PRAKATA

Alhamdulillah, syukur kepada Allah s.w.t. yang telah memberi taufik dan hidayah yang melimpah ruah kepada saya sehingga tugasan projek ini dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan oleh pensyarah. Tugasan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi kefahaman tentang kaedah latihan dalam permainan bola sepak. Selain itu, tugasan ini juga membantu saya untuk merancang program untuk meningkatkan kemahiran dan kualiti pemain bola sepak. Terima kasih kepada pensyarah pembimbing iaitu Encik Alias Onn selaku ketua pensyarah pembimbing bagi GERKO permainan bola sepak. Penghargaan ini juga ditujukan kepada kedua ibu dan bapa saya yang telah banyak memberi sokongan serta dorongan kepada saya untuk menyiapkan projek ini. Walaupun mereka tidak terlibat secara langsung dalam menyiapkan tugasan projek ini, namun mereka telah memberi sumbangan yang sangat besar kepada saya. Segala peralatan dan keperluan untuk menyiapkan tugasan ini telah disediakan oleh kedua ibu dan bapa saya. Sekiranya tiada bantuan daripada mereka, kemungkinan saya akan mengalami kesukaran untuk menyiapkan tugasan projek ini dengan sebaik mungkin. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua pensyarah yang banyak membantu saya sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, ucapan ini juga disampaikan kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah banyak membantu saya daripada belakang sama ada dalam menyediakan bahan serta membantu memberi sumbangan idea kepada saya. Terima kasih ini juga diberikan kerana mereka telah banyak memberi bimbingan, nasihat dan semangat kepada saya. Terima kasih untuk segala-galanya.

1| GERKO BOLA SEPAK

ISI KANDUNGAN

BIL

TAJUK

MUKA SURAT

1.

PENGENALAN

3–4

2.

KAEDAH / STRATEGI PERMAINAN

5–9

KAEDAH LATIHAN 3.
3.1 Kaedah latihan aerobik

10 – 14

3.2 Kaedah latihan anaerobik PRINSIP DAN PENYEDIAAN PROGRAM 4.1 fasa persediaan umum 4.2 fasa persediaan khusus 4. 4.3 fasa pra pertandingan 4.4 fasa pertandingan 4.5 fasa transisi 15 – 17

5.

KESIMPULAN

18

6.

BIBLIOGRAFI

19

2| GERKO BOLA SEPAK

1. latihan fartlek. Latihan fizikal yang dilakukan mampu mengelakkan kecederaan kepada pemain dan sekaligus dapat menyediakan diri pemain untuk bermain dalam sesuatu pertandingan. latihan litar dan juga latihan “Long Slow Distance”. progresif. intensiti latihan dan juga motivasi pemain. latihan bebanan. tahap ketepatan. Untuk memastikan pemain bola sentiasa berada pada tahp yang terbaik. pemain mestilah sentiasa mengikuti latihan yang telah disediakan dan mestilah memastikan pemain sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Tahap kecergasan ini terbahagi kepada dua iaitu kecergasan fizikal dan kecergasan berasaskan motor. Dalam aspek latihan iaitu kaedah latihan yang sesuai untuk meningkatkan prestasi pemain ialah seperti kaedah latihan jeda.0 PENGENALAN Perancangan dalam permainan bola sepak adalah sangat penting untuk memastikan pemain sentiasa berada pada tahap yang memuaskan dan boleh bermain dengan baik. Latihan ini sesuai dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi pemain dari segi tahap kecergasan pemain. Prinsip utama dalam sesuatu latihan ialah latihan fizikal yang merangkumi aspek memanaskan badan. Pemain perlu di beri latihan dari segi fizikal dan juga mental untuk menjadikan pemain sentiasa fokus dan bermain dengan baik. Kecergasan fizikal terdapat lima iaitu : a) Daya tahan kardiovaskular b) Daya tahan otot c) Kekuatan otot d) Komposisi tubuh badan e) Kelenturan 3| GERKO BOLA SEPAK .

Seterusnya kecergasan berasaskan motor pula terbahagi kepada enam iaitu . a) Kuasa b) Koordinasi c) Ketangkasan d) Imbangan e) Masa tindak balas f) Kepantasan Gerak kerja fizikal yang khusus dikaitkan dengan aspek perlakuan motor. 4| GERKO BOLA SEPAK . Kemampuan serta peningkatan tahap kemahiran motor tersebut akan dapat menghasilkan satu gerak laku yang efisyen serta meringankan bebanan yang timbul ketika melakukan aktiviti yang lebih daripada lakuan kebiasaan harian terutama apabila melibatkan aktiviti-aktiviti sukan prestasi tinggi.

MEMANASKAN BADAN Setiap latihan hendaklah dimulakan dengan sesi memanaskan badan( warming up) dan diakhiri dengan sesi melegakan badan(cooling down). Maka adalah penting seseorang itu mengetahui dan mendalami kaedahkaedah dan jenis-jenis latihan yang sesuai. Latihan fizikal yang dirancang dan dijalankan secara bersistematik dapat membantu pemain meningkatkan prestasi. Semasa menjalani latihan fizikal ini pemain-pemain harus mengetahui secara mendalam prinsip-prinsip latihan supaya apa yang dilaksanakan nanti berkesan dan memberi manfaat pada diri sendiri. setiap pemain perlu mengetahui dan merancang latihan secara saintifik dan bersistematik. otot rangka yang kuat serta imbangan badan yang stabil dan tidak cepat lesu apabila menjalani aktiviti fizikal.0 PRINSIP DAN STRATEGI PERMAINAN 2.2 PRINSIP-PRINSIP LATIHAN Semasa merangka program latihan beberapa prinsip latihan perlu diikuti untuk memperolehi hasil yang maksimun. Latihan itu perlu dijalankan mengikut prinsip-prinsip latihan serta disiplin yang tinggi untuk mencapai hasil yang sempurna. Peluang untuk tercedera hanya dapat dikurangkan apabila atlit memiliki koordinasi otot saraf yang baik.2. Memanaskan badan adalah penting untuk merangsangkan sistem fisiologi badan supaya dapat adaptasi dengan 5| GERKO BOLA SEPAK .1 LATIHAN FIZIKAL Dalam mencapai kecergasan yang optima. Tujuan utama pemain bola menjalani latihan fizikal adalah membaiki dan meningkatkan komponen-komponen dalam kecergasan dan dapat mengelakkan diri daripada mengalami kecederaan. Latihan fizikal merupakan satu proses senaman yang dilakukan secara berulang ulang dan beransur maju di mana ia melibatkan unsur-unsur pembelajaran dan penyesuaian diri. Prinsip-prinsip ini adalah:1. 2.

Ini dilakukan secara beransur-ansur sesuai dengan pencapaian fizikal seseorang atlit yang menjalani latihan. Jurulatih pula perlu mengetahui bahawa jangka masa latihan yang diperlukan bagi seseorang atlit untuk berada dalam keadaan fizikal yang terbaik ialah 6 hingga 8 minggu. Ia merujuk kepada peningkatan kesukaran latihan yang beransur-ansur. 5. INTENSITI Di dalam sesuatu program latihan fizikal penekanan adalah terhadap intensiti beban 6| GERKO BOLA SEPAK . Oleh itu latihan perlu mengenakan beban melebihi had biasa untuk meningkatkan prestasi komponen kecergasan fizikal yang hendak ditingkatkan. 4. Kadar peningkatan hendakalah berdasarkan kepada keupayaan individu. Beban kerja hendaklah bertambah. ANSUR MAJU Program latihan fizikal hendaklah bersifat progresif. Individu adalah berbeza maka peningkatan intensiti latihan hendaklah sesuai dengan keupayaan setiap individu. TAMBAH BEBAN Mempunyai perkaitan yang rapat dengan ansur maju. genetik dan persekitaran. PERBEZAAN INDIVIDU Program latihan mestilah bersifat individu kerana terdapat perbezaan individu dari segi matlamat. Adaptasi ini akan membolehkan atlit bersedia dari segi psikologi dan juga penting bagi mengelak dan mengurangkan berlakunya kecederaan otot. Sistem latihan yang direkabentuk hendaklah mengenakan tekanan dalam jangka masa yang sesuai supaya dapat mengadaptasi dengan beban kerja yang berlebihan.peningkatan fungsi-fungsi metabolisme yang akan berlaku apabila atlit melakukan aktiviti fizikal yang lebih berat daripada biasa. fisiologi. 2. motivasi. 3. Oleh itu program latihan yang sama tidak akan memberikan kesan yang sama ke atas semua individu.

latihan. MASA LATIHAN Masa latihan bergantung rapat dengan intensiti aktiviti latihan. 6. (70% higga 80% KNL). Petunjuk paling nyata terhadap intensiti latihan yang baik adalah setiap pemain dapat mencapai kadar nadi latihan ke tahap sub maksimum. Latihan yang dirancang perlu melibatkan aktiviti-aktiviti yang dapat mempertingkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Adalah dicadangkan bahawa sekurang-kurangnya tiga kali seminggu sudah mencukupi bagi seseorang individu untuk mengekalkan kecergasan dan kesihatannya. kelenturan (fleksibiliti) dan lain-lain aspek kecergasan fizikal. Untuk menaikkan kadar nadi ke tahap 75% daripada 0% (kadar nadi rehat) semasa melakukan aktiviti latihan dalam jarak masa dari 30 minit adalah cukup bagi menghasilkan kecergasan yang 7| GERKO BOLA SEPAK . Latihan yang mempunyai intensiti rendah dan dilakukan dalam jangka masa yang pendek akan menghasilkan tahap kecergasan yang rendah. SPESIFIKASI (PENGKHUSUSAN) Program latihan yang dirancang hendaklah menjurus kepada matlamat yang hendak dicapai. Latihan-latihan yang khusus hendaklah dijalankan mengikut permainan yang diceburi. Intensiti beban latihan diberi dengan mempertingkatkan tempoh latihan supaya atlit bekerja di atas paras kemampuan fizikal masing-masing. Bagaimanapun ia haruslah bersesuaian dengan latihan yang dilakukan. latihan yang paling banyak di fokuskan ialah pada ketangkasan dan kekuatan otot untuk mengelecek dan membuat sepakan yang padat dan laju ke arah sasaran. Kekerapan latihan akan menjamin peningkatan kecergasan fizikal kita. Contoh bagi pemain penyerang. 8. KEKERAPAN LATIHAN Gerak kerja kecergasan haruslah dijadikan sebahagian aktiviti kehidupan. 7.

10. 11. Ketika ini tubuh badan kita belum bersedia untuk menerima bebanan yang tinggi. Aplikasi penyilangan latihan adalah salah satu cara dapat mengurangkan kebosanan dari mental dan fizikal. Apabila sistem badan didedahkan kepada tekanan dan beban latihan yang berubahubah maka ia akan mengadaptasi secara perlahan-lahan untuk mengatasi keperluan yang dikenakan ke atas latihan tersebut. Pada peringkat permulaan latihan hendaklah dihadkan dalam lingkungan 50% kadar nadi latihan dan tempoh latihan diturunkan 15 ke 20 minit sahaja. Mempelbagaikan latihan dapat menghilangkan kebosanan dan rasa jemu pemain bola. KEPELBAGAIAN LATIHAN. Umumnya latihan bersifat aerobik perlu dijalankan sebanyak tiga kali seminggu dan dijalankan sekurang-kurangnya 20 minit 8| GERKO BOLA SEPAK . Setelah beberapa minggu berlatih barulah intensiti latihan boleh dipertingkatkan. 9.signifikan. Penurunan ke atas prestasi akan berlaku sekiranya latihan dijalankan tidak berterusan dan umumnya penurunan berlaku lebih cepat daripada masa yang diambil untuk membinanya. KEBOLEHBALIKAN Latihan yang dihjalankan hendaklah konsisten kerana kesan dan hasil latihan tidak kekal. PENYESUAIAN LATIHAN ATAU ADAPTASI. Penyesuaian dapat dilakukan dengan memanipulasikan perkara berikut:o Kekerapan (frequency) o Intensiti ( Intensity ) o Masa (time) o Jenis (type) Latihan perlu dijalankan dengan berterusan.

bagi setiap sesi latihan. Litar 2. JENIS-JENIS KAEDAH LATIHAN KECERGASAN FIZIKAL 1. Bebanan 3. Intensiti latihan boleh ditafsir sebagi kualiti latihan. LSD (Long Slow Distance) 9| GERKO BOLA SEPAK . Jenis aktiviti yang digunakan akan menentukan kesan latihan sebagai contohnya senamrobik sesuai untuk meningkatkan keupayaan aerobik. Intensiti latihan pada kadar nadi 60% . Jeda 6.90% akan memberi kesan kepada latihan. Sekiaranya terlalu singkat iaitu kurang dari 20 minit tidak akan memberi kesan ke atas peningkatan keupayaan aerobik manakala jangkamasa terlalu lama pula akan mengakibatkan kelesuan. Farklek 4. Tekanan 5. Plyometrik 7. Jangkamasa latihan penting untuk menentukan kesan latihan yang optimum.

b) Latihan Fartlek Latihan Fartlek yang diperkenalkan di Sweden bermaksud ‘speed play’ iaitu latihan pelbagai kelajuan. Selain meningkatkan keupayaan daya tahan kardiovaskular. latihan ini memberi penekanan kepada tempoh masa larian dan bukannya kelajuan. mengangkut dan menggunakan oksigen dengan cekap dan berkesan. Antara kaedah-kaedah latihan aerobik yang sering digunakan dalam latihan bola sepak adalah : (a) Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance) (b) Latihan Fartlek (c) Latihan Jeda Jarak Jauh a) Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance) Latihan ini adalah latihan yang sering dipraktikkan oleh pelari maraton atau pelari jarak jauh. latihan ini juga berupaya 10 | G E R K O B O L A S E P A K . Objektif utama latihan ini adalah bagi meningkatkan daya tahan kardiovaskular. (2-3m/s) dan diperkenalkan pada awal musim persediaan umum bagi semua jenis sukan.0 KAEDAH LATIHAN Kaedah latihan fizikal boleh diklasifikasikan mengikut penggunaan atau keperluan sistem tenaga iaitu : (a) Kaedah Latihan Aerobik (b) Kaedah Latihan Anaerobik Kaedah Latihan Aerobik Kaedah latihan aerobik adalah kaedah latihan yang diaplikasikan bagi membolehkan pelaku meningkatkan prestasi aerobik iaitu keupayaan untuk mengambil. Kelajuan yang dicadangkan adalah antara dua ke tiga meter sesaat. Lebih lama seseorang itu dapat berlari berterusan.3. Latihan ini biasanya diadakan di kawasan luar dengan keadaan permukaan tanah yang tinggi rendah. lebih baik kesannya terhadap sistem kardiovaskular. Sesuai dengan namanya.

nisbah jeda kerja kepada jeda rehat adalah antara 1 : ½ hingga 1: 1 bergantung kepada jarak larian atau masa yang diambil untuk menamatkan sesuatu larian. Latihan ini boleh dianggap sebagai latihan jeda tidak rasmi dan diperkenalkan penghujung musim persediaan umum sehingga awal musim persediaan khusus.meningkatkan keupayaan daya tahan otot. Woldmar Gerschler dan Hans Reindell pada awal tahun 30-an adalah satu kaedah latihan saintifik yang mempunyai jeda kerja dan jeda rehat. Kaedah ini lazim digunakan dalam latihan olahraga dan latihan renang. • • • • • • • c) Latihan Jeda Jarak Jauh Latihan Jeda yang mula diperkenalkan di Jerman oleh Dr. Contohnya adalah seperti berikut : • • • Masa larian = 10 minit Masa rehat = 5 minit Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat = 1 : ½ Masa larian = 3 minit Masa rehat = 3 minit • • 11 | G E R K O B O L A S E P A K . Bagi latihan jeda jarak jauh. Latihan ini dapat lebih difahami melalui contoh di bawah untuk satu sesi latihan : • Berjalan pantas selama lima minit Berlari anak selama 10 minit Pecut dengan 70 % kelajuan maksima selama 30 saat Berjalan perlahan selama tiga minit Berlari dengan langkah panjang (striding) selama 2 minit Berlari anak selama lapan minit Pecutan dengan 80 % kelajuan maksima selama 20 saat Berlari dengan 60 % kelajuan maksima selama dua minit. Latihan jeda dianggap sebagai antara kaedah yang terbaik dan lazim diperkenalkan pada penghujung musim persediaan umum dan lebih kerap digunakan dalam musim persediaan khusus. Latihan ini juga sesuai untuk meningkatkan tahap kecergasan pemain bola sepak.

Sementara itu. barulah set kedua dimulakan. Kaedah Latihan anaerobik Kaedah latihan anaerobik adalah kaedah latihan yang berupaya meningkatkan kapasiti anaerobik iaitu keupayaan untuk bekerja dengan cekap dan berkesan tanpa oksigen. dengan jeda kerja selama 9 minit bagi setiap larian dan jeda rehat selama 4 minit. bermaksud : 3 ulangan larian berjarak 1500 meter setiap larian. Latihan ini membantu untuk meningkatkan keupayaan tubuh untuk menghasilkan semula ATP dengan cepat semasa rehat antara kerja. Preskripsi latihan jeda boleh ditulis seperti berikut : 3 x 1500 meter x 3 set @ 9 minit (1:1/2 ). dan rehat antara set ditentukan oleh kadar denyutan nadi iaitu apabila kadar nadi turun kepada 120 denyut seminit.• Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat = 1: 1 Ulangan yang dicadangkan adalah antara 3 hingga 4 ulangan bagi jarak yang lebih jauh dan antara 4 hingga 5 ulangan bagi jarak yang kurang daripada 500 meter bagi satu larian (ulangan). dibuat dalam 3 set. jumlah set yang dicadangkan adalah sama seperti jumlah ulangan. Antara objektif latihan anaerobik ini adalah bagi meningkatkan komponen-komponen kecergasan berikut : (a) kelajuan (b) kekuatan otot (c) daya tahan otot (d) kuasa (e) ketangkasan Antara latihan-latihan yang sering digunakan dan diklasifikasikan di bawah kaedah latihan anaerobik adalah : (a) Latihan jeda jarak sederhana dan jarak dekat (b) Latihan pecutan berulang (c) Latihan pliometrik a) Latihan Jeda (jarak sederhana dan jarak dekat) 12 | G E R K O B O L A S E P A K .

Berasal daripada perkataan Greek. Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat adalah antara 1 : 2 bagi jarak sederhana hingga 1 : 3. Latihan dikawal oleh kadar nadi pelaku dan masa larian terbaik yang dicatatkan. Jeda rehat antara ulangan dan antara set memberi peluang kepada otot untuk menghasilkan semula ATP dan melambatkan fasa kelesuan. latihan ini memerlukan pelaku memecut dengan intensiti maksimum pada jarak yang lebih dekat. Hari ini. Selepas setiap ulangan pelaku akan berehat aktif secukupnya. Dicadangkan supaya latihan ini diperkenalkan pada pertengahan musim persediaan khusus sehinggalah ke penghujung musim . Tubuh dapat bekerja dalam satu jangka masa yang lebih lama dan kecekapan otot untuk penghasilan semula ATP meningkat. iaitu sehingga kadar nadi turun kepada 120 denyut seminit atau kurang sebelum memulakan ulangan yang berikutnya. c) Latihan Pliometrik Latihan Pliometrik adalah satu kaedah latihan yang baru diperkenalkan di Amerika Syarikat pada awal 90-an. latihan ini memberi penekanan kepada keupayaan tubuh untuk bekerja secara anaerobik. 1: 4 dan 1 : 5 bagi jarak yang lebih dekat. Latihan diberhentikan apabila masa yang dicatatkan jauh daripada masa sasaran atau kadar nadi melebihi kadar nadi maksimum. Latihan pliometrik hanya diaplikasikan selepas atlit mencapai tahap kekuatan optimum atau mencukupi bagi mengelakkan kecederaan terutamanya kepada tendon dan ligamen.Berbeza dengan latihan jeda jarak jauh. lazimnya 60 meter atau kurang. Latihan ini amat sesuai diaplikasikan dalam latihan bola sepak. Latihan dilakukan pada penghujung fasa persediaan khusus sehinggalah ke fasa pra 13 | G E R K O B O L A S E P A K . Contoh preskripsi latihan jeda jarak sederhana : 4 x 400 meter x 3 set @ 70 saat ( 1 : 2 ) Contoh latihan jeda jarak dekat 6 x 80 meter x 4 set @ 10 saat ( 1 : 4 ) b) Latihan pecutan berulang Latihan pecutan berulang adalah latihan pecutan yang diselang seli dengan jeda rehat bertujuan untuk meningkatkan kelajuan. pliometrik dirujuk kepada latihan yang menggunakan pergerakan otot-otot untuk bertindak balas ke atas beban dan menghasilkan kuasa atau kekuatan eksplosif. mana yang terdahulu. ‘plio’ membawa maksud ‘lebih’ atau ‘meningkatkan’ dan ‘metrik’ bererti jarak. Fred Wilt menterjemahkan pliometrik sebagai latihanlatihan yang menghasilkan pergerakan otot isometrik yang berlebihan yang menyebabkan refleks regangan dalam otot. Berbeza dengan latihan jeda.

Objektif utama latihan ini adalah bagi meningkatkan kuasa dan kekuatan eksplosif dan boleh dilakukan dengan menggunakan berat badan sendiri atau alatan seperti kotak pelbagai ketinggian dan bola segar. latihan juga boleh dibuat dengan menggunakan pagar dan bangku. Contoh latihan pliometrik dengan menggunakan berat badan sendiri : Larian lutut tinggi ‘bounding’ larian ‘tendang pinggul’ (butt-kick) ‘skip’ lompat sebelah kaki Contoh latihan pliometrik menggunakan bola segar : baling bola segar berpasangan paras dada dengan menggunakan satu tangan baling bola segar berpasangan paras dada dengan menggunakan dua tangan baling bola segar berpasangan dari atas kepala baling bola segar berpasangan melalui atas kepala dengan membelakangi pasangan Contoh latihan pliometrik menggunakan kotak pelbagai ketinggian : susun kotak pelbagai ketinggian dalam satu litar jarak antara kotak ke kotak yang lain lebih kurang 10 meter pelaku berlari dalam litar dengan menaiki dan melompat turun dari kotak sepantas mungkin.pertandingan. Jumlah ulangan bergantung kepada preskripsi yang diberi Selain daripada alatan yang di atas. 14 | G E R K O B O L A S E P A K .

Pemain-pemian bola perlu mengikuti latihan ini untuk memastikan objektif latihan dicapai. Prinsip dalam penyediaan pertandingan ialah melibatkan kepada proses persediaan. Fasa-fasa dalam latihan mempunyai kesan yang sangat mendalam terhadap keseluruhan program latihan bola sepak yang diadakan. Periodisasi masa latihan ini boleh dibahagikan kepada empat iaitu fasa persedian yang terbahagi pula kepada dua iaitu fasa persediaan umum dan fasa persediaan khusus.0 PRINSIP DAN PENYEDIAAN PROGRAM. pertandingan dan akhir sekali fasa transisi. Fasa persediaan boleh dibahagi kepada 2 iaitu: a) Persediaan umum b) Persediaan khusus 4. dayatahan otot dan kekuatan asas sebelum pemain menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikal yang diperlukan. Penekanan khusus juga harus diberikan meliputi aspek persediaan mental pemain agar bergerak ke arah pertandingan dan pencapaian 15 | G E R K O B O L A S E P A K .4. pra pertandingan. tumpuan diberikan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek dayatahan kardiovaskular.1 FASA PERSEDIAAN UMUM Pada fasa ini.

4. Fasa pertandingan terbahagi daripada dua bahagian iaitu : a) Fasa Pra pertandingan Fasa Pra-Pertandingan ini memberi penekanan khusus kepada komponen fizikal yang terdapat di dalam sesuatu sukan yang berbeza. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan yang berasaskan 16 | G E R K O B O L A S E P A K . pemain bola sepak memerlukan kemahiran yang tinggi dalam menggelecek bola dan memerlukan otot kaki yang kuat. latihan bagi meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan dipraktikkan dalam situasi permainan kecil. kemahiran dan strategi taktikal. Kaedah latihan yang digunakan pada peringkat ini adalah untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular pemain sebelum mempelajari kemahiran dalam permainan bola sepak. latihan fartlek. Antara kaedah latihan yang penting dalam persediaan umum ialah kaedah latihan LSD. Pada fasa ini intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%. permainan sebenar mahupun melalui simulasi permainan. kaedahkaedah latihan seperti latihan LSD. Fasa persediaan khusus ini memberi penekanan kepada komponen-komponen fizikal yang lebih dominan di dalam pemainan. Bagi sukan yang berteraskan daya tahan seperti permainan bolasepak. latihan jeda jarak jauh diteruskan.matlamat. latihan bebanan dan latihan fartlek. Isipadu yang sesuai untuk latihan bagi persediaan umum ialah 80% hingga 90&. Pada fasa ini juga. Isipadu latihan diturunkan sedikit kepada antara 65% hingga 80%. Sebagai contoh. Dengan itu. beban peratusan mulai berubah di antara kecergasan. Isipadu latihan masih tinggi bagi permainan bolasepak.2 FASA PERSEDIAAN KHUSUS Dalam fasa persediaan khusus. Seterusnya ialah fasa pertandingan. Berbeza daripada fasa persediaan khusus. kaedah latihan yang digunakan adalah untuk meningkatkan kemahiran gelecek dan latihan bebanan adalah untuk mengembangkan otot pada bahagian yang digunakan. Di samping itu latihan bebanan yang memberi tumpuan kepada aspek daya tahan otot perlu diaplikasikan. semua latihan yang dilaksanakan memberi penekanan kepada otot dan juga kemahiran yang khusus.

berjoging dan beriadah. Rehat aktif bermaksud rehat yang di sertai dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan mampu mengekalkan kesihatan tubuh badan. Namun demikian kekerapan latihan perlu dikurangkan. Bagi permainan bolasepak. pemain akan kembali ke tahap awal atau berada dalam pinsip pembolehbalikan. Transisi juga melibatkan rehat aktif. cuaca dan juga penggunaan masa. Selain itu. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan bebanan bagi mengekalkan daya tahan otot dan latihan Jeda jarak dekat harus diteruskan bagi pengekalan kuasa. Oleh itu. latihan tidak terhenti di sini. Namun demikian. Matlamat bagi fasa ini adalah bertujuan memberi pendedahan kepada pemain kepada suasana pertandingan.dayatahan seperti permainan bolasepak. 17 | G E R K O B O L A S E P A K . latihan kecergasan perlu diteruskan bertujuan memastikan tahap kecergasan pemain berada pada tahap yang diharapkan. c) Fasa transisi Transisi ialah proses berehat selepas habis semua perlawanan yang di sertai. Antaranya ialah bberkayak. iaini antara 60% hingga 70% sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. Pemain pada tahap ini seharusnya bebas dari kelesuan. gangguan teknik dan taktik serta mempunyai tahap psikologi yang cukup tinggi. Sekiranya latihan dihentikan. fasa Pra-Pertandingan ini digunakan oleh pemain untuk mengimplementasikan segala teknik dan taktik yang dirancang seterusnya dinilai keberkesanannya. b) Fasa pertandingan Pada fasa ini seharusnya pemain telah sampai ke tahap penetapan sasaran atau berada pada tahap di mana pemain tersebut telah bersedia untuk perlawanan sebenar. persekitaran. fasa ini seharusnya digunakan ke atas semua pemain untuk melihat dan menilai sejauhmana kerjasama serta persefahaman sesama pemain dan menilai kemahiran individu yang sesuai dengan strategi yang akan digunakan.

Selain itu.Ini adalah fasa di mana pemain berehat setelah menghadapi pelbagai cabaran dan tekanan yang optimum khususnya semasa menghadapi pertandingan. pemain akan mengikuti program berbentuk rehat aktif bertujuan untuk mengawal dan mengekalkan kecergasan. Biasanya satu ke dua minggu pada peringkat awal fasa ini. Jurulatih atau pengamal sukan seharusnya dan berkewajipan untuk meningkatkan ilmu dari aspek merancang dan menyediakan program latihan. Selepas rehat pasif.0 KESIMPULAN Kesimpulannya. Perancangan yang teliti adalah menjadi satu keperluan. Pengetahuan yang mendalam dalam aspek pengurusan program latihan ini akan dapat menentukan hala tuju pemain bola sepak dan seterusnya dapat mencapai matlamat dan objektif seperti yang di kehendaki. 5. mutu pencapaian dan kemajuan pemain 18 | G E R K O B O L A S E P A K . Selain itu ianya bertujuan untuk mengelakkan terjadinya prinsip pembolehbalikan yang ketara. perancangan mestilah dilakukan daripada awal lagi iaitu sebelum pertandingan bermula. Dengan merancang program latihan secara sistematik. pemain diberikan rehat pasif. Ini bukannya fasa di mana pemain terus berhenti daripada latihan. kita akan dapat mensasarkan apa yang ingin dicapai dalam pertandingan yang diikui. Oleh kerana itu. pemain tidak akan dapat mencapai prestasi maksimum pada setiap kali perlawanan kerana pemaian perlu berehat untuk mendapatkan semula tenaga. Dengan adanya perancangan yang teliti dan baik. untuk meningkatkan tahap kemahiran bagi setiap pemain bola. jurulatih dan pemain akan dapat menilai sejauh mana pontensi. adanya fasa transisi bagi setiap pertandingan.

scribd.com/kecergasan2.scribd. daya tahan kardiovaskular.com/docs/27940057/PERIODISASI-LATIHAN pada 22 hb September 2010 jam 23:30 19 | G E R K O B O L A S E P A K .com/doc/13395323/Latihan-Jeda pada tarikh 20 hb September 2010 jam 20:49 Zarin (2009). Jenis Latihan. Latihan Jeda.com/doc/19807708/Perancangan-Bola-Sepak pada tarikh 20 hb September 2010 jam 20:18. Diambil daripada laman web http://zarin58.tersebut.html pada 22 September 2010 jam 22:55 Emira Syazana(2010). Program latihan ini sesungguhnya memberikan motivasi kepada pemain untuk meningkatkan prestasi berpandukan keupayaan dan kelemahan mereka dalam aspekaspek pergerakan dan kemahiran yang tertentu. Latihan – latihan Fizikal. Zulamra (2010). Diambil daripada laman web http://www. Latihan kecergasan Fizikal. pengamal sukan dan guru-guru akan dapat menilai keberkesanan sesuatu gerakerja mahupun aktiviti yang dilaksanakan. Diambil daripada laman web http://www. Perancangan Bola Sepak. 6. Dengan adanya program latihan ini. Diambil daripada laman web http://rahmahabdrahman. Periodisasi Latihan.com/2009/03/latihan-jeda. kuasa di samping menerapkan faktor psikologi mental kepada pemain-pemain agar pemain lebih bersedia menghadapi kejohanan atau pertandingan sebenar.tripod. Di samping itu atlit akan dapat lebih bersedia untuk menghadapi kejohanan yang sebenar. Diambil daripada laman web http://www.blogspot. Di samping itu jurulatih mahupun guru-guru akan mendapat panduan tentang kemahiran bola sepak yang masih belum dikuasai oleh pemain.html pada 22 September 2010 jam 22:23 Rahmah Abd Rahman(2009). Diambil daripada laman web http://zarin58. jurulatih.docstoc.com/kecergasan2.0 BIBLIOGRAFI ZulBakar (2010).tripod. Perancangan dari semua aspek termasuk kekuatan otot.html pada 20 hb September 2010 jam 21:09 Aki Tom(2008).

20 | G E R K O B O L A S E P A K .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful