CARTA ALIRAN KERJA APLIKASI EXAMDATA Daftar masuk & Tukar katalaluan (jika pertama kali) m/s

2-3

Kemaskini profil sekolah (jika salah)

4

Kemaskini senarai guru

5-6

Pilih jenis peperiksaan (Cth: PMR)

7

Lengkapkan maklumat Peruntukan Dewan/Bilik dan Pengemas bilik

8-10

Cetak borang kosong (fail pdf) Dapatkan maklumat yang berkenaan

Peruntukan dewan/bilik dan nama pengemas bilik Ketua pengawas

Lengkapkan maklumat Ketua Pengawas

11-15

Masukkan maklumat berkenaan ke dalam ruang yang disediakan dalam aplikasi Cetak borang bermaklumat (fail pdf) Dapatkan tandatangan guru (borang Ketua Pengawas & Pengawas) dan KP lengkapkan borang KPKK II

Pengawas

Lengkapkan maklumat Pengawas

16-20

Dapatkan pengesahan bagi semua cetakan borang bermaklumat daripada Pengetua/Guru Besar

Hantar borang bermaklumat (yang telah disahkan) ke SPP
Examdata Online

1

MANUAL PENGGUNA 1) Daftar masuk & Tukar katalaluan. a) Buka pelayar web (contohnya Mozilla Firefox). b) Taip alamat laman sesawang aplikasi Examdata :http://www.moe.gov.my/jpnmelaka/examdata/

c) Masukkan nama pengguna dan kata laluan, seterusnya klik butang ’Masuk’

.

Rajah 1

d) Sekiranya berjaya daftar masuk, paparan adalah seperti Rajah 2.

Rajah 2

Examdata Online

2

e) Jika tidak, mesej akan terpapar seperti Rajah 3. Sila cuba dengan nama pengguna dan kata laluan yang betul.

Rajah 3

f) Untuk menukar kata laluan, klik menu “Info Sekolah” dan seterusnya sub-menu “Tukar Katalaluan” . Borang akan terpapar seperti Rajah 4.

Rajah 4

g) Masukkan kata laluan lama, kata laluan baru, sahkan kata laluan baru dan seterusnya klik butang “Simpan” .

Examdata Online

3

2) Kemaskini profil sekolah. a) Klik pada menu “Info Sekolah”.

Rajah 5

b) Klik pada sub-menu “Profil Sekolah”. Borang maklumat profil sekolah akan terpapar seperti Rajah 6.

Rajah 6

c) Kemaskini maklumat profil sekolah pada ruang yang disediakan dan klik butang “Simpan” .

Examdata Online

4

3) Kemaskini senarai guru. Nota: Bahagian ini adalah bertujuan mengemaskini senarai guru terkini iaitu jika terdapat guru yang telah berpindah atau status guru yang dipinjamkan ke sekolah lain / Jabatan / PPD. a) Klik pada sub-menu “Senarai Guru” Rajah 7. dan paparan adalah seperti

Rajah 7

b) Klik pada butang anak panah maklumatnya.

mengikut guru yang ingin dipindahkan

c) Pilih nama sekolah/jabatan/ppd dimana maklumat guru tersebut akan dipindahkan.

Rajah 8

d) Klik butang “Simpan” Rujuk rajah 9.

. Nama guru berkenaan tiada lagi dalam senarai guru.

Examdata Online

5

Rajah 9

e) Bagi sekolah yang menerima maklumat guru yang telah dipindahkan oleh sekolah lain, paparan adalah seperti Rajah 10.

Nama guru yang telah dipindahkan oleh sekolah lain. Rajah 10

f) Jika dipastikan guru berkenaan telah berpindah masuk, klik butang menyimpan nama guru tersebut dalam senarai guru.

untuk

Rajah 11

Examdata Online

6

4) Pilih jenis peperiksaan. a) Untuk memilih jenis peperiksaan, klik nama peperiksaan (contohnya “MUET”) pada menu sebelah kiri.

Klik pada nama peperiksaan.

Rajah 12

b) Apabila klik pada nama peperiksaan, akan terpapar sub-menu yang berkaitan.

Untuk mengemaskini maklumat Peruntukan Dewan/Bilik dan Pengemas Bilik.

Untuk memilih dan mengemaskini maklumat Ketua Pengawas.

