta keatas orang lain.

terima kasih .Sekian.