Pernahkah kamu melihat haiwan-haiwan ini di zoo atau manamana taman negara?Apakah nama haiwan-haiwan tersebut? .Perhatikan gambar-gambar di atas.

haiwan-haiwan tersebut mungkin menerima nasib seperti haiwanhaiwan yang telah pupus kerana akibat sebab-sebab tertentu.. kita masih boleh melihat haiwan-haiwan di atas di zoo-zoo atau tempat-tempat perlindungan hidupan liar yang khas. bilangannya semakin sedikit. .  Namun demikian.Masihkah kita boleh melihat haiwan-haiwan tersebut?  Ya. Bagaiman pula dengan gambar ini.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.