BORANG KAJI SELIDIK KAJIAN MENGENAI KEPUASAN WARGA KASTAM SELANGOR DENGAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN A

Tandakan √ dipetak yang berkenaan

Latar Belakang 1. Jawatan: Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan I Kumpulan Sokongan II 2. Tempoh Perkhidmatan:

a. Kurang daripada 5 tahun b. 5 – 10 tahun c. 10 - 20 tahun d. 20 – 30 tahun e. 30 – 35 tahun

3. Bahagian/ Cawangan: Pengurusan Cukai Dalaman Perkhidmatan Teknik Kastam

UMA DEVI NAGIAH J37911 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Page 1

Pencegahan

Lain-lain

BAHAGIAN B

:

Sila tandakan  dalam kotak yang disediakan

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Puashati

Tidak Puashati

Tidak Pasti

Puashati

Sangat Puashati

Bil
1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Perkhidmatan
Kuasa Melaksanakan Tugas Arahan kerja yang jelas Pembahagian kerja secara adil Peluang menggunakan potensi diri Peluang menghadiri latihan Aplikasi ilmu selepas latihan Keadilan Penilaian Prestasi Kerja Keprihatian terhadap masalah warga kastam Selesa bertegur sapa dengan pengurusan tertinggi KDRMS Kerjasama antara Bahagian/Cawangan KDRMS Hormat- menghormati tanpa mengira pangkat

Skala 1 2 3 4 5

UMA DEVI NAGIAH J37911 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Page 2

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Peluang melakukan kerja berbeza dari semasa ke semasa Peluang menggunakan kebolehan sendiri Peluang Mencuba kaedah sendiri dalam tugas Kesesuaian kerja dengan minat Tanggungjawab bersesuaian dengan keupayaan dan kelayakan Gaji setimpal dengan tugas yang dilakukan Peluang mendapat penghargaan dan pengiktirafan hasil kerja cemerlang Peluaang untuk terus maju dalam KDRMS Perasaan pencapaian dalam penyempurnaan sesuatu tugas Amalan pemberian galakan/pujian oleh Penyelia/Ketua Jabatan Memberi perhatian dan tumpuan terhadap kesejahteraan dan kebajikan kakitangan Suasana tempat kerja selamat dan selesa Penerapan budaya ilmu di kalangan warga dengan memberi peluang pembelajaran seperti pendidikan jarak jauh atau pendidikan luar kampus

BAHAGIAN C

:

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

_____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Saya mengucapkan terima kasih di atas kerjasama anda melengkapkan soal selidik ini.

UMA DEVI NAGIAH J37911 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Page 3