FUNGSI KLAUSA

Click to edit Master subtitle style

7/8/12

KLAUSA BEBAS • Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri dengan sendiri dan apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna.Contoh: 1)Ahmad menari. (klausa bebas) 7/8/12 . klausa bebas ini akan menjadi ayat yang lengkap.

klausa tak bebas ini dipancangkan ke dalam klausa bebas atau klausa utama.KLAUSA TIDAK BEBAS • Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan dalam ayat majmuk. Contohnya: 1)Dia lulus dalam ujian kerana belajar bersungguh-sungguh. 2)Dia lulus dalam ujian (klausa 7/8/12 utama/klausa bebas) .

Contoh Klausa Bebas Dan Susunan Songsang:• Wajahnya cantik wajahnya Warnanya biru warnanya Kamu kedekut kamu Beliau akan pergi pergi beliau 7/8/12 Cantik Biru Kedekut Akan • • • .

Susunan Klausa Kompleks: • Wajahnya cantik (KB) kerana dia menjaganya setiap hari (KTB) Warnanya biru (KB) kerana terkena hujan setiap hari (KTB) Beliau akan pergi (KB) kalau masa mengizinkan (KTB) • • 7/8/12 .

7/8/12 . Samin (Musyi Dewan) dan Hasnah Bt Awang.RUJUKAN • BUKU RUJUKAN -Revisi Bahasa Melayu Akedemik 1 untuk PPISMP.2010.Habibah Bt Mohd.Kumpulan Budiaman Sdn.Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful