RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2012 PENGGAL 1 MINGGU/TARIKH 1 UNIT/AKTIVITI 1.

Taklimat Khidmat Masyarakat i. Perancangan ii. Amali/Aktiviti iii. Refleksi iv. Laporan v. Penghargaan HASIL PEMBELAJARAN A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara : i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atau iii. Individu B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu. Guru boleh menilai aspek : i. aktiviti sepanjang P&P. ii. sikap murid sepanjang P&P. iii. nota murid. iv. dan sebagainya. CADANGAN AKTIVITI A. Tema 2 : HIDUP BERMASYARAKAT (Rujuk teks PSK hal. 140 – 147) B. 40% markah akhir tahun. C. Mengumpul folio Khidmat Masyarakat pada Minggu ke -37 A. Sepanjang P&P. B. 25% markah akhir tahun. (Penilaian Holistik)

2. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan Nilai PSK

2

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1 1. menghuraikan ciri-ciri PENDIDIKAN MENJAMIN kecemerlangan diri. KECEMERLANGAN DIRI 2. mengamalkan budaya ilmu untuk mencapai kecemerlangan diri. 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. AKTIVITI 1A TOKOH CEMERLANG 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri seseorang tokoh. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti ciri-ciri perwatakan yang terpuji 2. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji 1. menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri untuk mencapai cita-cita 2. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. peka terhadap tanggungjawab

Fikir dan jawab (m/s 3)

Buku Skrap : Tokoh-tokoh Cemerlang di Malaysia.

MINGGU/TARIKH 3

UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 1B KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN

CADANGAN AKTIVITI Baca dan faham (m/s 8)

AKTIVITI 1C APAKAH CITA-CITAKU

Penulisan : Cita-cita saya

menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga 3. membuat refleksi untuk kejayaan diri 3. menerangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai perpaduan 2.4 AKTIVITI 1D MATLAMAT HIDUPKU 1. mengenal pasti factorfaktor kecemerlangan diri 2. berbangga dan menghargai sumbangan ahli keluarga HASIL PEMBELAJARAN 1. menjelaskan kepentingan sokongan anggota keluarga 2. menghormati dan menghargai sumbangan ahli keluarga 1. menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga 2. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. bertanggungjawab sebagai anggota keluarga AKTIVITI 2A KERJASAMA MENGERAT PERPADUAN 1. menerangkan kepentingan aktiviti keluarga 2. menjelaskan cara-cara KEMESRAAN MENJALIN untuk mancapai perpaduan PERPADUAN KELUARGA dalam keluarga 2. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menyayangi keluarga Fikir dan jawab (m/s 22) 5 Buat Refleksi (m/s 24) MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 2B RUMAHKU SYURGAKU CADANGAN AKTIVITI Idea kreatif (m/s 27) 6 AKTIVITI 2C SAYANGI KELUARGA ANDA Fikir dan jawab (m/s 28) AKTIVITI 2D BERSAMA KELUARGA MEMBAWA BAHAGIA Keratan akhbar : Jenis-jenis rekreasi TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT . menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji Fail peribadi : Sijil kelahiran Sijil UPSR Gambar keluarga Aktiviti 1C dan sebagainya 4 TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN UNIT 2 1. menangani konflik dalam keluarga 3. bekerjasama mengatasi masalah keluarga 1.

menunjukkan semangat perpaduan CADANGAN AKTIVITI Baca dan fahami (m/s 43 – 44) AKTIVITI 3C KEPENTINGAN MENGHORMATI PENDAPAT ORANG LAIN Fikir dan jawab (m/s 48) 9 UNIT 4 SEMANGAT KEKITAAN Fikir dan jawab (m/s 50) AKTIVITI 4A PERPADUAN Aktiviti kumpulan (m/s 53) . mengenal pasti unsurunsur pemupukan semangat kekitaan 2. menghormati kebolehan dan bakat orang lain 1. menjelaskan kepentingan memahami perbezaan individu 2. menyemai semangat kekitaan 3.7 UNIT 3 HORMATI HAK ORANG LAIN 1. memberi pendapat secara berhemah 3. peka terhadap perbezaan individu 1. menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain 2. menjalankan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat 3. menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat kekitaan 2. menghormati latar belakang individu Fikir dan jawab (m/s 40) AKTIVITI 3A KEPELBAGAIAN MASYARAKAT KITA Baca dan fahami (m/s 41) MINGGU/TARIKH 8 UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 3B MENGHORMATI BAKAT ORANG LAIN HASIL PEMBELAJARAN 1. menjelaskan kepentingan mengetahui bakat dan kebolehan orang lain 2. menyokong agensi-agensi yang membantu kesejahteraan masyarakat 3. menjelaskan kepentingan menghormati pendapat orang lain 2. menghormati pendapat orang lain 1. mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia 3. menghargai dan menghormati sumbangan individu dalam masyarakat 1. mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat 3.

peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat AKTIVITI 4D KESELAMATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA Baca dan fahami (m/s 60) 12 TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA UNIT 5 1. menyatakan syarat-syarat permuafakatan dalam masyarakat majmuk 2. memberi maklumat tentang kepentingan muzik dalam kehidupan manusia 3. menjelaskan kepentingan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat 2. peka terhadap kepentingan permuafakatan dalam masyarakat HASIL PEMBELAJARAN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aktiviti kumpulan (m/s 56) MINGGU/TARIKH 10 1 MINGGU 11 UNIT/AKTIVITI UJIAN BULANAN (1) CADANGAN AKTIVITI Soalan dari Minggu 2 hingga minggu 9 Keratan akhbar AKTIVITI 4C BUATLAH KEBAJIKAN 1. menjalankan tanggungjawab untuk menjamin keselamatan diri dan kesejahteraan masyarakat 3. peka terhadap masalah yang berkaitan kesejahteraan masyarakat 1.AKTIVITI 4B PERMUAFAKATAN MENJALIN KEMESRAAN 1. berbangga dengan kekayaan kesenian Malaysia UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN Teliti dan faham (m/s 67 – 68) MINGGU/TARIKH CADANGAN AKTIVITI . menjelaskan isu dan masalah yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat 2. mengamalkan permuafakatan dalam masyarakat 3. menerangkan jenis-jenis WARISAN KESENIAN warisan kesenian pelbagai PELBAGAI KAUM kaum di Malaysia 2. menyokong agensi-agensi yang menjaga kesejahteraan masyarakat 3.

berbangga dengan warisan kesenian kraftangan Malaysia Tikar Pasu 15 AKTIVITI 5D PERMAINAN WARISAN 1. memelihara kepentingan seni bina yang bercirikan tradisional 3. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3.bentuk seni bina di Malaysia 2. menerangkan jenis-jenis warisan kraftangan pelbagai kaum 2. mencari maklumat tentang alat-alat muzik pelbagai kaum 3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia Idea kreatif (m/s 81) MINGGU/TARIKH 16 UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 5E SENI BINA KREATIVITI BANGSA HASIL PEMBELAJARAN 1.12 AKTIVITI 5A WARISAN ALAT MUZIK 1. mengenal pasti bentuk. menghuraikan fungsi tarian dalam warisan kesenian pelbagai kaum 2. mengumpulkan maklumat dalam usaha mengekalkan permainan warisan 3. menerangkan jenis-jenis permainan warisan pelbagai kaum 2. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum 1. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia Keratan alat-alat muzik tradisional Laman web Keratan akhbar 13 AKTIVITI 5B BAGAIMANA RENTAK BEGITULAH TARINYA Baca dan fahami (m/s 72) 14 AKTIVITI 5C WARISAN KRAFTANGAN 1. menunjukkan apresiasi terhadap seni bina di Malaysia CADANGAN AKTIVITI Keratan gambar . menerangkan jenis-jenis alat muzik tradisional kaum di Malaysia 2.

menghuraikan sistem Raja RAJA BERPELEMBAGAAN Berperlembagaan di Malaysia 2. menjelaskan sistem DEMOKRASI BERPARLIMEN demokrasi berparlimen di Malaysia 2. menjelaskan motif-motif yang digunakan dalam lukisan kaumkaum di Malaysia 2. berbangga dengan kekayaan warisan tradisional Aktiviti diri (m/s 88) 18 19 20 21 2 MINGGU PENGGAL 2 MINGGU/TARIKH 22 ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/PERCUBAAN 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN MINGGU/TARIKH 23 24 25 26 UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT UNIT 6 1. mencari maklumat tentang Majlis Pertabalan RajaRaja 3. menjelaskan proses PARLIMEN LAMBANG demokrasi di Malaysia DEMOKRASI 2. menunjukkan taat setia kepada raja AKTIVITI 7A 1. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. menghargai peranan kerajaan dalam sistem pemerintahan UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI 6A 1. menjelaskan alat-alat ALAT KEBESARAN RAJAkebesaran yang digunakan RAJA semasa majlis pertabalan raja-raja CADANGAN AKTIVITI Teliti dan fahami (m/s 97) CADANGAN AKTIVITI Buat Refleksi (m/s 98) Baca dan fahami (m/s 99) Baca dan fahami (m/s 101) Laman web (m/s 103) . menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara AKTIVITI 6B 1.17 AKTIVITI 5F SELEMBUT JARI SEHALUS LUKISAN 1. menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai warganegara UNIT 7 1. menjelaskan proses pilihan MARI MENGUNDI raya di Malaysia 2. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan lukisan tradisional 3. meningkatkan kemahiran berbahas ala parlimen 3.

menunjukkan sikap bertanggungjawab 1. mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi 3. memberi sumbangan kepada pembangunan negara 3. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara 2. peka terhadap tanggungjawab sebagai warganegara CADANGAN AKTIVITI Fikir dan jawab (m/s 104) Baca dan fahami (m/s 106) 29 30 UJIAN BULANAN (2) AKTIVITI 8B KERJA BERSAMA 1. merasa bangga terhadap warisan kesenian HASIL PEMBELAJARAN 1. memberikan sumbangan kepada negara 3. menunjukkan sikap yang baik untuk menjaga imej Negara HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti sikap dan tanggungjawab warganegara 2. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara 2. menjalankan peranan sebagai warganegara yang bertanggungjawab 3. mencari maklumat tentang alat-alat kebesaran rajaraja 3. menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara 1. mengenal pasti tanggungjawab untuk menjaga keamanan negara 2. menjalankan tanggungjawab menjaga keamanan negara 3. menunjukkan rasa terima kasih kepada negara Soalan dari Minggu 22 – Minggu 28 Buat Refleksi (m/s 108) 31 AKTIVITI 8C IKUT SALURAN YANG BETUL Keratan gambar / berita MINGGU/TARIKH 32 UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 8D TERIMA KASIH MALAYSIA CADANGAN AKTIVITI Nyanyian (m/s 111) 1 MINGGU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN . mengenal pasti tanggungjawab sebagai warganegara 2.MINGGU/TARIKH 27 UNIT/AKTIVITI UNIT 8 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KITA 28 AKTIVITI 8A GUNAKAN HAK ANDA 2.

berbangga dengan pentadbiran negara AKTIVITI 9A 1. menghargai keamanan negara dan dunia AKTIVITI 10A 1. menghargai keamanan negara dan dunia AKTIVITI 10C 1. menjelaskan kepentingan KEPENTINGAN JENTERA bekerjasama dalam PENTADBIRAN BERKESAN mewujudkan jentera pentadbiran yang berkesan 2. mengaplikasikan sifat-sifat amanah dan kerjasama bagi mewujudkan pentadbiran yang berkesan 3. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menghargai keamanan negara ULANGKAJI / KEMASKINI FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT / SERAHAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT Teliti dan fahami (m/s 119) Baca dan fahami (m/s 121) Keratan akhbar Aktiviti diri (m/s 125) CADANGAN AKTIVITI Fikir dan jawab (m/s 128) Laman web (m/s 130) Keratan akhbar Penulisan kreatif : Poster Puisi – Sajak – Pantun . mengaplikasikan ciri-ciri kepimpinan positif dalam kehidupan seharian 3. menjelaskan kepentingan BERSATU PADU MENGHADAPI mengekalkan keamanan CABARAN negara dan dunia 2. menyatakan kepentingan PERANG DAN KEMANUSIAAN mengekalkan keamanan dunia 2. menghayati erti kebebasan dan keamanan serantau AKTIVITI 10B 1. menerangkan peranan KEPIMPINAN BERWAWASAN pemimpin dalam mencapai wawasan negara 2. bersyukur dapat menikmati kehidupan yang stabil dalam kerajaan yang telus dan amanah UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN UNIT 10 1. menjelaskan kepentingan MALAYSIA DAN NEGARAmengekalkan keamanan NEGARA SERANTAU serantau 2. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. bekerjasama menjaga keamanan negara 3. menjelaskan kepentingan MALAYSIA DALAM mengekalkan keamanan HUBUNGAN ANTARABANGSA dunia 2. menerangkan peranan jentera pentadbiran negara 2. menghayati jasa-jasa pemimpin Malaysia AKTIVITI 9B 1. bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran berkesan 3. bekerjasama dan bersatu padu menangani sesuatu masalah 3.33 UNIT 9 KESTABILAN JENTERA PENTADBIRAN NEGARA 33 MINGGU/TARIKH 34 35 36 37 1.

38 MINGGU/TARIKH 39 40 41 42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UNIT/AKTIVITI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN HASIL PEMBELAJARAN Soalan dari Tema 1 hingga Tema 6 CADANGAN AKTIVITI Soalan dari Tema 1 hingga Tema 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful