P. 1
PENGURUSAN KEWANGAN

PENGURUSAN KEWANGAN

|Views: 3,131|Likes:
Published by Mohammad Said

More info:

Published by: Mohammad Said on Jul 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

(A) CONTENT BASED Definisi Konsep Menurut kamus dewan (1997:1318), sumber bermaksud asal, mula, atau punca

. Sonia Blandford (1999:xi) pula menjelaskan, “ Sumber ialah alat pembekalan atau sokongan yang dapat membantu pengurus sekolah mencapai matlamatnya. Peruntukan dan pengurusan sumber (belanjawan, bahan, masa dan manusia) adalah penting dalam pengurusan sekolah berkesan dan seharusnya berhubung kait dengan keperluan murid.” Kewangan bermakna perihal wang ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan wang. Kewangan ataupun sumber sekolah bermaksud peruntukan yang diberi oleh Kementerian Pendidikan dan daripada pungutan yang dibuat oleh sekolah sendiri termasuk derma dari para dermawan (Omardin Ashaari, 1996:337). Merujuk Kamus Dewan (1997:274), dasar bermaksud pendirian yang menjadi asas segala tindakan, polisi, faktor terpenting atau asas pokok. Belanjawan pula bermaksud butiran ringkas anggaran pendapatan, dan perbelanjaan. Menurut Parkinson (Sonia Blandford, 1999: 135), belanjawan ialah rancangan untuk masa hadapan, penyata sumber yang dipadankan dengan hasrat ataupun tujuan, dan agenda praktikal untuk tindakan.

Sumber Kewangan Sekolah Seperti yang sudah diterangkan sebelum ini sumber kewangan sekolah adalah daripada “Kumpulan Wang Sekolah.” Jenis-jenis kumpulan wang sekolah dikategorikan kepada tiga kumpulan iaitu kumpulan wang kerajaan, kumpulan wang asrama dan kumpulan wang SUWA.

PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH Sekolah ialah institusi masyarakat yang diwujudlkan bagi memberikan perkhidmatan dalam khususnya pendidikan. Pengetua bertanggungjawab sebagai pengurus kewangan sekolah perlu memahami dam mematuhi semua prosedur kewangan di sekolah. Oleh sebab itu, pengurusan kewangan sekolah adalah satu lagi perkara penting kepada setiap pengetua di Page 1 of 31

sekolah. Kewangan sebaiknya dilaksanakan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengurusan yang tidak jelas mengikut peraturan kewangan akan menjejaskan perjalanan sekolah secara keseluruhannya (Ibrahim Mamat, 2001). Pengurusan kewangan penting bagi membolehkan pengetua menyelia kerja-kerja yang melibatkan kewangan sekolah yang dijalankan oleh staf sokongannya dengan kerjasama guruguru. Seseorang pengetua juga mesti ingat bahawa tanggungjawab sebenar dan terakhir dalam urusan kewangan terletak pada dirinya. Selain itu, sebarang penyelewengan membawa padah yang besar kepada pengetua sendiri.

GARIS PANDUAN KEWANGAN SEKOLAH Sekolah ialah sebuah institusi pendidikan yang pentadbiran harta dan kewangannya adalah tertakluk pada peruntukan yang terdapat di bawah Akta Pendidikan 1961 dan Accounts & Audit Rules 1962. (KPM, 1994). Di bawah peruntukan tersebut pihak sekolah dikehendaki menyimpan akaun-akaun dan rekod-rekod lain yang berkaitan dengannya dengan sempurna serta menyediakan dan mengemukakan satu penyata akaun berkenaan tahun kewangan yang baru berlalu kepada pihak audit tidak lewat daripada 31 Mac pada tiap-tiap tahun. Seksyen yang berkaitan di bawah Akta Pendidikan berkenaan dengan perkara ini berbunyi seperti yang berikut, “Seseorang pengurus atau penyelia atau orang lain yang bertanggungjawab terhadap pengurusan sesebuah institusi pendidikan yang dibantu, harus mempunyai sebab bagi menyimpan akaun yang sempurna dan rekod –rekod lain dalam bentuk yang diperlukan oleh pihak kementerian untuk semua perkara kewangan yang berkaitan dengan institusi pendidikan yang dibantu, dan harus sudah menyediakan dan menyerahkan satu penyata akaun tahunan kewangan sebelum ini dengan segera tidak lewat daripada 31 Mac pada setiap tahun.” Walau bagaimanapun, mengikut Surat Pekeliling kewangan Bil 4 Walau

bagaimanapun, mengikut Surat Pekeliling kewangan Bil 4/88 pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata akaun tersebut satu bulan lebih awal iaitu pada 28 Februari atau 29 Februari tahun berikutnya (yang mana berkenaan). Ini adalah bertujuan membolehkan pelarasan atau pembetulan di buat pada penyata akaun tersebut apabila didapati perlu. Page 2 of 31

KUMPULAN WANG SEKOLAH Kumpulan wang sekolah adalah sejumlah wang yang dikendalikan oleh pihak sekolah daripada sumber kerajaan atau bukan kerajaan dan kumpulan wang ini perlu akaunkan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Kumpulan wang yang terdapat di sekolah dikategorikan kepada tida kumpulan iaitu Kumpulan Wang Kerajaan, Kumpulan Wang SUWA dan Kumpulan Wang Asrama. Tiap-tiap kumpulan wang ini diselenggarakan secara berasingan yang lazimnya satu akaun bank akan dibuka bagi setiap kumpulan wang tersebut bagi menguruskan kira-kira urus niaga yang berlaku.

KUMPULAN WANG KERAJAAN Kumpulan Wang Kerajaan merupakan semua penerimaan yang diperoleh daripada bantuan dan pemberian kerajaan. Pemberian ini dibuat dalam pelbagai bentuk. Sebahagian besar wang disalurkan melalui bantuan per kapita yang diberi berdasarkan bilangan pelajar. Secara umumnya, ia digunakan bagi keperluan pengajaran dan pembelajaran serta penyelenggaraan sekolah secara keseluruhannya. Antara punca-punca kewangan yang diperakaunkan dalam kumpulan wang kerajaan termasuklah: 1. Bantuan pendidikan (pelajaran /per kapita) daripada kerajaan. 2. Bantuan biasiswa kerajaan. 3. Bantuan rancangan makanan tambahan / Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan. 4. Bantuan gotong-royong / modal. 5. Yuran Peperiksaan Kerajaan.

Apa-apa perbelanjaan yang dibuat daripada kumpulan wang ini hendaklah selaras dengan tujuan sesuatu bantuan atau pemberian.

Page 3 of 31

Grant. Peruntukan PCH yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Penyelenggaraan peralatan termasuk computer yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. ensiklopedia. tambahan / bahasa asing dan elektif yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: a. Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti taman sains. c. Berdasarkan kumpulan PCG mata pelajaran. tambahan / bahasa asing dan elektif. Bantuan Per Kapita Mata Pelajaran Bantuan per kapita mata pelajaran bagi teras. Page 4 of 31 . d. taman herba dan lain-lain yang boleh memberikan pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran. LPBT / LPK Asrama dan PCG bagi aktiviti pra sekolah. b.BANTUAN PENDIDIKAN PELAJARAN ATAU PER KAPITA DARIPADA KERAJAAN Bantuan Per Kapita (Per Capita. bimbingan dan kaunseling serta lain-lain perbelanjaan berulangtahun atau perbelanjaan khas. wajib. Pembelian buku rujukan. ianya telah dipecahkan kepada 4 iaitu teras.PCG) adalah satu bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah bertaraf sekolah kerajaan ataupun Sekolah Bantuan Kerajaan. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna (termasuk kertas Braille) bagi pengajaran dan pembelajaran. JENIS BANTUAN PER KAPITA DAN MAKSUD PERBELANJAAN 1. Manakala PCG Bukan Mata Pelajaran pula terbahagi 3 iaitu pusaat sumber sekolah. Selaras dengan perkembangan dan keperluan semasa dalam sektor pendidikan masa kini. perisian. wajib. video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran. (LPBT / LPK) Sekolah. Ia meliputi PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran.

Bimbingan dan Kaunselling Page 5 of 31 . Pembelian buku rujukan. Program berunsurkan pendidikan yang boleh member pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan ataupun hari persekolahan. Penyelenggaraan peralatan termasuk computer yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. f. ensiklopedia. Program Pendidikan Khas Integrasi – melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi. 2. Ia hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran. b. Bantuan Per Kapita Bukan Mata Pelajaran a. Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan. Pusat Sumber Sekolah Bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi pusat sumber sekolah meliputi perbelanjaan bagi perpustakaan dan pusat sumber pendidikan.e. Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan ataupun hari persekolahan. perisian.

interen dan pembentungan. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. ensiklopedia. perisian. Perkhidmatan pengiklanan. Pembaikan kecil sekolah. Page 6 of 31 . Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan ataupun hari persekolahan. telegram. Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran. setem. Penyelenggaraan perabot dan peralatan dan peralatan kelengkapan pejabat termasuk komputer.Bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi Bimbingan dan Kaunseling Sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: Pembelian buku rujukan. c. Bayaran sewaan yang berkaitan dengan program bimbingan dan kaunseling. air. elektrik. Bayaran perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturan-peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa. Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan. LPBT / LPK Sekolah Bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi LPBT / LPK Sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: Bayaran bil telefon. video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran.

000. Perbelanjaan untuk keceriaan / kesihatan murid / keselamatan sekolah. air.00 adalah dibenarkan. Pembaikan kecil sekolah. dan pembetungan. LPBT / LPK Asrama Bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi LPBT / LPK Asrama Sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: Bayaran bil telefon. Penyelenggaraan perabot dan peralatan kelengkapan pejabat termasuk komputer.- Pengangkutan barang-barang. Page 7 of 31 . Pembelian bahan bakar. - Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru / kakitangan sekolah berdasarkan kelayakan tambang teksi. bahan habis guna dan ubat. kelulusan daripada Jawatankuasa Maklumat Pengkomputeran (JMPK) perlu diperoleh. - Bayaran yuran kursus untuk guru-guru dan kakitangan sekolah. d. Manakala bagi perolehan komputer. Perolehan harta modal melebihi RM 10. Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar ataupun urusan rasmi. Perolehan harta modal tidak melebihi RM 10. internet. Pembaikan kecil peralatan pengajaran dan pembelajaran bagi murid pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi. setem.000. telegram.00 perlu mendapatkan kelulusan Ketua PTJ. elektrik. - Pengangkutan murid dan bayaran insurans untuk murid-murid dan guru pengiring.

Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi pengajaran dan pembelajaran. - Pembelian bahan bakar. Perbelanjaan untuk keceriaan. b. 3.- Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran. d. c. - Perkhidmatan pengiklanan. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi pengajaran dan pembelajaran. e. perisian. Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan. kesihatan dan keselamatan penghuni asrama. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh member pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama persekolahan. Pengangkutan barang-barang. video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran. Pembelian majalah. ensiklopedia. Bantuan Per Kapita Pra Sekolah Bantuan Per Kapita Pra Sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: a. buku rujukan dan lain-lain yang berkaitan bagi kegunaan murid di asrama. bahan habis guna dan ubat. ada semasa cuti persekolahan ataupun hari PROSEDUR TUNTUTAN Prosedur tuntutan PCG oleh sekolah terbahagi kepada 2 iaitu: Page 8 of 31 . Pembelian buku rujukan.

wajib. Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan). Sekolah yang menyelenggarakan Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (semua jenis sekolah di Semenanjung Malaysia dan Sekolah Teknik / Vokasional. Bagi sekolah yan bertaraf PTJ. Sekolah akan mencatatkan jumlah yang diterima dalam buku vot mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu teras. Bagi sekolah rendah yang tidak bertaraf PTJ. Tuntutan PCG tahun berkenaan adalah berdasarkan bilangan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. Sekolah yang tidak menyelenggarakan Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Bagi sekolah rendah dan menengah di Sabah. 2. tambahan / bahasa asing dan elektif. Sekolah Berasrama Penuh serta Sekolah Pendidikan Khas di Sabah. Sarawak dan Wilayah Persekutuan dan Labuan).1. peruntukan PCG akan disalurkan melalui waran peruntukan kecil ke PPB / PPD mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang telah ditetapkan. Page 9 of 31 . tuntutan PCG akan disalurkan ke sekolah melalui waran peruntukan kecil mengikut kadar berdasarkan bilangan murid yang ditetapkan. Tuntutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang mengalami pertambahan murid sekurang-kurangnya 5% ataupun 100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas tuntutan. tambahan / bahasa asing dan elektif. Sekolah akan mencatatkan jumlah yang diterima dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu teras. Peruntukan PCG yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Sekolah ini perlu mengemukakan tuntutan PCG kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing yang akan seterusnya mengemukakan kepada Pejabat Pembayar bagi urusan pembayaran dan mengkreditkan terus ke dalam Akaun sekolah berkenaan. Tuntutan penyelarasn ini perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada 31 Julai tahun semasa. wajib. ASAS TUNTUTAN 1. 2. Tuntutan PCG ditetapkan sekali setahun.

