Variasi 1 1. Murid meletakkan penanda di atas gambar makanan yang telah di sebutkan oleh guru. 2.

Pastikan penanda yang diletakkan itu diletakkan di tempat yang betul. 3. Penanda berwarna merah mewakili makanan tidak berkhasiat. 4. Penanda berwarna hijau mewakili makanan berkhasiat 5. murid dikira bingo dan mendapat satu mata jika penanda yang diletakkan berada secara berurutan di atas tiga gambar. 6. Guru akan menyemak semula kedudukan penanda tersebut dan jika salah murid tersebut belum lagi dikira bingo serta perlu meneruskan permainan. Variasi 2 1. Murid dibekalkan dengan kit EDU BINGO yang mengandungi makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat. 2. Murid perlu mengambil makanan tidak berkhasiat dan meletakkannya di luar kit tersebut. 3. Makanan berkhasiat akan kekal di dalam kit tersebut. 4. Guru menyemak semula makanan yang berada di dalam dan di luar kit EDU BINGO. 5. Satu mata akan diberikan jika murid mengasingkan makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat dengan betul. Variasi 3 1. Murid perlu meyusun semula gambar makanan yang ada di dalam kit EDU BINGGO daripada makanan berkhasiat kepada makanan tidak berkhasiat. 2. Murid mengangkat tangan setelah selesai menyusun makanan. 3. Guru akan menyemak semula susunan makanan tersebut. 4. Satu mata akan diberikan bagi kumpulan yang membuat susunan yang betul. Variasi 4 1. Murid dibahagikan kepada kumpulan di mana terdapat dua orang di dalam satu kumpulan.

2. Salah satu kumpulan akan membaling dadu untuk menentukan sampul surat yang akan diperolehi. 3. Setelah mengetahui sampul surat yang akan diperolehi, guru akan membacakan soalan yang terdapat di dalam sampul surat tersebut. 4. Semua kumpulan perlu menjawab soalan yang dibacakan. 5. Cara menjawab soalan adalah dengan meletakkan penanda di atas jawapan yang betul. 6. Permainan diteruskan sehingga terdapat penanda yang telah diletakkan secara berurutan dan ia dikira sebagai satu mata.