P. 1
Proforma PAI Sem 1-8

Proforma PAI Sem 1-8

|Views: 359|Likes:
Published by Najwa Al-Helsy

More info:

Published by: Najwa Al-Helsy on Jun 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Kredit

3(2+1)

Jam Kontak 60 jam

Bahasa
Pengantar

Bahasa Melayu

Prasyarat

Tiada

Semester

Pertama/Kedua

Hasil
Pembelajaran

1. Membina bahan sumber pengajaran Pendidikan Islam.

2. Mengurus penggunaan bahan sumber pengajaran Pendidikan
Islam dengan cekap dan berkesan.

3. Menganalisis konsep dan kemahiran-kemahiran asas dalam
pengajaran mikro.

4. Mengaplikasi kemahiran-kemahiran asas dalam

pengajaran mikro dan makro.

Sinopsis

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan, pembinaan dan
aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Islam. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran
mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep, kemahiran
asas, perancangan, dan amali.

The course emphasizes on topic selecting, building and using
resources in teaching and learning of Islamic education. It also
discusses topics in micro and macro teaching concepts, basic skills,
planning, and practical.

26

Tajuk

Kandungan

Jam

1

Teori
Pemilihan Bahan Sumber Pengajaran dan
Pembelajaran Pendidikan Islam Mengikut Bidang
.
Kategori bahan
Keberkesanan bahan

7

2

Aplikasi Bahan Sumber Pendidikan Islam Dalam
Pengajaran dan Pembelajaran.

Perancangan
Aplikasi
Integrasi TMK dalam Pendidikan Islam
Penilaian keberkesanan bahan

8

3

Pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran
Pendidikan Islam

Konsep
Kemahiran asas

5

4

Perancangan pengajaran mikro

Asuhan Tilawah al-Quran
Asas Ulum Syariah
Adab dan Akhlak Islamiah
Pelajaran Jawi

5

5

Perancangan dan bidang pengajaran makro
Pendidikan Islam:
Asuhan Tilawah al-Quran
Asas Ulum Syariah
Adab dan Akhlak Islamiah
Pelajaran Jawi

5

Jumlah

30

1

Amali

Pembinaan bahan sumber

Bahan cetak
Bahan bukan cetak

10

2

Amali pengajaran mikro

Aplikasi kemahiran pengajaran mikro dalam
bidang:

- Asuhan Tilawah al-Quran
- Asas Ulum Syariah
- Adab dan Akhlak Islamiah
- Pelajaran Jawi

10

27

Tajuk

Kandungan

Jam

3

Amali pengajaran makro dalam bidang:

Asuhan Tilawah al-Quran
Asas Ulum Syariah
Adab dan Akhlak Islamiah
Pelajaran Jawi

10

Jumlah

30

Jumlah Keseluruhan

60

Pentaksiran

Kerja Kursus

60 %
Peperiksaan Akhir 50 %

Ahmad Mohd. Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah, pedagogi dan
metodologi.
Fajar Bakti Sdn Bhd Shah Alam

Abdul Muttalib Rani (1985). Peranan pengeluaran dan penggunaan
alat bantu mengajar dalam pengajaran
, kursus iktisas guru-guru
agama Islam Kementerian pendidikan Malaysia..

Abd. Rahman Daud (1999). Teknologi Pendidikan. Selayang:
Edusistem

Rujukan
Asas

Abdul Qadir Ahmad, 1980,Turuq Ta’alim al-Tarbiyah al-Islamiyah,
Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah

Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran
pendidikan Islam sekolah rendah. Kurikulum bersepadu sekolah
rendah
. Dewan Bahasa dan Pustaka

Mohd. Kamal Hassan Dr, (1988), Pendidikan dan pembangunan suatu
perspektif bersepadu,
Kuala Lumpur : Nurin Enterprise

Rashidi Azizan dan Abd.Razak Habib (1995), Pengajaran dalam bilik
darjah,
Kajang : Masa Enterprise,

Shabuddin Hashim, Dr. Rohizani Yaakub, Mohd. Zohir Ahmad (2003)
Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Berkesan. PTS
Publication & Distributors Sdn Bhd

Shahabuddin Hashim. Rohizani Yaakub. Mohd Zohir Ahmad (2003).
Pedagogi. Bentong: PTS Publications & Distributor

Rujukan
Tambahan

Zawawi Hj. Ahmad. (1984). Pendidikan Islam kaedah dan teknik
pengajaran
Petaling Jaya : International Book Service

28

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
(Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Penilaian Dalam Pendidikan Islam

(Evaluation In Islamic Education)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->