ANALISIS SUKATAN PELAJARAN: Masa Dan Waktu

Aizuddin, Fattah.

Topik Masa dan Waktu Membaca masa dan waktu. pendaraban dan pembahagian unit masa. (Tahun 4–5) Masa dan Waktu Penambahan. (Tahun 3–5) (Tahun 1–5) Membaca jadual dan kalendar. (Tahun 3–4) . penolakan. Jangka masa. (Tahun 1–5) Aplikasi keseluruhan. (Tahun 6) Menghubungkait unit masa.

jam dan minit Tahun 1 •Menyatakan waktu dalam sehari •Menamakan hari dalam seminggu mengikut turutan •Menamakan bulan dalam setahun •Kenal pasti dan nyatakan ‘setengah’ dan ‘satu perempat’ berdasarkan muka jam •Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja berdasarkan jam analog .Masa dan Waktu Tahun 3 •Kenal pasti dan nyatakan ‘setengah’ dan ‘satu perempat’ berdasarkan muka jam •Menukarkan minggu kepada hari dan sebaliknya Tahun 2 •Mengenal tanda senggatan minit •Mengenal dan menyatakan tanda senggatan gandaan lima minit •Menyatakan perkaitan antara hari.

minit. tahun. minit. tahun. hari dan dekad Tahun 4 • Membaca dan menulis masa dalam sistem jam 24 • Menukar masa dari sistem jam 24 kepada jam 12 dan sebaliknya • Menukar masa dari jam. hari dan dekad (penambahan unit saat dan abad) . bulan.Masa dan Waktu Tahun 5 • Membaca masa dalam jam dan minit mengikut sistem jam 12 • Menukar masa dari jam.

Jadual dan Kalendar Tahun 4 (KBSR) •Membaca. membina dan mengeluarkan maklumat berdasarkan jadual mudah. •Membaca kalendar berdasarkan lajur dan baris. •Menyelesaikan masalah mudah dalam seharian berkaitan kalendar. . Tahun 3 (KBSR) •Mula didedahkan kepada jadual dan kalendar. •Membaca jadual mudah seperti jadual kelas dan televisyen. •Membaca dan mengeluarkan maklumat daripada kalendar.

Penolakan. Tahun 3 (KBSR) • Menyelesaikan operasi asas dalam jam dan minit. tahun. . bulan. • Menyelesaikan operasi asas dalam jam. minit dan saat. jam dan minit. Pendaraban dan Pembahagian Dalam Unit Masa Tahun 5 (KBSR) Tahun 4 (KBSR) • Menyelesaikan operasi asas dalam dekad.Penambahan.

. minit dan saat. jam. • Mengira jangka masa bagi sesuatu aktiviti dalam minit dan jam.Jangka Masa Tahun 4 (KBSR) • Menyatakan waktu awal dan akhir bagi sesuatu aktiviti dalam jadual. Tahun 5 (KBSR) • Menyatakan waktu awal dan akhir. • Mengira jangka masa bagi sesuatu aktiviti dalam hari.

• Menyelesaikan masalah masa dan waktu berdasarkan model Polya. .Tahun 6 (KBSR) • Mengaplikasikan kesemua pengetahuan berkaitan masa dan waktu dari tahun 1 hingga 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful