IMPLIKASI KETIDAKWUJUDAN PERPADUAN KAUM DAN INTEGRASI NASIONAL DI MALAYSIA.

Perpaduan kaum dan integrasi nasional amat penting bagi negara Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum. Sejajar dengan rukun Negara yang mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak dan membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Di dalam Kamus Dewan Edisi Empat, ‘integrasi’ didefinisikan sebagai penggabungan atau pergabungan dua atau beberapa kaum (unsur, bahagian, dan lain-lain) menjadi satu kesatuan, penyatuan. Manakala ‘nasional’ pula berkaitan dengan bangsa dan kebangsaan. Sehubungan itu, ‘perpaduan’ pula perihal berpadu (bergabung menjadi satu, sepakat, dan lainlain).

Terdapat

pelbagai

masalah

yang

akan

timbul

sekiranya

berlaku

ketidakwujudan perpaduan kaum dan integrasi nasional di Malaysia. Jika hal ini berlaku, negara menjadi kacau-bilau dan huru-hara. Justeru menjadikan keselamatan dan keamanan negara akan terancam. Rakyat merupakan kelompok yang penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan negara. Namun, berikutan masyarakat yang telah berpecah belah, Kadar jenayah di dalam Negara akan meningkat hal ini berikutan, perbalahan dan pergaduhan antara kaum akan terjadi. Masyarakat saling benci membenci dan tiada rasa kasih-sayang, tanggungjawab dan kerjasama di dalam satu komuniti. Tunjuk perasaan, perhimpunan dan aktiviti yang tidak sihat akan berterusan dan berleluasa. Berikutan itu, nyawa setiap rakyat dalam keadaan tidak selamat dan terancam. Masalah mencuri, meculik dan lain-lain akan meningkat kerana tiada sikap untuk saling bekerjasama. Contohnya, jika di dalam satu kejiranan, rumah Ali yang berbangsa melayu dimasuki pencuri, tetapi Tan yang berbangsa cina telah terlihat pencuri yang

disebabkan Rahmat bukan sebangsa dengan Raju. sikap prasangka antara kaum akan sentiasa wujud dalam masyarakat. Negara sukar untuk dibentuk menjadi negara yang mencapai perpaduan. Murid-murid juga sukar untuk mendengar kata dan menghormati guru mereka. Maka. ibu bapa akan sentiasa bimbang keselamatan anak-anak ekoran peningkatan kadar jenayah. sukar bagi ibu bapa membiarkan anak-anak mereka untuk pergi kemana-mana sama ada bersendirian atau bersama temanteman mereka kerana takut jika berlaku sebarang kecelakaan pada anak mereka contohnya seperti penculikkan dan rogol. Chan Yiee membuli Rahmat tetapi dilihat oleh Raju. Perasaan ini payah untuk dihapuskan walaupun individu berkenaan cuba untuk melupakan dan membuang tabiat buruknya. Berikutan itu. Masyarakat akan sentiasa curiga dan menaruh perasaan yang kurang baik tehadap individu yang mempunyai akhlak yang buruk. wujudnya jurang yang semakin besar . Sehubungan itu. Sifat saling curiga-mencurigai akan bertahta di hati masyarakat. Siva seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas yang diduduki oleh murid Melayu. murid-muridnya tidak memberikan perhatian dan tidak menghormati Siva. Justeru. peningkatan kadar buli di sekolah juga meningkat berikutan tiada rasa kasih sayang dan hormat-menghormati. Contohnya. Raju hanya membiarkan Rahmat dibuli dan tidak melaporkan hal tersebut kepada guru. Mereka juga takut anak-anak mereka terjebak di dalam perhimpunan atau tunjuk perasaan di jalanan. Maka. Contohnya. Malahan.sedang memasuki rumah Ali tidak melakukan apa-apa tindakan yang sepatutnya disebabkan mereka berlainan kaum dan tidak mempunyai rasa tanggungjawab. Sehubungan itu. Semangat assabiah ini akan menimbulkan permusuhan antara kaum. akan menyusahkan orang ramai terutamanya anggota keselamatan Negara kerajaan yang akan bertungkus-lumus bagi mengekalkan keselamatan. Keharmonian dalam masyarakat tidak akan wujud sekiranya sikap prasangka dan semangat assabiah iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri. Disebabkan Siva berbangsa India. ibu bapa sukar untuk membiarkan anak mereka ke sekolah kerana keselamatan di sekolah juga belum terjamin terutamanya sekolah yang mempunyai percampuran kaum. membelengu diri individu.

perniaga akan sambil lewa dalam perniagaan mereka. . tempat mereka berniaga berhampiran dengan kawasan orang ramai berhimpun dan melakukan tunjuk perasaan. negara ekonomi negara akan merosot. sedikit sebanyak akan menganggu pembangunan negara. Maka. Mereka tiada semangat untuk berdaya saing untuk mepertingkat kualiti barangan justeru boleh mengalakkan pasaran haram seperti denyeludupan dadah. ekonomi negara akan merosot. akan berlaku kurang persaingan yang sihat di dalam negara. segala urusan pembangunan yang dirancang akan tergendala. Hal ini disebabkan negara-negara luar akan kurang mengeksport barangan mereka kepada Malaysia oleh sebab berlakunya huru-hara di dalam negara.antara kaum dan pergaduhan dalam masyarakat pasti akan terus berlaku. Selain itu. Contohnya akibat daripada minuman yang memabukkan akan mendatangkan kesan yang buruk seperti pergaduhan. berikutan pelbagai masalah yang berlaku di dalam negara.Sehubungan itu. pembangunan negara akan terbantut berikutan masalah perpaduan yang berlaku dan negara yang tidak lagi teratur. Sehubungan itu. merosakkan harta benda awam dan perbuatan membunuh.Peniaga-peniaga juga kurang aktif di dalam perniagaan mereka kemungkinan menerima ugutan atau pun. warga asing dan lain-lain lagi. masalah ekonomi dan ketidakpuasan hati oleh kaum kaum tertentu. Berikutan kekurangan modal dalam negara dan ekonomi yang tidak menentu. senjata api. Ramai yang akan hilang pertimbangan terhadap setiap keputusan dan semangat perpaduan dalam masyarakat akan semakin menghilang. Berikutan daripada masalah perpecahan kaum. Gejala sosial pula akan meningkat. negara akan ishtihar darurat. kes kecurian. Disebabkan kurang persaingan yang sengat. Justeru akan menyukarkan lagi hidup mereka yang berpendapatan rendah. Maka. Ramai pengeksport berasa was-was untuk mengambil risiko menghadapi kerugian sekiranya berlabur dalam negara yang tidak stabil ekonominya.

serta juga perpaduan nasional dan sosial. Tuntasnya. . tetapi juga dalam bidang politik. dapatlah ditunjukkan bahawa terlalu banyak kesan negetif sekiranya perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia tidak dapat di wujudkan di dalam negara Malaysia yang kaya dengan pelbagai kaum ini. psikologi. lebih baik mencegah lebih baik dari merawat. Hal ini berkaitan. Wawasan 2020 tidak akan tercapai berikutan masalah ekonomi dan sosial yang semakin membelenggu negara. Haruslah kiranya setiap rakyat mengambil tanggungjawab masing-masing bagi menperbaiki hubungan antara kaum di Malaysia dan mempereratkan hubungan yang sedia ada. kekuatan kita bak seberkas kayu lidi. mutu hidup. Negaranegara lain akan asyik membicarakan berkenaan negara Malaysia yang sedang dalam keadaan huru-hara sama ada di dada akhbar mahupun di kaca televisyen. Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Justeru itu. Jangankan sudah terhantuk baru mengadah. nilai sosial dan kerohanian. sistem kerajaan. kestabilan politik. yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan Tun Dr Mahathir Mohamad. serta juga keyakinan. Negara Malaysia yang dikenali sebagai negara yang mempunyai pelbagai kaum dan bersatu padu akan dikenali sebagai negara yang tidak aman dan kacau bilau berikutan banyak masalah negara sama ada dari segi ekonomi. kerohanian. Jika kita tidak bersatu-padu.Sehubungan itu. imej negara akan tercemar. kita akan menjadi lemah seperti sebatang lidi tetapi jika kita bersepakat. Jenayah yang teruk terjadi dan berleluasa. teguh dan padu. Bayangkanlah bagaimana untuk kita sama-sama untuk mencapai wawasan 2020 sedangkan negara dalam keadaan huru-hara dan matlamatmatlamat di dalamnya tidak dapat dilaksanakan. politik ataupun sosial. Bak kata pepatah. nama baik Negara Malaysia akan terjejas dan tidak lagi digelar negara yang aman damai. Kesemua ini juga melibatkan persoalan keadilan sosial. maruah bangsa. Yang dimaksudkan sepenuhnya terangkum bukan sahaja bidang ekonomi. sosial. Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful