Siri Koleksi Kertas Percubaan SPM dan PMR Sekolah Berasrama Penuh (SBP

)
Pertama kali mendapat keizinan untuk diterbitkan. Kerjasama eksklusif dengan Majlis Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Kebangsaan. Dilancarkan pada 3hb Mei 2012 Mengumpul Koleksi Kertas Percubaan SBP selama enam tahun berturut-turut ( 2006-2011 ) Soalan Percubaan SBP terbukti seringkali mirip soalan sebenar pada tahun yang sama Digubal dan dibentuk oleh Panel Guru-Guru Pakar SBP yang mempunyai pengalaman lebih 25 tahun mengajar Soalan digubal dengan teliti oleh Panel Guru Pakar Sekolah Berasrama Penuh untuk menguji kefahaman menyeluruh para pelajar sebelum menduduki peperiksaan sebenar
Tips bagaimana menjawab tiap-tiap soalan Contoh jawapan yang ringkas tetapi tepat untuk menghilangkan keraguan pelajar Tips jawapan bagi memudahkan pemeriksa menanda dan memberikan markah maksimum Contoh jawapan terperinci yang menepati kehendak pemeriksa

Dianggap sebagai

Mengandungi Peraturan Pemarkahan Ramalan soalan dan topik yang mungkin keluar dalam peperiksaan sebenar Standard soalan yang memastikan pelajar tidak akan menghadapi masalah sewaktu peperiksaan sebenar Diguna pakai di sekolah berasrama penuh dan sekolahsekolah yang menghasilkan keputusan cemerlang

‘ RAJA SEGALA SOALAN ‘

Panel Penggubal Soalan yang berwibawa