P. 1
Rpt Sivik (Ting.2)

Rpt Sivik (Ting.2)

|Views: 1,074|Likes:
Published by minniewanieywaniey

More info:

Published by: minniewanieywaniey on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2012 PENGGAL 1 MINGGU/TARIKH 1 UNIT/AKTIVITI 1.

Taklimat Khidmat Masyarakat i. Perancangan ii. Amali/Aktiviti iii. Refleksi iv. Laporan v. Penghargaan HASIL PEMBELAJARAN A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara : i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atau iii. Individu B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu. Guru boleh menilai aspek : i. aktiviti sepanjang P&P. ii. sikap murid sepanjang P&P. iii. nota murid. iv. dan sebagainya. CADANGAN AKTIVITI A. Tema 2 : HIDUP BERMASYARAKAT (Rujuk teks PSK hal. 140 – 147) B. 40% markah akhir tahun. C. Mengumpul folio Khidmat Masyarakat pada Minggu ke -37 A. Sepanjang P&P. B. 25% markah akhir tahun. (Penilaian Holistik)

2. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan Nilai PSK

2

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1 1. menghuraikan ciri-ciri PENDIDIKAN MENJAMIN kecemerlangan diri. KECEMERLANGAN DIRI 2. mengamalkan budaya ilmu untuk mencapai kecemerlangan diri. 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. AKTIVITI 1A TOKOH CEMERLANG 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri seseorang tokoh. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti ciri-ciri perwatakan yang terpuji 2. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri untuk mencapai cita-cita 2. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. peka terhadap tanggungjawab

Fikir dan jawab (m/s 3)

Buku Skrap : Tokoh-tokoh Cemerlang di Malaysia.

MINGGU/TARIKH 3

UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 1B KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN

CADANGAN AKTIVITI Baca dan faham (m/s 8)

AKTIVITI 1C APAKAH CITA-CITAKU

Penulisan : Cita-cita saya

menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga 3. menyayangi keluarga Fikir dan jawab (m/s 22) 5 Buat Refleksi (m/s 24) MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 2B RUMAHKU SYURGAKU CADANGAN AKTIVITI Idea kreatif (m/s 27) 6 AKTIVITI 2C SAYANGI KELUARGA ANDA Fikir dan jawab (m/s 28) AKTIVITI 2D BERSAMA KELUARGA MEMBAWA BAHAGIA Keratan akhbar : Jenis-jenis rekreasi TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT . menangani konflik dalam keluarga 3.4 AKTIVITI 1D MATLAMAT HIDUPKU 1. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji Fail peribadi : Sijil kelahiran Sijil UPSR Gambar keluarga Aktiviti 1C dan sebagainya 4 TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN UNIT 2 1. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menerangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai perpaduan 2. menjelaskan cara-cara KEMESRAAN MENJALIN untuk mancapai perpaduan PERPADUAN KELUARGA dalam keluarga 2. berbangga dan menghargai sumbangan ahli keluarga HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti factorfaktor kecemerlangan diri 2. menghormati dan menghargai sumbangan ahli keluarga 1. menjelaskan kepentingan sokongan anggota keluarga 2. bertanggungjawab sebagai anggota keluarga AKTIVITI 2A KERJASAMA MENGERAT PERPADUAN 1. bekerjasama mengatasi masalah keluarga 1. membuat refleksi untuk kejayaan diri 3. menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga 2. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menerangkan kepentingan aktiviti keluarga 2.

mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat 3. menghormati pendapat orang lain 1. menjalankan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat 3. menghormati kebolehan dan bakat orang lain 1. peka terhadap perbezaan individu 1. menyokong agensi-agensi yang membantu kesejahteraan masyarakat 3. menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain 2. memberi pendapat secara berhemah 3. menjelaskan kepentingan menghormati pendapat orang lain 2. mengenal pasti unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menghormati latar belakang individu Fikir dan jawab (m/s 40) AKTIVITI 3A KEPELBAGAIAN MASYARAKAT KITA Baca dan fahami (m/s 41) MINGGU/TARIKH 8 UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 3B MENGHORMATI BAKAT ORANG LAIN HASIL PEMBELAJARAN 1. mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia 3. menjelaskan kepentingan memahami perbezaan individu 2. menghargai dan menghormati sumbangan individu dalam masyarakat 1. menjelaskan kepentingan mengetahui bakat dan kebolehan orang lain 2. menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat kekitaan 2.7 UNIT 3 HORMATI HAK ORANG LAIN 1. menunjukkan semangat perpaduan CADANGAN AKTIVITI Baca dan fahami (m/s 43 – 44) AKTIVITI 3C KEPENTINGAN MENGHORMATI PENDAPAT ORANG LAIN Fikir dan jawab (m/s 48) 9 UNIT 4 SEMANGAT KEKITAAN Fikir dan jawab (m/s 50) AKTIVITI 4A PERPADUAN Aktiviti kumpulan (m/s 53) . menyemai semangat kekitaan 3.

menjalankan tanggungjawab untuk menjamin keselamatan diri dan kesejahteraan masyarakat 3. peka terhadap masalah yang berkaitan kesejahteraan masyarakat 1.AKTIVITI 4B PERMUAFAKATAN MENJALIN KEMESRAAN 1. mengamalkan permuafakatan dalam masyarakat 3. menerangkan jenis-jenis WARISAN KESENIAN warisan kesenian pelbagai PELBAGAI KAUM kaum di Malaysia 2. menyatakan syarat-syarat permuafakatan dalam masyarakat majmuk 2. peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat AKTIVITI 4D KESELAMATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA Baca dan fahami (m/s 60) 12 TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA UNIT 5 1. menyokong agensi-agensi yang menjaga kesejahteraan masyarakat 3. menjelaskan kepentingan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat 2. menjelaskan isu dan masalah yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat 2. berbangga dengan kekayaan kesenian Malaysia UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN Teliti dan faham (m/s 67 – 68) MINGGU/TARIKH CADANGAN AKTIVITI . peka terhadap kepentingan permuafakatan dalam masyarakat HASIL PEMBELAJARAN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aktiviti kumpulan (m/s 56) MINGGU/TARIKH 10 1 MINGGU 11 UNIT/AKTIVITI UJIAN BULANAN (1) CADANGAN AKTIVITI Soalan dari Minggu 2 hingga minggu 9 Keratan akhbar AKTIVITI 4C BUATLAH KEBAJIKAN 1. memberi maklumat tentang kepentingan muzik dalam kehidupan manusia 3.

mengumpulkan maklumat dalam usaha mengekalkan permainan warisan 3. berbangga dengan warisan kesenian kraftangan Malaysia Tikar Pasu 15 AKTIVITI 5D PERMAINAN WARISAN 1. menerangkan jenis-jenis warisan kraftangan pelbagai kaum 2. menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum 1. memelihara kepentingan seni bina yang bercirikan tradisional 3.bentuk seni bina di Malaysia 2. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia Keratan alat-alat muzik tradisional Laman web Keratan akhbar 13 AKTIVITI 5B BAGAIMANA RENTAK BEGITULAH TARINYA Baca dan fahami (m/s 72) 14 AKTIVITI 5C WARISAN KRAFTANGAN 1. mencari maklumat tentang alat-alat muzik pelbagai kaum 3. menerangkan jenis-jenis permainan warisan pelbagai kaum 2. menghuraikan fungsi tarian dalam warisan kesenian pelbagai kaum 2. menunjukkan apresiasi terhadap seni bina di Malaysia CADANGAN AKTIVITI Keratan gambar . menerangkan jenis-jenis alat muzik tradisional kaum di Malaysia 2. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia Idea kreatif (m/s 81) MINGGU/TARIKH 16 UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 5E SENI BINA KREATIVITI BANGSA HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti bentuk.12 AKTIVITI 5A WARISAN ALAT MUZIK 1.

melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan lukisan tradisional 3. menjelaskan sistem DEMOKRASI BERPARLIMEN demokrasi berparlimen di Malaysia 2. menghuraikan sistem Raja RAJA BERPELEMBAGAAN Berperlembagaan di Malaysia 2. menjelaskan proses PARLIMEN LAMBANG demokrasi di Malaysia DEMOKRASI 2.17 AKTIVITI 5F SELEMBUT JARI SEHALUS LUKISAN 1. berbangga dengan kekayaan warisan tradisional Aktiviti diri (m/s 88) 18 19 20 21 2 MINGGU PENGGAL 2 MINGGU/TARIKH 22 ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/PERCUBAAN 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN MINGGU/TARIKH 23 24 25 26 UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT UNIT 6 1. menghargai peranan kerajaan dalam sistem pemerintahan UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI 6A 1. menunjukkan taat setia kepada raja AKTIVITI 7A 1. menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara AKTIVITI 6B 1. menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai warganegara UNIT 7 1. menjelaskan alat-alat ALAT KEBESARAN RAJAkebesaran yang digunakan RAJA semasa majlis pertabalan raja-raja CADANGAN AKTIVITI Teliti dan fahami (m/s 97) CADANGAN AKTIVITI Buat Refleksi (m/s 98) Baca dan fahami (m/s 99) Baca dan fahami (m/s 101) Laman web (m/s 103) . menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. menjelaskan proses pilihan MARI MENGUNDI raya di Malaysia 2. menjelaskan motif-motif yang digunakan dalam lukisan kaumkaum di Malaysia 2. meningkatkan kemahiran berbahas ala parlimen 3. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. mencari maklumat tentang Majlis Pertabalan RajaRaja 3.

menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara 1. memberi sumbangan kepada pembangunan negara 3.MINGGU/TARIKH 27 UNIT/AKTIVITI UNIT 8 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KITA 28 AKTIVITI 8A GUNAKAN HAK ANDA 2. mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab 1. mencari maklumat tentang alat-alat kebesaran rajaraja 3. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara 2. merasa bangga terhadap warisan kesenian HASIL PEMBELAJARAN 1. peka terhadap tanggungjawab sebagai warganegara CADANGAN AKTIVITI Fikir dan jawab (m/s 104) Baca dan fahami (m/s 106) 29 30 UJIAN BULANAN (2) AKTIVITI 8B KERJA BERSAMA 1. menunjukkan sikap yang baik untuk menjaga imej Negara HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti tanggungjawab untuk menjaga keamanan negara 2. menjalankan peranan sebagai warganegara yang bertanggungjawab 3. mengenal pasti sikap dan tanggungjawab warganegara 2. menunjukkan rasa terima kasih kepada negara Soalan dari Minggu 22 – Minggu 28 Buat Refleksi (m/s 108) 31 AKTIVITI 8C IKUT SALURAN YANG BETUL Keratan gambar / berita MINGGU/TARIKH 32 UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 8D TERIMA KASIH MALAYSIA CADANGAN AKTIVITI Nyanyian (m/s 111) 1 MINGGU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN . mengenal pasti tanggungjawab sebagai warganegara 2. menjalankan tanggungjawab menjaga keamanan negara 3. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara 2. memberikan sumbangan kepada negara 3.

bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menghargai keamanan negara dan dunia AKTIVITI 10A 1. menjelaskan kepentingan KEPENTINGAN JENTERA bekerjasama dalam PENTADBIRAN BERKESAN mewujudkan jentera pentadbiran yang berkesan 2. mengaplikasikan ciri-ciri kepimpinan positif dalam kehidupan seharian 3.33 UNIT 9 KESTABILAN JENTERA PENTADBIRAN NEGARA 33 MINGGU/TARIKH 34 35 36 37 1. menerangkan peranan KEPIMPINAN BERWAWASAN pemimpin dalam mencapai wawasan negara 2. menyatakan kepentingan PERANG DAN KEMANUSIAAN mengekalkan keamanan dunia 2. menerangkan peranan jentera pentadbiran negara 2. bersyukur dapat menikmati kehidupan yang stabil dalam kerajaan yang telus dan amanah UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN UNIT 10 1. bekerjasama menjaga keamanan negara 3. menghargai keamanan negara ULANGKAJI / KEMASKINI FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT / SERAHAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT Teliti dan fahami (m/s 119) Baca dan fahami (m/s 121) Keratan akhbar Aktiviti diri (m/s 125) CADANGAN AKTIVITI Fikir dan jawab (m/s 128) Laman web (m/s 130) Keratan akhbar Penulisan kreatif : Poster Puisi – Sajak – Pantun . menghargai keamanan negara dan dunia AKTIVITI 10C 1. menjelaskan kepentingan MALAYSIA DAN NEGARAmengekalkan keamanan NEGARA SERANTAU serantau 2. berbangga dengan pentadbiran negara AKTIVITI 9A 1. menghayati erti kebebasan dan keamanan serantau AKTIVITI 10B 1. menghayati jasa-jasa pemimpin Malaysia AKTIVITI 9B 1. menjelaskan kepentingan MALAYSIA DALAM mengekalkan keamanan HUBUNGAN ANTARABANGSA dunia 2. bekerjasama dan bersatu padu menangani sesuatu masalah 3. bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran berkesan 3. mengaplikasikan sifat-sifat amanah dan kerjasama bagi mewujudkan pentadbiran yang berkesan 3. menjelaskan kepentingan BERSATU PADU MENGHADAPI mengekalkan keamanan CABARAN negara dan dunia 2.

38 MINGGU/TARIKH 39 40 41 42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UNIT/AKTIVITI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN HASIL PEMBELAJARAN Soalan dari Tema 1 hingga Tema 6 CADANGAN AKTIVITI Soalan dari Tema 1 hingga Tema 6 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->