P. 1
PENGURUSAN KEWANGAN

PENGURUSAN KEWANGAN

|Views: 3,393|Likes:
Published by Mohammad Said

More info:

Published by: Mohammad Said on Jul 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

(A) CONTENT BASED Definisi Konsep Menurut kamus dewan (1997:1318), sumber bermaksud asal, mula, atau punca

. Sonia Blandford (1999:xi) pula menjelaskan, “ Sumber ialah alat pembekalan atau sokongan yang dapat membantu pengurus sekolah mencapai matlamatnya. Peruntukan dan pengurusan sumber (belanjawan, bahan, masa dan manusia) adalah penting dalam pengurusan sekolah berkesan dan seharusnya berhubung kait dengan keperluan murid.” Kewangan bermakna perihal wang ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan wang. Kewangan ataupun sumber sekolah bermaksud peruntukan yang diberi oleh Kementerian Pendidikan dan daripada pungutan yang dibuat oleh sekolah sendiri termasuk derma dari para dermawan (Omardin Ashaari, 1996:337). Merujuk Kamus Dewan (1997:274), dasar bermaksud pendirian yang menjadi asas segala tindakan, polisi, faktor terpenting atau asas pokok. Belanjawan pula bermaksud butiran ringkas anggaran pendapatan, dan perbelanjaan. Menurut Parkinson (Sonia Blandford, 1999: 135), belanjawan ialah rancangan untuk masa hadapan, penyata sumber yang dipadankan dengan hasrat ataupun tujuan, dan agenda praktikal untuk tindakan.

Sumber Kewangan Sekolah Seperti yang sudah diterangkan sebelum ini sumber kewangan sekolah adalah daripada “Kumpulan Wang Sekolah.” Jenis-jenis kumpulan wang sekolah dikategorikan kepada tiga kumpulan iaitu kumpulan wang kerajaan, kumpulan wang asrama dan kumpulan wang SUWA.

PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH Sekolah ialah institusi masyarakat yang diwujudlkan bagi memberikan perkhidmatan dalam khususnya pendidikan. Pengetua bertanggungjawab sebagai pengurus kewangan sekolah perlu memahami dam mematuhi semua prosedur kewangan di sekolah. Oleh sebab itu, pengurusan kewangan sekolah adalah satu lagi perkara penting kepada setiap pengetua di Page 1 of 31

sekolah. Kewangan sebaiknya dilaksanakan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengurusan yang tidak jelas mengikut peraturan kewangan akan menjejaskan perjalanan sekolah secara keseluruhannya (Ibrahim Mamat, 2001). Pengurusan kewangan penting bagi membolehkan pengetua menyelia kerja-kerja yang melibatkan kewangan sekolah yang dijalankan oleh staf sokongannya dengan kerjasama guruguru. Seseorang pengetua juga mesti ingat bahawa tanggungjawab sebenar dan terakhir dalam urusan kewangan terletak pada dirinya. Selain itu, sebarang penyelewengan membawa padah yang besar kepada pengetua sendiri.

GARIS PANDUAN KEWANGAN SEKOLAH Sekolah ialah sebuah institusi pendidikan yang pentadbiran harta dan kewangannya adalah tertakluk pada peruntukan yang terdapat di bawah Akta Pendidikan 1961 dan Accounts & Audit Rules 1962. (KPM, 1994). Di bawah peruntukan tersebut pihak sekolah dikehendaki menyimpan akaun-akaun dan rekod-rekod lain yang berkaitan dengannya dengan sempurna serta menyediakan dan mengemukakan satu penyata akaun berkenaan tahun kewangan yang baru berlalu kepada pihak audit tidak lewat daripada 31 Mac pada tiap-tiap tahun. Seksyen yang berkaitan di bawah Akta Pendidikan berkenaan dengan perkara ini berbunyi seperti yang berikut, “Seseorang pengurus atau penyelia atau orang lain yang bertanggungjawab terhadap pengurusan sesebuah institusi pendidikan yang dibantu, harus mempunyai sebab bagi menyimpan akaun yang sempurna dan rekod –rekod lain dalam bentuk yang diperlukan oleh pihak kementerian untuk semua perkara kewangan yang berkaitan dengan institusi pendidikan yang dibantu, dan harus sudah menyediakan dan menyerahkan satu penyata akaun tahunan kewangan sebelum ini dengan segera tidak lewat daripada 31 Mac pada setiap tahun.” Walau bagaimanapun, mengikut Surat Pekeliling kewangan Bil 4 Walau

bagaimanapun, mengikut Surat Pekeliling kewangan Bil 4/88 pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata akaun tersebut satu bulan lebih awal iaitu pada 28 Februari atau 29 Februari tahun berikutnya (yang mana berkenaan). Ini adalah bertujuan membolehkan pelarasan atau pembetulan di buat pada penyata akaun tersebut apabila didapati perlu. Page 2 of 31

KUMPULAN WANG SEKOLAH Kumpulan wang sekolah adalah sejumlah wang yang dikendalikan oleh pihak sekolah daripada sumber kerajaan atau bukan kerajaan dan kumpulan wang ini perlu akaunkan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Kumpulan wang yang terdapat di sekolah dikategorikan kepada tida kumpulan iaitu Kumpulan Wang Kerajaan, Kumpulan Wang SUWA dan Kumpulan Wang Asrama. Tiap-tiap kumpulan wang ini diselenggarakan secara berasingan yang lazimnya satu akaun bank akan dibuka bagi setiap kumpulan wang tersebut bagi menguruskan kira-kira urus niaga yang berlaku.

KUMPULAN WANG KERAJAAN Kumpulan Wang Kerajaan merupakan semua penerimaan yang diperoleh daripada bantuan dan pemberian kerajaan. Pemberian ini dibuat dalam pelbagai bentuk. Sebahagian besar wang disalurkan melalui bantuan per kapita yang diberi berdasarkan bilangan pelajar. Secara umumnya, ia digunakan bagi keperluan pengajaran dan pembelajaran serta penyelenggaraan sekolah secara keseluruhannya. Antara punca-punca kewangan yang diperakaunkan dalam kumpulan wang kerajaan termasuklah: 1. Bantuan pendidikan (pelajaran /per kapita) daripada kerajaan. 2. Bantuan biasiswa kerajaan. 3. Bantuan rancangan makanan tambahan / Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan. 4. Bantuan gotong-royong / modal. 5. Yuran Peperiksaan Kerajaan.

Apa-apa perbelanjaan yang dibuat daripada kumpulan wang ini hendaklah selaras dengan tujuan sesuatu bantuan atau pemberian.

Page 3 of 31

ensiklopedia. Selaras dengan perkembangan dan keperluan semasa dalam sektor pendidikan masa kini. (LPBT / LPK) Sekolah. LPBT / LPK Asrama dan PCG bagi aktiviti pra sekolah.PCG) adalah satu bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah bertaraf sekolah kerajaan ataupun Sekolah Bantuan Kerajaan. Pembelian buku rujukan. tambahan / bahasa asing dan elektif yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: a. Manakala PCG Bukan Mata Pelajaran pula terbahagi 3 iaitu pusaat sumber sekolah. bimbingan dan kaunseling serta lain-lain perbelanjaan berulangtahun atau perbelanjaan khas. JENIS BANTUAN PER KAPITA DAN MAKSUD PERBELANJAAN 1. ianya telah dipecahkan kepada 4 iaitu teras. tambahan / bahasa asing dan elektif. d. Grant. video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran. Ia meliputi PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran.BANTUAN PENDIDIKAN PELAJARAN ATAU PER KAPITA DARIPADA KERAJAAN Bantuan Per Kapita (Per Capita. Page 4 of 31 . wajib. wajib. Penyelenggaraan peralatan termasuk computer yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan kumpulan PCG mata pelajaran. Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti taman sains. Bantuan Per Kapita Mata Pelajaran Bantuan per kapita mata pelajaran bagi teras. b. Peruntukan PCH yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. perisian. c. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna (termasuk kertas Braille) bagi pengajaran dan pembelajaran. taman herba dan lain-lain yang boleh memberikan pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran.

Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan. Pusat Sumber Sekolah Bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi pusat sumber sekolah meliputi perbelanjaan bagi perpustakaan dan pusat sumber pendidikan. Ia hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Program berunsurkan pendidikan yang boleh member pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan ataupun hari persekolahan.e. b. Pembelian buku rujukan. f. Bantuan Per Kapita Bukan Mata Pelajaran a. Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan. Program Pendidikan Khas Integrasi – melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi. Bimbingan dan Kaunselling Page 5 of 31 . 2. perisian. ensiklopedia. video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan ataupun hari persekolahan. Penyelenggaraan peralatan termasuk computer yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran.

video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran. telegram. perisian. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Perkhidmatan pengiklanan. Penyelenggaraan perabot dan peralatan dan peralatan kelengkapan pejabat termasuk komputer. c. Page 6 of 31 . Bayaran sewaan yang berkaitan dengan program bimbingan dan kaunseling. Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan. elektrik. setem. Bayaran perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturan-peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa. air. Pembaikan kecil sekolah.Bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi Bimbingan dan Kaunseling Sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: Pembelian buku rujukan. interen dan pembentungan. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan ataupun hari persekolahan. LPBT / LPK Sekolah Bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi LPBT / LPK Sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: Bayaran bil telefon. ensiklopedia. Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran.

00 adalah dibenarkan.00 perlu mendapatkan kelulusan Ketua PTJ. telegram. Pembaikan kecil peralatan pengajaran dan pembelajaran bagi murid pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi. Page 7 of 31 . d. Perolehan harta modal melebihi RM 10. Manakala bagi perolehan komputer. Pembelian bahan bakar. - Pengangkutan murid dan bayaran insurans untuk murid-murid dan guru pengiring. - Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru / kakitangan sekolah berdasarkan kelayakan tambang teksi. bahan habis guna dan ubat. Penyelenggaraan perabot dan peralatan kelengkapan pejabat termasuk komputer. elektrik. Perolehan harta modal tidak melebihi RM 10.000. - Bayaran yuran kursus untuk guru-guru dan kakitangan sekolah. internet. LPBT / LPK Asrama Bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi LPBT / LPK Asrama Sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: Bayaran bil telefon. kelulusan daripada Jawatankuasa Maklumat Pengkomputeran (JMPK) perlu diperoleh.000. Pembaikan kecil sekolah. Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar ataupun urusan rasmi. air. Perbelanjaan untuk keceriaan / kesihatan murid / keselamatan sekolah. setem. dan pembetungan.- Pengangkutan barang-barang.

Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan. Pengangkutan barang-barang. - Pembelian bahan bakar. buku rujukan dan lain-lain yang berkaitan bagi kegunaan murid di asrama. b. Bantuan Per Kapita Pra Sekolah Bantuan Per Kapita Pra Sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: a. Perbelanjaan untuk keceriaan. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh member pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama persekolahan.- Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran. Pembelian buku rujukan. perisian. Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi pengajaran dan pembelajaran. Pembelian majalah. video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran. ada semasa cuti persekolahan ataupun hari PROSEDUR TUNTUTAN Prosedur tuntutan PCG oleh sekolah terbahagi kepada 2 iaitu: Page 8 of 31 . d. bahan habis guna dan ubat. 3. c. kesihatan dan keselamatan penghuni asrama. - Perkhidmatan pengiklanan. e. ensiklopedia. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi pengajaran dan pembelajaran.

Tuntutan PCG ditetapkan sekali setahun. Page 9 of 31 . peruntukan PCG akan disalurkan melalui waran peruntukan kecil ke PPB / PPD mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang telah ditetapkan. Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan). wajib. Peruntukan PCG yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Sekolah Berasrama Penuh serta Sekolah Pendidikan Khas di Sabah. Sekolah akan mencatatkan jumlah yang diterima dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu teras. Tuntutan penyelarasn ini perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada 31 Julai tahun semasa. Bagi sekolah yan bertaraf PTJ. 2. ASAS TUNTUTAN 1. Sekolah yang tidak menyelenggarakan Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Bagi sekolah rendah dan menengah di Sabah. Tuntutan PCG tahun berkenaan adalah berdasarkan bilangan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. Sekolah yang menyelenggarakan Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (semua jenis sekolah di Semenanjung Malaysia dan Sekolah Teknik / Vokasional. tuntutan PCG akan disalurkan ke sekolah melalui waran peruntukan kecil mengikut kadar berdasarkan bilangan murid yang ditetapkan. 2. tambahan / bahasa asing dan elektif. Sekolah akan mencatatkan jumlah yang diterima dalam buku vot mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu teras.1. Sarawak dan Wilayah Persekutuan dan Labuan). wajib. tambahan / bahasa asing dan elektif. Tuntutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang mengalami pertambahan murid sekurang-kurangnya 5% ataupun 100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas tuntutan. Sekolah ini perlu mengemukakan tuntutan PCG kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing yang akan seterusnya mengemukakan kepada Pejabat Pembayar bagi urusan pembayaran dan mengkreditkan terus ke dalam Akaun sekolah berkenaan. Bagi sekolah rendah yang tidak bertaraf PTJ.

