P. 1
DSP PJK Tingkatan 1

DSP PJK Tingkatan 1

|Views: 341|Likes:
Published by Fatini Diana
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012 

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012 

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan

More info:

Published by: Fatini Diana on Jul 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012 

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani." DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    2 . masyarakat dan negara. berakhlak mulia. bertanggungjawab.

emosi. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani. rohani. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    3 .PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. intelek dan sosial.

dan lain-lain. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    4 . Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu. grafik. o o o o o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). ujian amali dan lain-lain. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. laporan. Evidens : Murid Instrumen Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. foto. artifak.TAFSIRAN o Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai. demonstrasi. ujian secara lisan.

Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. Faham dan Boleh Buat Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali STANDARD DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    5 .KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham Tahu.

serta tekal dan bersikap positif. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. 6 2 TAHU DAN FAHAM 3 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI 4 5 6 TAHU. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru. FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik.TAFSIRAN BAND BAND 1 PERNYATAAN BAND TAHU TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberikan respons kepada perkara yang asas. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    . Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dalam satu-satu situasi.

5. dan kelajuan Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. pergerakan kreatif. daya tahan otot. murid dapat: 1. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. kekuatan. 6. 3. gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan 2. kelenturan. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    7 . OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1. 4. kuasa. gimnastik pendidikan.MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. olahraga.

murid dapat: 1. Response. 5.C. 2. Breathing. 3.B. 4. OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan I. memupuk sikap positif terhadap kesihatan.) DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    8 . 6. Circulation ( D. 7. dan mengamalkan gaya hidup sihat.A.R. Airways. Memahami kesan malnutrisi Memahami institusi kekeluargaan dan isu berkaitan Memahami peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga Memahami masalah remaja dan cara menghadapinya Memahami keperluan makanan berdasarkan piramid makanan Mengklasifikasikan ubat dan dadah Mengaplikasi prinsip dan prosedur Danger.MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan.

gaya hidup sihat. Tahu dan faham tentang komponen kecergasan fizikal. kebersihan dan keselamatan persekitaran. kemahiran sukan dan rekreasi. gaya hidup sihat. gaya hidup sihat. Tahu. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta boleh mengurus kesihatan diri dan keluarga. faham dan boleh mengaplikasikan komponen kecergasan fizikal.BAND 1 PERNYATAAN STANDARD Tahu tentang komponen kecergasan fizikal. gaya hidup sihat. berkemahiran merancang. 2 3 4 5 6 DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    9 . kebersihan dan keselamatan persekitaran. sihat dan selamat. pendidikan pergerakan dan kesukanan dalam aktiviti harian dengan betul dan selamat serta membentuk sikap positif terhadap kesihatan diri dan keluarga. kebersihan dan keselamatan persekitaran. Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik dan berterusan dan menjana kreativiti minda menjurus kepada gaya hidup sihat serta sejahtera serta berkeupayaan meningkatkan kualiti kehidupan secara keseluruhan bagi membentuk gaya hidup sihat. kemahiran sukan dan rekreasi. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta kesihatan diri dan keluarga. kemahiran sukan dan rekreasi. Tahu. kebersihan dan keselamatan persekitaran berasaskan pengetahuan dan pengalaman. faham dan boleh melakukan aktiviti dalam komponen kecergasan fizikal. Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kebolehan semasa beraktiviti dalam gaya hidup sihat. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta kesihatan diri dan keluarga. kemahiran sukan dan rekreasi. berkomunikasi dan empati dengan orang lain serta berupaya mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif.

EVIDENS B1 DJ1 E1 Menyatakan definisi komponen-komponen kecergasan fizikal. B1 DK3 E1 Menyenaraikan hak dan tanggungjawab pengguna. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta kesihatan diri dan keluarga. B1 DK1 E2 Menyatakan makna perkahwinan dan kerukunan rumah tangga. B1 DK3 Mengetahui hak dan tanggungjawab pengguna. gaya hidup sihat. kemahiran sukan dan rekreasi. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    10 . Tahu tentang komponen kecergasan fizikal. kebersihan dan keselamatan persekitaran. B1 DK2 E1 Menyatakan maksud konflik dan stres.BAND 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD B1 DESKRIPTOR B1 DJ1 Mengetahui komponen kecergasan fizikal. B1 DJ2 Mengetahui kemahiran asas permainan dan olahraga. B1 DK1 E1 Menyatakan maksud malnutrisi. B1 DK2 Mengetahui maksud konflik. bola jaring dan pingpong. B1 DK2 E2 Menyatakan maksud penyalahgunaan bahan seperti dadah dan ubat. stres dan penyalahgunaan bahan. B1 DJ2 E1 Menyatakan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. B1 DJ2 E2 Menyatakan fasa-fasa lakuan dalam larian pecut dan lontar peluru. B1 DK1 Mengetahui maksud malnutrisi dan institusi kekeluargaan.

B2 DJ4 Mengetahui dan memahami asas perkhemahan. komponen kecergasan fizikal. mendiri dan mengemas khemah . pendidikan pergerakan dan kesukanan serta kesihatan diri dan keluarga.BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAAN STANDARD B2 B2 DJ1 DESKRIPTOR EVIDENS B2 DJ1 E1 Menyatakan organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. B2 DJ3 Menyatakan pergerakan asas gimnastik. B2 DJ2 E2 Menyatakan otot utama yang terlibat dalam kemahiran lari pecut dan lontar peluru. B2 DJ2 E3 Mengenal pasti fasa-fasa lakuan dalam acara lari pecut dan lontar peluru. gaya hidup sihat. kekuatan otot. B2 DJ1 E2 Menyatakan otot utama yang terlibat semasa menjalankan aktiviti daya tahan otot. kebersihan dan keselamatan persekitaran. B2 DJ2 Menyatakan otot utama dalam kemahiran sukan dan fasa-fasa lakuan dalam olahraga. Menyatakan organ dan otot dalam Tahu dan faham tentang komponen kecergasan fizikal. kelenturan dan kuasa. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    B2 DJ4 E1 Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan. B2 DJ2 E1 Menyatakan otot utama yang terlibat dalam kemahiran permainan bola sepak. B2 DJ3 E1 Menyatakan teknik-teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan dan kemahiran statik. 11 . bola jaring dan pingpong. kemahiran sukan dan rekreasi.

B2 DK1 E2 Menyatakan cara menghormati orang yang lebih tua. B2 DK1 E1 Menjelaskan tanda. B2 DK3 Mempunyai kefahaman tentang Hak Kepenggunaan. B2 DJ5 E1 Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. B2 DK1 Mempunyai kefahaman tentang malnutrisi dan institusi kekeluargaan. ahli keluarga yang sakit dan orang berkeperluan khas. B2 DK3 E1 Menyatakan peranan agensi yang terlibat dalam hal ehwal pengguna DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    12 . B2 DK2 E2 Menyatakan sebab-sebab dan kesan berlaku konflik dan stres.B2 DJ5 Memahami pengurusan sukan dan isu-isu dalam sukan. B2 DJ5 E2 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan. B2 DK2 Mempunyai kefahaman tentang kumpulan makanan. B2 DK2 E1 Menyatakan kumpulan makanan dan fungsinya dalam setiap aras piramid makanan. simptom dan kesan malnutrisi. pengurusan konflik dan stres. bentuk dan berat objek.

bola jaring dan pingpong. Tahu. B3 DJ3 E1 Melakukan aktiviti kemahiran pendaratan dan kemahiran statik. B3 DJ3 E2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif dan gimnastik pendidikan. faham dan boleh melakukan aktiviti dalam komponen kecergasan fizikal. B3 DJ3 Melakukan aktiviti pergerakan asas pendidikan pergerakan.BAND 3 Tahu. kemahiran sukan dan rekreasi. gaya hidup sihat. kebersihan dan keselamatan persekitaran. kelenturan. B3 DK1 Menerangkan cara menguruskan konflik dan stres B3 DK1 E1 Menerangkan prosedur menguruskan konflik dan stres. pendidikan pergerakan dan kesukanan serta boleh mengurus kesihatan diri dan keluarga. Faham dan Boleh Buat PERNYATAAN STANDARD B3 DESKRIPTOR B3 DJ1 Melakukan aktiviti komponen kecergasan fizikal. B3 DJ2 Melakukan kemahiran asas permainan. kuasa dan kelajuan. B3 DJ2 E1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. EVIDENS B3 DJ1 E1 Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. daya tahan otot. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    13 . kekuatan otot.

DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    14 . B4 DK1 Menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai ahli keluarga. semasa dan selepas melakukan aktiviti perkhemahan. gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif. gaya hidup sihat. kemahiran sukan dan rekreasi. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab PERNYATAAN STANDARD B4 DESKRIPTOR B4 DJ1 Mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kecergasan fizikal. Tahu. B4 DK1 E1 Menerangkan cara penjagaan warga tua. B4 DJ4 Mengaplikasikan aspek keselamatan dalam aktiviti perkhemahan.BAND 4 Tahu. kebersihan dan keselamatan persekitaran berasaskan pengetahuan dan pengalaman. pendidikan pergerakan dan kesukanan dalam aktiviti harian dengan betul dan selamat serta membentuk sikap positif terhadap kesihatan diri dan keluarga. B4 DK2 Mengklasifikasikan dadah dan ubat. EVIDENS B4 DJ1 E1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti dalam komponen daya tahan kardiovaskular. kuasa dan kelajuan dengan betul dan selamat. kekuatan otot. B4 DJ2 E1 Melakukan kemahiran lari pecut dan lontar peluru dengan betul dan selamat. kelenturan. B4 DJ2 Mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran olahraga. B4 DJ4 E1 Mengaplikasikan aspek keselamatan sebelum. B4 DJ3 Mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendidikan pergerakan. faham dan boleh mengaplikasikan komponen kecergasan fizikal. B4 DK2 E1 Membanding beza antara dadah dan ubat. B4 DJ3 E1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran gimnastik. daya tahan otot. ahli keluarga yang sakit dan orang istimewa.

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kebolehan semasa beraktiviti dalam gaya hidup sihat. B5 DJ2 Menguasai kemahiran. B5 DK4 E1 Menunjuk cara prosedur pertolongan cemas D.A. B5 DK2 Menilai kesan penyalahgunaan dadah. berkomunikasi dan empati dengan orang lain serta berupaya mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif. B5 DK1 E1 Membincangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai ciri-ciri keluarga bahagia. undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan dan olahraga.C. berkemahiran merancang. undangundang dan peraturan dalam situasi permainan dan olahraga. B5 DK2 E1 Membincangkan bahaya dadah kepada individu dan negara. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji PERNYATAAN STANDARD B5 DESKRIPTOR B5 DJ1 Menguasai tatacara melaksanakan latihan kecergasan fizikal. B5 DK1 Menjalankan tugas dan peranan sebagai ahli keluarga yang bertanggungjawab. B5 DK4 Mengaplikasi pengetahuan keselamatan dan pertolongan cemas DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    15 .BAND 5 Tahu. sihat dan selamat. EVIDENS B5 DJ1 E1 Menjelaskan kaedah dan faedah melakukan latihan kecergasan fizikal. B5 DK3 E1 Membincangkan bagaimana pengguna boleh menggunakan perkhidmatan agensi yang terlibat.B. B5 DK3 Mengetahui peranan agensi yang berkaitan dengan pengguna.R. B5 DJ2 E1 Mempamerkan dan mengaplikasi kemahiran.

BAND 6 Tahu. mengurus. EVIDENS B6 DJ1 E1 Melibatkan diri secara tekal dalam aktiviti kecergasan fizikal Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik dan berterusan dan menjana kreativiti minda menjurus kepada gaya hidup sihat serta sejahtera serta berkeupayaan meningkatkan kualiti kehidupan secara keseluruhan bagi membentuk gaya hidup sihat. B6 DJ2 E1 Merancang. B6 DK1 Mengamalkan gaya hidup sihat melalui pengambilan makanan seimbang. mengawal dan menilai susun atur peralatan sukan. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAAN STANDARD B6 DESKRIPTOR B6 DJ1 Menghayati nilai-nilai dan ciri-ciri kecergasan fizikal yang berkualiti. DSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1  15 Mac 2012    16 . makan tengahari dan makan malam. B6 DJ2 Menguruskan sukan secara efisyen. B6 DK1 E1 Merancang hidangan makanan seimbang untuk sarapan pagi. memimpin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->