PELAN STRATEGIK 2013-2015 SUKAN DAN PERMAINAN BOLA JARING SEKOLAH KEBANGSAAN WANGSA MAJU ZON R10

MATLAMAT
Aktiviti permainan bola jaring , Sekolah Kebangsaan Wangsa Maju Zon R10 adalah dengan matlamat untuk: Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh (all rounded) dengan tujuan melahirkan insan yang beriman, beradab, taat setia, bertanggungjawab , berdisiplin, jujur dan bersih, disamping mempunyai ciri-ciri intelek, logik, berdikari dan berimaginatif.  Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi.  Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar.  Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah.
 

VISI
Menjadikan SKWMZR10 sebagai sekolah yang dikenali dan disegani di Kuala Lumpur.

MISI
Mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan kepada tuhan dan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan mampu menyumbang kepada kerukunan masyarakat serta negara. OBJEKTIF  Membina dan meningkatkan minat murid dalam gerak kerja yang disertai.

 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalnagn murid.  Membina dan meningkatkan disiplin murid.  Mengenalpasti bakat dan kecenderungan murid.  Menanam rasa bangga dan cintakan sekolah.  Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan mengembirakan.  Menjauhkan murid daripada kegiatan yang tidak berfaedah.  Meningkatkan hubungan dan kerjasama antara sekolah dan murid.

CARTA ORGANISASI 2013
GURU BESAR
Datin Hjh. Faizah Bt Shamsuddin

GPK KURIKULUM
Pn. Law Lip Sin

GPK HAL EHWAL MURID
Pn. Julia Bt Nordin

GPK KOKURIKULUM
Pn. Zaridah Bt Abdul Wahid

GURU PENASIHAT
Cik Khartika Bt Khamli Cik Masfufah Bt Abd Manan Pn. Rogayah Bt Abu Bakar Pn. Marywati bt Samsuri Pn. Suhanna Bt Mahbob

PELAN STRATEGIK 2013-2015
BIL OBJEKTIF MATLAMAT PENCAPAIAN

1

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar Membentuk pasukan yang baik

2

 Memastikan setiap pelajar dapat mengusai kemahirankemahiran dalam permainan bola jaring.  Pelajar lebih berminat kerana menguasai teknik dalam permainan yang diikuti  Memastikan semua pelajar mengambil bahagian setiap pertandingan yang diadakan.

Memperolehi pencapaian yang lebih baik dalam Kejohanan Bola Jaring MSSWPKL. Memastikan pelajar diberi lebih pendedahan terhadap sukan Bola Jaring.

3

Program bersama kelab dan persatuan

HURAIAN PERANCANGAN STRATEGIK SK WANGSA MAJU ZON R10 PERMAINAN BOLA JARING
OBJEKTIF 1. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar BIL STRATEGI STATUS QUO Sebilangan pelajar tidak mengetahui peraturan dan undang-undang bola jaring. AGG. TARGET 100% murid SK Wangsa Maju Zon R10 mengetahui peraturan dan undang-undang SASARAN 2013 80% murid SK Wangsa Maju Zon R10 mengetahui peraturan dan undang-undang SASARAN 2014 90% murid SK Wangsa Maju Zon R10 mengetahui peraturan dan undang-undang SASARAN 2015 100%murid SK Wangsa Maju Zon R10 mengetahui peraturan dan undang-undang CATATAN

1.

1.1 Peraturan dan Undang-undang Bola Jaring

bola jaring

bola jaring

bola jaring.

bola jaring.

1.2 Mengadakan Bengkel / Klinik Kemahiran -Menangkap -Menghantar -Gerakan Kaki -Mengawal dan mengelak -Menjaring -Lompatan

Sebilangan pelajar tidak mengetahui kemahiran dan teknik yang betul ketika bermain bola jaring

100% murid SK Wangsa Maju Zon R10 mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik yang betul ketika bermain bola jaring.

80% murid SK Wangsa Maju Zon R10 mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik yang betul ketika bermain bola jaring

90% murid SK Wangsa Maju Zon R10 mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik yang betul ketika bermain bola jaring.

100% murid SK Wangsa Maju Zon R10 mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik yang betul ketika bermain bola jaring.

HURAIAN PERANCANGAN STRATEGIK SK WANGSA MAJU ZON R10 PERMAINAN BOLA JARING
OBJEKTIF 2. Membentuk pasukan yang baik BIL STRATEGI STATUS QUO AGG. TARGET SASARAN 2013 SASARAN 2014 SASARAN 2015 CATATAN

2.

2.1 Mengadakan pertandingan untuk pemilihan wakil sekolah/ pasukan pelapis

Kekurangan pelajar untuk mewakili sekolah ke peringkat zon dan kebangsaan.

100% murid SK Wangsa Maju Zon R10 dapat melibatkan diri dalam mewakili

80% murid SK Wangsa Maju Zon R10 dapat melibatkan diri dalam mewakili

90% murid SK Wangsa Maju Zon R10 dapat melibatkan diri dalam mewakili

100% murid SK Wangsa Maju Zon R10 dapat melibatkan diri dalam mewakili

sekolah ke peringkat zon dan kebangsaan.

sekolah ke peringkat zon dan kebangsaan.

sekolah ke peringkat zon dan kebangsaan.

sekolah ke peringkat zon dan kebangsaan.

2.2 Latihan Berkala

Pelajar kurang diberi latihan secara berkala.

100% dapat memastikan setiap pelajar diberi latihan berkala.

80% dapat memastikan setiap pelajar diberi latihan berkala.

90% dapat memastikan setiap pelajar diberi latihan berkala.

100% dapat memastikan setiap pelajar diberi latihan berkala.

HURAIAN PERANCANGAN STRATEGIK SK WANGSA MAJU ZON R10 PERMAINAN BOLA JARING
OBJEKTIF 3. Program bersama kelab dan persatuan BIL STRATEGI STATUS QUO AGG. TARGET SASARAN 2013 SASARAN 2014 SASARAN 2015 CATATAN

3.

3.1 Program Lawatan Pertandingan /Kejohanan Luar

Pelajar kurang pendedahan mengenai suasana pertandingan serta

100% pelajar dapat didedahkan dengan suasana pertandingan serta

90% pelajar dapat didedahkan dengan suasana pertandingan serta

95% pelajar dapat didedahkan dengan suasana pertandingan serta

100% pelajar dapat didedahkan dengan suasana pertandingan serta

meningkatkan semangat kesukanan Perlawanan Persahabatan

semangat kesukanan.

semangat kesukanan.

semangat kesukanan.

semangat kesukanan.

SEKOLAH KEBANGSAAN WANGSA MAJU ZON R10 KUALA LUMPUR SUKAN PERMAINAN BOLA JARING PELAN TAKTIKAL TAHUN 2011
Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

1.

Bengkel / Klinik Kemahiran dan Undang-undang

Meningkatkan pengetahuan pelajar

Guru Penasihat

Feb-Okt

RM 500

80% pelajar dapat mengetahui dan aplikasikan kemahiran dan

90% pelajar dapat mengetahui dan aplikasikan

Borang pencapaian

undang-undang

kemahiran dan undang undang

2.

Latihan Berkala

Membentuk pasukan yang baik

Guru Penasihat

Feb-Okt

RM 200

80% dapat memastikan setiap pelajar diberi latihan berkala.

90% dapat memastikan setiap pelajar diberi latihan berkala.

Borang pencapaian

SEKOLAH KEBANGSAAN WANGSA MAJU ZON R10 KUALA LUMPUR SUKAN PERMAINAN BOLA JARING PELAN TAKTIKAL TAHUN 2013
Bil 3. Program Pertandingan Persahabatan bagi pemilihan wakil dan pelapis sekolah Objektif Membentuk pasukan yang baik Tanggungjawab Guru Penasihat Tempoh Mei&Okt Kos/Sumber RM 200 TOV 80% murid SK Wangsa Maju Zon R10 dapat melibatkan diri dalam mewakili sekolah ke peringkat zon Indikator Pencapaian 90% murid SK Borang Wangsa Maju pencapaian Zon R10 dapat melibatkan Pemerhatian diri dalam mewakili sekolah ke peringkat zon ETR

dan kebangsaan. 4. Lawatan ke acara pertandingan Memberi pendedahan yang sebenar ketika pertandingan Guru Penasihat Jun&Sept RM 300 90% pelajar dapat didedahkan dengan suasana pertandingan serta semangat kesukanan.

dan kebangsaan. 95% pelajar Borang soal dapat selidik didedahkan dengan suasana pertandingan serta semangat kesukanan.

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM PERMAINAN BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Bengkel / Klinik Kemahiran dan Undang-undang Bola Jaring Meningkatkan pengetahuan pelajar 1 hari Ahli Persatuan Permainan Bola Jaring Guru Penasihat,/Penyelaras Bengkel Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi ( Penyelaras Bengkel) 1.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh penyelaras Bengkel. 1.3 Cadangan perbelanjaan, aktiviti yang bakal dijalankan, dibentangkan untuk menjayakan program. 1.4 Guru penasihat dimaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat-peringkat sehinggalah peringkat akhir. 1.5 Hal-hal lain. Persiapan Awal Bengkel / Klinik 2.1 Semua guru dan pelajar yang terlibat disediakan 2.2 Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik. Bengkel dijalankan mengikut jadual yang telah disiapkan 3.1 Penerangan Undang-undang Bola jaring 3.2 Kemahiran diterangkan dan ditunjukkan

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

3.3 Aplikasi kemahiran dan teknik yang betul 3.4 Catatan pada borang pencapaian Post Mortem 4.1 Penyelaras Bengkel mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. 4.2 Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang. Masa , Kemahiran sedia ada guru Guru Penasihat Borang Pemarkahan, Pemerhatian Pengurusan masa perjumpaan dan kursus intensif kepada guru.

