BAND 6 Tahu, faham, Boleh buat dengan beradab mithali

PERNYATAAN STANDARD B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarrikan perkara-perkara yang berkaitan dengan Sains dan Teknologi

DESKRIPTOR B6D1 Mewajarkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.

EVIDENS B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi.

Instrument 1: Lakonan Kepentingan Unit Piawai dalm Kehidupan Seharian 1. Bahagikan murid kepada lima kumpulan. 2. Setiap kumpulan perlu memilih salah satu gambar tentang masalah penggunaan unit pengukuran yang berbeza dalam kehidupan seharian.

a) menyatakan jarak dari rumah ke sekolah

b) menjual surat khabar lama

c) membeli kain di kedai kain

d) sukatan untuk membuat kek

Harga ikan pari adalah RM10 bagi 1 kati

d) membeli ikan di pasar

3. Setiap kumpulan perlu menyediakan skrip untuk melakonkan satu sketsa berdasarkan gambar tersebut dan membahaskan tentang kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama dalam lakonan mereka. 4. Setiap kumpulan diberi masa selama 3 hari untuk membuat persediaan. Masa persembahan ialah 20 minit bagi setiap kumpulan.

Berapakah harga 1 kilo ikan pari ini?

BAND 6 Tahu, faham, Boleh buat dengan beradab mithali

PERNYATAAN STANDARD B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarrikan perkara-perkara yang berkaitan dengan Sains dan Teknologi

DESKRIPTOR B6D1 Mewajarkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.

EVIDENS B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi.

Instrumen 2: Pembentangan Kebaikan dan Keburukan Menggunakan Unit pengukuran yang tidak sama 1. Bahagikan murid kepada lima kumpulan. 2. Setiap kumpulan perlu mengumpulkan maklumat tentang kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. Maklumat boleh diperoleh daripada internet, majalah, dan sumber lain. 3. Selepas itu, setiap kumpulan perlu membentangkan hasil perbincangan mereka di dalam kelas.

SKEMA JAWAPAN: • Menimbulkan kekeliruan semasa pertukaran maklumat. Contohnya, semasa membeli barang di kedai runcit, sesetengah Negara menggunakan kati dan tahil, manakala sesetengah yang lain pula menggunakan paun dan auns. Menyukarkan perdagangan antarabangsa atau urusan jual beli. Contohnya, ketika hendak membeli kain di negara luar, peniaga menggunakan unit meter untuk mengukur manakala pembeli menggunakan unit ela. Menimbulkan rasa tidak puas hati di antara pembeli dan penjual. Contohnya, ketika hendak menjual surat khabar lama, sekiranya jengkal digunakan, jengkal bagi setiap individu adalah berbeza. Oleh itu, ia akan menguntungkan satu pihak sahaja. Menyukarkan komunikasi antara rakan sebaya. Contohnya, ketika menganggarkan jarak antara sekolah ke rumah, ada pelajar menggunakan unit batu, kilometer, atau masa perjalanan. Menghasilkan sukatan yang tidak tepat ketika penyukatan dibuat. Contohnya ketika membuat kek, sesetengah orang menggunakan cawan dan sesetengahnya menggunakan auns.