3.

Pendidikan pergerakan – 60 jam
3.1 Pengenalan kepada Pendidikan Pergerakan (Movement Education) Kemahiran : Menjelaskan konsep dan matlamat pendidikan pergerakan : (a) Gimnastik artistik (artistic gymnastic) (b) Gimnastik irama (rhythm gymnastic) (c) Gimnastik pendidikan (education gymnastic) (d) Pergerakan kreatif (creative movement) 3.2 Asas gimnastik artistik - Mengimbang - Melompat - Mendarat - Mengguling Kemahiran : Melakukan pergerakan asas gimnastik artistic 3.3 Asas gimnastik irama - Gerak edar(bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain,ada variasi) - Melentik - Lompatan - Imbangan - Pusingan/ pangsi - Meringkuk - Melunjur - Gulingan

Kemahiran : Melakukan pergerakan asas gimnastik irama : Melakukan pergerakan mengikut rentak/irama dengan alatan tangan : Bulat dan padu(ball, clupse) : Bulat dan leper (ball, clupse) : Lembut dan berombak(ribbon) : Panjang , langsing dan lembut(ribbon) : Keras dan padu(clupse) 3.4 Gimnastik pendidikan - Kesedaran tubuh badan(body awareness)  Kecil, bulat , panjang,leper, guling kecil , bentuk badan - Kesedaran ruang (space awareness)  Ruang diri(personal space)  Ruang luar(general space) : ruang yang digunakan untuk melakukan aktiviti - Kesedaran masa (time awareness)  Cepat, lambat - Kesedaran beban (weight awareness)  Ringan , berat - Kesedaran aliran (flow awareness)  Lancer ,halus , tidak tersekat - Kesedaran ritma (rhythmic awareness)  Aras rendah , sederhana , tinggi Kemahiran : Mengetahui cara melakukan pergerakan asas gimnastik Pendidikan : Membezakan pergerakan dalam gimnastik pendidikan

3.5 Pergerakan kreatif - Kesedaran tubuh badan - Kesedaran rintangan kepada beban dan masa - Kesedaran ruang - Aliran beban badan , ruang dan masa - Penyesuaian terhadap rakan - Penggunaan tubuh badan sebagai alat - 8 lakuan daya asas - Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan Kemahiran : Melahirkan pergerakan melalui interpretasi , imaginasi dan kreativiti : Melakukan pergerakan mengikut rangsangan secara bebas Dan berstruktur