Hadis dan Sunnah dalam Islam

Nama : Mohd Hanif Bin Ismail Mohd Danish Bin Yusuf

Takrif Hadis
ahli hadis -segala pendapat yang datang daripada nabi samada perbuatan,pengakuan,akhlak, an sifat-sifat kejadian Rasullulah samada sebelum baginda diutuskan menjadi Rasul aatau selepasnya
 Pendapat

Dua bentuk pengakuan nabi  Pengakuan secara terus-terang samada menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat ataupun bersetuju terhadap ijtihad para sahabat nabi  Pengakuan secara diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda bertahan(taqrir) .

 A) as-sunnah al-huda(pertunjuk) pada bentuk amalan perbuatan seperti sembahyang berjemaah  As-sunnah al-Zawai’d termasuk jenis pakaian.berdiri.adat atau sesuatu kebiasaan Pendapat ahli usul .

. Wujudnya perbezaan takrif antara ahli Hadis dan ahli usul kerana sebab berlainan ini ialah kerana berlainan jurusan yang mereka lihat dan mereka tinjau.

 Ahli (ulama') hadith -segala yang dipindahkan dari nabi S.A.mahupun sesudahnya. -pengertian Sunnah adalah sama dengan Hadis .perbuatan.sebelum nabi dibangkitkan menjadi Rasul.W baik yang merupakan perkataan.mahupun yang merupakan taqrir(perkara yang didiamkan oleh Rasulullah).

W samada perkataannya atau perbuatannya. Ulama' usul -segala yang dipindahkan dari nabi S.A.mahupun taqrirnya yang bersangkutan dengan hukum .

Bukti kesahihan Hadis  Dalil Al-quran “dan apa yang didatangkan kepada rasul kepada kamu.maka hendaklah kamu berhenti” (surah al-Hasyr: ayat 7) .dan apa yang ia tegahkan kan kamu daripadanya.maka hendaklah kamu ambil akannya.

 Dalil al-sunnah “aku tinggalkan kepada kamu dua perkara.Al-quran dan sunnah” .

T) .Autoriti hadis  Wajib taat kepada Allah  Nabi sebagai pentafsir Al-quran  Rasul sebagai pengubal undang-undang  Al-quran dan sunnah dari satu sumber(wahyu daripada Allah S.W.

As-sunnah menbatasi nas Al-quran yang mutlak As-sunnah menguatkan hukum asas yang terdapat di-dalam Al-quran . As-sunnah menghususkan maksud-maksud nas-nas umum 4. As-sunnah menguatkan nas-nas Al-quran 2.Fungsi As-sunnah      1. As-sunnah menghuraikan nas-nas Al-quran yang mujmal(ringkas) 3.

w keluar menemui kami.” b)rasulullah bimbang akan berlaku kesesatan di masa hadapan .” Maka Baginda menjelaskan: “Itu bererti ada kitab lain selain Kitabullah! Apakah kalian tahu bahawa umat-umat sebelum kamu tidak akan menjadi sesat melainkan disebabkan bukubuku yang mereka tulis bersama-sama dengan Kittabullah.a.Penulisan dan penyusunan Assunnah    Pada zaman Rasulullah :nabi melarang para sahabat menulis atau menyalin selain daripada Al-quran Tujuan : a) “Rasulullah s.w bersabda: “Apakah yang kamu tulis ini?” Kami menjawab: “Hadishadis yang kami dengar daripada Tuan. Maka Rasulullah s. pada saat kami menulis hadis-hadis.a.

mereka begitu teliti dan ditentukan syaratnya seperti seorang saksi atau sumpah ketika hendak mengeluarkan hadis .Pada zaman sahabat  Para sahabat menegah para sahabat yang lain daripada banyak meperkatakan hadis.

syiah dan khawarij . mula disusun kerana faktor-faktor berikut: Perpecahan yang berlaku di kalangan orang Islam dengan lahirnya puak jambur.Pada zaman tabiien  Hadis a.

 Penulisan As-sunnah telah diperintahkan oleh khalifah Omar bin Abdul Aziz  Contoh para Ulamak yang mengumpulkan dan membukukan hadis ialah : .

Bahagian hadis Dibahagikan mengikut aspek kepastian a) Makbul -hadis yang mempunyai syarat-syarat sebagai hadis yang sabit(pasti) datang daripada Rasulullah Perawinya menepati semua syarat-syarat  b) Mardud -hadis yang tidak cukup syarat -hukumnya : tidak boleh digunakan sebagai hujah .

 Hadis sahih adalah hadis yang berhubung sanadnya dari permulaan sanad hingga ke akhirnya(perawinya bersambung sehingga sampai kepada Rasulullah) .

 Sifat-sifat perawi hadis  Islam  Sampai  Berakal  Tidak Umur fasik  Menjaga maruah .

boleh berhujah dengannya  Hadis .Hassan -hadis yang bersambung sanadnya hingga sampai kepada Rasulullah yang menepati syarat-syarat kecuali dabidnya (kurang kekuatan hafazan tapi terpelihara dari keganjilan) Hukumnya-boleh beramal .

dhaif -hadis yang langsung tak menepati syarat Hukumnya-boleh beramal.tidak boleh berhujah(bergantung kepada ulama)  Hadis .

A.Hadis Maudhu’  -hadis atau perkataan seseorang yang dikatakan daripada Nabi S.W padahal ia bukanlah hadis nabi .

 Sejarahnya bermula di akhir pemerintahan Usman bin Affan tujuanuntuk memuji atau mendewa-dewakan seseorang tokoh   Gol.syiah merupakan golongan yang pertama membuatnya dengan memuja dan mengagungkan Ibnu Hadid  Kota pertama yang keluarkan hadis palsu ialah di Iraq .

mereka menbuat hadis palsu untuk kepentingan politik dan fahaman masing-masing Golongan Zanadiyah  . sebab-perselisihan dalam soal memilih khalifah.

Tanda-tanda hadis palsu  Setiap hadith yang menyebut.  . Maka kesemuanya adalah palsu menjanjikan ganjaran yang besar-besar kerana perbuatan yang tidak seberapa. Umpamanya mendapat 1000 pahala dan masuk syurga hanya kerana menuang air kepada suami dll. barangsiapa berbuat amalan tertentu mendapat pahala seorang Nabi atau lebih.

Hukum beramal dengan hadis Maudhuk  Tidak boleh beramal .tidak boleh berhujah .

Muslim) .” ( H. maka sesiapa yang telah berdusta keatas ku secara sengaja maka siapkanlah tempat duduknya di dalam neraka.R al-Bukhari: 1291.Amaran rasulullah saw ‫ إِنَّ كذبًا علَى لَيس ككذب عَ لَى أَحد ، مه كذب‬ ِ َ ٍ َ ٍ ِ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ ‫علَى متعمدا فليَتبَوأ مقعده مه النار‬ ِ َّ َ ِ ُ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ً ّ ِ َ َ ُ َّ َ  “Sesungguhnya berdusta ke atasku tidaklah sama seperti berdusta keatas orang lain.

terima kasih .Sekian.