P. 1
Hadis Dan Sunnah Dalam Islam

Hadis Dan Sunnah Dalam Islam

|Views: 8|Likes:
Published by Mohd Hanif Ismail

More info:

Published by: Mohd Hanif Ismail on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

Hadis dan Sunnah dalam Islam

Nama : Mohd Hanif Bin Ismail Mohd Danish Bin Yusuf

Takrif Hadis
ahli hadis -segala pendapat yang datang daripada nabi samada perbuatan,pengakuan,akhlak, an sifat-sifat kejadian Rasullulah samada sebelum baginda diutuskan menjadi Rasul aatau selepasnya
 Pendapat

Dua bentuk pengakuan nabi  Pengakuan secara terus-terang samada menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat ataupun bersetuju terhadap ijtihad para sahabat nabi  Pengakuan secara diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda bertahan(taqrir) .

adat atau sesuatu kebiasaan Pendapat ahli usul . A) as-sunnah al-huda(pertunjuk) pada bentuk amalan perbuatan seperti sembahyang berjemaah  As-sunnah al-Zawai’d termasuk jenis pakaian.berdiri.

. Wujudnya perbezaan takrif antara ahli Hadis dan ahli usul kerana sebab berlainan ini ialah kerana berlainan jurusan yang mereka lihat dan mereka tinjau.

mahupun sesudahnya.A.sebelum nabi dibangkitkan menjadi Rasul.perbuatan. -pengertian Sunnah adalah sama dengan Hadis . Ahli (ulama') hadith -segala yang dipindahkan dari nabi S.mahupun yang merupakan taqrir(perkara yang didiamkan oleh Rasulullah).W baik yang merupakan perkataan.

 Ulama' usul -segala yang dipindahkan dari nabi S.A.mahupun taqrirnya yang bersangkutan dengan hukum .W samada perkataannya atau perbuatannya.

dan apa yang ia tegahkan kan kamu daripadanya.maka hendaklah kamu ambil akannya.maka hendaklah kamu berhenti” (surah al-Hasyr: ayat 7) .Bukti kesahihan Hadis  Dalil Al-quran “dan apa yang didatangkan kepada rasul kepada kamu.

 Dalil al-sunnah “aku tinggalkan kepada kamu dua perkara.Al-quran dan sunnah” .

W.T) .Autoriti hadis  Wajib taat kepada Allah  Nabi sebagai pentafsir Al-quran  Rasul sebagai pengubal undang-undang  Al-quran dan sunnah dari satu sumber(wahyu daripada Allah S.

As-sunnah menghususkan maksud-maksud nas-nas umum 4. As-sunnah menguatkan nas-nas Al-quran 2. As-sunnah menbatasi nas Al-quran yang mutlak As-sunnah menguatkan hukum asas yang terdapat di-dalam Al-quran . As-sunnah menghuraikan nas-nas Al-quran yang mujmal(ringkas) 3.Fungsi As-sunnah      1.

a.” Maka Baginda menjelaskan: “Itu bererti ada kitab lain selain Kitabullah! Apakah kalian tahu bahawa umat-umat sebelum kamu tidak akan menjadi sesat melainkan disebabkan bukubuku yang mereka tulis bersama-sama dengan Kittabullah.” b)rasulullah bimbang akan berlaku kesesatan di masa hadapan .a.w keluar menemui kami.w bersabda: “Apakah yang kamu tulis ini?” Kami menjawab: “Hadishadis yang kami dengar daripada Tuan. Maka Rasulullah s.Penulisan dan penyusunan Assunnah    Pada zaman Rasulullah :nabi melarang para sahabat menulis atau menyalin selain daripada Al-quran Tujuan : a) “Rasulullah s. pada saat kami menulis hadis-hadis.

Pada zaman sahabat  Para sahabat menegah para sahabat yang lain daripada banyak meperkatakan hadis.mereka begitu teliti dan ditentukan syaratnya seperti seorang saksi atau sumpah ketika hendak mengeluarkan hadis .

Pada zaman tabiien  Hadis a. mula disusun kerana faktor-faktor berikut: Perpecahan yang berlaku di kalangan orang Islam dengan lahirnya puak jambur.syiah dan khawarij .

 Penulisan As-sunnah telah diperintahkan oleh khalifah Omar bin Abdul Aziz  Contoh para Ulamak yang mengumpulkan dan membukukan hadis ialah : .

Bahagian hadis Dibahagikan mengikut aspek kepastian a) Makbul -hadis yang mempunyai syarat-syarat sebagai hadis yang sabit(pasti) datang daripada Rasulullah Perawinya menepati semua syarat-syarat  b) Mardud -hadis yang tidak cukup syarat -hukumnya : tidak boleh digunakan sebagai hujah .

 Hadis sahih adalah hadis yang berhubung sanadnya dari permulaan sanad hingga ke akhirnya(perawinya bersambung sehingga sampai kepada Rasulullah) .

 Sifat-sifat perawi hadis  Islam  Sampai  Berakal  Tidak Umur fasik  Menjaga maruah .

boleh berhujah dengannya  Hadis .Hassan -hadis yang bersambung sanadnya hingga sampai kepada Rasulullah yang menepati syarat-syarat kecuali dabidnya (kurang kekuatan hafazan tapi terpelihara dari keganjilan) Hukumnya-boleh beramal .

tidak boleh berhujah(bergantung kepada ulama)  Hadis .dhaif -hadis yang langsung tak menepati syarat Hukumnya-boleh beramal.

Hadis Maudhu’  -hadis atau perkataan seseorang yang dikatakan daripada Nabi S.W padahal ia bukanlah hadis nabi .A.

 Sejarahnya bermula di akhir pemerintahan Usman bin Affan tujuanuntuk memuji atau mendewa-dewakan seseorang tokoh   Gol.syiah merupakan golongan yang pertama membuatnya dengan memuja dan mengagungkan Ibnu Hadid  Kota pertama yang keluarkan hadis palsu ialah di Iraq .

mereka menbuat hadis palsu untuk kepentingan politik dan fahaman masing-masing Golongan Zanadiyah  . sebab-perselisihan dalam soal memilih khalifah.

barangsiapa berbuat amalan tertentu mendapat pahala seorang Nabi atau lebih.Tanda-tanda hadis palsu  Setiap hadith yang menyebut.  . Umpamanya mendapat 1000 pahala dan masuk syurga hanya kerana menuang air kepada suami dll. Maka kesemuanya adalah palsu menjanjikan ganjaran yang besar-besar kerana perbuatan yang tidak seberapa.

tidak boleh berhujah .Hukum beramal dengan hadis Maudhuk  Tidak boleh beramal .

maka sesiapa yang telah berdusta keatas ku secara sengaja maka siapkanlah tempat duduknya di dalam neraka.Amaran rasulullah saw ‫ إِنَّ كذبًا علَى لَيس ككذب عَ لَى أَحد ، مه كذب‬ ِ َ ٍ َ ٍ ِ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ ‫علَى متعمدا فليَتبَوأ مقعده مه النار‬ ِ َّ َ ِ ُ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ً ّ ِ َ َ ُ َّ َ  “Sesungguhnya berdusta ke atasku tidaklah sama seperti berdusta keatas orang lain. Muslim) .” ( H.R al-Bukhari: 1291.

terima kasih .Sekian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->