NAMA: KELAS : TARIKH: Arahan : Isikan tempat-tempat kosong berikut.

Tajuk : Pengenalan Arca

Membina, arca, membentuk, media, arca berfungsi, mengukir, arca estetik

1. ______________ ialah seni binaan 3 dimensi yang direka sebagai ciptaan berfungsi atau untuk nilai estetiknya. 2. Arca boleh dibahagikan kepada 2 jenis iaitu ___________________ dan _________________. 3. Arca boleh dihasilkan melalui kegiatan _______________, ________________ dan _______________. 4. Ciri utama seni arca ialah boleh dihasilkan dengan pelbagai ________________ .

Tajuk : Teknik – teknik penghasilan arca Arca binaan arca acuan arca timbulan arca mobail Arca luakan arca dinding

1. Buah tembikai boleh digubah menjadi bakul dengan membuang bahagian-bahagian tertentu yang tidak diperlukan menjadi hiasan meja makan. Arca ini dikenali sebagai_______________. 2.______________ dihasilkan melalui bahan plasters of paris yang dilarutkan dengan air dan dituangkan ke dalam acuan getah pelbagai bentuk yang dikehendaki. 3. ___________________ merupakan penyatuan antara catan, ukiran dan arca yang diletakkan pada dinding untuk dinikmati dan dihayati cerita serta nilai estetiknya. 4. Sejenis arca yang dikenali sebagai seni kenetik kerana boleh bergerak , berputar atau berombak dipanggil sebagai ________________. 5. ___________________sejenis arca berbentuk 3D yang timbul melalui proses pahatan atau binaan yang menonjol keluar daripada permukaan. 6. Asal utama____________________bermula daripada 1 jenis bahan utama sahaja dan digunakan untuk dibina, ditambah atau dicantumkan sehingga menjadi satu struktur yang lebih besar.

NAMA:

KELAS : TARIKH: Arahan : Padankan teknik- teknik untuk menghasilkan arca

Teknik Mobail

Teknik Luakan

Teknik Asemblaj

Teknik Acuan

NAMA: KELAS : TARIKH: Arahan : Hasilkan arca mobail yang bertemakan flora & fauna dengan mengaplikasikan konsep ruang dan bentuk.

Alatan & Bahan : kertas warna, ranting/ lidi sate, benang, gunting dan gam. Proses Penghasilan: Langkah 1 : Murid melukis, melakar binaan gambar dan membentuk binaan berdasarkan tema flora dan fauna pada kertas warna. Langkah 2 :Murid mengikat dan menggantung bahan-bahan yang siap dibentuk dengan menggunakan ranting/ lidi sate. Langkah 3 : Murid boleh menambahkan aksesori yang bersesuaian mengikut kreativiti masingmasing.

Disediakan oleh : Chiam Sie Man (Smk Gum-Gum) Rogayah Zahir (Smk Perempuan) Ernie Ambo (Sm. St Mary)