Hikayat lang lang buana

Tema: Kebijaksanaan dan kehebatan anak raja yang mempunyai kuasa luar biasa dalam usahanya untuk menakluk puteri idaman Persoalan: -Kesungguhan dalam mendapatkan sesuatu yang di idamkan -kebijaksanaan manusia menggunakan akal untuk mendapat sesuatu yang di ingini -taat setia rakyat yang tidak berbelah bahagi Latar tempat: -istana tuan puteri mandu ratna dewi -di taman dan tasik Latar masyarakat: -Masyarakat istana yang terdiri daripda pemerintah, hulubalang -masyarakat yang memiliki kesaktian Gaya bahasa: - Bahasa istana: di manakah tuanku peroleh bayan ini - Simile: tidur dan bantal seperti ada orang tidur

Nilai -kasih sayang: tuan puteri mandu ratna dewi dan raja indera bumaya amat mengasihi antara satu sama lain -kegigihan: raja indera bumaya menukarkan dirinya menjadi burung bayan, nuri, bunga untuk memikat tuan puteri Pengajaran -bijak menggunakn kelebihan diri demi kesejahteraan hidup -sikap taat dan setia kepada pemerintah -berani apabila melakukan sesuatu perkara