Soalan ‘Explorerace’ Sains

1. Simbol di atas menunjukkan bahan mudah terbakar. Berikan DUA contoh bahan mudah terbakar. [Petrol, alkohol, kerosin]

2. Nyatakan LIMA kuantiti fizik beserta beserta simbolnya. [Panjang (m), masa (s), jisim(kg), suhu (K), arus elektrik (A)].

3. Berapakah panjang dan lebar bagi meja makmal dalam meter? Kira luas permukaan meja tersebut.

4. Unit asas bagi benda hidup adalah __________ [Sel]. Nyatakan SATU perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. [Kloroplas/Vakuol/Dinding sel]

5. Susun organisasi sel daripada kecil kepada kompleks. [Sel  Tisu  Organ  Sistem  Badan Manusia]

6. Nyatakan TIGA keadaan jirim beserta contoh setiap satu. [Pepejal, Cecair, Gas]

7. Nyatakan TIGA bentuk tenaga. [Tenaga keupayaan, t. kinetik, t. haba, t. cahaya, t. kimia, t. bunyi, t. elektrik, t. nuklear]

8. Namakan LIMA radas yang terdapat dalam makmal sains.

9. 1 kilometer bersamaan dengan berapa sentimeter? [100000cm]

10. Berapakah makmal sains yang terdapat di SMK Pandan Indah?

11. Berikan LIMA orang guru sains yang mengajar pada sesi petang di SMK Pandan Indah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful