P. 1
DSP PJK Tingkatan 1

DSP PJK Tingkatan 1

|Views: 341|Likes:
Published by Fatini Diana
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012 

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012 

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan

More info:

Published by: Fatini Diana on Jul 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012 

masyarakat dan negara.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab. emosi dan jasmani." DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    2 . rohani. berakhlak mulia. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    3 . rohani. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. emosi. intelek dan sosial.PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

artifak. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    4 . Evidens : Murid Instrumen Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. foto. Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu. ujian secara lisan. o o o o o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis. ujian amali dan lain-lain. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran. laporan. grafik. dan lain-lain. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya.TAFSIRAN o Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai. demonstrasi.

Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. Faham dan Boleh Buat Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali STANDARD DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    5 .KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham Tahu.

Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. serta tekal dan bersikap positif. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    . Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI 4 5 6 TAHU. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dalam satu-satu situasi. 6 2 TAHU DAN FAHAM 3 TAHU.TAFSIRAN BAND BAND 1 PERNYATAAN BAND TAHU TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberikan respons kepada perkara yang asas. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU.

dan kelajuan Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. murid dapat: 1. kekuatan. OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1. 6. gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan 2. 4. gimnastik pendidikan. olahraga. kuasa.MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. 5. 3. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    7 . kelenturan. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. pergerakan kreatif. daya tahan otot.

C.R.A.B.) DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    8 . dan mengamalkan gaya hidup sihat. Circulation ( D. 6. OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan I. murid dapat: 1. 3.MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan. 2. 5. Breathing. memupuk sikap positif terhadap kesihatan. 4. Airways. Memahami kesan malnutrisi Memahami institusi kekeluargaan dan isu berkaitan Memahami peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga Memahami masalah remaja dan cara menghadapinya Memahami keperluan makanan berdasarkan piramid makanan Mengklasifikasikan ubat dan dadah Mengaplikasi prinsip dan prosedur Danger. Response. 7.

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kebolehan semasa beraktiviti dalam gaya hidup sihat. gaya hidup sihat. gaya hidup sihat. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta kesihatan diri dan keluarga. Tahu. 2 3 4 5 6 DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    9 . faham dan boleh mengaplikasikan komponen kecergasan fizikal. kebersihan dan keselamatan persekitaran. Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik dan berterusan dan menjana kreativiti minda menjurus kepada gaya hidup sihat serta sejahtera serta berkeupayaan meningkatkan kualiti kehidupan secara keseluruhan bagi membentuk gaya hidup sihat.BAND 1 PERNYATAAN STANDARD Tahu tentang komponen kecergasan fizikal. Tahu. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta kesihatan diri dan keluarga. berkomunikasi dan empati dengan orang lain serta berupaya mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif. kemahiran sukan dan rekreasi. Tahu dan faham tentang komponen kecergasan fizikal. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta boleh mengurus kesihatan diri dan keluarga. sihat dan selamat. kemahiran sukan dan rekreasi. kemahiran sukan dan rekreasi. kebersihan dan keselamatan persekitaran berasaskan pengetahuan dan pengalaman. kebersihan dan keselamatan persekitaran. kebersihan dan keselamatan persekitaran. gaya hidup sihat. faham dan boleh melakukan aktiviti dalam komponen kecergasan fizikal. kemahiran sukan dan rekreasi. gaya hidup sihat. pendidikan pergerakan dan kesukanan dalam aktiviti harian dengan betul dan selamat serta membentuk sikap positif terhadap kesihatan diri dan keluarga. berkemahiran merancang.

