P. 1
permainan matematik

permainan matematik

|Views: 1,653|Likes:
Published by Madi Didi
matematik
matematik

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Madi Didi on Jul 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/28/2014

$4.99

USD

pdf

text

original

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu

saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepada

Puan Zalina binti Muhamad atas tunjuk ajar beliau dalam menyiapkan tugasan ini. Tajuk yang diberi ialah merancang satu aktiviti permainan dalaman atau berdasarkan tajuk

luaran

berdasarkan hasil pembelajaran Matematik Tahun 3 atau isipadu cecair. Berdasarkan

panjang, berat

tugasan ini saya dan rakan

iaitu Muhamad Hafiz telah memilih tajuk ukuran panjang. Matlamatnya kehidupan seharian. supaya murid dapat faham kosep panjang dalam

Konsep ini menekankan

tentang

ukuran panjang yang

murid sentiasa hadapi setiap hari samada secara langsung atau tidak langsung. Kajian dan tugasan ini untuk melihat beberapa aspek kemahiran murid supaya faham ukuran panjang. Kajian ini juga untuk melihat bagaimana murid dapat mengukur jarak yang mereka bina sendiri melalui pengalaman bermain bersama – sama rakan. Melalui kaedah ini juga diharapkan guru dan meningkatkan kemahiran serta dapat melatih murid fizikal untuk membina dalam sesuatu

kemampuan

permainan matematik ini. Disamping itu pengalaman psikomotor dapat dibentuk melalui pemerhatian murid, keupayaan murid menghadapi situasi dalam

persaingan yang sihat dan menyeronokkan. Akhir kata saya ingin mengucapkan Puan Zalina atas tunjuk ajar dan syukur dan terima kasih kepada

bantuan

dalam menyiapkan tugasan ini. guru – guru

Juga kepada rakan saya yang bersama – sama memberi idea dan buah fikiran. Selain itu kajian ini dapat memberi panduan kepada dalam

mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka.

1

Kesimpulan 10. Penutup 11. Penghargaan 2. Matematik Tahun tiga 7. Refleksi 13. Aktiviti bergambar 8. Rujukan 12. Pengenalan 4. Permainan Dalam Pembelajaran Matematik. Penilaian 9. Isi Kandungan 3. 6. Permainan Matematik. Lampiran jet kertas 1 2 3 4 4 6 7 8 10 10 11 12 13 2 . 5. Permainan mengukur jarak terbang 8.ISI KANDUNGAN Muka surat 1.

PENGENALAN

Matematik adalah salah satu subjek yang sangat penting dalam kurikulum sekolah. Penggunaan kaedah yang tepat akan menentukan kesan dan keberkesanan sesuatu pembelajaran. Beberapa kaedah yang dapat dipilih guru matematik adalah melalui ceramah, ekspositori, demonstrasi, soal jawab, tugasan, eksperimen, drill dan latihan, inquiri penemuan, permainan dan penyelesaian masalah. Kaedah

pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat permainan dan penemuan.

murid adalah melalui

Menurut Abdul Latif Samian, (1997) matematik mementingkan nombor, hubungan, bentuk, geometrik dan aktiviti peniskalaan. Dalam skop pembelajaran, matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda seseorang berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan sesuatu masalah serta membuat keputusan. Menurut Sabri Ahmadi.et.al (2006), pendidikan matematik di sekolah yang tidak menyeronokan adalah salah satu punca kegagalan pelajar dalam matapelajaran matematik. Begitu juga dengan pendapat Mok Soon Sang (1994), salah satu penyebab kegagalan penguasaan pembelajaran oleh pelajar ialah bahan pengajaran yang disediakan kurang menarik minat pelajar. Dalam menarik minat murid dalam pembelajaran matematik, guru-guru perlu bijak dan kreatif mencipta aktiviti pembelajaran. Terdapat banyak teori dan cadangan dikalangan ahli-ahli pendidikan untuk meningkatkan minat dan pembelajaran matematik dikalangan pelajar. Seperti dalam Jurnal Pendidikan Dasar, “Kami (Turmudi, 2002) menyarankan permainan digunakan sebagai suatu bentuk pendekatan dalam pembelajaran matematika. Ernest (1986) menjelaskan bahwa : (1) permainan mampu menyediakan reinforcement dan latihan keterampilan, (2) permainan dapat memotivasi,

(3) permaianan membantu pemerolehan dan pengembangan konsep matematika. (4) melalui permainan matematik murid dapat mengembangkan strategi untuk pemecahan masalah.” (Maulana 2010). Jelas disini menunjukan bahawa permainan dapat menarik minat pelajar dalam matematik dan murid boleh belajar matematik melalui permainan. 3

143) . bagaimana individu mengambil kira membina kefahaman terhadap bahan yang mereka pelajari. 2006. murid Dengan pengetahuan sedia akan membina kefahaman terhadap bahan yang mereka guna (bahan yang mereka pelajari). Memandangkan kanak-kanak suka bermain yang telah menjadi satu naluri bagi mereka. Khadijah Rohani Mohd.PERMAINAN MATEMATIK. bentuk hubungan dan simbol. Bruner. Dr. amat menekankan peranan aktif pelajar ada murid. Bartlett. Objektif utama dalam permainan matematik bukan lah untuk bergembira tetapi adalah untuk mengembangkan kognitif kanak-kanak dengan kemahiran matematik. Dalam teori konstruktivime hasil daripada kajian Piaget. Dewey. Papert Dan Confrey. Anderson. (Prof. susunan. Matematik adalah ilmu pengetahuan mengenai nombor. Matlamat permainan matematik pula adalah untuk menarik minat pelajar untuk melakukan aktiviti matematik yang kurang digemari mereka. bahan iaitu alat mainan. dengan Dalam pendekatan konstruktivime semasa proses pembelajaran. Permainan Edukatif Dalam Perkembangan Logik . menyatakan bahawa Soegeng Santoso (2002) mendifinisikan bermain sebagai suatu kegiatan atau tingkah laku yang dilakukan anak secara sendirian atau berkelompok dengan menggunakan alat atau tidak untuk mencapai tujuan tertentu. Vygotsky. Von Glaserfeld. Maka haruslah ditukar dengan bahan matematik. bahan yang murid pelajari itu 4 .Smart Anak. hubungan dengan menggunakan simbol. maka ilmu-ilmu dan kemahiran matematik diserapkan didalam permainan supaya mereka mempelajari secara tidak langsung.Yusuf. pola. ahli psikologi Gestalt. Oleh itu permainan matematik adalah suatu yang menyeronokkan sambil menguasai sesuatu kemahiran terhadap nombor. PERMAINAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK. bentuk.

Maka dengan itu wujudnya

permainan dalam

pembelajaran

matematik.

Mok Soon Sang, (1996) menyatakan bahawa salah satu teorem pembelajaran matematik dalam teori Bruner adalah Teorem Pembinaan dan teorem pembinaan menjelaskan bahawa cara yang paling berkesan bagi kanak-kanak mempelajari konsep, prinsip atau hukum matematik ialah membina perwakilan dan menjalankan aktiviti yang konkrit. Kaedah Bermain Sambil Belajar adalah salah satu permainan dalam pembelajaran. Ia dalam pengawasan guru. Kaedah bermain sambil belajar dapat

memberi kepuasan kepada murid secara sedar atau tidak. Ini kerana dalam kaedah bermain sambil belajar, terdapat unsur-unsur santai, suka-suka, gelak ketawa, tiada paksaan, tiada tekanan dan menghiburkan. Walau bagaimanapun dalam keseronokan mereka, secara tidak sedar mereka telah melalui pembelajaran. Sebagai contoh kanak-kanak bermain batu seremban, mereka bukan sahaja seronok tetapi juga dapat membina kemahiran dalam mengira mata yang diperolehi. Dalam pedagogi pembelajaran matematik terdapat pelbagai jenis permainan dalam seperti “role-play”, “small-world play”, “play-trays”, “dramatic play” dan “construction play”. Perkara yang penting, guru haruslah bijak dalam memilih atau mencipta jenis permainan agar ia bersesuaian dengan minat, tahap umur murid dan pembelajaran yang hendak disampaikan dalam permainan tersebut.

5

MATEMATIK TAHUN TIGA Tajuk Ukuran Panjang Kemahiran Mengukur dalam unit meter dan sentimeter Objektif Mengukur dan membandingkan ukuran panjang menggunakan unit metrik Hasil Pembelajaran Mengukur dan merekod ukuran panjang menggunakan unit metrik dalam meter dan sentimeter 6 .

5. 3. Aktiviti 2 Murid mengukur jarak 1. Aktiviti 5 Murid membuat tiga kali percubaan dan merekod dalam jadual markah (Borang skor individu). 6. 4. 2.PERMAINAN MENGUKUR JARAK TERBANG JET KERTAS Bahan dan peralatan 1. dan peserta yang akan melancarkan jet Aktiviti 4 Murid melancarkan jet masing – masing secara bergilir . Kertas A4 (Sehelai setiap orang murid) Tali skipping Gelung plastik Pita pengukur dan pembaris satu meter Kad nombor Skor markah (individu dan kumpulan) AKTIVITI DAN KAEDAH PERMAINAN Aktiviti 1 Murid membina jet mainan daripada kertas A4.gilir dan merekod jarak jet dalam meter dan sentimeter dalam jadual markah (Borang skor individu).4 dan 5 meter menggunakan pembaris dan menanda dengan tali skipping di atas padang.2. 7 .3. pita pengukur serta Aktiviti 3 Murid berbaris dalam 4 kumpulan akan berada dalam gelung plastik.

AKTIVITI BERGAMBAR Aktiviti membina jet kertas Ativiti mengukur jarak penanda Bersedia melancarkan jet 8 .

penghargaan dan motivasi 9 .Aktiviti mengukur jarak jet Merekod dalam borang skor individu Penilaian.

pemikiran Ini secara tidak langsung berkembang serta bakat membina kreativiti dan daya akan yang ada dalam diri murid itu dapat ditonjolkan. Selain kemahiran dan mencari untuk menang dapat dipupuk dalam diri murid dimana murid akan jet terbang yang terbaik untuk mendapat hasil yang memuaskan. penting Selain itu cara membuat pelancaran juga memainkan peranan untuk dapat mendapat kejayaan yang memuaskan. permainan mengikut ini juga . rohani memberi keseronokan dan dilaksanakan. maka kemahiran dapat dilaksanakan oleh murid. dengan strategi membina untuk mencapai kemenangan. Guru yang mendapat guru markah akan tertinggi memberi penghargaan kumpulan markah dan kumpulan yang mendapat terendah . markah dilancarkan. Dalam jasmani. murid mesti mengukur sendiri jarak yang diperolehi mengukur telah sambil dibantu oleh rakan – rakan yang lain. KESIMPULAN Aktiviti permainan dalam pembelajaran matematik adalah penting ia dapat membantu emosi tanpa dan perkembangan potensi individu dapat kerana dari segi intelek.PENILAIAN (Rujuk Lampiran) jarak masing – masing . yang belajar ringkas giliran menerima arahan merancang lebih berkesan. dan itu murid dapat dengan setiap kumpulan dapat bercampur gaul. kumpulan yang memberi mendapat kepada skor tertinggi ( Borang skor kumpulan). motivasi dan perangsang supaya boleh berjaya pada masa hadapan. 10 . Guru Pemenang akan dikira Selepas diambil penilaian semua murid jarak merekod jet akan berdasarkan menggunakan yang membuat kepada borang skor kumpulan. Selain itu interaksi sosial akan antara murid akan menjadi lebih erat lagi bekerjasama Melalui berkongsi . Permainan ini juga kemahiran disedari penerapan telah dapat permainan yang telah dilaksanakan ini .

(Howard Gardner . PENUTUP Naluri kanak-kanak adalah bermain. 11 . rohani. tiada paksaan dan lebih itu apabila murid – murid bermain. emosi dan jasmani. Permainan sambil belajar adalah contoh aktiviti yang seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Oleh yang demikian. proses pembelajaran kanak-kanak akan lebih menyeronokkan disamping dapat belajar kemahiran-kemahiran yang ada dalam permainan contohnya mengira dan berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Kaedah pengajaran guru yang tidak serasi dengan tahap kecerdasan pelajar boleh menyebabkan seseorang murid itu gagal atau hilang minat terhadap sesuatu mata pelajaran. Dengan sesuatu yang mereka belajar berguna. Setiap permainan yang diceburi oleh kanak-kanak juga dapat menggalakkan kanak-kanak meluahkan perasaan gembira dan keseronokan semasa bermain. Mereka juga perlu menunggu giliran di samping belajar bersabar.1983). kepada aktiviti akan rekreasi.Oleh itu adalah jelas bahawa matematik boleh menimbulkan konsep permainan dalam pembelajaran kepuasan kepada murid yang menjalankannya. Dalam permainan kanak-kanak dapat mengembangkan aspek rohani dan moral dengan mengikuti dan memahami setiap peraturan permainan.

Bantu anak anda mempelajari Matematik. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.html 12 .uchicago. Abdul Latif Samian. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Dan Pustaka. Falsafah matematik.com. (1997). (1993). HBMT2203 Teaching Mathematics in Year Three.(1981) Kisah Matematik. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Bhd.(1992). Mok Soon Sang. Kuala Lumpur: Tropical Press Sdn.org/hypatia07/masha2/ilmiahmate.google. Hy Ruchlis. (2007). Pengajian Matematik Untuk Kursus Perguruan. Jaek Engelhardt.org www.oxfordjournals. LAMAN WEB: http://books.google.tutor.my http://everydaymath.edu/educators/em_games http://scholar. (1997).my/ http://www. Bhd.com.com. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.my http://teamat.BIBLIOGRAFI Abdul Latif Samian. Chong Liep Kiong et. Kuala Lumpur : Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.al. Angela Walsh. Sejarah Matematik.oocities.

ini . „ukuran panjang „ kerana tajuk pembelajaran dapat dijalankan untuk menyiapkan tugasan ini Kami telah bersepakat untuk memilih tajuk hari dan ini berkaitan aktiviti murid setiap bila – bila masa dan tempat dalam aktiviti serta kemahiran yang dipelajari dapat dikaitkan dan lebar harian mereka. panjang dan lebar meja makan dan lain – lain lagi. panjang tiang lampu. 13 . Panjang Berat Isipadu cecair Dalam kumpulan seramai 2 orang saya telah berpasangan dengan Cikgu Mohamamad Hafiz untuk menyiapkan tugasan ini . mengukur tinggi dikawasan sekolah dan lain – lain lagi. Isi kandungan adalah daripada sukatan pelajaran Tahun 2 atau Tahun 3 berdasarkan salah satu daripada tajuk berikut: i. Kami berbincang sebaik mungkin. contohnya mengukur objek pengajaran dan pembelajaran tajuk mengukur panjang dan lebar meja. Muhamad .2012 iaitu tutorial ke. Contohnya jarak perjalanan. panjang televisyen . iii.3. Banyak aktiviti yang dapat dilakukan melalui bersama ukuran murid-murid ketika proses panjang murid. Saya telah bersetuju menyiapkan tugasan ini bersama-sama denngan beliau .REFLEKSI Pada 17.Tajuk yang diterima ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan permainan dalaman dan luaran. ii.kami telah menerima satu tugasan daripada pensyarah Literasi Nombor iaitu Puan Zalina bt.2 .

Chenor. Keadaan Ini saya untuk menghadapi dugaan cabaran pada masa hadapan. kerana ia bergantung kepada kemahuan. memberi dan rakan – rakan. terima kasih Pahang kepada Guru Besar kerana banyak Kebangsaan memberi sokongan dan galakkan di sekolah yang dalam menyiapkan tugasan ini.Tugasan ini merupakan dengan masa yang satu cabaran buat saya dan rakan – rakan kerana sebagai penjawat awam agak terhad dan bertugas berterusan Pengurusan ini. dan Cabaran supaya sentiasa bersedia bijak menyusun yang diperlukan. untuk dan bahan ini internet dan dimuatkan dalam langkah – langkah rujukan telah strategi itu melatih tugasan ini. pengumpulan bahan – bahan di perpustakaan telah dibuat maklumat sesuatu Supaya maklumat tugasan dari ini lebih terancang. menyiapkan siapnya serta dan memberikan saya telah kepuasan dalam semangat kepada diri sendiri. Akhirnya tugasan bantuan Dengan semangat dorongan dengan ini dari serta berbagai tunjuk cabaran dan dugaan ajar dari maka ianya Puan Zalina saya telah dapat sepanjang binti menyiapkan Muhammad serta tugasan ini. rujukan rujukan. kekuatan . tugasan ini. Juga kepada banyak membantu rakan – rakan dan memberi idea sehingga tugasan ini dapat disiapkan. Perancangan ini perlu dapat disusun dengan teratur supaya dan dapat diri dimuatkan saya dengan mudah dan tersusun. mencari ingin Bukit keyakinan dan kemampuan idea dan maklumat diri sendiri berkaitan. serta kebijaksanaan dalam yang Walaubagaimanapun Sekolah saya mengucapkan Bota . tugasan sesuatu kerja supaya tugasan ini dapat disiapkan masa masa amat yang penting berkesan dalam akan melaksanakan menjadikan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Pengurusan memerlukan komitmen yang seperti yang diharapkan. 14 . Tugasan ini bukannya mudah .

