NOTA MINTA

Rujukan : Tarikh : Kepada Daripada : : Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Merab Luar Pejabat SK Sungai Merab Luar :

PERMOHONAN MENDAPATKAN BEKALAN PERALATAN BAGI TAHUN 2012 Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan mendapatkan bekalan seperti berikut : Bi l Perihal Barang Kuantit i Anggaran Harga Tarikh Diperlukan

Catatan Guru Besar

Peruntukan :

Kerajaan LPBT

Subsidiari / Matapelajaran : Baki Peruntukan Semasa : Sekian, terima kasih. Yang benar, ………….………………………… ( Nama : Jaafar Bin Ismail )

Permohonan di atas Diluluskan / Tidak diluluskan ………………………………… ( Nama :

Tarikh : ………………………….. ……………………….

Tarikh :