MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF

: : :

SUAIKENAL DIRIKU, DIRIMU Pelajar membuat pendedahan kendiri dan berkenalan sesama sendiri. 60 ~ 120 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Pen,pensel, kertas

MASA

:

PROSEDUR 1. Mentor mengedarkan sekeping kertas kepada setiap mentee. 2. Mentee diminta melukis tiga bulatan berasingan di atas kertas tersebut. 3. Mentee diminta melukiskan : Bulatan 1: satu simbol yang melambangkan pengalaman masa lampau ( contohnya lebah) Bulatan 2: satu simbol yang melambangkan pada masa sekarang. Bulatan 3: satu simbol yang melambangkan datang. pengalaman

impian akan

3. Setiap mentee diminta menghuraikan simbol yang dilukisnya. 4. Semasa pembentangan, mentee lain digalakkan bertanya dan berkongsi pengalaman 5. Proses ini diteruskan sehingga giliran mentee terakhir.

1

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : SUAIKENAL DIRIKU, DIRIMU

1. Ada mentee yang tidak mahu menceritakan tentang dirinya apabila kita bertanya secara langsung tetapi dengan perantaraan simbol, mentee berasa lebih selesa dan terbuka untuk membuat pendedahan dirinya. 2. Berkongsi pengalaman dapat mempertingkatkan kepercayaan kita kepada orang lain dan ini mewujudkan kemesraan. 3. Melalui pendedahan pengalaman diri dapat menggalakkan peserta berinteraksi. 4. Manusia bersifat dinamik dan akan berubah dari masa ke masa kerana perubahan adalah proses kehidupan 5. Perkongsian maklumat adalah penting dalam kehidupan seharian. 6. Mendengar secara aktif merupakan salah satu aspek yang penting dalam membina perhubungan.

2

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK

: :

SUAIKENAL AKU

OBJEKTIF : 1. Kenalpasti kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 2. Memupuk kekuatan diri dan berusaha mengatasi kelemahan diri. MASA : 60 ~ 120 minit CATATAN BAHAN / SUMBER

PROSEDUR Langkah: 1. Mentor meminta mentee duduk dalam satu bulatan. 2. Mentor mengedarkan kertas pendua kepada setiap mentee dan meminta mentee melipat dua kertas pendua. 3. Mentor meminta mentee mencatat sifat-sifat negatif yang ada pada diri di ruang kiri kertas. 4. Mentor meminta mentee mencatat sifatsifat positif yang ada pada dirinya di ruang sebelah kanan kertas. 5. Mentee menomborkan sifat-sifat positif dan negatif diri mengikut keutamaan. 6. Mentee diminta meletakkan kertas ditengah bulatan. Mentor memilih secara rawak sekeping kertas untuk dibincangkan bersama 7. Perbincangan meliputi reaksi mentee terhadap sifat kekuatan yang dinyatakan dan memberi cadangan bagaimana kekuatan tadi boleh digunakan dengan sebaik-baiknyanya.

Kertas pendua, pensil, pen

3

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : SUAIKENAL AKU

1. Setiap individu mempunyai kekuatan dan kelemahan diri 2. Mengenali kelemahan dan kekuatan diri membolehkan individu merancangkan untuk pembangunan diri 3. Setiap insan adalah unik kerana : 3.1 mempunyai kelebihan dan kekurangan 3.2 berkeupayaan untuk memperbaiki kekurangan dan memperkembangkan potensi diri

4

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK

: :

PENGURUSAN MASA JADUALKU

1. Dapat menyiapkan jadual waktu belajar dan mempraktikkannya. 2. Dapat menghargai masa. MASA : 60 ~ 120 minit

PROSEDUR 1. Bersoaljawab tentang pengurusan masa yang diamalkan sekarang. 2. Cuba dapatkan kekuatan dan kelemahan hasil dari perbincangan. 3. 4. Membuat jadual pengurusan masa. Mengedarkan contoh jadual kosong untuk membuat jadual waktu belajar selama seminggu. Buatlah jadual waktu yang dirasakan lebih praktikal dengan kemampuan diri sendiri. Mentee mencipta kata-kata semangat / motivasi yang boleh mendorong mentee untuk mematuhi jadual berkenaan Boleh ditampal di bilik belajar masing-masing.

BAHAN / SUMBER / CATATAN Jadual belajar Pensel warna.

5.

6

7.

5

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : PENGURUSAN MASA JADUALKU

1. Mentee perlu merancangkan jadual yang praktikal dan realistic 2. Setiap mentee perlu mendisiplinkan diri dengan cara mematuhi jadual yang telah dihasilkan sendiri untuk berjaya 3. Sebagai mentee , mereka mestilah bijak memanafaatkan masa semaksimum yang mungkin untuk berjaya 4. masa itu sangat berharga 5. setiap insan mempunyai jumlah masa yang sama 6. kebijaksanaan menguruskan masa akan meningkatkan kualiti diri

6

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK

: :

MEMBINA MATLAMAT AKADEMIK FANTASIA

OBJEKTIF : 1. Membina matlamat dengan pelbagai cara 2. Mengikis sikap negatif dalam diri yang menghalang kejayaan seseorang 3. Matlamat yang hendak dicapai memerlukan perancangan yang terbaik 4. Menyedarkan mentee tentang pentingnya menetapkan matlamat bagi menentukan hala tuju . MASA : 60 ~ 120 minit CATATAN BAHAN / SUMBER

PROSEDUR Langkah 1. Bahagikan mentee kepada beberapa kumpulan 2. Mentee diminta menyanyi lagu tradisional yang ditentukan oleh mentor 3. Ahli kumpulan lain memberi sokongan / sorakan

Dilakukan dalam bilik / kelas / tempat yang sesuai Masa perlu di ambil bagi merangsang aktiviti Ramai yang tak sampai ke matlamat ( destinasi tertentu ) kerana : malu, rendah diri, takut dan lain-lain

4. Mentee mencatatkan ciri-ciri suami / isteri idaman / anak idaman 5. Mentee diminta menjelaskan impian / harapan mereka tersebut untuk dikongsi bersama dengan rakan –rakan lain 6. Mentee dibimbing untuk melihat nilai murni tentang harapan / impian mereka.

7

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : MEMBINA MATLAMAT AKADEMIK FANTASIA

1. Setiap manusia mempunyai matlmat untuk berjaya di dalam kehidupan 2. Usaha konsisten akan dapat membuahkan hasil yang baik 3. Setiap usaha yang berfokus akan menghasilkan kejayaan secara maksimum 4. Sebarang cabaran perlu dihadapi secara bijaksana.

8

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF 1. 2. 3. MASA

: : :

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTANYA DETA ( DENGAR DAN TANYA )

Memberi tumpuan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Mentee dapat membezakan di antara kesan bertanya dan sebaliknya. Menunjukkan kesan ulangan dapat meningkatkan daya ingatan : 60 ~ 120 minit BAHAN / SUMBER / CATATAN Lampiran : Senarai barang .

PROSEDUR

Menyampaikan mesej 1. Mentor akan menyuruh peserta pertama membaca nota senarai barang. 2. Mentee pertama akan membisikkan cerita itu secara lisan kepada peserta kedua. 3. Mentee kedua pula akan membisikkan cerita itu kepada Mentee ketiga dan begitulah seterusnya sehingga ke Mentee akhir. 4. Mentee akhir akan menceritakan apa yang didengar dengan membandingkan cerita itu dengan nota cerita ringkas di permulaan tadi. Faham dan ingat dan catat 5. Mentor membacakan atau menulis senarai perkataan sebanyak 2 kali dan mentee perlu mengingat dan tidak mencatat. 6. Kemudian, setiap mentee dikehendaki mencatat kembali senarai perkataan yang dingati. 7. Mentor menyemak keputusan senarai perkataan yang paling banyak.

Senarai perkataan

9

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTANYA DETA ( DENGAR DAN TANYA )

1. 2. 3. 4. 5.

Peka dan luaskan minda ke arah kejayaan Malu bertanya kurang pemahaman Aktiviti bersoaljawab dapat memantapkan pemahaman Aktiviti mengulangkaji dapat meningkatkan daya ingatan Kajian menunjukkan keupayaan ingatan bergantung kepada faktor seperti berikut :
Aktiviti Baca Dengar Lihat % ingatan 10 20 30 Aktiviti Dengar + Lihat Sebut + Buat Lihat + Sebut + Buat % ingatan 50 70 90

10

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

LAMPIRAN SENARAI BARANG
IKAN SAWI PENSEL PINGGAN MEJA TERONG SENDUK GARPU KACANG PANJANG PENIMBANG FAIL STAPLER KEMBUNG APRON DAPUR KUALI KOBIS PAPER CLIP

LAMPIRAN SENARAI PERKATAAN
DISKUSI SAINS HAYAT ELAUN OUTING

ELAUN
PENSYARAH KERTAS KERJA

KIMIA
KOS LEPAS
OLIGOPOLI OLIGOPOLI OLIGOPOLI OLIGOPOLI OLIGOPOLI OLIGOPOLI OLIGOPOLI

OLIGOPOLI OLIGOPOLI

11

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF 1. 2. MASA

: : :

KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENCATAT NOTA BANO ( BACA DAN NOTA)

Mentee akan mengetahui / mempraktikkan kemahiran membaca dengan sebenarnya. Mengetahui pelbagai cara mencatat nota. : 60 ~ 120 minit BAHAN / SUMBER / CATATAN

PROSEDUR 1. Adab ketika membaca, cara yang mentee gunakan : contoh isu : membaca sambil mendengar muzik, sambil meniarap, sambil makan, kesesuaian suasana bising/ senyap dan lain-lain. 2. Mentor menerangkan teknik membaca secara SQ3R :Survey Menentukan halaman hendak dibaca, membaca tajuk-tajuk kecil, rajah, jadual, soalan dll Question Menanya pada diri berdasarkan langkah Survey: gunakan 1H5W ( How+What+When..) Read Membaca dan menggaris/mencatat nota Recite Latihan mengingat apa yang dibaca; tahap Review tertinggi bila dpt menceritakan balik bahan yang dibaca

Teknik membaca SQ3R

3. Mentor menyuruh mengeluarkan nota kuliah / buku rujukan. Mentee mengunakan teknik SQ3R ketika membaca teks. 4. Mempraktikkan cara mereka membuat nota / petam minda mengikut cara tersendiri. Mentee menerangkan apa yang dibaca kepada pasangan dalam kumpulan. 5. Bersoaljawab tentang kelebihan dan kekurangan setiap nota yang telah dibuat oleh mentee tersebut.

Teks sendiri

12

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENCATAT NOTA BANO ( BACA DAN NOTA)

1. Terdapat pelbagai teknik membaca 2. Tahap terbaik pemahaman merujuk kepada keupayaan menerangkan semula apa yang dibaca 3. Gabungan kepelbagaian teknik membaca dapat meningkatkan keupayaan pemahaman 4. Nota yang sistematik akan membantu meningkatkan pemahaman

13

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF

: : :

KEMAHIRAN MENGINGAT MEMORI

1. Mengetahui pelbagai cara mengingat 2. Dapat meningkatkan kecemerlangan 3. Mengetahui pemakanan yang mencerdaskan minda dan amalan – amalan yang berkaitan MASA : 60 ~ 120 minit

PROSEDUR 1. Mentor bersoaljawab berkaitan perkara yang masih mentee ingat dari sekolah rendah hingga kini dan mahir ( contoh: negaraku ) 2. Mentor berbincang bersama mentee berkaitan :(a) Perbuatan, amalan dan petua yang menyebabkan lupa seperti air dicemari semut, melihat najis, bahan lucah, makanan yang makruh ….mentee akan senaraikan. (b) Pemakanan yang boleh mencerdaskan minda seperti buah kismis, kurma, kekacang……dan klinikal : vitamin seperti gingko, examo…. ) Vitamin A, B1,B5,B5,B6B12, C DAN H. Buah badam dan kebanyakan kacang (kecuali gajus) Tempe, air kacang soya, taufu fah 3. Mentor menyuruh mentee membuat tugasan teknik mengingat yang dipraktikan semasa sekolah. seperti peta minda, nota kocek, neumonik, jalan cerita.dll. ( mentee biasanya ada maklumat ini ) 4. Mentee membentangkan hasil tugasan tersebut dan berlakunya interasi.

BAHAN / SUMBER / CATATAN

Panduan teknik untuk mengingat

14

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : KEMAHIRAN MENGINGAT MEMORI

1. Tahap daya ingatan antara pelajar adalah berbeza antara satu sama lain

2. Mengelakan amalan yang dikatakan menyebabkan kelupaan

3. Pemakanan minda sangat penting untuk menyokong menguatkan ingatan

4. Kita bebas menggunakan apa saja teknik untuk mengingat

5 . Kemahiran mengingat perlu untuk mengingat data dan maklumat bagi menjawab soalan peperiksaan

6. Melakukan gejala negatif akan menyumbang ke arah pembentukan minda yang kabur , manakala melakukan amalan positif akan dapat mencerdaskan minda.

15

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF 1.

: : :

NILAI MURNI SESAMA KITA

Mentee dapat memahami dengan lebih jelas konsep hubungan sesama manusia.

2.

Mentee dapat mengetahui apakah kepentingan menjaga dan memelihara hubungan sesama manusia.

3. MASA

Membina hubungan sesame mentee. : 60 ~ 120 minit BAHAN / SUMBER / CATATAN

PROSEDUR 1. Mentor menerangkan konsep hubungan sesama manusia , kepentingan menjaga dan memeliharanya. 2. Mentor meminta Mentee berbincang dan menyenaraikan 5 contoh aktiviti yang boleh menjalinkan silaturrahim.Contohnya:ziarah,bersukan,sambutan hari jadi dan majlis keagamaan. 3. Mentee menyenaraikan contoh batasan dan sempadan hubungan sesama manusia.Contohnya batasan antara jantina,tua dan muda,anak dan ibu bapa,pensyarah dan pelajar. 4. Mentor meminta setiap Mentee mempersembahkan hasil perbincangan mereka. 5. Mentee lain digalakkan bersoaljawab selepas sesi pembentangan. 6. Mentor membincangkan faedah yang didapati daripada aktiviti di atas.

Kertas A4

16

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : NILAI MURNI SESAMA KITA

1. Hubungan yang mulia bermula dari hati yang ikhlas dan bersih

2. Setiap individu mempunyai harga diri dan perlu dihormati dan dihargai

3. Manusia adalah makhluk sosial

4. Hubungan yang baik sesama manusia adalah suatu amalan yang mulia

5. Hak dan perasaan orang lain perlu dihormati demi membina perhubungan yang berkesan.

17

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF 1.

: : :

KEROHANIAN DIARIKU

Mentee dapat mengenal pasti ciri-ciri peribadi seorang remaja sebagai pelajar anak kepada ibu bapa, ahli masyarakat ,dan warga negara.

2.

Mentee dapat mengamalkan budaya hidup yang baik dan sihat bagi menjamin kehidupan masa depan.

3.

Manusia yang cemerlang dalam erti kata yang sebenarnya lazim dikaitkan dengan individu yang mempunyai peribadi yang baik dan dihormati.

4.

Mentee /remaja perlu mempunyai jati diri dan mampu memperkasakan diri daripada dipengaruhi oleh anasir yang cuba merosakkan diri.

MASA

:

60 ~ 120 minit BAHAN / SUMBER / CATATAN Kertas A4

PROSEDUR 1. Mentee diminta menyenaraikan sekurangkurangnya 10 ciri positif yang perlu ada pada seseorang pelajar Mentee menyenaraikan 10 ciri negatif yang berlaku masa kini perlu dijauhi. Mentor meminta setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan mereka. Mentor meminta mentee menceritakan prihal rakan-rakannya yang pernah terlibat dengan gejala social. ( contoh : dadah, skodeng, rempit,bosia…) 5. Mentee lain digalakkan bersoaljawab selepas sesi berkenaan Mentor membuat rumusan.

2.

3. 4.

6.

18

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : KEROHANIAN DIARIKU

1. Manusia yang cemerlang dalam erti kata yang sebenarnya lazim dikaitkan dengan individu yang mempunyai peribadi yang baik dan dihormati

2. Kemahiran ini memberikan kesedaran dalam diri seseorang bahawa gaya hidup yang sihat menjamin kehidupan yang cemerlang

3. Kemahiran ini dapat menyedarkan mantee dalam menilai personaliti seseorang individu.

19

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF

: : :

KEROHANIAN OH REMAJA

1. Meningkatkan kefahaman mentee terhadap scenario dan punca gejala social masa kini. 2. Mentee mencadangkan langkah-langkah bagi mengatasi masalah gejala sosial dikalangan remaja. 3. Boleh menyebut sekurang-kurangnya 5 cara bersifat asertif. MASA : 60 ~ 120 minit

PROSEDUR 1. 2. Mentee diberikan maklumat berkaitan gejala social. Mentor menerangkan senario gejala sosial yang berlaku masa kini.(contoh:sex bebas,black mental,budaya kuning,ketagihan alcohol,dadah ,dll ) 3. Mentor membuka peluang kepada peserta lain untuk berbincang tentang punca dan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurang masalah gejala social. 4. Panduan mengamalkan sikap asertif (tegas diri ) bagi menangani ajakan yang negatif ; menolak ajakan kawan untuk melakukan aktiviti yang negatif , seperti katakan tak nak, memberi alasan, meninggalkan, cakap perkara lain, cadangkan perkara lain dan sebagainya. 5. Peranan mentee untuk mengatasi gejala sosial

BAHAN / SUMBER / CATATAN Keratan akhbar

Panduan asertif diri

20

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : KEROHANIAN OH REMAJA

1. Jati diri benteng gejala sosial dan asas amalan hidup sihat 2. Remaja perlu bijak memilih kawan 3. Remaja perlu mempunyai sifat asertif diri – bagaimana mengatakan tidak kepada perkara yang negatif 4. Disiplin diri dan pegangan agama penting dalam kehidupan manusia

21

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK

: :

KOMUNIKASI TIPAH DAN JOEY

OBJEKTIF : 1. Membina keyakinan untuk menyatakan pendirian diri. 2. Membina kemahiran menyampaikan hujah yang berkesan. 3. Menerima dan menolak hujah pihak lain secara bijak.

MASA

:

60 ~ 120 minit PROSEDUR BAHAN / CATATAN Teks Tipah dan Joey

Langkah 1. Mentor membaca teks berkaitan dengan Tipah dan Joey 2. Setiap kumpulan diminta berbincang dan berhujah berkenaan teks tersebut. Mentor membuat rumusan.

3.

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : KOMUNIKASI TIPAH DAN JOEY

1. Jangan mudah percaya kepada orang yang kita tidak kenal 2. Hidup alam remaja penuh dengan cabaran dan dugaan 3. Setiap individu perlu mempunyai keyakinan dan tegas diri melalui latihan kepetahan 4. Manusia ada hak untuk menyatakan pendirian diri masing-masing 5. Dalam membuat keputusan perlu ambil kiran pandangan orang lain 6. Tindakan perlu memikirkan risiko.

22

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

TEKS SIMULASI TIPAH DAN JOEY Pada suatu senja, di sebuah kolej, Tipah telah menerima panggilan daripada buah hatinya, Joey mengajak keluar ke Bandar untuk menyaksikan Konsert Sure Heboh. Tipah memang teringin untuk mengikut kerana ada artis-artis yang diminatinya. Malangnya hati Tipah tidak berani untuk melanggar peraturan kolej. Tetapi oleh sebab pujukan rayu dan desakan yang kuat daripada Joey, akhirnya Tipah pun bersetuju. Lebih kurang pukul 8.30 malam, Tipah pergi berjumpa Ketua Felo memaklumkan dia baru menerima panggilan kecemasan dari kampung yang menyatakan bapanya sakit tenat. Dengan penuh kepura-puraan dalam keadaan yang amat sedih, teresak-esak dan berlinangan air mata Tipah memohon kebenaran untuk keluar ke hospital. Tanpa berfikir panjang, atas rasa simpati Ketua Felo terus memberikan kebenaran. Seperti yang dijanjikan, Tipah berjumpa dengan Joey di hadapan pondok pengawal. Joey telah sedia menunggu dengan motosikalnya. Di pertengahan jalan yang sunyi, tiba-tiba motosikal mereka mengalami kerosakan. Setelah hampir sejam menunggu, datang seorang lelaki bermotosikal menawarkan diri untuk membantu menghantar Tipah dahulu dan diikuti oleh Joey. Malangnya lelaki tersebut telah membawa Tipah ke sebuah rumah kosong di ladang berdekatan yang jauh dari kawasan awam dan mengugut Tipah. Tipah hanya ada dua pilihan sama ada ditinggalkan di rumah kosong atau menyerahkan dirinya kepada lelaki tersebut. Tipah membuat pilihan menyerahkan dirinya. Setelah itu, lelaki berkenaan datang menjemput Joey dan dibawa ke tempat Tipah. Tipah menceritakan apa yang berlaku. Joey menjadi marah. Lalu berlaku pertengkaran antara Joey dan lelaki tersebut. Kebisingan mereka menarik perhatian seorang pemburu. Melihatkan peluang yang ada, pemburu tersebut telah menembak mati Joey dan lelaki tersebut

Siapakah yang bersalah? Tipah, Joey, Ketua Felo, Pengawal, lelaki bermotosikal atau pemburu.

23

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

TOPIK NAMA AKTIVITI OBJEKTIF

: : :

PENGURUSAN KEWANGAN BIAR BERGAYA ASAL BERJAYA

Di akhir sesi mentee-mentee akan dapat; 1. 2. Membina kemahiran pengurusan kewangan secara berhemah. Mempunyai keupayaan membezakan di antara keperluan dan kehendak diri terhadap pengurusan kewangan. Menerapkan nilai menghargai kepentingan pengurusan kewangan. : 60 ~ 120 minit

3. MASA

24

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

PROSEDUR 1. Memulakan perjumpaan dengan berbincang perjalanan rutin harian sepanjang minggu 2. Mentor menyampaikan apa-apa mesej yang sangat penting untuk disampaikan kepada mentee-mentee ( laporan semasa dari Pihak Pengurusan / jabatan ) 3. Mentor berbincang dengan mentee-mentee status kewangan semasa 4. Mengklasifikasikan barang – barang keperluan mengikut keutamaan 5. Mentor mengagihkan borang : Borang “Check List” Kuadron Pengurusan RM 6. Mentor meminta mentee memindahkan item-item tersebut ke Borang ‘A’ dan kemudian ke Borang ‘B’ 7. Perbincangan berdasarkan dapatan mentee daripada kedua-dua borang tersebut. 8. Mentor berbincang dengan mentee tentang perkaraperkara berikut: - Keperluan VS Kehendak pelajar matrikulasi ( mana lebih penting ? ) - permasalahan biasa berkaitan kewangan yang kerap dihadapi sepanjang pengajian ( mentee senaraikan ?) 9. Mentor meminta mentee mencatatkan anggaran bajet sepanjang semester berdasarkan Borang Bajet Saya yang diedarkan 10. Mentor berbincang dan membimbing mentee untuk mengemaskinikan bajet yang telah dinyatakan dalam borang bajet berkenaan 11. Mentor membuat rumusan berdasarkan keseluruhan perbincangan.

BAHAN/SUMBER/ CATATAN

Nota Pengurusan Kewangan Borang ‘A’ ( Borang “ check list” ) Borang ‘B’ ( Kuadron Pengurusan RM ) Borang ‘ C ’ ( Borang Bajet Saya )

25

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
TOPIK NAMA AKTIVITI : : PENGURUSAN KEWANGAN BIAR BERGAYA ASAL BERJAYA

1. Setiap nikmat yang diperolehi adalah ujian untuk mencapai matlamat 2. Pengurusan kewangan adalah penting untuk mengelakkan kesan negative 3. Kita perlu membezakan antara keperluan dan kehendak

26

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK

: :

KEMAHIRAN INTERPERSONAL ENTITI

OBJEKTIF : 1. Mempraktikkan amalan dan petua untuk berinteraksi 2. Memahami proses – proses semasa komunikasi dan membaiki perhubungan sesama insan MASA : 60 minit ~ 120 minit CATATAN BAHAN / SUMBER

PROSEDUR Langkah: 1. Mentor berbincang bersama mentee berkaitan definisi/ makna kemahiran interpersonal 2. Mentee dibahagikan secara berpasangan ( A dan B : berlainan jurusan / jantina dan kurang berjumpa ) 3. Pasangan Mentee diminta menceritakan berkaitan satu isu besar / isu semasa sesama mereka 4. Setiap Mentee secara ikhlas mencatat perasaan dan pengalamannya semasa bercerita dan dimasukkan ke dalam kotak sulit (tanpa nama), berkaitan aspek : 4.1 Jenis watak pasangan anda? Mentor tunjukkan gambar 4.2 Tajuk dibincangkan ( sesuai / tidak ), kenapa? 4.3 Keselesaan atau tidak, kenapa? 4.4 Bahasa yang rakan gunakan ( selesa / tidak ), kenapa? 4.5 Gerak-geri bukan lisan ( sesuai/tidak ), kenapa ? 5. Salah seorang Mentee membacakan catatan berkenaan 6. Mentor memberi makna kemahiran interpersonal : Proses bagaimana seseorang itu berkongsi pengalaman dengan Individu - individu yang lain. 7. Mentor meminta Mentee menyenaraikan ciri – ciri perhubungan yang positif yang daripada perbincangan tadi seperti kontak mata, mimik muka, pergerakan (badan, kepala, tangan, jari, bahu) dan penggunaan bahasa.

Definisi Kemahiran Interpersonal

Isu pilihan Mentee

Kotak Sulit (Entiti) Gambar : Jenis – jenis perwatakan.

Kertas catatan disimpan oleh Mentor

27

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : KEMAHIRAN INTERPERSONAL ENTITI

1. Mentor meminta Mentee menyenaraikan ciri – ciri perhubungan yang positif yang daripada perbincangan tadi seperti kontak mata, mimik muka, pergerakan (badan, kepala, tangan, jari, bahu) dan penggunaan bahasa. 2. Kemahiran interpersonal melibatkan kemahiran mendengar, kemesraan dan sebagainya. 3. Individu yang matang tidak akan melabelkan dirinya seperti bercakap banyak seperti katak. Situasi ini akan mendatangkan kesan negatif terhadap diri.

28

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF 1. 2.

: : :

KEPIMPINAN KUNCI KHAZANAH

Membuat keputusan berdasarkan pemikiran logik dan berasas. Kenalpasti ciri-ciri kepimpinan yang perlu dalam memilih pemimpin

MASA

:

60 minit PROSEDUR BAHAN/SUMBER/ CATATAN

1.Mentee berada dalam kumpulan kecil ( 7 hingga 15 orang dalam satu kumpulan) 2.Setiap kumpulan akan diberi sejumlah wang ( contoh wang) Nilai wang: RM 50 RM20 Fasa 1: Mentee diminta berbincang dalam masa 15 minit RM10 kepada siapa perlu diamanahkan untuk menjaga wang RM5 tersebut. RM2 Syiling 20 sen 3.Mentee dikehendaki berbincang, atas alasan apa amanah sebanyak 3 keping tersebut diberi kepada individu / individu-individu Syiling 10 sen berkenaan. sebanyak 45 keping Fasa 2: Mentee diberi masa yang lebih lama (20 minit) Untuk berbincang kepada siapa perlu diamanahkan untuk Kemungkinan ada menjaga wang tersebut) kumpulan yang gagal memilih (Mungkin lebih dari seorang yang dipilih) calon untuk menerima amanah 4.Mentor memilih secara rawak wakil kumpulan untuk itu. Kemungkinan membentangkan alasan kenapa amanah diberikan kepada juga ada kumpulan individu / individu-individu itu. yang tidak menghadapi masalah untuk memilih pemegang amanah tersebut dan kemungkinan juga ada sukarela untuk memegang amanah.

29

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : KEPIMPINAN KUNCI KHAZANAH

1. Ciri memimpin / pemegang amanah tidak dimiliki oleh semua orang dan pemilihan pemegang amanah dibuat berdasarkan pemerhatian serta keyakinan. 2. Pandangan umum tidak semestinya mewakili keputusan yang tepat 3. Masa juga akan mempengaruhi keputusan yang dibuat.

30

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF 1. 2.

: : :

KEPIMPINAN ORIGAMI

Kenalpasti ciri-ciri kepimpinan yang perlu dalam memilih pemimpin Menghasilkan origami

MASA

:

60 minit PROSEDUR BAHAN/SUMBER/ CATATAN

1. Mentee berada dalam kumpulan kecil ( 10 hingga 15 orang ) 2.Setiap kumpulan memilih seorang wakil yang akan membacakan arahan untuk menghasilkan origami ( Rujuk lampiran ) 3.Mentee dikehendaki mengikut semua arahan yang diberi (tidak boleh berbincang) Lihat hasilnya. 4.Ulangi langkah 3 dan kali ini mentee diberi peluang untuk berbincang bagaimana menghasilkan origami. Lihat hasil yang diperolehi. 5. Ulangi langkah-langkah di atas untuk menghasilkan jenis-jenis origami . Mentor boleh juga memilih mana-mana mentee yang mempunyai kemahiran membuat origami untuk membimbing rakan mentee lain dalam mempelbagaikan hasilnya.

Lampiran (arahan membuat origami 1. 2. 3. 4. 5. 6. kotak bintang bola sotong burung belalang

31

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : KEPIMPINAN ORIGAMI

1. Pemimpin akan cuba memberi arahan yang terbaik untuk diikuti oleh pengikutnya. 2. Arahan sehala selalunya gagal membauhkan hasil yang baik 3.Ciri pemimpin yang baik ialah yang boleh menerima teguran dan pandangan dari sesiapa sahaja terutama dari kumpulan yang dipimpinnya. 3. Amanah bukanlah satu perkara yang boleh dipandang ringan kerana akan mengakibatkan kesan kepada sesuatu aktiviti / organisasi. 4. Kerjasama merupakan kunci kejayaan organisasi 5. Kreativiti dan komunikasi adalah elemen penting dalam kepimpinan

32

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF

: : :

KEPIMPINAN SEPAKAT MEMBAWA BERKAT

1. Kenalpasti pentingnya unsur kesepakatan dalam kumpulan 2. Menyedari bahawa berbincang adalah penting sebelum membuat keputusan MASA : 60 minit PROSEDUR 1. Mentee berada dalam kumpulan kecil ( 3 hingga 5 orang ) 2. Setiap kumpulan akan dibekalkan seutas tali ( 1 meter ) 3.Rentangkan tali tersebut di atas lantai / tanah. 4.Mentee berbincang dalam masa 5 minit bagaimana untuk mencecah kaki serentak diatas tali tersebut apabila wisel dibunyikan. 5.Mentor pastikan mana-mana kumpulan Mentee yang gagal mencecahkan kaki serentak merupakan kumpulan yang kalah. 6. Mentor membimbing mentee agar mengutara contoh lain untuk dibincangkan di mana temanya ialah apa juga aktiviti yang dilakukan secara bersepakat, akan membawa berkat. Aktiviti dijalankan secara pertandingan 3 kumpulan serentak. Tali wisel BAHAN/SUMBER/ CATATAN

33

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
AKTIVITI TAJUK : : KEPIMPINAN SEPAKAT MEMBAWA BERKAT

1. Arahan yang jelas akan memudahkan aktiviti yang dilakukan. 2. Perbincangan sihat selalunya membauhkan hasil yang baik. 3. Tidak ada jalan mudah untuk berjaya, sebaliknya mesti melalui perancangan yang teliti. 4. Penelitian dalam membuat perancangan menentukan kejayaan organisasi

34

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI

:

CARA BELAJAR ( KIMIA, BIOLOGI, MATEMATIK, FIZIK, EKONOMI, AKAUN DAN PENGURUSAN PERNIAGAAN ) “FOUR FLAT” Mentee mengetahui tips belajar yang diamalkan oleh pelajar cemerlang ( 4.00 ). 60 minit ~ 240 minit.

TAJUK OBJEKTIF

: :

MASA

:

PROSEDUR 1 Secara sumbangsaran, Mentee diarahkan mengemukakan cara-cara belajar subjek yang pernah diamalkan. Mentor mencetuskan perbincangan tips belajar di kalangan Mentee. Mentor mengarahkan Mentee berada dalam 3 kumpulan kecil mengikut jurusan masingmasing dan diberi satu nota amalan pelajar cemerlang ( 4.00 ). Mentor mengarahkan perbincangan dalam kumpulan kecil mengenai tips amalan pelajar cemerlang. Seorang pencatat dilantik dalam setiap kumpulan untuk mencatat hasil perbincangan ( selain daripada nota yang diberikan oleh mentor ). Wakil kumpulan dikehendaki membentangkan hasil perbincangan dan kumpulan lain memberi pandangan / hujah di dalam kelompok besar. Mentor dan Mentee merumuskan bahawa setiap individu perlu ada amalan dan motivasi sendiri untuk menempa kejayaan..

CATATAN BAHAN / SUMBER

2

3

Nota amalan pelajar cemerlang.

4

Pensel, Kertas A 4. Kertas sebak.

5

6

35

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
1. Setiap mentee perlu tahu kaedah belajar subjek secara berkesan. 2. Keberkesanan kaedah belajar bergantung kepada kemampuan dan amalan mentee itu sendiri. 3. Mentee perlu sedar bahawa kemungkinan masih ada cara lain yang lebih baik untuk menempa kecemerlangan.

36

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

KIMIA
AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 ) 1. Suka kimia. Anggaplah ia tidak membebankan. 2. Subjek ini memerlukan pemahaman dan penghafalan setiap konsep. 3. Kita tidak boleh menghafal sahaja nota pensyarah membabi buta.Memang kita ingat, tetapi kita akan menghadapi masalah dalam menjawab soalan peperiksaan. 4.Tahu asas-asas kimia. Sebagai contoh persamaan, kira mol. 5. Hafal rumus. ( Kalau rumus yang boleh derive , pastikan tahu ) 6. Mesti ingat unsur-unsur yang berada dalam kumpulan yang sama. Hafal 20 unsur yang pertama, kala pertama, kedua dan ketiga. 7.Tidak perlu hafal semua nilai pemalar terpilih, tetapi lebih baik ingat sesetengah yang selalu ditanya dalam soalan seperti f=96500c, na=6.02x10 23 mol -1. 8. Faham dan ingat definisi atau hukum yang telah belajar seperti hess’ law. 9. Ingat kata kunci yang penting dalam setiap definisi.

37

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

BIOLOGI
AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 ) 1. Subjek ini memerlukan pemahaman dan penghafalan setiap konsep. 2. Salin dan catat setiap nota dan maklumat. Bagi mekanisme dan gambarajah, fahami dan kaji setiap langkah bagaimana ia berhubungkait. Fikir logik setiap fakta tersbut. Adalah baik kita menggunakan gambarajah bewarna. Cuba ingat dan bayangkan setiap langkah tersbut. Bentuk formula yang senang diingat. Jangan terima bulat-bulat apa yang diberitahu oleh pensyarah. Cuba fahami dan ingat mengikut kefahaman kita. 4. Minat. 5. Rujukan bersama pensyarah kuliah atau tutoran.Selain itu, perjumpaan adalah juga untuk berbincang dan bertanya sekiranya tidak memahami sesuatu tajuk. 6. Kaitkan tajuk yang dipelajari dengan tajuk-tajuk yang lepas. 7. Apabila membaca, catatkan rangka supaya betul-betul faham apa yang dibaca. 8. Selepas selesai membaca sesuatu tajuk, cuba tulis semula tanpa melihat nota atau buku. 9. Cuba menceritakan kepada kawan walaupun kepada seorang kawan. 10. Menghafal dan mengingat setiap tajuk yang dipelajari. 11. Membuat banyak latihan untuk meningkatkan daya kefahaman. Buat banyak latihan agar kita biasa dan mahir dengan kehendak soalan. 12. Membuat soalan-soalan tahun lepas dan meminta pensyarah menanda latihan-latihan tersebut. 13. Perbincangan berkumpulan amat penting dalam memahami subjek Biologi. 14. Memperbanyakkan buku rujukan seperti buku Campbell dan Solomon. Ini kerana dengan membaca pelbagai buku, sedikit sebanyak membantu menambahkan lagi ilmu pengetahuan. 15. Selain itu, rajin-rajinlah melukis gambar atau peta minda yang menarik untuk memantapkan lagi pemahaman dan ingatan mengenai sesuatu topik.

38

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

MATEMATIK
AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 )

1. Meletakkan sasaran A di dalam keputusan Matematik. 2. Sentiasa atau banyak membuat latihan. 3. Berikan sepenuh tumpuan ketika belajar di dalam kuliah dan tutoran. Tumpuan 100% membolehkan anda memahami dengan tepat dan cekap agar mudah ketika membuat latihan. Pelajar perlu fokus, faham, dengar dan lihat dengan teliti setiap yang diajar. 4. Di samping itu, sentiasa atau banyak membuat latihan amat diperlukan bagi mengelakkan terlupa. Ini kerana Matematik adalah subjek yang diajar secara berterusan , jadi latihan yang berterusan adalah cara terbaik untuk memperoleh keputusan yang terbaik. 5. Ingat dan faham semua formula, rumus dan konsep yang dipelajari. Ini penting untuk menjawab solan-soalan matematik. Ingat setiap langkah. Cari satu atau tiga kaedah yang boleh digunakan untuk satu soalan. Kita kena yakin dengan jawapan yang diperolehi. Sekiranya jawapan salah, cari kesilapan kita dan betulkannya. 6. Pastikan soalan tutorial dibuat. Buat latihan di waktu petang sebelum waktu Maghrib. Latihan sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. 7. Kaji bentuk-bentuk soalan dan perbanyakkan membuat latihan. 8. dan soalan-soalan tahun lepas. Mungkin sesetengah soalan itu akan dikeluarkan semula. 9. Selalau berbincang dengan rakan-rakan tentang soalan-soalan yang susah. 10.Tinggalkan dahulu soalan-soalan yang susah untuk diselesaikan. Jawab soalan-soalan-soalan yang mudah dahulu. Kemudian berbalik kepada soalan-soalan yang susah tadi. Jika dapat menjawab soalan yang susah, itu satu kepuasan. Jika tidak boleh diselesaikan, rujuk pensayarah atau kawan-kawan yang lebih pandai di dalam mata pelajaran itu.

39

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

FIZIK
AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 )

1. Fizik memerlukan pemahaman konsep yang tinggi kerana ia melibatkan soalan penyelesaian masalah. 2. Fahami topik yang dipelajari sebelum membuat latihan. 3. Kualiti apa yang dipelajari adalah penting. 4. Sentiasa mengulangi apa yang dipelajari agar tidak mudah lupa. 5. Rajin membuat latihan dan mengkaji setiap soalan. 6. Tidak menghafal rumus. Lebih baik memahami bagaimana rumus itu dihasilkan.Lebih mudah memahami subtopik itu.

40

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

EKONOMI
AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 )

1. Ambil perhatian di dalam kuliah juga. 2. Rajin membuat soalan-soalan tutoran. 2. Banyak membaca dan mengingat. 3. Faham apa yang diajar dalam kuliah. 4. Baca semula nota-nota yang diberi oleh pensyarah. 5. Buat rujukan pada buku lain sekiranya kurang faham. 6. Rajin bertanya kepada pensyarah dalam tutorial. 7. Jumpa pensyarah di “cubical”/ meja pensyarah.

41

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKAUN
AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 ) 1. Sentiasa mengambil perhatian dalam kuliah. 2. Jangan tidur. 2. Sekiranya tidak faham, tanya pensyarah ketika kelas tutoran. 3. Dengan membuat latihan akaun yang banyak, pelajar lebih memahami sesuatu tajuk akaun itu. 4. Menjawab soalan-soalan daripada bank soalan. 5. Buat perbincangan dengan rakan-rakan untuk menyelesaikan soalan akaun yang sukar. 6. Dapat bertukar idea dengan rakan-rakan. 7. Mempunyai asas yang kukuh untuk mahir dalam perakaunan.
8. Mengingat format, jalan kira dan sebagainya.

42

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

PENGURUSAN PERNIAGAAN
AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 )

1. Banyak penghafalan. 2. Banyak membaca surat khabar. 3. Mata pelajaran yang melibatkan aktiviti harian dalam pengurusan diri, perniagaan yang berlaku di sekitar kita. 4. Meletakkan diri kita sebagai pengurus dalam perniagaan. 5. Membuat nota ringkas dan menampal di dinding merupakan salah satu cara mengingat. 6. Rajin membaca sebelum tidur. 7. Bertukar-tukar pendapat dengan rakan-rakan.

43

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

Aktiviti Tajuk Objektif 1. 2. 3.

: :

SIFAT ASERTIF AIMAN TAK KISAH

: Mengetahui sifat diri Menghargai nilai asertif Membezakan tingkahlaku asertif daripada tingkahlaku agresif dan pasif. : 60 ~ 120 minit

Masa

PROSEDUR 1. Mentor mengedarkan borang senarai semak kepada setiap mentee. 2.Setiap mentee diminta menanda ( / ) pada ruang ‘Y’ jika item berkenaan berkaitan dengan diri mentee dan pada ruang ‘T’ jika sebaliknya. 3.Setelah selesai menjawab, mentee diminta mengira bilangan “Y” pada borang tugasan tadi dan tuliskan jumlah di bahagian bawah borang. 4.Mentor memaklumkan maksud skor yang diperolehi oleh mentee: Skor 1 – 3 (Rendah – Pasif ) Skor 4 – 6 (Sederhana - Asertif) Skor 7 – 9 (Tinggi - Agresif) (Panduan Mentor, lihat nota di bawah) 5. Mentor meminta mentee menjadikan 3 kumpulan kecil mengikut skor (tinggi, rendah dan sederhana). 6. Setiap kumpulan diminta berbincang dan menyatakan apakah sifat-sifat diri yang ada pada diri mereka dan menyenaraikan kebaikan dan kelemahan sifat-sifat tersebut di dalam kotak seperti di bawah:

BAHAN / SUMBER / CATATAN Borang Senarai Semak

Kertas A4 / Kertas mahjung

7. Setiap kumpulan diminta membentang hasil kerja mereka.

44

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

8. Mentor memberi penekanan berbincang mengenai sifat asertif dan keperluan kepada seorang mentee. 9. Mentee diminta berbincang bagaimana hendak tangani simulasi-simulasi / situasi berikut: a) Menolak pelawaan rokok dari seorang kawan. b) Menolak cinta rakan sekuliah. c) Menegur kesilapan rakan karib. d) Meminta diri untuk meninggalkan majlis. --- dll simulasi yang boleh difikirkan oleh mentor / mentee.

45

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RUMUSAN
Aktiviti Tajuk : SIFAT ASERTIF : AIMAN TAK KISAH

Sifat Agresif – Bersikap bebas, terbuka, cakap lepas, bertindak / berfikir untuk diri sendiri, bagi mencapai hajat /matlamat tanpa mengambil kira perasaan dan keselesaan orang lain.

Sifat Pasif - Membiar diri, fikiran, perasaan dimanipulasi oleh orang lain.

Sifat Asertif - Menjaga perasaan dan sensitiviti orang lain di samping berusaha untuk mencapai hajat/matlamat diri sendiri.

46

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

CONTOH BORANG TUGASAN KUMPULAN

SIFAT DIRI
CIRI-CIRI DIRI 1 2 3 4 5 6 7 KEBAIKAN

KELEMAHAN

47

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

Lampiran Modul Asertif Diri ( Dipetik dari IPS ) Arahan: Tandakan (/) pada ruang ‘Y’ jika item berkenaan ada kaitan Dengan diri anda dan pada ruang ‘T’ jika sebaliknya. BIL ITEM 1 Selesa memberitahu kawan-kawan mengenai apa-apa sahaja yang ada dalam fikiran saya. 2 Selesa meminta pertolongan dari kawan-kawan dan ahli-ahli profesional bila menghadapi masalah 3 Selesa meminta kembali barang-barang yang telah dipinjam oleh kawan. 4 Mudah melenting apabila kerja yang saya lakukan tidak menjadi. 5 Akan berterus terang menyatakan bahawa tingkahlakunya telah menyakitkan hati saya. 6 Selesa bertanya apabila arahan yang diberikan oleh ketua kurang jelas 7 Akan terus bertanya sehingga saya berpuas hati dengan jawapan yang diberi 8 Lebih selesa membuat kerja-kerja yang telah saya rancang dari membuat kerja yang disuruh oleh orang lain 9 Agak mudah marah berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain. 10 Suka kepada perdebatan yang hangat tidak kira sama ada saya menang atau kalah JUMLAH SKOR

Y

T

48

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

MODUL CARA MEMBUAT RESUME KOLEJ – KOLEJ MATRIKULASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF MASA : : : : CARA MEMBUAT RESUME RESUME Pelajar tahu cara untuk membuat resume dengan cara yang betul. 60 ~ 120 minit

PROSEDUR 1 Secara sumbang saran, Mentee diarahkan mengemukakan contoh-contoh resume yang pernah dilihat atau yang pernah dibuat. Mentor mencetuskan perbincangan di kalangan Mentee. Mentor mengarahkan Mentee berada dalam kumpulan kecil seramai 5 orang satu kumpulan dan menunjukkan contoh resume. Mentor mengarahkan perbincangan dalam kumpulan kecil. Seorang setiausaha dilantik dalam setiap kumpulan untuk mencatat hasil perbincangan. Setiap kumpulan diarahkan membuat satu resume Wakil kumpulan dikehendaki membentangkan hasil perbincangan dan kumpulan lain memberi pandangan / hujah Mentor memberikan penilaian berdasarkan hasil perbincangan tadi. Mentor merumuskan bahawa setiap individu perlu ada resume sendiri untuk menghadapi alam kerjaya. Mentor juga memberikan sample resume kepada mentee.

CATATAN BAHAN / SUMBER

2

3

Sampel resume

4

5. 6

7

8.

49

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

RESUME Anuar Bin Deniel
15, Jalan Dagang 6/7, Taman Dagang, 68000 Ampang, Selangor 012-2224443 blurry1912@yahoo.com CAREER OBJECTIVE “To have a stable career that uses high personal capability and to provide a dynamic working environment” (Preferred Field : IT & Computer Science)

PERSONAL BACKGROUND         IC Number Age Sex Marital status Health Weight Height Language : : : : : : : : 820426085587 22 Male Single Excellent 50kg 1.68cm Bahasa Malaysia, English

EDUCATION  Universiti Putra Malaysia (UPM) in collaboration with Kolej Poly-Tech MARA Diploma Sains Komputer (CGPA : 3.502) Dean’s List Four Times 2003 (2) and 2004 (2) Sekolah Menengah Taman Tasik Taiping,Perak SPM (2001) : 8As PMR (1999) : 5As, 3Bs

PROJECTS  Multimedia Application entitled “Fun With Alphabets 2004” (2004) (Fourth Semester Final Project) A multimedia application to educate youngster especially primary dan preschool students about alphabets by using interative approach. Developed using Macromedia Director MX9.0 and Adobe Photoshop 7.0

50

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

Web-based Database-Oriented Shoping Portal entitled “Definite Inc. One-Stop IT-Center” (Fifth Semester Final Project) A web-based portal for on-line IT products (hardwate & software)purchasing. This website offer visitors to view the company”s products with all the description and place their order on-line via the website. Developed using Hypertext Pre-Processor (PHP) and Macromedia Dreamweaver.

PERSONAL SKILLS 1. Computer Skills  Operating Systems MS-DOS, Microsoft Windows 95/98 Windows XP FreeBSD  Programming Languages PHP, ASP, C++, Microsoft Visual Basic, HTML, XHTML Java.  Software Packages Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 2. Project Management 3. Leadership ACTIVITIES 1. Kolej Poly-Tech MARA English Day (2003)  Scrabble Competition  Treasure Hunt 2. Sekolah Taman Tasik Taiping, Perak  Bendahari Kelas  Ahli Jawatankuasa Kelab Alam sekitar  Lans Koleral Kadet Remaja sekolah

REFEREES 1. Dr. Samsilah Bt. Ibrahim.Pensyarah Universiti Putra Malaysia. Tel : 012-1234567 2. Dr. Asmadi B. Hussin. Dekan Hal ehwal Pelajar, UPM Tel : 013-3456789

51

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

MODUL CARA MENGHADAPI TEMUDUGA KOLEJ – KOLEJ MATRIKULASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF MASA : : : : PANDUAN MENGHADAPI TEMUDUGA TEMUDUGA Pelajar tahu cara-cara yang betul untuk menghadapi temuduga 60 ~ 120 minit

PROSEDUR 1 Secara sumbang saran, Mentee diarahkan mengemukakan contoh-contoh yang pernah dilihat, dibuat atau dibaca cara-cara menghadapi temuduga. Mentor mencetuskan perbincangan di kalangan Mentee. Mentor mengarahkan seorang Mentee datang ke depan dan berlakon cara menghadapi temuduga dan dibimbing oleh mentor.

CATATAN BAHAN / SUMBER

2

3

Sampel tips temuduga

4

Mentor mengarahkan perbincangan dalam kumpulan kecil. Seorang setiausaha dilantik dalam setiap kumpulan untuk mencatat hasil perbincangan.

5.

Wakil kumpulan dikehendaki membentangkan hasil perbincangan dan kumpulan lain memberi pandangan / hujah Mentor memberikan penilaian berdasarkan hasil perbincangan tadi. Mentor memberikan tips kepada semua mentee cara-cara untuk menghadapi temuduga yang sebenarnya.

6.

7.

52

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

TIPS

MENGHADAPI TEMUDUGA

ASPEK- ASPEK TEMUDUGA
Terdapat dua aspek mustahak mengenai temuduga. Aspek-aspek itu ialah a. Persediaan b. Penampilan c. Tingkah laku semasa temuduga a. PERSEDIAAN 1. Selidik seberapa banyak yang dapat tentang pekerjaan yang anda pohon dan isu-isu semasa. Sumber-sumber yang boleh membantu anda ialah : - Mereka yang bekerja di dalam pekerjaan yang dipohon - Bahan-bahan penerangan kerjaya yang boleh didapati dari pelbagai jabatan, firma dan perpustakaan - Ibu-bapa, saudara-mara dan rakan-rakan 2. Selidik samada anda mempunyai kelulusan akademik dan kelulusankelulusan lain sebagaimana yang dikehendaki bagi pekerjaan yang anda pohon itu. Jangan semata-mata bergantung kepada nasib. 3. Jika anda ditemuduga bagi sesuatu pekerjaan yang berkehendakkan pengetahuan atau latihan khas, anda mungkin disoal tentang perkara tertentu yang berkaitan ataupun diberi satu ujian untuk menilai pengalaman, kemahiran atau kepantasan anda. Dalam hal seperti ini adalah berfaedah jika anda mengkaji semula perkara-perkara berkenaan sebelum menghadiri temuduga. 4. Anda hendaklah mengambil tahu tempat, tarikh dan masa temuduga akan diadakan dan hendaklah berada di tempat temuduga itu 10 minit sebelum temuduga itu dimulakan. JANGAN SEKALI-KALI DATANG LAMBAT. b. PENAMPILAN 1. Anda pakailah pakaian yang sesuai, kemas dan bersih. Jangan memakai pakaian yang terlampau berwarna-warni dan menjolok mata,berselipar,menggunakan minyak wangi dan alat solek yang berlebihan.

53

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

2. Kuku jari anda hendaklah bersih. Rambut hendaklah pendek bagi lakilaki dan kemas disikat bagi perempuan. Kasut anda juga hendaklah bersih. 3. Apabila anda menjawab sesuatu iklan pastikanlah permohonan anda itu mengandungi segala butir-butir tertentu seperti yang dikehendaki di dalam iklan itu. Bersedialah menjawab soalan-soalan berkenaan dengan iklan dan kandungan surat permohonan anda itu. 4. Bawalah bersama-sama anda sijil-sijil asal sekolah, dokumen-dokumen asal dan surat-surat akuan asal untuk disemak oleh majikan/penemuduga. Susunlah dokumen-dokumen ini mengikut susunan yang dikehendaki dan janganlah digulung. 5. Apabila dipanggil masuk ke dalam bilik temuduga, anda hendaklah mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum memasuki bilik temuduga itu. Janganlah merasa gentar, masuklah dengan hati yang tenang serta penuh yakin. 6. Sediakan nama dan lain butir mengenai dua orang benar-benar mengenali anda, tetapi bukan saudara-mara anda, yang akan memberi perakuan terhadap diri anda. Eloklah jika anda mendapatkan keizinan dahulu daripada mereka.

C. TINGKAHLAKU SEMASA TEMUDUGA 1. Semasa hendak masuk ke bilik temuduga JANGANLAH gentar. Buatlah seperti biasa saja. Ucapkan “Salam”, "Selamat Pagi" atau "Selamat Petang" mengikut pada keadaan waktu. Ini nanti akan memberi perasaan mesra di antara anda dan penemuduga. 2. Jangan hulurkan tangan anda untuk berjabat tangan selagi penemuduga itu tidak berbuat gerakan dahulu yang ianya hendak berbuat demikian. 3. Anda tidak dibenarkan duduk selagi tidak disuruh. Apabila anda disuruh duduk, ucapkan terima kasih dan duduklah dengan sempurna serta tegakkan badan. Jangan menggelisah. 4. Elakkan dari meletakkan barang-barang atau tangan ataupun siku anda di atas meja penemuduga itu. 5. Jangan anda cuba hendak mengalih keadaan kerusi yang disediakan itu. 6. Elakkan dari mengoyang-goyangkan kaki ataupun menggerakkannya di sana sini. Jangan pula anda cuba hendak membaca surat-surat dan lainlain kertas di atas meja penemuduga itu. 7. Biarkan penemuduga itu memulakan temuduga.

54

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

8. Jawablah dengan tenang dan jelas serta mudah didengar. Jawapan yang anda beri itu hendaklah tepat. Jangan bercakap panjang lebar, dan jangan gunakan bahasa kasar. 9. Apabila bercakap pandanglah ke muka penemuduga itu. Jika ahli-ahli panel yang menemuduga itu lebih daripada seorang maka arahkan jawapan-jawapan anda kepada Ketua Panel. 10. Gunakan perkataan seperti Tuan atau Puan pada orang yang tertentu dari masa ke semasa, tetapi janganlah selalu menggunakannya. 11. Elakkan dari menyampuk semasa penemuduga itu sedang bercakap dan jangan sekali-kali berbalah dengannya. 12. Jangan merokok ataupun mengunyah apa-apa di dalam mulut. 13. Elakkan dari mengeluarkan kata-kata yang tidak benar semasa dalam temuduga. 14. Jika anda tidak tahu jawapan yang disoal itu, janganlah cuba hendak berbohong ataupun mendiamkan diri sahaja, kerana ini akan melemahkan peluang anda. Eloklah anda bercakap terus terang yang anda tidak tahu jawapannya. 15. Bersedia memberitahu penemuduga tentang keluarga anda, persekolahan, kegemaran dan aktiviti anda. Jangan bercakap melebihi dan yang tidak sepatutnya. 16. Elakkan dari berbincang apa-apa masalah peribadi anda semasa temuduga. 17. Jika anda pernah bekerja dahulu, berilah keterangan dengan ringkas dan tepat berkenaan dengan pekerjaan itu. 18. Jangan sekali-kali anda cuba hendak mencela bekas majikan anda. 19. Nyatakan kelayakan dan kelulusan anda yang benar, tetapi janganlah membesar-besarkan perkara itu. 20. Anda hendaklah mengetahui serba sedikit akan tugas-tugas yang bersabit dengan pekerjaan itu, masa yang dijangka kena bekerja dan gajinya yang akan dibayar pada permulaannya. 21. Bersedialah untuk memberitahu kadar gaji yang anda ingin. Walau bagaimanapun biarlah penemuduga itu mengemukakan perkara itu terlebih dahulu.

55

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

22. Jika penemuduga tidak menyatakan tarikh yang sepatutnya anda mengetahui keputusan temuduga itu, eloklah anda bertanya supaya anda boleh datang lagi ke pejabatnya untuk mengetahui keputusan itu. Jika ia bersetuju tanyakan tarikh dan masa yang sesuai baginya. 23. Biarkan penemuduga itu menamatkan temuduga. 24. Ucapkan terima kasih kepada penemuduga kerana memberi peluang kepada anda menyertai temuduga itu.

PENILAIAN TEMUDUGA
Dalam temuduga lazimnya penemuduga akan menilai diri anda dalam perkara-perkara seperti yang dijadualkan di bawah :

Amat Baik Baik Sederhana Lemah Catitan

PARAS RUPA FIZIKAL Kekemasan dan cara berpakaian. TINGKAHLAKU Perlakuan am, kesopanan, gaya dan ketenangan. KEPETAHAN BERTUTUR Tenang, kelancaran penyampaian, perbendaharaan kata dan pemilihan perkataan dan penyampaian yang jelas. KEYAKINAN Keyakinan diri, kematangan sikap dan pendapat, ketabahan dan kepastian. KEWIBAWAAN Personaliti yang tegas lagi bertenaga, keupayaan untuk menyakinkan dan mempertahankan hujah. MOTIVASI Desakan/kesungguhan, penyertaan dalam perbualan/perbincangan.

PEMBAWAAN Kemesraan dan kemampuan bergaul, perangai, berfikiran luas, kawalan emosi.

56

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

KECERDASAN Keupayaan analitikal, kecekapan menjawab, mentaakul, membina dan berfikiran logik. PENGETAHUAN Berhubung dengan kelayakan dan pengalaman

PENILAIAN TEMUDUGA SELURUHNYA…..
Jika boleh anda akan diambil terus untuk bekerja selepas temuduga itu ataupun anda akan diberitahu oleh penemuduga tentang keputusannya di dalam beberapa hari kelak. Jikalau anda tidak berjaya mendapat pekerjaan itu, janganlah berputus asa. Setiap kali anda ditemuduga, ianya akan menambahkan lagi pengalaman anda dan anda juga akan berpeluang untuk membaiki cara-cara dan kedudukan yang lepas. Semua yang dipanggil mempunyai peluang yang sama. Berusaha dan bertawakal.

57

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF

: : :

CUBA-CUBA 8 ANGKA 8 Mentee boleh menjumlahkan 8 angka 8 menjadi 1,000. 60 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Kertas A 4

MASA

:

PROSEDUR 1. Mentor memberikan helaian kertas ujian psikometrik 2. Mentor memberi arahan : cuba jumlahkan angka 8 yang di beri menjadi nilai 1,000. 3. Mentee dibenarkan menggunakan apa sahaja alat sokongan untuk membuat kira-kira

8 8 8 8 8 8 8 8

RUMUSAN
Mentee dapat menjawab soalan berdasarkan ketelitian dan kreativiti.

58

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

Jawapan :

8 8

8 8

8 8

8 8

8÷8=1 8–8=0 8–8=0 8–8=0

59

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF

: : :

CUBALAH KALAU BOLEH BINTANG YANG NAKAL Mentee boleh mengasingkan setiap bintang dalam 3 bulatan 60 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Kertas A 4

MASA

:

PROSEDUR 1. Mentor memberikan helaian kertas kuiz 2. Mentor memberi arahan : cuba asingkan bintang-bintang ini dalam 3 bulatan kecil 3. Mentee dibenarkan menggunakan apa sahaja alat sokongan untuk menjawab

RUMUSAN
Mentee dapat menjawab soalan berdasarkan ketelitian dan kreativiti.

60

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

Jawapan :

Cerita Iringan : Dilangit tinggal 10 bintang yang sama cantik dan warnanya yang bergemelapan. Namun kehidupan yang indah ini sering diganggu oleh kenakalan mereka. Ibu bintang telah mengambil keputusan untuk mengasingkan setiap bintang ini kepada 3 kumpulan kecil . bagaimana agaknya ibu bintang akan bertindak

61

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF MASA

: : : :

KE KEBUN KITA UNCLE SAM Mentee boleh kuiz ini dengan tepat 60 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Kertas A 4

PROSEDUR 1. Mentor memberikan helaian kertas kuiz 2. Mentor memberi arahan : cuba lakarkan batas yang di perlukan oleh Uncle Sam 3. Mentee dibenarkan menggunakan apa shj alat sokongan untuk menjawab

RUMUSAN
Mentee dapat menjawab soalan berdasarkan ketelitian dan kreativiti.

62

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

SOALAN : Uncle Sam mempunyai 10 biji benih dan bagi menanamnya Uncle Sam bercadang meletakkan biji benih itu ke dalam 5 batas dan setiap batas ada 4 biji benih. Cuba lakarkan batas yang diperlukan oleh Uncle Sam

Jawapan :

63

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF MASA

: : : :

KAJIAN MASALAH PELAJAR UJIAN PSIKOMETRIK Mentee akan mengetahui prestasi diri masing-masing Ke arah kecemerlangan 60 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Kertas A 4

PROSEDUR Sebelum ujian 1- Mentor memberikan helaian kertas ujian psikometrik 2. Mentor memberi arahan kepada mentee untuk menjawab soalan dalam masa 10 minit. 3. Mentee tidak dibenarkan berbincang dan bertanya kepada rakan lain. Selepas ujian : 1- Mentee di minta menjumlahkan pernyataan yang ditanda 2- Mentee di bimbing berdasarkan analisa prestasi anda 3- Mentee diminta mendarab jumlah dengan nilai yang disediakan PRESTASI ANDA 25-30 Anda sudah bersiap sedia menghadapi perjuangan belajar. Yakinlah bahawa anda bakal menempa kejayaan yang cemerlang. Syabas, kekalkan prestasi anda. 31-40 Anda sudah bersedia untuk belajar tetapi perlu memperbaiki beberapa aspek kesediaan belajar anda. Kejayaan bakal menjelang jika anda teruskan komitmen belajar. 41-50 Anda masih belum bersedia untuk menghadapi perjuangan belajar. Banyak perkara yang perlu anda selesaikan. Jika perlu, temuilah pegawai kaunseling bagi membantu diri anda. 51-75 Anda langsung tidak bersedia untuk belajar. Anda sedang menghadapi masalah yang besar dalam perjuangan belajar. Anda perlu berjumpa pegawai kaunseling anda dengan segera !!!

RUMUSAN
Mentee dapat menjawab soalan berdasarkan ketelitian dan kejujuran

64

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF

: : :

KAJIAN INVENTORI BELAJAR UJIAN PSIKOMETRIK Mentee akan mengetahui prestasi diri masing-masing Melalui tabiat belajar 60 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Kertas A 4

MASA

:

PROSEDUR

Sebelum ujian 1. Mentor memberikan helaian kertas ujian psikometrik 2. Mentor memberi arahan kepada mentee untuk menjawab soalan dalam masa 10 minit. 3. Mentee tidak dibenarkan berbincang dan bertanya kepada rakan lain. Selepas ujian : 4- Mentee di minta menjumlahkan pernyataan yang ditanda 5- Mentee di bimbing berdasarkan analisa prestasi anda 6- Mentee diminta menulis : Tabiat Belajar Saya ………

SKOR TAHAP BELAJAR 25-30 Tabiat belajar cemerlang. Anda pasti memperolehi keputusan peperiksaan yang cemerlang. Kekalkan tabiat anda itu. 31-40 Tabiat belajar baik. Tumpukan pada mana-mana aspek yang lemah. 41-50 Tabiat belajar sederhana. Masih ada ruang dan masa untuk memperbaiki tabiat belajar anda. 51-75 Tabiat belajar lemah. Perlu berusaha dengan gigih untuk memperbaiki dan mempertingkatkan tabiat belajar supaya anda tidak kecewa. TAHAP BELAJAR SAYA ; ..............................................................

RUMUSAN
Mentee dapat menjawab soalan berdasarkan ketelitian dan kejujuran.

65

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF

: : :

UJIAN PENGURUSAN STRESS AKU INGIN BEBAS Mentee akan mengetahui sejauh mana mentee Mengalami pengaruh stress 60 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Kertas A 4

MASA

:

PROSEDUR

Sebelum ujian 1. Mentor memberikan helaian kertas ujian psikometrik 2. Mentor memberi arahan kepada mentee untuk menjawab soalan dalam masa 20 minit. 3. Mentee tidak dibenarkan berbincang dan bertanya kepada rakan lain. Selepas ujian : 4- Mentee di minta menjumlahkan pernyataan yang ditanda 5- Mentee di bimbing berdasarkan tafsiran skor 6- Mentee diminta melihat pengaruh factor stress 7- Mentor boleh mencalonkan mentee yang menghadapi masalah stress yang serius kepada kaunselor TAFSIRAN SKOR Jika skor 0 kategori A, B, C, D, E – mungkin anda telah tidak begitu waras atau tidak iklas semasa menanda pernyataan. Atau anda ada kemungkinan telah dapat mengurus sters dengan baik.Skor 2 setiap kategori – ini menunjukkan anda mungkin memberikan tindak balas untuk menghadapi sesuatu keadaan stres. Skor 3 atau lebih – salah satu kategori, ini menunjukkan ada sesuatu reaksi stres. Jika lebih daripada satu kategori, ini menunjukkan anda bertindak cara lain dalam situasi yang bebeza. Atau anda mungkin berada dalam keadaan stres beberapa lama. Skor 6-7, perkara biasa kepada sesetengah orang. Skor 6-7 Jangan tambah lagi perasaan risau atau runsing. Cepatlah berikhtiar atau mencari jalan untuk mengurangkan stres itu.

Skor 0-2

Skor 3-5

RUMUSAN
Mentee dapat menjawab soalan berdasarkan ketelitian dan kejujuran

66

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

KAJIAN MASALAH PELAJAR NAMA ; …………………………………………………JURUSAN ; ………............. ARAHAN ; Tandakan satu pilihan  pada ruang yang sesuai bagi sesuatu item. Sila jawab dalam masa 10 minit. 1 = Jarang-jarang, Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 = Kadang-kadang, 3 = Selalu 1 Masa untuk belajar tidak mencukupi Sukar memahami pengajaran pensyarah Tidak tahu membuat kerja sendiri Terdapat tajuk-tajuk mata pelajaran tidak diminati Tiada rakan diajak belajar Sukar mengingati isi pelajaran Ponteng kelas atau ponteng kuliah Tidak dapat menumpukan perhatian semasa pensyarah mengajar Mengantuk di dalam kelas Matlamat belajar berubah-ubah Susah hati, runsing, sedih atau murung tanpa sebab Gangguan penyakit atau badan tidak sihat Tidak yakin pada diri sendiri Berasa kolej,pensyarah atau ibu bapa berlaku tidak adil Takut atau malu bertanya pada pensyarah Berasa jemu dengan rutin hidup sebagai pelajar Gangguan daripada pelajar lain Dimarahi oleh ibu bapa apabila melakukan kesalahan Kecewa apabila gagal melakukan sesuatu Berasa malas mengulangkaji Wang saku tidak mencukupi Pakaian harian yang atau koyak tidak diganti Tiada sarapan pagi sebelum kedewan kuliah Ibu bapa merungut apabila meminta wang tambahan bagi membeli bahan atau keperluan belajar (buku, peralatan tulis) Ibu bapa tidak memperduli sama ada anda lulus atau gagal dalam ujian atau peperiksaan 1 JUMLAH TANDA  DARAB / X JUMLAH SKOR ANDA 1 2 3 2 3 2 3

25

67

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

INVENTORI BELAJAR NAMA : ………………………………………………… KURSUS : ………............ ARAHAN ; Bulatkan satu pilihan pada ruang A/B/C yang sesuai bagi sesuatu item. Sila jawab dalam masa 10 minit. A = Amat tidak tepat dengan saya B = Antara A-C, C = Amat tepat dgn saya Bil A B C 1 Oleh kerana saya tidak suka kepada mata pelajaran 1 2 3 tertentu, saya tidak akan mempelajarinya 2 Saya cuba gunakan apa yang sudah dipelajari daripada 3 2 1 suatu mata pelajaran bagi mata pelajaran lain 3 Saya lebi suka menonton televisyen walaupun saya tahu 1 2 3 saya sepatutnya belajar 4 Saya dapati sukar untuk belajar dengan baik 1 2 3 5 Saya akan mencari beberapa orang kawan apabila tiba 1 2 3 waktu belajar 6 Saya suka belajar di tempat sunyi 3 2 1 7 Saya suka berkhayal apabila hendak memulakan pelajaran 1 2 3 8 Saya mengambil masa yang lama untuk mula belajar 1 2 3 9 Saya dapati sukar memberikan tumpuan semasa belajar 1 2 3 10 Saya memerlukan ‘mood’ yang baik untuk belajar 1 2 3 11 Saya tidak dapat belajar jika terikat dengan masa yang 1 2 3 sudah ditetapkan bagi menyiapkan tugasan 12 Saya banyak menghabiskan masa pada perkara-perkara 1 2 3 tidak penting 13 Saya selalu mendapati masa belajar tidak mencukupi 1 2 3 14 Saya pastikan saya tahu tugasan perlu dihantar 3 2 1 15 Saya menyiapkan tugasan penting terlebih dahulu 3 2 1 16 Saya cuba menyimpulkan apa yang sudah saya pelajari 3 2 1 17 Saya menghadapi masalah semasa membaca semua 1 2 3 bahan pelajaran 18 Saya menyusun nota-nota dengan rapi 3 2 1 19 Sayadapati sukar mencatat nota di dalam kertas 1 2 3 20 Saya cuba membaca semua isi pelajaran dengan seberapa 1 2 3 segera yang boleh 21 Saya berasa takut dan sering tidak dapat menjawab soalan 1 2 3 dengan baik 22 Saya fikirkan dan merancang sebelum menjawab soalan 3 2 1 23 Saya menyiapkan lebih awal dan menghantar kertas 1 2 3 jawapan sebelum masa tamat 24 Saya merancang pembahagian masa bagi setiap soalan 3 2 1 sbelum saya mula menjawab 25 Saya cuba menjawab setiap soalan berdasarkan nota-nota 3 2 1 yang saya sediakan JUMLAH SKOR ANDA

68

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

UJIAN PENGURUSAN STRES Baca setiap kenyataan yang berikut dengan teliti. Jika pernyataan itu terkena kepada diri anda dalam 6 BULAN yang lepas tandakan [ √ ] pada tempat yang disediakan. Cuba berikan jawapan anda seberapa sahih yang boleh. [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] 1 2 3 4 5 6 Perasaan saya sangat mudah tersinggung. Saya tidak boleh menumpukan pemerhatian dan pemusatan fikiran untuk sebarang masa yang diperlukan. Saya rasa penat walupun masa bangun tidur. Saya mempunyai tenaga luar biasa. Saya mempunyai tenaga yang lebih untuk bekerja atau belajar. Saya tidak boleh membuat sesuatu keputusan yang agak sesuai dan adil dalam pergaulan. Masa tidur saya selalu terganggu. Kadangkala saya rasa susah hendak tidur, dan kadangkala saya selalu terjaga semasa tengah tidur pada waktu malam. Saya dapat menghasilkan lebih banyak kerja daripada biasa. Saya cepat marah dan selalu merasakan emosi yang negatif. Saya selalu rasa letih dan tidak sihat. Saya boleh menumpukan perhatian dan pemusatan fikiran dengan sepenuhnya kepada apa juga tugas yang saya lakukan. Saya selalu rasa bosan dalam kehidupan saya. Tidak ada satu pun yang boleh menyeronokkan hati saya. Saya rasa sangat kecewa. Selera makan saya berubah. Saya rasa tidak ada selera untuk makan atau saya makan lebih banyak daripada biasa untuk menyenangkan hati saya. Saya susah untuk mempelajari sesuatu yang baru. Saya selalu sakit kepala. Saya sangat cepat bertindak atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada saya. Saya rasa susah untuk mengingatkan sesuatu maklumat yang saya perlukan. Saya minum kopi atau coca - cola lebih banyak daripada biasa. Jiwa dan perasaan saya tidak tenteram – kadang-kadang saya seronok dan kadang-kadang saya rasa sangat kecewa. Saya selalu seronok terhadap apa-apa tugas yang saya lakukan.

[ [ [ [

] ] ] ]

7 8 9 10

[

]

11

[

]

12

[ [ [ [ [ [ [

] ] ] ] ] ] ]

13 14 15 16 17 18 19

69

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

[ [ [ [ [ [ [ [ [

] ] ] ] ] ] ] ] ]

20 21 22 23 24 25 26 27 28

[

]

29

[ [ [ [ [ [

] ] ] ] ] ]

30 31 32 33 34 35

Saya selalu gagal untuk menepati masa setiap temujanji yang telah saya tentukan. Saya kecewa dan susah untuk mendapatkan masa istirehat dengan sempurna. Saya tidak dapat menghasilkan daya kreativiti yang pernah saya hasilkan. Saya selalu rasa sakit di bahagian belakang dan pinggang. Saya boleh mengeluarkan buah fikiran dengan mudah daripada biasa. Saya selalu rasa kurang kebolehan untuk membuat sesuatu tugasan. Saya selalu mengambil masa untuk menangguhkan kerja atau tugasan. Saya selalu mengalami kerumitan tentang penghadhaman makanan pada diri saya. Saya tidak boleh menumpukan perhatian dan pemusatan fikiran untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Minda saya selalu merewang ke sana sini. Masalah yang begitu kecil sekalipun boleh menyebabkan saya hilang akal. Saya rasa seolah-olah saya tidak ada kemampuan lagi untuk berfikir. Saya menghisap rokok lebih banyak daripada biasa. Saya selau sangat buang air kecil. Saya selalu mengulang-ulangkan pertanyaan dalam perbualan atau perbincangan. Saya memandu kereta atau berjalan dalam keadaan yang khayal. Saya selalu dalam keadaan runsing seolah-olah ada banyak perkara yang mengganggu fikiran saya Saya sangat aktif dari segi fizikal atau/dan minda.

70

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

ANALISA PETANDA STRES Nama ; ………………………………………………… Jurusan ……………. Tandakan √ pada nombor-nombor seperti pernyataan yang telah ditandakan. Reaksi emosi atau perasaan A 1 [ ] 8 [ ] 11 [ ] 18 [ ] 25 [ ] 29 [ ] 34 [ ] Gangguan proses berfikir B 2 [ ] 5 [ ] 13 [ ] 16 [ ] 22 [ ] 28 [ ] 32 [ ] Penyakit fizikal 3 9 14 21 23 27 31 C [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] Petunjuk perlakuan 6 12 17 20 26 30 33 D [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] Reaksi positif 4 7 10 15 19 24 35 E [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ]

KATEGORI

NOMBOR TANDA √

JUMLAH (SKOR) TANDA √ FAKTOR STRES Tandakan √ pada nombor-nombor seperti pernyataan yang telah ditandakan. Faktor Stres mengikut kategori 1[ 17 [ 18 [ 29 [ 30 [ Pernyataan Pentanda Stres (nombor dan tanda √ ) ], 2 [ ], 8 [ ], 10 [ ], 13 [ ], ], ], 22 [ ], 24 [ ], 25 [ ], 28 [ ], ], ], 33 [ ], 34 [ ]

Faktor minda atau psikologi

Faktor fizikal

Jumlah tanda √ = / 15 3 [ ], 4 [ ], 6 [ ], 7 [ ], 9 [ ], 12 [ ], 14 [ ], 16 [ ], 21 [ ], 23 [ ], 27 [ ], 31 [ ], 32 [ ], 35 [ ] Jumlah tanda √ = 5 [ ], 11 [ ], 15 [ ], 26 [ ] Jumlah tanda √ = / 14 ], 19 [

], 20 [

Faktor sosial atau alam persekitaran

/ 6

71

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

MODUL PEMILIHAN KERJAYA ( PLAN TINDAKAN KERJAYA )

LANGKAH-LANGKAH DALAM MEMBUAT PLAN TINDAKAN PEMILIHAN KERJAYA LANGKAH 1 i. Berdasarkan borang jawapan yang telah anda jawab dan tanda ( Inventori Minat Kerjaya ). ii. Anda perlu menyenaraikan semua nama-nama pekerjaan yang anda tanda ‘Ya’ atau ‘Suka’ kedalam jadual yang disediakan. iii. Anda dibolehkan menambah bilangan nama pekerjaan / program pengajian yang anda fikir menyeronokkan pada masa kini dan akan datang . ( lengkapkan Jadual 1 ).

LANGKAH 2 i. Potong mana-mana pekerjaan atau program pengajian yang anda pasti tidak menyukainya . ii. Perkara yang penting ,pada langkah ini ,bilangan nama pekerjaan atau program pengajian yang anda minati telah berkurangan sebanyak satu pertiga ( 1/3 ) dari jumlah yang terkandung dalam jadual 1. ( lengkapkan Jadual 2 )

LANGKAH 3 i. Kurangkan satu pertiga ( 1/3 ) daripada senarai nama pekerjaan atau program pengajian dari Jadual 2. ii. Untuk menyelesaikan tugasan ini dengan berkesan , anda perlu mendapatkan maklumat bagi setiap pekerjaan pilihan anda; Deskripsi Pekerjaan -kerja-kerja yang perlu dilakukan dan dibereskan oleh pekerjapekerja dalam bidang tersebut . Status Semasa dan Prospek Pekerjaan -berapa banyak pekerjaan yang ditawarkan di dalam pasaran pekerjaan yang terbuka kepada anda pada masa ini dan pada masa akan datang. Aras pendapatan dan Peluang Untuk Meningkatkan Diri Dalam Bidang Berkenaan -aras pendapatan yang boleh diperolehi oleh pekerja serta peluang-peluang kenaikan pangkat. 72

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

Keperluan-keperluan Pekerjaan -meliputi keperluan kelayakan dan latihan yang diperlukan untuk memohon jawatan ini . Suasana Tempat Kerja -keadaan tempat kerja sama ada selesa atau tidak , terbuka atau tertutup , panas atau dingin , bersih atau kotor dan sebagainya . Anda perlu menggunakan Jadual 3 untuk merekodkan segala keterangan –keterangan yang anda perolehi. Sekirannya senarai yang anda buat melebihi 10 , anda boleh membuat salinan Jadual 3 ini untuk merekodkan maklumat seterusnya .

LANGKAH 4 i. Bandingkan pekerjaan –pekerjaan ini ( rujuk Jadual 3 ) dan buat pangkatan berdasarkan kepada kesukaan anda. ii. Anda perlu menentukan pilihan anda dengan mengenalpasti pilihan pertama,kedua,ketiga dan seterusnya untuk tujuan membuat keputusan. ( Lengkapkan Jadual 4 ) iii. Diakhir langkah 4 ,anda sepatutnya memilih 3 nama pekerjaan atau program pengajian yang paling anda minati. iv. Walaupun 3 nama pekerjaan atau program pengajian ini telah disusun mengikut pangkatan . Pilihan akhir anda tidak semestinya terikat dengan pangkatan ini ( guna Analisis Untung Rugi ). v. Anda boleh memikirkan semula /mendapat maklumat yang lebih terperinci dan mendalam sebelum pilihan akhir dibuat . vi. Lengkapkan 3 pilih nama pekerjaan atau program pengajian mengikut pangkatan dalam Jadual 4.

73

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

LANGKAH 5 i. Tuliskan pilihan akhir anda di ruangan yang disediakan ( Jadual 5 ) ii. Catatkan apa yang perlu lakukan dan tarikh yang anda jangka akan menjawat jawatan pada ruangan yang disediakan. iii. Sebelum membuat pilihan terakhir ( satu pilihan kerjaya yang paling sesuai ) adalah dicadangkan aktiviti-aktiviti berikut: -sehari bersama -buku skrap kerjaya -sembahyang isthiharah ( muslim )

LANGKAH 6 i. Anda perlu merancang strategi bagaimana untuk melaksanakan pilihan anda. Anda boleh lakukan aktivitiaktiviti berikut; -menulis resume -mempelajari cara menghadapi temuduga dengan berkesan -berbincang dengan kaunselor kerjaya anda

RUMUSAN i. Plan tindakan satu kaedah sistematik yang boleh dijadikan panduan dalam membuat keputusan mengenai kerjaya. ii. Satu plan bertindak yang perlu dilakukan dan diselesaikan secara bersama oleh mentor /kaunselor dan klien. iii. Plan ini lebih berkesan tiga perkara diperlukan iaitu ; - maklumat diri - maklumat mengenai pekerjaan - kepakaran dalam membuat keputusan

74

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

Jadual 1 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nama Pekerjaan Bil. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Nama Pekerjaan

75

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

Jadual 2 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nama Pekerjaan Bil. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nama Pekerjaan

76

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

Jadual 3 Bil. Nama Pekerjaan Deskripsi Pekerjaan Status Semasa Pekerjaan Aras Pendapatan Keperluan Pekerjaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekirannya senarai yang anda buat melebihi 10 , anda boleh membuat salinan jadual ini untuk merekodkan maklumat seterusnya .

77

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

Jadual 4 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Pekerjaan Pangkatan

78

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

Jadual 5

Pilihan Pertama

Pilihan Kedua ____________________________ Pilihan Ketiga ____________________________

79

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

Jadual 6

PILIHAN AKHIR SAYA
Rancangan Pekerjaan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tarikh Mula Bekerja : ___________________________

80

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

81

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

82

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

83

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

84

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

85

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

86

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

87

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

88