Taip www.4shared.com diruangan carian laman web.

Isikan maklumat yang dikehendaki.Klik daftar . 2.1.

Klik Cipta akaun .1. 2.Isikan maklumat yang dikehendaki.

.Pengesahan dihantar ke e-mel.Buka emel anda.

Klik pada link biru yang disertakan dalam emel untuk pengesahan. .1.

klik halaman utama. .Pengesahan telah berjaya.

. Klik butang carian.1.Taipkan nama fail yang dikehendaki 2.

1.Klik pada tajuk fail untuk download .

Klik MUAT TURUN .1.

1.Tunggu 20 saat sehingga muat turun fail sekarang dipaparkan . .

Klik muat turun fail sekarang .1. .

Fail akan ditempatkan di dalam folder downloads pc atau laptop.Plilih save file dan klik ok.1. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.