SUBTOPIK HASIL P&P

: 1.5 MEMAHAMI KONSEP JISIM : MENERANGKAN PERBEZAAN ANTARA JISIM DENGAN BERAT

HASIL PENTAKSIRAN : B4D5 B4D5E1 : MEMERIHALKAN TENTANG KONSEP JISIM DAN BERAT : MENERANGKAN PERBEZAAN ANTARA KONSEP JISIM DAN BERAT MELALUI AKTIVITI.

ARAHAN

: MENJALANKAN EKSPERIMEN JISIM BAN BERAT

Tujuan : Menyukat jisim dan berat bagi pelbagai objek Bahan :Bongkah kayu, buku, botol plastik, kotak pensel, ladung Radas :Neraca tuas, neraca spring Rajah (a) Neraca Tuas Rajah (b) Neraca Spring

Prosedur

:

1.Periksa sebuah neraca tuas dan neraca spring seperti Rajah (a) dan Rajah (b). 2.Tentukan jisim objek yang disenaraikan dalam jadual dengan menggunakan neraca tuas. Catat jisim berat dalam jadual yang disediakan. 3.Ulang proses di atas untuk mencari berat setiap objek dengan menggunakan neraca spring. Catat berat tersebut di dalam jadual. 4.Bandingkan nilai jisim dan berat setiap objek yang anda ukur.

Keputusan

:
OBJEK BOTOL PLASTIK BUKU KOTAK PENSEL GUNTING

Jisim disukat dengan neraca tuas (g) Berat disukat dengan neraca spring (N) Analisis :

1. Nyatakan maksud,unit sukatan dan symbol bagi jisim dan berat suatu objek. a) Jisim objek b) Berat objek MAKSUD ___________________ yang terkandung di dalam suatu objek. __________________________ yang bertindak ke atas suatu objek. UNIT SUKATAN SIMBOL

2. Bulatkan penimbang lain yang digunakan untuk menimbangjisim objek dalam makmal.

Neraca Mampatan

Neraca tiga alur

Neraca Elektronik 3. Nyatakan jenis neraca di 2 yang a) Member nilai bacaan jisim objek dengan sangat tepat

___________________________________________ b) Boleh digunakan untuk menyukat berat objek __________________________________________ 4. Banding dan bezakan konsep jisim dengan berat dalam ruang disediakan. CIRI – CIRI a) Definisi JISIM Kuantiti ___________________ dalam objek b) Unit S.I c) Kesan graviti ___________________ oleh graviti d) Alat pengukuran i )__________________________ ii)__________________________ _____________________ oleh graviti iii )_________________________ iv)___________________________ BERAT ____________________ graviti bertindak ke atas objek

SKEMA JAWAPAN Keputusan Analisis - jawapan dari pelajar - 1. (a) Kuantiti jirim , Kilogram , kg 2. Neraca tiga alur , neraca elektronik 3. (a) Neraca elektronik 4. (a) jirim, Daya (c) Tidak dipengaruhi, Berubah (b) Neraca mampatan (b) kilogram, Newton (d) i.Neraca palang ii.Neraca tuas iii.Neraca spring iv.Neraca mampatan (b) Daya tarikan gravity, Newton, N