Assalamualaikum wr. wb Kepada yth.

Ibu kepala sekolah tk cerdas Ibu Dewi Kepada yth, ibu-ibu guru tk Cerdas Kepada yth. Ibu-ibu wali murid tk Cerdas Kepada anak-anak tk Cerdas yang kami cintai dan kami banggakan Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kpd Allah swt yang telah memberik an nikmat, rahmat dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga kita masih dapat b erkumpul dalam acara perpisahan anak-anak tk cerdas hari ini. tidak terasa satu tahun telah kita jalani dan kita lewati bersama. Tentunya dalam waktu satu tahun ini anak-anak kami telah banyak mendapatkan bimb ingan dan pelajaran dari para guru di tk cerdas dengan penuh kesabaran, perhatia n dan kasih sayang. Kami selaku orang tua atau wali murid sangat bangga dan bert erima kasih atas pehatian dan kasih sayang serta bimbingan dari para guru kepada anak-anak kami. Dan tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kenak alan anak-anak kami yang kadang-kadang nangis, ngompol, bertengkar dan lain seba gainya. Harapan kami mudah-mudahan ilmu yang diperoleh anak-anak kami di tk berm anfaat disekolah selanjutnya dan semoga tk cerdas dapat lebih baik dimasa mendat ang. Amin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan dan kekurangan kami sebaga i wali murid sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ke luarga besar cerdas, smoga silaturahmi ini tidak terputus sampai disini saja. Demikian yang dapat saya sampaikan, Wabilahitofikwalhidayah wassalamualaikum wr. Wbr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful