SUB TOPIK TEMA HASIL PEMBELAJARAN

ISI PELAJARAN

LATIHAN

UNIT 3 : SKALA DAN JARAK

Mengenalpasti dan melukis skala lurus. Mengukur panjang dan lebar bilik darjah menggunakan skala lurus. Mentakrifkan konsep jarak. Mengira jarak relatif dan jarak mutlak. Mengukur jarak relatif dan jarak mutlak.

Skala : Nisbah antara jarak yang dilukis pada peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi.

Skala Lurus : Skala yang dilukis pada satu garisan yang dipecahkan kepada unit-unit yang sama jaraknya.

0

1

2

3

4

5

6

7

8 km

________________________________

Panjang untuk setiap pembahagian unit : 1 cm Kesimpulan : 1 cm mewakili 1 km

Mengukur dengan menggunakan Skala Lurus
Langkah : 1. Sediakan pita ukur & buku catatan. 2. Ukur panjang kelas dari satu penjuru ke penjuru lain. 3. Ukur lebar kelas 4. Rekodkan. Contoh ; Panjang kelas : 10m Lebar kelas : 7m 5. Pilih satu skala yang sesuai. 10m contoh ; 1cm = 1meter 6. Tukarkan ukuran panjang dan lebar dalam unit cm berdasarkan skala. Contoh ; Panjang kelas = 10 x 1 cm = 10 cm Lebar kelas = 7 x 1 cm = 7 cm 6. Lukiskan plan kelas berdasarkan skala yang dipilih. 7m

Rajah 1.0 : Pelan sebuah kelas

Jarak : Ukuran jauh antara satu Tempat dengan satu Tempat yang lain

Jarak mutlak Dinyatakan dalam Meter dan kilometer

Jarak relatif Diukur berdasarkan Masa dan kos

Contoh pengiraan jarak mutlak dan jarak relatif.

Rajah 2.0 : Kedudukan rumah Ashok dan rakan-rakannya

Perkara nama Pelajar Jarak mutlak Jarak berdasarkan masa Berjalan Kaki Mengayuh Basikal

Ashok

Thien Seng

Kasinah

Sofian

4km

6km

2km

3km

I jam 40 minit

1½ jam 1 jam

30 minit 20 minit

45 minit 30 minit

Jarak 80 sen Berdasarkan Kos

RM 1.20

40 sen

60 sen

Mengukur jarak di Atas peta

Jarak lurus
-Diukur dengan menggunakan Pembaris, jangka tolak atau Jalur kertas

Jarak Melengkung
-Diukur dengan menggunakan Benang, tali dan jalur kertas

Mengukur Jarak Lurus
Langkah : 1. Gunakan pembaris untuk mengukur jarak diantara Kg Tiram dengan Kg Tasek. Gunakan Skala peta untuk mencari jarak sebenar. Jarak Sebenar :

2.
3.

Skala peta ; 1 cm = 1 km Jarak sebenar = 4 x 1 = 4 km

Mengukur Jarak Melengkung
Langkah : 1. 2. 3. 4. 5. Gunakan benang untuk mengukur jarak Sg.Jernih Tandakan kedudukan titik X dan Y . Benang diletakkan dihujung titik X dan titik Y. Luruskan benang dan letakkan jarak X dan Y pada skala lurus peta. Jarak sebenar Skala peta ; 1 cm = 1 km Jarak Sebenar = 5 x 1 = 5 km

LATIHAN PENGUKUHAN

Aktiviti pengukuhan

1. Nyatakan jarak mutlak tempat-tempat berikut .
Tempat
a) Perhentian bas ke bank b) Balai polis ke zoo

Jarak
Jawapan

Tempat
c) Pejabat daerah ke sekolah d) Kedai serbaneka ke bank

Jarak
Jawapan

Jawapan

Jawapan

2. Jika tambang bas ialah RM0.20 bagi setiap kilometer, nyatakan tambang bas tempat-tempat berikut.
Tempat a) Zoo ke bank Tambang Jawapan Tempat c) Kedai buahbuahan ke Zoo d) Balai polis ke Pejabat Daerah Tambang Jawapan

b) Perhentian bas

Jawapan

Jawapan

Soalan 1(a) 8 km

Soalan 1(b) 11 km

Soalan 1(c) 6.5 km

Soalan 1 (d) 9 km

Soalan 2 (a) RM 2.40

Soalan 2 (b) RM 1.60

Soalan 2 (c) RM 2.60

Soalan 2 (d) RM 1.40

0

2

4

6

8

10 12

14

16 km

________________________________
1. a) b) c) d) Skala lurus yang digunakan di atas ialah 1 cm mewakili 2 meter 1 cm mewakili 1 km 1 cm mewakili 2 km 1 cm mewakili 6 km

2. Antara berikut manakah yang digunakan untuk menyatakan jarak mutlak? i jam iii Meter ii Minit iv Kilometer a) i dan ii b) ii dan iii c) iii dan iv d) i dan iv

3. a) b) 4. a) b) 5. a) b) c) d)

Jarak yang ditentukan berdasarkan kos dan masa dikenal sebagai Jarak mutlak c) Jarak masa Jarak relatif d) Jarak kos Panjang sungai dalam sebuah peta boleh diukur dengan tepat menggunakan.. Jangka tolok c) Parambulator Pembaris d) Benang Skala dalam sesuatu peta membolehkan seseorang mengetahui Jarak antara dua tempat Arah antara dua tempat Ketinggian sesuatu kawasan Kederasan aliran sebuah sungai

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.