panduan dan penerangan kepada ini.5305 PPG PJK AMBILAN FEBRUARI 2012 15 . Begitu juga kepada guru di Sekolah Kebangsaan sokongan diri dan Buki Bota... keyakinan ajar kepada saya meningkatkan Dengan langsung memohon terutamanya menyiapkan diperbaiki . untuk mengharungi segala cabaran. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan sekuliah dan komiten yang lain yang diberikan untuk menyiapkan tugasan ini. ISMADI BIN MEHAT 710301 .02 . Chenor tunjuk yang banyak sehingga rakan . daripada semua pihak sama ini pihak ada saya yang secara ingin terlibat dalam perlu sokongan atau padu tidak langsung yang maka dikesempatan semua teguran daripada tugasan membina dari Puan Zalina terdapat Binti Muhamad dan sekiranya yang ini kesilapan kekurangan SEKIAN TERIMA KASIH DISEDIAKAN OLEH : ……………………….Pada kesempatan ini juga kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih selaku pensyarah Literasi Nombor kerana saya tentang tugasan atas idea-ideanya kepada Puan Zalina binti memberi Muhamad semangat ..rakan memberi dorongan.

|| 1 hingga 2 meter = 1 markah. || || 2 hingga 3 meter = 2 markah || 3 hingga 4 meter = 3 markah || 4 hingga 5 meter = 4 markah || 5 meter dan ke atas = 5 markah || . || 1 hingga 2 meter = 1 markah.|| Kurang 1 meter = 0 markah. || || 2 hingga 3 meter = 2 markah || 3 hingga 4 meter = 3 markah || 4 hingga 5 meter = 4 markah || 5 meter dan ke atas = 5 markah || --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAMPIRAN Borang skor individu (Diisi oleh murid) Nama : ___________________________________ Tahun : ___________________________________ BILANGAN PERCUBAAN 1 2 3 JARAK JET TERBANG Meter dan Sentimeter Sentimeter SKOR JUMLAH Skor markah :.|| Kurang 1 meter = 0 markah.LAMPIRAN Borang skor individu (Diisi oleh murid) Nama : ___________________________________ Tahun : ___________________________________ BILANGAN PERCUBAAN 1 2 3 JARAK JET TERBANG Meter dan Sentimeter Sentimeter SKOR JUMLAH Skor markah :.

LAMPIRAN Borang Skor Kumpulan (Diisi oleh guru) KUMPULAN NAMA SKOR JUMLAH KEDUDUKAN BIRU KUMPULAN NAMA SKOR JUMLAH KEDUDUKAN MERAH KUMPULAN NAMA SKOR JUMLAH KEDUDUKAN HIJAU KUMPULAN NAMA SKOR JUMLAH KEDUDUKAN KUNING .

Laura E. (1996). Pembelajaran Matematika Sebagai Aktivitas Yang Banyak Permainan Dan Penuh Kesenangan.Jas Laile Suzana Jaafar. (2001). Indonesia: PT Gramedia Widiasarana Indonesia(Garsindo) . (1994). Psikologi Perkembangan: Psikologi Kanak-Kanak Dan Remaja. Kuala Lumpur:Dewan bahasa dan pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Johari Bin Hassan dan Norsuriani Binti Ab Aziz. Child Development. (2007). Bermain. Mainan Dan Permainan. (2010). Johor: Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Kamus Dewan Edisi Keempat. Indonesia: PGSD UPI Kampus Sumedang Mayke S. TESIS-Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Terhadap Matematik Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Tedjasaputra. United States:Allyn Bacon Maulana. Berk. (2011).

Sabri Ahmad.al.Model Permainan Di Sekolah Dasar Berdasarkan Pendekatan Dap (Developmentally Appropiate Practice). et. (2007). Murugiah s/o Velayutham dan Kao Thuan Keat.Permainan Edukatif Dalam Perkembangan Logik.et. Rahman. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia .Dr. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. ( 2006). Tesis . Isu-Isu Dalam Pendidikan Matematik. (2007). Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia Rini Mulyani. Pedagogi Dalam Pendidikan Matematik. Kuala Lumpur: Utusan Publications Prof. HBMT1103 Introduction to Mathematics Education.al.Smart Anak. (2006). (1993). Universiti Negeri Semarang Rochdi Simon. HBMT2103 Teaching Mathematics in Year Two. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd Sharipah Ab. Tesis . (2006).al. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia Noraini Idris.Khadijah Rohani Mohd Yunus et. HBEF2103 Piskologi Pendidikan. (2006). Pengajian Matematik Untuk Kursus Perguruan. (2005). Bhd. Universiti Pendidikan Indonesia.Mok Soon Sang.

com.my http://teamat.tutor.oxfordjournals.google.google.com .gov.uchicago.edu/educators/em_games www.com.my/ http://scholar.my/ www.org www.com.moe.my http://everydaymath.youtube.Laman web: http://books.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->