Soalan ‘Explorerace’ Sains

1. Simbol di atas menunjukkan bahan mudah terbakar. Berikan DUA contoh bahan mudah terbakar. [Petrol, alkohol, kerosin]

2. Nyatakan LIMA kuantiti fizik beserta beserta simbolnya. [Panjang (m), masa (s), jisim(kg), suhu (K), arus elektrik (A)].

3. Berapakah panjang dan lebar bagi meja makmal dalam meter? Kira luas permukaan meja tersebut.

4. Unit asas bagi benda hidup adalah __________ [Sel]. Nyatakan SATU perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. [Kloroplas/Vakuol/Dinding sel]

5. Susun organisasi sel daripada kecil kepada kompleks. [Sel  Tisu  Organ  Sistem  Badan Manusia]

6. Nyatakan TIGA keadaan jirim beserta contoh setiap satu. [Pepejal, Cecair, Gas]

7. Nyatakan TIGA bentuk tenaga. [Tenaga keupayaan, t. kinetik, t. haba, t. cahaya, t. kimia, t. bunyi, t. elektrik, t. nuklear]

8. Namakan LIMA radas yang terdapat dalam makmal sains.

9. 1 kilometer bersamaan dengan berapa sentimeter? [100000cm]

10. Berapakah makmal sains yang terdapat di SMK Pandan Indah?

11. Berikan LIMA orang guru sains yang mengajar pada sesi petang di SMK Pandan Indah.