1.

Berdiri dan Takbiratul ikram

2. I'tidal, Rukuk1.

Berdiri dan Takbiratul ikram

2. I'tidal,

Rukuk, dan Sujud

3. Duduk antara Dua

Sujud dan Tasyahud Awal

4. Duduk

Tasyahud Akhir

Artikel Terkait , dan

Sujud

3. Duduk antara Dua Sujud dan

Tasyahud Awal

4. Duduk Tasyahud

Akhir

Artikel Terkait