Untuk memilih dan mengemaskini maklumat Pengawas. Rajah 13

Examdata Online

7

5) Lengkapkan maklumat Peruntukan Dewan/Bilik dan Pengemas bilik. i) Cetak borang kosong a) Klik pada sub-menu “Dewan/Bilik” seperti Rajah 14. dan paparan adalah

Rajah 14

b) Klik butang “Borang Kosong”

untuk mencetak borang berkenaan.

Nota : Pastikan terdapat perisian Acrobat Reader dalam komputer kerana borang berkenaan adalah dalam format *.pdf .

Rajah 15

c) Dapatkan maklumat yang dikehendaki berdasarkan borang yang telah dicetak.

Examdata Online

8

ii) Masukkan maklumat Peruntukan Dewan/Bilik dan Pengemas Bilik. a) Klik pada Nombor Pusat Peperiksaan untuk memaparkan borang maklumat peruntukan dewan/bilik dan pengemas bilik.

Klik pada nombor pusat. Rajah 16

b) Paparan borang adalah seperti Rajah 17.

Rajah 17

c) Masukkan bilangan dewan dan bilik; taburan calon mengikut dewan/bilik; dan nama pengemas bilik bagi pusat berkenaan. Klik butang ”Simpan” . 9

Examdata Online

Rajah 18

d) Jika terdapat lebih daripada 1 pusat peperiksaan, klik pada pautan “Kembali ke Senarai Pusat”, pilih nombor pusat yang lain dan lengkapkan maklumat yang dikehendaki bagi pusat berkenaan. iii) Cetak borang bermaklumat. a) Klik pada sub-menu “Dewan/Bilik” “Borang Bermaklumat” 19 dan klik untuk cetak. dan seterusnya butang . Borang akan terpapar seperti Rajah

Rajah 19

Examdata Online

10

6) Lengkapkan maklumat Ketua Pengawas i) Cetak borang kosong a) Klik pada sub-menu “Ketua Pengawas” seperti Rajah 20. dan paparan adalah

Senarai guru yang boleh dipilih sebagai ketua pengawas.

Rajah 20 Bilangan Ketua Pengawas yang perlu dicalonkan.

Senarai Ketua pengawas yang telah dipilih.

b) Klik butang “Borang Kosong”

untuk mencetak borang berkenaan.

Rajah 21

c) Dapatkan maklumat yang dikehendaki berdasarkan borang yang telah dicetak.

Examdata Online

11

ii) Masukkan maklumat Ketua Pengawas. a) Klik pada sub-menu “Ketua Pengawas” b) Pada senarai nama guru, tandakan pada Ketua Pengawas. . bagi guru yang akan dicalonkan sebagai

Guru yang akan dicalonkan sebagai Ketua Pengawas. Rajah 22

c) Klik butang “Pilih” (di bahagian bawah senarai guru); dan nama yang telah dipilih akan terpapar pada senarai Ketua Pengawas.
Untuk kemaskini maklumat Ketua Pengawas.

Untuk membuang nama yang telah dipilih. Rajah 23 Jika bilangan yang dicalon sama atau melebihi bilangan yang diperlukan, mesej “Cukup” akan terpapar.

d) Klik ikon yang terdapat pada sebelah kanan nama untuk mengemaskini maklumat Ketua Pengawas yang berkenaan. Klik ikon untuk menghapus nama yang telah dipilih. e) Selepas klik ikon Rajah 24. , satu borang maklumat ketua pengawas akan terpapar seperti

Examdata Online

12

Maklumat Ketua Pengawas MUET

71100204XXXX

Rajah 24

f) Masukkan semua maklumat dalam borang berkenaan dan setelah selesai klik butang “Simpan” .

g) Jika nama guru yang hendak dicalonkan sebagai Ketua Pengawas tiada dalam senarai guru, pengguna boleh klik ikon . Masukkan nombor kad pengenalan dan nama guru; dan klik butang “Simpan” . (Rujuk Rajah 25)

Examdata Online

13

TAMBAH KETUA PENGAWAS MUET

Rajah 25

h) Seterusnya satu borang akan terpapar untuk mengemaskini maklumat berkaitan Ketua Pengawas berkenaan seperti Rajah 24. Lengkapkan semua maklumat dan klik . i) Pada sebelah atas borang, terdapat butang untuk ke data yang berikutnya atau sebelumnya.

Maklumat Ketua Pengawas MUET
Klik untuk ke data yang seterusnya. Menunjukkan data ke-2 daripada keseluruhan 2 orang. Klik untuk ke data yang sebelumnya.

Maklumat Ketua Pengawas MUET

Rajah 26

iii) Cetak borang bermaklumat dan KPKK II. a) Klik pada sub-menu “Ketua Pengawas” butang “Borang Bermaklumat” seperti berikut dan klik untuk mencetak. dan seterusnya klik . Borang akan terpapar

MUET

MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST 2012 BORANG PENCALONAN KETUA PENGAWAS, PENGAWAS DAN PENGEMAS BILIK

Rajah 27 Examdata Online

14

b) Klik butang “KPKK II” dan klik
MUET 2012

. Borang akan terpapar seperti Rajah 28

untuk cetak.

Rajah 28

c) Borang “KPKK II” hendaklah diisi oleh Ketua Pengawas.

Examdata Online

15

7) Lengkapkan maklumat Pengawas. i) Cetak borang kosong. a) Klik pada sub-menu “Pengawas” seperti Rajah 29. dan contoh paparan adalah

Senarai guru yang boleh dipilih sebagai pengawas.

Bilangan Pengawas yang perlu dicalonkan. Rajah 29

Senarai Pengawas yang telah dipilih.

b) Klik butang “Borang Kosong”

untuk mencetak borang berkenaan.

Rajah 30

c) Dapatkan maklumat yang dikehendaki berdasarkan borang yang telah dicetak.
Examdata Online

16

ii) Masukkan maklumat Pengawas. a) Klik pada sub-menu “Pengawas” b) Pada senarai nama guru, tandakan pada Pengawas. . bagi guru yang akan dicalonkan sebagai

Guru yang akan dicalonkan sebagai Pengawas.

Rajah 31

c) Klik butang “Pilih” (di bahagian bawah senarai guru); dan nama yang telah dipilih akan terpapar pada senarai Pengawas.
Untuk kemaskini maklumat Pengawas.

Untuk membuang nama yang telah dipilih. Jika bilangan yang dicalon sama atau melebihi bilangan yang diperlukan, mesej “Cukup” akan terpapar. Jika kurang, terpapar mesej “Tidak Cukup”.

Rajah 32

d) Klik ikon yang terdapat pada sebelah kanan nama untuk mengemaskini maklumat Pengawas yang berkenaan. Klik ikon untuk menghapus nama yang telah dipilih.
Examdata Online

17

e) Selepas klik ikon

, borang maklumat pengawas akan terpapar seperti Rajah 33.
Maklumat Pengawas MUET

56111304XXXX

Rajah 33

f) Masukkan semua maklumat dalam borang berkenaan dan setelah selesai klik butang “Simpan” .

g) Jika nama guru yang hendak dicalonkan sebagai Pengawas tiada dalam senarai guru, pengguna boleh klik ikon . Masukkan nombor kad pengenalan dan nama guru; dan klik butang “Simpan”
Examdata Online

. (Rujuk Rajah 34). 18

TAMBAH PENGAWAS MUET

Rajah 34

h) Seterusnya satu borang akan terpapar untuk mengemaskini maklumat berkaitan Pengawas berkenaan seperti Rajah 33. Lengkapkan semua maklumat dan klik . i) Pada sebelah atas borang, terdapat butang untuk ke data yang berikutnya atau sebelumnya.

Maklumat Pengawas MUET
Klik untuk ke data yang sebelumnya. Menunjukkan data ke-2 daripada keseluruhan 6 orang. Klik untuk ke data yang seterusnya.

Rajah 35

iii) Cetak borang bermaklumat. a) Klik pada sub-menu “Dewan/Bilik” “Borang Bermaklumat” 36 dan klik untuk cetak. dan seterusnya butang . Borang akan terpapar seperti Rajah

Examdata Online

19

MUET

MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST 2012 BORANG PENCALONAN KETUA PENGAWAS, PENGAWAS DAN PENGEMAS BILIK

Rajah 36

8) Keluar dari aplikasi a) Setelah selesai menggunakan aplikasi ini, jika hendak keluar dari sistem sila klik butang .

Disediakan oleh: Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Melaka Januari 2012

Examdata Online

20

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.