1966. Schools (Financial Assistance) (Amendment) Regulations. tuntutan adalah berdasarkan bilangan murid yang mengambil setiap mata pelajaran dalam setiap kumpulan elektif.3. Education (Grants) Regulation. 3. Education (Grants) (Amendment) Regulations. 4. 6. 1958. kerajaan telah member peruntukan kepada sekolah-sekolah berdasarkan kepada peraturan bantuan kewangan seperti berikut: 1. Schools (Financial Assistance) (Amendment) Regulations. 5. Borang tuntutan PCG tahun berkenaan hendaklah dikemukakan oleh sekolah kepada PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. Bagi mata pelajaran elektif di sekolah menengah. Schools (Financial Assistance) Regulations. 5. 7. 4. tuntutan hendaklah dibuat berdasarkan bilangan enrolmen murid pada tarikh sekolah tersebut beroperasi dan peratus tuntutan yang dibenarkan adalah seperti berikut: Sekolah Beroperasi Januari – Mac April – Jun Julai – September Selepas September Peratus Tuntutan 100% 70% 50% 25% PERATURAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH Selepas sahaja negara mencapai kemerdekaan. Education (Grants) (Amendment) Regulations. 1974. 1960. 1962. 1961. Page 10 of 31 . 2. Bagi sekolah / asrama baru yang dibuka selepas 1 Oktober. Education (Grants) (Amendment) Regulations. 1968.

Menteri boleh memberikan sama bantuan kewangan ataupun selainnya berkenaan dengan murid ataupun mana-mana golongan murid di institusi pendidikan kerajaan ataupun bantuan kerajaan dan bantuan itu boleh termasuk: 1. PEMBERIAN BANTUAN PER KAPITA Page 11 of 31 . seksyen 123. buku. bagi maksud membolehkan murid itu menggunakan sepenuhnya kemudahan yang tersedia bagi mereka ataupun bagi maksud memperbaiki kesihatan dan kesejahteraan hidup mereka. pinjaman ataupun bantuan lain. dan perkhidmatan perubatan dan pergigian.” Menteri mempunyai kuasa menggantung atau membatalkan pembayaran apa-apa sumbangan kepada mana-mana institusi pendidikan jika peruntukan di bawah Akta Pendidikan tidak dipatuhi. “Kecuali setakat yang wang diluluskan atau diperuntukkan bagi maksud itu oleh Parlimen atau selainnya. 2. Pemberian dermasiswa. maka bantuan kewangan ke sekolah-sekolah tetap diberikan berdasarkan Akta yang baru Bahagian XI. pengangkutan. Yang ditetapkan. dsb. tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh disifatkan sebagai mengenakan apa-apa kewajipan kepada Menteri untuk menubuhkan dan menyenggarakan suatu institusi pendidikan dibawah Akta ini atau untuk menyenggarakan keseluruhan atau sebahagian daripada suatu institusi pendidikan” Dalam seksyen 124 dinyatakan. “sumbangan bantuan dan sumbangan modal hendaklah tertakluk kepada syarat. Selain itu. biasiswa. Penyeliaan tempat tinggal.Apabila Akta Pendidikan 1996 dikuatkuasakan pada bulan Januari 1998 dan Akta Pelajaran 1961 dimansuhkan.

menyimpan dan membayar wang awam dan tatacara bagi membeli. Ia meliputi PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran. ” Oleh itu ketua jabatan. Kerajaan.P 1574/17/Jld. menyimpan dan melupuskan barang-barang awam. Kementerian Pendidikan Malaysia kepada sekolah-sekolah yang baru beroperasi. GERAN PELANCARAN (LAUNCHING GRANT) Geran pelancaran ialah peruntukan yang diberikan oleh behagian Pembangunan. Page 12 of 31 . pengetua sekolah dan guru besar serta pihak Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu memastikan arahan kawalan perbelanjaan dipatuhi dengan betul supaya sekolah tidak menyalah guna peruntukan yang diberikan. Penswastaan dan Bekalan. Pemberian ini dibuat bagi memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar. KUASA DAN KAWALAN PERBELANJAAN “Untuk memastikan supaya hal-ehwal kewangannya dijalankan dengan teratur mengikut kehendak Badan Perundangan. Kementerian Pendidikan menggariskan peraturan dan tatacara baru dalam pemberian Bantuan Per Kapita mata pelajaran dan bukan mata pelajaran kepada sekolahsekolah. Pusat Sumber Sekolah. menjalankan pula pengawalan yang lebih cermat atas perbelanjaan semua jabatannya dan atas semua perkara mengenai tatacara kewangan dan perakaunan.15(25) bertarikh 11 Februari 2004). Bantuan Per Kapita (Per Capita Grant – PCG) adalah bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah yang bertaraf Sekolah Kerajaan ataupun Sekolah Bantuan Kerajaan. Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif. Manakala. Wajib. Surat pekelilingini juga mengambil kira LPBT / LPK Asrama dan PCG bagi Aktiviti Prasekolah. termasuk tatacara bagi memungut.Mengikut pekeliling dari Kementerian Pendidikan (Rujukan K. Mengikut cadangan baru pemberian PCG ini kumpulan PCG mata pelajaran telah dikurangkan kepada empat iaitu Teras. Bimbingan dan Kaunseling serta Lain Perbelanjaan Berulang Tahun / Lain-lain Perbelanjaan Khas (LPBT / LPK) sekolah. yang bertindak melalui Perbendaharaan.

00 4500.00 5. Contoh perkiraan kadar PCG yang layak dituntut bagi mata pelajaran elektif sastera Ikhtisas adalah seperti berikut: Mata Pelajaran Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga Jumlah Bilangan Murid 100 50 150 100 400 Kadar (RM) 5. tuntutan adalah berdasarkan bilangan murid yang mengambil setiap mata pelajaran dalam setiap kumpulan elektif. Kadar yang diluluskan bergantung pada kategori sekolah.5 Tahun 2002.Tujuan adalah bagi membantu pengurusan sekolah memulakan operasi pentadbiran. 4. Tuntutan PCG tahun itu adalah berdasarkan bilangan enrolmen mulai 1 Oktober tahun sebelumnya. tuntutan perlu dibuat berdasarkan bilangan enrolmen murid pada tarikh sekolah itu beroperasi dan peratus tuntutan yang dibenarkan adalah sepeerti yang berikut: Sekolah Beroperasi Januari – Mac April – Jun Peratus Tuntutan 100% 70% Page 13 of 31 .00 30.00 250. 3. Asas Tuntutan bagi sekolah –sekolah adalah seperti berikut: 1.00 5. 2. Borang tuntutan PCG tahun itu perlu dikemukakan oleh sekolah kepada Pusat Tanggung Jawab (PTJ) masing-masing selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. Merujuk kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.00 Jumlah (RM) 500. Tuntutan Per Capita Grant (PCG) ditetapkan sekali setahun.00 3000. Bagi mata pelajaran elektif sekolah menengah.00 Bagi sekolah atau asrama baru yang dibuka selepas tarikh 1 Oktober.00 750.

Sekolah Pengarah Pendidikan Negeri Dan Menengah . Tuntutan perlu menggunakan borang yang ditetapkan. Asrama dan Program Pendidikan Intergrasi Sekolah Rendah Menengah TUNTUTAN PENYELARASAN 1. Khas Sekolah di Rendah. Tuntutan peyelarasan bagi Aktiviti Prasekolah adalah tidak dibenarkan. 2. 3. Tuntutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang mengalami pertambahan murid sekurang-kurangnya 5% atau 100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas tuntutan. Jabatan Pendidikan Khas Prasekolah. Tuntutan penyelarasan ini perlu di kemukakan selewat-lewatnya pada 31 julai tahun semasa. Page 14 of 31 . Jabatan Pendidikan Teknik Sekolah Pendidikan Khas Pengarah Pendidikan Khas. Jabatan Sekolah Pengarah Bahagian Pengurusan Teknik dan Vokasional. Jabatan Sekolah Pengarah Bahagian Sukan.Julai – September Selepas September 50% 25% Ketua pusat Bertanggungjawab (PTJ) yang ditetapkan adalah seperti dalam jadual berikut: Jenis Sekolah Sekolah berasrama Penuh Sekolah Sukan Sekolah Menengah Teknik/ Vokasional Ketua PTJ Pengarah Bahagian Sekolah.

pengetua/guru besar perlu memastikan baki bantuan PCG selepas pemindahan mencukupi bagi menampung keperluan sehingga akhir tahun. Rekod subsidiari perlu dibuat pada ruang berasingan dalam Akaun Kumpulan Wang kerajaan daripada murid biasa. 3. 2. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan kecuali dengan kelulusan daripada ketua PTJ dengan mengisi boring pindahan yang ditetapkan. Pengetua/guru besar dikehendaki menyelenggara dan mengemaskinikan rekod buku tunai Akaun Kumpulan Wang Kerajaan setiap masa. Bantuan PCG bagi murid di bawah program Pendidikan Khas Intergrasi perlu dibuat pada ruang berasingan dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan daripada murid biasa. Sebelum pemindahan bantuan PCG dibuat. Bantuan PCG yang dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula ataupun sebaliknya bagi satu tahun kewangan. Pengetua /guru besar diingatkan supaya memaklumkan kepada Ketua Bidang dalam mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Peringkat Sekolahmengenai jumlah peruntukan PCG yang diterima supaya perancangan perbelanjaan dapat dilakukan dan peruntukan yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya.PINDAH BANTUAN PCG 1. Sekolah yang menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan dibenarkan membuat pindahan antara kumpulan bantuan PCG mata pelajaran sahaja. PERINGATAN 1. 2. Pengetua/guru besar adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan supaya baki pada setiap ruangan mengikut bantuan dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan tidak defisit. Rekod subsidiari perlu dibuat bagi mengawal peruntukan Page 15 of 31 . Sekolah yang tidak menyelenggara Kumpulan Wang Kerajaan hanya dibenarkan membuat pindahan antara kumpulan bantuan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran dengan kelulusan daripada ketua PTJ dengan mengisi borang yang sama.

“ Menteri boleh membuat peraturan –peraturan bagi atau berkenaan dengan semua atau mana-mana perkara yang berikut: (m) penyimpanan buku akaun dan pengauditan akaun institusi pendidikan yang menerima sumbangan. 4. Bawah seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 dinyatakan pada subseksyen 2.” Pihak sekolah dikehendaki menyelengaraan dan menyimpan akaun-akaun dan rekod-rekod dengan sempurna serta menyediakan dan mengemukakan satu penyata akaun mengenai tahun kewangan yang baru berlalu kepada pihak audit tidak lewat daripada 31 Mac setiap tahun. Pengajian Islam. satu lagi rekod subsidiari perlu disediakan bagi setiap kumpulan mata pelajaran itu (contohnya. Begi mata pelajaran elektif. Semua tuntutan PCG yang tidak dikemukakan dan tidak dibayar dalam tahun kewangan itu luput dan tidak boleh dituntut dalam tahun berikutnya.yang diberi kepada program itu mengikut kumpulan mata pelajaran dan bukan mata pelajaran. 3. TANGGUNGJAWAB PENGURUS SEKOLAH Pengurus sekolah perlu bertanggungjawab bagi – a) Penyediaan penyata kewangan tahunan bagi tahun berakhir 31 Disember tiap-tiap tahun mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum. pentadbiran harta dan kewangan sekolah tertakluk kepada peruntukan yang terdapat dalam Peraturan – Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002 yang dikeluarkan dibawah Akta Pendidikan 1996. TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN SEKOLAH Sebagai institusi pendidikan. Sastera Ikhtisas dan Kemanusiaan). Sains Tulen. dan Page 16 of 31 .

Buku tunai 2. Penyata bank 5.b) Pengemukaan penyata kewangan itu kepada Ketua Pusat Tanggungjawab yang kemudiannya perlu mengemukakan penyata kewangan tahunan itu kepada Bahagian Audit tidak lewat daripada 31 Mac tahun yang berikutnya. Ini bertujuan membolehkan penyelarasan atau pembetulan dibuat pada penyata akaun itu jika didapati perlu. Penyata penyesuaian bank 6. Kewajipan pengurus sekolah memberikan jawapan atas apa-apa laporan atau pertanyaan audit Pengurus sekolah perlu memberikan jawapan atas apa-apa laporan atau pertanyaan audit yang dibuat oleh juruaudit dalam tempoh tiga bulan daripada tarikh laporan atau pertanyaan audit itu. Buku tunai runcit Page 17 of 31 . Daftar bil 8. Akan tetapi mengikut Surat Pekeliling Kewangan Kementerian Pendidikan Bil. Daftar kutipan harian 7. Resit pejabat 4. REKOD KEWANGAN Rekod kewangan yang penting mengikut peraturan 3 dalam Akta Pendidikan 1996 adalah seperti berikut: 1. 4/88. pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata akaun itu sebulan lebih awal iaitu pada 28 Februari ataupun 29 Februari tahun berikutnya. PENALTI Seseorang yang melanggar peraturan-peraturan ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya. Resit pelajar 3.

Daftar penghuni asrama 11. Penyata kewangan mengandungi penyata-penyata berikut: 1. Penyata penerimaan dan pembayaran 3. 2. Menyediakan maklumat yang tepat dengan mengisi borang tuntutan Bantuan Per Kapita Kerajaan bagi mendapatkan peruntukan. pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata kewangan sekolah pada ataupun sebelum 28 Februari kepada pihak audit supaya pihak sekolah mempunyai tempoh satu bulan sehingga 31 Mac bagi membuat pemmbetulan sekiranya ada. Menyediakan anggaran perbelanjaan sebenar sekolah setelah peruntukan diperoleh. Baucar kecil 16. Daftar aset dan inventori 14. di mana-mana yang perlu. Page 18 of 31 . (Perkeliling Kewangan Bil. 4/88) Anggaran Belanjawan Tahunan Terdapat 2 tugas utama seseorang pengetua atau guru besar yang berkaitan dengan belanjawan tahunan ini. Jadual kedatangan murid 10. 1. Daftar stok buku resit 13. Penyata pendapatan dan perbelanjaan 2. Walau bagaimanapun. Nota-nota akaun Pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata kewangan tahunan sekolah pada pihak audit sekolah selewat-lewatnya pada 31 Mac tahun berikutnya.9. Lembaran imbangan 4. Buku cek sekolah 12. Baucar 15. Pesanan tempatan Penyata kewangan dan belanjawan tahunan sekolah Penyata sekolah merupakan penyata yang menunjukkan kedudukan kewangan untuk sesuatu tahun berakhir pada 31 Disember bagi tiap-tiap kumpulan wang yang diselenggarakan oleh sekolah.

Penyata ini menunjukkan jumlah aset. Lembaran imbangan Lembaran Imbangan ialah laporan berkenaan kedudukan kewangan sesebuah sekolah pada suatu masa tertentu. Ianya turut memaparkan kelebihan ataupun kekurangan pendapatan atas perbelanjaan bagi tahun berkenaan. 2. Penyata ini disediakan mengikut asas akruan iaitu segala penerimaan yang sepatutnya diterima tetapi masih belum diterima dan segala pembayaran yang sepatutnya dibayar tetapi masih belum dibayar pada akhir tahun perlu diambil kira. Nota-nota Akaun Page 19 of 31 . 2. Penyata ini menunjukkan jumlah penerimaan sebenar yang telah diterima dan juga jumlah sebenar yang telah dibayar dalam tempoh tahun kewangan yang berkenaan serta kedudukan baki wang yang ada dalam bank pada akhir tahun. Penyata ini menunjukkan jumlah semua penerimaan yang sepatutnya diterima dan jumlah semua pembayaran yang sepatutnya dibayar pada tahun berkenaan. Penyata ini menunjukkan satu ringkasan penerimaan dan bayaran daripada buku tunai dengan mengambil baki wang dalam bank pada awal tahun dan dicampurkan jumlah penerimaan serta ditolak jumlah bayaran bagi mendapatkan baki wang dalam bank pada akhir tahun. liabiliti dan baki kumpulan wang terkumpul pada 31 Disember tahun yang dilaporkan. Penyata pendapatan dan perbelanjaan 1.Penyata penerimaan dan pembayaran 1.

Sekolah-sekolah ini dikategorikan sebagai Pusat Tanggungjawab Peruntukan. Oleh itu bantuan disalurkan terus ke sekolah-sekolah tanpa melalui jabatan pelajaran negeri ataupun pejabat pelajaran daerah. JADUAL Page 20 of 31 . BANTUAN PER KAPITA Kementerian Pelajaran Malaysia berhasrat mengurangkan kerenah birokrasi dalam menyalurkan bantuan ke sekolah-sekolah. Projek ini hanya melibatkan 1005 buah sekolah sahaja buat masa ini.Nota-nota ini memberikan maklumat lanjut bagi amaun-amaun yang terdapat dalam penyata Kewangan Tahunan Sekolah. dan ia ditambahkan lagi pada masa yang akan datang.

Membuat bayaran pada barangan yang tinggi harganya. Pembelian yang tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Pungutan duit yuran yang tergendala akibat kelewatan ibu bapa murid menjelaskannya. Hal ini akan mengakibatkan perbelanjaaan melebihi pendapatan yang berlaku tanpa disedari. Hal ini menimbulkan masalah kerana kebanyakan pengetua dan guru-guru tidak mengetahui dalam mengemaskinikan rekod-rekod yang berkaitan dengan kewangan sekolah. Malahan ada sesetengahnya yang langsung tidak membuat bayaran. Kebiasaaannya penggunaan “Local Order” menyebabkan pihak sekolah terpaksa membayar dengan harga yang agak tinggi kerana belian secara hutang. Ada kalanya pembayaran dibuat tetapi barangan tersebut didapati tidak wujud. 4. 5. Hal ini terjadi kerana belanjawan yang dicadangkan tidak betul dan ada kalanya perbelanjaan yang tidak lengkap juga turut menyebabkan perbelanjaan melebihi pendapatan. 6. Rekod tidak dikemaskinikan. Jawatan Setiausaha Kewangan Sekolah tidak diberikan kepada kerani kewangan yang tahu berkenaan akaun. Hal ini biasanya melibatkan pembelian alatan sukan. Guru kelas harus memainkan peranan bagi menyelesaikan masalah ini dengan sentiasa mengingatkan berkenaan duit yuran yang perlu dijelaskan kepada murid yang belum menjelaskannya. Perbelanjaan yang kadang-kala melebihi pendapatan. 2. Page 21 of 31 .(B) APPLIED KNOWLEDGE MASALAH-MASALAH DALAM PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH 1. 3.

