P. 1
hukum-tajwid.doc

hukum-tajwid.doc

|Views: 7|Likes:
Published by Dongak Ke Langit

More info:

Published by: Dongak Ke Langit on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

ISI KANDUNGAN

QALQALAH

M/S
2

NUN SAKINAH DAN TANWIN
MIM NUN BERSABDU HUKUM MAD HUKUM HAMZAH LAM TA’ARIF MIM SAKINAH TAFKHIM DAN TARQIQ PECAHAN HUKUM RA'

4
8 9 17 21 22 24 24

QALQALAH
QALQALAH SUGHRA

1

Lantunan yang paling rendah. Apabila huruf Qalqalah terletak di pertengahan kalimah.

Tanda : Huruf Qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.

QALQALAH KUBRA

Lantunan yang sederhana iaitu pertengahan. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini adalah 'aridh yang disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang tidak bersabdu.

2

Sukun pada huruf Qalqalah di sini merupakan sukun yang 'aridh (mendatang) disebabkan wakaf (berhenti) padanya. NUN SAKINAH DAN TANWIN IQLAB Dari sudut bahasa: Menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang bertasydid.QALQALAH AKBAR Lantunan yang paling kuat. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu (bertasydid). 3 . Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain.

Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Iqlab iaitu Ba'. IDGHAM BILA GHUNNAH 4 . Istifal. Infitah. Sifat yang sama antara Mim dan Ba' pula ialah Jahar. Idzlaq dan Ghunnah • • IDGHAM IDGHAM terbahagi kepada 2. maka hendaklah ditukarkan Nun Sakinah atau Tanwin kepada Mim dengan disertai suara "Ghunnah" (dengung) dengar kadar panjang dua harakat. Sebab ditukarkan Nun Sakinah dan Tanwin kepada Mim tidak kepada huruf-huruf yang lain kerana Mim dan Ba' ada persamaan antara makhraj dan sifatnya. Makhraj Mim dan Ba' pada antara dua bibir.

ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah. IDGHAM MA'AL GHUNNAH Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf Idgham Ma'al Ghunnah iaitu Ya'. 5 .Iaitu memasukkan tanpa dengung. Maka ia dibaca dengan disertai ghunnah (dengung) dengan kadar 2 harakat. Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra' dan Lam. Wau. Apabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sakinah atau Tanwin dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan. Bacaan Idghamnya tidak disertai dengan Ghunnah (dengung). Mim dan Nun dalam dua kalimah.

3. Sin. Martabat pertengahan: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf Tha'. Zha' dan Fa' kerana makhrajnya di pertengahan (iaitu antara martabat tertinggi dengan martabat terendah) Nun Sakinah. Shad. o o o 6 . Dzal. Dal dan Ta' kerana makhrajnya paling hampir dengan Nun Sakinah. Zai. Martabat terendah: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada Qaf dan kaf kerana makhrajnya berjauhan dengan Nun Sakinah.IKHFA' HAQIQI Dinamakan Ikhfa' Haqiqi kerana pada hakikatnya dibaca dengan Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada kebanyakan huruf hijaiyyah. Martabat tertinggi: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf To'. Perhatian: Ikhfa' Nun Sakinah juga berlaku pada huruf pembukaan surah seperti yang disenaraikan di bawah ini: Surah Maryam: 1 Surah al-Syura: 2 Surah al-Naml: 1 dan 2 (sekiranya dibaca wasal pada ayat 1 dan 2). Dhad. 2. Ikhfa' Haqiqi ada tiga martabat (peringkat): 1. Jim. Syin.

o o Tarqiq (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang tidak bersifat isti'la' iaitu selain dari huruf-huruf yang telah disebutkan di atas). MIM NUN BERSABDU MIM BERSABDU Mim bersabdu pada asalnya terdiri dari dua Mim. Mim Sukun dimasukkan ke dalam Mim yang berbaris sehingga kedua-duanya membentuk satu huruf yang bersabdu. Zha'. 7 . Dhad. pertama sukun dan kedua berbaris. To'. dan Qaf).Bunyi ghunnah atau dengung bagi hukum Ikhfa' Haqiqi ada dua keadaan: Tafkhim (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang bersifat isti'la' seperti huruf Shad.

iaitu huruf yang pertama sukun dan yang kedua berbaris HUKUM MAD MAD FAR'IE Mad Far'ie terbahagi kepada 8.Hukum Mim yang bersabdu adalah wajib dibaca secara Ghunnah (menzahirkan dengungnya) dengan kadar dua harakat. Mad 'Aridh Lil Sukun 8 . NUN BERSABDU Nun yang bersabdu pada asalnya terdiri dari dua huruf Nun.

dibaca 4 harakat (iaitu martabat pertengahan bagi kadar Mad) kerana seumpama berhimpun dua huruf sukun serta meraikan keadaan asal dan dibaca 6 harakat kerana menyerupai Mad Lazim.Dinamakan Mad 'Aridh Lil Sukun kerana terdapat sukun yang mendatang selepas huruf Mad ketika waqaf. Mad Badal Mad Badal ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad. Dibaca 2 harakat kerana pada asalnya ia adalah Mad Asli. 9 .

b. Mad Badal yang terjadi ketika memulakan bacaan dengannya sahaja (ibtida'). c. Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan. Mad Badal yang terjadi ketika waqaf sahaja. Mad Badal yang terjadi ketika permulaan dan wasal.Ia dinamakan dengan Mad Badal kerana Huruf Mad tersebut adalah gantian daripada Hamzah. d. Kadar bacaannya adalah 2 harakat. 10 . Mad Badal yang terjadi ketika wasal sahaja. Mad Badal terjadi dalam 4 keadaan: a. Mad 'Iwad Berlaku ketika wakaf pada akhir kalimah yang berbaris dua di atas kecuali pada huruf Ta' Marbutah.

Ia wajib dibaca dengan kadar 2 harakat kerana ia adalah Mad Tabi'ie yang terjadi kerana waqaf. Mad Jaiz Munfashil ada dua keadaan dalam al-Quran berdasarkan kepada kaedah Resam al-Quran: 11 . Mad Jaiz Munfashil Mad Jaiz Munfashil terjadi apabila Huruf Mad bertemu Hamzah dalam dua kalimah iaitu ketika wasal sahaja. Kadar harakatnya harus dibaca 4 atau 5 harakat. Dinamakan Mad Jaiz Munfashil kerana sebahagian daripada Imamimam Qiraat membolehkan ianya dibaca lebih daripada kadar Mad Asli dan dinamakan Munfashil kerana Huruf Mad dan Hamzah berada di dalam dua kalimah yang berasingan.

12 . b. Ia boleh dibaca dengan kadar harakat 2. Mad Jaiz Munfashil Hukmi iaitu tidak kelihatan secara jelas Huruf Mad dan Hamzah berpisah dalam dua kalimah. 2. Mad Liin Mad Liin terjadi apabila Huruf Liin bertemu dengan sukun yang mendatang ketika waqaf sahaja. Ha' Lil Tanbih apabila selepasnya terdapat Isim Isyara. Mad Jaiz Munfashil Haqiqi iaitu kelihatan jelas terpisah antara Huruf Mad dan Hamzah dalam dua kalimah yang berpisah antara keduanya. Ya' al-Nida' (kata seruan) apabila selepasnya ada kalimah yang dimulai dengan Hamzah. 4 dan 6. Ia seolaholah dalam satu kalimah. Keadaan ini berlaku pada dua situasi: a.1.

sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. 4 dan 6 kerana ia sebahagian daripada Mad 'Aridh Lil Sukun Mad Silah Qasirah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah. Mad Silah Qasirah ialah mad yang terdapat pada ha' dhomir iaitu selepas ha' tidak ada hamzah qat'ie.Dinamakan Mad Liin kerana ia terjadi pada Huruf Lin dan boleh dibaca dengan kadar 2. 13 .

Untuk mengenali Mad Silah Towilah. kita cuma perlu memerhatikan selepas ha' terdapat Hamzah Qat'ie 14 .Mad Silah Towilah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir. sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah.

Perhatian: Dalam riwayat Hafs terdapat tujuh kalimah yang diakhiri dengan Alif dan dibaca panjang dengan kadar 2 harakat ketika waqaf sahaja sedangkan ketika wasal kalimah-kalimah ini dibaca dengan pendek tidak bermad. Mad Asli Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad. c. Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas. b. Huruf Wau sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan. Ya' yang pertama mesti berbaris di bawah serta bertasydid dan Ya' yang kedua sukun.Mad Tamkin Mad Tamkin berlaku apabila berhimpun dua Ya' pada satu kalimah. Mad Asli terjadi apabila: a. Ia juga dikenali dengan Mad Tabi'ie. 15 . Huruf Ya' sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris bawah.

Fe'el (kata kerja) dan harf (kata 16 .HUKUM HAMZAH PECAHAN HUKUM HAMZAH Hamzah Qat'ie Hamzah Qata' iaitu hamzah yang tetap bacaannya sama ada dimulakan dengannya atau sebaliknya. Hamzah ini dinamakan dengan Hamzah Qat'ie kerana hamzah ini mempunyai baris yang pasti atau tetap kewujudannya. Hamzah Qat'ie boleh menerima baris dan ditulis dengan nyata barisnya. Ia terdapat pada ketiga-tiga jenis kalimah iaitu isim (kata nama).

Apabila Hamzah Qat'ie berada di awal kalimah maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya sama ada hamzah itu berbaris atas. 2. 2. 2. bawah. hadapan bawah atau sukun (mati). Pertengahan kalimah sama ada hamzah berbaris atas. hadapan atau sukun (mati). Apabila Hamzah Qat'ie berada di tengah kalimah maka ada beberapa keadaan: 17 . Dibaca secara ibdal (iaitu ditukarkan kepada huruf mad) jika terdapat hamzah wasal sebelumnya dan dimulakan dengan hamzah wasal tersebut. 3. 1. bawah atau hadapan. bawah atau hadapan. Dibaca secara tashil iaitu bacaan antara alif dan hamzah pada lafaz 'Aajami' surah Fussilat: 44. seperti pada lafaz 'Utumina' surah alBaqarah: 283 Kaedah penulisan Hamzah Qat'ie. Di hujung kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas. Awal kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas.sendi). Hamzah Qat'ie berubah daripada sifat asal dalam beberapa keadaan: 1. Hamzah Qat'ie yang datang pada kalimah ini menerusi tiga keadaan iaitu: 1.

 Apabila hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya.  Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumahnya. 3.  Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris dan huruf sebelumnya sukun kecuali alif maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah.  Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris atas maka ia ditulis dengan alif sebagai rumah.  Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah.  Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumah.  Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumahnya. Apabila Hamzah Qat'ie berada di hujung kalimah. • 18 . maka ada beberapa keadaan juga iaitu: Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumah.

Hamzah Wasal Iaitu hamzah yang ditetapkan (dibaca) ketika memulakan bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung.• Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah. • Jika sebelum hamzah qatie tersebut huruf yang berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau. Hamzah wasal boleh menerima baris tetapi tidak ditulis akan barisnya secara nyata sebaliknya ia ditulis dengan huruf alif yang diletakkan kepala shad kecil di atasnya. Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris mati (sukun) maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah. Ia terdapat pada kalimah isim (kata nama) dan fi'il (kata kerja) sahaja 19 . 2. Ia hanya terdapat pada awal kalimah.

20 . Lam dan Nun. Shad. Syin. Tha'. Zha'.Idgham Syamsi Bi Ghunnah (Idgham Syamsi dengan dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Nun. Sin. Dal. Dhad. Diidghamkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Syamsiah. Dzal. Idgham Syamsi terbahagi kepada dua bahagian: 1.LAM TA'ARIF PECAHAN LAM TA'ARIF Alif Lam Syamsiah (Idgham Syamsi) Alif Lam Syamsiah juga dikenali dengan Idgham Syamsi. Ra'. To'. Huruf Syamsiah ada 14 huruf iaitu Ta'. Zai.

Huruf-huruf Qamariah itu ada empat belas huruf iaitu Ba'.Lam dengan baki huruf Syamsiah yang lain adalah dua huruf yang mutaqariban. Sebab-sebab Idgham: 1. Mim. Fa'. Kha'. 2. Ghain. Ha'. 'Ain. Hamzah dan Ya'. Qaf. Ia dinamakan Izhar Qamari kerana diizharkan Lam tersebut kepada Huruf-huruf Qamariah. 21 .Lam Ta'rif dengan Lam adalah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat. Ha'. manakala sebab ia Izhar ialah kerana Lam dan Huruf Qamariah adalah dua huruf Mutaba'idan. Alif Lam Qamariah (Izhar Qamari) Alif Lam Qamariah juga dikenali dengan Izhar Qamari. Diizharkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Qamariah.Idgham Syamsi Bila Ghunnah (Idgham Syamsi tanpa dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Huruf-huruf Syamsiah selain Nun. Kaf. Wau. Jim.2.

• Ikhfa' Syafawi terdiri dari satu huruf iaitu Ba'.MIM SAKINAH IKHFA' SYAFAWI Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf Ba'. maka wajib dibaca dengan Ikhfa' dan ghunnah dengan kadar 2 harakat. 22 . • • Ia dinamakan Syafawi kerana Huruf Mim dan Ba' sama-sama keluar dari dua bibir.

TAFKHIM DAN TARQIQ LAM LAFZUL JALALAH TARQIQ Lam pada lafaz Allah: Dibaca dengan Tarqiq apabila didahului dengan huruf yang berbaris bawah 23 .IZHAR SYAFAWI Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf-huruf Hijaiyyah selain dari huruf Ba' dan Mim maka hukum bacaannya adalah Izhar. • • • Dibaca dengan tidak disertai ghunnah (dengung). Di namakan Izhar Syafawi kerana Mim makhrajnya di antara dua bibir.

24 . Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Mad. Ra' sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah sama ada di tengah atau di hujung kalimah. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Lin. Contoh: Surah Ibrahim: 44 3. 4. huruf sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya Huruf Ist'ila' dalam kalimah yang berasingan. Contoh: Surah Nuh: 1 5. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan huruf sebelumnya juga sukun (selain daripada Ya'. Ra' sukun. 6. tengah dan hujung kalimah. Ra' berbaris kasrah 'Aridh (kasrah yang mendatang). 7.PECAHAN HUKUM RA' Ra' Tarqiq Ra' wajib dibaca dengan nipis di dalam lapan keadaan iaitu: 1. Ra' berbaris bawah sama ada di awal. 2. sama ada Ya' Mad atau Ya' Lin) dan huruf sebelumnya lagi berbaris bawah.

bluehyppo. Reff: http://qump.8.com/tafsir/tajwid. Ra' yang diimalahkan.htm 25 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->