maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syari’at agama.• Guru adalah ibu bapa kedua. 1. tidak menghina atau mencaci-maki guru. iaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diredhai Allah ‘azza wa jalla. sebagaimana sabda Rasulullah saw : ‫لَيْس منا منْ لَم يُوقرْ كبير َنا و َيرْ حم صغير َنا‬ َ ِ َ َْ َ َ ِ َ ِّ َ ْ َ َّ ِ َ “Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua ibu bapa.” (Ahmad dan At-Tirmidzi ) . Di antara akhlak kepada guru adalah memuliakan.

Ahmad.” ( HR.2. Abu Dawud. Allah mudahkan baginya dengannya jalan menuju syurga. Muslim. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah ) . sebagaimana sabda Rasulullah saw : ً ِ َ َ ََ َ ً ِ َ ِ ِ ُ َ َّ َ َّ َ ً ِ ِ ِ ِ ‫منْ سلك طريقا َي ْل َتمسُ فيه ع ْلما سهل َّللاُ له به طريقا إ َِلى الجنة‬ ِ َّ َ ْ “Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu padanya. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat.

Ahmad.” ( HR. Muslim dan Al-Hakim .3. Datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi. sebagaimana sabda Rasulullah saw : ‫إِنَّ َّللا جميل يحبُّ الجمال‬ َ َ َ ْ ِ ُ ٌ ِ َ َ َّ “Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan.

” ( HR. maka berputus-asalah dari kebaikannya. Al-Baihaqi dalam Al-Madkhol ilas-Sunan ) . kerana dia sedikit rasa malunya.” ( AR. sebagaimana hadits Abu Sa’id AlKhudri ra : َّ َ َ َ َ َ ‫و سكت الناسُ كأَنَّ علَى رءُوسهم الطيْر‬ َ َّ ْ ِ ِ ُ َ “Orang-orang pun diam seakan-akan ada burung di atas kepala mereka. Al-Bukhari ) Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata : “Bila kamu melihat ada anak muda yang bercakapcakap padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu.4. Diam dan memberi perhatian ketika guru sedang menjelaskan sesuatu.

An-Nahl : 43 dan Al-Anbiya’ : 7 ) .” ( Qs. Allah berfirman : ْ ِّ َ َ ‫فاسْ أَلُ ْوا أَهْ ل الذكر إِنْ ك ْنتم الَ َتعْ لمُون‬ َ ْ َ ُْ ُ ِ “Bertanyalah kepada ahli zikr ( yakni para ulama ) bila kamu tidak tahu. Bertanya kepada guru bila ada sesuatu yang belum difahami dengan cara baik.5.

mengikuti Rasul-Nya untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk orang-orang umum.” Kami ( Sahabat ) bertanya: “Untuk siapa ?” Beliau menjawab : “Untuk mentaati Allah.” ( HR.6. Abu Dawud. Muslim. melaksanakan Kitab-Nya. At-Tirmidzi dll ) . قُ ْل َنا : لِمنْ ؟ قال ِّلِل و لِك َتابه و لِرسُولِه و ألَئمة‬ ِ َّ ِ َ ِ َ َ ِ ِ ِ َ ِ َّ َ َ َ ‫المُسْ لِمين و عامتهم‬ ْ ِ ِ َّ َ َ َ ِ ْ “Agama adalah nasihat. sebagaimana sabda Rasulullah : ُ َ ِ َّ ِّ ‫الديْنُ النصيْحة . Ahmad. Menegur guru bila melakukan kesalahan dengan cara yang penuh hormat.

lembut dan santun kepada guru .Adab murid kepada guru * Menghormati dan memuliakan guru dan keluarganya dengan tulus dan ikhlas *Tunduk dan patuh terhadap semua perintah dan nasihat guru * Jujur dan setia bersama guru * Bersikap rendah hati.

* Tidak memburuk-burukkan dan tidak memfitnah guru * Tidak mengkhianati dan tidak menyakiti hati guru * Berusaha melayani guru dengan sebaik-baiknya .

* Selalu berusaha menyenangkan hati guru * Memanggil guru dengan panggilan yang disukainya * Berusaha menyukai apa yang disukai oleh guru .

*Tidak berjalan di depan guru ketika berjalan bersamanya * Tidak terbahak-bahak di depan guru * Tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan guru * Selalu duduk dalam sikap sopan. .

Perkataan Ali ini merupakan ungkapan bahawa begitu besar penghormatan beliau kepada guru. Sayyidina Ali radhiallu’anhu berkata. . terutama adab kepada guru. "aku ibarat budak dari orang yang mengajarkanku walaupun hanya satu huruf ".• Keberhasilan dan kemudahan dalam proses menuntut ilmu terletak pada kelakuan baik (adab) si penuntut ilmu.

kenapa engkau menggunakan tangan kananmu untuk menuangkan air sementara tangan kirimu kau biarkan diam. Gunakanlah kedua tanganmu. Suatu saat. Lalu khalifah berkata kepada puteranya. yang satu untuk menuangkan air dan yang satu lagi untuk membasuh kaki gurumu. ketika khalifah berkunjung untuk menemui puteranya yang sedang belajar. khalifah melihat puteranya itu sedang menuangkan air wudhu untuk syeikh. "Wahai anakku.• Khalifah Harun Ar Rasyid pernah mengirimkan puteranya untuk belajar kepada syeikh burhanuddin. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful