Bab 1-Interaksi Antara Hidupan

Perhatikan gambar-gambar di atas. Pernahkah kamu melihat haiwan-haiwan ini di zoo atau manamana taman negara?Apakah nama haiwan-haiwan tersebut? .

 Namun demikian. haiwan-haiwan tersebut mungkin menerima nasib seperti haiwanhaiwan yang telah pupus kerana akibat sebab-sebab tertentu. ..Masihkah kita boleh melihat haiwan-haiwan tersebut?  Ya. kita masih boleh melihat haiwan-haiwan di atas di zoo-zoo atau tempat-tempat perlindungan hidupan liar yang khas. Bagaiman pula dengan gambar ini. bilangannya semakin sedikit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful