RANCANGAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

MINGGU 1-3 TEMA/TOPIK 5 EKONOMI NEGARA 5.1 Sumber Semula jadi dan Kegunaannya a Jenis sumber i Sumber mineral petroleum gas asli arang batu emas bijih timah ii Sumber hutan balak herba rotan buluh iii Sumber laut ikan udang sotong ketam siput mutiara tumbuhan laut 4-5 b Hasil dan kegunaan sumber i Sumber mineral bahan api sumber tenaga perhiasan ii Hasil hutan bahan binaan perabot ubat-ubatan kraf tangan iii Hasil laut sumber protein perhiasan ubat-ubatan HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI

1. Menyenaraikan corak petempatan awal manusia 2. Menceritakan corak petempatan awal manusia 3. Membanding dan membezakan dua jenis petempatan awal yang sesuai 4. Menerangkan persekitaran gua adalah jenis petempatan awal yang sesuai 5. Menerangkan keperluan tinggal di kawasan lapang 6. Menceritakan kepentingan tinggal di pinggiran sungai atau tasik

Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal Bersyukur dengan pembinaan rumah yang sempurna Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri

1. Membina model gua sebagai petempatan awal manusia daripada bahan terbuang 2. Membuat buku skrap tentang pelbagai jenis petempatan awal manusia 3. Melukis gambar sejarah awal petempatan manusia 4. Mengumpul gambar petempatan awal manusia dan menulis karangan pendek berkaitan gambar tersebut

1. Menyatakan sebab manusia berpindah randah pada peringkat awal 2. Menyatakan keistimewaan manusia tinggal di persekitaran gua 3. Menyatakan jenis tempat kediaman petempatan awal

Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita Bersyukur dengan pembinaan rumah yang sempurna

1. Menghasilkan buku skrap tentang petempatan awal manusia 2. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat mengenai jenis-jenis petempatan awal manusia 3 Lawatan ke muzium dan melaporkan tentang gambaran petempatan awal manusia 4 Membuat model tempat kediaman petempatan awal manusia daripada bahan terbuang

6-9

5.2 Kegiatan Ekonomi dan Lokasi a Perindustrian i Jenis industri industri pemprosesan industri berat industri ringan industri desa ii Kawasan perindustrian Shah Alam Perai Pasir Gudang Peramu Tanjung Malim Nilai Likas Miri

1. Menerangkan latar belakang sejarah mempengaruhi reka bentuk rumah 2. Menerangkan bentuk muka bumi sebagai faktor mempengaruhi jenis rumah 3. Menyatakan ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada reka bentuk rumah di Malaysia 4. Menceritakan tentang ciri-ciri keselesaan sesebuah rumah 5. Menerangkan faktor kepadatan penduduk mempengaruhi pembinaan rumah 6. Menghuraikan ciri-ciri fizikal yang sesuai sebagai lokasi tempat tinggal

Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita

1. Menghasilkan model rumah daripada bahan terbuang berdasarkan aspek fizikal. 2. Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis rumah di dunia. 3. Menulis puisi bertemakan rumah. 4. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai jenis rumah di Malaysia dan di negara lain.

Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat perlindungan

10 - 12

b

Pertanian i Penanaman padi di Dataran Kedah, Delta Kelantan dan Tanjung Karang kelapa sawit di Jengka,Labis, Trolak dan Sibu getah di Muar dan Tenom sayur-sayuran di Cameron Highland dan Kundasang nanas di Pontian ii Penternakan lembu tenusu di Kluang ayam di Manjung iii Perikanan akuakultur di Bukit Merah dan Kukup pusat perikanan seperti Kuantan,Kuala Perlis, Chendering,Besut, Tok Bali

1. Menyatakan jenis reka bentuk rumah di Malaysia 2. Menamakan contoh rumah tradisional dan rumah moden di Malaysia 3. Membandingkan dan membezakan rumah tradisional dan rumah moden berdasarkan pembinaan rumah. 4. Menjelaskan pembinaan rumah yang selesa dan kualiti.

Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita. Berbangga dengan nilai estetika seni binaan rumah di negara kita. Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri.

1. Melukis gambar rumah tradisional. 2. Menyanyi dan membincangkan lirik lagu bertemakan rumah. 3. Mencari maklumat di pusat sumber sekolah tentang pembinaan sesebuah rumah. 4. Melukis rumah impian anda.

13 - 14

c

Perhutanan i Pembalakan

1. Menerangkan jenis rumah di empat zon iklim dunia. 2. Menyatakan reka bentuk rumah yang terdapat di negara lain. 3. Menbandingkan dan membezakan rumah di Zon Sejuk dan Zon Panas berdasarkan reka bentuknya.

Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara sendiri.

1. Membuat buku skrap tentang pelbagai jenis rumah di negara lain. 2. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang reka bentuk rumah di empat zon iklim dunia. 3. Menulis laporan tentang cuaca dan iklim, zon iklim dunia dan melukis reka bentuk rumah di zon tersebut.

15 - 17

1.4 a

Fungsi i Memberi perlindungan ii Menyediakan keselesaan iii Mewujudkan kemesraan anggota keluarga.

1. Menyenaraikan kepentingan rumah kepada manusia. 2. Menjelaskan kepentingan rumah sebagai tempat perlindungan. 3. Menghuraikan fungsi rumah sebagai tempat yang dapat mewujudkan kemesraan ahli keluarga. 4 Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga terhadap keselesaan di dalam rumah.

Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat perlindungan. Berterima kasih kepada keluarga kerana menyediakan rumah yang selesa.

1. Mengumpul gambar-gambar rumah, pelan dan ruang serta membuat laporan berkaitan fungsi rumah kepada manusia. 2. Melakukan gerak kerja kumpulan tentang fungsi rumah kepada manusia.

18 - 19 2

PERIHAL KAWASAN SETEMPAT 2.1 Latar Belakang Kawasan Setempat a Lokasi i Kawasan tempat tinggal murid dalam hubungan dengan mukim daerah/bahagian kampung taman perumahan ladang pekan bandar b Aspek fizikal i Keadaan muka bumi tanah tinggi tanah pamah lembangan pinggir laut

1. Menyatakan lokasi tempat tinggal murid. 2. Menyatakan kawasan tempat tinggal murid. 3. Membanding dan membezakan dua kawasan tempat tinggal berdasarkan lokasi,.

Berbangga dengan tempat tinggal sendiri.

1. Melukis peta lakar menunjukkan kawasan tempat tinggal murid. 2. Berdasarkan peta daerah, murid mengenal pasti kedudukan tempat tinggal murid. 3. Melabel peta daerah untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal murid. 4 Melukis peta laluan ke lokasi tempat tinggal murid.

20 - 21

1. Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia 2. Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi di kawasan tempat tinggal murid 3. Membanding dan membezakan keistimewaan aspek fizikal antara tanah tinggi dengan tanah pamah

Bersyukur dengan persekitaran semula jadi yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid

1. Dengan merujuk peta negeri, murid menyatakan keadaan muka bumi yang terdapat di mukim dan di daerah mereka sendiri 2. Membina model menunjukkan keadaan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal murid daripada kertas tumbuk dan plastisin

22 - 24

c

Cuaca i Keadaan cuaca hujan panas mendung redup berangin ii Pengaruh cuaca terhadap kegiatan harian

1. Menyatakan keadaan cuaca tempat tinggal murid (pada sesuatu masa) 2. Menerangkan maksud simbol-simbol cuaca Menerangkan ciri keistimewaan cuaca setempat 3. Menjelaskan pengaruh cuaca ke atas kegiatan harian penduduk setempat 4 Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil oleh murid sewaktu banjir

Bersyukur dengan keadaan cuaca di tempat tinggal sendiri Meredai apa jua keadaan cuaca kerana ia memberi manfaat kepada semua kehidupan

1. Melukis simbol-simbol cuaca 2. Membina carta cuaca menandakan keadaan cuaca harian merekod suhu harian mencatat arah angin 3. Mencatat kegiatan harian murid (satu minggu) tentang pengaruh cuaca seperti hujan lebat,cuaca panas, dan angin kencang terhadap kegiatan murid 4 Membuat perbandingan cuaca di negara kita dengan negara lain dan menulis laporan Contoh : Iklim di Malaysia dan di Jepun

25 - 26

2.2 Identiti Setempat a Sejarah atau lagenda i Asal usul nama tempat dari aspek sejarah atau lagenda ii Peristiwa setempat

1. Menceritakan asal usul nama tempat tinggal murid 2. Menyenaraikan peristiwa bersejarah di kawasan setempat 3. Menceritakan salah satu peristiwa setempat yang paling istimewa bagi murid

Berbangga dengan identiti tempat sendiri Berbangga dengan sejarah dan lagenda setempat

1. Menulis laporan : Menemu bual penduduk setempat tentang asal-usul nama setempat Menemu bual penduduk setempat tentang cerita legenda Menemu bual orang sumber tentang peristiwa penting yang berlaku di kawasan setempat 2. Melukis tentang cerita asal-usul nama setempat 1. Melawat tempat peninggalan warisan sejarah dan menulis laporan 2. Menghasilkan buku skrap : menemu bual penduduk tentang keistimewaan setempat memerhati dan merakamkan prasarana setempat 3. Memperagakan pakaian tradisional sempena Minggu Patriotik 1. Mencari maklumat tentang jawatan pentadbiran kampung / mukim / daerah dan menulis carta organisasi 2. Berbincang serta mencatatkan hasil perbincangan secara kumpulan tentang bidang kuasa mengikut kawasan bagi tiap-tiap organisasi pentadbiran Contoh : Penghulu : Pentadbiran sesuatu mukim 1. Berdasarkan satu jenis kemudahan awam bincangkan kepentingan dan cara menjaganya 2. Taklimat daripada orang sumber

27

b

Keistimewaan setampat i Keistimewaan dari segi : alam semula jadi warisan sejarah kesenian dan kebudayaan prasarana

1. Menyenaraikan keistimewaan tempat tinggal murid 2. Menyatakan contoh-contoh berkaitan keistimewaan setempat 3. Menceritakan keistimewaan prasarana yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid

Berbangga dengan keistimewaan tempat tinggal murid Bersama bertanggungjawab untuk meningkatkan imej tempat sendiri

28 - 29

c

Struktur pentadbiran i Kampung / Taman Perumahan / Ladang ii Mukim iii Daerah iv Negeri

1. Menamakan ketua pentadbiran mengikut jawatan di peringkat kampung, mukim, daerah, dan negeri 2. Menyatakan organisasi pentadbiran tempat tinggal murid pada peringkat taman / kampung / ladang 3. Menamakan jabatan-jabatan pentadbiran dan perkhidmatan awam di kawasan tempat tinggal murid 1. Menyatakan fungsi kemudahan dan perkhidmatan awam 2. Menyenaraikan jenis kemudahan dan perkhidmatan awam di tempat murid

Menghormati ketuaketua pentadbiran setempat

30 - 31

d

Kemudahan dan perkhidmatan awam i Perkhidmatan perhubungan ii Perkhidmatan pendidikan

Bersyukur dengan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di kawasan

iii Perkhidmatan keselamatan iv Perkhidmatan kesihatan v Kemudahan beribadat

3. Menyenaraikan jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan oleh perkhidmatan awam 4 Menjelaskan kepentingan pelbagai perkhidmatan awam di tempat murid

setempat

mengenai perkhidmatan awam setempat 3. Mengumpulkan bahan edaran seperti risalah dan poster yang berkaitan dengan kemudahan dan perkhidmatan awam. Bincang dan catatkan perkara penting tentang kepentingan kemudahan dan perkhidmatan awam 4. Melayari laman web institusi atau syarikat yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan awam untuk mengetahui kepentingan organisasi tersebut

32 - 33

2.3 Masyarakat Setempat a Penduduk i Taburan kaum umur jantina pekerjaan agama dan kepercayaan

1. Menyatakan kaum yang terdapat di tempat tinggal murid 2. Menyatakan agama dan kepercayaan masyarakat setempat 3. Menyenaraikan jenis pekerjaan masyarakat setempat 4 Menerangkan faktor yang mempengaruhi pekerjaan masyarakat setempat 5. Menyatakan kewujudan dan komposisi masyarakat setempat

Menyedari bahawa masyarakat setempat terdiri daripada pelbagai kaum Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat Berbangga dengan sumbangan setiap individu dalam masyarakat setempat

