LEMBARAN KERJA 1

Namakan bahagian komputer dibawah.

LEMBARAN KERJA 1
Namakan bahagian komputer dibawah.