Page 22 of 31 . . 2. Ketua Bidang / Panitia memohon bagi membeli sesuatu barangan tanpa mengikut kehendak ahli-ahlinya. Hal ini akan menyebabkan pembaziran kerana barangan yang dibeli tidak digunakan dan ada kalanya berlaku pertindihan dalam pembelian sesuatu barang. TINDAKAN PENGETUA SEKOLAH Tindakan yang boleh diambil oleh pengetua bagi memantapkan lagi pengurusan kewangan sekolah. Mengenal pasti aktiviti utama pengurusan kewangan: .Menggunakan sumber atau peruntukan kewangan dengan baik. Penerimaan wang sama ada Bantuan Per Kapita Kerajaan atau Wang SUWA yang lamabt dimasukkan ke bank. . .7. Mengenal pasti aktiviti utama yang berisiko tinggi serta terdedah kepada peluang dan permasalahan: .Pembaziran tenaga manusia. 1.Penghakisan keyakinan. 8.Merancang perolehan sumber atau peruntukan kewangan.Kerugian kewangan hasil perbelanjaan.Mengawal. mengesan aliran perbelanjaan dan perolehan.Pembuangan masa. Hal ini akan menyebabkan pihak sekolah tidak dapat membuiat pembelian dan terpaksa menghadapi bayaran tertunggak. . .Mengagih sumber atau peruntukan kewangan dengan betul. .Kelewatan. .

Malahan ada sesetengahnya yang langsung tidak membuat bayaran. . 2. Kawal selia dengan rapi proses perjalanan aktiviti utama: .Apakah masalah yang mungkin timbul? . Guru kelas harus memainkan peranan bagi menyelesaikan masalah ini dengan sentiasa mengingatkan berkenaan duit yuran yang perlu dijelaskan kepada murid yang belum menjelaskannya.Menilai sistem kawalan dalaman sama ada berupaya ataupun tidak bagi meminimumkan risiko. Pungutan duit yuran yang tergendala akibat kelewatan ibu bapa murid menjelaskannya. Hal ini terjadi kerana belanjawan yang dicadangkan tidak betul dan ada kalanya perbelanjaan tidak ikut belanjawan. 4.Apakah akibat buruk jika masalah timbul? .Kenapa masalah boleh berlaku? .Mengenal pasti masalah yang mungkin berlaku sekiranya prosedur kerja tidak dikawal selia. bijaksana. Di Page 23 of 31 .Kesan dan impak negatif ke atas organisasi sekiranya kelemahan tidak dikenal pasti dan tidak diatasi.Mungkinkah masalah-masalah berlaku? Masalah-masalah Dalam Pengurusan Kewangan Sekolah 1.3. serta bersyukur. Biasakan diri dengan soalan yang berkait dengan pengurusan seperti: . amanah dan jujur.Mengenal pasti proses kerja atau prosedur kerja berisiko tinggi. adil. .Apakah prosedur kerja yang mudah terjejas? . Perbelanjaan yang kadang-kala melebihi pendapatan. . Amalkan nilai-nilai teras pengurusan. Antaranya adalah telus. 5.

Hal ini akan menyebabkan pihak sekolah tidak dapat membuat pembelian dan terpaksa menghadapi bayaran tertunggak. 8. Rekod tidak dikemaskinikan. Pembelian yang tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini akan mengakibatkan perbelanjaan barangan tersebut didapati tidak wujud. Page 24 of 31 . Membuat bayaran pada brangan yang tinggi harganya. melebihi pendapatan yang berlaku tanpa disedari. 5. Hal ini akan menyebabkan pembaziran kerana barangan yang dibeli tidak digunakan dan ada kalanya berlaku pertindihan dalam pembelian sesuatu barang. Ketua Bidang/Panitia memohon bagi membeli sesuatu barangan tanpa mengikut kehendak ahli-ahlinya. 6. 3.samping itu rekod pembelian yang tidak lengkap juga turut menyebabkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Kebiasaannya penggunaan “Local Order” menyebabkan pihak sekolah terpaksa membayar dengan harga yang agak tinggi kerana belian secara hutang. sebahagian daripada pemberian peruntukan yang besar itu tidak diuruskan dengan baik kerana terdapatnya pembaziran di sesetengah sekolah. Ada kalanya pembayaran dibuat tetapi Masalah Sumber Dan Belanjawan sekolah Setiap tahun Kementerian Pendidikan mengadakan perbelanjaan yang tinggi bagi mendidik pelajar-pelajar di sekolah-sekolah kerajaan bagi mempertingkatkan mutu pelajaran dan pendidikan. Hal ini menimbulkan masalah kerana kebanyakan Pengetua dan guru-guru tidak mengetahui dalam mengemaskinikan rekod-rekod yang berkaitan dengan kewangan sekolah. Hal ini biasanyamelibatkan pembelian alatan sukan. Bagaimanapun. 4. 7. Penerimaan wang sama ada Bantuan Per kapita Kerajaan atau Wang Suwa yang lambat dimasukkan ke bank. Jawatan Setiausaha Kewangan Sekolah tidak diberikan kepada kerani kewangan yang tahu berkenaan akaun.

55). Menurut Zaidatol Akmaliah (1990:56-57) selain daripada faktor-faktor di atas. Oleh yang demikian. kelemahan-kelemahan dalam pengurusan kewangan atau sumber juga berlaku kerana kekurangan kawalan yang sempurna dalam aspek-aspek berikut: Pembelian Page 25 of 31 . Faktor peribadi pengetua seperti kemahiran. Perkara ini bukan disengajakan tetapi kerana kekurangan tenaga pengawai yang berkebolehan. pengetahuan dalam ilmu menyimpan kirakira perlu bagi membolehkan pengetua membuat perancangan kewangan di samping menyelia kerja-kerja perkeranian dengan berkesan. mengurus. Keadaan yang kurang memuaskan juga berpunca daripada kurangnya kawalan dan bimbingan pihak jabatan Pendidikan. kelemahan-kelemahan dalam pengurusan kewangan berlaku di sekolah. bagi sekolahsekolah yang kecil yang masih tiada kerani. pengetua banyak bergantung kepada kerani yang berpengalaman dalam hal-hal berkaitan dengan pengurusan kewangan di sekolah. Menurut Zaidatol Akmaliah (1990. Mengikut sistem Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengetua dikehendaki mengkaji dan mematuhi segala prosedur kewangan bagi menentukan kelicinan pengurusan kewangan sekolah. pengetua selaku pentadbir sekolah adalah bertanggungjawab penuh bagi merancang.Pengetua sekolah emainkan peranan penting dalam menguruskan kewangan sekolah. Oleh sebab pengetua kurang pengalaman. Masalah-masalah sumber Sistem pelantikan pengetua tidak berdasarkan latihan dan kepakaran. dan dilantik tidak diberikan kursus. tetapi belajar mentadbir secara cuba jaya. kepimpinan dan sikap pengetua itu sendiri mempunyai perkaitan yang rapat bagi menjayakan pengurusan kewangan sesebuah sekolah itu. Jadi. Maka dalam keadaan sedemikian. maka terdapat sekolah-ekolah yang tidak menyediakan belanjawan sekolah. mengawal dan dalam menentukan pengurusan kewangan di sekolahnya dengan cekap dan berkesan. Perbelanjaan tanpa perancangan menyebabkan wang bantuan untuk sesuatu mata pelajaran tertentu disalurkan untuk tujuan lain. keadaannya lebih menyulitkan. Pengetua tidak merancang terlebih dahulu tentang sumbersumber pendapatan dan keperluan-keperluan perbelanjaan.

Pungutan dan Penyimpanan Wang di Bank 1. Bayaran dibuat tanpa baucar dan dokumen-dokumen sokongan bagi membuktikan ketepatan harga. Kutipan yuran khas. Pembayaran dibuat lebih daripada sekali kerana pihak sekolah menerima invois ulangan.00 setiap unit tanpa mendapatkan sebut harga ataupun kelulusan daripada pihak jabatan Pendidikan Negeri. Pembayaran 1. Kutipan yuran dilakukan tetapi resit tidak dikeluarkan. 2. Pembelian alatan dibuat tanpa menggunakan borang-borang pesanan. 3. Terdapat pengetua yang mengambil barang-barang dahulu daripada pembekal dan pesanan dibuat kemudian. Buku-buku Akaun Page 26 of 31 . Ini membolehkan tambahan dibuat selepas cek ditandatangani. 3. Pengetua membeli alatan yang nilainya melebihi $500. ini engakkibatkan kehilangan apabila pelajar berkenaan meninggalkan sekolah ataupun berlakunya pertukaran pengusaha kantin/kedai buku. 5. 4. Ini melanggar peraturan yang ditetapkan.1. sewa kedai buku tidak dikutip pada masa yang ditetapkan . Pengetua dan guru kanan membeli sesuatu alatan kerana dipengaruhi oleh jurujual yang datang ke sekolah dengan tawaran-tawaran tertentu. Borang-borang pesanan tempatan dikeluarkan pada akhir tahun sahaja untuk tujuan pengauditan. 2. Cek-cek tidak rapat ke kiri sama ada perkataan ataupun angka. Pengetua membeli dan membayar terlebih dahulu dengan wangnya sendiri dan menuntut daripada sekolah kemudian. sewa kantin. 2.

Buku-buku akaun tidak dicatatkan dengan kemas kini. Pengetua tidak memeriksa buku-buku akaun yang diselenggarakan oleh kerani sekolah. terdapat pengurus yang boros. Ini membebankan pihak sekolah dan terpaksa Page 27 of 31 . 2. Berbalik pada peranan pengurus. Di samping itu. adalah seperti berikut: Kes-kes pembaziran dan penyelewengan di kalangan pengurus khasnya di sekolah rendah. Sekolah kecil akan menghadapi masalah kerana kekurangan sumber kewangan. iaitu berbelanja tidak mengikut tujuan sesuatu bantuan dan tidak membuat perancangan. Bagi dana SUWA. tetapi potongan-potongan itu tidak dihantar ke jabatan-jabatan yang berkenaan. Prosedur menerima dan mengeluarkan alatan tidak dipatuhi. Buku-buku stok tidak diselenggarakan dengan kemas kini. KWSP. tidak penting dan menyerahkan tugas kepada pembantu tadbir. Tambahan lagi keupayaan dan corak pengurusan guru besar tidak berubah dan tidak mencapi tahap yang diharapkan. Selain itu. Penyelenggaraan Stok 1. masalah antara sekolah kecil dan sekolah besar yang berbelanja sama banyak dalam menguruskan sesuatu hal. Hal ini akan menjejaskan kutipan yuran. masalah-masalah lain seperti yang dinyatakan oleh Abdullah Sani Bin Yahaya (1995:19). Potongan Potongan dibuat daripada gaji guru/kakitangan sekolah untuk tujuan pembayaran cukai pendapatan. koperasi guru dan sebagainya.1. Malah terdapat guru besar atau pengetua yang menganggap mengurus kewangan adalah kerja yang remeh. perumahan. Terdapat juga pengurus yang merunggut dalam belanjawan yang di luar jangkaan. masalah timbul apabila terdapat perbezaan sosioekonomi pelajar. 2. seperti membeli minyak enjin rumput. Ini berlaku di banyak sekolah. Dengan kata lain mereka tidak mengaplikasikan kurikulum kursus dengan tugasan harian.

jadi pengetua perlu membuat keputusan perlaksanaan aktiviti kewangan. terdapat guru besar di luar bandar mengorbankan wang sendiri bagi membantu pada pringkat awal. Dengan itu. Belanjawan hendaklah disediakan dengan terperinci supaya ia dapat dijadikan dasar perancangan kerja dan tugas kewangan. Persembahan. Abdullah Sani (1995:101) menggariskan beberapa perancangan lain bagi menentukan kecekapan pengurusan. kekerapan perbincangan. iaitu penubuhan sistem jawatankuasa kewangan. Oleh itu. Penilaian belanjawan. 1990:44). dan penglibatan dalam perancangan. Dasar belanjawan sekolah yang terpaksa Belanjawan sekolah ialah satu aspek perancangan pendidikan. 4. pengetua perlu merancang bukan sahaja untuk jangka panjang tetapi juga untuk jangka pendek. Sebenarnya proses merancang belanjawan bertujuan memastikan pendapatan yang diperoleh dan digunakan dengan sewajarnya. 2.mencari sumber lain. Ini penting kerana ia membantu pihak sekolah menentukan polisi kewangan dan juga polisi pendidikannya. pengetua perlu mengadakan sebaikbaiknya belanjawan bagi tempoh lima tahun dan juga belanjawan tahunan. Pengurusan belanjawan. Menurut Zaidatol Akmaliah (1990:45) lagi. 5. Daripada belanjawan efektif ini. belanjawan sekolah adalah inti pentadbiran. iaitu membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan yang penting bagi membiayai perkhidmatan dan kelengkapan yang diperlukan oleh pihak sekolah dalam usaha menyediakan satu program pendidikan yang berkesan (Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. Taklimat ke Page 28 of 31 . Dokumen belanjawan yang didefinisikan sebagai satu perancangan yang sistematik dan dapat membuat ramalan pendapatan dan perbelanjaan sekolah dalam tempoh yang ditentukan. Daripada segi perancangan. taklimat ke bawah. Belanjawan yang elektif hendaklah mengambil kira: 1. pertimbangan dan penggunaan belanjawan itu. Belanjawan yang dapat menyediakan program pendidikan yang boleh memberi kesan yang baik kepada polisi pendidikan. 3.

pengurus kewangan perlu membina kefahaman yang lebih luas tentang reka bentuk belanjawan. apabila sekolah mempunyai belanjawan yang semakin besar untuk dikawal. 1999:141). Begitu juga dengan perbincangan yang lebih kerap bagi membincangkan jumlah pemberian bantuan pelajaran bagi setiap mata pelajaran dan setiap panitia. dan ia membolehkan peruntukan sumber dibuat berasaskan perhubungan faedah atau kos. menurut Sonia Blandford (1999:137). Belanjawan Berasaskan Sifar Tujuan utama belanjawan ini ialah bagi menunjukkan lebih kawalan ke atas belanjawan. secara teorinya bermula daripada asas sifar (Sonia Blandford. Beberapa reka bentuk belanjawan yang dapat menyumbang kepada keberkesanan pengurusan sumber sekolah ialah seperti berikut: Belanjawan berprogram Belanjawan ini dikenali pada praktiknya sebagai Sistem Belanjawan Merancang Memprogramkan. Belanjawan Tambahan Belanjawan ini bermakna menjadikan belanjawan tahun apa pun sebagai asas kepada angka sebenar tahun lepas atau angka yang dianggarkan dalam belanjawan (Sonia Blanford. Selain belanjawan efektif. sekolah harus menyediakan belanjawan alternatif sebelum belanjawan akhir dikemukakan. 1999:140). Kelebihannya ialah ia memberi maklumat tentang objektif organisasi. memerlukan justifikasi tentang setiap perbelanjaan yang dicadangkan.bawah haruslah dijalankan bagi memberi maklumat kepada guru-guru dan kakitangan lain tentang peruntukan dan belanjawan sekolah. Ia juga tertumpu kepada kesan jangka panjang. Di samping itu. Ia penting bagi menangani halangan yang akan datang. PENTINGNYA PENGURUSAN KEWANGAN YANG CEKAP Page 29 of 31 .

mengadakan seminar-seminar serta kursus bagi pengetua dan guru besar serta pengawai-pengawai kewangan sekolah dari semasa ke semasa pada peringkat kebangsaan. Selaras dengan tindakan Kementerian untuk menurunkan lebih kuasa kepada para pengurusan Agensi-agensi Kerajaan. “Selaras dengan keperluan ihtisab (accountability) para pengurus yang bertepatan dengan konsep let managers manage bagi agensi kerajaan. sebanyak RM 45. maka semua Agensi-Agensi Kerajaan adalah diwajibkan mematuhi sepenuhnya peraturan perolehan yang ditetapkan di paragraph 3 SPP ini.Oleh sebab peruntukan perbelanjaan bagi pendidikan adalah tinggi.1 juta telah diperuntukkan dalam Rancangan Malaysia ke-9. Bagi menjamin pengurusan kewangan ditadbirkan dengan baik dna memuaskan. Kesatuan itu bersetuju supaya tugas pemantauan pelaksanaan program pendidikan dijalankan oleh Pengawai Pendidikan Daerah. negeri dan juga daerah. Kebimbangan pihak kesatuan Page 30 of 31 . Kementerian Pelajaran Malaysia mengeluarkan pekeliling-pekeliling kewangan. Kementerian Kewangan telah bersetuju untuk menaikkan had kuasa mempertimbang dan menyetujui terima perolehan oleh semua Agensi-Agensi Kerajaan. dan pengawai di Jabatan Pendidikan Negeri juga sama-sama turun padang bagi membantu dalam pemantauan itu. Mereka menegaskan langkah itu perlu supaya ‘pisang tidak berbuah dua kali seperti yang berlaku dalam projek pembinaan makmal komputer di sekolah-sekolah.” Pihak Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) turut merasa bimbang tentang pengurusan perbelanjaan yang besar ini apabila ia meminta pihak Kementerian Pendidikan memantau secara konsisten pelaksanaan peruntukan berjumlah RM 5 bilion bagi pengajaran dan pembelajaran. Pihak Perbendaharaan juga mengeluarkan surat pekelilingnya mengenai penurunan kuasa kepada agensi-agensi kerajaan supaya dapat menguruskan kewangan masing-masing dengan cekap. Pengetua dan guru besar sekolah perlu mengambil langkah yang bijak dan berkesan supaya perbelanjaan bagi pendidikan di sekolah dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya oleh para pelajar dan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan memuaskan.149.

seperti ketidakcekapan pengurusan kewangan di peringkat sekolah.” (c ) PRACTISED OBSERVATION Page 31 of 31 . dan kurang pengetahuan dalam pengurusan kewangan.mempunyai kebenarannya sebab dalam kajian yang dibuat oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan (EPRD) pada tahun 1994 dan 1995 mengenai pengurusan kewangan pada peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Adalah dilaporkan. Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah terdapat ketidakcekapan dalam pengurusan kewangan. peraturan-peraturan yang ketat. beban tugas yang berat. “Sebahagian besar daripada masalah kewangan berpunca daripada kekangan yang dihadapi oleh Unit Kewangan dan Akaun JPN itu sendiri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->