KESAN POSITIF  Kegiatan pertanian

› Tanih aluvium – ditanam padi.
› Tanih laterit – ditanam getah. › Tanih gambut – ditanam nenas.

Tebus guna tanih
› Kawasan paya – dijadikan sawah. › Lombong – dijadikan kawasan petempatan,

& tempat rekreasi. › Pinggir laut – ditambak & dijadikan tapak pusat perniagaan seperti Bandar Hilir.

Bahan mentah
› Tembikar dan pasu – dibuat daripada tanih

lempung. › Pasir – menghasilkan kaca.

KESAN NEGATIF  Tanih hilang kesuburan
› Kegiatan pertanian yang dilakukan secara giat

menyebabkan bahan organik dan nutrien di dalam tanah semakin berkurangan.

Hakisan
› Pertanian pindah oleh petani pindah. › Penanaman di cerun bukit. › Pembukaan ladang.

Harga tanah meningkat
› Permintaan tinggi terhadap sektor hartanah

menyebabkan harganya semakin meningkat terutamanya di kawasan bandar.

KESAN POSITIF  Penebangan hutan
› Sumber kayu-kayan dan hasil hutan

menyumbang kepada pendapatan negara. › Contoh: keruing, merbau, cengal.

Sumber bahan mentah
› Sumber hutan – perabot, pembinaan dan

pembuatan kapal.

Sumber perubatan
› Tumbuhan herba dapat mengubati pelbagai

penyakit.

KESAN NEGATIF  Habitat musnah
› Penebangan hutan – hidupan liar pindah.

Sumber hutan berkurangan
› Bekalan sumber hutan terjejas padamasa

depan. › Pokok – jangka masa yang panjang untuk tumbuh & membesar setelah ditebang.

Banjir
› Bahan yang dihakis oleh air larian permukaan

akan dimendapkan di dasar sungai. › Ini menyebabkan dasar sungai cetek. › Apabila hujan lebat, berlaku limpahan ke kawasan rendah menyebabkan banjir.

Kepupusan
› Spesies fauna dan flora terdedah kepada

masalah kepupusan. › Contoh: seladang,tenuk, & harimau.

Kawasan tadahan terjejas
› Apabila kawasan tadahan hujan terjejas,

bekalan sumber air di dalam tanah berkurangan menyebabkan berlaku krisis air.

KESAN POSITIF  Bekalan air
› Membekalkan bekalan air bersih.
 

Bekalan tenaga kuasa meningkat
› Pembinaan jana kuasa hidro.

Pembinaan empangan
› Membekalkan sumber air. › Mengairi kawasan tanaman padi.

› Dapat mengawal banjir.

KESAN NEGATIF  Hutan musnah
› Pembinaan empangan akan menenggelamkan

kawasan hutan yang luas.

 

Hidupan akuatik terancam
› Pembuangan sisa kilang ke dalam sungai.

Pencemaran air
› Pembuangan sisa toksik – mengancam hidupan

akuatik & manusia.

Pembuangan sampah
› Pembuangan sampah ke dalam sungai.

TANAH
Mengamalkan pertanian organik.  Penggunaan baja organik & baja sisa tumbuhan.  Pertanian bergilir – penanaman tanaman berbeza yang bersilih ganti.  Tanaman selingan – tanaman diselang-seli dengan tanaman lain.  Pertanian teres – mengurangkan kadar hakisan tanih.  Tanaman tutup bumi – kawal hakisan tanih.  Pinggir pantai ditambak.  Bekas kawsan lombong dipulihkan menjadi kawasan pertanian dan perumahan.

HUTAN
Penanaman semula pokok hutan.  Membuka ladang hutan.  Amalan silvikultur.  Mewartakan hutan simpan kekal.  Menjalankan penebangan pokok matang secara giliran.  Mewujudkan taman negara.  Membuka pusat perlindungan hidupan liar.  Kawasan bekas lombong di tebus guna.  Membanteras kegiatan pembalakan haram.

AIR
  

  

Rawatan air kumbahan. Kempen penjagaan sungai. Kilang-kilang dan pusat penternakan yang terletak di tebing dan berhampiran sungai perlu ditutup & dipindahkan. Menguatkuasakan undang-undang berkaitan kegiatan yang mencemarkan sumber air. Pemantauan perairan negara. Penyelidikan sumber air bawah tanah yang bersih dan selamat untuk diminum.