1. Merujuk pelbagai sumber untuk mengumpul makluman tentang kaum masyarakat setempat 2. Menemu bual penduduk setempat tentang pekerjaan mereka 3. Mengklasifikasikan pekerjaan setempat berdasarkan bidang-bidang tertentu dan membuat rumusan 4. Menghasilkan buku skrap tentang masyarakat setempat berdasarkan aspek kaum pekerjaan agama dan kepercayaan 1. Mengklasifikasikan pekerjaan setempat berdasarkan bidang-bidang tertentu 2. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi setempat atau pekerjaan utama penduduk dan melaporkan 3. Melakonkan simulasi tentang keistimewaan tempat tinggal murid sebagai kawasan pelancongan 4. Membuat buku skrap tentang sesuatu kegiatan ekonomi utama di tempat anda

34 - 35

b

Kegiatan ekonomi i Jenis pertanian perlombongan perindustrian perkhidmatan pelancongan perniagaan ii Faktor-faktor yang mempengaruh kegiatan ekonomi setempatatau pekerjaan utama penduduk

1. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi setempat 2. Menyatakan pekerjaan utama penduduk setempat 3. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pekerjaan utama penduduk setempat 4 Menyatakan faktor yang mewujudkan kegiatan pelancongan /pertanian / perindustrian / perkhidmatan

Bersyukur dengan sumbangan kegiatan ekonomi setempat

RANCANGAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 MINGGU TEMA/TOPIK 1 3 MENGENAL NEGARA KITA 3.1 Lokasi Malaysia a Di Asia Tenggara i Kedudukan Malaysia 1. berpandukan arah mata angin ii Kedudukan Malaysia dengan 2. negara-negara jiran di Asia Tenggara 3. HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI

Menyatakan kedudukan Malaysia pada peta Bersyukur dan berbangga 1. Melukis dan menamakan arah mata Asia Tenggara berpandukan arah mata angin dengan lokasi negara kita angin berpandukan kompas. Menyatakan kedudukan Malaysia pada peta yang strategik 2. Melabel kedudukan negara Malaysia Asia. pada peta Asia Tenggara. Menyenaraikan negara di Asia Tenggara yang Bekerjasama dengan negara Melabel negara-negara yang berjiran 3. berjiran dengan Malaysia. jiran untuk kepentingan dengan Malaysia pada peta bersama Asia Tenggara. Berbangga dengan 1. Menandakan kedudukan Malaysia di kedudukan geografi negara peta dunia dan menyatakan lokasinya. kita. 2. Menulis rencana tentang kedudukan Malaysia yang strategik berdasarkan Menghormati negara-negara pelbagai sumber lain untuk menjamin 3 Melabel benua-benua di peta dunia keamanan dunia. 4 Membandingkan dan membezakan Benua Asia dengan benua lain dari Menyedari kepentingan segi keluasan saiz. mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia

2

b Di i T T

dunia Kedudukan Malaysia di benua Asia di dunia

1. Menamakan benua-benua yang terdapat di dunia. 2. Menyatakan lokasi Malaysia di peta benua Asia. 3. Menjelaskan saiz Benua Asia berbanding dengan benua lain.

3-4

3.2 Geografi Fizikal a Bentuk muka bumi 1. Menyenaraikan bentuk muka bumi Malaysia. Berbangga dengan 1. kepelbagaian bentuk muka T Pelbagai bentuk muka bumi 2. Menerangkan kepentingan bentuk muka bumi negara Malaysia. Malaysia. bumi di Malaysia. 3. Membandingkan dan membezakan 2. T tanah tinggi kepentingan dua jenis bentuk muka bumi.Menyedari kepentingan T tanah pamah 4. Menjelaskan kepentingan bentuk muka bumi bentuk muka bumi terhadap T saliran kepada ekonomi negara. ekonomi negara. 3. T pinggir laut T kepulauan ii Kepentingan bentuk muka bumi 4. T tanah tinggi contoh : kuasa hidroelektrik, pelancongan 5 T tanah pamah contoh : petempatan T pinggir laut contoh : perikanan T saliran contoh : minuman,perikanan, perhubungan T kepulauan contoh : pelancongan Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai bentuk muka bumi dan kepentingannya Menandakan dan menamakan jenis bentuk muka bumi di Malaysia pada peta fizikal Menyanyikan lagu-lagu bertemakan keindahan alam seperti 'Gunung Kinabalu' dan ' Tanjung Puteri' Menyediakan model bentuk muka bumi fizikal Malaysia. Mencipta puisi/lirik lagu untuk menggambarkan keistimewaan dan keindahan bentuk muka bumi negara kita.

5 - 10

b Cuaca dan iklim i Ciri-ciri iklim Khatulistiwa :T suhu T angin T hujan ii Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia. T kedudukan T angin monsun T ketinggian T kepulauan iii Kawasan Zon Iklim Dunia T zon panas (gurun panas) T zon sejuk (Tundra) T zon sederhana (Kawasan Mediteranean) T zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia)

1. Menyatakan iklim Khatulistiwa. Berbangga dengan 1. 2. Menjelaskan ciri-ciri iklim Khatulistiwa. iklim negara kita 3. Menerangkan faktor-faktor yang 2. mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia. Bersyukur dapat menikmati 4. Menjelaskan pengaruh iklim terhadap ekonomi yang selesa sepanjang iklim penduduk di Malaysia. tahun. 3. 5 Menjelaskan bencana alam sebagai kesan daripada ciri-ciri cuaca dan iklim di Malaysia. 4. 6 Menamakan contoh kawasan zon iklim dunia. 7 Membandingkan dan membezakan tiga ciri 5 bagi zon iklim dunia. 8 Membandingkan dan membezakan iklim Malaysia dengan zon iklim dunia. 6 9 Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim. 7

Simulasi pengaruh cuaca terhadap kegiatan harian penduduk. Menyediakan laporan tentang aktiviti yang dijalankan berdasarkan keadaan cuaca yang tertentu. Mengumpul keratan akhbar tentang bencana alam dan membuat laporan. Menghasilkan karya kreatif yang menggambarkan iklim Malaysia Menandakan dan melabelkan kawasan zon iklim dunia pada peta dunia. Membanding kan dan membezakan dua jenis zon iklim dunia menggunakan pengurusan grafik. Mengumpulkan gambar berkaitan dengan kawasan zon iklim dunia. 8 Menghasilkan peta minda berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim.

11 - 13

c Tumbuh-tumbuhan semula jadi 1. Menyenaraikan jenis tumbuhan semula jadi Berbangga dengan 1. Menyediakan laporan tentang tumbuhdan hidupan liar. dan hidupan liar di Malaysia. tumbuh-tumbuhan semula tumbuhan semula jadi dan hidupan liar i Jenis tumbuh-tumbuhan 2. Menjelaskan jenis habitat tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar yang jadi yang terdapat di kawasan persekitaran semula jadi dan hidupan liar semula jadi dan hidupan liar di Malaysia. terdapat di persekitaran kita.Menyediakan folio yang mengandungi 2. di Malaysia. 3. Menbandingkan dan membezakan tumbuhpelbagai gambar dan lukisan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar dua Menghargai kepantingan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. T hutan hujan tropika habitat. tumbuh-tumbuhan semula3. Melengkapkan borang pengurusan T hutan paya 4 Menerangkan faktor-faktor yang jadi dan hidupan liar. grafik untuk menunjukkan persamaan T hutan pantai mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan dan perbezaan tumbuh-tumbuhan T hutan gunung ii Faktor-faktor yang semula jadi di Malaysia. semula jadi dan hidupan liar di pinggir mempengaruhi pelbagai jenis5 Menjelaskan kepentingan tumbuh-tumbuhan pantai dan tanah tinggi. tumbuhan semula jadi semula jadi di Malaysia. 4 Membuat kajian tentang kesesuaian di Malaysia. 6 Menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan semulajadi dan hidupan liar di kawasan hidupan liar di habitat yang berlainan. T bentuk muka bumi zon iklim dunia. 5 Menulis sebuah karangan yang bertajuk T iklim Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula T tanah- tanih jadi di Malaysia T saliran iii Kepentingan tumbuh-tumbuhan 6 Membuat peta minda yang semula jadi negara Malaysia. menunjukkan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan zon T flora dan fauna iklim dunia. T sumber perhutanan T tempat perlindungan hidupan liar T pembiakan hidupan laut T kawasan tadahan T pencegahan hakisan iv Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan zon iklim dunia T Gurun panas T Tundra T Mediteranaean T Kawasan jenis Siberia

14 - 15

4 SEJARAH NEGARA KITA 4.1 Kesultanan Melayu Melaka 1. a Pengasasan Melaka i Latar belakang Parameswara2. ii Rentetan peristiwa pembukaan Melaka. 3.

Menceritakan latar belakang Parameswara Berbangga dengan sejarah 1. sebagai pengasas Melaka. awal negara. Menjelaskan sebab Parameswara melarikan diri dari Palembang. Menghargai jasa pengasas2. Menyatakan perjalanan Parameswara darikerajaan Melaka. Palembang ke Melaka. 4 Menceritakan peristiwa pembukaan Melaka 3 5 Menjelaskan sebab yang mendorong Parameswara mengasaskan Melaka. 4

Membincangkan kedatangan Parameswara ke Melaka berdasarkan gambar bersiri atau gambar tunggal. Menandakan dan melabelkan peta perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. Melakonkan situasi yang menyebabkan pembukaan Melaka berpandukan peristiwa pelanduk menendang anjing. Mengadakan lawatan ke muzium untuk mendapatkan maklumat tentang pengasasan Melaka dan membuat laporan. 5 Menghasilkan buku skrap tentang pengasasan Melaka.

16 - 19

a Kegemilangan Melaka 1. Menyatakan gelaran jawatan Pembesar Empat. Berbangga dengan 1. i Pentadbiran yang sistematik.2. Menyatakan peranan Sultan dan kewujudan struktur Pembesar Empat Lipatan pentadbiran Kesultanan T Pemerintah Melaka Melayu Melaka 2. T Pembesar Empat Lipatan 3. Menyenaraikan tokoh-tokoh dan ii Pusat perdagangan sumbangannya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka Menyedari bahawa struktur . 3 T keistimewaan lokasi aktiviti perniagaan dengan4 Menceritakan aktiviti-aktiviti perniagaan di pentadbiran negara kita T negara-negara lain Melaka. berasaskan Kesultanan iii Pusat penyebaran Islam 5 Menerangkan Melaka sebagai pusat Melayu Melaka perdagangan. 4 T kedatangan dan perkembangan Islam di 6 Menyatakan peranan Melaka sebagai pusat Berbangga dengan Melaka penyebaran Islam. Kesultanan Melayu Melaka 7 sebagai pusat penyebaran 5 T penyebaran Islam ke negara-Membandingkan dan membezakan struktur negara-negara lain pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dan agama Islam dan pusat struktur pentadbiran negara Malaysia kini. erdagangan. p 6

Melukis dan membincangkan struktur pentadbiran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Melabelkan carta organisasi pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Membincangkan dan menjelaskan kuasa sultan serta pembesarpembesarnya dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Membuat pengurusan grafik tentang tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan sumbangannya. Melakarkan dan menandakan pada peta Asia laluan perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Membuat pengurusan grafik tentang barang dagangan dari negara asal. 7 Melakonkan situasi aktiviti perniagaan di pasar Melaka antara pedagang denga penduduk tempatan. 8 Membincangkan cara Islam berkembang di Melaka.

20

c Pusat kegiatan ilmu i Peranan istana

1. Menyatakan peranan istana sebagai pusat erbangga dengan kegiatan Berbincang tentang peranan istana B 1. kegiatan ilmu. menuntut ilmu. sebagai pusat kegiatan ilmu. 2. Menyenaraikan aktiviti keilmuan yang dijalankan 2 Melakonkan situasi aktiviti-aktiviti di istana. Menyedari pentingnya keilmuan di istana. 3. Menyatakan golongan yang mendapat faedah menuntut ilmu. 3 Berbincang tentang sebab golongan daripada kegiatan ilmu d istana. bangsawan dan istana sahaja mendapat Peka terhadap perkembangan faedah daripada aktiviti keilmuan. ilmu. 1. Menyatakan cara-cara peluasan kuasa Menghargai jasa pemimpin. Melakonkan situasi penaklukan 1. 2. Menyenaraikan negeri-jajahan takluk. sesebuah negeri jajahan. 3. Menyatakan sebab-sebab peluasan kuasaBerbangga dengan kewujudan 2 Melakarkan dan melabelkan negerisecara ringkas. dan kegemilangan negeri jajahan. 4 Menyatakan peranan pemimpin dalam peluasan Kesultanan Melayu Melaka. Sumbang saran tentang sebab-sebab 3 tanah jajahan. peluasan kuasa. 4 Membuat peta minda tentang peranan pemimpin.

21 - 22

d Peluasan kuasa i Cara peluasan ii Kebijaksanaan pemimpin

23

e Kedatangan kuasa luar i Portugis ii Belanda iii British

1. Menamakan kuasa-kuasa luar yang datang ke Menyedari perlunya taat setia 1. Menandakan laluan kedatangan kuasa Melaka. kepada pemimpin. luar ke Melaka pada peta dunia. 2. Menerangkan latar belakang kuasa luar. 2 Melakonkan situasi kedatangan 3. Menyatakan cara kedatangan kuasa luar ke penjajah ke Melaka. Melaka.

24

f

Kemerosotan Melaka 1. Menerangkan keadaan pentadbiran Melaka Menyedari perlunya taat setia 1. Membuat peta minda tentang faktori Faktor sewaktu zaman kemerosotan. kepada pemimpin faktor kemerosotan Kerajaan Melayu Melaka. T kelemahan kepimpinan 2. Menceritakan perebutan kuasa dalam kalangan pembesar. Menghargai kepentingan 2 Membincangkan faktor-faktor T perebutan kuasa 3. Menjelaskan sikap rakyat Melaka ketika kestabilan negara. kemerosotan Kesultanan Melayu T rakyat tidak setia menghadapi ancaman luar Melaka. T kelemahan askar Melaka 4 Menyatakan faktor-faktor kelemahan askar 3 Melakonkan peristiwa perebutan kuasa Melaka. dalam kalangan pembesar Kesultanan 5 Menjelaskan keadaan Melaka ketika mengalami Melayu Melaka kemerosotan. 4 Mengadakan kuiz tentang kemerosotan Kesultanan Kerajaan Melayu Melaka. 5 Membincangkan faktor-faktor kelemahan pemimpin melalui tayangan filem 'Tun Fatimah' kelemahan pemimpin melalui

25 - 27

4.2 Sejarah Awal Sarawak dan Sabah 1. Menyatakan asal usul nama Sarawak Berbangga dengan sejarah Menemubual orang sumber atau 1. a Sarawak 2 Membandingkan dua cerita tentang asal usul negara sendiri membuat rujukan untuk mendapatkan i Asal usul nama Sarawak nama Sarawak. maklumat tentang asal usul nama ii Pentadbiran awal Sarawak 3 Menyenaraikan kawasan pentadbiran di Berbangga dengan Sarawak. kepelbagaian kaum di negara 2. Melayari laman web untuk mendapat T kawasan persisiran pantai Sarawak maklumat tentang asal usul nama T kawasan pedalaman dan 4 Menyatakan pentadbiran awal di Sarawakkita. muara sungai mengikut kawasan. Sarawak. iii Kaun di Sarawak 5 Menyenaraikan kaum mengikut kawasan.Bersyukur dengan 3 Membuat simulasi lagenda asal usul 6 T Orang Melanau dan Melayu Menceritakan kedatangan kuasa luar ke keharmonian kaum di negaraSarawak. di persisiran pantai Sarawak. kita. 4 Menandakan dan melorekkan pada peta Bidayuh, Iban, Kenyah, Kelabit Sarawak tentang kawasan pentadbiran T dan Penan di pedalaman dan di Sarawak. muara sungai. 5 Membandingkan dan membezakan iv Kedatangan kuasa luar kawasan pentadbiran di Sarawak. 6 Menghasilkan buku skrap tentang kaum T penjajahan oleh keluarga Brooke. mengikut kawasan 7 Bercerita tentang kedatangan kuasa luar yang datang ke Sarawak. b Sabah 1. i Asal usul nama Sabah 2 ii Pentadbiran awal Sabah 3 T Kawasan Pantai Timur dikuasai oleh Kesultanan Johor 4 Kawasan Pantai Barat T dikuasai oleh kesultanan 5 Brunei. 6 T Kawasan pedalaman oleh ketua rumah panjang. iii Kaum di Sabah T Bajau dan Sulu di pantai timur. T Kadazan,Melayu, dan Murut di pantai barat T Murut,Kadazan dan Bajau di kawasan pedalaman iv Kedatangan kuasa luar T penjajahan oleh Syarikat Borneo Utara British

28 - 30

Menyatakan asal usul nama Sabah. Berbangga dengan sejarah Menemubual orang sumber untuk 1. Membandingka n dua cerita tentang asal negara sendiri. usul mendapatkan maklumat tentang nama Sabah. asal usul nama Sabah. Menyenaraikan kawasan pentadbiran awal di Berbangga dengan 2. Melayari laman web untuk mendapatkan Sabah. kepelbagaian kaum di negara maklumat tentang asal usul Sabah. Menyatakan pentadbiran di ketiga-tiga kawasan. kita. 3. Membuat catatan tentang asal usul Menyenaraikan kedatangan kawasan. nama Sabah. Menyenaraikan kaum mengikut kawasan. ersyukur dengan, B 4 Menandakan dan melorekkan di peta Menceritakan kedatangan kuasa luar ke Sabah. keharmonian kaum di negaraBorneo tentang kawasan pentadbiran di kita. Sabah. 5 Menyatakan kedudukan Kepulauan Sulu 6 Menamakan kaum berdasarkan pentadbiran. 7 Membuat buku skrap tentang kaum mengikut kawasan. 8 Bercerita tentang kedatangan kuasa luar yang datang ke Sabah.

31 - 32

4.3 Penjajahan a Kedatangan kuasa luar i Penjajah T Portugis T Belanda T British T Jepun

1. Menyenaraikan kuasa luar dan kawasan yang Kesederhana bersama untuk Menandakan negara asal 1. dikuasai mempertahankan negara kuasa luar oda petia dunia. luar 2. Menandakan kawasan yang pernah 2 Menyenaraikan kronologi kedatangan kuasa dijajah oleh Portugis, Belanda , British luar Bersatu padu mempertadan Jepun berdasarkan peta Malaysia. hankan negara 3 Membincangkan tujuan kedatangan 3. Menyatakan tujuan kedatangan kuasa luar. kuasa luar ii Tujuan penjelajahan 4 Membandingkan dan membezakan tujuan 4. Menyediakan senarai semak tujuan kedatangan penjajah British dan Jepun. kedatangan kuasa luar mengikut T perdagangan negara T kemegahan 5 Menyatakan tujuan penjajahan dalam T penyebaran agama bentuk pengurusan grafik. T keperluan bahan mentah peluasan tanah jajahan T

33

4.4 Penentangan Terhadap Penjajah 1. Menamakan pemimpin dan tokoh tempatan Memupuk semangat kekitaan 1. Menonton filem bertemakan perjuangan a. pe Pemimpin dan tokoh tempatan yang menentang penjajah. serta perpaduaan menentang penjajah. i Sultan Mahmud menentang 2. Menyenaraikan nama pemimpin dan tokoh enentang penjajahan. 2. Mengarang puisi tentang tokoh dan m Portugis tempatan mengikut zaman penjajahan. pemimpin yang menentang penjajah. ii Raja Haji menentang Belanda. Menceritakan peristiwa penentangan terhadap 3. 3 Melengkapkan pengurusan grafik tentan iii Datuk Maharaja Lela menentang penjajah oleh pemimpin tempatan. Menghargai tokoh-tokoh yang penentangan tokoh terhadap penjajah. British. 4 Menceritakan penentangan anggota forcemenentang penjajah. 136 4 Melakonkan suatu peristiwa seorang iv Rentap menentang British. terhadap penjajah Jepun pembesar negeri menentang penjajah. v Mat Salleh menentang British. Menyedari tanggungjawab 5 Mencari maklumat tentang FORCE 136 vi Anggota Force 136 menentang seseorang pemimpin. melalui laman web atau di perpustakaan Jepun.

Melukis dan menamakan arah mata Melabel kedudukan negara Malaysia Melabel negara-negara yang berjiran

Menandakan kedudukan Malaysia di peta dunia dan menyatakan lokasinya. Menulis rencana tentang kedudukan Malaysia yang strategik berdasarkan

bentuk muka bumi di Malaysia pada Menyanyikan lagu-lagu bertemakan

Menyediakan model bentuk muka bumi

menggambarkan keistimewaan dan keindahan bentuk muka bumi negara

Menyediakan laporan tentang aktiviti yang dijalankan berdasarkan keadaan Mengumpul keratan akhbar tentang bencana alam dan membuat laporan.

Membanding kan dan membezakan dua jenis zon iklim dunia menggunakan

Menghasilkan peta minda berkaitan

Menyediakan laporan tentang tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang terdapat di kawasan persekitaran Menyediakan folio yang mengandungi pelbagai gambar dan lukisan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. grafik untuk menunjukkan persamaan semula jadi dan hidupan liar di pinggir Membuat kajian tentang kesesuaian hidupan liar di habitat yang berlainan. Menulis sebuah karangan yang bertajuk Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula

menunjukkan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan zon

Parameswara ke Melaka berdasarkan gambar bersiri atau gambar tunggal.

Melakonkan situasi yang menyebabkan peristiwa pelanduk menendang anjing. Mengadakan lawatan ke muzium untuk

Melukis dan membincangkan struktur pentadbiran pada zaman Kesultanan Melabelkan carta organisasi pentadbiran

Membuat pengurusan grafik tentang tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melakarkan dan menandakan pada peta Asia laluan perdagangan pada zaman Membuat pengurusan grafik tentang Melakonkan situasi aktiviti perniagaan di pasar Melaka antara pedagang dengan Membincangkan cara Islam berkembang

Berbincang tentang sebab golongan bangsawan dan istana sahaja mendapat

Sumbang saran tentang sebab-sebab Membuat peta minda tentang peranan

Menandakan laluan kedatangan kuasa

Membuat peta minda tentang faktorfaktor kemerosotan Kerajaan Melayu

Melakonkan peristiwa perebutan kuasa dalam kalangan pembesar Kesultanan Mengadakan kuiz tentang kemerosotan Kesultanan Kerajaan Melayu Melaka.

membuat rujukan untuk mendapatkan

Melayari laman web untuk mendapat

Membuat simulasi lagenda asal usul Menandakan dan melorekkan pada peta Sarawak tentang kawasan pentadbiran

Menghasilkan buku skrap tentang kaum Bercerita tentang kedatangan kuasa luar

Melayari laman web untuk mendapatkan

Menandakan dan melorekkan di peta Borneo tentang kawasan pentadbiran di Menyatakan kedudukan Kepulauan Sulu

Bercerita tentang kedatangan kuasa luar

dijajah oleh Portugis, Belanda , British dan Jepun berdasarkan peta Malaysia.

Menyatakan tujuan penjajahan dalam

Menonton filem bertemakan perjuangan Mengarang puisi tentang tokoh dan pemimpin yang menentang penjajah. Melengkapkan pengurusan grafik tentang penentangan tokoh terhadap penjajah. Melakonkan suatu peristiwa seorang pembesar negeri menentang penjajah. Mencari maklumat tentang FORCE 136 melalui laman web atau di perpustakaan

RANCANGAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 MINGGU TEMA/TOPIK 1 1 RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS 2 MANUSIA 3 1.1 Perkembangan Corak Petempatan Manusia a Sejarah awal petempatan manusia i Persekitaran gua ii Kawasan lapang iii Pinggiran sungai atau tasik HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME AKTIVITI

1. Menyenaraikan corak petempatan awal manusia 2. Menceritakan corak petempatan awal manusia 3. Membanding dan membezakan dua jenis petempatan awal yang sesuai 4. Menerangkan persekitaran gua adalah jenis petempatan awal yang sesuai 5. Menerangkan keperluan tinggal di kawasan lapang 6. Menceritakan kepentingan tinggal di pinggiran sungai atau tasik

Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal Bersyukur dengan pembinaan rumah yang sempurna Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri

1. Membina model gua sebagai petempatan awal manusia daripada bahan terbuang 2. Membuat buku skrap tentang pelbagai jenis petempatan awal manusia 3. Melukis gambar sejarah awal petempatan manusia 4. Mengumpul gambar petempatan awal manusia dan menulis karangan pendek berkaitan gambar tersebut

4

CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA 24 JANUARI - 1 FEBRUARI 2009 b Jenis petempatan awal i Berpindah randah ii Gua iii Tempat kediaman Pondok Ran 1. Menyatakan sebab manusia berpindah randah pada peringkat awal 2. Menyatakan keistimewaan manusia tinggal di persekitaran gua 3. Menyatakan jenis tempat kediaman petempatan awal Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita Bersyukur dengan pembinaan rumah yang sempurna ULANGKAJI PENILAIAN 1 24 - 26 FEBRUARI 2009 1. Menghasilkan buku skrap tentang petempatan awal manusia 2. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat mengenai jenis-jenis petempatan awal manusia 3 Lawatan ke muzium dan melaporkan tentang gambaran petempatan awal manusia 4 Membuat model tempat kediaman petempatan awal manusia daripada bahan terbuang

5 6 7

8

9 10 12 13

1.2 Faktor Mempengaruhi Pembinaan Rumah a Faktor yang mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan negara lain i Sejarah ii Geografi iii Keselamatan iv Keselesaan v Kepadatan penduduk

1. Menerangkan latar belakang sejarah mempengaruhi reka bentuk rumah 2. Menerangkan bentuk muka bumi sebagai faktor mempengaruhi jenis rumah 3. Menyatakan ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada reka bentuk rumah di Malaysia 4. Menceritakan tentang ciri-ciri keselesaan sesebuah rumah 5. Menerangkan faktor kepadatan penduduk mempengaruhi pembinaan rumah 6. Menghuraikan ciri-ciri fizikal yang sesuai sebagai lokasi tempat tinggal

Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita

1. Menghasilkan model rumah daripada bahan terbuang berdasarkan aspek fizikal. 2. Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis rumah di dunia. 3. Menulis puisi bertemakan rumah. 4. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai jenis rumah di Malaysia dan di negara lain.

Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat perlindungan

11

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 14 MAC 2009 – 22 MAC 2009

14

ULANGKAJI PENILAIAN 2 7 – 9 APRIL 2009

15 16 17

1.3 Jenis rumah a Rumah di Malaysia i Rumah tradisional rumah panjang rumah Minangkabau rumah kampung ii Rumah moden banglo rumah teres rumah pangsa kondominium iii Pembinaan rumah struktur binaan bahan binaan pelan dan ruang

1. Menyatakan jenis reka bentuk rumah di Malaysia 2. Menamakan contoh rumah tradisional dan rumah moden di Malaysia 3. Membandingkan dan membezakan rumah tradisional dan rumah moden berdasarkan pembinaan rumah. 4. Menjelaskan pembinaan rumah yang selesa dan kualiti.

Berbangga dengan 1. Melukis gambar rumah tradisional. adanya pelbagai jenis 2. Menyanyi dan membincangkan lirik lagu rumah yang terdapat di bertemakan rumah. negara kita. 3. Mencari maklumat di pusat sumber sekolah tentang pembinaan sesebuah Berbangga dengan rumah. nilai estetika seni 4. Melukis rumah impian anda. binaan rumah di negara kita. Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri.

18 19

b Rumah di negara lain i Zon Sederhana Sejuk ii Zon Sederhana Panas iii Zon Sejuk iv Zon Panas

1. Menerangkan jenis rumah di empat zon iklim dunia. 2. Menyatakan reka bentuk rumah yang terdapat di negara lain. 3. Menbandingkan dan membezakan rumah di Zon Sejuk dan Zon Panas berdasarkan reka bentuknya.

Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara sendiri.

1. Membuat buku skrap tentang pelbagai jenis rumah di negara lain. 2. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang reka bentuk rumah di empat zon iklim dunia. 3. Menulis laporan tentang cuaca dan iklim, zon iklim dunia dan melukis reka bentuk rumah di zon tersebut.

20 22 23

1.4 a Fungsi i Memberi perlindungan ii Menyediakan keselesaan iii Mewujudkan kemesraan anggota keluarga.

1. Menyenaraikan kepentingan rumah kepada manusia. 2. Menjelaskan kepentingan rumah sebagai tempat perlindungan. 3. Menghuraikan fungsi rumah sebagai tempat yang dapat mewujudkan kemesraan ahli keluarga. 4 Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga terhadap keselesaan di dalam rumah. PKSR 1 25 – 28 MEI 2009

Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat perlindungan. Berterima kasih kepada keluarga kerana menyediakan rumah yang selesa.

1. Mengumpul gambar-gambar rumah, pelan dan ruang serta membuat laporan berkaitan fungsi rumah kepada manusia. 2. Melakukan gerak kerja kumpulan tentang fungsi rumah kepada manusia.

21

22 - 23

CUTI PERTENGAHAN TAHUN BERMULA 30 MEI 2009 – 14 JUN 2009 2 PERIHAL KAWASAN SETEMPAT 2.1 Latar Belakang Kawasan Setempat a Lokasi 1. Menyatakan lokasi tempat tinggal murid. i Kawasan tempat tinggal murid 2. Menyatakan kawasan tempat tinggal murid. dalam hubungan dengan mukim 3. Membanding dan membezakan dua kawasan daerah/bahagian tempat tinggal berdasarkan lokasi,. kampung taman perumahan ladang pekan bandar

24

Berbangga dengan tempat tinggal sendiri.

1. Melukis peta lakar menunjukkan kawasan tempat tinggal murid. 2. Berdasarkan peta daerah, murid mengenal pasti kedudukan tempat tinggal murid. 3. Melabel peta daerah untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal murid. 4 Melukis peta laluan ke lokasi tempat tinggal murid.

25 26 27

b Aspek fizikal i Keadaan muka bumi tanah tinggi tanah pamah lembangan pinggir laut

1. Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia 2. Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi di kawasan tempat tinggal murid 3. Membanding dan membezakan keistimewaan aspek fizikal antara tanah tinggi dengan tanah pamah

Bersyukur dengan persekitaran semula jadi yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid

1. Dengan merujuk peta negeri, murid menyatakan keadaan muka bumi yang terdapat di mukim dan di daerah mereka sendiri 2. Membina model menunjukkan keadaan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal murid daripada kertas tumbuk dan plastisin 1. Melukis simbol-simbol cuaca 2. Membina carta cuaca menandakan keadaan cuaca harian merekod suhu harian mencatat arah angin 3. Mencatat kegiatan harian murid (satu minggu) tentang pengaruh cuaca seperti hujan lebat,cuaca panas, dan angin kencang terhadap kegiatan murid 4 Membuat perbandingan cuaca di negara kita dengan negara lain dan menulis laporan Contoh : Iklim di Malaysia dan di Jepun

28 29

c Cuaca i Keadaan cuaca hujan panas mendung redup berangin ii Pengaruh cuaca terhadap kegiatan harian

1. Menyatakan keadaan cuaca tempat tinggal murid (pada sesuatu masa) 2. Menerangkan maksud simbol-simbol cuaca Menerangkan ciri keistimewaan cuaca setempat 3. Menjelaskan pengaruh cuaca ke atas kegiatan harian penduduk setempat 4 Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil oleh murid sewaktu banjir

Bersyukur dengan keadaan cuaca di tempat tinggal sendiri Meredai apa jua keadaan cuaca kerana ia memberi manfaat kepada semua kehidupan

30

ULANGKAJI PENILAIAN 3 28 – 30 JULAI 2009 2.2 Identiti Setempat a Sejarah atau lagenda i Asal usul nama tempat dari aspek sejarah atau lagenda ii Peristiwa setempat

31 32

1. Menceritakan asal usul nama tempat tinggal murid 2. Menyenaraikan peristiwa bersejarah di kawasan setempat 3. Menceritakan salah satu peristiwa setempat yang paling istimewa bagi murid \

Berbangga dengan identiti tempat sendiri Berbangga dengan sejarah dan lagenda setempat

1. Menulis laporan : Menemu bual penduduk setempat tentang asal-usul nama setempat Menemu bual penduduk setempat tentang cerita legenda Menemu bual orang sumber tentang peristiwa penting yang berlaku di kawasan setempat 2. Melukis tentang cerita asal-usul nama setempat

33 35

b Keistimewaan setampat i Keistimewaan dari segi : alam semula jadi warisan sejarah kesenian dan kebudayaan prasarana

1. Menyenaraikan keistimewaan tempat tinggal murid 2. Menyatakan contoh-contoh berkaitan keistimewaan setempat 3. Menceritakan keistimewaan prasarana yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid

Berbangga dengan keistimewaan tempat tinggal murid Bersama bertanggungjawab untuk meningkatkan imej tempat sendiri

1. Melawat tempat peninggalan warisan sejarah dan menulis laporan 2. Menghasilkan buku skrap : menemu bual penduduk tentang keistimewaan setempat memerhati dan merakamkan prasarana setempat 3. Memperagakan pakaian tradisional sempena Minggu Patriotik

34

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 22 OGOS 2009 – 31 OGOS 2009 c Struktur pentadbiran 1. Menamakan ketua pentadbiran mengikut i Kampung / Taman Perumahan / jawatan di peringkat kampung, mukim, daerah, Ladang dan negeri ii Mukim 2. Menyatakan organisasi pentadbiran tempat iii Daerah tinggal murid pada peringkat taman / kampung / iv Negeri ladang 3. Menamakan jabatan-jabatan pentadbiran dan perkhidmatan awam di kawasan tempat tinggal murid Menghormati ketuaketua pentadbiran setempat 1. Mencari maklumat tentang jawatan pentadbiran kampung / mukim / daerah dan menulis carta organisasi 2. Berbincang serta mencatatkan hasil perbincangan secara kumpulan tentang bidang kuasa mengikut kawasan bagi tiap-tiap organisasi pentadbiran Contoh : Penghulu : Pentadbiran sesuatu mukim

36 37

38

CUTI UMUM HARI RAYA PUASA 19 SEPTEMBER 2009 – 27 SEPTEMBER 2009 d Kemudahan dan perkhidmatan awam i Perkhidmatan perhubungan ii Perkhidmatan pendidikan iii Perkhidmatan keselamatan iv Perkhidmatan kesihatan v Kemudahan beribadat 1. Menyatakan fungsi kemudahan dan perkhidmatan awam 2. Menyenaraikan jenis kemudahan dan perkhidmatan awam di tempat murid 3. Menyenaraikan jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan oleh perkhidmatan awam 4 Menjelaskan kepentingan pelbagai perkhidmatan awam di tempat murid Bersyukur dengan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di kawasan setempat 1. Berdasarkan satu jenis kemudahan awam bincangkan kepentingan dan cara menjaganya 2. Taklimat daripada orang sumber mengenai perkhidmatan awam setempat 3. Mengumpulkan bahan edaran seperti risalah dan poster yang berkaitan dengan kemudahan dan perkhidmatan awam. Bincang dan catatkan perkara penting tentang kepentingan kemudahan dan perkhidmatan awam 4. Melayari laman web institusi atau syarikat yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan awam untuk mengetahui kepentingan organisasi tersebut

39 40 41

42 43

2.3 Masyarakat Setempat a Penduduk i Taburan kaum umur jantina pekerjaan agama dan kepercayaan

1. Menyatakan kaum yang terdapat di tempat tinggal murid 2. Menyatakan agama dan kepercayaan masyarakat setempat 3. Menyenaraikan jenis pekerjaan masyarakat setempat 4 Menerangkan faktor yang mempengaruhi pekerjaan masyarakat setempat 5. Menyatakan kewujudan dan komposisi masyarakat setempat

Menyedari bahawa masyarakat setempat terdiri daripada pelbagai kaum Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat Berbangga dengan sumbangan setiap individu dalam masyarakat setempat

1. Merujuk pelbagai sumber untuk mengumpul makluman tentang kaum masyarakat setempat 2. Menemu bual penduduk setempat tentang pekerjaan mereka 3. Mengklasifikasikan pekerjaan setempat berdasarkan bidang-bidang tertentu dan membuat rumusan 4. Menghasilkan buku skrap tentang masyarakat setempat berdasarkan aspek kaum pekerjaan agama dan kepercayaan

44 45 46 b Kegiatan ekonomi i Jenis pertanian perlombongan perindustrian perkhidmatan pelancongan perniagaan ii Faktor-faktor yang mempengaruh kegiatan ekonomi setempatatau pekerjaan utama penduduk

PKSR 2 2 - 6 NOVEMBER 2009 1. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi setempat 2. Menyatakan pekerjaan utama penduduk setempat 3. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pekerjaan utama penduduk setempat 4 Menyatakan faktor yang mewujudkan kegiatan pelancongan /pertanian / perindustrian / perkhidmatan Bersyukur dengan sumbangan kegiatan ekonomi setempat 1. Mengklasifikasikan pekerjaan setempat berdasarkan bidang-bidang tertentu 2. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi setempat atau pekerjaan utama penduduk dan melaporkan 3. Melakonkan simulasi tentang keistimewaan tempat tinggal murid sebagai kawasan pelancongan 4. Membuat buku skrap tentang sesuatu kegiatan ekonomi utama di tempat anda