FUNGSI KLAUSA

Click to edit Master subtitle style

7/8/12

(klausa bebas) 7/8/12 .Contoh: 1)Ahmad menari.KLAUSA BEBAS • Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri dengan sendiri dan apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. klausa bebas ini akan menjadi ayat yang lengkap.

klausa tak bebas ini dipancangkan ke dalam klausa bebas atau klausa utama. 2)Dia lulus dalam ujian (klausa 7/8/12 utama/klausa bebas) . Contohnya: 1)Dia lulus dalam ujian kerana belajar bersungguh-sungguh.KLAUSA TIDAK BEBAS • Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan dalam ayat majmuk.

Contoh Klausa Bebas Dan Susunan Songsang:• Wajahnya cantik wajahnya Warnanya biru warnanya Kamu kedekut kamu Beliau akan pergi pergi beliau 7/8/12 Cantik Biru Kedekut Akan • • • .

Susunan Klausa Kompleks: • Wajahnya cantik (KB) kerana dia menjaganya setiap hari (KTB) Warnanya biru (KB) kerana terkena hujan setiap hari (KTB) Beliau akan pergi (KB) kalau masa mengizinkan (KTB) • • 7/8/12 .

2010. 7/8/12 .RUJUKAN • BUKU RUJUKAN -Revisi Bahasa Melayu Akedemik 1 untuk PPISMP.Habibah Bt Mohd. Samin (Musyi Dewan) dan Hasnah Bt Awang.Kumpulan Budiaman Sdn.Bhd.