RUMUSAN

1) Kos Sejarah Konsep kos sejarah digunakan dalam merekod Aset bukan semasa dalam Kunci Kirakira. 2) Wang sebagai ukuran Semua urus niaga dalam nilai Ringgit-Malaysia(RM). Ini selaras dengan konsep wang sebagai ukuran. 3) Konservatif Stok akhir dinilaikan terendah antara harga kos dengan harga pasaran 4) Catatan Bergu