Ayat Aktif

Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan
Contoh:
Saya menyaksikan kemalangan itu berlaku Dia mengelamun sepanjang hari Saya dan Dia adalah subjek yang diterangkan, manakala kata kerjanya ialah menyaksikan dan mengelamun.

Ayat Aktif

Ayat Aktif Transitif

Ayat Aktif Tak Transitif

Ayat Aktif Transitif
Ayat yang mengutamakan subjek masa sebagai judul.  Ayat ini mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut.

Ayat aktif transitif
Predikat Subjek Kata Kerja Transitif Pekerja itu Air hujan Taufan Anak ayam Mencuci Membasahi Memusnahkan mencari Objek Bangunan Bajunya Harta benda ibunya

Ayat aktif yang mengandungi kata kerja transitif boleh mengandungi dua objek sebagai penyambut, iaitu objek tepat dan objek sipi seperti

Ayat aktif transitif Subjek Kata Kerja Transitif Guru Ibu Abang Menghadiahi Menjahitkan Membelikan Predikat Objek tepat Muridnya Adik Emak Objek sipi Jam tangan Baju kurung Beg tangan

-Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut langsung kepada kata kerja transitif -Objek sipi ialah objek yang menjadi penyambut tak langsung kepada kata kerja transitif.

Ayat aktif transitif yang mengandungi dua objek boleh diubah binaannya. Contohnya

Kata Kerja Transitif Subjek Kata Kerja Transitif Guru Ibu Abang Menghadiahkan Menjahit Membeli Predikat Objek Jam tangan Baju kurung Beg tangan Frasa sendi nama Kepada muridnya Untuk adik Untuk emak

Ayat aktif tak transitif

Ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif

Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan

Ayat jenis ini boleh mengandungi frasa keterangan secara pilihan, iaitu boleh dikekalkan ataupun ditiadakan.  a) Pekerja sedang berehat di bawah jambatan  b) Pekerja sedang berehat.

a) Pokok itu membesar dengan cepat.  b) Pokok itu membesar.

Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan
Ayat jenis ini mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat.  Pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan.

Contoh:
a) Bas itu menghala ke timur.  b) Bas itu menghala.

a) Penyakitnya beransur sembuh.  b) Penyakitnya beransur.
 

O Ayat-ayat (B) menunjukkan yang tidak gramatis dan tidak sempurna maksudnya.