B1 DK1 Mengetahui maksud malnutrisi dan institusi kekeluargaan. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    10 . pendidikan pergerakan dan kesukanan serta kesihatan diri dan keluarga. stres dan penyalahgunaan bahan. B1 DK1 E2 Menyatakan makna perkahwinan dan kerukunan rumah tangga. Tahu tentang komponen kecergasan fizikal. B1 DK1 E1 Menyatakan maksud malnutrisi. B1 DK3 Mengetahui hak dan tanggungjawab pengguna. EVIDENS B1 DJ1 E1 Menyatakan definisi komponen-komponen kecergasan fizikal. bola jaring dan pingpong. kemahiran sukan dan rekreasi. B1 DK2 E2 Menyatakan maksud penyalahgunaan bahan seperti dadah dan ubat. B1 DK3 E1 Menyenaraikan hak dan tanggungjawab pengguna. B1 DJ2 E2 Menyatakan fasa-fasa lakuan dalam larian pecut dan lontar peluru. B1 DJ2 E1 Menyatakan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. kebersihan dan keselamatan persekitaran. B1 DK2 Mengetahui maksud konflik. B1 DJ2 Mengetahui kemahiran asas permainan dan olahraga.BAND 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD B1 DESKRIPTOR B1 DJ1 Mengetahui komponen kecergasan fizikal. gaya hidup sihat. B1 DK2 E1 Menyatakan maksud konflik dan stres.

B2 DJ2 E3 Mengenal pasti fasa-fasa lakuan dalam acara lari pecut dan lontar peluru. B2 DJ4 Mengetahui dan memahami asas perkhemahan. 11 . B2 DJ3 Menyatakan pergerakan asas gimnastik. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta kesihatan diri dan keluarga. gaya hidup sihat. komponen kecergasan fizikal. kebersihan dan keselamatan persekitaran. kemahiran sukan dan rekreasi. B2 DJ2 Menyatakan otot utama dalam kemahiran sukan dan fasa-fasa lakuan dalam olahraga. kekuatan otot. B2 DJ3 E1 Menyatakan teknik-teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan dan kemahiran statik. kelenturan dan kuasa. Menyatakan organ dan otot dalam Tahu dan faham tentang komponen kecergasan fizikal. B2 DJ1 E2 Menyatakan otot utama yang terlibat semasa menjalankan aktiviti daya tahan otot. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    B2 DJ4 E1 Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan.BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAAN STANDARD B2 B2 DJ1 DESKRIPTOR EVIDENS B2 DJ1 E1 Menyatakan organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. B2 DJ2 E1 Menyatakan otot utama yang terlibat dalam kemahiran permainan bola sepak. B2 DJ2 E2 Menyatakan otot utama yang terlibat dalam kemahiran lari pecut dan lontar peluru. bola jaring dan pingpong. mendiri dan mengemas khemah .

B2 DK1 E1 Menjelaskan tanda. B2 DK2 E2 Menyatakan sebab-sebab dan kesan berlaku konflik dan stres. B2 DK1 Mempunyai kefahaman tentang malnutrisi dan institusi kekeluargaan. pengurusan konflik dan stres.B2 DJ5 Memahami pengurusan sukan dan isu-isu dalam sukan. B2 DK1 E2 Menyatakan cara menghormati orang yang lebih tua. B2 DK3 E1 Menyatakan peranan agensi yang terlibat dalam hal ehwal pengguna DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    12 . simptom dan kesan malnutrisi. B2 DJ5 E1 Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. B2 DK2 E1 Menyatakan kumpulan makanan dan fungsinya dalam setiap aras piramid makanan. B2 DK2 Mempunyai kefahaman tentang kumpulan makanan. B2 DK3 Mempunyai kefahaman tentang Hak Kepenggunaan. bentuk dan berat objek. B2 DJ5 E2 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan. ahli keluarga yang sakit dan orang berkeperluan khas.

B3 DK1 Menerangkan cara menguruskan konflik dan stres B3 DK1 E1 Menerangkan prosedur menguruskan konflik dan stres. kuasa dan kelajuan. B3 DJ3 E2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif dan gimnastik pendidikan. bola jaring dan pingpong. B3 DJ3 Melakukan aktiviti pergerakan asas pendidikan pergerakan. B3 DJ2 Melakukan kemahiran asas permainan. B3 DJ2 E1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. kebersihan dan keselamatan persekitaran. B3 DJ3 E1 Melakukan aktiviti kemahiran pendaratan dan kemahiran statik. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta boleh mengurus kesihatan diri dan keluarga. kemahiran sukan dan rekreasi. Tahu. faham dan boleh melakukan aktiviti dalam komponen kecergasan fizikal. kekuatan otot. kelenturan. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    13 . EVIDENS B3 DJ1 E1 Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. gaya hidup sihat. daya tahan otot. Faham dan Boleh Buat PERNYATAAN STANDARD B3 DESKRIPTOR B3 DJ1 Melakukan aktiviti komponen kecergasan fizikal.BAND 3 Tahu.

ahli keluarga yang sakit dan orang istimewa. B4 DJ3 E1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran gimnastik. daya tahan otot. gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif. EVIDENS B4 DJ1 E1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti dalam komponen daya tahan kardiovaskular. Tahu. B4 DK2 E1 Membanding beza antara dadah dan ubat. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab PERNYATAAN STANDARD B4 DESKRIPTOR B4 DJ1 Mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kecergasan fizikal. semasa dan selepas melakukan aktiviti perkhemahan. B4 DJ2 Mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran olahraga.BAND 4 Tahu. B4 DJ4 E1 Mengaplikasikan aspek keselamatan sebelum. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    14 . kekuatan otot. B4 DK1 E1 Menerangkan cara penjagaan warga tua. B4 DJ3 Mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendidikan pergerakan. faham dan boleh mengaplikasikan komponen kecergasan fizikal. kebersihan dan keselamatan persekitaran berasaskan pengetahuan dan pengalaman. kemahiran sukan dan rekreasi. gaya hidup sihat. B4 DK2 Mengklasifikasikan dadah dan ubat. pendidikan pergerakan dan kesukanan dalam aktiviti harian dengan betul dan selamat serta membentuk sikap positif terhadap kesihatan diri dan keluarga. B4 DJ4 Mengaplikasikan aspek keselamatan dalam aktiviti perkhemahan. B4 DK1 Menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai ahli keluarga. kuasa dan kelajuan dengan betul dan selamat. kelenturan. B4 DJ2 E1 Melakukan kemahiran lari pecut dan lontar peluru dengan betul dan selamat.

EVIDENS B5 DJ1 E1 Menjelaskan kaedah dan faedah melakukan latihan kecergasan fizikal. B5 DK1 E1 Membincangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai ciri-ciri keluarga bahagia.BAND 5 Tahu. B5 DK2 E1 Membincangkan bahaya dadah kepada individu dan negara.C. undangundang dan peraturan dalam situasi permainan dan olahraga. B5 DK4 E1 Menunjuk cara prosedur pertolongan cemas D. B5 DK3 E1 Membincangkan bagaimana pengguna boleh menggunakan perkhidmatan agensi yang terlibat.R. B5 DJ2 Menguasai kemahiran. Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kebolehan semasa beraktiviti dalam gaya hidup sihat.B. undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan dan olahraga. sihat dan selamat. B5 DK2 Menilai kesan penyalahgunaan dadah.A. B5 DK3 Mengetahui peranan agensi yang berkaitan dengan pengguna. berkemahiran merancang. berkomunikasi dan empati dengan orang lain serta berupaya mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif. B5 DK1 Menjalankan tugas dan peranan sebagai ahli keluarga yang bertanggungjawab. B5 DK4 Mengaplikasi pengetahuan keselamatan dan pertolongan cemas DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    15 . B5 DJ2 E1 Mempamerkan dan mengaplikasi kemahiran. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji PERNYATAAN STANDARD B5 DESKRIPTOR B5 DJ1 Menguasai tatacara melaksanakan latihan kecergasan fizikal.

DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    16 . B6 DK1 Mengamalkan gaya hidup sihat melalui pengambilan makanan seimbang. B6 DJ2 Menguruskan sukan secara efisyen. makan tengahari dan makan malam. mengawal dan menilai susun atur peralatan sukan. memimpin. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAAN STANDARD B6 DESKRIPTOR B6 DJ1 Menghayati nilai-nilai dan ciri-ciri kecergasan fizikal yang berkualiti. B6 DJ2 E1 Merancang. B6 DK1 E1 Merancang hidangan makanan seimbang untuk sarapan pagi. EVIDENS B6 DJ1 E1 Melibatkan diri secara tekal dalam aktiviti kecergasan fizikal Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik dan berterusan dan menjana kreativiti minda menjurus kepada gaya hidup sihat serta sejahtera serta berkeupayaan meningkatkan kualiti kehidupan secara keseluruhan bagi membentuk gaya hidup sihat. mengurus.BAND 6 Tahu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->