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM PERMAINAN BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Latihan Berkala Permainan Bola Jaring Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar Sepanjang perjumpaan Ahli Persatuan Permainan Bola Jaring Guru Penasihat Persiapan - Semua guru dan pelajar yang terlibat disediakan - Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik. - Latihan melibatkan semua teknik dan strategi permainan - Membuat catatan pada borang senarai semak dan rekod pencapaian pelajar Post Mortem - Ketua guru penasihat mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. - Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

yang akan datang. Masa Guru Penasihat Borang Pemarkahan , Pemerhatian, borang senarai semak Pengurusan masa perjumpaan PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM PERMAINAN BOLA JARING Pertandingan Persahabatan bagi pemilihan wakil dan pelapis sekolah Membentuk pasukan yang baik Mei & Okt Ahli Persatuan Permainan Bola Jaring Guru Penasihat Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi ( Penyelaras pertandingan) 1.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh penyelaras pertandingan. 1.3 Cadangan perbelanjaan, aktiviti yang bakal dijalankan, dibentangkan untuk menjayakan program. 1.4 Guru penasihat dimaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat-peringkat sehinggalah peringkat akhir 1.5 Hal-hal lain. Persiapan Awal Pertandingan Permainan 2.1 Semua guru dan pelajar yang terlibat disediakan 2.2 Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik. Pertandingan Bola Jaring dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan 3.1 Pertandingan bermula 3.2 Undang-undang dan sistem pemarkahan yang tepat dititikberatkan 3.3 Teknik permainan yang betul Post Mortem 4.1 Penyelaras Permainan mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki.

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

4.2 Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang. Masa perlaksanaan Guru Penasihat Borang Pemarkahan , Pemerhatian, borang senarai semak Pembinaan jadual pertandingan bagi semua kegiatan kokurikulum berdasarkan takwim

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM PERMAINAN BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Lawatan ke acara pertandingan Memberi pendedahan yang sebenar ketika pertandingan Jun & Sept Ahli Persatuan Permainan Bola Jaring Guru Penasihat Menyediakan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos Pelaksanaan – Lawatan Laporan, refleksi dan penilaian Masa pertandingan dijalankan Guru Penasihat Pemerhatian, borang senarai semak Memastikan takwim pertandingan yang akan dijalankan

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

ANALISIS S.W.O.T
DALAMAN KEKUATAN - Guru sentiasa memberikan komitmen dan mengambil bahagian di dalam sebarang program yang dirancangkan. - Pengurusan kokurikulum yang baik oleh pihak pengurusan sekolah - Kemudahan padang yang baik - Kebanyakan pelajar SK Wangsa Maju Zon R10 tinggal berhampiran dengan kawasan sekolah KELEMAHAN - Kebanyakan guru penasihat tidak mempunyai kemahiran di dalam mengendalikan permainan yang ditentukan kepada mereka - Pelajar tidak mempunyai semangat berdikari terutama untuk sesi latihan - Kekangan masa untuk mengadakan latihan kerana pelajar tidak sanggup mengorbankan hari cuti mereka - Kokurikulum dianggap tidak penting oleh pelajar Program meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru

LUARAN

PELUANG - Prasarana sekolah yang amat memuaskan - Pihak PIBG sentiasa memberikan komitmen yang baik - Hubungan baik dengan pihak PPD JPN dan lainlain - Mudah mendapat sumbangan daripada pihak luar seperti wakil rakyat ANCAMAN - Ibubapa menganggap bidang permainan hanyalah untuk mengisi masa terluang anak-anak mereka - Guru terlalu sibuk dengan pelbagai urusan luar bilik darjah yang menyebabkan kurang penonjolan kualiti guru terhadap bidang permainan - Wang tidak mencukupi untuk menanggung kos perbelanjaan sesuatu program - Kebanyakan waris pelajar bukan dari kalangan golongan yang berada dan sukar menghulurkan

Mengcungkil bakat-bakat baru dengan menjalankan program membentuk pasukan pelapis.

Program sukan sepanjang tahun Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan melibatkan diri dalam bidang kesukanan.

sumbangan

PENUTUP
Selaras dengan matlamat, visi dan misi Jawatankuasa Kokurikulum SK Wangsa Maju Zon R10, maka Sukan dan Permainan Bola Jaring berazam untuk memainkan peranan aktif dalam mempertingkatkan komitmen ke arah mencapai cita-cita tersebut dengan : a. Segala pelaksanaan Perancangan Strategik diikuti sepenuhnya. b. Memastikan pelan tindakan pelaksanaan dan pengukuhan sistem penyampaian yang efektif. c. Melakukan penambahbaikan dan memberi nilai tambah dalam setiap tugas oleh semua anggota. d. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh integriti. e. Mengamalkan budaya kerja kelas pertama.