Analisis Pekerjaan

Definisi: Satu proses sistematik bertujuan untuk mengutip maklumat berkaitan aspek kerja yang penting bagi sesuatu pekerjaan(Ivancevich,1995).  Satu proses untuk mendalami aktiviti yang terdapat dalam pekerjaan secara sistematik(De Cenzo & Robbins,1996).

Tujuan
Untuk mendapatkan jawapan kepada beberapa persoalan.  Apakah tugasan fizikal dan mental yang dilakukan oleh pekerja?  Bilakah kerja perlu disiapkan?  Tahap manakah kerja perlu dicapai?  Bagaimana pekerja melakukan kerja?  Kenapa kerja tersebut dilakukan?  Apakah kelayakan yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu kerja?

Analisis Pekerjaan
Deskripsi Pekerjaan
Tugas Tanggungjawab Dimensi tugas Lain-lain

Spesifikasi Pekerjaan
Pengetahuan Kemahiran Kebolehan Lain-lain

Fungsi PSM
Perancangan sumber manusia Perekrutan dan pemilihan Pembangunan sumber manusia Penilaian prestasi Pampasan dan faedah Keselamatan dan kesihatan Perhubungan pekerja Pentyelidikan sumber manusia Pekerjaan yang seimbang

Kaedah Mendapatkan Maklumat Pekerjaan
    

Soal selidik. Pemerhatian. Temuduga. Rekod/diari pekerja. Gabungan kaeddah-kaedah.