Education (Grants) (Amendment) Regulations. 2. 4. 5. Borang tuntutan PCG tahun berkenaan hendaklah dikemukakan oleh sekolah kepada PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. Schools (Financial Assistance) (Amendment) Regulations. 1960. tuntutan hendaklah dibuat berdasarkan bilangan enrolmen murid pada tarikh sekolah tersebut beroperasi dan peratus tuntutan yang dibenarkan adalah seperti berikut: Sekolah Beroperasi Januari – Mac April – Jun Julai – September Selepas September Peratus Tuntutan 100% 70% 50% 25% PERATURAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH Selepas sahaja negara mencapai kemerdekaan. 1958. Education (Grants) Regulation. 1968. 7. Bagi sekolah / asrama baru yang dibuka selepas 1 Oktober. Bagi mata pelajaran elektif di sekolah menengah. Education (Grants) (Amendment) Regulations. 1961. Schools (Financial Assistance) Regulations. kerajaan telah member peruntukan kepada sekolah-sekolah berdasarkan kepada peraturan bantuan kewangan seperti berikut: 1. 1966. 3. 1962. tuntutan adalah berdasarkan bilangan murid yang mengambil setiap mata pelajaran dalam setiap kumpulan elektif. 4. 1974. Page 10 of 31 .3. 6. Education (Grants) (Amendment) Regulations. 5. Schools (Financial Assistance) (Amendment) Regulations.

PEMBERIAN BANTUAN PER KAPITA Page 11 of 31 . pengangkutan.Apabila Akta Pendidikan 1996 dikuatkuasakan pada bulan Januari 1998 dan Akta Pelajaran 1961 dimansuhkan. buku. Pemberian dermasiswa. maka bantuan kewangan ke sekolah-sekolah tetap diberikan berdasarkan Akta yang baru Bahagian XI. Penyeliaan tempat tinggal. pinjaman ataupun bantuan lain. “sumbangan bantuan dan sumbangan modal hendaklah tertakluk kepada syarat. bagi maksud membolehkan murid itu menggunakan sepenuhnya kemudahan yang tersedia bagi mereka ataupun bagi maksud memperbaiki kesihatan dan kesejahteraan hidup mereka. dan perkhidmatan perubatan dan pergigian. Menteri boleh memberikan sama bantuan kewangan ataupun selainnya berkenaan dengan murid ataupun mana-mana golongan murid di institusi pendidikan kerajaan ataupun bantuan kerajaan dan bantuan itu boleh termasuk: 1. biasiswa. seksyen 123. 2. Yang ditetapkan. “Kecuali setakat yang wang diluluskan atau diperuntukkan bagi maksud itu oleh Parlimen atau selainnya. dsb.” Menteri mempunyai kuasa menggantung atau membatalkan pembayaran apa-apa sumbangan kepada mana-mana institusi pendidikan jika peruntukan di bawah Akta Pendidikan tidak dipatuhi. tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh disifatkan sebagai mengenakan apa-apa kewajipan kepada Menteri untuk menubuhkan dan menyenggarakan suatu institusi pendidikan dibawah Akta ini atau untuk menyenggarakan keseluruhan atau sebahagian daripada suatu institusi pendidikan” Dalam seksyen 124 dinyatakan. Selain itu.

Ia meliputi PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran. Kementerian Pendidikan menggariskan peraturan dan tatacara baru dalam pemberian Bantuan Per Kapita mata pelajaran dan bukan mata pelajaran kepada sekolahsekolah. Surat pekelilingini juga mengambil kira LPBT / LPK Asrama dan PCG bagi Aktiviti Prasekolah.15(25) bertarikh 11 Februari 2004). termasuk tatacara bagi memungut. Kementerian Pendidikan Malaysia kepada sekolah-sekolah yang baru beroperasi. Manakala. Pemberian ini dibuat bagi memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar. Bimbingan dan Kaunseling serta Lain Perbelanjaan Berulang Tahun / Lain-lain Perbelanjaan Khas (LPBT / LPK) sekolah. menjalankan pula pengawalan yang lebih cermat atas perbelanjaan semua jabatannya dan atas semua perkara mengenai tatacara kewangan dan perakaunan. KUASA DAN KAWALAN PERBELANJAAN “Untuk memastikan supaya hal-ehwal kewangannya dijalankan dengan teratur mengikut kehendak Badan Perundangan. menyimpan dan melupuskan barang-barang awam. Bantuan Per Kapita (Per Capita Grant – PCG) adalah bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah yang bertaraf Sekolah Kerajaan ataupun Sekolah Bantuan Kerajaan.P 1574/17/Jld. GERAN PELANCARAN (LAUNCHING GRANT) Geran pelancaran ialah peruntukan yang diberikan oleh behagian Pembangunan. yang bertindak melalui Perbendaharaan. pengetua sekolah dan guru besar serta pihak Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu memastikan arahan kawalan perbelanjaan dipatuhi dengan betul supaya sekolah tidak menyalah guna peruntukan yang diberikan. Pusat Sumber Sekolah. Mengikut cadangan baru pemberian PCG ini kumpulan PCG mata pelajaran telah dikurangkan kepada empat iaitu Teras. Page 12 of 31 . menyimpan dan membayar wang awam dan tatacara bagi membeli. ” Oleh itu ketua jabatan.Mengikut pekeliling dari Kementerian Pendidikan (Rujukan K. Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif. Penswastaan dan Bekalan. Wajib. Kerajaan.

5 Tahun 2002.00 4500. 2.00 Bagi sekolah atau asrama baru yang dibuka selepas tarikh 1 Oktober. Kadar yang diluluskan bergantung pada kategori sekolah.00 5. 4.00 750. Borang tuntutan PCG tahun itu perlu dikemukakan oleh sekolah kepada Pusat Tanggung Jawab (PTJ) masing-masing selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. Asas Tuntutan bagi sekolah –sekolah adalah seperti berikut: 1. Tuntutan Per Capita Grant (PCG) ditetapkan sekali setahun. tuntutan perlu dibuat berdasarkan bilangan enrolmen murid pada tarikh sekolah itu beroperasi dan peratus tuntutan yang dibenarkan adalah sepeerti yang berikut: Sekolah Beroperasi Januari – Mac April – Jun Peratus Tuntutan 100% 70% Page 13 of 31 . Merujuk kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Bagi mata pelajaran elektif sekolah menengah. Contoh perkiraan kadar PCG yang layak dituntut bagi mata pelajaran elektif sastera Ikhtisas adalah seperti berikut: Mata Pelajaran Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga Jumlah Bilangan Murid 100 50 150 100 400 Kadar (RM) 5. 3.Tujuan adalah bagi membantu pengurusan sekolah memulakan operasi pentadbiran. Tuntutan PCG tahun itu adalah berdasarkan bilangan enrolmen mulai 1 Oktober tahun sebelumnya.00 5.00 250.00 30. tuntutan adalah berdasarkan bilangan murid yang mengambil setiap mata pelajaran dalam setiap kumpulan elektif.00 Jumlah (RM) 500.00 3000.

Asrama dan Program Pendidikan Intergrasi Sekolah Rendah Menengah TUNTUTAN PENYELARASAN 1. 3. Tuntutan perlu menggunakan borang yang ditetapkan. Jabatan Pendidikan Khas Prasekolah. Tuntutan peyelarasan bagi Aktiviti Prasekolah adalah tidak dibenarkan. Khas Sekolah di Rendah. Tuntutan penyelarasan ini perlu di kemukakan selewat-lewatnya pada 31 julai tahun semasa. Jabatan Sekolah Pengarah Bahagian Pengurusan Teknik dan Vokasional. Jabatan Sekolah Pengarah Bahagian Sukan.Julai – September Selepas September 50% 25% Ketua pusat Bertanggungjawab (PTJ) yang ditetapkan adalah seperti dalam jadual berikut: Jenis Sekolah Sekolah berasrama Penuh Sekolah Sukan Sekolah Menengah Teknik/ Vokasional Ketua PTJ Pengarah Bahagian Sekolah. Page 14 of 31 . Tuntutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang mengalami pertambahan murid sekurang-kurangnya 5% atau 100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas tuntutan. Jabatan Pendidikan Teknik Sekolah Pendidikan Khas Pengarah Pendidikan Khas. 2. Sekolah Pengarah Pendidikan Negeri Dan Menengah .

Pengetua/guru besar adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan supaya baki pada setiap ruangan mengikut bantuan dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan tidak defisit.PINDAH BANTUAN PCG 1. Rekod subsidiari perlu dibuat bagi mengawal peruntukan Page 15 of 31 . Bantuan PCG bagi murid di bawah program Pendidikan Khas Intergrasi perlu dibuat pada ruang berasingan dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan daripada murid biasa. Sekolah yang tidak menyelenggara Kumpulan Wang Kerajaan hanya dibenarkan membuat pindahan antara kumpulan bantuan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran dengan kelulusan daripada ketua PTJ dengan mengisi borang yang sama. 2. Rekod subsidiari perlu dibuat pada ruang berasingan dalam Akaun Kumpulan Wang kerajaan daripada murid biasa. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan kecuali dengan kelulusan daripada ketua PTJ dengan mengisi boring pindahan yang ditetapkan. Bantuan PCG yang dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula ataupun sebaliknya bagi satu tahun kewangan. 3. Pengetua/guru besar dikehendaki menyelenggara dan mengemaskinikan rekod buku tunai Akaun Kumpulan Wang Kerajaan setiap masa. Pengetua /guru besar diingatkan supaya memaklumkan kepada Ketua Bidang dalam mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Peringkat Sekolahmengenai jumlah peruntukan PCG yang diterima supaya perancangan perbelanjaan dapat dilakukan dan peruntukan yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya. Sebelum pemindahan bantuan PCG dibuat. PERINGATAN 1. Sekolah yang menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan dibenarkan membuat pindahan antara kumpulan bantuan PCG mata pelajaran sahaja. pengetua/guru besar perlu memastikan baki bantuan PCG selepas pemindahan mencukupi bagi menampung keperluan sehingga akhir tahun. 2.

dan Page 16 of 31 . TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN SEKOLAH Sebagai institusi pendidikan. Sastera Ikhtisas dan Kemanusiaan). 4. Bawah seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 dinyatakan pada subseksyen 2. Sains Tulen. “ Menteri boleh membuat peraturan –peraturan bagi atau berkenaan dengan semua atau mana-mana perkara yang berikut: (m) penyimpanan buku akaun dan pengauditan akaun institusi pendidikan yang menerima sumbangan.” Pihak sekolah dikehendaki menyelengaraan dan menyimpan akaun-akaun dan rekod-rekod dengan sempurna serta menyediakan dan mengemukakan satu penyata akaun mengenai tahun kewangan yang baru berlalu kepada pihak audit tidak lewat daripada 31 Mac setiap tahun.yang diberi kepada program itu mengikut kumpulan mata pelajaran dan bukan mata pelajaran. pentadbiran harta dan kewangan sekolah tertakluk kepada peruntukan yang terdapat dalam Peraturan – Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002 yang dikeluarkan dibawah Akta Pendidikan 1996. TANGGUNGJAWAB PENGURUS SEKOLAH Pengurus sekolah perlu bertanggungjawab bagi – a) Penyediaan penyata kewangan tahunan bagi tahun berakhir 31 Disember tiap-tiap tahun mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum. Semua tuntutan PCG yang tidak dikemukakan dan tidak dibayar dalam tahun kewangan itu luput dan tidak boleh dituntut dalam tahun berikutnya. 3. Pengajian Islam. Begi mata pelajaran elektif. satu lagi rekod subsidiari perlu disediakan bagi setiap kumpulan mata pelajaran itu (contohnya.

b) Pengemukaan penyata kewangan itu kepada Ketua Pusat Tanggungjawab yang kemudiannya perlu mengemukakan penyata kewangan tahunan itu kepada Bahagian Audit tidak lewat daripada 31 Mac tahun yang berikutnya. Penyata penyesuaian bank 6. 4/88. Daftar kutipan harian 7. REKOD KEWANGAN Rekod kewangan yang penting mengikut peraturan 3 dalam Akta Pendidikan 1996 adalah seperti berikut: 1. Resit pejabat 4. Ini bertujuan membolehkan penyelarasan atau pembetulan dibuat pada penyata akaun itu jika didapati perlu. Kewajipan pengurus sekolah memberikan jawapan atas apa-apa laporan atau pertanyaan audit Pengurus sekolah perlu memberikan jawapan atas apa-apa laporan atau pertanyaan audit yang dibuat oleh juruaudit dalam tempoh tiga bulan daripada tarikh laporan atau pertanyaan audit itu. Resit pelajar 3. PENALTI Seseorang yang melanggar peraturan-peraturan ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya. Daftar bil 8. Buku tunai 2. pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata akaun itu sebulan lebih awal iaitu pada 28 Februari ataupun 29 Februari tahun berikutnya. Penyata bank 5. Buku tunai runcit Page 17 of 31 . Akan tetapi mengikut Surat Pekeliling Kewangan Kementerian Pendidikan Bil.

Nota-nota akaun Pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata kewangan tahunan sekolah pada pihak audit sekolah selewat-lewatnya pada 31 Mac tahun berikutnya. Jadual kedatangan murid 10. Baucar 15. Daftar aset dan inventori 14. Page 18 of 31 . (Perkeliling Kewangan Bil. 2. Penyata kewangan mengandungi penyata-penyata berikut: 1. Menyediakan anggaran perbelanjaan sebenar sekolah setelah peruntukan diperoleh. Penyata penerimaan dan pembayaran 3. Baucar kecil 16. 1. di mana-mana yang perlu. Menyediakan maklumat yang tepat dengan mengisi borang tuntutan Bantuan Per Kapita Kerajaan bagi mendapatkan peruntukan. Buku cek sekolah 12. Daftar penghuni asrama 11. Lembaran imbangan 4. 4/88) Anggaran Belanjawan Tahunan Terdapat 2 tugas utama seseorang pengetua atau guru besar yang berkaitan dengan belanjawan tahunan ini. Walau bagaimanapun. pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata kewangan sekolah pada ataupun sebelum 28 Februari kepada pihak audit supaya pihak sekolah mempunyai tempoh satu bulan sehingga 31 Mac bagi membuat pemmbetulan sekiranya ada. Daftar stok buku resit 13. Pesanan tempatan Penyata kewangan dan belanjawan tahunan sekolah Penyata sekolah merupakan penyata yang menunjukkan kedudukan kewangan untuk sesuatu tahun berakhir pada 31 Disember bagi tiap-tiap kumpulan wang yang diselenggarakan oleh sekolah. Penyata pendapatan dan perbelanjaan 2.9.

Nota-nota Akaun Page 19 of 31 . Penyata pendapatan dan perbelanjaan 1. Lembaran imbangan Lembaran Imbangan ialah laporan berkenaan kedudukan kewangan sesebuah sekolah pada suatu masa tertentu. Penyata ini disediakan mengikut asas akruan iaitu segala penerimaan yang sepatutnya diterima tetapi masih belum diterima dan segala pembayaran yang sepatutnya dibayar tetapi masih belum dibayar pada akhir tahun perlu diambil kira. Ianya turut memaparkan kelebihan ataupun kekurangan pendapatan atas perbelanjaan bagi tahun berkenaan. Penyata ini menunjukkan satu ringkasan penerimaan dan bayaran daripada buku tunai dengan mengambil baki wang dalam bank pada awal tahun dan dicampurkan jumlah penerimaan serta ditolak jumlah bayaran bagi mendapatkan baki wang dalam bank pada akhir tahun. Penyata ini menunjukkan jumlah aset. 2. liabiliti dan baki kumpulan wang terkumpul pada 31 Disember tahun yang dilaporkan.Penyata penerimaan dan pembayaran 1. Penyata ini menunjukkan jumlah penerimaan sebenar yang telah diterima dan juga jumlah sebenar yang telah dibayar dalam tempoh tahun kewangan yang berkenaan serta kedudukan baki wang yang ada dalam bank pada akhir tahun. 2. Penyata ini menunjukkan jumlah semua penerimaan yang sepatutnya diterima dan jumlah semua pembayaran yang sepatutnya dibayar pada tahun berkenaan.

Oleh itu bantuan disalurkan terus ke sekolah-sekolah tanpa melalui jabatan pelajaran negeri ataupun pejabat pelajaran daerah. Projek ini hanya melibatkan 1005 buah sekolah sahaja buat masa ini.Nota-nota ini memberikan maklumat lanjut bagi amaun-amaun yang terdapat dalam penyata Kewangan Tahunan Sekolah. dan ia ditambahkan lagi pada masa yang akan datang. JADUAL Page 20 of 31 . BANTUAN PER KAPITA Kementerian Pelajaran Malaysia berhasrat mengurangkan kerenah birokrasi dalam menyalurkan bantuan ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ini dikategorikan sebagai Pusat Tanggungjawab Peruntukan.

Pungutan duit yuran yang tergendala akibat kelewatan ibu bapa murid menjelaskannya. 2. Guru kelas harus memainkan peranan bagi menyelesaikan masalah ini dengan sentiasa mengingatkan berkenaan duit yuran yang perlu dijelaskan kepada murid yang belum menjelaskannya. 4. Rekod tidak dikemaskinikan. Malahan ada sesetengahnya yang langsung tidak membuat bayaran.(B) APPLIED KNOWLEDGE MASALAH-MASALAH DALAM PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH 1. Jawatan Setiausaha Kewangan Sekolah tidak diberikan kepada kerani kewangan yang tahu berkenaan akaun. 5. Hal ini akan mengakibatkan perbelanjaaan melebihi pendapatan yang berlaku tanpa disedari. Ada kalanya pembayaran dibuat tetapi barangan tersebut didapati tidak wujud. Hal ini menimbulkan masalah kerana kebanyakan pengetua dan guru-guru tidak mengetahui dalam mengemaskinikan rekod-rekod yang berkaitan dengan kewangan sekolah. 6. Hal ini terjadi kerana belanjawan yang dicadangkan tidak betul dan ada kalanya perbelanjaan yang tidak lengkap juga turut menyebabkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Page 21 of 31 . Pembelian yang tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Membuat bayaran pada barangan yang tinggi harganya. 3. Kebiasaaannya penggunaan “Local Order” menyebabkan pihak sekolah terpaksa membayar dengan harga yang agak tinggi kerana belian secara hutang. Perbelanjaan yang kadang-kala melebihi pendapatan. Hal ini biasanya melibatkan pembelian alatan sukan.

. Mengenal pasti aktiviti utama yang berisiko tinggi serta terdedah kepada peluang dan permasalahan: .Menggunakan sumber atau peruntukan kewangan dengan baik. . Hal ini akan menyebabkan pembaziran kerana barangan yang dibeli tidak digunakan dan ada kalanya berlaku pertindihan dalam pembelian sesuatu barang. . Page 22 of 31 .Pembuangan masa.Mengagih sumber atau peruntukan kewangan dengan betul. Ketua Bidang / Panitia memohon bagi membeli sesuatu barangan tanpa mengikut kehendak ahli-ahlinya. mengesan aliran perbelanjaan dan perolehan.Mengawal.Pembaziran tenaga manusia. Penerimaan wang sama ada Bantuan Per Kapita Kerajaan atau Wang SUWA yang lamabt dimasukkan ke bank. . 2.7. . 8. Mengenal pasti aktiviti utama pengurusan kewangan: .Kelewatan. . .Merancang perolehan sumber atau peruntukan kewangan. Hal ini akan menyebabkan pihak sekolah tidak dapat membuiat pembelian dan terpaksa menghadapi bayaran tertunggak. 1.Penghakisan keyakinan.Kerugian kewangan hasil perbelanjaan. TINDAKAN PENGETUA SEKOLAH Tindakan yang boleh diambil oleh pengetua bagi memantapkan lagi pengurusan kewangan sekolah.

Menilai sistem kawalan dalaman sama ada berupaya ataupun tidak bagi meminimumkan risiko. Kawal selia dengan rapi proses perjalanan aktiviti utama: . .Apakah masalah yang mungkin timbul? . 5. Pungutan duit yuran yang tergendala akibat kelewatan ibu bapa murid menjelaskannya. Amalkan nilai-nilai teras pengurusan. serta bersyukur.Mengenal pasti masalah yang mungkin berlaku sekiranya prosedur kerja tidak dikawal selia. . Hal ini terjadi kerana belanjawan yang dicadangkan tidak betul dan ada kalanya perbelanjaan tidak ikut belanjawan.3. Di Page 23 of 31 .Apakah akibat buruk jika masalah timbul? . bijaksana.Kenapa masalah boleh berlaku? .Kesan dan impak negatif ke atas organisasi sekiranya kelemahan tidak dikenal pasti dan tidak diatasi. Biasakan diri dengan soalan yang berkait dengan pengurusan seperti: . 4.Apakah prosedur kerja yang mudah terjejas? . 2. Malahan ada sesetengahnya yang langsung tidak membuat bayaran. . Perbelanjaan yang kadang-kala melebihi pendapatan.Mengenal pasti proses kerja atau prosedur kerja berisiko tinggi. Guru kelas harus memainkan peranan bagi menyelesaikan masalah ini dengan sentiasa mengingatkan berkenaan duit yuran yang perlu dijelaskan kepada murid yang belum menjelaskannya. Antaranya adalah telus. adil. amanah dan jujur.Mungkinkah masalah-masalah berlaku? Masalah-masalah Dalam Pengurusan Kewangan Sekolah 1.

samping itu rekod pembelian yang tidak lengkap juga turut menyebabkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Hal ini akan mengakibatkan perbelanjaan barangan tersebut didapati tidak wujud. 4. Hal ini menimbulkan masalah kerana kebanyakan Pengetua dan guru-guru tidak mengetahui dalam mengemaskinikan rekod-rekod yang berkaitan dengan kewangan sekolah. Pembelian yang tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan. sebahagian daripada pemberian peruntukan yang besar itu tidak diuruskan dengan baik kerana terdapatnya pembaziran di sesetengah sekolah. 5. Page 24 of 31 . Ketua Bidang/Panitia memohon bagi membeli sesuatu barangan tanpa mengikut kehendak ahli-ahlinya. Ada kalanya pembayaran dibuat tetapi Masalah Sumber Dan Belanjawan sekolah Setiap tahun Kementerian Pendidikan mengadakan perbelanjaan yang tinggi bagi mendidik pelajar-pelajar di sekolah-sekolah kerajaan bagi mempertingkatkan mutu pelajaran dan pendidikan. Kebiasaannya penggunaan “Local Order” menyebabkan pihak sekolah terpaksa membayar dengan harga yang agak tinggi kerana belian secara hutang. Hal ini akan menyebabkan pihak sekolah tidak dapat membuat pembelian dan terpaksa menghadapi bayaran tertunggak. melebihi pendapatan yang berlaku tanpa disedari. Bagaimanapun. Penerimaan wang sama ada Bantuan Per kapita Kerajaan atau Wang Suwa yang lambat dimasukkan ke bank. Rekod tidak dikemaskinikan. 6. 3. 8. Hal ini biasanyamelibatkan pembelian alatan sukan. Jawatan Setiausaha Kewangan Sekolah tidak diberikan kepada kerani kewangan yang tahu berkenaan akaun. 7. Membuat bayaran pada brangan yang tinggi harganya. Hal ini akan menyebabkan pembaziran kerana barangan yang dibeli tidak digunakan dan ada kalanya berlaku pertindihan dalam pembelian sesuatu barang.

Mengikut sistem Kementerian Pendidikan Malaysia. dan dilantik tidak diberikan kursus. Oleh sebab pengetua kurang pengalaman. maka terdapat sekolah-ekolah yang tidak menyediakan belanjawan sekolah. Keadaan yang kurang memuaskan juga berpunca daripada kurangnya kawalan dan bimbingan pihak jabatan Pendidikan. Perkara ini bukan disengajakan tetapi kerana kekurangan tenaga pengawai yang berkebolehan. Maka dalam keadaan sedemikian. pengetua selaku pentadbir sekolah adalah bertanggungjawab penuh bagi merancang. pengetua banyak bergantung kepada kerani yang berpengalaman dalam hal-hal berkaitan dengan pengurusan kewangan di sekolah. Faktor peribadi pengetua seperti kemahiran. Pengetua dikehendaki mengkaji dan mematuhi segala prosedur kewangan bagi menentukan kelicinan pengurusan kewangan sekolah. pengetahuan dalam ilmu menyimpan kirakira perlu bagi membolehkan pengetua membuat perancangan kewangan di samping menyelia kerja-kerja perkeranian dengan berkesan. Perbelanjaan tanpa perancangan menyebabkan wang bantuan untuk sesuatu mata pelajaran tertentu disalurkan untuk tujuan lain. kelemahan-kelemahan dalam pengurusan kewangan berlaku di sekolah. kelemahan-kelemahan dalam pengurusan kewangan atau sumber juga berlaku kerana kekurangan kawalan yang sempurna dalam aspek-aspek berikut: Pembelian Page 25 of 31 . Jadi.Pengetua sekolah emainkan peranan penting dalam menguruskan kewangan sekolah. keadaannya lebih menyulitkan. Menurut Zaidatol Akmaliah (1990. mengawal dan dalam menentukan pengurusan kewangan di sekolahnya dengan cekap dan berkesan. tetapi belajar mentadbir secara cuba jaya. Pengetua tidak merancang terlebih dahulu tentang sumbersumber pendapatan dan keperluan-keperluan perbelanjaan.55). Masalah-masalah sumber Sistem pelantikan pengetua tidak berdasarkan latihan dan kepakaran. Menurut Zaidatol Akmaliah (1990:56-57) selain daripada faktor-faktor di atas. Oleh yang demikian. mengurus. kepimpinan dan sikap pengetua itu sendiri mempunyai perkaitan yang rapat bagi menjayakan pengurusan kewangan sesebuah sekolah itu. bagi sekolahsekolah yang kecil yang masih tiada kerani.

2. 2. Terdapat pengetua yang mengambil barang-barang dahulu daripada pembekal dan pesanan dibuat kemudian. 3. Kutipan yuran dilakukan tetapi resit tidak dikeluarkan. Kutipan yuran khas. Ini melanggar peraturan yang ditetapkan. Pembayaran dibuat lebih daripada sekali kerana pihak sekolah menerima invois ulangan. Pembayaran 1. 4. 5. sewa kedai buku tidak dikutip pada masa yang ditetapkan . Buku-buku Akaun Page 26 of 31 . ini engakkibatkan kehilangan apabila pelajar berkenaan meninggalkan sekolah ataupun berlakunya pertukaran pengusaha kantin/kedai buku. sewa kantin. Pembelian alatan dibuat tanpa menggunakan borang-borang pesanan. Pungutan dan Penyimpanan Wang di Bank 1. Borang-borang pesanan tempatan dikeluarkan pada akhir tahun sahaja untuk tujuan pengauditan. 3. Bayaran dibuat tanpa baucar dan dokumen-dokumen sokongan bagi membuktikan ketepatan harga. Ini membolehkan tambahan dibuat selepas cek ditandatangani. Pengetua membeli dan membayar terlebih dahulu dengan wangnya sendiri dan menuntut daripada sekolah kemudian. Pengetua membeli alatan yang nilainya melebihi $500. Pengetua dan guru kanan membeli sesuatu alatan kerana dipengaruhi oleh jurujual yang datang ke sekolah dengan tawaran-tawaran tertentu. Cek-cek tidak rapat ke kiri sama ada perkataan ataupun angka.1. 2.00 setiap unit tanpa mendapatkan sebut harga ataupun kelulusan daripada pihak jabatan Pendidikan Negeri.

masalah antara sekolah kecil dan sekolah besar yang berbelanja sama banyak dalam menguruskan sesuatu hal. Sekolah kecil akan menghadapi masalah kerana kekurangan sumber kewangan. masalah timbul apabila terdapat perbezaan sosioekonomi pelajar. Selain itu. Dengan kata lain mereka tidak mengaplikasikan kurikulum kursus dengan tugasan harian. Ini berlaku di banyak sekolah. Buku-buku akaun tidak dicatatkan dengan kemas kini. Tambahan lagi keupayaan dan corak pengurusan guru besar tidak berubah dan tidak mencapi tahap yang diharapkan. Prosedur menerima dan mengeluarkan alatan tidak dipatuhi. Potongan Potongan dibuat daripada gaji guru/kakitangan sekolah untuk tujuan pembayaran cukai pendapatan. Bagi dana SUWA. Penyelenggaraan Stok 1. Malah terdapat guru besar atau pengetua yang menganggap mengurus kewangan adalah kerja yang remeh. 2. KWSP. terdapat pengurus yang boros. Berbalik pada peranan pengurus. Di samping itu. Terdapat juga pengurus yang merunggut dalam belanjawan yang di luar jangkaan. Pengetua tidak memeriksa buku-buku akaun yang diselenggarakan oleh kerani sekolah. Hal ini akan menjejaskan kutipan yuran. tetapi potongan-potongan itu tidak dihantar ke jabatan-jabatan yang berkenaan. perumahan. Ini membebankan pihak sekolah dan terpaksa Page 27 of 31 . seperti membeli minyak enjin rumput. masalah-masalah lain seperti yang dinyatakan oleh Abdullah Sani Bin Yahaya (1995:19). koperasi guru dan sebagainya. iaitu berbelanja tidak mengikut tujuan sesuatu bantuan dan tidak membuat perancangan. Buku-buku stok tidak diselenggarakan dengan kemas kini. 2. tidak penting dan menyerahkan tugas kepada pembantu tadbir.1. adalah seperti berikut: Kes-kes pembaziran dan penyelewengan di kalangan pengurus khasnya di sekolah rendah.

Daripada segi perancangan. pengetua perlu merancang bukan sahaja untuk jangka panjang tetapi juga untuk jangka pendek. Dokumen belanjawan yang didefinisikan sebagai satu perancangan yang sistematik dan dapat membuat ramalan pendapatan dan perbelanjaan sekolah dalam tempoh yang ditentukan.mencari sumber lain. Persembahan. taklimat ke bawah. Belanjawan yang elektif hendaklah mengambil kira: 1. pertimbangan dan penggunaan belanjawan itu. terdapat guru besar di luar bandar mengorbankan wang sendiri bagi membantu pada pringkat awal. iaitu penubuhan sistem jawatankuasa kewangan. iaitu membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan yang penting bagi membiayai perkhidmatan dan kelengkapan yang diperlukan oleh pihak sekolah dalam usaha menyediakan satu program pendidikan yang berkesan (Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. Menurut Zaidatol Akmaliah (1990:45) lagi. 2. 5. Sebenarnya proses merancang belanjawan bertujuan memastikan pendapatan yang diperoleh dan digunakan dengan sewajarnya. 4. 3. dan penglibatan dalam perancangan. Daripada belanjawan efektif ini. kekerapan perbincangan. 1990:44). Oleh itu. Belanjawan yang dapat menyediakan program pendidikan yang boleh memberi kesan yang baik kepada polisi pendidikan. Pengurusan belanjawan. Belanjawan hendaklah disediakan dengan terperinci supaya ia dapat dijadikan dasar perancangan kerja dan tugas kewangan. Taklimat ke Page 28 of 31 . pengetua perlu mengadakan sebaikbaiknya belanjawan bagi tempoh lima tahun dan juga belanjawan tahunan. Abdullah Sani (1995:101) menggariskan beberapa perancangan lain bagi menentukan kecekapan pengurusan. Ini penting kerana ia membantu pihak sekolah menentukan polisi kewangan dan juga polisi pendidikannya. jadi pengetua perlu membuat keputusan perlaksanaan aktiviti kewangan. Dengan itu. Penilaian belanjawan. belanjawan sekolah adalah inti pentadbiran. Dasar belanjawan sekolah yang terpaksa Belanjawan sekolah ialah satu aspek perancangan pendidikan.

Begitu juga dengan perbincangan yang lebih kerap bagi membincangkan jumlah pemberian bantuan pelajaran bagi setiap mata pelajaran dan setiap panitia. Selain belanjawan efektif. sekolah harus menyediakan belanjawan alternatif sebelum belanjawan akhir dikemukakan. memerlukan justifikasi tentang setiap perbelanjaan yang dicadangkan. Di samping itu. Kelebihannya ialah ia memberi maklumat tentang objektif organisasi. 1999:141). Belanjawan Tambahan Belanjawan ini bermakna menjadikan belanjawan tahun apa pun sebagai asas kepada angka sebenar tahun lepas atau angka yang dianggarkan dalam belanjawan (Sonia Blanford. Ia penting bagi menangani halangan yang akan datang. pengurus kewangan perlu membina kefahaman yang lebih luas tentang reka bentuk belanjawan. secara teorinya bermula daripada asas sifar (Sonia Blandford. dan ia membolehkan peruntukan sumber dibuat berasaskan perhubungan faedah atau kos.bawah haruslah dijalankan bagi memberi maklumat kepada guru-guru dan kakitangan lain tentang peruntukan dan belanjawan sekolah. Ia juga tertumpu kepada kesan jangka panjang. apabila sekolah mempunyai belanjawan yang semakin besar untuk dikawal. PENTINGNYA PENGURUSAN KEWANGAN YANG CEKAP Page 29 of 31 . 1999:140). Belanjawan Berasaskan Sifar Tujuan utama belanjawan ini ialah bagi menunjukkan lebih kawalan ke atas belanjawan. Beberapa reka bentuk belanjawan yang dapat menyumbang kepada keberkesanan pengurusan sumber sekolah ialah seperti berikut: Belanjawan berprogram Belanjawan ini dikenali pada praktiknya sebagai Sistem Belanjawan Merancang Memprogramkan. menurut Sonia Blandford (1999:137).

Kebimbangan pihak kesatuan Page 30 of 31 . dan pengawai di Jabatan Pendidikan Negeri juga sama-sama turun padang bagi membantu dalam pemantauan itu. Bagi menjamin pengurusan kewangan ditadbirkan dengan baik dna memuaskan.1 juta telah diperuntukkan dalam Rancangan Malaysia ke-9. Kementerian Kewangan telah bersetuju untuk menaikkan had kuasa mempertimbang dan menyetujui terima perolehan oleh semua Agensi-Agensi Kerajaan. Pihak Perbendaharaan juga mengeluarkan surat pekelilingnya mengenai penurunan kuasa kepada agensi-agensi kerajaan supaya dapat menguruskan kewangan masing-masing dengan cekap. Selaras dengan tindakan Kementerian untuk menurunkan lebih kuasa kepada para pengurusan Agensi-agensi Kerajaan. Kementerian Pelajaran Malaysia mengeluarkan pekeliling-pekeliling kewangan. negeri dan juga daerah.149. maka semua Agensi-Agensi Kerajaan adalah diwajibkan mematuhi sepenuhnya peraturan perolehan yang ditetapkan di paragraph 3 SPP ini. “Selaras dengan keperluan ihtisab (accountability) para pengurus yang bertepatan dengan konsep let managers manage bagi agensi kerajaan. mengadakan seminar-seminar serta kursus bagi pengetua dan guru besar serta pengawai-pengawai kewangan sekolah dari semasa ke semasa pada peringkat kebangsaan. Mereka menegaskan langkah itu perlu supaya ‘pisang tidak berbuah dua kali seperti yang berlaku dalam projek pembinaan makmal komputer di sekolah-sekolah.Oleh sebab peruntukan perbelanjaan bagi pendidikan adalah tinggi. Kesatuan itu bersetuju supaya tugas pemantauan pelaksanaan program pendidikan dijalankan oleh Pengawai Pendidikan Daerah. Pengetua dan guru besar sekolah perlu mengambil langkah yang bijak dan berkesan supaya perbelanjaan bagi pendidikan di sekolah dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya oleh para pelajar dan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan memuaskan.” Pihak Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) turut merasa bimbang tentang pengurusan perbelanjaan yang besar ini apabila ia meminta pihak Kementerian Pendidikan memantau secara konsisten pelaksanaan peruntukan berjumlah RM 5 bilion bagi pengajaran dan pembelajaran. sebanyak RM 45.

beban tugas yang berat. seperti ketidakcekapan pengurusan kewangan di peringkat sekolah. dan kurang pengetahuan dalam pengurusan kewangan.mempunyai kebenarannya sebab dalam kajian yang dibuat oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan (EPRD) pada tahun 1994 dan 1995 mengenai pengurusan kewangan pada peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Adalah dilaporkan. Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah terdapat ketidakcekapan dalam pengurusan kewangan.” (c ) PRACTISED OBSERVATION Page 31 of 31 . “Sebahagian besar daripada masalah kewangan berpunca daripada kekangan yang dihadapi oleh Unit Kewangan dan Akaun JPN itu sendiri. peraturan-peraturan yang ketat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->