B4DK1E1

Nama:_______________________________________

kelas:___________ Tarikh:___________

Menerangkan cara penjagaan warga tua , ahli keluarga yang sakit dan orang istimewa.

Senaraikan golongan orang kelainan upaya (OKU) :

1. _____________________________________
2. _____________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
5.______________________________________

Terangkan cara penjagaan / layanan/ adab terhadap golongan tua, orang yang sakit dan kurang upaya.

1.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________