PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ( LINUS

)
BORANG RUMUSAN ANALISIS MENGIKUT KONSTRUK

KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH

BIL. MURID TEGAR (LITERASI): BIL. MURID LINUS (LITERASI) :

BIL. MURID TEGAR (NUMERASI) : BIL. MURID LINUS (NUMERASI):

TOV(SARINGAN 6) KONSTRUK LITERASI NUMERASI

ETR (SARINGAN 7) LITERASI NUMERASI

AR (SARINGAN 7) LITERASI NUMERASI

TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disediakan oleh

Disahkan oleh

______________________________ Guru LINUS

______________________________ Guru Besar/PK Pentadbiran

NAMA MURID JANTINA (L/P) TOV (SARINGAN 6) K1 K2 ETR (SARINGAN 7) K1 K2 AR(SARINGAN 7) K1 K2 TOV (SARINGAN 6) K1 K2 NUMERASI ETR (SARINGAN 7) K1 K2 AR(SARINGAN 7) K1 K2 PERATUS KEHADIRAN SEHINGGA 31 Mac 2011 CATATAN FASILINUS BERTANGGUNGJ AWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JUSIN JUDIN MOHD NIZAM RAMLAN L L √ √ √ √ √ √ √√ √ .PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ( LINUS ) BORANG HEADCOUNT MURID TEGAR KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH LITERASI BIL.

32 33 34 35 36 37 38 39 40 JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disediakan oleh ______________________________ Guru LINUS Disahkan oleh _______________________ _______ Guru Besar/PK Pentadbiran Nota : *Tandakan '1' di ruangan murid menguasai * Tambah baris jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi .

TANDEK LITERASI BIL. NAMA MURID JANTINA (L/P) TOV (SARINGAN 6) K3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 RAYMOND JUKINAH NUORAINAH MAJUDIN HERRY JUANIM AMY SAMI MARIANIE BENJAMIN L P L L P √ √ √ √ √ K4 √ √ √ √ √ K5 √ √ √ √ √ K6 √ √ √ √ √ K7 √ √ √ √ √ ETR (SARINGAN 7) K3 √ √ √ √ √ K4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ K5 √ K6 √ K7 √ K3 AR (SARINGAN 7) K4 K5 K6 K7 K3 √ √ √ √ √ TOV (SARINGAN 6) K4 K5 K6 K7 K8 K9 K3 K4 NUMERASI ETR (SARINGAN 7) K5 K6 K7 K8 K9 K3 K4 AR (SARINGAN 7) K5 K6 K7 K8 K9 PERATUS KEHADIRAN SEHINGGA 31 MAC 2011 PUNCA KETIDAKHADIRAN FASILINUS BERTANGGUNG JAWAB .PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ( LINUS ) BORANG HEADCOUNT MURID LINUS KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH XBA5111 SK.

36 37 38 39 40 JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Disediakan oleh Disahkan oleh ______________________________ Guru LINUS ______________________________ Guru Besar/PK Pentadbiran Nota : *Tandakan '1' di ruangan murid menguasai * Tambah baris jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi .