Perhatikan gambar-gambar di atas. Pernahkah kamu melihat haiwan-haiwan ini di zoo atau manamana taman negara?Apakah nama haiwan-haiwan tersebut? .

haiwan-haiwan tersebut mungkin menerima nasib seperti haiwanhaiwan yang telah pupus kerana akibat sebab-sebab tertentu. bilangannya semakin sedikit. Bagaiman pula dengan gambar ini. kita masih boleh melihat haiwan-haiwan di atas di zoo-zoo atau tempat-tempat perlindungan hidupan liar yang khas.  Namun demikian.Masihkah kita boleh melihat haiwan-haiwan tersebut?  Ya. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful