sebagaimana sabda Rasulullah saw : ‫لَيْس منا منْ لَم يُوقرْ كبير َنا و َيرْ حم صغير َنا‬ َ ِ َ َْ َ َ ِ َ ِّ َ ْ َ َّ ِ َ “Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. tidak menghina atau mencaci-maki guru. 1.” (Ahmad dan At-Tirmidzi ) . iaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diredhai Allah ‘azza wa jalla.• Guru adalah ibu bapa kedua. maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syari’at agama. Di antara akhlak kepada guru adalah memuliakan. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua ibu bapa.

2. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. Abu Dawud. Muslim. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah ) . Allah mudahkan baginya dengannya jalan menuju syurga. Ahmad. sebagaimana sabda Rasulullah saw : ً ِ َ َ ََ َ ً ِ َ ِ ِ ُ َ َّ َ َّ َ ً ِ ِ ِ ِ ‫منْ سلك طريقا َي ْل َتمسُ فيه ع ْلما سهل َّللاُ له به طريقا إ َِلى الجنة‬ ِ َّ َ ْ “Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu padanya.” ( HR.

sebagaimana sabda Rasulullah saw : ‫إِنَّ َّللا جميل يحبُّ الجمال‬ َ َ َ ْ ِ ُ ٌ ِ َ َ َّ “Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan.” ( HR. Muslim dan Al-Hakim . Datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi. Ahmad.3.

Diam dan memberi perhatian ketika guru sedang menjelaskan sesuatu. kerana dia sedikit rasa malunya. Al-Baihaqi dalam Al-Madkhol ilas-Sunan ) . sebagaimana hadits Abu Sa’id AlKhudri ra : َّ َ َ َ َ َ ‫و سكت الناسُ كأَنَّ علَى رءُوسهم الطيْر‬ َ َّ ْ ِ ِ ُ َ “Orang-orang pun diam seakan-akan ada burung di atas kepala mereka. Al-Bukhari ) Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata : “Bila kamu melihat ada anak muda yang bercakapcakap padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu. maka berputus-asalah dari kebaikannya.” ( HR.4.” ( AR.

Bertanya kepada guru bila ada sesuatu yang belum difahami dengan cara baik.5. Allah berfirman : ْ ِّ َ َ ‫فاسْ أَلُ ْوا أَهْ ل الذكر إِنْ ك ْنتم الَ َتعْ لمُون‬ َ ْ َ ُْ ُ ِ “Bertanyalah kepada ahli zikr ( yakni para ulama ) bila kamu tidak tahu. An-Nahl : 43 dan Al-Anbiya’ : 7 ) .” ( Qs.

sebagaimana sabda Rasulullah : ُ َ ِ َّ ِّ ‫الديْنُ النصيْحة . At-Tirmidzi dll ) . Abu Dawud. قُ ْل َنا : لِمنْ ؟ قال ِّلِل و لِك َتابه و لِرسُولِه و ألَئمة‬ ِ َّ ِ َ ِ َ َ ِ ِ ِ َ ِ َّ َ َ َ ‫المُسْ لِمين و عامتهم‬ ْ ِ ِ َّ َ َ َ ِ ْ “Agama adalah nasihat. mengikuti Rasul-Nya untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk orang-orang umum. melaksanakan Kitab-Nya. Muslim.6.” Kami ( Sahabat ) bertanya: “Untuk siapa ?” Beliau menjawab : “Untuk mentaati Allah.” ( HR. Menegur guru bila melakukan kesalahan dengan cara yang penuh hormat. Ahmad.

lembut dan santun kepada guru .Adab murid kepada guru * Menghormati dan memuliakan guru dan keluarganya dengan tulus dan ikhlas *Tunduk dan patuh terhadap semua perintah dan nasihat guru * Jujur dan setia bersama guru * Bersikap rendah hati.

* Tidak memburuk-burukkan dan tidak memfitnah guru * Tidak mengkhianati dan tidak menyakiti hati guru * Berusaha melayani guru dengan sebaik-baiknya .

* Selalu berusaha menyenangkan hati guru * Memanggil guru dengan panggilan yang disukainya * Berusaha menyukai apa yang disukai oleh guru .

*Tidak berjalan di depan guru ketika berjalan bersamanya * Tidak terbahak-bahak di depan guru * Tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan guru * Selalu duduk dalam sikap sopan. .

• Keberhasilan dan kemudahan dalam proses menuntut ilmu terletak pada kelakuan baik (adab) si penuntut ilmu. Perkataan Ali ini merupakan ungkapan bahawa begitu besar penghormatan beliau kepada guru. "aku ibarat budak dari orang yang mengajarkanku walaupun hanya satu huruf ". terutama adab kepada guru. Sayyidina Ali radhiallu’anhu berkata. .

. yang satu untuk menuangkan air dan yang satu lagi untuk membasuh kaki gurumu. khalifah melihat puteranya itu sedang menuangkan air wudhu untuk syeikh. ketika khalifah berkunjung untuk menemui puteranya yang sedang belajar. Gunakanlah kedua tanganmu. Suatu saat. kenapa engkau menggunakan tangan kananmu untuk menuangkan air sementara tangan kirimu kau biarkan diam. "Wahai anakku.• Khalifah Harun Ar Rasyid pernah mengirimkan puteranya untuk belajar kepada syeikh burhanuddin. Lalu khalifah berkata kepada puteranya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful