P. 1
Strategi Permainan Hoki1

Strategi Permainan Hoki1

|Views: 68|Likes:
Published by Wawa Hassan

More info:

Published by: Wawa Hassan on Jul 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2012

pdf

text

original

.

.

.

.

.

.

.

.

Keperluanpemain . Strategi-strategi asas yang digunakan dalam permainan hoki adalahpenting untukdifahami.perkaraberikutadalahaspekaspekpentinguntukmemahamistrategipermainanhoki.: 1.Kemahiranbermaintanpastrategitidakakanmembawakejayaankepadapas ukan. Perkara.STRATEGI PERMAINAN HOKI.

Formasise ranganmelaluiarahkiridankananadalahformasi yang popular keranaformasitersebutbolehmembukaruangantarapemaindanhantaran yang cantikbolehdilakukan. dankemahiran. Tugasdantanggungjawabpemain Setiappemainmempunyaitugasdantanggungjawabmasing. 3. Sistem yang amat popular danbolehdikatakansistemasasialahsystem pyramid (5-3-2-1). . Matlamatpermainanadalahuntukmemperolehgol yang lebihbanyakdaripadapasukanlawan. Kawasanbermain Setiappemainmempunyaikawasanatauruangtertentuuntuknyasendiri. 5. 1) Teknik -teknikdalamserangan. psikologi.Persefa hamanantarafowaddanapitkiridankananadalahpentingdalamstrategitersebut.Untukmema hamiruangataukawasanbermain. Namadanposisipemain Namadanposisipemainbergaantungkepada system permainan yang akandigunakan. setiappemainharusterlebihdahulumemahamigerakannyaataupunmembiasakandir idenganposisinya. Formasiserangan Para pemainterutamanyapenyerangperlumengetahuistrategiforrmasiserangan.Para pemainhendaklahmenjalankantugasdantanggungjawabsebaikmungkin.Iniakantercapaimelaluikerjaberpasukandanp erancanganteknik-teknik yang teliti.masing.Setiappemainharusmempunyaisifatsifatberikutsupayabolehdianggapsebagaiseorangpemain yang sempurna. 4. Teknik.teknikpermainanhoki. 2.Pelb agaiformasitelahdiwujudkanselarasdengankemajuanpermainanhokiini.Sifatsifattersebutialahfizikal.

c) Merampasbalik bola danmemulakanserangandengancepat. .( menyekat bola) b) Menghalanglawanmasukkekawasan D dantidakmembenarkanhantaranhantaransisip. d) Pertahankandaripadangatas seawall mungkin yang boleh.Prinsip-prinsipserangan a) Kepantasan b) Keluasan c) Sokongan d) Mobiliti e) Penilaiandanrekaganti 2) Teknik-teknikdalampertahanan Teknikteknikdanstrategipertahananjugamestidirancanguntukmencapaiobjektifpertahana n yang baikiaitu: a) Mengurangkangol-gol yang dijaringkanolehpihaklawan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->