IBADAH TINGKATAN 1

BIL BAND EVIDENCE INSTRUMEN TARIKH CATATAN FARDU AIN & FARDU KIFAYAH

1

B1D10 B1D10E1 Mengetahui konsep fardu Menyebut pengertian: ain dan fardu kifayah • fardu kifayah • fardu kifayah B2D10 Memahami konsep fardu ain dan fardu kifayah. B2D10E1 Memberi contoh: • fardu ain • fardu kifayah B3D10E1 Menjelaskan perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah B4D9E1 Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah dengan betul B5D9E1 Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan seharian secara berterusan

2

FARDU AIN & FARDU KIFAYAH

3

B3D10 Melaksanakan fardu ain dan fardu kifayah B4D9 Melaksanakan fardu ain & fardu kifayah dengan betul B5D9 Melaksanakan fardu ain dan fardu kifayah dengan betul dan istiqamah

FARDU AIN & FARDU KIFAYAH

4

FARDU AIN & FARDU KIFAYAH

5

FARDU AIN & FARDU KIFAYAH

6

B6D9 Melaksanakan fardu ain dan fardu kifayah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi

B6D9E1 Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan seharian secara berterusan dan boleh dicontohi

FARDU AIN & FARDU KIFAYAH

B1D11E1 Menyebut pengertian bersuci B1D11E2 Menyebut pengertian najis B1D11E3 Menyebut pengertian dan hukum istinjak B1D11E4 Menyebut pengertian dan hokum berwuduk B1D11E5 Menyebut pengertian mandi & bahagian mandi B1D11E6 Menyebut pengertian dan hukum bertayamum

SUCI ASAS KEBERSIHAN

SUCI ASAS KEBERSIHAN

7

B1D11 Mengetahui konsep bersuci

SUCI ASAS KEBERSIHAN

SUCI ASAS KEBERSIHAN

SUCI ASAS KEBERSIHAN

SUCI ASAS KEBERSIHAN

B1D11E7 Menyebut pengertian dan hukum samak B2D11E1 Boleh mengenal pasti: • benda-benda kotor yang najis • bahan-bahan bersuci • jenis-jenis najis • alat-alat istinjak B2D11E2 • Menyatakan anggota wuduk • Menyenaraikan rukun wuduk B2D11 Memahami konsep bersuci B2D11E3 Menyebut sebab wajib mandi B2D11E4 Menyebut anggota bertayamum dan alat tayamum B2D11E5 Menyebut alat-alat samak B2D11E6 Menyenaraikan penyakit-penyakit yang berpunca dari amalan yang mengabaikan kebersihan diri dan alam sekitar

SUCI ASAS KEBERSIHAN

SUCI ASAS KEBERSIHAN

SUCI ASAS KEBERSIHAN

8

SUCI ASAS KEBERSIHAN

SUCI ASAS KEBERSIHAN

SUCI ASAS KEBERSIHAN

SUCI ASAS KEBERSIHAN

9

B3D11 Melaksanakan konsep bersuci

B3D11E1 Menunjukkan kebolehan: • Membandingkan amalan orang yang bersih dengan pengotor. • Membezakan jenis-jenis najis dan cara-cara menyucikannya. • Menyenaraikan syarat-syarat istinjak dengan benda-benda kesat. • Melafazkan niat wuduk. • Mengamalkan perlakuan wuduk. • Melaksanakan mandi wajib dengan melafaz niat mandi wajib. • Menyenaraikan perkara sunat ketika mandi wajib. • Melaksanakan tayamum dengan lafaz niat tayamum. • Menyatakan sebab-sebab tayamum dan rukun tayamum. • Melakukan samak B4D10E1 Melakukan konsep bersuci dengan: • sentiasa memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat. • melaksanakan cara bersuci daripada najis dengan betul. • melaksanakan cara-cara istinjak menggunakan alat-alat istinjak. • melakukan perlakuan dalam wuduk dengan betul mengikut

SUCI ASAS KEBERSIHAN

SUCI ASAS KEBERSIHAN

10

B4D10 Memahami konsep bersuci dengan betul

• • •

urutan. melakukan mandi wajib dengan betul mengikut urutan. melaksanakan tayamum dengan betul. melakukan samak dengan betul dan boleh menyatakan perbezaan cara-cara sertu dan samak.
SUCI ASAS KEBERSIHAN

11

B5D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan: • Menjelaskan akibat buruk mengabaikan kebersihan. B5D10 • Sentiasa menjaga kesihatan dan Melaksanakan konsep mengamalkan cara hidup sihat. bersuci dengan betul dan • Menjelaskan implikasi orang istiqamah yang tidak beristinjak dengan betul. • Mengaplikasikan wuduk dalam kehidupan seharian & mengamalkan adab ketika berwuduk. • Melakukan tayamum dengan betul. • Melakukan samak dengan betul.

B6D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan: • Sentiasa memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat serta boleh dicontohi.

SUCI ASAS KEBERSIHAN

12

B6D10 Melaksanakan konsep bersuci dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi

• • • •

Melakukan perlakuan wuduk dengan sempurna dan boleh dicontohi. Membimbing rakan melakukan mandi wajib dengan sempurna. Simulasi tayamum dengan sempurna Melakukan samak dan sertu dengan sempurna dan boleh dicontohi

13

B1D12E1 Menyebut pengertian solat B1D12 Mengetahui konsep solat dan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin B1D12E2 Menyebut hukum menunaikan solat B2D12E3 Menyebut pengertian khusyuk solat B2D12E1 Menyatakan waktu-waktu solat fardu B2D12 Memahami konsep solat dan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin B3D12 Memahami perlakuan B2D12E2 Menyatakan perkara-perkara yang membawa khusyuk dalam solat B3D12E1 Tunjuk cara melakukan solat contoh: sujud

SOLAT

SOLAT

SOLAT

SOLAT

14

SOLAT

SOLAT

15

solat dan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin

B3D12E2 Menerangkan perkara-perkara yang boleh menghalang khusyuk ketika solat B4D11E1 Membaca bacaan–bacaan dalam solat dengan betul B4D11E2 Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan B5D11E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan dan istiqamah B6D11E1 Menjadikan solat sebagai keperluan hidup dengan sempurna istiqamah, dan boleh dicontohi B1D13E1 Menyebut pengertian solat berjemaah dan hukum melaksanakan solat berjemaah. B2D13E1 Menyatakan kedudukan imam & makmum

SOLAT

SOLAT

16

B4D11 Memahami perlakuan dalam solat dengan betul.

SOLAT

17

B5D11 Melaksanakan perlakuan dalam solat dengan betul dan istiqamah B6D11 Melaksanakan perlakuan dalam solat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi B1D13 Mengetahui tuntutan solat berjemaah

SOLAT

SOLAT

18

SOLAT

19

SOLAT

20

B2D13

Memahami tuntutan solat berjemaah B3D13 Memahami perlakuan solat berjemaah B4D12 Memahami cara solat berjemaah dengan betul B5D12 Melaksanakan solat berjemaah dengan betul dan istiqamah B6D12 Melaksanakan solat berjemaah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi

B2D13E2 Menyatakan syarat-syarat menjadi imam dan makmum Tunjuk cara solat berjemaah: • kedudukan imam dan makmum • makmum masbuk dan muafik B4D12E1 Mengamalkan solat berjemaah bersama rakan di sekolah B5D12E1 Dikenal pasti sebagai seseorang yang layak menjadi imam B6D12E1 Menjadi imam solat berjemaah dengan sempurna istiqamah, dan boleh dicontohi

SOLAT

SOLAT

21

SOLAT

22

SOLAT

23

SOLAT 24

25

B1D14 Mengetahui tentang solat Jumaat

B1D14E1 Menyebut pengertian solat Jumaat, hukum menunaikan solat Jumaat

SOLAT JUMAAT

B1D14E2 Menyebut pengertian khutbah Jumaat dan hukum membaca khutbah Jumaat B2D14E1 Menyenaraikan keistimewaan hari Jumaat B2D14E2 Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat
26

SOLAT JUMAAT

SOLAT JUMAAT

SOLAT JUMAAT

B2D14 Memahami solat Jumaat

B2D14E3 Menyenaraikan tiga syarat sah khutbah Jumaat B2D14E4 Menyenaraikan tiga adab semasa berada di masjid B3D14E1 Menyatakan cara melakukan solat Jumaat secara lisan

SOLAT JUMAAT

SOLAT JUMAAT

SOLAT JUMAAT

27

B3D14 Memahami solat Jumaat

SOLAT JUMAAT

B3D14E2 Melaksanakan adab makmum solat Jumaat
SOLAT JUMAAT

B3D14E3 Menyatakan rukun khutbah Jumaat.

28

B4D13 Memahami perlakuan dalam solat Jumaat dengan betul

B4D13E1 Membezakan antara solat fardu Jumaat dengan solat fardu zuhur B4D13E2 Menjelaskan adab makmum sebelum, semasa dan selepas solat Jumaat B5D13E1 Menjelaskan perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat B5D13E2 Melazimi membaca doa dan zikir pada hari Jumaat B6D13E1 Menghuraikan perbezaan kaedah antara golongan mastautin, bermukim dan musafir dalam solat Jumaat B1D15E1 Menyebut pengertian solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib

SOLAT JUMAAT

SOLAT JUMAAT

SOLAT JUMAAT

29

B5D13 Melaksanakan perlakuan dalam solat Jumaat dengan betul dan istiqamah B6D13 Melaksanakan perlakuan dalam solat jumaat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi

SOLAT JUMAAT

30

SOLAT JUMAAT

31

B1D15 Mengetahui konsep solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib.

SOLAT SUNAT TAHIYATUL MASJID & RAWATIB

32

B2D15 Memahami konsep solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib B3D15 Memahami solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid B4D14 Memahami cara solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid dengan betul B5D14 Melaksanakan solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid dengan betul dan istiqamah B6D14 Melaksanakan solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi

B2D15E1 Menyatakan bahagian solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. B3D15E1 Menyatakan • lafaz niat solat sunat rawatib & solat sunat tahiyatul masjid • Tunjuk cara solat B4D14E1 Melakukan solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid B5D14E1 Melakukan solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul secara berterusan.

SOLAT SUNAT TAHIYATUL MASJID & RAWATIB

33

SOLAT SUNAT TAHIYATUL MASJID & RAWATIB

34

SOLAT SUNAT TAHIYATUL MASJID & RAWATIB

35

SOLAT SUNAT TAHIYATUL MASJID & RAWATIB

36

B6D14E1 Melakukan solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul secara berterusan dan boleh dicontohi

SOLAT SUNAT TAHIYATUL MASJID & RAWATIB