Peraturan Pemarkahan Tingkatan 4 Bab 5 Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Soalan : berdasarkan fakta yang diperolehi, bincangkan peristiwa

hijrah di Madinah dan menghubungkaitkannya dengan kemakmuran Negara kita hari ini. Soalan 1. Isi dan huraian Pengenalan/ pemahamam konsep hijrah 2 Perpindahan dari satu tempat ke satu tempat Perpindahan orang Islam dari kota mekah ke kota madinah Memperkukuhkan strategi untuk menyebarkan Islam . Perjuangan menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan. Semangat ingin berubah Perubahan sikap, cara berfikir dan tingkah laku. Markah 5 markah

Isi dan huraian Sebab (10 Markah) Perintah Allah menerusi wahyu Surah Al-Anfa, Allah SWT memberitahu pakatan Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW Mengembangkan Dakwah Islamiah 30 markah

-

Memerlukan tempat baru yang aman. Strategi memperkukuhkan kedudukanIislam Mengatasi ancaman Quraisy Mekah Penganut Islam ditindas Jemputan Aus dan Khazraj Nabi menandatangani Perjanjian Aqaabah II Penduduk madinah menjamin keselamatan umat islam Penduduk Madinah sanggup mempertahankan islam Untuk mendamaikan masyarkat madinah yang bermusuh

Kepentingan (20 markah) Dakwah Islamiah tersebar secara terbuka Dakwah Islamiah tersebar secara aman Perdamaian antara Aus dan Khazraj Persaudaraan Islam antara Ansar Dan Muhajirin Terbinanya Masjid Al Nabawi Menjadikan masjid sebagai pusat aktiviti umat Islam Memperkenalkan kiraan tahun Hijrah dalam takwin Islam

3

Menukar nama Yathrib kepada Madinah Al- Munawarah Islam menjadi budaya hidup Menunjukkan sikap tolenransi Menunjukkan sikap tolong menolong Menunjukkan pegorbanan sahabat Menunjukan peranan wanita dalam menjana kemajuan Menampakkan kebesaran jiwa nabi Muhammad SAW Kebijaksanaan nabi Muhammad mengatur strategi Penubuhan negara islam madinah Mewujudkan piagam madinah untuk mentadbir Madinah menjadi pusat tamadun islam Menyatupadukan penduduk madinah dari pelbagai suku dan agama Menampakkan kecekalan nabi Muhammad apabila menempuh dugaan Malaysia menyambut maal hijrah setiap tahun

Orientalis Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian Hijrah berlaku kerana jemputan penduduk madinah Jemputan orang madinah termenterai melalui perjanjian Perjanjian Aqabah ke II Orang islam diterima dengan rela

4

Ketibaan orang islam disambut dengan meriah Orang islam diberikan tempat tinggal Orang islam dijamin keselamatan Orang madinah menyatakan persediaan mempertahankan islam Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi pemimpin madinah Nabi Muhammad SAW diterima oleh semua masyarakat madinah Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai Hakim 15 markah

Bagaimanakah semangat hijrah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pelbagai kaum di Negara kita? Mengukuhkan semangat persaudaraan dalam kalangan masyarakat Tidak membezakan kedudukan ekonomi dan social Bersikap tolong menolong antara satu sama lain Mengutamakan semangat perpaduan kaum Mengamalkan hidup secara harmoni Sama-sama berusaha untuk mencapai kemajuan Mengamalkan tolenrasi antara kaum Kehidupan aman damai tanpa bermusuhan Saling bekerjasama untuk semua kaum Mengamalkan ekonomi yang adil

5

Menghormati agama pelbagai kaum Adat dan budaya pelbagai kaum dihormati System pendidikan yang adil Mewujudkan peluang politik yang sama Kebebasan bersuara Hak asasi semua kaum dijamin Mana-mana yang fakta yang munasabah 10 markah

Jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kita hasil daripada semangat hijrah? Dapat mewujudkan Negara yang stabil Mengamalkan system pemerintahan demokrasi Rakyat bijak memilih memimpin Dapat melahirkan pemimpin yang berkaliber Dapat mewujudkan undang-undang yang adil Pembangunan yang seimbang Ekonomi Negara yang teguh System kewangan islam Ekonomi yang adil dan saksama Dapat melahirkan perpaduan antara kaum Gagasan 1 Malaysia

6

Mana mana fakta yang munasabah 10 markah

a)Apakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk membentuk negara islam seperti Negara Madinah (5 markah) Masyarakat pelbagai kaum Pelbagai ideology Penguasaan ekonomi tidak seimbang antara kaum Komposisi penduduk yang masih lagi terasing Peningkatan masalah social Perbezaan agama Mana mana fakta yang munasabah

B)Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut? (5 markah) -menjunjung prinsip Rukun Negara - mewujudkan kebudayaan nasional -melancarkan dasar ekonomi baru -memperbanyak slogan penyatuan kaum -kempen rakyat didahulukan pencapaian diutamakan -konsep 1 Malaysia - mana mana yang munasabah 7 Apakah nilai/ iktibar/ patriotisme yang diperolehi daripada peristiwa hijrah yang boleh diaplikasikan demi kemakmuran Negara kita? 10 markah

8 Iktibar -

Perpaduan Kerjasama Tidak putus asa Berani menghadapi cabaran Berwawasan Memiliki sikap toleransi Sikap sedia menerima perubahan Mengekalkan keamanan Memanfaatkan kurniaan tuhan Semangat meneroka Inovatif dan kreatif Mana mana jawapan yang munasabah 5 markah Pengetahuan yang diperoleh Kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. Malaysia cemerlang , gemilang dan terbilang

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.