Soalan Kuiz

Nama :……………………………………………………….
…………………
No. Kad pengenalan :…………………………………...
Tafsir Peta di bawah.

Tingkatan:

Jawab soalan berdasarkan gambarajah di bawah.

Soalan adalah berdasarkan graf bar mudah di bawah ini.
Penjualan Kereta Nasional Mengikut
Jenama Tahun 2001

Jualan (Ribu Unit)

35
30
25
20
15
10
5
0
Kereta
Perdana

Kereta
Waja

Kereta
Wira

Kereta
Iswara

Kereta
Kancil

Jenis Kenderaan

a. Jenama kereta yang paling laris dijual ialah
____________________________________________________

b. Jumlah penjualan kereta Perdana adalah sebanyak
_____________________________________________________

c. Berapakah perbezaan jualan kereta Wira berbanding dengan kereta
Waja ?
_____________________________________________________

d. Jumlah penjualan kereta nasional pada tahun 2001 ialah
___________________________________________________