Definisi Pengiklanan >> LAYARI SEKARANG http://www.okla2network.com/pengiklanan.

htm Perkataan iklan berasal dari perkataan Arab yang bermaksud khabar yang disiarkan. Dalam bahasa Inggeris, perkataan advertising dipinjam daripada perkataan Latin advetere yang bermaksud memalingkan fikiran kepada sesuatu perkara. Ini adalah definisi ringkas pengiklanan yang melibatkan penjualan barangan atau perkhidmatan.

Fungsi Pengiklanan

Terdapat pelbagai fungsi dalam pengiklanan, samaada untuk pengiklanan produk atau untuk perkhidmatan. Di antaranya ialah :
         

Pengenalan pada keluaran dan membezakannya dengan yang lain. Bertindak untuk menyampaikan maklumat tentang keluaran, ciri-cirinya dan tempat jualan Menggalakkan pengguna mencuba dan mencadangkan penggunaan ulangan Menggalakkan pengedaran sesuatu keluaran Menambahkan penggunaan keluaran Sebagai alat pemasaran Meningkatkan komunikasi dalam menjelaskan mesej kepada audien melalui perkataan, lukisan, simbol atau cap perniagaan Sebagai fungsi pendidikan kepada pengguna. Mereka dapat faham dan ingat jika diulang beberapa kali Dalam fungsi ekonomi pula, ia menggalakkan jualan dan dapat mengurangkan kos pengedaran Dari segi sosial, merupakan salah satu tenaga utama yang telah membantu membaiki taraf hidup masyarakat

Daripada istilah mengenai pengiklanan dan fungsi pengikalan dapat disimpulkan bahawa PENGIKLANAN ADALAH PENTING DALAM STRATEGI PEMASARAN!!! MAHU atau TIDAK!!! tetapi FUNGSI PENGIKLANAN dan FUNGSI PEMASARAN SALING BERKAIT RAPAT!!!!!! saya fikir ramai di luar sana MINAT dan INGIN MENCUBA untuk melakukan Pengiklanan…Maklumlah, produk dan servis dah ada…tapi kalau orang tak tahu….tidak ada ertinya….. Anda tidak perlu risau lagi kini pelbagai cara boleh dilakukan….dari kempen yang percuma sehinggalah kepada…..yang berbayar. Memang sudah jelas, ramai yang ingin mencuba dan terus mencuba!!! YA!!! Terpulanglah kepada individu atau kumpulan atau orginisasi untuk melakukan bagaimana cara memasarkan barangan dan perkhidmatan, namun secara tidak langsung PENGIKLANAN telah berlaku secara tanpa disedari…Taktik memasarkan itu sendiri merupakan PENGIKLANAN!!!

Kepada yang masih samar-samar….tetapi berminat….anda boleh!! boleh mulakan sekarang!!! MASALAH-MASALAH yang sering dihadapi sewaktu ingin memulakan perniagaan melalui ‘ONLINE’ dan ‘offline’ ialah:
       

Tiada idea Kurang Kemahiran Tiada Pengetahuan tentang penggunaan It, Grafik, Database Takut Gagal Tidak Percaya kelebihan dan kemampuan Sendiri Tidak perlu anda risau dengan adanya SERVIS Pengiklanan percuma, yang murah lagi menjimatkan dan sambil berbisnes anda memperolehi ganjaran dari bisnes sendiri!! Apa lagi!!! promosikan produk dan perkhidmatan anda!! Maklumkan pada umum!!!

Strategi Dan Media Pengiklanan

     

Ia merupakan kegiatan pemajuan untuk mencapai objektik pemasaran. Objektif pemasaran diperolehi melalui penggunaa faktor barangan, harga dan lokasi. Aktiviti pemajuan melibatkan penggunaan media. Media yang menyalurkan maklumat pengiklanan merupakan alat penghubung yang penting di antara syarikat, pengeluar dan pengguna. Melalui media, mesej pengiklanan disampaikan Keputusan yang dibuat dalam perancangan media seriang kali melibatkan kreativiti. Perancangan media yang baik dapat memberikan kejayaan pada pengiklan.

Penyediaan Pengiklanan Ada beberapa penting yang perlu diambil kira dalam menyediakan iklan. Selepas membuat kajian secara mendalam tentang barangan, menerangkan prospek dengna tepat dan menakrifkan objektif dengan khusus, harus pula menentukan jenis dan kandungan iklan. Sekali lagi, penulis-penulis iklan mempunyai pelbagai cara yang tersendiri, tetapi langkahlangkah asas ialah :

Menulis landasan naskah iklan [copy platform]

 

Membentuk Konsep Memilih pendekatan

Menulis landasan naskah iklan [copy platform] Ini adalah kenyataan bertulis tentang okjektif dan ringkasan maklumat bagi iklan. Terdapat banyak variasi untuk menulis landasan ini, tetapi pada asasnya ia mengandungi unsur-unsur berikut
    

Objektif Khalayak sasaran Konsep utama atau manfaat utama pada pelanggan Manfaat sampingan Kenyataan Strategi kreatif

Permulaan yang logikal bagi sesuatu rancangan pengikanan ialah penyataan tentang jualan, matalamat dan jangkaanya. Tujuan yang samar dan umum arus dielakkan contohnya seperti untuk menjual barangan, untuk menarik lebih ramai pelanggan atau yang sepertinya. Kumpulan atau khalayak sasaran mestilah didefinisikan dengan jelas dan tepat. Manfaat utama bagi pelanggan juga dikenali sebagai tawaran jualan unik atau USP [unique Selling Prososition], merupakan teras pada keseluruhan rancangan pengiklanan. Jualan unik atau USP [unique Selling Prososition] terbahagi kepada 3 bahagian : Setiap iklan mestilah memuat tawaran kepda pelanggan secara khusus. Tawaran dalam bentuk perkatan, unik dan khusu. Setiap darinya mestilah berlainan dengan tawaran yang diberikan oleh pesaing. Mesti unik dan istimewa. Tawaran mestilah cukup kuata sehingga ia berupaya menggerakkan khalayak, iaitu mengubah sikap pengguna ke arah pembelian barangan dan perkhidmatan. Ia merupkan dasar yang penting dalam pembentukan strategi pengiklanan. Ia memerlukan pengiklan meneliti ciri-ciri produk yang memerlukan penumpuan pada keunikan produk tersebut Konsep USP yang dijadikan falsafah kreatif ini telah diperkenalkan oleh Rosser Reeves. Membentuk Konsep Pengiklan mestilah membentuk konsep atau idea dan fikiran yang akan membantu membuat pilihan dan rekeletak bahan-bahan iklan. Konsep iklan ini mungkin berdasarkan sumbangan yang boleh difokuskan pada keperluan psikologi [makanan, perlindungan, keinginan atau keprluan psikologikal - keselamatan, status dan keinginan. Boleh dihubungkan pada keselesaan barangan, keberkesanan atau kualiti. Selain itu konsep tersebut boleh dikaitakan dengan hubungan antaran barangan dengan perasaan.

Memilih Pendekatan Persembahan iklan bergantung pada tujuan pengiklan sama ada untuk memberitahu, memujuk, menghibur atau campuran daripada tujuan-tujuan itu. Pendekatan yang digunakan melibatkan nada [fakta, emosi, jenaka], gaya [dramatasi, demonstrasi, persembahan] atau menggunakan gimik.