IMPLIKASI KETIDAKWUJUDAN PERPADUAN KAUM DAN INTEGRASI NASIONAL DI MALAYSIA.

Perpaduan kaum dan integrasi nasional amat penting bagi negara Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum. Sejajar dengan rukun Negara yang mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak dan membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Di dalam Kamus Dewan Edisi Empat, ‘integrasi’ didefinisikan sebagai penggabungan atau pergabungan dua atau beberapa kaum (unsur, bahagian, dan lain-lain) menjadi satu kesatuan, penyatuan. Manakala ‘nasional’ pula berkaitan dengan bangsa dan kebangsaan. Sehubungan itu, ‘perpaduan’ pula perihal berpadu (bergabung menjadi satu, sepakat, dan lainlain).

Terdapat

pelbagai

masalah

yang

akan

timbul

sekiranya

berlaku

ketidakwujudan perpaduan kaum dan integrasi nasional di Malaysia. Jika hal ini berlaku, negara menjadi kacau-bilau dan huru-hara. Justeru menjadikan keselamatan dan keamanan negara akan terancam. Rakyat merupakan kelompok yang penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan negara. Namun, berikutan masyarakat yang telah berpecah belah, Kadar jenayah di dalam Negara akan meningkat hal ini berikutan, perbalahan dan pergaduhan antara kaum akan terjadi. Masyarakat saling benci membenci dan tiada rasa kasih-sayang, tanggungjawab dan kerjasama di dalam satu komuniti. Tunjuk perasaan, perhimpunan dan aktiviti yang tidak sihat akan berterusan dan berleluasa. Berikutan itu, nyawa setiap rakyat dalam keadaan tidak selamat dan terancam. Masalah mencuri, meculik dan lain-lain akan meningkat kerana tiada sikap untuk saling bekerjasama. Contohnya, jika di dalam satu kejiranan, rumah Ali yang berbangsa melayu dimasuki pencuri, tetapi Tan yang berbangsa cina telah terlihat pencuri yang

Berikutan itu. Maka. sukar bagi ibu bapa membiarkan anak-anak mereka untuk pergi kemana-mana sama ada bersendirian atau bersama temanteman mereka kerana takut jika berlaku sebarang kecelakaan pada anak mereka contohnya seperti penculikkan dan rogol. Maka. Contohnya. membelengu diri individu. Siva seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas yang diduduki oleh murid Melayu. Semangat assabiah ini akan menimbulkan permusuhan antara kaum. sikap prasangka antara kaum akan sentiasa wujud dalam masyarakat. wujudnya jurang yang semakin besar .sedang memasuki rumah Ali tidak melakukan apa-apa tindakan yang sepatutnya disebabkan mereka berlainan kaum dan tidak mempunyai rasa tanggungjawab. Murid-murid juga sukar untuk mendengar kata dan menghormati guru mereka. Contohnya. Keharmonian dalam masyarakat tidak akan wujud sekiranya sikap prasangka dan semangat assabiah iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri. Raju hanya membiarkan Rahmat dibuli dan tidak melaporkan hal tersebut kepada guru. Mereka juga takut anak-anak mereka terjebak di dalam perhimpunan atau tunjuk perasaan di jalanan. Justeru. Sehubungan itu. Chan Yiee membuli Rahmat tetapi dilihat oleh Raju. Negara sukar untuk dibentuk menjadi negara yang mencapai perpaduan. disebabkan Rahmat bukan sebangsa dengan Raju. murid-muridnya tidak memberikan perhatian dan tidak menghormati Siva. Perasaan ini payah untuk dihapuskan walaupun individu berkenaan cuba untuk melupakan dan membuang tabiat buruknya. ibu bapa sukar untuk membiarkan anak mereka ke sekolah kerana keselamatan di sekolah juga belum terjamin terutamanya sekolah yang mempunyai percampuran kaum. Sifat saling curiga-mencurigai akan bertahta di hati masyarakat. Malahan. Masyarakat akan sentiasa curiga dan menaruh perasaan yang kurang baik tehadap individu yang mempunyai akhlak yang buruk. akan menyusahkan orang ramai terutamanya anggota keselamatan Negara kerajaan yang akan bertungkus-lumus bagi mengekalkan keselamatan. Sehubungan itu. ibu bapa akan sentiasa bimbang keselamatan anak-anak ekoran peningkatan kadar jenayah. peningkatan kadar buli di sekolah juga meningkat berikutan tiada rasa kasih sayang dan hormat-menghormati. Disebabkan Siva berbangsa India.

berikutan pelbagai masalah yang berlaku di dalam negara. merosakkan harta benda awam dan perbuatan membunuh. Maka. segala urusan pembangunan yang dirancang akan tergendala. ekonomi negara akan merosot. kes kecurian. senjata api.Peniaga-peniaga juga kurang aktif di dalam perniagaan mereka kemungkinan menerima ugutan atau pun. Selain itu. Hal ini disebabkan negara-negara luar akan kurang mengeksport barangan mereka kepada Malaysia oleh sebab berlakunya huru-hara di dalam negara. Mereka tiada semangat untuk berdaya saing untuk mepertingkat kualiti barangan justeru boleh mengalakkan pasaran haram seperti denyeludupan dadah. Ramai yang akan hilang pertimbangan terhadap setiap keputusan dan semangat perpaduan dalam masyarakat akan semakin menghilang. negara ekonomi negara akan merosot. Berikutan kekurangan modal dalam negara dan ekonomi yang tidak menentu. Sehubungan itu. Maka. masalah ekonomi dan ketidakpuasan hati oleh kaum kaum tertentu. Disebabkan kurang persaingan yang sengat. warga asing dan lain-lain lagi.Sehubungan itu. tempat mereka berniaga berhampiran dengan kawasan orang ramai berhimpun dan melakukan tunjuk perasaan. sedikit sebanyak akan menganggu pembangunan negara. negara akan ishtihar darurat. Ramai pengeksport berasa was-was untuk mengambil risiko menghadapi kerugian sekiranya berlabur dalam negara yang tidak stabil ekonominya. Berikutan daripada masalah perpecahan kaum. pembangunan negara akan terbantut berikutan masalah perpaduan yang berlaku dan negara yang tidak lagi teratur. akan berlaku kurang persaingan yang sihat di dalam negara.antara kaum dan pergaduhan dalam masyarakat pasti akan terus berlaku. Gejala sosial pula akan meningkat. Justeru akan menyukarkan lagi hidup mereka yang berpendapatan rendah. Contohnya akibat daripada minuman yang memabukkan akan mendatangkan kesan yang buruk seperti pergaduhan. perniaga akan sambil lewa dalam perniagaan mereka. .

teguh dan padu. kerohanian. Jenayah yang teruk terjadi dan berleluasa. dapatlah ditunjukkan bahawa terlalu banyak kesan negetif sekiranya perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia tidak dapat di wujudkan di dalam negara Malaysia yang kaya dengan pelbagai kaum ini. serta juga keyakinan. nama baik Negara Malaysia akan terjejas dan tidak lagi digelar negara yang aman damai. sistem kerajaan. Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan Tun Dr Mahathir Mohamad. Bayangkanlah bagaimana untuk kita sama-sama untuk mencapai wawasan 2020 sedangkan negara dalam keadaan huru-hara dan matlamatmatlamat di dalamnya tidak dapat dilaksanakan. Bak kata pepatah. Kesemua ini juga melibatkan persoalan keadilan sosial. Perdana Menteri Malaysia ketika itu. politik ataupun sosial. Haruslah kiranya setiap rakyat mengambil tanggungjawab masing-masing bagi menperbaiki hubungan antara kaum di Malaysia dan mempereratkan hubungan yang sedia ada. Selain itu. kita akan menjadi lemah seperti sebatang lidi tetapi jika kita bersepakat. nilai sosial dan kerohanian. mutu hidup. kekuatan kita bak seberkas kayu lidi. serta juga perpaduan nasional dan sosial. Hal ini berkaitan. psikologi. . lebih baik mencegah lebih baik dari merawat.Sehubungan itu. Negara Malaysia yang dikenali sebagai negara yang mempunyai pelbagai kaum dan bersatu padu akan dikenali sebagai negara yang tidak aman dan kacau bilau berikutan banyak masalah negara sama ada dari segi ekonomi. Justeru itu. imej negara akan tercemar. yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. sosial. maruah bangsa. Jangankan sudah terhantuk baru mengadah. Negaranegara lain akan asyik membicarakan berkenaan negara Malaysia yang sedang dalam keadaan huru-hara sama ada di dada akhbar mahupun di kaca televisyen. tetapi juga dalam bidang politik. Jika kita tidak bersatu-padu. Tuntasnya. kestabilan politik. Wawasan 2020 tidak akan tercapai berikutan masalah ekonomi dan sosial yang semakin membelenggu negara. Yang dimaksudkan sepenuhnya terangkum bukan sahaja bidang ekonomi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful