iaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diredhai Allah ‘azza wa jalla. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua ibu bapa. tidak menghina atau mencaci-maki guru. sebagaimana sabda Rasulullah saw : ‫لَيْس منا منْ لَم يُوقرْ كبير َنا و َيرْ حم صغير َنا‬ َ ِ َ َْ َ َ ِ َ ِّ َ ْ َ َّ ِ َ “Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda.” (Ahmad dan At-Tirmidzi ) . Di antara akhlak kepada guru adalah memuliakan.• Guru adalah ibu bapa kedua. 1. maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syari’at agama.

Ahmad. Allah mudahkan baginya dengannya jalan menuju syurga.2.” ( HR. Muslim. Abu Dawud. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah ) . sebagaimana sabda Rasulullah saw : ً ِ َ َ ََ َ ً ِ َ ِ ِ ُ َ َّ َ َّ َ ً ِ ِ ِ ِ ‫منْ سلك طريقا َي ْل َتمسُ فيه ع ْلما سهل َّللاُ له به طريقا إ َِلى الجنة‬ ِ َّ َ ْ “Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu padanya.

sebagaimana sabda Rasulullah saw : ‫إِنَّ َّللا جميل يحبُّ الجمال‬ َ َ َ ْ ِ ُ ٌ ِ َ َ َّ “Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi.” ( HR.3. Muslim dan Al-Hakim . Ahmad.

4. kerana dia sedikit rasa malunya. sebagaimana hadits Abu Sa’id AlKhudri ra : َّ َ َ َ َ َ ‫و سكت الناسُ كأَنَّ علَى رءُوسهم الطيْر‬ َ َّ ْ ِ ِ ُ َ “Orang-orang pun diam seakan-akan ada burung di atas kepala mereka. maka berputus-asalah dari kebaikannya. Diam dan memberi perhatian ketika guru sedang menjelaskan sesuatu.” ( HR.” ( AR. Al-Baihaqi dalam Al-Madkhol ilas-Sunan ) . Al-Bukhari ) Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata : “Bila kamu melihat ada anak muda yang bercakapcakap padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu.

” ( Qs.5. Allah berfirman : ْ ِّ َ َ ‫فاسْ أَلُ ْوا أَهْ ل الذكر إِنْ ك ْنتم الَ َتعْ لمُون‬ َ ْ َ ُْ ُ ِ “Bertanyalah kepada ahli zikr ( yakni para ulama ) bila kamu tidak tahu. Bertanya kepada guru bila ada sesuatu yang belum difahami dengan cara baik. An-Nahl : 43 dan Al-Anbiya’ : 7 ) .

Muslim. mengikuti Rasul-Nya untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk orang-orang umum. Menegur guru bila melakukan kesalahan dengan cara yang penuh hormat. melaksanakan Kitab-Nya.” ( HR. قُ ْل َنا : لِمنْ ؟ قال ِّلِل و لِك َتابه و لِرسُولِه و ألَئمة‬ ِ َّ ِ َ ِ َ َ ِ ِ ِ َ ِ َّ َ َ َ ‫المُسْ لِمين و عامتهم‬ ْ ِ ِ َّ َ َ َ ِ ْ “Agama adalah nasihat. sebagaimana sabda Rasulullah : ُ َ ِ َّ ِّ ‫الديْنُ النصيْحة .6. Abu Dawud.” Kami ( Sahabat ) bertanya: “Untuk siapa ?” Beliau menjawab : “Untuk mentaati Allah. At-Tirmidzi dll ) . Ahmad.

Adab murid kepada guru * Menghormati dan memuliakan guru dan keluarganya dengan tulus dan ikhlas *Tunduk dan patuh terhadap semua perintah dan nasihat guru * Jujur dan setia bersama guru * Bersikap rendah hati. lembut dan santun kepada guru .

* Tidak memburuk-burukkan dan tidak memfitnah guru * Tidak mengkhianati dan tidak menyakiti hati guru * Berusaha melayani guru dengan sebaik-baiknya .

* Selalu berusaha menyenangkan hati guru * Memanggil guru dengan panggilan yang disukainya * Berusaha menyukai apa yang disukai oleh guru .

.*Tidak berjalan di depan guru ketika berjalan bersamanya * Tidak terbahak-bahak di depan guru * Tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan guru * Selalu duduk dalam sikap sopan.

terutama adab kepada guru. "aku ibarat budak dari orang yang mengajarkanku walaupun hanya satu huruf ". Perkataan Ali ini merupakan ungkapan bahawa begitu besar penghormatan beliau kepada guru. .• Keberhasilan dan kemudahan dalam proses menuntut ilmu terletak pada kelakuan baik (adab) si penuntut ilmu. Sayyidina Ali radhiallu’anhu berkata.

• Khalifah Harun Ar Rasyid pernah mengirimkan puteranya untuk belajar kepada syeikh burhanuddin. Gunakanlah kedua tanganmu. Suatu saat. . kenapa engkau menggunakan tangan kananmu untuk menuangkan air sementara tangan kirimu kau biarkan diam. ketika khalifah berkunjung untuk menemui puteranya yang sedang belajar. yang satu untuk menuangkan air dan yang satu lagi untuk membasuh kaki gurumu. khalifah melihat puteranya itu sedang menuangkan air wudhu untuk syeikh. Lalu khalifah berkata kepada puteranya. "Wahai anakku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful